Voorspelling Nostradamus over moslimleger ‘buik Europa’ nu waar?

Door Ad Rek

Eind jaren tachtig, ik denk in 1986 of 1987 stond er in het blad Bres een artikel waarin een kwatrijn van Nostradamus werd gecheckt op waarheidsgehalte. Ik heb gezocht naar die bewuste uitgave van Bres maar kan hem niet meer terug vinden. Ik kan dus nu nog slechts mijn haperende geheugen raadplegen, hopelijk is dat toch nog interessant genoeg om een opstelletje te proberen.

Ik herinner me dat de tekst ging over een miljoen mohammedaanse soldaten die via de buik van Europa het continent zouden binnendringen.

In dat artikel kwamen verschillende experts aan het woord die er hun licht over lieten schijnen. Ook hoge militaire experts. Ze rekenden heel serieus van alles door en bekeken allerlei scenario’s. Ik herinner me tekeningen met aantallen manschappen, tanks en vliegtuigen van de NAVO-landen, van de Sovjet-Unie die toen nog bestond en van de legers van de gezamenlijke Islamitische landen. Hoe zouden legers vanuit het Midden-Oosten, als die al een eenheid zouden kunnen vormen, Europa kunnen bereiken? Een van de experts opperde dat er alleen een kans zou bestaan als de Sovjet-Unie en de NAVO niet meer zouden bestaan, wat misschien zou kunnen als gevolg van een verhitting van de koude oorlog. Dat leek toen onzin (want de atoomdreiging zorgde voor koude veiligheid) en daarom kon de voorspelling van Nostradamus de prullenbak in.

Ongeveer twintig jaar later had ik een discussie met een vriend over het onderwerp of we wilden dat Europa zou islamiseren of dat de islam zou europeaniseren, oftewel dat moslims zich zouden aanpassen aan het westen. Ergens in die gesprekken heb ik toen dat artikel aangehaald, ik was het toen nog niet kwijt. De vriend reageerde kritisch en een beetje smalend over mijn domheid om te geloven dat Islamitische legers met een miljoen soldaten de middellandse zee zouden kunnen oversteken. Ik reageerde een beetje beledigd omdat ik dat helemaal niet zo zag en bedoelde, zo dom was ik nou ook weer niet. Ik dacht nl. helemaal niet aan militaire soldaten. In dacht dat de taal van Nostradamus zodanig geïnterpreteerd moest worden dat het soldaten van Allah zouden zijn, gelovige moslims. Het zou in dat kwatrijn wel eens over ‘heilsoldaten’ kunnen gaan in plaats van over soldaten met bepakking en mitrailleurs zoals de tekeningen in dat artikel dat aangaven.

Langzaam aan leerde ik meer. Dat het verschil tussen fysieke strijd en geestelijke strijd, de grote en de kleine jihad in de praktijk er helemaal niet toe doet. Het was eerder een westerse projectie of wensgedachte van mij. Het gaat daar over soldaten van Allah, mannen van God in een cultuur waar niet zo’n duidelijk verschil bestaat tussen burgers en religieuzen als bij ons en ook niet tussen burgers en strijders voor het heil van het land omdat de scheiding tussen godsdienst en staat daar niet gemaakt is. Ook het verschil tussen een officier en een aalmoezenier lijkt me daar niet zo duidelijk. Alles is een, daar gaat het om in de islam.

Nu is het ondertussen zo dat de Sovjet-Unie niet meer bestaat. De NAVO is dientengevolge een heel stuk minder bewapend. Het krachtigere Amerikaanse deel van het westen is moe van het kastanjes uit het vuur halen en het gebemoei met de wereld. Griekenland flirt met Rusland, en is in feite nog steeds in oorlog met het enige Islamitische land in de NAVO Turkije over Cyprus. Ook blijkt nu dat er met voldoende succes een scheve ongelijkwaardige oorlog gevoerd kan worden om in de hele wereld gelovigen ervoor te enthousiasmeren. We maken mee dat er een kalifaat is opgericht en dat er zelfs vanuit alle Europese landen heilsoldaten daarvoor meevechten. Ze hebben plannen om op te trekken naar Europa. De laatste berichten wijzen er op dat er een kans is dat binnenkort ook Libië een IS kalifaat zal zijn. Van daaruit willen ze optrekken naar Rome. Wat betreft scheve oorlogsvoering; wat kan je met F16’s en tanks als heilsoldaten van Allah een school of een ander gebouw met ongelovigen overvallen en de aanwezigen gijzelt. Een paar mensen onthoofden of ophangen en je eisen stellen, wat moet de overheid daar tegenoverstellen. Het gaat allemaal heel anders dan wij ons aanvankelijk voorstelden.

Had Nostradamus ongelijk, of moeten wij er zelf voor zorgen dat hij ongelijk had

Ik vrees dat Europeanen en Nederlanders zich liever aanpassen aan de fatsoeneisen van moslims en liever steeds sharia vriendelijker zullen worden om de dreiging van ellende en verschrikking die daar achteraan kan komen te voorkomen. De soldaten van Allah hoeven slechts af en toe een terreurdaad uit te voeren en zo zal langzaam maar zeker Allah’s leger overwinnen. Van integratie komt nog minder terecht dan tot nu toe het geval was door de steeds grotere nieuwe aanwas van nieuwe ‘mede-Europeanen’. Er zullen meer enclaves ontstaan waar de westerse wet niet zal gelden. Waar de politie niet naar binnen durft zonder militaire ondersteuning of ze zullen zelf sterker bewapend en getraind moeten worden. Dit is al praktijk in wijken in verschillende Europese steden.

Op dit moment lijkt het er op dat het scenario dat mijn vriend mij toedichtte en ik zelf toen niet serieus kon nemen nu toch mogelijk blijkt. Heilsoldaten zijn een westers begrip, een christelijk en pacifistisch begrip. Ik had toch weer mijn westerse denken op de Islam geprojecteerd. Een islamitische heilsoldaat vecht innerlijk én uiterlijk, het zijn twee kanten van dezelfde medaille die jihad heet. Middels terreur, zelfmoordacties en martelaarschap staat het westen voor aap met zijn moderne precisie technieken en zgn. schone oorlogvoering. Het visioen van Nostradamus kan mogelijk toch werkelijkheid worden.

Maar dat hoeft natuurlijk niet, we zijn er zelf bij.

Wat zeg ik nou weer. Zijn we er zelf bij?

Dat ‘via de buik van Europa’ gaat kennelijk niet alleen over Italië en haar eilandjes. In Griekenland lijkt Europa een soort van ’trekkend en aanzuigend buikgat’ te hebben. Zie The Post Online hierover.

Dit artikel verscheen eerder op het blog van Ad Rek

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

38 Reacties

 1. Nostradamus bedoelde zeker dat allahschreeuwersleger dat ergens rond 1638
  ofzo bij Wenen tot staan werd gebracht.
  Hoe dan ook: de heren pakken het in onze tijd totaal anders aan.
  Ze maken al meer dan 50 jaar gebruik van de islamitische baarmoeder.
  Stepping Stone-theorie zogezegd.
  Daarmee wordt niet alleen ons sociale vangnet van pensioenen, AOW en
  andere uitkeringen definitief naar de kloten geholpen.
  Zie verder alinea 9 van deze pagina:
  http://tinyurl.com/a9thg2w

 2. “Het krachtigere Amerikaanse deel van het westen is moe van het kastanjes uit het vuur halen en het ge-bemoei met de wereld.”
  Daarentegen wel 750 tanks en andere rotzooi sturen naar het oude Europa wat weer het middelpunt van strijd moet gaan worden… Maar de manschappen mogen terug, want die zijn dodelijk vermoeid…
  http://nos.nl/artikel/2023790-3000-amerikaanse-militairen-trainen-met-balten.html

 3. “Het krachtigere Amerikaanse deel van het westen is moe van het kastanjes uit het vuur halen en het gebemoei met de wereld.”
  Helaas is het juist Washington (VS-NAVO) dat nog steeds wereldwijd regeringen ondermijnt of aanvalt, rekkelijke moslimleiders afzet, en tot de jihad opjut http://www.globalresearch.ca/america-created-al-qaeda-and-the-isis-terror-group/5402881 Voorts is de NAVO na de val van de muur een ware agressor geworden (Servië, Libië, Oekraïne) en een schaamteloze oorlogsstoker. De Grote Ontwrichting die ons te wachten staat is daarom niet in eerste instantie aan moslims te wijten, maar aan ‘onze’ eigen regeringen die willens en wetens daarop aansturen. Die helpen als het ware Nostradamus een handje om gelijk te gaan krijgen.

  • Ik ben het er zeker mee eens dat de evt. ontwrichting eerder aan onze eigen regeringen te wijten is dan aan ‘de moslims’.
   Dat is ook waarom ik dit stukje schreef, helpen we dat visioen van Nostradamus of zorgen we dat hij ongelijk krijgt.

   We staan er bij en we kijken er naar…. nou nee we springen hoog en laag en het lijkt niets uit te maken.

   Het lijkt wel of ‘de tijdgeest’ het allemaal zelf bepaalt.

  • Ik denk vooral de Amerikaanse regering. Ze spelen ons en de Russen handig uit elkaar om er zelf beter van te worden. Niks Russische olie en gas kopen voor Euro’s of roebels. Betalen in door de VS bijgedrukte en nu doorverkochte dollars. En na de schalierevolutie mag ook het Midden-Oosten wat verder kapot. Voeg daar nog het vrijhandelsakkoord aan toe, waarmee ze ons al hun rotzooi zullen kunnen opdringen en het plaatje wordt redelijk zorgwekkend. En neem me niet kwalijk: maar de Titanen Verhofstad, van Baalen en Rutten en al hun Brusselse kompanen zijn echt geen match voor Amerikaanse machtspolitiek die al decennia lang het ene land na het andere sloopt naar believen. En dat zullen die baantjesjagende sociaal-democraten en verkapte communisten ook nooit worden.

  • Basic Dimension

   10 maart 2015 op 23:56

   (2)
   .
   Pas nadat het gezwel in ons hoofd vele miljoenen jaren was voortgewoekerd ontsteeg de menselijke fantasie de werkelijkheid en ontdekte Homo sapiens het parallelle universum, a stunning discovery. Zo brilliant maar nog niet de wiskundige formules paraat, en zo kwam hij uiteindelijk uit op religie.
   .
   Maar zo begon religie niet, het begon met incest en inteelt. And guess what, dat is nog steeds onze basis van religie. Alleen wij weten het niet, of verwerpen het. Het gezin, veel kindertjes zijn allemaal stambevorderende parameters, de katholieken aanwas in Brabant, de moslims overal, het is de echo van incest en inteelt.
   .
   Mij is hetzelfde als deze man 4 jaar geleden overkomen. Nooit heb ik iets gelezen en op een avond was ik bij mijn zus en vroeg ik zomaar: Heb je hier nog een bijbel? Jazeker. Ok, kun je dan het paradijsverhaal voor mij uitprinten. Wist ik veel dat de bijbel op je computer staat.
   .

   • Denk toch dat religie voortkomt uit het verloren gaan van ons weten, om vervolgens dan maar iets te geloven, want wat moet je anders wanneer je niets meer weet?
    Nu krijgen we kindjes en moeten het gootsteenkastje maar op slot laten, anders wordt zonder enig probleem alle vaatwastabletten als snoepjes opgegeten, en het bleekwater als limonade opgedronken.
    Punt dat ik wil maken is dat je dit in het dierenrijk niet zult tegenkomen daar zij nog een connectie hebben met dit collectief bewustzijn en nog iets van weten hebben overgehouden na miljoenen jaren van evolutie. en wij als mensen zijn afgesneden hiervan
    Grappig en heel treffend spreekt de heer Bok dan ook van de Mongool mens.
    Los van welk kader dan ook hoe je onze menselijkheid kan bezien, puur rationeel gezien denk ik toch dat we lina recta naar het afvoerputje gaan.
    Blijft opmerkelijk dat wij na al onze miljoenen jaren van evolutie niet verder gekomen zijn dan dat de oorlogstrommels harder roffelen dan ooit,

    • en die gouden sleutel, spijt me zeer maar ik zie het niet.
     Had gehoopt iets meer neer te zetten maar druk druk, hoop toch dit draadje warm te houden

 4. Basic Dimension

  10 maart 2015 op 00:57

  (4)
  .
  Inderdaad was het christendom hierop een polytheïstische reactie terug naar the Enlightenment. De zondeval betreft inderdaad de boetedoening voor de inteeltmisdaden van Adam tegen Eva. Het probleem is alleen dat uw denker niet in staat is geweest een eenvoudig rationeel frame onder religie aan te brengen. Als ik zo vrij mag zijn in bewondering 🙂
  .
  (10) God’s Creations
  .
  http://sexualreligion.blogspot.nl/2014/09/10-gods-creations.html

  • Tjeesus, @Basic Dimension, moet zeggen dat u me nogal overvalt met deze uitgebreide reactie en het gaat me zeker niet lukken om in de warme gloed van mijn slaapmutsje op alles een antwoord te geven.
   Denk idd dat deze man geen koers had, maar het meer een iets is geweest wat hem is overkomen.
   Om maar bij het begin te beginnen de aanname dat de toekomst zich pas na de kegelprojectie ontwikkeld, waag ik te betwijfelen.
   Hierbij ga ik er vanuit dat het universum oneindig bestaat, en omdat te waarborgen is het niet handig dat er dan dingen bestaan als “toeval” of vrij wil, immers de kans dat er dan iets misgaat is uiteindelijk 100 percent.
   Dus om oneindigheid te garanderen dient de toekomst al geheel vast te liggen.
   Was overigens wel verbaasd te lezen dat u nog nooit iets gelezen heeft, daar u toch een buitengewoon belezen indruk maakt.

   • Basic Dimension

    10 maart 2015 op 23:54

    @ Twix
    .
    De toekomst ligt vast door enthropie maar dat betekent niet dat wij hem kunnen voorspellen. Veel dingen ontstaan trouwens wel degelijk door random generators, dus dat schiet niet op.
    .
    Onze man is overvallen door zijn collectieve onbewuste, hij was een groot denker maar vond de gouden sleutel niet. Wil men het collectieve onbewuste in kaart brengen dan is er één aanname nodig en dat is dat het op rationele wijze tot stand is gekomen. Want ook de Hominins moesten met hun zwakke lijven heel rationeel denken om te overleven. Het is dan ook waanzin te denken dat de eerste mensen aan magische domheid ten onder gingen.
    .

    • Basic Dimension

     10 maart 2015 op 23:59

     (3)
     .
     Ik moet wel eerst wat zeggen dat toen ik voor het eerst van het paradijsverhaal hoorde, ik tussen Adam en Eva gelijk aan seks dacht en de slang was overspel. Missichien was ik 10 jaar. Maar daar heb ik verder nooit meer over nagedacht. Zelf heb ik dus ook niets nieuws bedacht, ik heb het overgeërfd net als iedereen.
     .
     Maar onderbewust moet zich een tsunami hebben opgebouwd zoals bij deze meneer. Hij is erop gaan studeren. Maar ik ben nooit wat over religie of iets anders gaan lezen. Ik had het veel te druk met appartementen bouwen en turn key projects aan expats te verhuren.
     .
     Toen las ik Genesis en ik zei: ik snap helemaal wat hier staat. En zo is het ook gebleven. Niets nieuws heb ik bedacht, ik wist alles al, dus het is ons aller overgeërfde collectieve onbewuste.

    • @Basic Dimension, moet bekennen dat ik uw reacties vaak heb doorgescrold vanwege te lang, en niet te begrijpen zonder encyclopedie bij de hand, maar denk dat ik toch wel wat gemist heb hierdoor.
     Voor wat betreft ons collectief bewustzijn , ik heb er helaas geen toegang toe en moet dan maar wat knoeien met mijn ver-stand, maar dit is een van de dingen die hij zeer mooi uitlegt.
     Volgens hem hebben wij door een hersendefect geen toegang meer tot dit collectief bewustzijn en eigenlijk verklaard dit volkomen ons irrationele en zelfdestructief gedrag.
     Zelfs een mier weet bij geboorte al wat hij wel of niet kan eten, of wat zijn taak is om de kolonie te laten overleven. Dit wordt erflastig overgedragen van generatie op generatie.
     Wij mensen hebben dus geen toegang meer tot dit bewustzijn, maar sommigen nog een beetje, wat mi de verklaring is van helderziendheid e.d.
     Ergens zijn we dus het contact met het “weten” kwijt geraakt en kunnen dus van daar uit alleen nog maar iets…

     • en kunnen we van daar uit alleen nog maar iets “geloven”.
      Nare is dat bij gebrek aan dit weten ons werkelijk van alles “wijs ” gemaakt kan worden en dit gebeurd volop.
      Grote vraag hierbij blijft natuurlijk welk doel dit alles dient.

     • Basic Dimension

      12 maart 2015 op 00:34

      @ twix (1)
      .
      Ons verstand wordt ondersteund door miljoenen jaren van ervaring van de soort: het genetisch doorgegeven collectieve onbewuste. Onze ‘bewuste’ beslissingen worden daarin voorbereid en onbewust veelal eerder dan bewust genomen. Bij vrouwen is de volksmond geneigd van ‘intuïtie’ te spreken en bij dieren van ‘instinct’. Maar wij herkennen onze eigen identiteit niet expliciet en denken daarom dat wij zelf geen (collectief) onbewuste hebben.
      .
      Ons collectieve onbewuste maakt een belangrijk deel uit van onze groepsidentiteit. En daarom hebben moslims ook een volkomen ander collectief onbewuste dan Westerlingen. Zij kunnen in onze cultuur dan ook niet assimileren.
      ,

     • Basic Dimension

      12 maart 2015 op 00:36

      @ twix (2)
      .
      Ook ‘God’ – de alpha male – kan worden gezien als een fysiologisch spoor in de hersenen, ontstaan bij hogere zoogdieren die in groepen leven. God is daar de verplicht in te vullen seksuele ideaal projectie door ieder jong mannetje. Hij stoot vervolgens de vigerende genetische monocultuur van de troon en stelt daarvoor de zijne in de plaats. Het geheel komt neer op genetische diversiteit.
      .
      De mens heeft de alpha male in het dierenrijk achter gelaten. De cultuur heeft daarvoor culturele goden in de plaats gesteld, zoals Allah en Jezus. Zij dwingt de jongen vóór de puberteit hierop een projectie af. Helaas is bij islam deze cultuurprojectie gelijk aan die van de natuurlijke mannelijke seksuele immoraliteit. Dat komt omdat incest en inteelt nog steeds haar endogame kern vormt.
      .
      Iets dergelijks als boven komt ook bij eenden voor. Ook zij hebben een kritieke periode – zoals bij de jongen – waarin zij God zoeken. Dat kan hun moeder zijn maar als men niet oppast wordt…

     • Basic Dimension

      12 maart 2015 op 00:39

      @ twix (3)
      .
      Dat kan hun moeder zijn maar als men niet oppast wordt het uw klomp.
      .
      Wij allen hebben in principe wel degelijk toegang tot ons onbewuste. Kunstenaars balanceren zelfs permanent op de grens van waan en werkelijkheid.
      .
      Wij allen weten onderbewust ook exact wat religie is, maar wij willen het niet horen. Religie is waar mensen religieuze oorlogen voor voeren: heerlijke slavinnen met verse genen, het wellustig doden van homo’s en hoeren die de stam niet met nieuwe stamleden verblijden en het afslachten van vrouwen die niet als broedstoof van familiezaad willen dienen. Religie is een gedaante van de seksualiteit.
      .
      En aangezien ons geestelijk functioneren voor het grootste deel onbewust is, kan een neutrale waarnemer ons in korte tijd veel beter leren kennen dan wij ons zelf in een heel leven.
      .

   • Basic Dimension

    11 maart 2015 op 00:01

    (4)
    .
    Maar omdat ik besefte dat de vroege mens rationeel van aard was begreep ik ook dat aan religie een rationeel beginsel ten grondslag moet liggen.
    .
    En nu na drie jaar is het klaar, ik heb het gevonden en ik heb ‘religie’ gereduceerd tot één dimensie en volstrekt geoperationaliseerd in dit universum. Het is zo schokkend simpel dat ik bijkans aan plaatsvervangende schaamte ten onder ga. Ik zal verdorie toch niet iets gemist hebben?
    .
    En daarom begreep ik de man ook zo goed.
    .
    Mijn eerste artikel in HetVrijeVolk over religie:
    .
    (9) The Convergence Theory of Paradise (Bekijk alleen de een na laatste tabel)
    .
    http://sexualreligion.blogspot.nl/2014/11/9-convergence-theory-of-paradise-kopie.html

    • @Basic Dimension, dank voor de uitgebreide reactie, ben als een kind zo blij iets over deze materie te kunnen wisselen, echter om echt iets zinnigs te kunnen antwoorden moet ik me echt nu even een paar dagen achter het oor krabben, bij mij is dat een vrij langzaam en pijnlijk proces maar kom hier graag op terug.

     • Basic Dimension

      12 maart 2015 op 23:05

      @ twix
      .
      Heel fijn, eigenlijk nog nooit in mijn leven iemand blij kunnen maken 🙂

  • Basic Dimension

   11 maart 2015 op 12:49

   @ Ron (1)
   .
   Ja, heel interessant, bedankt.
   .
   (http://www.rothbard.be/bestanden/boeken/FRB.pdf)
   .
   De auteur ziet als bedoeling van Genesis 1 (het eerste scheppingsverhaal) terecht dat de mens geen slaaf (van God) kan zijn en volgens natuurrecht in moreel opzicht juist een zelfstandig wezen is. Zijn verlangen naar het paradijs (Genesis 2, het tweede scheppingsverhaal) is dan ook de onvolwassen zucht naar een leven vrij van zelf te maken morele keuzes. De slang speelt daarin de drang naar morele zelfstandigheid.
   .

   • Basic Dimension

    11 maart 2015 op 12:51

    @ Ron (2)
    .
    In het eerste scheppingsverhaal zijn man en vrouw gelijkwaardig (Verlichting), maar in het tweede is de vrouw de slavin van de man; het is de inteelt en incestcultuur ten voeten uit. De tegenstelling is die tussen de dierenwereld zonder groepen, waar genetische diversiteit heerst, en die van zoogdiergroepen waar een spanning ontstaat tussen de genetische monocultuur van de alpha male in de endogame kern en de hang van vrouwen (Eva) in de exogame mantel naar genetische diversiteit (overspel met de slang). Het is de tegenstelling tussen de inteeltcultuur en de uitteeltcultuur.
    .
    De auteur stelt het individu in het eerste verhaal tegenover de groep in het tweede. Inderdaad vindt het libertarisme hierin een terechte basis. Mooi gevonden. Feitelijk stelt hij exogamie tegenover endogamie. Deze scheppingsverhalen zijn dan ook polen van eenzelfde dimensie.
    .

    • Basic Dimension

     11 maart 2015 op 12:53

     @ Ron (3)
     .
     Het algehele probleem met paradijsverhalen is helaas dat zij in de evolutie een steeds moralistischer karakter hebben gekregen. Maar de eerste Homininen waren nu ook weer geen filosofen. Zij konden niet eens praten.
     .
     Het paradijsverhaal is een mannelijke seksuele oprisping en daarom testosteron gevoed. Het borrelt al sinds 7 miljoen jaar op uit de donkerste krochten van het mannelijke onderbewuste.
     .
     Daar vermengt zich seksualiteit met tijdloze seksualiteit, ofwel religie. Religie is een gedaante van de seksualiteit die ten diepste perpetual orgasm nastreeft.
     .
     Perpetual orgasm is de timelessness derivative van seksualiteit: hoe groter de seksuele deprivatie in dit leven (incest en inteelt) hoe groter het verlangen naar wilde exogame vrouwen van onbekende herkomst (de 72 maagden) in een ander leven.

     • Basic Dimension

      11 maart 2015 op 12:55

      @ Ron (4)
      .
      Perpetueel orgasme uitte zich bij de Homininen in dit leven in eeuwig durend orgasme over generaties met dochters en kleindochters, bij Homo erectus in eeuwig durend orgasme met verre nakomelingen na aardse reïncarnatie, en omdat je eigen zus en nicht stierlijk gaan vervelen, bij Homo Sapiens in heerlijke wilde maagden van een onbekende stam in een onbekend parallel universum, de hemel.
      .
      Het tweede paradijsverhaal symboliseert daarom de lust van de man om zijn genetische spiegel in de nazaten voor eeuwig te bestendigen. De incest en inteelt cultuur van de eerste Homininen zijn en blijven de instinctieve basis van alle mensengeloof. Men vindt het terug in pure vorm bij moslims en in afgeleide vorm bij katholieken.

     • Dag Basic Dimension,
      Ik ben blij dat jouw bouwwerk het werk van Van Dun ondersteunt. 😉

 5. Basic Dimension

  10 maart 2015 op 00:55

  (3)
  .
  [and subdue it: The“vav” [in וְכִבְשֻׁהָ is missing, [allowing the word to be read וְכִבְשָׁה, the masculine singular imperative] to teach you that the male subdues the female that she should not be a gadabout *(Gen. Rabbah 8:12), and it is also meant to teach you that the man, whose way it is to subdue, is commanded to propagate, but not the woman (Yev. Yev. 65b)]
  .

 6. Basic Dimension

  10 maart 2015 op 00:54

  (2)
  .
  Heel mooi hoe hij het eerste scheppingsverhaal op de zesde dag als de Verlichting inschat waar man en vrouw gelijkwaardig zijn. Ook hoe de incest en inteeltcultuur van Adam en Eva op de zevende dag destijds als bindmiddel voor de etniciteit werd gelanceerd. Dit was ook de reden voor die zeven dagen, om het bindende effect beter te doen uitkomen. En ook hoe de man zijn vrouw door fysieke kracht moest onderdrukken:
  .
  28. And God blessed them, and God said to them, “Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and rule over the fish of the sea and over the fowl of the sky and over all the beasts that tread upon the earth. “

 7. Basic Dimension

  10 maart 2015 op 00:51

  (1)
  .
  @ twix
  .
  Jammer, interessante man, maar de tijdruimte dimensie haalt wel het verleden terug maar voorspelt niet de toekomst. Komt doordat de kegel vastligt bij de waarneming, waar de toekomst zich naast die kegelprojectie ontwikkelt. Dus maakt u zich niet ongerust.
  .
  Deze man was een echte denker, echter zonder houvast, zonder koers en dat is jammer. Maar dikke kans dat hij veel verder is gekomen dan ik, want ik heb nog nooit wat gelezen. En wij allen beklimmen de pyramide der beschaving en kijken spottend neer op de armzaligen van geest, niet beseffend hoe er ook op ons wordt neergekeken 🙂
  .

 8. Tot slot, kan er niets moois van maken.
  Mijn zoektocht begon als kind, en ik moest en zou weten hoe deze wereld in mekaar stak.
  Elk positief scenario bleek gebaseerd op whishfull thinking maar gewoon niet reëel.
  Ben toen een tijdje aan de hand genomen door deze man, http://www.wetenschap-eindtijd.com/, en hij heeft wel bij mij de puntjes op de i gezet, vervolgens heeft hij zichzelf het leven benomen, omdat hij niet wilde meemaken wat ons te wachten staat.
  Tja wat voor les moet ik hier nu weer uit trekken, bizar is het wel

 9. Kan zelf niet zoveel maken van Nostradamus.
  Hier nog wel een leuke studie van iemand die al de voorspellingen naast mekaar gelegd heeft op zoek naar wat overeenkomsten.
  Best wel aardig.
  http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=23569

  Hoe dan ook, wat voor voorspelling je ook bekijkt, ze zijn allen erg somber.

 10. Veelzeggend dat bij de opties niet staat: de-islamisering van EUropa.
  Tja, de marxistische overwinning is feitelijk totaal. Het ontbreken van elke rationele regie, en het kulbegrip integratie is er ook hard ingehamerd. Maar wat wil je als het gros de grootste moeite heeft verstandelijk het hoofd enigszins boven water te houden?

 11. Islamieten hebben hun eigen Nostradamus. Die voorspelde dat de overwinning van moslims op Christenen in Dabiq zou beginnen:

  Dus heeft Islamic State haar glossy naar die plaats (4000 inwoners) genoemd. En zitten de jihadisten daar dus te wachten tot ze bevochten worden, want dan komt Jezus zelf ook hoogstpersoonlijk afdalen: Ach lees het zelf maar: http://www.theonlyquran.com/hadith/Sahih-Muslim/?volume=41&chapter=9

 12. @J.C.Th. Köhler.
  Voorspellingen van Nostradamus zijn op zich niet interessant om er politiek rekening mee te houden. Hoewel…. het kan wel zinnig zijn om bekend te zijn met de ‘eindtijd-theologieën’ van moslims. Zeker als die hun theologie wél politiek uitleggen.

  Maar wat dat door mij verloren artikel betreft. Hier was geen sprake van ‘hineininterpretieren’ . De vertaling/interpretatie werd geschreven in 1987 of eerder toe de Sovjetunie nog bestond. Het ging tegen alle verwachtingen in en ging daarom de prullenbak in. Nu komt het een stuk realistischer over dan toen.

  Over Nostradamus en voorspellingen gaat dit artikel eigenlijk niet zozeer, het is meer een verslag over hoe mijn denken over ‘soldaten’, ‘strijders voor de waarheid’, ‘mannen van god’ enz. veranderd is en meer aangepast is aan de werkelijkheid van nu.

  • Hebben we die moslims toch mooi te pakken door net op tijd onze eigen cultuur en onze eigen landen af te schaffen 🙂

 13. Hoeveel moslims er komen ligt aan de macht van linkse partijen.Zo lang ze deze mensen zien als potentiële stemmers zullen ze blijven komen.

 14. Nostradamus laten we even in het midden… Recep Tayyip Erdoğan is wat dat betreft een sterker voorbeeld. “Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.” Recep Tayyip Erdoğan. Der Islamist als Modernisierer. In: Die Welt, 5 mei 2007

 15. J. C. Th. Köhler

  9 maart 2015 op 14:30

  De voorspellingen van Nostradamus kunnen sowieso de prullenbak in. De verhalen zijn dermate cryptisch dat nooit helder is waar op gedoeld wordt. Dan wordt het een kwestie van “hineininterpretieren”. Net zolang tot je bij de gewenste betekenis uitkomt. Vervolgens zeggen dat N. het goed gezien had. Quatsch.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑