Kabinet en coalitiepartijen overtraden vandaag de referendumwet

Door Joost Niemöller

In de motie van Harry van Bommel stond niets anders dan dat het kabinet de referendumwet moest volgen. In de wet op de referenda staat dat het kabinet na een nee-stem een nieuwe wet moet indienen. Dan zijn er twee dingen mogelijk: 1. Op korte termijn met dezelfde wet komen en de uitslag dus negeren. 2. Op diezelfde korte termijn een wet met een ander karakter indienen.

Maar Rutte besloot tegen de wet in te gaan en de behandeling van de uitslag van het referendum op de lange baan te schuiven. En hij ontraadde de motie Van Bommel, die gesteund werd door de hele oppositie.

En de coalitiepartijen namen vandaag de motie Van Bommel niet aan.

In de motie van Harry van Bommel stond nogmaals niets anders dan dat de wet uitgevoerd moest worden:

verzoekt de regering, uitvoering te geven aan artikel 11 van de Wet raadgevend referendum en zo spoedig mogelijk over te gaan tot het indienen van een intrekkingswet inzake de goedkeuring van het associatieverdrag EU-Oekraïne,

Er stond natuurlijk ook nog iets anders in de motie:

van mening dat gevolg moet worden gegeven aan het advies dat door een ruime meerderheid van de kiezers is uitgesproken om het associatieverdrag EU-Oekraïne af te wijzen;

Maar dat was de ‘geest van de motie.’ Er stond niet in de motie dat het kabinet het voorstel voor het Oekraïneverdrag definitief van tafel moest schuiven. Alleen dat er een intrekkingswet ingediend moest worden, zoals de referendumwet dat vraagt. Het kabinet kon daarop met een ander wetsvoorstel komen waarin het verdrag, bijvoorbeeld met wijzigingen, opnieuw werd opgevoerd. De motie legde daar geen beperkingen op. En het zou geheel binnen de wet zijn.

Maar de coalitiepartijen stemden de hele motie weg, en riepen daarmee dus op tot onwettig gedrag. Rutte had de motie al ontraden en wilde dus ook de wet overtreden.

Wilders heeft dus nog meer gelijk gekregen dan hij al had. Door het zelfs niet willen aannemen van een motie waarin alleen maar wordt gevraagd de wet te volgen, geven het kabinet en de coalitiepartijen aan de wet te willen breken. Wilders wil Rutte vervolgen wegens een ambtsmisdrijf. Met de uitslag over deze motie in de hand heeft hij nog een extra argument.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

18 Reacties

 1. @Cale en @anderen: mijn welgemeende complimenten voor Joost, die het gelukt is om uit de politiek correcte dwangbuis te ontsnappen. Hij is een van de weinigen in zijn metier die zelfstandig nadenkt en lak heeft aan wat de goegemeente daarover denkt.

  • Ook ik heb veel respect voor Joost en zijn werk, het lijkt me allemaal niet zo eenvoudig en zeker niet zo vanzelfsprekend. Wanneer is-ie jarig? Dan gaat hier de Nederlandse vlag met wimpel uit en loop ik de hele dag met een feestmuts op!

 2. @Cale, de vriend die ik noemde heeft idd ‘sportsociologie’ of ‘sociologie van de sport’ gestudeerd, maar heeft er nooit iets mee gedaan. In plaats daarvan heeft hij al 20 jaar een eigen zaak. Toch zou je verwachten dat iemand met zo’n studie wel kan nadenken. Blijkbaar is het gif zo diep ingesleten, dat mensen er niet meer van genezen.

 3. Want dat is wat ze afgelopen week in Brussel hebben gepresteerd, met het besluit van het Europese Parlement om de kankerverwekkende glyfosaat in de onkruidverdelgers van Monsanto en kornuiten opnieuw voor zeven jaar toe te laten op de Europese markt.

  Dat dit product kankerverwekkend is, is zeker. Tweederde van de Europese bevolking wil het verbannen en dus…. wordt het toegelaten.

  Het volgende laat vervolgens zien dat ze volledig zijn omgekocht door de industrie en wel degelijk beseffen wat ze de bevolking aandoen, want in een niet bindende resolutie roept het Europese parlement op om alle bestrijdingsmiddelen die glyfosaat bevatten te verbannen van plekken zoals openbare parken en privé-tuinen, inclusief het sproeien van speeltuinen.

  Ondanks dat ze weten dat dit kankerverwekkende rotzooi is die gewoon moet worden verbannen, wegen zoals gewoonlijk de belangen van de industrie veel zwaarder dan de gezondheid van de bevolking.

  Achterlijk, corrupt Brussel …

  • Ja Cliff, de corruptie gaat heel ver en zit vaak verborgen in een “democratisch” jasje. Gekozen EU parlementariers krijgen zeer hoge vergoedingen en blijven dat ontvangen zolang ze maar in de pas lopen, denken die lafaards. Dat dit geen sluitende logica is blijkt wel uit de positie van Nigel Farage, die al 14 jaar in het EU parlement zit, zeer kritisch is en dit alles overleeft. Je moet er wel de moed voor kunnen opbrengen. En daar ontbreekt het de meesten aan.

 4. Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie eerder dit jaar glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend had geclassificeerd, komt Europa met een ander oordeel.

  Volgens “onafhankelijk” Europees onderzoek blijkt glyfosaat dat voorkomt in bestrijdingsmiddelen zoals Roundup van Monsanto, ineens helemaal veilig.

  Update: 19 april 2016

  Wederom gebeurt er iets waar een normaal mens met gezond verstand van van z’n stoel valt.

  Hoe is het in ’s hemelsnaam mogelijk dat mensen van het Europese Parlement nog terug durven komen in het land wat ze vertegenwoordigen?

  Ze zouden voorgoed iedere toegang ontzegd moeten worden en verbannen naar het kleinst mogelijke eiland ergens in de Stille Zuidzee waar ze absoluut geen misdaden tegen de mensheid meer kunnen plegen.

  Want dat is wat ze afgelopen week in Brussel hebben gepresteerd, met het besluit van het Europese Parlement om de kankerverwekkende glyfosaat in de onkruidverdelgers van Monsanto en kornuiten opnieuw voor zeven jaar toe…

 5. @D.G.Neree. De aanklachten van Wilders en het Forum zullen geen zoden aan de dijk zetten. Immers, de uitslag van het referendum was in feite ook een aanklacht die de Kamer, ondanks alles, naast zich neerlegde. Banen lonken. Dat mensen een titel hebben, zegt me geen moer. Ik heb er vele meegemaakt in mijn arbeidzame leven (heb er dag en dagelijks mee gewerkt) en ook (nog steeds) privé maar dat is geen garantie voor gezond -politiek- verstand. Vaak hebben we het helaas over eenzijdig opgeleiden die misschien perfect zijn in het onderzoeken en beschrijven van het seksuele leven van de watervlo. Maar…dan houdt het ook op. Specialisme is toch ook niet alles. We missen mensen met een gezonde maatschappij visie die zich durven uiten en …dat is het belangrijkst, daar de kans voor krijgen. Daarom denk ik steeds meer dat bijv. de migratie vanuit o.a. Afrika een bewussie is om mensen die nu nog nadenken, geestelijk te onthoofden. Dan krijg je vanzelf steeds meer vraag naar overheid.

  • De mensen zijn al geestelijk verdoofd….
   en persoonlijk heb ik helemaal geen vraag naar overheid ( niet deze ) juist het tegenovergestelde …
   Als iemand of personen voor ellende zorgen….daar ga je toch geen hulp aan vragen..

 6. Cale, ik vrees dat de zwijgende meerderheid dat allemaal pas in de gaten krijgt als de ellende toeslaat. Nu gebeuren er nog dingen los van elkaar, incidenten als het ware, waar de mensen de touwtjes niet van verbinden. De meerderheid neemt nog steeds de pers en de overheid als autoriteit aan en wie iedere dag TV kijkt, ontkomt er niet aan om geïndoctrineerd te worden met valse spins.
  Een aantal dingen had tijdens de laatste verkiezingen al duidelijk moeten zijn geworden, maar de mensen hebben geen zin in gezeik en zullen zo lang als ze kunnen vast blijven houden aan de status quo. k heb een vriend die al jaren geleden tot het besef is gekomen dat de PvdA waar hij altijd op stemde, de zaak grandioos aan het verraden was. Maar toch blijft hij geabonneerd op de Volkskrant en laat hij zich iedere dag vergiftigen dor de televisie. Ik zei hem dat ik het niet begrijp. Hij en zijn vrouw zijn qua voedsel gezondheidsfreaks, en letten op alles wat ze eten, maar ik zei hem: Geestelijk let je…

  • niet op wat je binnenkrijgt. De vriendschap is inmiddels behoorlijk bekoeld doordat hij verklaarde niet te hebben gestemd omdat hij het niet op GeenStijl heeft. Hoezeer ik hem ook zei dat het daar niet om ging maar om democratie en zeggenschap, hij bleef stug volhouden. En hij is nota bene doctorandus en heeft een eigen winkel. Het is deze kloof die me pessimistisch maakt, ook over maart 2017, want roepen dat dan de afrekening komt, klinkt als een loze belofte en valse hoop. Er moet nu iets gebeuren. Misschien zijn de aanklachten van Wilders en het Forum voor Democratie een opening. En ook is er nog een kleine kans dat de 1e Kamer deze manier van uitvoering van het referendum tegenhoudt en ervoor stemt om de uitslag per direct te honoreren.

   • Dat velen, zo niet de meesten, blind zijn klopt helemaal anders kan deze politieke poppenkast niet doorgaan. Maar dat geldt blijkbaar ook voor veel politici. Wegkijken of het zich niet bewust zijn van de aanstormende problemen. Daarom vermeldde ik ook wat internationale “complicaties” want het wereldwijde financiële systeem staat op het punt van instorten en wordt bijna overal kunstmatig in stand gehouden door QE, negatieve rente en een liegende media of te wel propaganda. Het vergt niet echt veel moeite om je mbv internet te oriënteren over wat er werkelijk gaande is maar blijkbaar hebben de meeste mensen daar gewoon geen zin in. Ook valt het me erg tegen van hoger opgeleiden, hen is blijkbaar nooit geleerd wat creatief denken en onderzoek werkelijk inhoudt. Dus speelt het achteruitgaan van het onderwijs, op alle niveaus, ook een grote rol in de neergang van onze maatschappij. Jammer, Nederland had veel meer vruchten kunnen plukken van het hoge opleidingsgehalte.

 7. De hele oppositie? De leden Van Vliet en Houwers stemden tegen de motie, en zijn geen lid van de fracties van VVD of PvdA. Al zouden z beiden graag bij de VVD willen aanschuiven.

 8. @Joost: Wilders wil Rutte vervolgen wegens een ambtsbedrijf==Gaarne correctie: ambtsmisdrijf. Overal lees je trouwens dat in 2017 de afrekening komt bij de verkiezingen. Ik geloof er geen barst van. Dit land dat in 40-45 bezet was door een vreemde legermacht, is daarna bezet gebleven door de afgezanten van de VS. Rutte c.s. zijn slechts pionnen in een wereld schaakspel en onze bevolking slaven die gelijk geschakeld worden met allerlei ongewenste import waardoor we met zijn allen even arm zijn als de rat die moet jatten om in leven te blijven. Het sociale is er inmiddels volledig af. Bij de laatste verkiezingen hebben heel veel Nederlanders er voor gezorgd dat dit kabinet mogelijk werd. Mijn medelanders zijn dus mede schuldig aan onze gezamenlijke ondergang. Waarvan acte.

 9. Joost, de tweede alinea die je aanhaalt uit de motie was dom. Alleen het eerste had gemoeten. Nu is de motie ambivalent en geeft het ruimte om de motie op die tweede grond af te wijzen.

 10. De formulering is: “zo spoedig mogelijk” Dat wil zeggen: als er geen belemmeringen zijn die uitvoering tegenhouden. Praten met de EU, andere landen of met de tegenstemmers zijn geen wettelijke belemmering, dus is “zo spoedig mogelijk” per direct of per ommegaande.

  Wat nu gebeurt is inderdaad tegen de wet. Er wordt een derde mogelijkheid gekozen, die niet in de wet staat. Inderdaad ambtsmisbruik door zowel het kabinet als de tegenstemmers in de kamer.

 11. Het zijn de laatste stuiptrekkingen, denk ik. Dit schandalig “Nee” referendum gegoochel, MH17, Het geslijm met die bandietenstaat Oekraine die hun bevolking uitmoorden en onze schilderijen niet eens terug geven, de PvdA teloorgang, het wegvallend vertrouwen in Rutte, de geringe opkomst bij verkiezingen, het explosief groeiend EU scepticisme, de onvrede met de immigratie golf, de euro die niet werkt, de negatieve rente-hoe verzin je het?, de VS op korte afstand van een financiële instorting, de Shanghai gold exchange die vandaag is gestart terwijl de Deutsche bank heeft toegegeven jarenlang aan goud prijs manipulatie te hebben gedaan, Brexit, de City of London is schuldig bevonden aan forex manipulatie, ik kan doorgaan pagina’s vol te pennen. Veel mensen zijn hiervan op de hoogte en geloven niet meer in de “staat”. Rutte & co. willen het niet inzien. Rutte gelooft waarschijnlijk nog steeds in zijn baantje in Brussel. Te laat, beste Mark, Brussel is passé.

 12. Zo is het. Een Kamer die tegen de uitvoering stemt van een wet die ze zelf nog maar pas heeft ingediend, goedgekeurd en bekrachtigd.
  Pure waanzin.

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑