Journalisten in de media nemen zelden of nooit  de moeite om de interne documenten van de EU te bestuderen. Ik kreeg vandaag dit EU document uit 2009 van onderzoeker Peter Siebelt. Daarin staat open en bloot hoe de EU de migratiestroom op gang heeft gebracht om daarmee de oorspronkelijke bevolking te vervangen door een nieuwe bevolking, die afkomstig zal zijn uit Afrika en het Midden Oosten.

Wat ons nu overkomt met de massamigratie van zogenaamde vluchtelingen, is niet zomaar een toevallig proces, veroorzaakt door de burgeroorlog in Syrië, zoals het ons wordt voorgespiegeld. Het is een gevolg van bewuste bevolkingspolitiek.

De redenering gaat volgens een bekend patroon:

  1. Er wordt eerst vastgesteld dat de massamigratie nu eenmaal ‘een gegeven’ is, omdat er arme landen zijn en rijke.
  2. Uitgaand van dit gegeven wordt de keuze voorgelegd: Willen we illegale migratie of legale migratie. Legale, of reguliere migratie wordt daarbij gezien als een ‘kans’ voor de migranten en daarmee dus als iets positiefs.
  3.  Er wordt vastgesteld dat Europa een ‘gastvrije omgeving’ is. Dit gegeven wordt als ideologie aan Europa opgelegd. De Europeanen wordt niets gevraagd.
  4. De vergrijzing. Dit is het typische thema dat in alle EU documenten over migratie een centrale rol speelt. Er wordt verwacht dat er een vermindering van de Europese beroepsbevolking komt van 50 miljoen mensen. Immigratie wordt beschouwd als een ‘aanjager’ van de economie. Dit wordt verder niet toegelicht.
  5. Het immigratiebeleid moet niet langer per Europees land geregeld worden, maar centraal door de EU.
  6. De immigratiestromen, die noodzakelijk worden geacht moeten op deze centrale wijze ‘beheerd’ worden, in samenwerking met de migrantenorganisaties. (Let op: In dit schema zijn alweer de Europeanen zelf afwezig als kracht waarmee omgegaan moet worden.)
  7. De legale immigratie moet worden aangejaagd.
  8. Immigratie is niet eens gewenst, het is ‘noodzakelijk.’
  9. Er zijn tot en met 2050 60 miljoen migranten ‘nodig.’
  10. De vaardigheden van deze migranten moeten niet realistisch ingeschat worden, maar ze moeten worden ‘erkend.’

Nergens in dit document wordt er rekening mee gehouden dat de EU landen bestaan uit natuurlijk gevormde gemeenschappen. Het hele begrip ‘volk’ bestaat niet. De centraal gestuurde migratie van de kennelijk noodzakelijke 60 miljoen mensen wordt naar willekeur uitgegoten over heel Europa.

De vraag of het misschien wel zo slecht zou zijn als er sowieso minder mensen in Europa zouden wonen, en of verder automatisering en robotisering er voor zou kunnen zorgen, dat de beroepsbevolking hoe dan ook verkleint, komt in dit document nergens aan de orde.

Zo stuurt Brussel ons de Donkere Middeleeuwen in.

[toggle title=”Zie hier het volledige EU document”]

[/toggle]