Brekend! Rusland versplintert rapport Joustra #MH17

Door Joost Niemöller

Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheidsraad, liet bij de presentatie van het slotrapport over MH17 vorig jaar weten dat ‘de Russen’ ook akkoord waren met de vaststelling dat MH17 geraakt zou zijn door een Buk raket. Joustra zoog dit uit zijn duim. Nergens heeft een officiële afgezant van de Russische overheid dit ooit gezegd. Ook wie het rapport goed leest, vindt nergens een statement van de Russische overheid hierover, of zelfs maar een aanwijzing dat de officiële Russische afgezant uitgenodigd was bij het onderzoek. Het rapport publiceert in een van de bijlagen alleen maar een uitnodigingsbrief voor Russische onderzoekers. Deze blijken, volgens de impressionistische weergave in het rapport, (er worden geen namen in genoemd, er worden geen letterlijke quotes gegeven) soms bij een vergadering aanwezig te zijn. Dat is dus iets heel anders.

Het officiële Russische hoofd van de Russische afvaardiging over de luchtvaart, Oleg Storchevoy (hoe officieel wil je het krijgen), schreef vandaag een brief aan Joustra.

Deze brief is te zien via deze link in het Russisch. Klik de link helemaal onderaan de brief aan, waar dit staat:

Письмо О.Г. Сторчевого – english

En de Engelse versie verschijnt als Word document.

 

De brief bevat vele concrete punten. Er blijft niets heel van de conclusie van de Onderzoeksraad dat het een Buk raket was. Ik pik er enkele uit.

De conclusie van de Raad dat MH17 was neergeschoten met een Buk raket is gebaseerd op de karakteristieken van gevonden fragmenten en schadepatroon op de wrakstukken.

Thus, the conclusion that the aircraft was hit by a 9N314M warhead was based on the characteristics of the fragments and the damage on the aircraft wreckage.

In de Russische brief wordt weergegeven wat de karakteristieken van die brokstukken zouden zijn. Het gaat in werkelijkheid volgens dit rapport om twee hele kleine stukjes. Bovendien spreekt het rapport zichzelf tegen. In een andere vermelding is er slechts sprake van één stukje:

Section 2.16 (Fig. 37, Table 11) of the Factual Information part of the final report indicates that a total of two bow-tie shaped fragments consistent with the 9N314M warhead were found:

 • Fragment 1: 14 × 14 × 4.5 millimeters, 6.1 grams, found in the cockpit;
 • Fragment 2: 12 × 12 × 5 millimeters, 5.7 grams, found in the captain’s body.

Yet Section 2.12 of Annex X mentions only one fragment (14 × 14 × 4.5 mm) found in the cockpit (Fragment 1).

Maar het rapport geeft het gewicht van een van die stukjes verkeerd weer. Het is in werkelijkheid lichter:

The data provided in the final report is inaccurate, because the actual mass of Fragment 1 is 5.5 grams, not 6.1 grams, as evidenced by the photos made by members of the international investigation team during the weighing of this fragment in February 2015 at the Gilze-Rijen air base.

In het rapport wordt niet weergegeven waar het fragment precies werd gevonden:

In addition, the final report does not specify where exactly the fragment was found in the cockpit.

Het zou gevonden zijn in een van de lichamen van de piloten, maar er is geen rapport dat dit lichaam onderzocht zou zijn:

The captain’s body from which Fragment 2 was extracted did not undergo special examination (instead, the body of the Team B captain, who was not present in the cockpit at the time of the accident, was examined).

Het gewicht van het gevonden fragment is belangrijk in relatie tot de vorm ervan: de beroemde vlinderdasvormen. Het eerste fragment is veel te licht. De vlinderdasvormige stukjes in een Buk zijn veel zwaarder. Dit wordt niet verklaard door eventuele beschadigingen, want door die beschadigingen zoud het eerste fragment juist de vlinderdasvorm verliezen!

The final report does not take into account the mass of the bow-tie shaped fragments. Compared with standard bow-tie shaped fragments used in the 9N314M warhead, which weigh 8.1 grams and are 8.2 millimeters thick:

 • Fragment 1 in reality lost 32 percent of its mass (or, based on the mass indicated in the report, 24.7 percent);
 • Fragment 2 lost 29.6 percent of its mass;
 • Relative transverse deformation (thickness reduction) of the fragments was over 60 percent.

The significant loss of mass in Fragment 1 cannot be explained by damage because the fragment does not appear greatly damaged (otherwise, it would lose its bow-tie shape).

Het tweede deel is wel beschadigd. En zelfs zozeer, dat de gevonden vlinderdasvorm eerder iets zegt over de vervorming door de beschadiging dan over de oorsprong:

Fragment 2 shows clear signs of damage, specifically in the transversal section (in relation to the front side). The diminished mass of this fragment can be explained by damage. However, the thickness of the fragment indicates significant deformation (over 60 percent), which is not consistent with its shape.

Russian experts have examined the effects of obstacle penetration on the shape and mass of bow-tie fragments of the 9N314M warhead by staging full-scale experiments and simulating transversal deformation of fragments.

De Russen voerden experimenten uit met een Buk raket en met een vliegtuig. Dat deed de Onderzoeksraad niet. Uit deze Russische experimenten blijkt dat in de meeste gevallen de vlinderdasstukjes hun oorspronkelijke vorm en gewicht juist behielden!

The results of these experiments and simulations are consistent with the results of validation tests of the 9N314M warhead, in which 96 percent of bow-tie fragments preserved their shape and lost only 6-7 percent of their mass after penetrating two 5-mm sheets of steel.

De conclusies van het rapport en die van het experiment komen dus niet overeen:

Thus, the mass and dimensions of the two fragments (Section 2.16, Fig. 37, Table 11 of the Factual Information part of the final report), based on which the report concludes that the aircraft was hit by a 9N314M warhead, are not consistent with the results of the fullscale experiments and simulations.

De Onderzoeksraad deed geen chemisch onderzoek naar de gevonden deeltjes in vergelijking met deeltjes in een Buk raket. De Russen deden dit wel en concludeerden dat de gevonden deeltjes qua chemische samenstelling niet overeen komen.

 

Russian experts examined the chemical composition of the material used to manufacture pre-formed fragments of the 9N314M warhead and concluded that the chemical composition of the retrieved fragments as published in the final report does not agree with the conclusion that they belonged to a 9N314M warhead.

 

En dan de inslaggaten. Geen vlinderdasvormige stukjes in de wrakstukken. Geen één! Dit wordt in het rapport van de Onderzoeksraad niet geanalyseerd.

 

The final report and its appendices fail to provide any information on the shape of penetration holes, whether penetration holes are present in the skin of the right-hand side, or conclusions that can be drawn regarding the characteristics of the warhead based on the fragmentation spray pattern on the aircraft wreckage.

 

De inslaggaten komen dus niet overeen met die van een Buk:

 

The new important fact is that, even assuming the aircraft was brought down by a Buk surface-to-air missile, penetration holes on the aircraft wreckage are not consistent with those normally created by the detonation of a 9N314M warhead.

Bij het experiment dat de Russen uitvoerden met een Buk, werden juist wel zeer vele vlinderdasachtige inslaggaten gevonden:

 

Russian experts have performed a full-scale experiment with a 9N314M warhead emulating the engagement conditions presented in the final report. The experiment left a large number of bow-tie shaped holes in the skin of the test aircraft. The wreckage of Boeing 777-200 9M-MRD does not show any bow-tie shaped holes.

 

Als aanvullend bewijs wordt in het rapport ook melding gemaakt van delen die op de grond waren aangetroffen. Deze delen zouden wijzen op een Buk raket.

 

Thus, the conclusion that the aircraft was hit by a 9M38-series missile launched by a Buk surface-to-air missile system was made based on the appearance of missile fragments found on the ground and in the aircraft wreckage, paint samples and traces of explosive.

 

Maar uit experimenten van de Russen bleek dat deze delen in werkelijkheid door de explosie gefragmenteerd zouden raken. Versplinterd. Daarvan is bij deze delen geen sprake. (De suggestie, die de Russen overigens niet uitspreken, is dat de delen neergelegd zouden zijn. Kan heel goed. Er was geen enkele controle over het oorlogsgebied, maanden lang.)

 

In the full-scale experiment, after the warhead detonated, Sections 3 and 4 of the missile disintegrated into large shapeless fragments, with the serial number of the missile still visible on the fragments. Yet the fragment of Section 3 encasing, supposedly found in the Boeing 777 wreckage area, was only slightly damaged and was not deformed by the explosion. This indicates that, most likely, it was not part of the missile that brought down the aircraft.

Dit alles is uiteraard groot nieuws in de Russische pers.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

20 Reacties

 1. In de lezing van Joost Niemöller gisteravond over de MH17 sprak hij, behalve over de politieke lading, ook over de stuitende, bijna onbegrijpelijke minachting van Rutte en Joustra cs. voor de nabestaanden. Zij zitten nog midden in het verwerken van hun intense verdriet. Zij willen eigenlijk het liefst niets horen over alle verdraaiingen, leugens en weer nieuwe berichten bij het onderzoek. Zij willen vooral steun bij hun rouwverwerking.

 2. Sint Nicolaas

  15 januari 2016 op 10:26

  Wie kan er ûberhaupt nog vertrouwen hebben in een regering bestaande uit een doos muffins, geleidt door een lachend gebakje. Van tevoren was al bekend dat dit hele Circus zou uitlopen op een politiek spel, uitgespeeld over de hoofden van de slachtoffers en nabestaanden. Natuurlijk moesten alle neuzen gelijk gezet worden ( in de richting van Moskou wel te verstaan ) om de schuldige aan te wijzen. Immers, Oekraïne dient zijn rol van slachtoffer goed uit te spelen want daar ligt een €U lidmaatschap in het verschiet ! How convienient dat Russland dan de gebeten hond is inzake MH17 ! Nu komt er een referendum aan inzake het verdrag wat met Oekraïne is gesloten maar wie denkt dat Rutte ne Co. daar ook maar iets mee zal doen zal van een koude kermis thuis komen. Alle mooie ceremonies op Eindhoven Airport, de rouwstoeten en nabestaanden bijeenkomsten ten spijt, hier was vantevoren het oordeel al geveld om de achterblijvers zoet te houden en de belangen van Brussel veilig te stellen. Schoften.

 3. Interessant artikel.
  Verdacht is in ieder geval de onderste steen die maar niet boven water komt.
  Overigens hebben de russen natuurlijk weer hun eigen belang zoals de EU en de VS weer hun belang hebben waardoor het een politieke kwestie wordt over de hoofden van onschuldige slachtoffers.
  Iedereen heeft weer zijn eigen professionals die elkaar tegenspreken.
  Het lijkt een loopgravenoorlog te worden waar iedereen zich ingraaft. Ook hoorde ik ergens dat de daders al bekend waren. De buk daders natuurlijk…..

 4. Het grootste probleem met de Russische redenering lijkt de aanname te zijn dat een statisch experiment op de grond dezelfde resultaten zou hebben als een dynamische gebeurtenis waar de raket zelf ook nog op z’n minst 800 m/s toevoegt aan de impactsnelheid EN nog de volle snelheid van een tegemoetkomend vliegtuig daarbovenop.

  Verder wel een paar cruciale vragen natuurlijk over de rol van Oekraïne en vooral ook hoe betrouwbaar hun geheime dienst was die nu in opspraak is steeds meer vanwege crimineel gedrag op grote schaal.

  Wat ik zelf geloof is dat vooral Oekraïne toen met BUKS aan het schuiven was omdat ze overtuigd waren dat Russische straaljagers aan het “helpen” waren (volop in het nieuws in de eerste weken van Juli 2014, grote beschuldigingen op de BBC enz.). Toen is er ééntje daarvan afgevuurd en besloten werd het op de Russen te schuiven omdat die inderdaad veel manen en materieel naar binnen brachten. Gelegenheid + motivatie + verdacht gedrag achteraf!

 5. De reële dreiging van een oorlog met Rusland lijkt mij de laatste tijd wel wat geslonken. Wellicht had MH17 als katalysator moeten dienen maar door gebrek aan overtuigend bewijs jegens Rusland en de tijd die inmiddels is verstreken heeft het wereldwijd gezien nog amper nieuwswaarde. In Nederland is dit natuurlijk wel het geval en dankzij dit soort artikelen blijft het debat boeien. Voor de nabestaande hoop ik op het beste maar vrees ik het ergste. Het lijkt er op dat Mark Rutte eigenhandig de onderste steen zo diep heeft begraven dat archeologen van een nieuwe beschaving hier hun hoofd pas op zullen breken.

  • Niet alleen Rutte of de regering. De kamer laat het kabinet hier elke keer mee weg komen. Afgelopen dinsdag wilde Omtzigt bijvoorbeeld mondelingen vrage aan de regering stellen over de kwestie van de radargegevens, maar PvdA en VVD stemden dat voorstel gewoon weg.

 6. Zoals gewoonlijk weer een goed onderbouwd verhaal waar in de gelijkgeschakelde pers niet op zal worden ingegaan..
  Hoeveel falseflag operaties volgen er nog om de oorlog tegen Rusland mogelijk te maken?
  Prettige bijkomstigheid is dat de Nobelprijs voor de vrede winnaar dit niet zal overleven.

 7. Het zal toch niets uitmaken voor de publieke opinie.

  Aan de ene kan heb je een rapport van het openbare gezag,

  Aan de ander kant heb je een rapport van wat door de gevestigde media de dader wordt genoemd.

  De Nederlander luistert altijd naar het openbare gezag en de gevestigde media en doet alles daar buiten af als onzin, complottheorie, werk van gekken en idioten, etc.

 8. Vanavond in Afferden behandeling van deze ramp en de leugens er omheen. En net nu dit nieuws!

 9. Wie vertrouwt die NL overheid nog? Totale incompetentie en alleen totale idiotie. Zie het kiezen van Arib. Een dieptepunt van ongekend niveau. Het is over en uit in NL. De achterlijke politiek correcte dictatuur van de regentenkliek brengt niets van nut meer voort. Indoctrinatie door media en onderwijs ( sinds eind jaren zestig ) heeft zijn verwoestende werk gedaan. Klimaatwaanzin, molentjes gekte, massale import van achterlijkheid en criminaliteit, islamisering, een EUSSR dictatuur: het loopt allemaal uit in een val in de afgrond.
  lees de waarheid over klimaat en CO2 en zie de leugens van de kliek:
  http://www.dailywire.com/news/2071/most-comprehensive-assault-global-warming-ever-mike-van-biezen

 10. Mooi Die 12 attachments heb ik niet kunnen vinden, niet in het Russisch nog in het Engels. De hele zaak MH-17 irriteert mij mateloos. De minachting naar de nabestaande , de foute aanpak Waarom werd de Nederlandse regering hierbij ingezet Het werd een politieke zaak. Bij elk vliegtuigongeluk worden Internationale experts ingevlogen. Malaysian Airways had wel eigen Burgermensen .
  Mensen die de moeite hebben genomen zoals Joost Niemoller en vd Werfft worden door onze onafhankelijke media en nieuws actualiteiten volledig geboycot dat geloof je toch niet. Elliot Higging die al als leugenaar onderuit was gehaald door Carla del Ponte wordt prominent ingevlogen in het programma Nieuwsuur waar hij een stevig podium krijgt en als expert door Nederland wordt betiteld. Over 20 jaar zullen mijn kinderen horen dat Rutte dit helemaal fout heeft gedaan . Helaas is Rutte dan erg moeilijk bereikbaar

  • Ook Jeroen Akkermans van RTL dweepte met Bellingcat. Alleen Der Spiegel heeft in een editorial gerectificeerd en excuses aan de lezers aangeboden.

 11. @Joost, hoe vind je deze?
  “In creating static and dynamic simulations of a 9N314M warhead detonation, NLR experts ignored the data provided by the company which designed the missile. Instead of using the data provided in the design and technical documentation of the 9N314M warhead and confirmed by the reports of state and validation tests, Dutch experts chose their own Design II as the best model ”

  Dus de onderzoeksraad negeerde de data van de fabrikanten van de (eventuele) BUK en gaat in plaats daarvan uit van een kunstmatige computersimulatie. Het is net als met de aarde-opwarmingshoax: er wordt een model gebruikt dat gemaakt is om een vooropgezette conclusie te ‘bewijzen’

 12. Duidelijk dat het net als de Teevendeal stinkt als de ‘P’.. maar hoe dan ook: ze zullen er wéér mee weg komen.
  Triest, in- en in triest dit fraude zootje.

  .

 13. @ David Bakker

  Als er inderdaad sprake was geweest van een 9N314M warhead moeten er bij de explosie ervan 2500 bowtie deeltjes zijn vrijgekomen.

  • En die bowtie deeltjes vliegen niet vanzelf. Waar is de raketmotor, de antenne , het zoeksysteem, de electronica, de brandstoftank, de vinnen, de vleugels en de controle unit. Het mag inmiddels wel duidelijk zij, dat zowel de MH370 als de MH17 niet neergeschoten zijn, maar van binnenuit zijn vernietigd door explosieven die in de Boeing onderhoudshangar in Kuala Lumpur in de beide toestellen zijn aangebracht. Er is slechts een maleisische terrorist voor nodig. Maar ja, islam heeft nooit iets met islam te maken, dus moeten deze rampen onder het tapijt geveegd blijven.

 14. Eindelijk weer een blog over MH17.

  Ik lees momenteel het OVV-rapport en vind het verhaal over de gevonden metaaldeeltjes (o.a. in de lichamen van het cockpitpersoneel) onduidelijk. Het is ook raar dat er maar een paar aan de BUK toegeschreven vlindervormige deeltjes zijn gevonden. Als ik het rapport goed begrijp (zie blz. 141: http://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1005/77f9f29c9220rapport-mh17-crash-nl.pdf) bestaat de 9N314M-raketkop voor een groot gedeelte uit vlindervormige deeltjes. Als er inderdaad sprake was van dit type raketkop zou het voor de hand liggen als er meer van die vlindervormige deeltjes waren gevonden.

 15. Vanaf het eerste moment moest er een bruikbare schuldige gevonden worden. Alle verklaringen van o.a. Spaanse luchtverkeersleider die op het afschietmoment in de verkeerstoren in de Oekraïne aanwezig was, ooggetuigen van het ongeval en vele anderen werden in het onderzoek niet meegenomen. Zelfs het rapport van de Russen over de proef met het beschieten van een verkeersvliegtuig met een Bukrakket verdween in de onderste lade.
  Ik ben benieuwd hoe Joustra en consorten zich hier weer uit trachten te praten.
  Of ze reageren helemaal niet, want zij hebben de waarheid in pacht en dit is een afleidingsmanoeuvre.

 16. Van een schaamtevolle verkiezing van een Marokkaanse voorzitter van het Nederlands parlement naar een schaamtevol rapport van de Nederlandse overheid die op schaamteloze wijze de nabestaanden van de 198 slachtoffers besodemieteren met verkeerde en verzonnen informatie. Schoften zijn het. Nederland is verworden tot iets verschrikkelijks. Ik heb er verder geen woorden meer voor. Mijn hart bloedt.

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑