Wordt Merkel geveld door de vuist van Visegrad?

Door Joost Niemöller

Vandaag komen de vier Oost-Europese Visegrad landen bijeen in Praag. Ze zijn het oneens met de immigratiepolitiek van Merkel en willen die stem nu luid en duidelijk laten horen. Merkel sprak haar afkeur uit. Dat is een belangrijk moment. Het Hongaarse ongenoegen met de open grenzen politiek van de EU was al luid en duidelijk, het Poolse ongenoegen klonk steeds luider, Slowakije en Tsjechië sloten steeds meer aan, en nu lijkt er dus een machtsblok binnen de EU te ontstaan.

Veel mensen zullen nauwelijks weten wat Visegrad is.  Deze groep werd in 1991 opgericht en had juist als doel om de aansluiting bij de EU te vergemakkelijken. Nadat dit doel bereikt was, viel de groep echter niet uiteen. Kijken we op hun eigen website dan zien we dat de Visegrad groep nog steeds met nadruk niet Eurosceptisch is. Wel ziet de groep zich als een duidelijke culturele eenheid binnen de EU, binnen ‘diverse religieuze tradities’:

The Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia have always been part of a single civilization sharing cultural and intellectual values and common roots in diverse religious traditions, which they wish to preserve and further strengthen.

Laatst had ik een informeel gesprek met een Amerikaanse Pool die nauw betrokken is met de huidige Poolse regering. Ik vroeg hem hoe hij die culturele eenheid voor zich zag. Voor hem, als Pools nationalist, was het duidelijk dat Visegrad een door Polen geleidde groep moest zijn. Polen is van de vier, zowel qua inwoneraantal als in economische grootte, verreweg het overheersende land. Polen is voor de Visegrad groep wat Duitsland voor de EU is.

De culturele eenheid tussen de vier omschreef hij als ‘Slavisch.’ Dat is sowieso een zeer complex begrip maar het wordt ronduit problematisch wanneer je Hongarije onder die Slavische cultuurgroep wilt laten vallen. Het Hongaars is geen Slavische taal.

Zelf hanteert de Visegrad groep het begrip ‘Centraal Europees.’

All the activities of the Visegrad Group are aimed at strengthening stability in the Central European region.

Maar de vier landen van Visegrad vormen alleen de oostelijke helft van Centraal Europa. Het bestaan van Visegrad verdeelt dus eerder de Centraal-Europese regio.

Het klassieke Centrum van Centraal Europa is Wenen. En dat doet nu juist niet mee. In historische zin wordt onder Centraal Europa vaak de erfenis bedoeld van het Oostenrijks-Hongaarse rijk. Polen viel daar niet onder. Dat Oostenrijks-Hongaarse rijk was door haar multi-culturele karakter sowieso een wangedrocht. Een tweekoppig monster, waarvan de ene kop naar het Oosten keek en de andere kop naar het Westen.

Het is dus de vraag hoe dat zit met de culturele overeenkomst tussen de Visigrad landen. Het is op zijn hoogst een multicultureel tijdelijk verdrag. Een nog belangrijker punt is hoe Polen om zal gaan met zijn dominante positie. De Polen zijn trotse nationalisten en willen zich laten gelden. Polen zijn bovendien zeer anti-Russisch. Wie drie zinnen wisselt met een Poolse conservatief, komt al gauw uit bij dit punt. Er wordt op gewezen dat de Russen nog steeds het belangrijkste gebouwencomplex pal tegenover het Poolse regeringsgebouw in Warschau bezetten, dat er geen verschil is tussen de Russen en de Sovjets en al heel snel valt de naam Smolensk, een open wond in de Pools-Russische relatie, reden voor aanhoudende Poolse complottheorieën. En het is duidelijk dat het arrogante Rusland zich hier bepaald als een Sovjet Unie heeft gedragen.

De betrekkingen tussen de Hongaarse premier Orbán en Poetin zijn daarentegen allerhartelijkst. De Visegrad groep wil, volgens haar eigen doelstellingen, een ondersteuning zijn van de EU. Dat wordt met nadruk zo geformuleerd:

The V4 was not created as an alternative to the all-European integration efforts, nor does it try to compete with the existing functional Central European structures. Its activities are in no way aimed at isolation or the weakening of ties with the other countries. On the contrary the Group aims at encouraging optimum cooperation with all countries, in particular its neighbours, its ultimate interest being the democratic development in all parts of Europe.

Maar dat is dus gelijk de interne frictie. Naarmate Visegrad zich meer als een machtsblok binnen de EU gaat gedragen, wordt de afstand groter en dat komt niet overeen met de doelstellingen. Het probleem is natuurlijk sowieso waarmee je wilt integreren als je zegt te willen integreren binnen de EU. Want als iets in essentie geen eenheid vormt, dan is het wel deze holle fictie.

Visegrad lijkt zich alleen nu vooral te willen gedragen als een machtsblok tegen Merkel. Dat is verstandig. Merkel begint ook binnen de EU steeds geïsoleerder te raken. Maar Polen zal nooit de leidersrol van Duitsland over kunnen nemen. Merkel zal moeten inzien dat ze de leidersrol van Duitsland alleen kan laten behouden door af te treden.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

35 Reacties

 1. Het belangrijkste voor dit moment is: afrekenen met lieden als Merkel, Rutte, Juncker, Timmermans, Hollande enz. en de tsunami van gelukszoekers, parasieten en jihadisten stoppen. Hopelijk vormen deze vier een vuist tegen de knotsgekke Merkel. Deze landen behoren tot Europa en staan dichterbij dan b.v. de landen op de Balkan.
  Was het niet de Poolse koning Jan Sobieski die in 1683 de Ottomanen bij Wenen versloeg en Europa redde van de islam?

 2. Obama is inderdaad een totale ramp gebleken. Wat een enorm droeftoeterbeleid.
  Zwarte Piet had het nog beter gedaan.

 3. Wel een beetje zorgelijk dat de Polen zo anti-Russisch zijn. Dat kan, als de patriotten in Europa de overhand krijgen, nog een probleem worden.
  Maar misschien lost het probleem zich op als Trump president van de VS is.

 4. Langzaam aan beginnen wij de Midden Europa- en ook Oost Europa Naties te zien zoals ze zijn en zoals ze waren. Polen / Lithauen was een grootmacht dat De Baltische landen t/m de Zwarte Zee bestreek. Polen was het enige land dat Moskou bezet heeft en leverde zelf s een Tsaar Boris Goedonov de valse tsaar De Russen hebben hem in een kanon gestopt en hem richting Polen geschoten. De Russische Revolutie was geen revolutie maar een Coup. Sovjets waren niet alleen Russen maar ook Polen en Tsjechen Dat weet u wel Maar de Sovjets hebben de opstand in Praag bloedig neergeslagen maar dat waren wel Poolse(sovjet) soldaten Ik vind dat de Hongaren het goed doen Als ex Sovjets proberen ze met iedereen bevriend te blijven zelfs met de (ex Sovjet) Russen Het zijn en blijven buren De Polen liepen direct na toetreding EU naar Amerika en gesterkt bekritiseerden zij de EU Bush jtr stookte ze op Ze plaatsten US bommen en zelfs een CIA martelcentrum Kijk dat is in mijn ogen heel erg dom en fout

 5. Dit alles wetende Mijn grootse irritatie is dat ons beleid in Europa bepaald wordt door Amerika Kijk naar Oekraïne De Amerikanen, dus niet de EU, kopen mensen om om hun beleid daar te steunen open en bloot. Dat is niet corrupt het is ook geen omkoping zeggen ze zelf . Er is gewoon niemand die het tegendeel “durft”te beweren laat staan justitie er op af stuurt. Ik vind we moeten de cultuur en onze waarden dapper verdedigen Waarom zegt Rutte of Jüncker niet “Only if it is in the interest of our great Nation” en dan afsluitend “God bless Europe”

 6. Frau Merkel wird gedacht haben denken: ‘das dritte reich-t nicht’

 7. Liebe Frau Merkel,
  Der eine Führer hat uns gereicht. Wir brauchen keinen mehr und wollen auch keinen mehr. Wenn Sie den Islam in den Arsch kriechen wollen, gehen Sie dann bitte zum nächstgelegenen Hasspalast, da wird man Ihnen gerne behilflich sein.

 8. Wilders ziet de problemen, maar brengt geen oplossingen. Altijd morrelen aan defensie. Terwijl een centraal punt in de uiteindelijke oplossing van het conflict met de pislam gelegen is in voldoende voetjes op de grond. Dienstplicht voor enkelpaspoortigen! Ik heb dat al eens eerder aangeroerd hier, maar er is zoiets als een kritische massa. Wij hebben alles incluis nog 9 bataljons infanterie (landmacht, mariniers en luchtmobiel), dat zijn effectief zo’n 4000 man. Als 1 procent van onze islamieten bewapend is en gecoördineerd optreedt, zijn dat 10.000 man. Ik denk dat er meer dan 1% wapens van welke aard dan ook heeft. Keulen enz. was een sonderende aanval, op zijn Engels: testing the water. We would better shape up. Wat met de vluchtelingenstroom meekomt is de katalysator die de grote massa die al hier is wel eens in gang kan gaan zetten. Militaire kracht is net als de brandweer: vandaag brandt het niet, maar je moet wel voorbereid zijn en de evt. aanrijtijd moet aangemeten zijn.

  • Militaire dienstplicht. Ik was dienstplichtig soldaat. Ik heb geleerd effectief een Uzi te gebruiken. Maar mijn dienstplichtig luitenant bleek bang in het donker tijdens een simpele oefening. Ik had meer respect voor mijn vriendenkring dan voor het stelletje gedegenereerde beroeps militairen van mijn kazerne die slechts om 5 uur zo snel mogelijk naar huis wilden, behalve op vrijdag middag omdat er dan gratis zuipen was in de officiers cantine. Ik was destijds teleur gesteld in het militair zijn. Wel geloof ik in de hedendaagse marinier en commando. Dat zijn meer geharde gasten die bewust gekozen hebben voor hun professie. Dat is onze hoop.

   • @Cale. Uw verhaal over dienstplicht komt zeer herkenbaar over. Bij de hospikken kwamen we meestal niet verder dan karabijn en pistool en soms een verdwaalde handgranaat. Inderdaad de beroeps waren de ambtenaren die ik later in mijn leven, na verhuizing uit het bedrijfsleven, weer tegen kwam. In een eerdere reactie geeft u aan: Helaas zit ik er naast. Dit is de militaire eed of belofte: “Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat beloof ik)”.= Geen angst want toen Willemien en haar gepeupel in 40 het land verliet, hield de bestaande structuur volgens de toen geldende Grondwet op te bestaan. De terugkeer in 44/45 was in feite een staatsgreep dus verzet is ook na zoveel jaar nog steeds gewettigd (vgl. Palestijnse kwestie). Trouwens regels worden net als de geschiedenis (zie Niod Lou de Jong en opvolgers.) vaak herschreven. Alleen dood gaan is zeker; rest is geleende tijd en materiaal.

 9. J. C. Th. Köhler

  16 februari 2016 op 13:24

  Heikneuter:

  “Wilders ziet de problemen, maar brengt geen oplossingen.”

  Is het wel eens bij je opgekomen dat het brengen van oplossingen ook niet de taak is van de oppositie? De Tweede Kamer controleert de regering. Dat is haar taak. Dat doet ze (of althans moet ze doen) uit hoofde van haar mandaat als volksvertegenwoordiger. Punt.

  Het is de regering die voor alternatieven moet zorgen, als de Kamer het niet met het voorgenomen beleid eens is. Tactisch/strategisch is het niet verstandig om als oppositie je kaarten open en bloot op tafel te gooien. Daar is het vroeg genoeg voor als de verkiezingscampagne begonnen is en de regering jouw ideeën niet meer kan kapen.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  • Minder, minder, minder is bijv. geen oplossing. Geen, geen, geen is een oplossing. Niet acceptabel voor velen, maar het is er wel een.

 10. J. C. Th. Köhler

  16 februari 2016 op 13:27

  Heikneuter:

  ” Wij hebben alles incluis nog 9 bataljons infanterie (landmacht, mariniers en luchtmobiel)…”

  Sinds wanneer horen Mariniers en Luchtmacht tot de Infanterie? Zelfs de Landmacht bestaat maar voor een gedeelte uit Infanterie.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  • @ dhr. Kohler. Eerst: ‘Kritiek over/op Joden van Leon de Winter mag wèl, van Harry de Winter (EAJG) mag niet. (want u werkt vanuit uitsluitingspricipe..) Duidelijk zo?’ Dat is strikt genomen, discriminatie. Dan: ”..infanterie? blabla..’.
   U leeft onder een steen, bent een ’trol’ op deze site ofwel ik ben meer wereldvreemd dan u.

   • J. C. Th. Köhler

    16 februari 2016 op 16:18

    n0gz01:

    Dat je te dom bent om mijn onderscheid tussen Harry de Winter en Leon de Winter te begrijpen is niet mijn schuld. Ook dat je daar dan meteen de conclusie aan verbindt dat ik werk vanuit het uitsluitingsprincipe ligt niet aan mij. Kijk trouwens de definitie van discriminatie nog eens na.
    Als je dan opmerkt dat ik onder een steen leef, omdat ik duidelijk maak dat Mariniers en Luchtmacht (en zelfs het overgrote deel van de Landmacht) niet tot de Infanterie behoren, zegt ook dat weer meer over jou dan over mij.
    Tot slot je opmerking dat ik een trol ben (op deze site; dus kennelijk niet op andere) slaat ook als een tang op een varken.
    Het is duidelijk dat iemand hier geen correctie mag aanbrengen op de reacties van anderen, want dan is hij een trol.
    Maar wat is dan je mening over de mensen die hier rijp en groen allerlei onzin neerplempen? Vaak in gebrekkig Nederlands? En anoniem. Mag dat dan wel, volgens jou? Zijn dat dan wel gewaardeerde reagerenden?

    j.c.th.kohler@ziggo…

    • Weinig weerwoord vwb het gebrekkig Nederlands.
     Ik snap idd werkelijk niet hoe zogenaamd brave, goed opgeleide en ietwat ‘correcte’ reageerders meer recht van spreken zouden hebben.
     Ik begrijp wel wat u bedoelt, en u schrijft toch zeker wel iets neer wat in uitsluitingsgronden te vatten is. Maakt ook niet uit. Ik had me zelfs al verontschuldigd voor het aanzwengelen.. .
     Dat u dan leuk met kritiek en commentaar uit de hoek komt die mogelijk correct gespeld is maar verder heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel oudbollig overkomt of ronduit vreemd, maakt mijn opmerking over trollen of onder steen leven ineens begrijpelijk(er) -nog meer natuurlijk gezien mijn domme niveau.

 11. Geachte heer Köhler,
  Helaas moest ik me een beetje ergeren aan uw opstelling. Daarom deze reactie. Leert u niet van het verleden? Waarom toch heeft u zo een kort lontje en gaat u meteen iemand voor dom verslijten? Er zit m.i. frustratie achter. Zonde van uw maar ook andermans inspanningen. Soms zit het mee soms zit het tegen. Meteen wilt u ook anderen tegen u in het harnas jagen door een mening te vragen over mensen die volgens u hier rijp en groen allerlei onzin neerplempen. U verwijt anderen iets en u kijkt door uw uitspraken in feite neer op die anderen en dat is geen goede basis voor enige discussie want het lijkt op een dictaat. Gun iedereen zijn/haar kunde c.q. domheid en maak u niet druk over de eventuele anonimiteit van anderen. Mensen kunnen van elkaar leren als ze de kans krijgen. Helden hebben echter zelden voldoende tijd om te leven en kunnen daardoor weinig tot zich nemen. Vrede zolang het kan.

 12. Infanterie landmacht, mariniers en luchtmobiel zijn allemaal voetjes op de grond. Mannen met een pipa. We hebben te weinig mannen die als primaire taak het verplaatsen en gebruiken van hun pipa in teamverband hebben.. Daar gaat het om. Maar goed, landmachters, mariniers en luchtmobiel snappen best wat ik bedoel. (bataljons: 4 x landmacht, 2 x mariniers, 3 x luchtmobiel).
  We hadden ooit bijna 1000 tanks en zo’n 2500 pantservoertuigen voor 10 brigades, nu hebben we nog 150 CV90 rupsvoertuigen voor 3 bataljons infanterie. We are dead in the water, when the shit hits te fan.

  • Wil ik wel nog bij opmerken dat mariniers inderdaad niet tot het Wapen der Infanterie van de KL behoren, maar in essentie wel degelijk infanteristen zijn, weliswaar zeer goed opgeleid, zeer gemotiveerd en met een sterke korpsgeest en een amfibische specialisatie (mijn vader was er een). De opmerking dat zij GEEN infanterie zouden zijn, geeft wel aan dat pedant zijn en afleiden van de kern van de zaak belangrijker is dan het willen volgen van de redenering. Dat zijn wel degelijk karakteristieken van het klassieke trollen.

   • Het heet daadwerkelijk infanterie, die 9x1bataljon, van de KM(2) en de KL(7). En dan zijn er nog de reservisten.
    Bij elkaar mss niet veel infanteristen. Interessant is hoeveel de Overheid er zou kunnen uitrusten in geval van een onmiddelijke mobilisatie.

 13. Ik krijg als reactie op onderstaand bericht dat dit al geplaatst zou zijn. Ik zie dit echter niet. Daarom alsnog.

  Het belangrijkste voor dit moment is: afrekenen met idioten als Merkel, Rutte, Juncker, Timmermans, Hollande enz. en de tsunami van gelukszoekers, parasieten en jihadisten stoppen. Hopelijk vormen deze vier een vuist tegen de knotsgekke Merkel. Deze landen behoren tot Europa en staan dichterbij dan b.v. de landen op de Balkan.
  Was het niet de Poolse koning Jan Sobieski die in 1683 de Ottomanen bij Wenen versloeg en Europa redde van de islam?

 14. Het belangrijkste voor dit moment is: afrekenen met idioten als Merkel, Rutte, Juncker, Timmermans, Hollande enz. en de tsunami van gelukszoekers, parasieten en jihadisten stoppen. Hopelijk vormen deze vier een vuist tegen de knotsgekke Merkel. Deze landen behoren tot Europa en staan dichterbij dan b.v. de landen op de Balkan.
  Was het niet de Poolse koning Jan Sobieski die in 1683 de Ottomanen bij Wenen versloeg en Europa redde van de islam?

 15. Het allermooiste van democratie is wijsmaken. Neem het bevolking gedeelte waar deze methode altijd lukt. Zij zijn volgens de IQ wet de grootste. Hun stem gedrag is letterlijk te manipuleren zoals vroeger de heiden die zich bekeerde. Zendelingen krijgen daar nog steeds natte dromen van. Democratie is net als religie afhankelijk van gelovigen. Die tot het uiterste gaan als hun E.T dat vraagt. Met moord als eindoplossing. Wat Volkert deed paste hierop naadloos. Hun natuurlijk IQ is op een lijst nul tot 10 beneden de vijf. De reden van hun support voor elke slimmerd die hoger scoort. Met als eindresultaat, geen nieuws onder planeet aarde zon.

  • Hi Bas, je hebt vrijwel altijd mooie reacties, ik kan me er niet altijd in vinden en soms begrijp ik ze zelfs niet maar deze is weer zo weergaloos ‘spot-on’.

 16. In Duitsland en Nederland dienen de vermeende democraten van christelijken huize eens te verliezen alsmede de socialisten van SPD en PvdA waartoe we inmiddels de voormalig liberalen (glibberalen) van de VVD ook kunnen rekenen. De volken dienen in te zien dat het anders moet d.w.z. de prioriteitsstelling behoort even niet bij het milieu/de opwarmingshoax enz. Maar dat zal met de huidige MSM en de indoctrinatie elders (o.a. Onderwijs) wel een utopie zijn. Dus gaat alles kabbelend voort. De “goede Nederlanders ” die ik vanmorgen sprak, zijn nog steeds niet overtuigd van een noodzakelijke verandering. Of ze beweren dat ze het nu nog goed hebben, nog wel wat kunnen weggeven en wel zien wat de toekomst brengt (wat ik heb meegemaakt, pakken ze me niet meer af). Of ze zeggen al die doemdenkers om me heen maken me niet vrolijk, wie dan leeft die dan zorgt, dus duik ik onder de deken en mogen ze me gerust een struisvogel noemen; niet mijn probleem. Geen zin om zover te kijken.

  • @Gnor, Van het “volk” hoef je idd niets te verwachten. Dat hobbelt maar door en zolang de verwarming het doet, water uit de kraan, AH 7/24 open en hun dochter niet verkracht wordt is er niets aan de hand. Het gros blijft gewoon op hun partij van weleer stemmen. Wegkijken en angst is de drijfveer. Vandaar het ideetje van mijn commentaar hierboven. Het corps mariniers is er niet voor de regering of koningshuis, deze mannen zijn er om het land en volk te beschermen. Dat is hun mandaat. Dus van mij mogen ze. Liefst morgen.

   • Helaas zit ik er naast. Dit is de militaire eed of belofte: “Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat beloof ik)”.
    “De Koning” is Willem van O. een ongekozen familie lid, met een wat onduidelijke komaf. “De wetten” dat is dus het Nederlands recht, vertegenwoordigt door het (nep) parlement en regering die de Nederlandse soevereiniteit voor een groot deel afgedragen hebben aan Brussel. Het moet voor een militair toch wel wat verwarrend zijn wie te dienen. Het Nederlandse volk wordt in iedergeval in die eed niet vermeld. Met die krijgstucht zit het wel snor; dat houdt het drankgebruik in toom.

 17. Wat dacht je van een militaire staatsgreep in zowel Duitsland als Nederland om onze gevaarlijke politici met name Merkel en Rutte af te zetten en te berechten en een beetje gezond verstand in Den Haag en Berlijn terug te brengen. Ik roep tot niets op, slechts een ideetje. Dit tvv een burgeroorlog, want die gaat er wellicht komen volgen oorlogs journalist Arnold Karstens die een voorjaars revolutie voorspelt in ons land. Omdat er vanaf mei ipv zoals momenteel 4000/dag er 10.000/dag migranten Europa binnen zullen gaan komen.

  • Cale,
   Een militaire staatsgreep is sowieso nodig als overgangsregering. Mocht wilders volgend jaar aan de macht komen, en een sterk anti-islamitische agenda doorvoeren, dan zullen de nedermoslims massaal in opstand komen, wellicht geholpen door de linksfascisten. Daarom moet het pad eerst geeffend worden door enkele voorbereidende repressieve maatregelen, waaronder ook volksmilities, zonder welke het nieuwe bewind uberhaupt niet zal kunnen functioneren.

 18. Dat gaat wel heel ver en zal niet eens nodig zijn maar het zal wel een lange proces worden.
  Voor mij is stap 1 het ontmantelen van het omroepbestel. De staatstelevizie. De manipulatieve spreekbuis van de Linkse kerk, moet gewoon op zwart. Zo niet dan in ieder geval een sterke tegengeluid maar hoe? Zonder het absuurd hoge staatssubsidie (750 miljoen per jaar dacht ik) krijg je nooit een fatsoenlijk tegengeluid in Nederland. Onderschat de kracht van de media niet.
  Het begin van een langdurig proces, waar we feitelijk geen tijd meer voor hebben.

  Misschien is Trump wel een oplossing. Misschien slaagt men erin om Merkel te wippen

  • Als je je realiseert hoe veel invloed de NPO heeft, moet je die niet ontmantelen, maar er de juiste mensen zetten. Op zijn minst zou de bemanning van de NPO een afspiegeling van de politieke partijen moeten zijn. Maar nog beter is het om de NPO helemaal door patriotten te laten leiden, zoals hij nu alleen door landverraders wordt geleid. En eerlijke en noodzakelijke correctie.

 19. g.h.m.leferink

  16 februari 2016 op 18:50

  Reaktie naar ‘observer59’: Inplaats van ‘Linkse kerk’ zou ik de term Slinks-Linkse Zwartekousenkerk gebruiken. Anders gezegd, de Farizeeërkerk!
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 20. Een deel van zuidelijk Polen (Silezie) viel wel degelijk onder het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Slechts een detail; doet verder niets af aan de duiding van dit artikel.

 21. Ja, dat is voor een heleboel mensen heel erg moeilijk om Geert Wilders achteraf gelijk te wegen!

 22. Ook uit een dossier als deze blijkt hoezeer men in NL geïndoctrineerd is & naar links is afgedwaald. Veel Nederlanders zullen zeggen: “Die Oost-Europeanen hebben moeite met alles wat van buitenaf komt, die zijn xenofoob”. Maar mensen die dat zeggen, moeten zich afvragen: zijn zij nou gek, of zijn wij het?

  Volgens mij zijn het hele verdedigbare, genuanceerde en verstandige opvattingen van de Visegrad-landen. Ze willen graag de Westerse beschaving behouden, de culturele eenheid en stabiliteit van hun land. Stel daar de huidige toestand in Duitsland, Frankrijk of Nederland tegenover. Verdeeldheid en dreigende chaos. Valt dat werkelijk te prefereren boven het Oost-Europese standpunt?

  Stel nou eens vraagtekens bij je wereldbeeld. Gooi die televisie het raam uit. Gooi die krant in de afvalbak. Wat als je er al die jaren naast bleek te zitten? Is Rusland wel onze vijand? Is Amerika wel onze vriend? Moet je nog steeds overtuigd worden van het Gelijk van Wilders? Word wakker.