Dick Schoof: Dankzij ‘vluchtelingen’ komt nieuw ‘Parijs’

Door Joost Niemöller

Zojuist werd bekend dat vier islamisten in Parijs werden gearresteerd die concrete plannen hadden voor een aanslag. Het is het zoveelste bericht. De aanslagen en de aanslagdreigingen lijken elkaar in steeds hoger tempo op te volgen.  Gisteren weer een schietpartij in Brussel en twee voort vluchtende schutters. Puur per toeval trof de politie een Algerijn die voor ISIS werkte. De illegaal in Brussel verblijvende Algerijn was bekend als kleine crimineel bij de politie (en hoefde kennelijk als illegaal toch niet uitgezet te worden), maar stond niet eens op een lijst van verdachte terroristen. Dat maakt nog maar eens duidelijk hoe weinig vertrouwen we kunnen hebben in de informatie van de overheid en in de competentie van de politie. Het gaat om een kolossale stroom illegale immigranten die maar niet gestopt wordt. De overheidsinstanties proberen telkens weer de suggestie van controle te geven over de terreurdreiging die daarmee samenvalt, en telkens weer blijkt daar niets van te kloppen.

Dick Schoof is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Vandaag liet hij een rapport verschijnen dat gebaseerd is op informatie van de inlichtingendiensten. Heel concreet geeft Schoof in dit rapport (PDF) toe dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de open grenzen politiek die wordt aangejaagd door Merkel en de EU, en de komst van ISIS terroristen in georganiseerd verband. Citaat:

Het ontbreken van een waterdichte EU-buitengrenzencontrole en de ruime mogelijkheden tot vrij reizen in het Schengengebied biedt terroristen gelegenheid om zich naar en binnen Europa te verplaatsen. Zij maken daarbij ook gebruik van vervalste identiteitsbewijzen of van documenten die toebehoren aan andere personen.

Er zijn inmiddels, dat weten we al, concrete aanwijzingen dat ISIS ruim gebruik maakt van de gatenkaas die de EU ervan heeft gemaakt.

Minstens twee van de aanslagplegers van Parijs zijn via de migrantenstroom meegereisd naar Europa. Zij voeren mee op een schip van Turkije naar Griekenland waar zij werden geregistreerd.

Wat Schoof nu zegt liegt er niet om:

Er kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de huidige capaciteiten en mogelijkheden van de Europese immigratie- en veiligheidsdiensten om voldoende zicht te krijgen op de eventuele aanwezigheid van jihadisten binnen de vluchtelingenstroom. Daarnaast bestaat het risico dat terroristen misbruik maken van de asielprocedure. Hoewel de instanties in Nederland alert zijn op dit risico en asielzoekers door betrokken organisaties worden gescreend, kan niet worden uitgesloten dat terroristen erin slagen de Nederlandse asielprocedure te gebruiken voor een verblijfstatus.

‘Kan niet worden uitgesloten.’ Dat klinkt toch zeer verontrustend, niet? Maar dan neemt hij toch weer gas terug en slaat een geruststellende toon aan. Alhoewel: Geruststellend: Schoof zegt eigenlijk nog eens dat hij domweg geen idee heeft of er ook in Nederland terroristen onder de illegale immigranten zitten:

 

Hoewel er in toenemende mate signalen zijn dat jihadisten van de migratiestroom en/of de asielprocedure misbruik maken, zijn er geen bevestigde gevallen van asielzoekers, die op dit moment in Nederland in de asielprocedure zitten, die zich uit jihadistische motieven in de migratiestroom hebben gemengd.

Ja, in Duitsland weten ze dat inmiddels wel:

In Duitsland zijn enkele gevallen van mogelijke misbruik van de asielprocedure. Twee van de begin februari gearresteerde Algerijnen (zie hierboven) verbleven in een vluchtelingenopvang in Attendorn. Verder had de man, die op 7 januari 2016 in Parijs, precies één jaar na de aanslag op Charlie Hebdo, een politiebureau bestormde met een hakmes, volgens Duitse autoriteiten in zeven Europese landen asiel aangevraagd en beschikte hij over twintig identiteiten. De man, waarschijnlijk een Tunesiër, verbleef in een AZC in het Duitse Recklinghausen. Onduidelijk is of hij met het oogmerk terroristische handelingen te verrichten naar Europa kwam. Maar het systeem van uitwisseling van vingerafdrukken van asielzoekers in de Europese Unie lijkt hier niet goed te hebben gewerkt.

Ach. Blijkt hier nu net toevallig niet goed te hebben gewerkt. Dat kun je zo hebben natuurlijk. In Brussel werkte het ook net even niet goed trouwens, met die illegale Algerijn die van ISIS bleek te zijn. Maar in Nederland? Nee, over Nederland weten we niets hoor.

Ja, zegt Schoof wel, het is hartstikke makkelijk met de ‘vluchtelingen.’ Ze zijn niet van een ISIS strijder te onderscheiden namelijk. Een beetje ISIS strijder is natuurlijk niet zo dom om met een visum via een vliegtuig de EU binnen te komen. Die kiest voor de open snelweg via de bootjes vanuit Turkije. Geld voor smokkelaars is geen probleem. En eenmaal binnen ben je hartstikke binnen:

Het verkrijgen van rechtmatig verblijf als vluchteling heeft als voordeel dat de statushouder legaal kan reizen binnen Europa. Ook tijdens de procedure kunnen asielzoekers rechtmatig verblijven en reizen binnen Nederland wat voordelen biedt boven verblijf als illegaal.

Sterker nog: de toename van de illegale migrantenstroom blijkt samen te gaan met een enorme toename aan aanslagen!

Nog nooit werden er in één jaar zoveel jihadistisch-terroristische aanslagen in westerse landen gepleegd als in 2015: veertien aanslagen, en twee keer zoveel als in 2014. Negen aanslagen werden gepleegd in West-Europa (waarbij vooral Frankrijk werd getroffen), vier in de Verenigde Staten en één in Australië.

Jihadisten gaan naar Syrië en een kwart ervan komt via de rubberen bootjes route terug naar de EU om hier aanslagen te plegen. Schoof draait er niet omheen:

Recente cijfers tonen aan dat in de laatste jaren zo’n vijfduizend jihadistische strijders uit West-Europese landen vertrokken zijn naar Syrië/Irak. Minstens een kwart van hen is teruggekeerd naar Europa.

‘Parijs’ was een concreet voorbeeld:

Het potentiële gevaar van terugkeerders, een belangrijke reden in maart 2013 om het dreigingsniveau te verhogen tot ‘substantieel’ (DTN32), manifesteerde zich op 13 november op zeer gewelddadige wijze in Parijs. Bij de aanslagen die dag kwamen minstens 130 personen om het leven. Ze werden uitgevoerd door een groep van wie de meerderheid getraind was in Syrië en was teruggekeerd met de opdracht aanslagen te plegen. Het waren de eerste door het ISIS-leiderschap aangestuurde aanslagen in het Westen. De aanslagen pasten weliswaar in het dreigingsbeeld, waarin immers al gewezen werd op de mogelijkheid van aanslagen in westerse landen, maar de relatieve complexiteit en omvang (in aantal slachtoffers, doelwitten en daders) verrasten veel deskundigen.

Dat deskundigen verbaasd waren over de complexiteit en de omvang van de aanslagen in Parijs door ‘vluchtelingen’, dat is natuurlijk zeer verontrustend. Wat gaat er nog meer gebeuren waarover deskundigen zich achteraf zullen verbazen?

Hoe meer rubberen bootjes, hoe groter de kans op een nieuw ‘Parijs’. Zegt Schoof:

Het is waarschijnlijk dat het Parijse plot niet het enige serieuze ISIS-plot tegen Europa is. Daarvoor bestaan diverse aanwijzingen. ISIS beschikt waarschijnlijk over een speciale eenheid die belast is met het plannen van aanslagen met goed getrainde terroristen in het buitenland.

Dat weten we dan. Gaat Mutti Merkel nog iets veranderen, aan dat open grenzen beleid?

Nee hoor, zegt Merkel ook vandaag weer: gewoon door op de ingeslagen dodenweg.

Het is om gek van te worden.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

46 Reacties

 1. Leo KarelJan

  17 maart 2016 op 19:45

  Wie vertrouwen heeft in de totaal krankzinnige EUSSR kliek of Rutte kliek, moet zich toch eens goed laten onderzoeken. Raadpleeg wel eerst uw ziektekosten polis.
  Europa en NL gaan steeds sneller naar de afgrond!

 2. Ik heb een deal met onze lieve heer dat hij mij naar de donkerste krochten van de hel mag sturen, als ik van mijn levensdagen nog het begin van de totale vernietiging van de islam en van iedereen die dat kut-geloof de hand boven het hoofd houdt, mag meemaken. Zo te zien heeft hij de raderen een tandje hoger gezet. Nice.

 3. De door het politiek correcte ‘denken’ gedreven crimineel handelende ‘politieke elite’, die ons regeert ,zal tot haar omverwerping als laatste verdedigingslinie voor haar falen en misdaden vol blijven houden,dat aanslagen en alle andere vormen van terreur -meest gericht tegen de westerse autochtonen bevolkingen,samenlevingen- NIET het gevolg zijn van de leer van islam,zoals vervat in de mentale porno en geweldinstructies van de koran. Om die reden krijg je de krankzinnige situatie dat giechelbekje Rutte in dergelijke situaties samen met Mutti of Obama optreden als islam interpreten. Hoewel de moordende gelovigen zelf de haatverzen op de lijken pinnen,roepen onze politieke boeven ‘nee,dat is niet des islams,dit is een verward persoon’. Daar komt geen verandering meer in,het is hun stoplijn,ze hebben niets anders meer in voorraad,buiten uw schuld. De ‘elite’ is kwaadaardig én voor een groot deel krankzinnig. Merkel,Rutte cs en een deel van hun kiezers zijn dit zeker.

 4. Het gaat hier dus om dezelfde Dick Schoof die nog maar een paar maanden terug op het NOS journaal (vanzelfsprekend zonder enige kritische vraag te hoeven beantwoorden), verkondigde dat “er geen aanwijzingen” waren dat ISIS-terroristen mee kwamen varen met de bootvluchtelingen. Hij kletste toen dus maar wat.
  Dit soort mensen is toch totaal niet meer serieus te nemen? De boel met leugens sussen totdat de waarheid niet langer ontkend kan worden en dan met een totaal ander verhaal aan komen zetten.. Het ergste is nog dat deze “deskundige” ermee weg komt.

  • Sint Nicolaas

   17 maart 2016 op 13:25

   Inderdaad Ekster. Sint heeft zojuist het hele rapport van mijnheer Schoof eens gelezen en surprise surprise….. ook hier wordt ons weer een rad voor ogen gedraaid ! Immers : citaat : “De intensivering van aantal en aard van incidenten rond moskeën, AZC’s, inspraakavonden en dergelijke is zorgelijk, ook omdat het lokale democratisch proces onder druk wordt gezet door intimidatie en bedreigingen” einde citaat. Wel wel, het lokale democratische proces wordt verstoord. Welk democratisch proces ? Volgens mijn info is er in het geheel geen sprake van een democratisch proces ! We weten allemaal dat noodopvanglocaties AZS’s als paddestoelen uit de grond schieten ZONDER dat de locale bevolking ook maar enigzins werd geïnformeerd ! Het wordt ze zogezegd ruw door de strot geduwd ! De gemeente doet maar, legt niets voor aan de bevolking en draagvlak of niet, het gespuis zal onder dak gebracht worden. Vragen komen later wel nadat het reeds een voldongen feit is geworden.

   • Sint Nicolaas

    17 maart 2016 op 13:34

    Tja, en dan breekt de pleuris uit. Niet zo gek dat men op zijn achterste benen staat. Je zal er maar naast wonen of nog erger zoals in Huissen waar een doorzonwoning werd opgepimpt, gemeubileerd om er vervolgens een viertal jonge, Syrische mannen in onder te brengen. T’ is dat een buurvrouw eens vroeg wie er kwam wonen anders had het geruisloos zijn gang gegaan. Democratie ? We leven in een dictatuur waar alles en iedereen moet wijken voor de muzelman, eigen volk in de verdrukking komt en door de plaatselijke en landelijke politiek volledig wordt genegeerd. Vandaag weer koehandel in Brussel. Onze €U vrienden weer op handjeklaptoer med de Turken. Een pact met de duivel is nog minder schadelijk want dat de NL bevolking er straks weer de zure vruchten van kan plukken behoeft geen betoog. Miljarden richting Erdogan de dictator die laatst nog even de pers de mond heeft gesnoerd. Tja, we moeten wat nietwaar ? Grenzen dicht zou al een goed begin zijn. Rutte is te slap voor dit. Werkelijk !

 5. Laten we niet vergeten dat de doden van Bataclan niet zomaar zijn geëxecuteerd; ze zijn gruwelijk gemarteld en hebben vreselijk geleden: https://twitter.com/martinbosma_pvv/status/666607107794452480

  Ook dat zijn de geneugten van de multiculturele samenleving. Je kunt vinden wat je wilt over de doodstraf, maar als die dan wordt uitgevoerd in een redelijk beschaafd land, dan is die straf redelijk pijnloos. Het moet zo snel mogelijk voorbij zijn. Volgens de mohammedaanse barbaren namens IS juist niet.

 6. Terwijl door kerken, jeugdjournaal en NOS de rode loper wordt uitgegooid voor miljoenen ‘vluchtelingen’ is ISIS bezig een nieuwe generatie terroristen te kweken door op jonge leeftijd, al vanaf de peutertijd, de kinderen op te leiden tot moordenaars. en die kunnen wellicht zo onze grenzen over wandelen omdat Merkel geen gezichtsverlies mag lijden.
  Kerken, media lezen jullie even mee?

  http://newsmonkey.be/article/64774
  Fityan al-Islam: miljoenen kinderen worden van in de wieg door IS klaargestoomd voor de volgende jihad
  Er leven ongeveer vijf miljoen kinderen in het kalifaat van Islamitische Staat. De terreurgroep is die volle bak aan het indoctrineren, en dat gaat voor gigantische problemen zorgen. Dit is waarom.
  Twaalf kinderen werden daarbij gebruikt om executies uit te voeren. Onthoofdingen, maar ook executies met vuurwapens, en in zelfs één bijzonder macaber geval moest een jongen van vier een auto opblazen waar vier “verraders” in waren opgesloten.

 7. g.h.m.leferink

  17 maart 2016 op 11:39

  “Het gaat om een kolossale stroom illegale immigranten die maar niet gestopt wordt. De overheidsinstanties proberen telkens weer de suggestie van controle te geven over de terreurdreiging die daarmee samenvalt, en telkens weer blijkt daar niets van te kloppen.”
  Helemaal mee eens Joost. Wat me weer bevestigt in mijn al meer dan 10 jaar bevechten van de in de politiek, en de laatste tijd steeds meer in de MSM, aanwezige:
  Arie Achterbaks, Sammy Stiekem, Glenn Gluiper, Arnold Achter de Elleboog, Durk Dubbelmoraal, Victor Viezelachje en Ulbe Uitgestrekensmoel.
  Omdat juist DIE mentaliteit nog steeds de hoofdoorzaak is van de ellende. En voortkomt uit het Reptielendeel van de hersens, het oudste en meest primitieve ervan.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 8. Sint Nicolaas

  17 maart 2016 op 10:44

  Eindelijk een rapport van Schoof waarin, weliswaar op te bescheiden toon, de vloer wordt aangeveegd met het open genzen ( lees Schengen ) beleid van onze €U vrienden. Het was uiteraard al lang zonneklaar ( en onnodig om hier voor gestudeerd te hebben ) dat er dankbaar misbruik wordt gemaakt van de eindeloze stroom narigheid door IS en aanverwante moslimidioten. Die islamfanatiekelingen maken, over de hoofden van lieden die de makkelijkste weg kiezen ( namelijk “vluchten” ) in plaats van voor hun land te vechten, hun opwachting in open deuren €uropa en kunnen daar ongestoord hun snode plannen voorbereiden en ten uitvoer brengen. De bloedige resultaten hebben we reeds aan den lijve mogen ondervinden in bijvoorbeeld Parijs. Nu werd er “bij toeval” weer zo’n malloot in Brussel aangetroffen die na aankomst van de politie ter plaatse direct dwars door de deur begon te schieten. Salafisme lectuur en een IS vlag maakten het plaatje compleet.

  • Sint Nicolaas

   17 maart 2016 op 10:54

   Vaak waren ze al bekend bij de politie ( ach meid, ECHT ??? ) en/of illegaal te lande aanwezig. Maar, volgens tutje Merkel is dat geen reden om van het gevoerde beleid af te wijken en ook Rutte en Samsom zien geen reden om de grenzen hermetisch af te sluiten. Neen, dan schreeuwen de transporteurs moord en brand want dan moeten ze wachten en wachten kost geld etc etc. Tijd en geld is blijkbaar nog steeds belangrijker dan de veiligheid van het volk en het voortbestaan van de staat. Allicht is er op dit moment geen directe dreiging van een aanslag in NL. Tja, na die in Parijs bleek achteraf pas dat er toch wel hints waren geweest. Maar men is verrast, geschokt, men rouwt, men veroordeelt. En IS, die lacht zich de ballen uit de broek en gaat vrolijk verder met het ontwrichten van €uropa en het opblazen van zijn inwoners. Die hebben schijt aan alles. Allah moet zegevieren nietwaar ? Zo lang Merkel en oa. Rutte op het pluche zitten zal dat niet lang meer duren. Waarvoor dank. NOT !!!

 9. De uitvoerende daders zijn moslimextremisten maar aan de handen van de
  EU leiders kleeft de slachtofferbloed ook aan door ondoordacht Europa vol met moslims te laten lopen. De EU top is de onbedoelde handlanger van de moordenaars.

 10. We zullen er met z’n allen voor moeten zorgen dat Europa een onveilig land wordt voor vluchtelingen. Het is het laatste redmiddel. Maar het moet wel snel worden ingezet.
  Er wordt wel eens gezegd dat Wilders geen oplossingen heeft. Dat klopt in zoverre dat geweldloos verzet geen oplossing (meer) is.
  Maar we zijn morgen vroeg om 8:00 natuurlijk wel bij het JCS op Schiphol. Connexxion 185 vanaf Schiphol Plaza.

 11. DirkM: Deze trein zonder bestuurder is niet meer te stoppen zolang er geen revolutie plaats vindt.
  Hier in Nederland is men er nog duidelijk niet klaar voor. De massa is namelijk te lui om de straat op te gaan. ( Kijk ees naar de opkomst bij demonstraties de laatste 20 jaar).
  Ik voorzie pas een kentering als de trein zonder bestuurder ontspoord is en gigantische schade heeft veroorzaakt.
  Maar vrees dat het dan te laat is.

 12. Sinds we het hebben over Algerijnen, daar noem je natuurlijk wat. Juist Frankrijk is al tientallen jaren bezig Algerijnen naar Europa te importeren met een zeer duidelijke boodschap dat integratie helemaal niet hoeft qua cultuur en waardes. Merkel is er niks bij. Sowieso de bemoeienis met Algerije sinds koloniale tijden is dubieus te noemen. VS en Irak? Frankrijk had al ruime ervaring en maakte veel van dezelfde fouten. Algerije moest “zelfstandig” worden maar eigenlijk functioneerde het nooit. Voor eeuwig aan de tiet. Weinig met “Islam” te maken maar alles met geopolitiek & economie.

  De situatie van vandaag komt niet uit het niets en zeker niet alleen sinds de Syrische burgeroorlog. Het is gewoon hetzelfde liedje dat wij, het Westen, al zingen sinds de jaren ’60, dwz een krankzinnige buitenlandse politiek die niet losgelaten kan worden. Maar het zal ons dwingen steeds wreder te worden, steeds meer onplezierige beslissingen te nemen en te breken met wat we vroeger…

  • …in geloofden en dachten te moeten doen “in naam van”. Soms is het tijd om terug te kijken en toe te geven dat het allemaal hele nare gevolgen had en het nooit te laat is om het pad te veranderen. Alleen voelt alles als de spreekwoordelijke trein zonder bestuurder… wie stopt het nog?

   • “wie stopt het nog?”
    .
    Als wij als ‘witten’ onszelf massaal gaan kastijden, of nog beter, massaal zelfmoord plegen, dan is de wereld gered, toch?! Dat idee krijg ik vaak, als het ‘westen’/ ‘witten’ er niet meer zijn met hun/ons(!!) privileges, racisme e.d., dan is de aarde een waar paradijs. Het is allemaal jouw en mijn schuld omdat we wit en in het westen geboren zijn, wij zijn de wortel van al het kwaad. Dus @DirkM, ik heb vertrouwen in je, laat het niet enkel bij zelfkastijding, wees een lichtend voorbeeld voor ons allen 🙂

 13. robbertdeberk

  16 maart 2016 op 21:24

  Maar dat geeft niets hoor…..

  Buiten de box denken is niet eenvoudig en helaas voor velen onmogelijk.

  • “Buiten de box” heeft ook zijn grenzen. 1 meter lijkt me wel genoeg.
   Anders kunnen alle gekken wel zeggen dat ze “buiten de box denken”.

   • robbertdeberk

    17 maart 2016 op 17:09

    Blijkbaar begrijpt u al niet wat met ” buiten de box denken” wordt bedoelt.

    Daar is namelijk geen eenheid aan te hangen .

    Ik zal u een eenvoudig voorbeeld geven.

    Zitten er meer breukgetallen tussen 0 en 1 of tussen 0 en 10.

    En zo ja hoeveel meer of minder?

    Sterkte.

    • En hoeveel reele getallen? Is dat het kwadraat van het aantal breuken? Ook veel sterkte toegewenst.

     • robbertdeberk

      21 maart 2016 op 23:29

      Heerlijk zo een slinkse antwoord.

      Dank je wel!!

      Het kenmerk van een slinkse is het beantwoorden met een tegenvraag, die veelal inhoudsloos is, om maar niet te hoeven beantwoorden wat ze niet kunnen.

      hahahahahahahaha Tnx Koos!

 14. robbertdeberk

  16 maart 2016 op 20:26

  Julio Poch zit onschuldig vast in opdracht van Beatrix.

  De VS is nooit op de maan geweest.

  Stanley Kubrick was de regisseur van het Apollo programma.

  Obama is een moslim.

  Breitbart is vermoord.

  Bill Clinton heeft honderden vrouwen misbruikt.

  Islam is een religie.

  Islam is vrede.

  Marianne Vaatstra is niet vermoord door Jasper Steringa.

  Peter R de Vries is een crimineel.

  Het NOS journaal liegt.

  Gutmenschen zijn geestelijk gestoorden, ze kunnen er niets aan doen.

  Sport is er om mensen geestesdood te maken.

  Google is een uitvinding van de CIA.

  John Lennon werd te lastig.

  Etc etc etc etc

  Weet je Joost ik zou zo de hele dag nog wel door kunnen gaan maar wat levert het op???? On the end Joost wordt je als je deze dingen stelt uitgemaakt voor ” complotdenker” omdat de rest te lui is om zich te verdiepen.

  Maar wat veel erger is omdat men geen weerwoord heeft!

  • Is Godsdienst ook een complottheorie, en zo ja, waarom geloven er zoveel mensen dan in?

   • robbertdeberk

    16 maart 2016 op 21:23

    Hahahaha u heeft er blijkbaar niets van begrepen.

    • Ik denk het wel. Ik geloof niet zo snel iets, tenzij ondersteund door peer reviewed onderzoeken en wetenschappers van naam. Maar ik kan u vertellen, als zij iets ontdekken wat politiek incorrect is, 99% van de mensen is niet te overtuigen. Voorbeeld? Door uitroeien kinderziekten meer kanker.
     Dit : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16490323
     RESULTS:
     Exposures to febrile infectious childhood diseases were associated with subsequently reduced risks for melanoma, ovary, and multiple cancers combined, significant in the latter two groups. Epidemiological studies on common acute infections in adults and subsequent cancer development found these infections to be associated with reduced risks for meningioma, glioma, melanoma and multiple cancers combined,
     CONCLUSION:
     Infections may play a paradoxical role in cancer development with chronic infections often being tumorigenic and acute infections being antagonistic to cancer.

 15. Juiste conclusie Robbert. Dezelfde uikomsten heb ik al langergetrokken.
  Maar helaas leven wij met een massa die lui en daarom dom is.
  De massa loopt nu achter Wilders aan en beseffen niet dat Geert slechts een bliksemafleider is van de pedofiele Rutte club.
  Je hoort Wilders ook niet over de werkelijke toedracht van de MH17 ramp.

 16. Juiste conclusie Robbert. Dezelfde uikomsten heb ik al langergetrokken.
  Maar helaas leven wij met een massa die lui en daarom dom is.
  De massa loopt nu achter Wilders aan en beseffen niet dat Geert slechts een bliksemafleider is van de pedofiele Rutte club.
  Je hoort Wilders ook niet over de werkelijke toedracht van de MH17 ramp.

 17. robbertdeberk

  16 maart 2016 op 22:02

  Tnx harrynl007

  Goed gezien!!

 18. robbertdeberk

  16 maart 2016 op 20:18

  Het heeft te maken met ” buiten de box ” kunnen denken Joost en dat is helaas voor velen teveel gevraagd.

  Het komt er eigenlijk op neer dat je elke mogelijkheid, hoe gek en onwaarschijnlijk hij ook klinkt ,serieus neemt en afchecked op mogelijke waarheid.

  Belangrijk daarbij is geen onderscheid te maken per voorval.

  Vooral dit laatste is door de meeste mensen, door vooringenomenheid, niet te doen.

  Ik zal je een aantal voorbeelden geven:

  9/11 was een inside job.

  Building 7 viel omlaag door controlled demolition.

  Pim Fortuyn was echt en is vermoord, Wilders is onecht en wordt beschermd.

  Geert Wilders en de PVV zijn controlled opposition.

  Trump is er gekomen om er zeker van te zijn dat Clinton president wordt.

  Demmink en Rutte zijn verbonden door Pedofilie.

  Den Uil charterde ooit een privejet vanuit Spanje om leverworst vanuit Nederland te laten ophalen.

  De vader van Maxima is een oorlog misdadiger.

  Julio Poch zit onschuldig vast in opdracht van…

 19. robbertdeberk

  16 maart 2016 op 20:07

  ” Het is om gek van te worden. ”

  Niet doen Joost, je bent juist zo goed bezig.

  Nu ook weer fantastisch artikel.

  Je weet nu toch onderhand wel dat de mensen die dit veroorzaken allemaal mega criminelen zijn die hun weerga niet kennen en die op een dag in een tribunaal hun straf niet zullen ontgaan.

  En ja Joost daar horen Rutte en Wilders, de nepper, ook bij.

  • Robbert,
   Zijn er volgens jou ook kamerleden die niet slecht, of nepper zijn?

   • robbertdeberk

    17 maart 2016 op 17:04

    Begin eens voor jezelf te denken dat lijkt mij de beste oplossing om tot het antwoord te komen.

 20. En wie gelooft nu nog dat Merkel dit allemaal doet omdat ze vindt dat wij Europeanen allemaal een schuldgevoel moeten hebben? En dat gelukzoekers zielig zijn? Terwijl ze tegelijkertijd voor miljoenen wapens levert aan Saoedi Arabie? Dat mens heeft een (Amerikaanse) agenda. En ze heeft natuurlijk al een veilig plekje waar ze naar toe kan vluchten op het moment dat hier de bom barst. Want die bom gaat barsten. Hoe, weet niemand maar het gaat gebeuren.

  • Dat schuldgevoel is inderdaad een smoes. Anders zou ze de Joden wel helpen, en zou ze de Europese landen die onder de Duitsers hebben geleden (MET NAME Oost Europa) helpen tegen de nieuwe invasie, in plaats van ze te dwingen zich opnieuw te laten bezetten.

   • De Joden? Oost Europa? U bedoelt de Turkse Chazaren dus uIt Oekraïne Verplichte volgers van Judah maar de facto geen Joden dus Sorry!. De z.g. O.Europese Joden (Chazaren) hebben zich beestachtig gedragen tegen de bevolking. Voordat Stalin aan de macht kwam die het nog eens overdeed.

    • Dit is wat er in de Arabische landen als vaststaande feiten bij de kinderen wordt ingehamerd. Dat u dit, naar het schijnt zelfs met enig sadistisch genoegen, overneemt, zegt meer over u dan over wat u beweert.

 21. Volgens Merkel heft 80% niet gestemd op AFD, dus is 80% voor haar beleid. Wat ze er niet bij vertelt is dat ook onder haar kiezers veel mensen een ander en strenger beleid willen, alleen die mensen durfden niet op de AFD te stemmen omdat ze zich hebben laten intimideren door de media, die de AFD immers om de haverklap rechts populistich noemt en insinueert dat wij hier van doen hebben met extreme rechts.
  Al die kiezers die voor een strenger beleid zijn en toch op Merkel of Rutte stemmen moeten zich eens achter de oren krabben.

  Vanavond op Hilversum 1 een reportage dat het zo lang duurt in de asielprocedure en dat mensen zelfs teruggaan, uit frustatie, naar het land dat ze zijn ontvlucht. Dat werd met een verontwaardigd toontje verteld door de omroepster. Dan denk ik, zijn die mensen nu echt zo dom? Als je gevlucht bent, echt, dan keer je niet terug.
  Het probleem, Merkel wil geen gezichtsverlies lijden. Daarom gaan we hiermee door. Tot het bittere eind.

  • robbertdeberk

   16 maart 2016 op 20:08

   ” Volgens Merkel heft 80% niet gestemd op AFD, dus is 80% voor haar beleid ”

   Dat is waar!

   • P. van Lenth

    16 maart 2016 op 21:02

    Meen je dat echt? Wishful thinking.
    Maar nu wat anders. Bij hoeveel procent zou een regering wèl ermee rekening moeten houden?

    • robbertdeberk

     17 maart 2016 op 17:03

     Je hoeft alleen maar naar de VVD PvdA coalitie te kijken dan kun je de vraag zelf beantwoorden.

 22. HP de Tijd, begin jaren 90. Daarin werd de Rotterdamse politie commissaris geinterviewd. In dat interview probeerde hij uit te leggen waarom er niet opgetreden werd tegen illegale Marokkanen die toen al bij bosjes binnenkwamen. “Als justitie optreedt gaan die illegalen ondergronds en hebben we geen greep meer op de situatie”. Of woorden van die strekking. Ik krabte me eens achter mijn oren en las het nog eens goed. Jawel hoor het stond er echt. En dit ben ik nooit meer vergeten.

  • Video van de Eunmask site geplukt. Het gaat steeds beter in Nederland, 10 minuten kijkplezier:
   https://www.youtube.com/watch?v=NxrlKXFdAeI#t=523