Dictator Pechtold bralt maar wat. Een tekstanalyse.

Door Joost Niemoller

Vandaag gaf Pechtold een interview een het dagblad Trouw. Een goede aanleiding om zijn woorden eens te analyseren:

Bent u niet vooral geschrokken van de onvrede zelf?

“Wat nu dreigt is dat we door het vele praten over de mensen met onvrede, te weinig praten over de oplossing. Ik vind het triest dat het debat nu alweer wordt teruggebracht tot de vraag of er in Nederland ook een referendum moet komen. Ik hoor VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra daar al ruimte voor laten.”

Pechtold geeft geen antwoord op de vraag. Hij benoemt de onvrede niet, hij analyseert deze ook niet. Dat is typisch. Wil je de onvrede begrijpen, dan moet je de onderliggende problemen begrijpen. Of je moet zeggen dat die onvrede nergens op gebaseerd is, en dan dien je dat ook te analyseren, dat wil zeggen met feiten onderbouwen. Pechtold doet niets van dat alles, en ontwijkt de vraag. Hij wil het hebben over de ‘oplossing’ zonder het ‘probleem’ te benoemen. Zo’n manier van praten is natuurlijk ontdaan van iedere logica. Het is reclamepraat. Het is populisme.

Dan de kwestie van het referendum in Nederland. Niemand brengt de vraag over de onvrede terug naar de vraag over een referendum. Wel is duidelijk dat een deel van de onvrede te maken heeft met de uitholling van de democratie door de EU. Dat probleem kan inderdaad deels worden opgelost door een referendum. Maar omdat Pechtold weigert de onvrede te benoemen, komt hij er hier ook met een retorisch handigheidje mee weg, door het referendum juist te benoemen als een manier om het niet over het ongenoegen te hebben. Iets wat hij juist zelf niet doet!

Hoe kan de politiek dan de onvrede wegnemen?
“Door het bestrijden van populisme en feitenvrije politiek.

De interviewer van Trouw laat het punt liggen dat Pechtold de onvrede niet analyseert. Hij gaat kritiekloos mee met de retoriek van Pechtold en die is dat er een ‘oplossing’ zou moeten komen voor een niet benoemd probleem. Het wordt Pechtold dus erg makkelijk gemaakt door Trouw.

Kennelijk hangt ‘het populisme’ volgens Pechtold dus samen met dit ongenoegen, en kunnen we door dit populisme te bestrijden ook het ongenoegen bestrijden. Waarschijnlijk bedoelt Pechtold hier niet het populisme dat hij zelf bedrijft, zoals net door mij aangetoond. Populisme is, zoals iedereen kan zien die zich er even in verdiept, niets meer dan een stijlfiguur in de politiek, en het is hoogstens een reactie op het ongenoegen. Het is niet het ongenoegen zelf. En wat dit ongenoegen zou mogen zijn, daar komen we door Pechtold niet achter, omdat hijzelf te zeer een populist is om het te omschrijven. Zijn bewering dat het ongenoegen zou worden bestreden door het populisme te bestrijden, is niets meer dan lucht op lucht gestapeld. Natuurlijk weet hij dit. En Trouw weet dit. Maar ze laten het maar zo.

En dan heeft Pechtold het over ‘feitenvrij’. Maar als er iemand ‘feitenvrij’ is, dan dus juist hij. Dat blijkt niet alleen hier, dat zal het hele interview door blijken.

Er is vooral veel steviger weerwoord nodig op types als Wilders maar ook op VVD’ers en soms CDA’ers die elke keer maar afgeven op Europa. Alsof Europa levertraan is! Ik neem Rutte kwalijk hoe hij daarin is mee is gegaan, met idiote beloftes, bij de vorige verkiezingen, zoals dat er geen geld meer zou gaan naar de Grieken. Dát heeft gemaakt dat mensen het gevoel hebben dat Europa een probleem is in plaats van de oplossing. Dát moet anders.

Een stevig weerwoord op Wilders? Wat bedoelt Pechtold daarmee? Het klinkt ferm, maar het is een volkomen lege opmerking. Het is niet meer dan populisme, aangezien hij niet ingaat op iets dat Wilders gezegd zou hebben. Het is bovendien grootspraak, omdat Wilders er zelf niet bij zit om hem tegenwicht te bieden. En dat we van Trouw geen tegenwicht kunnen verwachten, is inmiddels al duidelijk.

In een lange litanie op Rutte, geeft Pechtold nu ineens zijn eigen draai aan de onvrede. Deze zou komen omdat Rutte een belofte had gedaan over Griekenland die hij niet na kwam. Daarmee stelt Pechtold dus impliciet, dat dit geen werkelijke onvrede is, maar dat deze alleen ontstaat door liegende politici als Rutte. Nu, dat Rutte loog, daaraan geen twijfel. Maar die verkiezingsleugen van Rutte was een reactie op dat ongenoegen dat Pechtold niet wilde analyseren. Het is hier ook duidelijk wat een deel van dat ongenoegen is: Dat is dat de EU het probleem met Griekenland heeft veroorzaakt en niet in staat is om dit op te lossen. Overigens blijft Pechtold het steevast over ‘Europa’ hebben, waar hij de EU bedoelt. Een retorische truc die niet wordt gecorrigeerd door Trouw.

Denkt er nu werkelijk iemand dat je terrorisme kunt bestrijden landje voor landje? Of het vluchtelingenvraagstuk, of de klimaatverandering? Je kan het alleen samen oplossen. Dat verhaal moet weer veel duidelijker worden verteld.

Pechtold spreekt hier denigrerend over ‘landje.’ Toch zijn het nog steeds deze ‘landjes’ die de hoekstenen vormen voor onze huidige welvaart en beschaving. Kennelijk zijn ‘landjes’ voor Pechtold iets om maar snel aan voorbij te gaan. Een relikwie van het verleden. Waar baseert hij die gedachte op? Waarom wordt hem over deze achteloze vaststelling geen vraag gesteld? Heeft Pechtold het alleenrecht over de loop van de geschiedenis?

Hierna noemt Pechtold een aantal globale problemen. Daartoe zou samenwerking nodig zijn. Nu is het duidelijk dat voor een aantal van die problemen, zoals het door Pechtold benoemde ‘vluchtelingenvraagstuk’, dat in werkelijkheid een probleem is van illegale immigratie, nu juist door de EU geen oplossing wordt geboden. Integendeel, hier is de EU, die in werkelijkheid het open grenzen beleid van Merkel was, nu juist de oorzaak van het probleem. Dit is voor iedereen zichtbaar, maar de populist Pechtold zwijgt erover. En de lakei-krant Trouw vraagt er niet over door.

Wat is er zo gevaarlijk aan een referendum? Het peilt toch de wens van de kiezers?
“Omdat het onderwerp onzinnig is. Een leave heeft volstrekt onduidelijke en onvoorspelbare gevolgen. Waarover stem je dan?

Kennelijk vindt Pechtold een referendum onzinnig als het een vraag betreft waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien. Nu is dit het geval bij iedere politieke vraag. Sluit Pechtold het referendum als democratisch middel dus principieel uit? Ja. Waarom stelt Trouw niet de vraag hoe het komt dat Pechtold het oprichtingsprincipe van zijn partij zomaar overboord gooit?

En daarbij: dankzij de EU is er vrede en veiligheid, en daardoor welvaart in Europa. Dat is een proces geweest van zeventig jaar democratische besluitvorming tussen de landen, in kleine stapjes.

Is er vrede en welvaart in Europa dankzij de EU? Pechtold stelt dat plompverloren en daarmee brengt hij dus de hele naoorlogse geschiedenis terug tot een bestuursvorm die er maar voor een klein deel van diezelfde geschiedenisperiode was. Op basis van welke feiten doet hij dat? Het is zomaar een slag in de lucht. Het is retoriek. Het is populisme. Maar bij Trouw vonden ze het allemaal wel best.

Dat gaan we toch niet in een referendum over de schutting gooien door een simpele vraag te stellen met één nee of ja? Zelfs om een letter in de Grondwet gewijzigd te krijgen heb je in dit land een tweederde meerderheid nodig, in beide Kamers.

Hier stapt Pechtold met een reuzenstap over de beginvraag heen. Is aan de Europese bevolking ooit met een simpel ja of nee voorgelegd om die EU ooit te willen? Wat rechtvaardigt het idee dat die kleine stapjes goedkeuring geven aan zo’n grote stap? Waarom is de noodrem weggegooid?

Daar ga ik het land niet aan blootstellen.

Hier spreekt de regent. De dictator.

Dat is een ‘Wilders-referendum’, waarin alleen dingen worden afgebroken, zonder alternatief. Dat blijkt nu ook bij de Britten.

Het alternatief is gewoon wat we altijd al gehad hadden. Een soeverein land. De stap in het duister is nu juist de EU, die nu op alle punten blijkt te falen. En wat blijkt er bij de Britten? Er blijkt nog helemaal niks. Er blijkt hoogstens dat de zittende politiek niet voorbereid lijkt te zijn op democratie, vandaar dat Labour uit elkaar valt, en mogelijk de conservatieven. Maar dat is gewoon de partijpolitiek van een vermolmd stelsel, dat al jaren aan herziening toe is. O, he, wacht, was dat niet ooit een van de redenen om D66 op te richten?

Hoe kan D66, dat voor directe democratie is, tegen een referendum zijn?
“Dat is zo’n misverstand: alsof wij elk referendum toejuichen. Wij zijn voor een correctief referendum, als onderdeel van een wetgevingsproces. Wat hier wordt gevraagd, is iets heel anders. Ik zal daar niet aan meewerken. Niet vanavond in de Kamer, of later dit jaar. En nog belangrijker: ook niet in een toekomstig kabinet.

Hier liegt en draait Pechtold zo erg dat hij scheel ziet. Er bestaat in Nederland helemaal geen referendum dat zomaar uit de volkswil op kan borrelen. Er is maar een optie: Het kabinet dient een wet in, al dan niet daartoe opgeroepen door de Tweede Kamer. Over die wet kan vervolgens, als kabinet en Kamer dat willen, een referendum gehouden worden. Of als de bevolking dat wil, zoals bij het associatieverdrag voor Oekraine. Maar tegen dat referendum was Pechtold ook al!

Iets anders ligt niet op tafel, en er is dus ook niets waarover Pechtold het hier heeft.

Is weerwoord geven belangrijker dan luisteren naar onvrede?
“Dat denk ik zeker.

Hier zegt Pechtold dus dat luisteren naar de onvrede niet nodig is. Politici hoeven niet te luisteren in zijn optiek. Ze hoeven slechts te zenden. Pechtold, leider van Democraten 66, geeft dus gewoon toe dat hij in zijn ziel geen democraat is, maar een dictator.

Waarom altijd maar dat gezeur over Europa bij de VVD? Altijd dat dédain voor de EU? Als de VVD en het CDA vaker aan mensen durven laten zien waar Europa voor staat, zou er minder onvrede zijn. Ik zeg: de democratische middenpartijen zijn sterker dan de populisten. Als ze maar weerwoord durven geven. We moeten de populisten bestrijden op hun zwakke punt, namelijk dat ze geen oplossingen hebben, dat ze alleen maar afbreken, dat ze onzin vertellen. Dat is in Groot-Britannië nu wel gebleken.

Hier herhaalt Pechtold de bovenstaande populistische frases alleen maar. Zou leuk zijn als Trouw even zei; ‘Ja Pechtold, dat weten we nu wel.’

Heeft de politiek zitten slapen?
“Misschien was dit wel de wake-up call die we nodig hadden. We hebben vijftien jaar het debat laten gijzelen door populisten als Wilders en meehuilers als Rutte, die alsmaar suggereren dat in ‘minder Europa’ een oplossing ligt.

Ook slechts een herhaling van het bovenstaande populisme.

Natuurlijk moeten we mensen bij de hand nemen, hun angsten serieus nemen als ze het gevoel hebben dat het met Europa te snel gaat.

Mensen bij de hand nemen? In welke tijd leeft de dictator Pechtold? In de tijd van Calvijn?

Maar de onvrede krijgt nu wel heel veel aandacht.

Niet door Pechtold. Hij heeft er in het hele interview nog geen enkele inhoudelijke zin aan besteed, en wil die onvrede dus niet herkennen. Met z’n ‘oplossingen’

We leven op een van de mooiste plekken van de wereld, maar doen of alles naar de verdoemenis gaat.

Dat is nu juist het probleem, Pechtold. Dat we in zo’n mooi deel van de wereld leven en dat dit door de welbewuste omvolking van de huidige Duitse heersers om zeep wordt geholpen. We hebben heel veel te verliezen in die ‘landjes’!

Europa is het probleem niet. Populisme is het probleem.

Nee, Pechtold, ik zeg het nog maar eens; Europa is prachtig, de EU is het probleem. Weet u ook wel, maar u liegt er liever over. Want u weet; die EU is niet zo populaire term. Beter erover zwijgen.

Dus als Wilders er een thema van wil maken in de verkiezingen: kom maar op. De Brexit geeft me weer energie om terug te vechten.

Leuk dat u zichzelf moed in zit te praten, maar waarom moeten wij dit weten? Zeg liever wat inhoudelijks, want dat heeft u in dit hele interview geen enkele keer gedaan. Zoals het een echte populist betaamt.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

53 Reacties

 1. Als Pechtold je niet moet, is hij van een neerbuigende hatelijkheid die ik niet zou trekken. Je zou hem zo op z’n bakkes rossen. Duidelijk is ook dat D66 nu zo’n ‘one issue’ anti-PVV kunstje, is, dat over geen enkele andere content nog serieus wordt nagedacht. In ieder geval niet in de ogen van mensen die dingen nog eens van meerdere kanten willen bekijken.
  Gnaai, gnaai. Ken nog zo’n ‘Turken- en islamvriend’, die zat op Brussel airport tijdens de aanslag bijna in z’n broek te poepen. Komt het een keer terecht waar het thuishoort.

 2. Leo KarelJan

  28 juni 2016 op 16:55

  Wat een totaal leeghoofd! Wat een achterlijke en debiele regent! Wat een hoogmoedswaanzin ! Deze vent weet NIETS: hij is een cliché mannetje die de politiek correcte EUSSR cliché’s in zijn beperkte hersenen ( formaat garnaal ) heeft opgenomen. Meer kunnen deze hersenen blijkbaar niet bevatten.
  Dit is de TOTALE LEEGTE, het TOTALE FAILLISSEMENT van kennis, kunde en doordenken. Dit is DEBIEL niveau!

 3. Ik heb Pechtold al vele jaren niet meer zien zitten vanwege zijn uitspraken over de integratieproblematiek. In 2009 bracht hij, in het TV programma Zomergasten, de multiculturele problemen terug tot geruzie over etensgeuren in het gemeenschappelijk trapportaal. PVV ers moesten maar wennen aan een vreemd etensluchtje in dat trapportaal!
  Verbijsterend vond ik zijn reactie toen Wilders enkele jaren geleden de kosten van de immigratie wilde laten berekenen. Mijnheer Pechtold wilde daar niet aan meewerken omdat:” voor mij mensen geen winst of verliesrekening zijn”.
  Je moet maar het lef hebben om zoiets te zeggen. De overheid laat op ieder mens, vanaf zijn geboorte tot zijn dood, kostenberekeningen los. Studenten, ouderen, zieken enz. ontkomen daar niet aan. Maar voor de “heilige” immigrant moet blijkbaar een uitzondering gemaakt worden!

 4. Er komen kandidaten die het op gaan nemen tegen Johnson en in de EU wil blijven. GB blijft gewoon in de EU en de NOS zal het 100 jaar inwrijven dat uit de EU de hel betekent.
  EU wordt AFrika, Merkel je Fuhrer, en de NOS diens propaganda kanaal.
  leg je er nu maar bij neer. Nu is namelijk het moment. Ze kunnen nu nog zeggen dat het slecht gaat bij een uittreding, over een jaar niet meer. Dus net zoals andere zaken in de geschiedenis die achterhaalt zijn, zal ook dit iedere dag ingepompt worden in de breinen.
  leg je er nu maar bij neer. Rutte, ga je gang maar, hef Nederland op.
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/26098184/__Hunt_wil_Cameron_opvolgen__.html

 5. Als het miezerige mannetje zeteltjes wil winnen kan hij beter de VVD of Groen links demoniseren. De patriotten zullen hem niet als een democratisch alternatief beschouwen.

 6. Afgelopen maandag kwam het rapport uit van European Council on Foreign Relations ecfr.eu Mark Leonard gaf zondagavond in Nieuwsuur een uitstekende opsomming van de de geconstateerde problemen, klachten en angsten die er niet om logen. Een vaststelling viel mij op quote: Veel Europeanen hebben meer vertrouwen in Poetin dan in de Amerikanen Un quote Ik wilde dit bij een kennis laten horen. Via programma gemist draaide we Nieuwsuur van zondagavond af. Echter juist dit stuk was gewist, ja gewist zo maar Gelukkig heb ik thuis het origineel Zo dom De politiek en wij ook, moeten gewoon de problemen kennen en benoemen,dan pas kan je er iets mee doen. Nu is de hoge militair met zijn censuurschaar weer even langs geweest.

 7. Cliff, pek en veren? De moraal, een verzonnen levensles, zorgt er tot nu toe voor dat dit mannetje nog rechtop loopt. Dit verachtelijke gnoompje kijkt neer op de paupers die wij in zijn ogen zijn. Ik volg hem al geruime tijd. Mijn zus zei jaren geleden al, na een ontmoeting met hem, dat ze hem een enge man vond. Volledig buiten de werkelijkheid fungerend. Soms komen mensen ergens mee weg, soms niet. Laat ik het daar op houden.

  • Bagul,
   soms is de werkelijkheid nog erger dan ik ooit had durven dromen…
   ga naar 21:15 om een lang verhaal kort te maken ….in mijn beleving is het weer een grote schande ….maar zoals altijd is dat mijn persoonlijke mening….welterusten weer Nederland…

   https://www.youtube.com/watch?v=CmOkMaB1Tpk

   • Cliff,

    Met recht, welterusten! Ik vraag mij elke dag af wanneer er echt een einde aan gemaakt wordt. We zijn zo verslaafd geraakt aan luxe en hebben dat onze ruggengraat bijna tot pulp is verworden. Geen idealen meer, geen ideologie meer. Murv van al dat slappe gedoe. De ratrace, daar draait het om. Ik wil niet meer. Ik wil een totale omslag. Een rentree van iets of iemand. Help..

 8. g.h.m.leferink

  28 juni 2016 op 00:42

  “Is die dreumes Pechtold nu nèt zo’n inhoudsloze snelkwekker als Samsom?” vraag ik me af.
  Hij had marktkoopman moeten worden, dan kan hij ook héél veel ratelen, en het is veel minder schadelijk voor Nederland.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 9. Michel Reiziger

  27 juni 2016 op 23:48

  Uw reactie is zo pijnlijk dat zelfs joop.nl voorkomt dat er een link naar uw analyse wordt geplaatst.

 10. Net nog een meisje (die zichzelf erg belangrijk vind, ik zou niet weten waarom maar goed) Bij Humberto Tan Late night show met de mededeling die ze in volle overtuiging meende: ” Ik zou niet weten waarom mensen in Nederland de EU niet geweldig vinden”. Bizar, er zijn ongeveer 10.000000 redenen te verzinnen waarom het EU monster nooit had mogen bestaan, en waarom het super slecht is. Te beginnen met: Ik heb NEE gestemd en nooit Ja tegen de EU. En lopende het project wordt alles wat fout kan gaan ook inderdaad gedaan. Extra ondoorgrondelijke bestuurslagen waar nauwelijks controle is en niemand weet wie wie precies benoemt en waarom, zonder enige goedkeuring van burgers is een feodaal systeem van koningen en keizers. Top down zijn de goed geïnformeerde burgers tot slaven gedegradeerd terwijl het in dit tijdperk juist andersom moet zijn met referenda en bestuurders die in opdracht beleid uitvoeren. In opdracht van de bevolking. In dienst van de bevolking.

 11. Sint Nicolaas

  27 juni 2016 op 21:17

  Meneer Pechtold, u bent er ook zo een. Een vieze €urofiel. Een die zijn moeder nog t e koop aan zou bieden zolang de €U maar voort bestaat. Lijsttrekker van een zich zelf democratisch noemende partij. D66. Inmiddels 50 jaar oud en nog niet weten wat democratie inhoudt. Ze zijn democratisch waar het hun uitkomt maar als je het idee lanceert om een referendum te houden over het NL €U lidmaatschap dan zijn ze niet thuis want dat is veel te complex zegt hij dan zoals Sint pas nog geplempt heeft over deze flapdrol. Met andere woorden het klootjesvolk is te dom en begrijpt er niets van. Geldt dat ook voor de Engelsen meneer Pechtold ? Die mochten zich wel uitspreken over de €U. Waren die ook te dom, Was het ook te complex voor ze ? Blijkbaar niet want daar weten ze ook exact wat een in en in verrot dictatoriaal instituut de €U is. Wilt u gewoon niet toegeven dat u in uw broek schijt over de te verwachten uitslag ? De €U grondwet en Oekraïne werden immers ook afgeschoten nietwaar ?

  • Sint Nicolaas

   27 juni 2016 op 21:33

   Maar nee, U trekt rookgordijnen op en lult maar een eind weg. Alsof we u niet door zouden hebben. Joost heeft het prima geanalyseerd in dit artikel. U heeft een ongelooflijke minachting voor het electoraat, luistert voor geen meter naar het electoraat en blijft maar geilen op een verenigd €uropa terwijl de anti €U stromingen meer en meer aanhang krijgen en gehoord willen worden. Gelijk een €urofiel met oogkleppen op en oordopjes in. Doordrammen, bouwen aan een superstaat met verwoeste lidstaten en een murw geslagen bevolking die al decennia lang de ene berg stront na de andere uit Brussel over zich heen gestort krijgt. Plotseling noemen ze het ook een wake up call daar in Brussel. Oh, dus men geeft toe dat er toch iets aan de hand is ? Zoals Geert al zei, NL heeft recht om zich uit te spreken, net als Engeland dat had. En u kunt lullen wat u wilt over grondwet en meerderheden in Haagse slaapkamers, Uitschrijven dat referendum. Weg met de Brusselse dictatuur.

   • Sint Nicolaas

    27 juni 2016 op 21:51

    Terug naar de EEG. Er werd gehandeld, gereisd, valuta gewisseld en hadden we er problemen mee ? Neen ! Het is bijzonder prettig te reizen MET paspoort en grenscontrole. zo weet je in ieder geval dat je veiligheid serieus genomen wordt en al die “landjes” meneer Pechtold kunnen dat prima. Dat deden ze ook voor Schengen nietwaar ? Elk land had zijn eigen valuta die het betreffende land zelf kon aansturen. Wat er met de €uro is gebeurd inmiddels weten we en heeft een enorme financiële chaos in zuid-€uropa veroorzaakt waa wij voor kunnen bloeden. Over die enorme rivier met stront in de vorm van “vluchtelingen” nog maar te zwijgen want die wordt slecht door Brussel gestimuleerd. Er wordt een pact met de duivel gesloten ( Erdogan ) in ruil voor visumvrij reizen voor Turken en €U toetredingsonderhandelingen worden gecontinueerd. En geen schijtsmoes dat Turkije “voorlopig toch geen lid” is. Bullshit, Op de €U website staan ze mooi in het rijtje kandidaten. Dank voor Brexit. Op naar…

 12. ‘Populisme’ is een dooddoener, houd je bek betekent het. Houd je bek want je bent dom en je weet niet waar je het over hebt . Daarom word je vertegenwoordigd, omdat je met emoties te bespelen bent, omdat je slecht geïnformeerd bent. Ik Alexander put nieuwe moed uit jullie stompzinnigheid. Democratie zou iets prachtigs zijn als er geen kiezers aan te pas kwamen.
  Dat is wat er impliciet gezegd wordt door zo’n man.

 13. Joachim Gauch: niet de elite is het probleem maar de bevolking…
  Pek en veren voor die man hup het land uit…
  https://www.youtube.com/watch?v=Gd5TPWXgOFQ

 14. In 8 landen, te weten Frankrijk, Nederland, Italië, Oostenrijk, Finland, Hongarije, Portugal en Slowakije wordt de roep om een referendum over de EU / euro echter steeds sterker . Legt men ook deze oproepen –of de uitslagen van eventuele referenda- naast zich neer, dan lijken revoluties het enige wat het gewone volk nog kan bevrijden uit de wurgende greep van een elite, die overduidelijk enkel zijn eigen belangen op het oog heeft.

  Duitse president: Niet elite, maar bevolking is het probleem

  Zoals Bundespresident Joachim Gauck afgelopen week treffend de minachting die ‘onze’ leiders voor de gewone man hebben, verwoordde: ‘Niet de elite, maar de bevolking is het probleem’ . Dat kwam één van de grootste voorstanders van de massale immigratie van miljoenen moslims en de creatie van een Europese Superstaat bij een bezoek aan het dorpje Sebnitz -bepaald niet voor het eerst- op massaal boegeroep en ‘volksverrader!’ kreten te staan .

  • De aantijging “volksverrader” kan niet vaak genoeg herhaald worden. Het is net als met het stampen van rijtjes op school: het enige pedagogische middel dat echt goed werkt.

 15. Cameron (en Schotland nu ook plotseling) geven aan geen repetitie referendum te accepteren. Brexit zal en moet doorgaan. Wat weet hij wat wij niet weten? Een totaal onverwachts Brexit wat al wat vreemd was, met een eerste reactie van de betrokken politici dat dit alles een ramp voor het VK en de EU zal worden en nu ineens willen ze niet meer terug? Ik krijg argwaan.

 16. EU gaat afspraken en verdragen enkel anders noemen

  Ondertussen gaat de EU op zijn bekende misleidende wijze de bestaande verdragen voor de Britten vervangen door vrijwel identieke regels en afspraken. Net zoals het Verdrag van Lissabon enkel een andere naam was voor de door de Fransen, Nederlanders en Ieren afgewezen Europese Grondwet, zo zal het EU-lidmaatschap van Groot Brittannië simpelweg anders worden genoemd. Op papier en in de realiteit zal er echter nauwelijks iets veranderen, zullen de Britten met enige aanpassingen gewoon deel blijven uitmaken van de Europese binnenmarkt, en zal Brussel ook aan de overkant van Het Kanaal de scepter blijven zwaaien.
  bron: xandernieuws
  Wij worden weer bedonderd waar wij bijstaan…
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Obama-Merkel-EU-en-NAVO-bereiden-sabotage-van-Brexit-voor

  • Een ding is wel waar, de EU wordt in feite geleid door Obama, aangezien Merkel zich compleet laat leiden door hem. Ik kan het niet bewijzen maar ik vermoed dat dit voortvloeit uit een of ander verdrag die Duitsland na WO2 moest tekenen, en dat Obama Merkel hiermee aan de ketting houdt.

   Als Obama gewoon voorzitter wordt van de EU dan is duidelijk door wie wij geleid worden en waarom wij anti Russisch MOETEN zijn en pro Islam en immigratie. Feit is dat Merkel iedere dag aan de telefoon hang met haar grote fuhrer uit Amerika. Sinds Obama zijn er bijna 900.000 green cards uitgedeeld aan Moslims, tel daarbij de gezinshereniging op en je begrijpt waarom hij straalt als de ramadan begint en een schijnheilig verhaal houdt over de Islam die de way gepaved haved voor de verlichting, knettergek natuurlijk, daarom stemmen de Amerikanen op Trump.
   Verder geloof ik niet dat de Engelsen de Brexit van zich af laten nemen.

 17. Ik wil niet dat de paternalistische kunstkwast Peggold over het gezonde verstand heen pist. Om half zeven 18.30 dus kunt U kijken hoe die gek zichzelf in de tweede kamer verschut zet, Ziggo kanaal 502.

 18. Grenzen dicht zodat we verschoond blijven van sprinkhanen, het lievelingsgerecht van Pechtold.

 19. trouwens weer een goed stukje van Joost. misschien moet hij Pechtold maar eens interviewen.

 20. DICTAT’66
  De belichaming van de Frans Duitse bezetting van ons land, met kereltje Peggold als Quisling.
  DICTAT’66 isnooit democratisch geweest, ze kwamen in de Nederlandse politiek binnen met een Gaulistisch autoritair programma van kiesbreidel door districtenstelsels.
  Het had en heeft een ventielfunctie voor de systeem partijen, een garantie opdat er nooit iets zou veranderen.
  Maar nu zich eindlijk het redelijk alternatief aankondigt met de PVV die onze natie staat en democratie wil redden, blijkt hij weging meer te kunnen bieden de gebakken stank.
  Het ancien regime van ongekozen Brusselse tyrannen moet worden afgezet en vervangen door de vrijhandelsorganisatie, nix meer nix minder, de rest doen we zelf, want de volkeren van Europa kunnen en willen zelf invulling geven aan hun samenleving .

 21. Pechtold is ook een van de figuren , die bang is voor zijn luxe baantje bij de EU die hij hoopt te krijgen als super Eurofiel, dat blijkt uit alles wat er uit z’n mond komt.

  • g.h.m.leferink

   28 juni 2016 op 20:39

   ‘pasha1′, een vraag: betaalt zo’n EU-baan voor Pechtold dan zoveel beter dan het Kamerlidmaatschap? Ik heb gewoon geen idee.
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 22. Ik meen me toch van mijn diensttijd te herinneren dat we de grens toen potdicht hielden. Aanslagen door Russische communisten aan onze kant van de grens heb ik niet meegemaakt. Ook het budget aan uitkeringen aan gelukzoekende Russische communisten was vrijwel nul. Alles kan, je moet het alleen willen en het commando geven. Wat zou Pechtold zeggen als er een miljoen nieuwe PVV-adapten de grenzen van Euro over marcheerde. Laat ie dan wel meteen het vuur openen. Er is gewoon niet te redeneren met die lul.

 23. De EU kan de EU niet eens behoorlijk leiden…( alleen met een lange ij )
  Een Europese Unie die geen Unie is maar meer een kalifaat van dictators en despoten,
  zakkenvullers , leugenaars die zo vaak gelogen hebben dat zij in hun eigen leugens zijn gaan geloven….sprookjesvertellers die helemaal geen benul hebben hoe de werkelijkheid voor een groot deel van de bevolking er uit ziet…
  Het Europarlement staat ook op de verkeerde plek ( in mijn beleving dan )
  en zou eigenlijk in Parijs moeten staan of liever in Calais ( om hun ogen te openen )
  en waarom in Frankrijk ? …..omdat deze zakkenvullers een leven hebben als god in Frankrijk …daarom.
  En wat dat EU leger betreft ….Frankrijk heeft een EU leger …maak dat leger groter en dan is het meteen klaar…waar heb ik het over ? over het vreemdelingen legioen..
  Zo en dan nu gauw een Nexit…., en onze grenzen dicht…

 24. shariaantje

  27 juni 2016 op 16:15

  De zgn. kwaliteitskrant Trouw, waarop ik een hele korte tijd geabonneerd ben geweest en goddank in staat was het abonnement voortijdig te beëindigen, heeft slechtéén doel dat is Wilders bashen en alles wat met de Telegraaf te maken heeft is per defenitei fout. Het commentaar op het overlijden van Professor Smalhout was ronduit schokkend, persoonlijk vond ik het ruiken naar de propaganda uit WO2. Walgelijk! Het gristelijke moet er van afdruipen, maar de krant draait en verdraait, het lijkt de NRC wel. In deze context past dus het interview met de meest onbetrouwbare man van de meest onbetrouwbare partij uit kamer 2. En daar deze krant gelieerd zal zijn aan het konkelende deel van de kamer, het gristelijke gedeelte: ” Wij steunen als de euthanasiewet maar wordt aangepast”, inderdaad de CU, is het verspilde tijd om Trouw serieus te nemen, zeker ook als zulk gif als deze heer daar een klankbord vindt. Misschien valt het niet op, maar ik veracht deze krant en dat is zwak uitgedrukt.

 25. Fw Ta183 Huckebein I

  27 juni 2016 op 16:09

  @Pechtold: “En daarbij: dankzij de EU is er vrede en veiligheid, en daardoor welvaart in Europa.”

  Vreemd: de EU is er pas sinds 1.11.1993; hadden we dan voor die tijd geen vrede en veiligheid, geen welvaart ?! Ik ben van begin jaren ´60 en toch kan ik me geen oorlog hier herinneren in de jaren ´60, ´70, en ´80….

  • Vrede en veiligheid? Als midden in de nacht auto’s in de fik worden gestoken en er bijna elke dag wel ergens een lijk in de openlucht wordt gevonden? Volgens mij was het hier op straat een stuk veiliger voor de EUSSR de grenzen open gooide!

 26. Goede analyse.
  De antwoorden van Pechtold gefileerd en teruggebracht naar wat ze zijn: Een hoop gebakken lucht. Ik zat gisteravond naar een herhaling van :Het filosofische kwintet (human) te luisteren. Toevallig na wat zappen, ik wilde net naar bed gaan rond 1 uur in de nacht: http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/356752/Het_Filosofisch_Kwintet.html#.
  Daar werd de brexit filosofisch behandeld….. Wat een oeverloos gezwam. Wilders als demon kwam ook weer aan bod. Gelukkig was er nog wat weerwoord over alle bestuurslagen die ons kort willen houden. Niet top down maar bottom up moet het zijn. Moeilijk te bevatten voor sommige geleerden die al die eigenwijze burgers maar moeilijk kunnen verteren. Dus nationalistisch en populisme…bla..bla…

 27. Voor de zoveelste keer is het bewijs geleverd dat Pechtold een wezenloos,leeghoofdig en simpel mannetje is.
  Heeft geen oplossing voor problemen,snapt de wereld niet en begrijpt ook de zorgen en gedachten van kiezers niet.
  Ik heb geen zin om meer woorden aan deze verwarde piet snot te besteden.

 28. B.E. Slagen

  27 juni 2016 op 15:13

  “Door het bestrijden van populisme en feitenvrije politiek”. Alexander bedoelt dus te zeggen: je kunt de onvrede wegnemen door het bestrijden van D66, die immers vooral populistisch en feitenvrij handelt. En inderdaad, veel van de onzinnige “hervormingen” van de laatste decennia zijn vooral ingevoerd door het extreem aanjagen door de uber-eurofiele partij D66.

 29. Mannetje Pechtold heeft last van beroepsdeformatie, hij zal en moet Nederland veilen, het maakt niet uit wat er geboden wordt, als Nederland maar weg is.
  .
  Btw, er wordt veel gesproken over het gevaar van natiestaten, het zou oorlog bevorderen etc… Maar wat dacht je dan van het streven naar één Europa met een Europese vlag, een Europees volkslied, een Europees leger, etc.. Dat is feitelijk een natiestaat 2.0, en daarom nog véél gevaarlijk want zo’n super natiestaat kan het zomaar opnemen tegen China en/of Rusland, wat mijns inziens ook het doel is van de super natiestaat EU.
  .
  Begint me ook op te vallen dat de propaganda steeds schaamtelozer wordt en dat ook kranten als de Telegraaf daar heel hard aan meedoen, vergrijzing (enkel de blanke vergrijzing uiteraard!) wordt overal schuldig aan bevonden, zelfs aan het tekort van kleding verkoop, demonstranten kunnen ongestoord met de tekst ‘old white men die’ rondlopen, etc.. Het wordt grimmiger, ik zou zeggen: bring it on.

  • Oké, ik wilde alleen de link plaatsen maar dat lukt niet met de mededeling dat het op spam lijkt, misschien moet er een stukje tekst bij geplaatst worden, bij dezen:

   http://www.dailymail.co.uk/news/article-3662827/Has-Britain-avoided-European-superstate-France-Germany-draw-plans-morph-EU-countries-one-control-members-armies-economies.html

   • Nu begrijp ik opeens waarom al die moslim mannen hier komen …ze gaan het Europese leger in om voor de EU te vechten….( ja grapje )
    Wat moet de EU met een leger ? er zijn geen grenzen om te bewaken ….en de vijand wordt bij wijze van spreken persoonlijk opgehaald en gepamperd..
    En persoonlijk ben ik echt niet van plan om onze eigen jongens of meisjes 1 of andere nutteloze oorlog in te sturen om Brussel of de VS te behagen.
    De migrant mannen lekker thuis op de bank hangen en onze kinderen een gewisse dood en ellende insturen ? dacht het niet…
    Welterusten weer…of beter gezegd wakker worden !!

 30. Volgens de clown peggold heeft Geert dus de brexit en aankomende nexit veroorzaakt en is de clown zijn baantje straks kwijt. , fantastisch. Leve de pvv.

 31. De tegenstrijdige berichten en conclusies over de gevolgen van Brexit zijn niet van de lucht. Over de oorzaak van Brexit hoor je bijna niemand. Net als Pechtold wordt de echte oorzaak; een algehele onvrede over de EU, krampachtig genegeerd.
  Ondertussen krijgt Brexit de schuld van de “plotseling” slechte financiële situatie in de gehele wereld. Door Brexit hebben Italiaanse banken miljarden verloren en moet er nu weer een bail-out komen. Tja, alsof een structureel financieel probleem -want dat is er wereldwijd- door Brexit veroorzaakt wordt. Ondertussen maakt Soros zich na Brexit zorgen over het uiteen vallen van de EU omdat “politici niet naar hun burgers willen luisteren”. Als Soros dit begint te roepen dan moeten we ons echt zorgen gaan maken. Het lijkt erop dat er bewust chaos gecreëerd wordt. Daarna volgt “orde uit chaos”. Orde door wie? Door ons nieuwe EU leger waarbij Roemeense soldaten tegen Nederlanders kunnen optreden? Bij wijze van spreken?

  • idd, is die Soros een bloedlink figuur, die met zijn geld veel dingen voor elkaar krijgt, waaronder chaos, dat hem goed uit zal komen. en idd hoor je bijna niets over de oorzaken van Brexit, alleen over de mogelijke gevolgen, die gelukkig steeds vaker worden tegengesproken…maar bang maken zal de EU blijven doen, ze zijn immers doodsbang voor hun luxe baantjes.

 32. Dus alle problemen zijn de schuld van politici zoals Wilders, omdat die de stem wél bij het volk wil leggen? En de stem van het volk, en dus de groeiende onvrede, is iets wat minde belangrijk is dan eindeloos doorgaan met het anti-democratische en anti-soevereine EU?
  .
  En welk soort populisme en feitenvrije politiek doelt u op? Dat klinkt alsof u het heeft over de feitenvrije bangmakerij van de Eurofiele elite, die meer aan bangmakerij en feitenvrije politiek doet dan welke andere politicus dan ook.
  .
  En welk terrorisme heeft de EU dan opgelost? Naar mijn weten hebben we de hele islam-problematiek, waar de IS-aanhangers voornamelijk vandaan komen, toch echt aan de open grenzen van de EU te danken. Met gesloten grenzen tussen elk land zou je dat probleem véél sneller in de kiem kunnen smoren.
  .
  Beste Dictator Pechtold, waar stemmen we als burger dan voor, als het niet voor het vrije woord, de democratie, etc. is? Dictator’66, klinkt beter dan Democratie ’66 als ik u zo hoor.

 33. Kereltje Pechtold (Jan Blokker) is een Bilderberger. Net als ons nationale lachebekje Rutte. https://ejbron.wordpress.com/2014/03/21/kereltje-pechtold-het-schoothondje-van-de-bilderberggroep/ Een en ander ligt dus in de lijn der verwachting. Én, wanneer de vos de passie preekt boer pas op je kippen.

 34. Onlangs ging Pechtold zelf naar Oekraïne om poolshoogte te nemen betreffende de situatie aldaar. Een goed geïnformeerd mens telt tenslotte voor twee en Pechtold laat graag zien dat hij weet wat hij doet.

  Echter, Pechtold kocht geen ticket bij een low budget airline, maar liet zich vervoeren in de privéjet van de Rotterdamse zakenman Frans Lavooij.

  Nu zijn er twee dingen die nooit of te nimmer samengaan en dat zijn “algemeen belang” en “zakenman”.

  Wanneer dus iemand zegt dat Lavooij Alexander Pechtold in zijn privéjet naar Oekraïne vloog vanwege het algemeen belang, liegt deze per definitie.
  Lees het hele artikel op :
  http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10517:bewijs-dat-alexander-pechtold-een-gekochte-politicus-is&catid

 35. Mastermattie

  27 juni 2016 op 13:17

  Alexander Pechtold, dé makelaar in luchtkastelen bij uitstek.
  Misschien moet ‘ie eens navragen waar die “D” ook alweer voor stond…

 36. Quote: …”We leven op een van de mooiste plekken van de wereld, maar doen of alles naar de verdoemenis gaat”…Als je in deze quote ‘doen of’ vervangt door ‘zien dat’, heb je de huidige zorgen van die door Pechtold zo verfoeide ‘populisten’ spot-on omschreven…