Vlaamse lessen voor Geert Wilders en de PVV

 

Door gastauteur Tijl

(De auteur is journalist in Vlaanderen en durft gezien angst voor baanverlies alleen anoniem te reageren.)

Wilders: gewonnen en toch verloren. Rutte: verloren en toch gewonnen. Zo zou je het wat onverwachte resultaat van de Nederlandse verkiezingen rudimentair kunnen samenvatten. In EU-kringen, mainstreammedia en het politieke establishment in binnen- en buitenland klinken luide triomfkreten en wordt weer opgelucht adem gehaald. De gevreesde ‘patriottische lente’ of ‘populistische revolutie’ blijft nog even uit. En dus moeten Wilders – en zijn politieke vrienden in Europa – zich dringend bezinnen. Over hun standpunten, hun strategie,  hun communicatie.

Als Vlaams journalist volg ik de Nederlandse politiek al jaren met bijzondere belangstelling. Vanuit mijn uitgebreide ervaring met het politieke bedrijf in België zie ik daarbij vaak opvallende gelijkenissen in de politieke ontwikkelingen van de voorbije jaren. Vooral in de strategie van – en ook tégen – partijen die ‘rechts’ van het centrum opereren: in Vlaanderen zijn dat de N-VA van Bart De Wever en het Vlaams Belang met als eeuwig boegbeeld Filip Dewinter.

In dit opiniestuk schets ik een persoonlijke – en wellicht onvolledige – analyse van de ‘overwinningsnederlaag’ van Geert Wilders. Wijs ik op de valkuilen en wolfsklemmen die op zijn weg liggen en die hij in de toekomst misschien beter kan vermijden.

Waar liep het fout?
‘De overwinning telt vele vaders, de nederlaag is doorgaans een weeskind’. U kent het gezegde. Akkoord, 20 zetels (+ 5) is lang niet slecht, maar voor Wilders en zijn trouwe aanhang moet de tegenvallende eindscore ongetwijfeld een bittere ontgoocheling zijn. Waarom ging het op de valreep mis?  Op een aantal nuchtere vaststellingen zal ik niet te diep ingaan. Ook al omdat anderen dat al doen of deden. Bij oorzaken die naar de kern van het probleem gaan, sta ik graag wat langer stil.

 1. Te vroeg gepiekt
  Een jaar geleden nog werden 40 zetels in het vooruitzicht gesteld. De buit leek al binnen, maar daar mag je in de politiek nooit van uitgaan. De prijzen worden uitgedeeld aan de eindmeet. Wilders heeft zijn procesbonus niet kunnen verzilveren. Daarvoor kwamen de verkiezingen wellicht te laat.
 2. Te weinig aanwezig in debat en campagne
  Facebook en Twitter zijn leuke ‘tools’ om je trouwe kiezers te bereiken, maar met sociale media alléén win je geen verkiezingen. Wegblijven van de straat of het studiodebat, ook als daar goede redenen toe zijn, wordt gemakkelijk uitgelegd als een gebrek aan moed of een geloofwaardig alternatief.
 3. ‘Coole premier’ of ‘dwaze extremist’…
  De verkiezingen werden in de media herleid tot een tweestrijd tussen Mark Rutte – ‘de standvastige premier die het hoofd koel houdt’ – en Geert Wilders – ‘de extremist die onze democratie bedreigt’. Die framing, die karikaturale tweedeling tussen ‘goed’ en ‘kwaad’,  heeft geleid tot een massale mobilisatie en heel wat kiezers uiteindelijk aangezet tot een ‘veilige’ stem.
 4. Met de hulp van Erdogan
  Het is duidelijk dat de diplomatieke rel met Turkije het ultieme zetje in de rug was dat de VVD nodig had om de grote doorbraak van de PVV alsnog te verhinderen. Dat Wilders met een spandoek duidelijk maakte dat de politieke stoottroepen van Erdogan niet welkom zijn in Nederland, werd handig opgepikt door een sluwe Mark Rutte. Die liet de ministeriële pyromanen  uit Ankara zonder pardon,  manu militari, weer de grens overzetten. Met grote instemming van media en kiezers.De diplomatieke rel en de opgefokte verontwaardiging van Erdogan nam Rutte er graag bij. De honderden demonstranten die met Turkse vlaggen stonden te zwaaien, begeleid door stenen en ‘Alah-u-akbar’-kreten, mogen dan wel het gelijk van Wilders aantonen, maar het was Rutte die er met de electorale buit vandoor ging. Dat diezelfde Rutte, in welwillende collaboratie met Angela Merkel, een geheime deal heeft afgesloten met Erdogan om jaarlijks 250.000 ‘vluchtelingen’/‘asielzoekers’/illegale immigranten over te nemen, werd door het Duitse blad Die Welt enkele dagen voor de verkiezingen van 15 maart onthuld, maar door de media in Nederland (en België) onder de mat gehouden. En door Wilders onvoldoende uitgespeeld…
 5. ‘Cordon sanitaire’
  We komen stilaan tot de kern van de zaak… Het ziet er naar uit dat de traditionele partijen in Nederland het Belgische ‘cordon sanitaire’ hebben geadopteerd. Die vanuit democratisch oogpunt hoogst bedenkelijke, maar politiek succesvolle strategie om bij voorbaat elke samenwerking of coalitie met het ‘extreemrechtse’ Vlaams Blok (later Vlaams Belang) uit te sluiten, zou ongekende voordelen bieden. In België verzwakte het de onderhandelingspositie van de Vlamingen aanzienlijk en verzekerde het de socialisten (niet alleen de corrupte Waalse Parti Socialiste, maar ook de ‘Vlaamse’ SP.a) jarenlang, zuiver mathematisch, van regeringsdeelname. Wàt er ook gebeurde. Daarnaast maakte de politieke schutkring het ook mogelijk om die geduchte concurrent weg te zetten als iemand ‘die geen verantwoordelijkheid neemt’ (tja…), ‘die geen oplossingen voor de problemen biedt’ maar gewoon ‘wat aan de kant staat te roepen’ (of twitteren). Bovendien creëerde het bij de kiezer de op termijn nefaste perceptie dat een stem voor hen “een weggegooide stem” is. (Alsof je alleen in de regering wat kan bereiken. Mocht dat zo zijn, dan heb je geen oppositie meer nodig…)De hamvraag is nu hoe Wilders en de PVV met deze situatie – het feitelijke cordon – zullen omgaan. Of  zij hun tegenstanders in pers en politiek zèlf de argumenten geven (of blijven geven) om het cordon sanitaire te rechtvaardigen en in stand te houden…
 6. Kortstondig applaus of doordachte lange-termijn-visie
  “Geert heeft de juiste thema’s aangekaart maar  wellicht niet altijd de juiste toon gevonden.  De mensen willen wel een duidelijke boodschap, maar geen harde toon.” Dat zegt Frauke Petry, de met Wilders politiek verwante voorvrouw van de rechts-conservatieve/rechts-nationale AFD (Alternatieve Für Deutschland). Nu is er in het verleden al heel veel gezegd en geschreven over ‘de toon van het debat’, maar ik vrees dat Petry wel een punt heeft.Wat de media en de traditionele partijen in hun politiekcorrecte blindheid ook mogen beweren, niét economie, maar immigratie, integratie, islam en identiteit zijn dé thema’s die de toekomst van Nederland, Vlaanderen, Europa, het Vrije Westen zullen bepalen. Het komt er dan ook op aan die thema’s  op de agenda te houden, juist te verwoorden. Kernachtig. Doordacht. Zonder overdrijving. Zonder domme uitschuivers en nodeloze provocaties. Want, laten we eerlijk zijn, wat schiet je daar mee op? Buiten wat (voorspelbare negatieve) media-aandacht en applaus bij de eigen achterban. Maar, wat heb je aan kiezers die al overtuigd zijn? Het komt er op aan nieuwe kiezers over de streep te trekken, toch?

  “Waar zit de poen van uw pensioen? In de pocket van Mohammed!”, riep Filip Dewinter jaren geleden op een verkiezingscongres van het Vlaams Belang. Het enthousiaste applaus van het publiek streelde ongetwijfeld het ego van Dewinter, maar zijn uitschuiver of bewuste provocatie kostte de partij wel (tien) duizenden stemmen. In 2014 zou Dewinter zijn stunt nog een keertje overdoen. Én aandikken: “Niet de vergrijzing is het probleem, maar de verbruining!” Het Vlaams Belang mocht meteen zijn dure verkiezingscampagne opbergen en trok als aangeschoten wild naar de stembus. De ‘racisme’-kreten waren niet uit de lucht en de uitspraak werd in elk debat gretig weer uit de kast gehaald. Zo duwde Dewinter de partij zèlf in de hoek waar de anderen hen graag hadden. Het Vlaams Belang stuikte in elkaar en haalde met de hakken over de sloot de kiesdrempel (5%).

  Dom, dom, dom. Ik vraag me al langer af waarom populaire, veelbelovende ‘rechtse’ partijen of kopstukken keer op keer in eigen voet schieten. Hoe ze er in slagen om media en traditionele partijen nog extra munitie te leveren om hen als ‘racisten’ en rechtse extremisten te brandmerken of af te knallen…

  Je hoeft geen diehard-fan van Wilders te zijn, om bewondering op te brengen voor zijn politieke moed. Voor het slopen van taboes en heilige huisjes (of boeken). Maar een ‘kopvoddentaks’? Een ‘Koranverbod’? Hm. Is dat echt nodig? Verstandig? Haalbaar? Wenselijk? Nu valt er – jazeker – heel wat te zeggen over het van haat en geweld druipende boek van de islam. Maar een ‘Koranverbod’? Natuurlijk roept je tegenstander dan ‘of er straks een Koranpolitie komt’ die huiszoekingen gaat doen om het boek in beslag te nemen en zo mogelijk op de brandstapel te gooien. ‘Niet? Oh, dan hebben we dat verkeerd begrepen. U belooft zo maar wat!’ (Rutte in debat met Wilders). Daar sta je dan.

  Stel je jezelf en de partij niet nodeloos kwetsbaar op met te concrete voorstellen? Over een Nexit (‘de chaos’, roepen tegenstanders dankbaar), of een moskeeverbod (‘in strijd met de godsdienstvrijheid’). Net zoals het voormalige Vlaams Blok destijds in de val trapte met zijn omstreden ‘70-puntenplan’? Waarmee het zijn politieke tegenstanders wellicht de pap in de mond gaf voor een juridische veldslag. Waarom zou je het je vijanden makkelijk maken?

 7. Zweeppartij of volwassen volkspartij?
  Na de veroordeling in een politiek proces – op juridisch uiterst twijfelachtige gronden – scoorde het Vlaams Blok zijn laatste grote overwinning (2004). Met 1 op 4 stemmen, werd het voor even de grootste partij in Vlaanderen. Maar de partij liet de unieke gelegenheid liggen om zich om te vormen van radicale zweeppartij tot volwassen beleidspartij. Iets wat het Franse Front National onder Marine Le Pen blijkbaar wel is gelukt. Le Pen bevrijdde zich van extremistische smetten (papa incluis!) en hoedt zich voor contraproductieve uitlatingen. Met succes.“Wij blijven vuil genoeg om aantrekkelijk te zijn voor het volk,” verklaarde Gerolf Annemans met enige grootspraak na het proces. Bart De Wever zag zijn kans en dook met de N-VA in het immense gat dat gaapte tussen het politieke centrum en uiterst rechts. Het vervolg is bekend. De N-VA kaapte niet alleen de thema’s van het Vlaams Belang, maar pikte ook zijn kiezers in. Die vonden het Vlaams Belang intussen te vuil om nog aantrekkelijk te zijn en vielen als een ‘blok’ voor de gefatsoeneerde versie. Met een klare maar beschaafde  boodschap. Over dezelfde thema’s: immigratie, integratie, islam, criminaliteit. De N-VA is vandaag de grote volkspartij die het Vlaams Belang had kunnen zijn of kunnen worden.

  Ook de PVV staat vandaag (of morgen) voor die fundamentele keuze: eeuwige protestpartij of volwaardige alternatief? Brede volkspartij of gewillige boksbal? Bereid om te regeren of veroordeeld tot onmondig fenomeen in de machteloze marge van de politiek?

  De partij zal zich moeten bezinnen over de eigen standpunten en de communicatie. ‘Minder, minder, minder’? Echt. Moet dat nou?

  Wie mikt op goedkoop applaus van trouwe kiezers, dreigt de twijfelaars van zich af te stoten. En weg te jagen naar de concurrentie. Die is er nu, voor het eerst. Met de komst van Thierry Baudet in de Tweede Kamer – sympathiek, intelligent, met de nodige zin voor humor en zelfspot – krijgt Wilders plots geduchte concurrentie op de rechterflank.

  Neen, de PVV is niet dood of afgeschreven.  Het zou ook voorbarig zijn om Baudet nu al te vergelijken met De Wever en het ‘Forum Voor Democratie’ met de N-VA. Maar de parallellen tussen de politieke ontwikkelingen van de voorbije jaren en maanden in Vlaanderen en nu in Nederland zijn opvallend. Te frappant om zomaar naast zich neer te leggen.

  Dat Nederland niet veel goeds moet verwachten van de koppige ‘meer van hetzelfde’-houding die het gevestigde partijkartel van liberalen, christendemocraten, socialisten en groenlinkse Gutmenschen nog altijd predikt – méér immigratie, méér asiel, meer islam, meer EU -, staat wel vast. Vraag is of Wilders (en Baudet) straks een overtuigend antwoord, een aantrekkelijk alternatief, een uitweg uit het moeras kunnen bieden. Het worden nog spannende tijden. Ook voor een kritische Vlaamse waarnemer…

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

78 Reacties

 1. Je bent wat aan het zeuren Joost met je ‘kopvoddentaks’, dat heeft nog nooit iemand serieus genomen, ook wilde zelf niet!
  En het minder, minder, minder verhaal slaat ook nergens op want daar zag een hond zeggen meer, meer, meer!

  Wat ik een veel serieuzer zaak vind is dat Wilders nooit de bal terugkaatst als het gaat over het “weglopen uit Het catshuis’.
  Heeft diverse malen in landelijke bladen gestaan dat het CDA de boel heeft laten klappen!

  Via Leon de Jong heb ik Wilders ook laten weten dat hij moet stoppen met roeptoeteren.
  Er is niks mis met toeteren dat ‘de Islam verderfelijk is’, maar in die 10 seconden dat je dat beweert kun je ook in 5 seconden of 10 seconden een vóórbeeld geven waaróm de Islam verderfelijk is!
  Noem bijvoorbeeld even Surah 9:29 “vecht tegen degenen die niet geloven zoals u gelooft”, en met kan er niets tegenin brengen…….
  Mvg

 2. Nu ook te zien bij Baudet. Je hoort niet bij de linkse club, sterker, je keert je tegen de linkse club, en je krijgt gewoon de strontkar over je heen. Waarheid doet er niet toe. Het journaille doet graag mee. Het is een ordinaire hetze waarbij men geen interesse heeft in de feiten. Zo links kleingeestig! Dat benepen linkse wereldje, ziek word je ervan.
  Je zou Baudet gewoon kunnen vragen of hij voor of tegen verkrachting is en dan is de kous af.
  Intussen wordt de Turkse verdeeldheid ook hier uitgevochten, met alle bedreigingen en intimidaties die daar gangbaar zijn. En dat is de gematigde islam! Van ogenschijnlijk aangepaste mensen.
  Een NederTurk die vilein zegt dat Erdogan hier de boel gaat overnemen. Een DENK aanhanger die zegt dat de islam de enige oplossing is voor alle problemen in Nederland en het westen (problemen die men eerst zelf gaat veroorzaken). Wilders en Fortuyn zagen het aankomen.

  • Waarbij Erdogan nu dreigt dat, “als Europa zo doorgaat”. Europeanen niet langer veilig over straat kunnen. Dat is dus een regelrechte bedreiging richting de gewone burgers van Europa! Zeer kwalijk. Labiele geesten zien hierin een aanmoediging burgers aan te vallen. Gewone, wandelende of winkelende burgers. En als de politie dan optreedt, zijn zij, de gebruikers van dat geweld, ineens de slachtoffers van Europa.
   Ik geef Aboutaleb nu helemaal gelijk met zijn verbod op de grote Erdogan poster. Als de islam spreekt over vrijheid, bedoelt het ‘vrijheid, maar alleen voor ons’.

   • Sint Nicolaas

    22 maart 2017 op 14:53

    Ach beste Arjen, het stelletje kweetjes in Den Haag reageert slechts geschokt en gaat over tot de orde van de dag. Dat je die lui keihard moet aanpakken met daden en niet met woorden zinkt gewoon niet in die bolle, opgeblazen, egocentrische koppen. Men is alleen geïnteresseert in hoe men zo lang mogelijk op het pluche kan blijven zitten, de rest is bijzaak en het volk al helemaal. Al ontploft er een bom in de Kalverstraat of blaast men Hoog Catharijne op, men is geschokt, neemt een glas, doet een plas, en alles blijft zoals het was. NL is met deze verkiezingsuitslag vogelvrij verklaard.

    • Sint Nicolaas

     22 maart 2017 op 14:58

     Had NL wel het slachtoffer geweest van een islamitische aanslag dan hadden de poppetjes wel iets anders verdeeld geweest en had jammerhout Fresen na de uitslag WEL met de PVV poppetjes in de TweedeKamer op TVmoeten spelen. Maar ja, er moet eerst wat gebeuren ( zoals altijd ) voordat men een wenkbrouw beweegt.

     • Doodrijder vandaag in Londen. Verslaggever op 1 vandaag leert ons dat het niet een planmatige actie hoeft te betreffen. Moet je debiel zijn om daar te worden aangenomen???? BNR start de discussie of de benaming ’terreuraanslag’ niet al te voorbarig is. Dit land is ziek.

 3. Hopelijk bestaat er een diplomatie die kan voorkomen dat we in die eindeloze cirkel van wraak op wederwraak op wederwraak terecht komen. Daar zijn ze in die zandbakken nogal bekwaam in, in die eindeloze vetes zonder uitzicht. Erdogan dreigt en dreigt en elke reactie geeft hem kennelijk weer nieuwe stof tot dreigen. Nadeel; hoe meer hij dreigt, hoe groter zijn gezichtsverlies wordt bij de-escalatie; er is dus geen weg terug. Zeer verontrustend en erg islam (‘gematigd’; kuch).

 4. Ik ben gestopt met het zoeken van ‘verklaringen’ voor het gedrag van het kiezerscorps. Niet alleen hier bleek, dat via een regering van leugenaars, lafaards en egoïstische misantropen je zo’n korps prachtig in de zelfmoordmodus kan krijgen, ook in Duitsland daalt het tegengif AfD in peilingen. Dat gaat hand in hand met iedere dag berichten over aanrandingen en steek- en moordgeweld, gepleegd door vnl Mutti’s lievelingen, dus de vruchten van het huidige regeringsbeleid. Het kiezerskorps in Duitsland heden gaat ‘daarom’ in de peilingen haar/zijn heil zoeken, je zou bijna zeggen sieg heil zoeken,bij niemand minder dan SPD policor kapo Martin Schulz, enkele gradaties erger en vuiler nog dan Merkel in alle opzichten.
  Ook hier dreigt een kiezerskorps een regering van leugenaars en moordenaars van een natie te belonen met een aanbod tot vrijwillige zelfmoord. Men doet maar, ook straks in Frankrijk naar ik vrees, maar tegen zoveel zelfvernietigingsdrang uit domheid en lafheid ga ik…

  • De kiezer wil liever in sprookjes geloven. Vergeet ook niet het werk van decennia aan indoctrinatie. Als het over de PVV gaat trekken sommigen een horror gezicht. In hun hoofd zitten vele memen, afkomstig van de Jan Mulders Youp van het Hekkies en andere opiniemakers alsmede decennia aan vara cabaret.
   Als je dag in dag uit hoort dat de PVV eng is, dan gaan de meeste het geloven. Pas nog heb ik een reportage gezien op een Duitse TV zender. Het zat briljant in elkaar. Aan de ene kant complimenten, maar er werden allerlei insinuaties gedaan. Op de achtergrond onheilspellende muziek, maar zo dat het nauwelijks opvalt. Op die manieren worden de breinen bewerkt, in Duitsland zijn ze er nog beter in dan in Nederland. Je vraagt je af, zouden die NPO mastodonten niet ook kinderen en kleinkinderen hebben?

   • Maar het ís helemaal geen sprookje, dat weten die kiezers heus wel. Het is indoctrinatie die leidt tot zelfmoord van volkeren, zie Zweden. Verwijtbaar en stom om dat zo grootschalig te blijven consumeren, ongeacht de gevolgen – kennelijk. Wordt bestraft met opheffing en plaatsmaken voor anderen.

 5. In Frankrijk staan de jonge kiezers massaal achter Le Pen, echter, de oudere kiezers zijn bang hun pensioenen te verliezen als Frankrijk terug gaat naar de Franc.
  Maar ook dit is ontkenningsgedrag, want de Euro zal er toch aan gaan.

  Het is de angst die mensen doet besluiten op oude partijen te stemmen, angst om de realiteit onder ogen te zien en er naar te handelen.
  Rutte zal weer als vanouds regeren, als schoothondje van Merkel en zal alles opofferen om de Euro te redden. De Eurobonds gaan komen. Vooral als Schulz wint. Duitsland wil de afgrond in en Nederland volgt als een lemming.

  • Welke verklaring je ook zoekt, het niet meer te echt te verklaren, laat staan dat die kortzichtigheid en domheid gecombineerd met lafheid te excuseren is. 85% van het kiezerskorps loopt achter de opheffers van Nederland aan, ik kan ze voor je uittekenen ,want wij hebben een stembureau in een zaal beneden in het gebouw. Zeker 92% heeft daar op de opheffers gestemd en als ik een half uur heb gekeken naar de delen van het kiezerscorps, dat dan binnenmarcheert,heb je gewoon een opwekkend middel nodig, om de indrukken van onbenul en zelfingenomenheid dat hier dan binnenwandelt uit te wissen. Dat beslist dan over Nederland. Hun spiegels zullen wel schitteren ’s avonds. Vreselijk.

 6. Draghi’s beleid zal uiteindelijk de Euro doen instorten. Lees dit interessante artikel:

  https://www.ftm.nl/artikelen/de-euro-staat-op-instorten-wordt-het-een-knallende-vechtscheiding

 7. Update coalitievorming:
  D66 wil gr.links erbij hebben.
  Dat gaat niet gebeuren.
  Oke Rutte lukt het dus niet, dan mag Geert Wilders het proberen.
  De combinatie die hij wil is bekent. Alleen Rutte is dan uitgespeeld net als het uitsluiten.
  Gewonnen en toch verloren.
  De invloed van de PVV blijft toch groot gezien de overgenomen standpunten door Buma en het decimeren van het linkse kabinet met -37 zetels. De enige logische wil van het volk is duidelijk. VVD als verliezer maar voor uit,PVV, en CDA als romp.

 8. Zojuist Lubach teruggekeken. Eindelijk worden onze (Turkse) moslim landgenoten eens goed in de spot gezet. Maar het is al te laat. We kunnen nu wel plots stoer kritisch gaan doen op de tv met een humoristisch tintje zodat de waarheid niet al te hard aankomt maar wat is het echte probleem? De lange arm van Erdo krijgt gemakshalve de schuld. Nee, verdomme ! Dat is niet het echte probleem. Het probleem zijn we zelf. 40 jaar moslims binnen laten en gul sponsoren terwijl ze al 40 jaar lang laten zien dat ze niets van ons moeten hebben, erger, zoals de dag van vandaag laat zien is dat vele Turken ons haten. Wij hebben die mentaliteit geaccepteerd. En de migratie tsunami gaat gewoon door. Er zijn al veel te veel moslims in NL. Het gaat ogenschijnlijk nog even goed -deze krankzinnige samenleving blijft nog wel even doorsudderen- maar er wordt niets opgelost. Er is wederom op de verkeerde partijen gestemd. Daarmee is NL verloren. PVV en nu ook FvD worden gedemoniseerd. We hebben niets geleerd…

  • Goede reactie , ik vraag mij af hoe en wanneer wij de vinger erachter krijgen wat het geheim is dat het electoraat keer op keer de fout in gaat .
   Als dit probleem werkelijk ontleed kan worden zijn wij pas verzekerd van goede resultaten .
   Wat doen wij fout dat een PVV of een FvD gedemoniseerd worden .
   Ik weet bijna 100% zeker dat het al in de wieg begint , vandaar dat D66 en GL zij allen graag de stem leeftijd op 16 jaar willen stellen zodat zij de tieners die van toeten nog blazen weten aan hun zijde kunnen binden .

   • @Nadenker
    Je legt de vinger op de zere plek. De jeugd wordt gehersenspoeld, zowel thuis in de vele deug gezinnen, als op school. Zodra men het over religie heeft wordt de islam bedoeld. Aangeven dat je het katholieke- of het Joodse geloof wel interessant vind, is “not done”. Krankzinnig. Dus is het slechts nog een generatie wachten en dan stemt iedereen wederom op partijen als VVD, D66 en GL.
    En dus een nog grotere invloed van Brussel. 100% indoctrinatie. Daarom blijft Brussel doormodderen zoals ze nu doen. Daarom komen er geen “oplossingen” want ze weten dat ze de tijd mee hebben. Niets doen brengt de overwinning. Dit is de afschuwelijke werkelijkheid voor Nederland en de rest van west Europa. Te weinig mensen realiseren zich het.

    • Brussel beseft niet hoezeer het afhankelijk is van Amerika en Putin. De positie van Putin is als die van Tito in Joegoslavie. Zonder zo’n autocraat vervalt ook Rusland is complete chaos en zal ook daar het islamisme de lont in het kruitvat zijn. Europa kan zoveel chaos aan haar buitengrenzen (naast het Midden Oosten en Afrika) absoluut niet aan. Dan is Amerika onze enige hoop.
     Dus laten we blij zijn met de toenadering tussen Amerika en Rusland. Want van Brussel hebben we niets te verwachten, dat blijkt keer op keer. Daar lijkt men de chaos te verwelkomen.

 9. Tim Pietersen

  20 maart 2017 op 17:50

  https://www.infowars.com/nsa-documents-prove-surveillance-of-donald-trump-and-alex-jones/ verspreid deze link!

  de gore leugenaars in de mainstream media in amerika nederland etc blijven naar onzin en leugens pushen. dit en veel ander bewijs laat zien dat ze volledig nat gaan

 10. Door E.T ogen naar Nederland kijken. En gelijktijdig luisteren naar planeet aarde bewoners die ergens om vragen. Dat verschilt enorm. Van vergiffenis tot miljardair. Daar kan je van alles mee doen. Variërend van brandstapel tot koning kroning, het was succesvol. Tot een zekere Marx toekomst ging voorspellen. Wat uitdraaide op correct, ophangen, aan eigen gebreid touwtje. Nederland deed dat als eerste. En gaf, volksaard, de schuld aan u, na de mislukking vrijheid voor Indonesië oorlog. Kok, werker, tot dood voor meer [ geld ], bood excuses aan, namens u, J Lul. Spekman was zijn opvolger. E.T volgt deze planeet over 2000 jaar. Voor aardbewoners de vraag, is het humor, droefenis, of gewoon een zij E.T met een rot bui die alles regelde. Het laatste verklaard alles.

 11. Dit zult u niet horen van de NOS en andere leugenmedia. Trump veegt de vloer aan met Merkels immigratiebeleid, terwijl ze naast hem staat. Immigration is a privilege, not a right. It is a national issue. The safety of the people must put always forward.

  Zie hoe Angela M er op reageert, en bemerk dat de NOS dit onder de pet houdt.

  https://www.youtube.com/watch?v=8mKG6ESH7Y8&feature=youtu.be

 12. Het heeft allemaal geen zin meer: dit was onze laatste kans. Die ‘Patriotische Lente’ zal er ook nooit komen. Het momentum was er, (Brexit, Trump, Vluchtelingencrisis etc.) maar Nederland heeft gestemd en gekozen voor méér immigratie, méér Islam en méér EU. Niet te bevatten. Nederland pleegt willens en wetens etnische en culturele zelfmoord.

  Ik woon zelf in een multiculturele buurt, en zie dat de gemiddelde Moslima tussen de 3 en de 5 kinderen baart. Ze fokken ons er gewoon uit. We zullen een minderheid worden in eigen land -en dat zal sneller gaan dan gedacht. Deze strijd gaan we gewoon nooit meer winnen. Game over.

  • @Mind_games
   Weet je wat het vreemde/het dilemma voor mij is; stel dat Wilders veruit de grootste is geworden en we over enige tijd kunnen vaststellen dat de migratie is gestopt, de islam is nauwelijks tot niet zichtbaar in openbare ruimtes, etc.. we zijn zeg maar weer als vanouds. Desondanks zal er hele grote weerstand zijn, oa van de msm, de elite met daarbij allerlei “antifascisme” groeperingen, etc.. misschien dat zelfs door hun het land onleefbaar wordt, m.a.w. enkel stank als dank zal ons deel zijn. Daarom denk ik weleens laten zij maar hun zin krijgen, laat NL maar veranderen in het M.O. Al die transgenders, feministen, sneeuwvlokjes, goedmensen, etc.. houden het veel minder lang vol dan ik, voor 100%. Oké, dat is erg egoïstisch van mij en mag zo dus niet denken maar ik wens ze het van harte toe want ze zullen nooit stoppen met hun haat en nooit toegeven dat ze ongelijk hebben.

 13. Duitsland zet er nog een tandje bij naar de zelfvernietiging, opgewekt wist de NOS te vertellen dat de sociaal democraten wellicht de Duitse verkiezingen gaan winnen.
  De reden van de zelfvernietiging, ik heb het er vaker over gehad. In het post WO2 tijdperk werd de zelfhaat er op school en in de media met de paplepel ingegoten. Armoe in Afrika? onze schuld. Slavenhandel? onze schuld (overigens zijn er meer blanke slaven afgevoerd naar de Ottomanen cum suis door islamitische handelaren maar dat terzijde).
  Het is een algoritme in het hoofd die niet meer te stoppen is. Het algoritme van islamieten is omgekeerd. Maakt niet uit hoe bloedig, schofterig en egoïstisch, er is nooit zelfreflectie, het ligt altijd aan de ander, nooit aan henzelf, omdat islam perfect is, en het is perfect omdat het in de koran staat. Voor een uitkering hoef je niet dankbaar te zijn, het is buit. Maar dit soort waarheden zal nooit binnendringen bij rechters, media en politici die er niet tussen wonen en moreel…

  • De Turken die in west Europa wonen, worden genoemd ‘de Turken in de diaspora’. Alsof ze vervolgd werden.
   Ook hier zien we hoe de islam een perverse nabootsing is van het Jodendom. Erdogan wakkert dit beeld aan door te stellen dat de ‘Turken’ in de diaspora vervolgd worden in Europa, door de Europeanen, zoals de Joden hier ooit vervolgd werden. Dat verklaart zijn bizarre retoriek.
   Islam wil de plaats innemen van het Joodse geloof (Ismael i.p.v. Isaak) , maar is de perversie van haar voorbeeld. Omkering van alle waarden.

 14. Nederland leert het langzaam aan wel, zij het traag.
  Kijk even naar de kandidaten die straks in de Tweede Kamer komen. Bij alle partijen en dan blijkt dat er een roomblanke Tweede Kamer komt. Er stonden niet veel allochtonen op de diverse lijsten. Wel bij de PvdA maar daar komt niemand van in de Kamer. D66 had er veel op een lange lijst maar allemaal op een onverkiesbare plaats!
  GroenLinks en SP hadden er weinig op de lijst en die komen er ook niet in.
  Kennelijk heeft de politiek in de afgelopen jaren de les goed geleerd. Behalve de PvdA en die zitten nu met de brokken. Veel allochtonen knuffelaars zijn uit de 2e kamer verdwenen!

 15. Leo KarelJan

  19 maart 2017 op 16:09

  Lees dit maar eens over de maffia praktijken van Rutte:

  https://opiniez.com/2017/03/19/het-house-of-cards-van-mark-rutte/
  en over eerlijkheid:
  https://opiniez.com/2017/03/19/eerlijk-heeft-zijn-langste-tijd-gehad/

 16. In ieder geval kan Geert niet meer stuk in Christelijk afrika, blijkt uit dit Elsevier premium artikel:
  http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2017/03/afrikanen-steunen-wilders-harde-aanpak-islam-is-nodig-82630E/

  Ik zou zeggen, wordt lid van de digitale Elsevier, dan kunt u ook dit soort artikelen lezen. Het geeft aan dat de betekenis van profeet Wilders de landsgrenzen overstijgt. En een profeet wordt nooit in eigen land geëerd, zij eens een wijze Jood.
  Media lezen jullie even mee?
  “Opmerkelijk veel Afrikaanse christenen steunen de Amerikaanse president Donald Trump. In zijn voorganger ­Barack Obama was minder vertrouwen. “

  • ANP en NOS vinden dat dus niet interessant en dus landt zulk nieuws hier niet. Zowel Trump als Wilders moeten blijvend voorzien worden van labels als ‘racist’, ‘fascist’ en ‘xenofoob’. Terwijl Wilders duidelijk de verdediger is van de pluriforme, democratische rechtsstaat. En deze wil verdedigen tegen een agressieve monocultuur die van die pluriformiteit misbruik wil maken; precies zoals we dat zich nu zien ontwikkelen in Turkije.
   Ik las de transcript van de woorden van Trump bij het bezoek van Netanyahu. Verstandige woorden en zeer die van een statesman. Maar ook dat landt hier niet via ANP en NOS, die hun labels t.a.v. Trump gehandhaafd willen zien (dom, dol, fascist, racist, enz.).

 17. “Of zij hun tegenstanders in pers en politiek zèlf de argumenten geven (of blijven geven) om het cordon sanitaire te rechtvaardigen en in stand te houden…”

  Het kernpunt van Wilders is het bestrijden van de islam, dat is voor het politiek correcte denken van de andere partijen reden Wilders buiten het politieke discours te plaatsen en het cordon sanitaire te rechtvaardigen. We kunnen er lang en breed over praten en er van alles en nog wat aan de haren bijslepen, maar zolang de andere partijen weglopen voor het onder ogen zien van die realiteit, blijft het zoals het nu is.

  Wel zie je heel langzaam de politieke consensus Wilders’ kant op schuiven. Als later het succes van Donald Trump zo evident wordt dat zelfs de media dit niet meer kunnen verbergen, komt ook het verschil van benadering van islamitisch terrorisme door Obama en Trump duidelijk op tafel, en toont dat het gelijk van Wilders naast dat van Trump. Misschien dat dan de patriottische lente in NL uitbreekt.

 18. Edmond V.O. Katusz

  19 maart 2017 op 01:29

  1/2 “Rutte, in welwillende collaboratie met Angela Merkel, een geheime deal heeft afgesloten met Erdogan om jaarlijks 250.000 ‘vluchtelingen’/‘asielzoekers’/illegale immigranten over te nemen, werd door het Duitse blad Die Welt enkele dagen voor de verkiezingen van 15 maart onthuld,”

  Daarom opnieuw beleefd doch dringend aanbevolen als leesvoer betreffende deze cruciale periode:
  Alexander, Robin. Die Getriebenen: Merkel und die Flüchtlingspolitik: Report aus dem Innern der Macht (German Edition). Siedler Verlag. Kindle Edition.

  Voor nog geen € 17,00 (Amazon.de) Geen Kindle, gratis reader voor de PC downloaden. Rutte intypen in het zoekveld, eh voilà

  • De vraag is hoe lang je dat boek nog kunt kopen bij Amazon. Waar de mainstream media hun kaken stijf op elkaar houdt is het feit dat Amazon een lijst heeft gehad van meer dan 100 boeken met het dringende verzoek die te vernietigen, omdat anders hun reputatie vernietigd zou worden. Amazon heeft meer dan 100 titels, duizenden boeken, vernietigd, van wetenschapshistorici en andere historici over verschillende aspecten van de tweede WO die niet het NOS label krijgen. Niet alleen over de hoofdletter H, ook kritische boeken over de rol van de geallieerden. En dat mag u niet weten. En hierbij zal het niet blijven. Internet gaat ook gezuiverd worden.

   • Edmond V.O. Katusz

    19 maart 2017 op 10:50

    Inderdaad Amazon is soms of vaak een weinig kosher bedrijf zoals zo vele übergrote supranationals, maar duizenden boeken, dat heb ik nog niet gevonden.
    Wikipedia over Amazon: https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com_controversies#Sale_of_revisionist_and_Holocaust-denying_books

    Normaal prefereer ik ook een boek dat je in de hand kunt houden, maar gezien de verkiezingen wilde ik dit meteen lezen en aankoop c.q. leesadvies doorgeven.

    Er zijn trouwens manieren om de inhoud, die je alleen maar leent en niet koopt te beschermen. Da’s eenvoudig te vinden op het internet.
    Tschüß, Edmond V.O. Katusz

    • Het is toch een schande dat de MSM deze boekverbranding onder de pet houdt?

     Er zijn veel schrijvers bij met een keiharde beta achtergrond, en een graad als historicus. Mensen die hun carriere hebben opgeofferd omdat ze vinden dat het belangrijker is om de waarheid te schrijven dan te schrijven wat van ze verwacht wordt. Die mensen zeggen bij wijze van spreken, in een pak melk kan geen 20 liter melk, en als er geen melk gevonden kan worden dan heeft er nooit melk in gezeten. Mag niet, want valt buiten de staatsnarratief.

 19. Edmond V.O. Katusz

  19 maart 2017 op 01:28

  2/2 Het is eigenlijk gruwelijk wat je daar leest. Angela Merkel was helemaal niet die uitnodigende vriendelijk vluchtelingen-omarmende vrouw. Er was uiteindelijk slechts een bekrachtiging van het gereedliggend bevel tot totale sluiting van de Duitse grens. Maar:
  “Die Grenze bleibt offen, nicht etwa, weil es Angela Merkel bewusst so entschieden hätte, oder sonst jemand in der Bundesregierung. Es findet sich in der entscheidenden Stunde schlicht niemand, der die Verantwortung für die Schließung übernehmen will.

  Men creëert problemen, die groeien boven het hoofd en men kan het niet meer aan weet geen oplossing en laat ’t op z’n beloop met alle gevolgen vandien.
  Salut! Edmond V.O. Katusz

  • Basic Dimension

   19 maart 2017 op 11:51

   ‘Men creëert problemen, die groeien boven het hoofd en men kan het niet meer aan weet geen oplossing en laat ’t op z’n beloop met alle gevolgen vandien.’ Ik kan u hierin volgen met de volgende kanttekening: Merkel is heel intelligent en doet niet zomaar wat. Maar u hebt gelijk dat ‘het’ haar boven het hoofd is gegroeid. Maar, wat is nu ‘het’? Kennelijk geen rationele handeling, tenzij de opzettelijke vernietiging van de westerse cultuur. Daarmee zitten we wel op het goede spoor van het Marxistisch relativisme, maar wij zijn er nog niet. Want het leek destijds wel een rationeel en wetenschappelijk onderbouwd betoog van de Frankfurter Schule, maar dat bleek het later toch niet.

   • Basic Dimension

    19 maart 2017 op 11:53

    Wat zich afspeelt tussen voormalige christenen en geïmporteerde moslims is de uitoefening van een complementair compenserende lust. De zwaar christelijke Merkel heeft zich door haar lusten laten meevoeren. Rationeel weet ze nu wel dat ze fout zit maar emotioneel kan zij hieraan nog steeds geen weerstand bieden. Het is het fundamentele verschil tussen policor en anti-policor. Anti-policor groeit door het aandeel jonge burgers dat niet meer door het christendom is geïndoctrineerd. Policor groeit als kool door het massaal importeren van moslims. Het is een wedren in de tijd. Twee legers groeien gestaag en wij weten waar dat op uitdraait.

 20. De Islam maakt een niet te stuiten opmars. In Europa, in Azie, in Afrika en nu ook in de US. Ook Zuid Amerika herbergt er steeds meer. Als wij onze westerse vrije samenleving willen behouden zullen we het moeten verdedigen. Helaas gebeurt dat niet. Dus kunnen we lullen tot we een ons wegen maar als we zo doorgaan dan is er over 50 jaar (of eerder) niets meer over van de westerse samenleving, van onze vrijheid. Doe moslims weten dit. Ze voelen het aan. Ze tonen steeds minder respect. De meeste NL kiezers hebben wederom politiek correct gestemd. Geheel blind voor een wezenlijk gevaar. Want we zijn allemaal opgevoed in een “veilige en open” samenleving waar iedereen gelijk is. Wilders heeft gewoon gelijk. Indien we onze samenleving willen redden moeten alle moslims het land uitgestuurd worden. Luister naar Erdogan. Hij meent elk woord wat hij zegt.

 21. Heb iets van een week niet kunnen reageren op deze site, kreeg dan de melding dat javascript geïnstalleerd moest worden, maar die is sinds jaar en dag geïnstalleerd, en dat ik cookies moest accepteren. Welke cookies? Raaaarrrr….

  Als ik nu wil inloggen krijg ik een waarschuwing dat deze site, of het inlogonderdeel?, niet beveiligd is en dat alles onderschept kan worden. Weet ook niet van wie of wat die waarschuwing komt. Wederom.. Raaaarrrr….

  Weet niet zeker of deze reactie nu wel geplaatst wordt, kan zomaar zijn dat ik weer voor jandoedel aan het typen ben. Mocht het geplaatst worden.. what’s going on @Joost?

  • Edmond V.O. Katusz

   19 maart 2017 op 01:33

   Beste Dick,

   Ik had hetzelfde probleem, en had Joost verwittigd. Het probleem is opgelost. Joost heeft het mij in de mail gemeld n.a.v. die vraag van mij. Alles draait weer als een zonnetje.
   Tschüß, Edmond V.O. Katusz

   • Beste Edmond V.O, Katusz

    Aha, ik was dus niet de enige. Het probleem lijkt idd verholpen want ik kan weer reageren maar ik krijg nu wel een waarschuwing als ik inlog dat de site niet beveiligd is maar daar ging ik toch al vanuit dus dat maakt verder niet uit. Bedankt iig 🙂

    • Edmond V.O. Katusz

     20 maart 2017 op 01:02

     Beste Dick,

     Dit zou een waarschuwing van FireFox kunnen zijn. Dus als u FireFox gebruikt, dan is dit mogelijk een verklaring.
     Tschüß, Edmond

 22. Tijl heeft wel gelijk maar het bizarre daarvan is dat hij eigenlijk oproept de PVV niet meer de PVV te laten zijn en of Wilders aub zijn ideeën, nee, belangrijk punten van zijn programma maar even moet opbergen.

  Tijl gaat eraan voorbij dat er niet méér leeft achter de leuzen en plannen. Een flinterdunne film, een Amerikaanse tour langs intellectuele dwergen en komieken, een A4 verkiezingsprogramma (“geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz”. ENZOVOORTS? Innovatie? Wat een verdomming toch).

  De PVV schoot zichzelf in de voet doordat de PVV niets anders doet dan schieten, met losse flodders, links en rechts, en ook nog eens, als bijziende slecht kan mikken. Vroeg of laat schiet je dan ook nog je eigen eerdere succes af.

  Dat er nog animo is komt vooral door het failliet op links, het complete gebrek aan visie daar. En dat zal nog wel even duren.

  • @DirkM
   Volgens mij heb je niet opgelet, de pvv is wéér gegroeid, met zelfs 4 zetels!

   • Denk ook dat ze vooraf de pvv bewust veel te hoog in de peilingen hebben gezet zodat het altijd zal “tegenvallen”. Links en het grootkapitaal waarmee ze heulen zijn zo vals en schaamteloos als het maar kan. Bijvoorbeeld de linkse ‘rechtvaardige fatsoenlijke moraalridders’ zoals bij Joop die altijd commentaar op bv de telegraaf hadden/hebben omdat ze het nieuws zelf inkleuren en bevooroordeeld zouden zijn. Moet je Joop eens lezen, bijna alles is uit z’n verband getrokken en vaak ook regelrecht gelogen, partijdiger kan niet. Heb de afgelopen dagen weer eens naar 3fm geluisterd, was daarmee gestopt omdat het te politiek correct werd, het is nu een echte pure linkse propagandazender geworden gericht op de jeugd. Doodeng allemaal, maar goed iedereen komt er vanzelf wel achter.

    • Btw, ik zeg wel ‘links’ maar wat zichzelf tegenwoordig links noemt heeft niets met het oorspronkelijke links te maken, het huidige links voert de agenda van het grootkapitaal en de supermultinationals uit. Ze hebben misschien zelf de illusie links te zijn omdat ze denken op te komen voor “minderheden” en omdat het enkel gebakken lucht is die aangereikt wordt door het grootkapitaal hoeven ze alleen holle frases te spuien zoals tegen racisme te zijn en dat de wereld van iedereen is (behalve Israël, Zuid-Afrika, etc..) en je kostje is gekocht. Ze trappen er met open ogen in. Hoe dat kan? Heel simpel, het is de weg van de minste weerstand.

     • @Dick
      Ik lees dit blog graag, maar ik ben niet mijn echtgenoot. Desalniettemin steel ik even zijn account: het is niet zozeer het bedrijfsmatige kapitalisme dat zorgt voor enorm veel werkgelegenheid. Dat geld rouleert binnen de economie en dat is goed.
      (economie is niet mijn vakgebied, maar na meer dan 40 jaar heb ik aardig wat bijgeleerd.)
      Ja, binnen die onderneming kan een megakapitaal omgaan, maar tevens veel werkgelegenheid verschaffen. Waardoor mensen ook weer mensen geld uit kunnen geven.
      Kapitaal kan zich nooit instant houden, met een slaveneconomie al helemaal niet.

      @relaas Tijl
      Daar zijn megagaten in te schieten, maar ik hoop dat mijn echtgenoot, die nu na een zware operatie nog in het Daniel den Hoed ligt, daar zelf op kan antwoorden; of anders tik ik wel voor hem.

 23. @DirkM
  citaat: doordat de PVV niets anders doet dan schieten….”
  Het zijn toch echt de koran lezers die echt schieten met echte kogels die echte levende kinderen, ouders, en ouderen neerschieten omdat het een heilige opdracht is volgens de barbaarse leer van hun grote voorganger. Vandaag nog bij het vliegveld Orly was het weer eens raak.
  Deze moslim fundamentalist werd gelukkig uitgeschakeld. 0 moslims zou het beste zijn voor deze wereld. Helaas blijft het voortwoekeren. Wat bestaansrecht geeft voor helden die zich er niet bij neerleggen.
  Elke stad zou een Geert Wilders moeten hebben in elk land.
  De rest van de politieke kaste die het gevaar op ons loslaten kunnen we missen als kiespijn.

 24. DirkM, jij gaat er weer aan voorbij dat de PVV 5 zetels erbij kreeg en duikt graag op iedere terechte kritiek op de PVV, om dat nog eens karikaturaal te maken. Daarmee schiet jij je voortduren in eigen voet, maar dat schijn je niet door te hebben.

  Hoe onlogisch je redeneert blijkt wel uit je beeldspraak:
  “De PVV schoot zichzelf in de voet doordat de PVV niets anders doet dan schieten, met losse flodders,”
  Als Wilders niets anders doet dan schieten met losse flodders, dan kan hij zichzelf ook niet in de voet schieten. Snap je? Zo bestaan al jouw betogen uit slimme woordconstructies, die echter bij een snelle analyse als los zand uit elkaar vallen.

  • Sint Nicolaas

   22 maart 2017 op 14:36

   Zal er niet te veel woorden aan vuil maken beste D.G. Neree. DirkM is een (s)links geïndoctrineerd slachtoffer die de problemen waar NL mee kampt steevast bagatalliseerd en zoals struisvogels plegen te doen ; de kop in het zand steekt. Maar terzake : Vandaag werd officieel bevestigd dat de PVV uitgesloten is van regeringsdeelname. De tweede partij van NL en zijn kiezers worden ijskoud bij het grofvuil gezet door dictator Rutte. Blijkbaar denkt meneer dat HIJ bepaald wat er in dit land gebeurd en doet de oppositie er niet meer toe. Hijzelve die zoveel kritiek op het doen en laten in Turkije heeft, sultan Erdogan beticht van het monddood maken van de oppositie. Wat doet meneer zelf ? Hij schuift gewoon de PVV terzijde en schoffeerd de aanhang door ze niet serieus te nemen.

   • Sint Nicolaas

    22 maart 2017 op 14:46

    Dit is werkelijk nog nooit vertoond en bevestigd wederom met wat voor een smerig (l)links cordon sanitaire we hier van doen hebben. NL is niets meer dan een ordinaire bananenrepubliek die de oppositie uitschakeld en de staatsomroep als propagandakanaal gebruikt. Zoek de verschillen en kleur de plaatjes. De VVD achterban begint al te jammeren maar ook daar heeft koning Mark schijt aan. De PVV moet en zal buiten de deur blijven en Groen (s)links moet er bij. De uitgelezen geitenwollensokken en milieumaffiosi partij. Dit wordt een regelrechte ramp voor NL. Gecombineerd met die vieze €urofiel Pechtold. Ocharme ! Nl, je bent reddeloos verloren, overgeleverd aan Brussel en van achteren genomen door de rattenplaag uit Afrika en het MO. Als ik nog niet weg zou zijn zou ik er nu zeer serieus werk van gaan maken. Het ultieme verdriet van een eens zo trotse en sterke natie.

 25. P. van Lenth

  18 maart 2017 op 18:18

  Tijl houdt uiteindelijk toch een pleidooi voor politiek iets correcter worden. Lastig. Een betere strategie benoemde ik al op de verkiezingsavond zelf op mijn blog. Wilders houdt niet van verdedigen. Dat snap ik. Toch zijn er aanvallen die EERST geneutraliseerd moeten worden alvorens je kan doorgaan met je eigen verhaal. Laat je dus niet zeggen dat je een slechte populist bent, om maar eens wat te noemen.

 26. Het, de uitslag, heeft niets met domheid te doen. Overleven wel. Volwassenen die achter de muziek aan lopen zijn herkenbaar. Dat zijn bij uitstek niet PVV sympathisanten. Hun leider, G.. beklaagd, kan alleen leven met kogelvrij vest. Dat is van invloed op stem uitslag. Buma, grapjas, zonder vest, is te vergelijken met de pro mannenbroeders van de vorige generatie. Hij, zijn afkomst, ging met Duitsland, 1940, in zee, voor èèn reden. Dat was eerbied en respect voor Adolf, en haat voor communisme. Begrijpelijk. Boeren en burgers, toen, net als nu, gelovig, hadden èèn hobby. Samengevat, nooit genoeg van geld optellen. De middenstand was hun bijnaam. Hun werkers, totaal afhankelijk, hadden geen andere keus als vandaag. Meedoen om te overleven. Hun bijdrage toen was de Atlantic wal bouwen. Vandaag, zelfde motief en verkiezing resultaat.

 27. Wilfred Bakker

  18 maart 2017 op 17:59

  NPO heeft ons voorgelogen over de Turkenrel in Rotterdam, kijk dit eens, Bart Schut was er bij, %^$%domme zeg, wie had dat gedacht.

  https://youtu.be/fD0sVsJjDdA

  • Zeer bedankt voor die link. NOS nieuws heeft dus als beleid (!) dat het nieuws ‘verbindend’ moet zijn. Lees: voeder de Wilders aanhangers niet. Daarmee is de NOS dus officieel een propaganda-kanaal. We wisten dit eigenlijk al, maar nu is het dus duidelijk.
   En zo wordt dus verzwegen dat rellende Turkse jeugd (grijze wolven b.v.) een terug trekkende politie begon aan te vallen zonder duidelijke reden. Een laatste politiebusje werd omsingeld en kon dus in brand gestoken worden. Toen MOESTEN er wel charges volgen.

   • ‘Verbinden’. Weer zo’n belachelijk links dogma. Ik denk aan knevels en touwen. Het communisme was dol op ‘verbinden’. Oppositie en kritiek was ‘polariserend’ en ‘scheurend’. Verbinden is het nieuwe gelijkschakelen.

    • Sint Nicolaas

     19 maart 2017 op 17:25

     Net als bruggen bouwen, in gesprek blijven, thee drinken, wederzijds respect en meer van die inhoudsloze luchtfietserij beste Arjen. En wat heeft deze door (s)links geïnitieerde onzin opgeleverd de afgelopen pakweg 40 jaar ? Geen ene moer. Ach ja, een parallelle samenleving die zich meer en meer tegen de onze is af gaan afzetten. daar is het “goed”voor geweest. Met misbaksels als DENK en Artikel 1 als bijproduct. Zijn wij effe goed gestuurd ? NOT !

 28. “‘Verbinden’. Weer zo’n belachelijk links dogma”

  En dat ‘verbinden’ geldt enkel voor de westerse/blanke wereld want van diezelfde mensen hoeven ze in Saoedi Arabië niet te verbinden, ze hoeven zelfs geen vluchtelingen op te nemen ook al zijn het geloofsbroeders. Dat verbinden geldt ook niet voor China of Azië of Afrika, sterker nog in Afrika zijn ze tegen verbinden want de blanken moeten van diezelfde mensen daar oprotten, etc.. Het is net zo onwaarschijnlijk als feministen die allah akbar schreeuwen, of transgenders die de islam verdedigen ten koste van niet-moslims. Maar goed, als mensen zo overtuigd kunnen zijn van het bestaan van een imaginair vriendje dat ze daar hun eigen leven voor op kunnen offeren en zelfs die van hun dierbaren, dan kan je mensen van alles wijsmaken. Er wordt niet voor niets over de linkse KERK gesproken!!

  • Het wordt ook gebruikt als het tegendeel van Trump en Wilders die ‘verdeeldheid’ zouden zaaien. Het is allemaal larie; is provo met terugwerkende kracht ook ‘verdeeldheid’ zaaiend? De conflicten liepen in tal van gezinnen hoog op in die linkse tijden.
   Overigens denk ik niet dat links in een imaginair vriendje gelooft. Men gelooft er meer in roze aardse dromen waarin alle mensen elkaars kameraden zijn. Ook al larie.
   De Nederlandse wet verbindt al genoeg; daarna is het hoogst haalbare een wederzijdse tolerantie. Wederzijds, dus. Leven en laten leven.

 29. Sint Nicolaas

  19 maart 2017 op 11:14

  Ach beste Wilfred, dat de NOS niets anders is dan een (s)links propagandakanaal is al lang zonneklaar. De wijze van verslaggeving, de quasi onschuldigheid, de vooringenomenheid ( Pauw en Jinkek vooral !! ) de suggestieve vraagstellingen ( Nieuwsuur ) het is werkelijk om te kokhalzen. Edoch dank voor de link welke wederom mijn beeld van de MSM bevestigd en de geïnterviewde heeft gewoon gelijk, het is pure propaganda wat nog betaald wordt door belastinggeld ook ! En inderdaad, welke keus heeft men dan NOS en de rest van de MSM ? Noppes, nada. Gelukkig zijn er tegenwoordig alternatieve ( internet ) bronnen maar het gros laat zich bedienen door MSM ( de (s)linksen weten dat ! ) en kunnen dus rekenen op hun dagelijkse portie indoctrinatie. Het stemgedrag is navenant zoals we weer eens gezien hebben. Zoals gezegd, men krijgt de regering ( lees : ellende ) die men verdient maar zadelt de weldenkende er WEER mee op. Dank. NOT !

 30. De EU voor voorspoed en welvaart was het toch ?
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/03/Afgelopen-week-opnieuw-tal-van-moslim-aanslagen-en-misdaden-in-Europa
  Het volk laat zich als een kudde makke schapen naar de slachtbank leiden oeps ik bedoel natuurlijk lijden…met een lange ij ( de slachtbank is halal …)

 31. Ik begrijp er ook helemaal niets van….het Nederlandse volk wil het niet zien….. sjonge jonge mijn broek zakt er weer vanaf….wat een …
  En hier hoor je ook niemand over…
  https://actueel.pwc.nl/diensten-en-sectoren/pensioen/verhoging-pensioenrichtleeftijd-naar-68-jaar-per-1-januari-2018-definitief/

  • Sint Nicolaas

   18 maart 2017 op 17:54

   U staat niet alleen beste Cliff. Wat het NL electoraat bezielt is met geen pen te beschrijven. Maar, zoals Sint al eerder plempte, men krijgt de regering ( lees : ellende ) die men verdient. Wat krijgen we nou als coalitie ? Weer dat zooitje nep-liberalen met s’lands grootste bedrieger aan het roer, aangevuld met de milieu maffia van melkbekkie klaver, gecomplementeerd met de ultieme €urofielen- en weg met ons club D66 ( die overigens best met DENK willen praten ! ) Mijn god nogantoe ! Over hel op aarde gesproken. Echt vee beschikt over nog meer intelligentie dan NL stem en klapvee. Men zal het werkelijk nooit leren en zien dat men weer 4 jaar voluit genaaid, besodemieterd, voorgelogen, afgeserveerd en geschoffeerd gaat worden. Het eerste leugen en bedrog scenario is al weer een feit, dat akkefietje met Turkije waar Pinokkio op een vreselijk gore wijze een electoraal slaatje uit sloeg en het stemvee viel er voor ! Wat een minkukels. Jullie krijgen je verdiende loon en diegenen die…

 32. Sint Nicolaas

  18 maart 2017 op 16:43

  Ook al heeft Geert niet de overwinning behaald die verwacht/gehoopt werd heeft hij toch 5 zetels er bij gepakt en is daarmee de tweede partij van NL geworden. Dit feit wordt zoals gewoonlijk zwaar onderbelicht door de MSM en wat “Tijl” schrijft over die deal met Merkel en Erdogan over 250.000 ellendepukkels die “we” van Turkije overnemen daar heb ik niets van terug kunnen vinden op NOS of andere linkse fopmedia. Het partijkartel heeft de (s)linkse forpmedia aan haar zijde en zolang dat niet doorbroken wordt blijft het vechten tegen de bierkaai, ook al is je boodschap nog zo duidelijk en to the point. PVV dus tweede partij maar zag u die jammerhout van een Ron Frezen na de uitslag met poppetjes spelen in de Tweede Kamer ? Wie werd er steevast NIET meegenomen in een mogelijke coalitie ? Voila, daar heeft u het al weer. De (s)linkse partijdige NOS nep journalisten houden het cordon sanitaire in stand. Werden er na afloop vragen over gesteld ? Nope !

  • Sint Nicolaas

   18 maart 2017 op 16:53

   Het stem en klapvee wordt willens en wetens dom gehouden, belastende informatie voor (s)links buiten de media gehouden ( zie nepvluchtelingendeal Rutte/Merkel ) en elke scheet verkeerd aan de rechterzijde wordt opgeblazen en uitgemeten tot en met. Het is een giller dat NOS op zijn website pretendeert onafhankelijk te zijn. Ha ! Ze zijn zo rot en (s)links als de pest. Die wanvertoning van jinek tegen Jan Roos spreekt hier boekdelen. Wat een ongelooflijke vieze linkse bitch is dat. En haar salaris betalen wij met zijn allen ! Nee meneer Tijl, uit uw betoog kan wellicht wat lering getrokken worden maar zolang de MSM bepaalt wat u moet denken of vinden is er nog een lange weg te gaan en is het goed dat er sites zoals die van Joost zijn. De wal zal het schip echt wel keren maar de klap zal des te harder ongenadig zijn.

 33. Als ik mij niet vergis…. gaat er dit jaar ongeveer pak hem beet 900 miljoen euro
  naar die oplichters…..van de publieke omroep.

 34. Leo KarelJan

  18 maart 2017 op 16:35

  Hoe dom de NL kudde is? Zo maar wat reacties van mensen na de verkiezingen:
  Foeteren tegen asielzoekers en dan op Klaver stemmen. ( drie keer vernomen ) Mensen die meerdere malen Rutte een leugenaar hebben genoemd en er toch weer op stemmen. ( vele malen vernomen )
  Mensen die de islam niet vertrouwen, maar stemmen op partijen die de islam GEEN bedreiging voor NL vinden. ( en dat zijn ze allemaal, behalve de PVV. ) Het is die partijen expliciet gevraagd tijdens een debat! )
  Hoe kun je van zo veel stomheid winnen?

  • Brave Hendrik

   18 maart 2017 op 16:53

   @Leo Kareljan;
   Dank u hartelijk voor deze fantastische en duidelijke uiteenzetting.
   Verder lezen hoeft niet meer. Nederland is besmet met 1 of ander virus waarvoor, vrees ik, de komende jaren nog geen middel is tegen opgewassen!

 35. P. van Lenth

  18 maart 2017 op 18:08

  Er zijn parallelle werelden. In onze denkwereld heerst logica die in hun denkwereld ontbreekt.

 36. Het speelveld is bij voorbaat al ongelijkwaardig waardoor pleur op of etnisch monopoly op overlast en nog veel heftiger ontboezemingen van zgn politiek correcte lui veel minder herhaalt of erg gevonden worden. Een moslim steekt iemand met een mes in zijn rug en overlijd is minder erg dan een rotje naar een moskee gooien.
  —-
  Zo zijn de waarden verdeelt in dit knettergekke land. Elke minimale uitglijder wordt ook nog eens bewerkt zodat het hele verhaal niet vertelt wordt maar een heel klein deeltje. De media is een verlengstuk van de goedmens politiek.
  Moslims zijn kwetsbare wezentjes die beschermd moeten worden tegen de boze buitenwereld. Ook al worden 10.000 oma’s en opa’s door Marokkanen op scooters beroofd en in elkaar geslagen het komt door ongelijke kansen voor de Marokkaanse pareltjes waardoor ze wel crimineel moeten zijn om het hoofd boven water te houden…

  • Nogmaals: In dit land wordt de islam en worden moslims in bescherming genomen als zijnde kwetsbare diersoorten die op de rode lijst staan van uitsterven. Zelfs de agressie van de Islam komt door klimaatverandering zijn deugende argumenten bij knettergek en gevaarlijk links.
   Daarom werken argumenten niet meer.
   En de media doet gewoon mee. Elk ander geluid wordt tegenover 7 hyena’s geplaatst en in een val gelokt. Standaard objectieve journalistiek wordt er dan gezegd…en de ” rechtsextremist” wordt kalt gesteld. Iedereen kan weer rustig slapen gaan.

 37. Basic Dimension

  18 maart 2017 op 16:29

  Uw betoog is doorspekt met premissen dat het stemgedrag aan de PVV of aan Geert Wilders te wijten valt. Maar met Frauke Petry gaat het ook niet zo goed: AfD sinkt im Umfragen: Angst bei den Angstmachern. Wij verzanden hier voor de tweede maal op rij in cirkelredenaties met het risico de kern van het probleem te missen. Noem het hele rijtje dooien maar op, ik denk niet dat het aan hen gelegen heeft. WWIII gaat tussen policor en non-policor met de moslims als kanonnevlees.

  • Sint Nicolaas

   19 maart 2017 op 16:52

   Daar zegt u wat over de AfD beste Basic Dimension. Ook in Dld. kan men er wat van ( waar niet ? ) Het rechts bashen is niet van de lucht, ook daar niet. Nu vandaag weer, onze €U vriend Martin Schultz is daar gekozen tot leider van de SPD. Natuurlijk ging deze ultieme €urofiel weer vol op het orgel en moesten de AfD en Trump het zoals verwacht weer ontgelden. Deze levensgevaarlijke gek ( zo mogelijk nog erger dan Merkel al kun je je afvragen of dat nog kan ) noemt de AfD een schande voor Dld. Daarbij dus voor het gemak maar voorbijgaande aan het feit dat de AfD het product is van de Merkeliaanse rampenpolitiek welke hij als €uroschlemiel gewoon voort zal zetten. Oude wijn in nieuwe zakken, ook hier.

   • Sint Nicolaas

    19 maart 2017 op 17:00

    En wat stonden ze te klappen en te juichen toen hij tot leider werd verkozen. Uiteraard zal er onder zijn leiding, als hij mutti Merkel verslaat, nog meer €uropa komen, grenzen gewoon open blijven, nog meer islamitische achterlijkheid bij komen, nog meer geld naar knoflookstaten vloeien om de €uro te redden ten koste van NL en vele anderen. Een vraag ; hoe is het in de godesnaam mogelijk dat hele hordes stemvee vallen voor zo’n mafkees die de ondergang van €uropa nog een extra zwengel zal geven. Het hele verzamelde (s)linkse beleid daar, in NL en andere landen zal onherroepelijk leiden tot de ineenstorting van de €uropese beschaving en zijn volk tot vogelvrij verklaarden maken.

    • Sint Nicolaas

     19 maart 2017 op 17:12

     Dit alles doet me zo denken aan een film waarin een “grote leider” de hoofdrol speelt en zijn gehersenspoelde aanhangers lachend de ondergang tegemoet ziet gaan. Gelijk zombies volgen ze deze idioot die uiteindelijk ook zelf slachtoffer wordt van zijn gecreëerde chaos. En het zal zich tegen hen gaan keren, ook diegenen die deze hele nachtmerrie veroorzaken zullen te maken gaan krijgen met de uitwassen, de dreigingen, het geweld en de instabiliteit die dit met zich mee gaat brengen. Blind, dom, naïef, ontkennend en uiteindelijk de ondergang die volgt. Zoals Sjefke hier van de week al zei, neem de gifbeker tot u en drink hem leeg, u verdient het !

 38. Het probleem bij de AfD ligt in de voortdurende interne conflicten binnen die partij. Zoiets is voor ELKE partij funest, denk maar aan het LPF-effect. Als ze nu nog op tijd één front vormen en rigoureus optreden tegen eventuele dubieuze elementen die proberen de partij te kapen (en waar de tegenstanders dan gretig naar kunnen verwijzen), dan kunnen ze best nog een come-back maken. Maar dan moet het geruzie wel snel afgelopen zijn. Veel Duitsers zijn Merkel beu, maar dan staan ze weer te juichen voor die smeerlap Schulz, alsof het de heiland is. Dat is nu de duivel met Beëlzebub verdrijven.

 39. Leo KarelJan

  18 maart 2017 op 16:15

  Er wordt hier één ding vergeten en dat is dat de meerderheid van de NL kudde zich gewillig laat indoctrineren door de politiek correcte dictatuur. Op scholen , in de media en door de regentenkliek ( alles minus PVV ). Waarom ? Door luiheid, domheid, onwetendheid, lafheid en ruggengraatloosheid.
  Daardoor laat men zich van alles op de mouw spelden.
  Erdogan adviseert Turken minimaal 5 kinderen te nemen om meer macht te krijgen. Erdogan voorspelt oorlog tussen “kruis en maansikkel”. Hoeveel bewijs wil je hebben? Uitsluitend lauwe of totaal geen reacties. Daar is niet tegenop te redeneren.