Openhartige gedachten over IQ en ras

Door Joost Niemöller

In de gesprekken die ik wel eens heb over IQ verschillen en etniciteit, valt het me op dat de meesten niet weten waar het over gaat, omdat de kennis erover zich niet of nauwelijks binnen het publieke domein bevindt. Vervolgens is afkeer van de materie de tweede reactie. Onbekend maakt onbemind, kun je zeggen. En dan valt al snel de term ‘racisme.’ Dat is meestal een term waarmee iedere discussie al snel beëindigd kan worden.

Het gaat er in de praktijk meestal niet om of het waar is dat er  gemiddeld genomen IQ verschillen bestaan tussen etnische groepen, maar of we het wel willen weten. Dat vind ik onaanvaardbaar. Als iets waar is, dien je dat te erkennen, en komt vervolgens de tweede vraag: Hoe ga je daarmee om? Wie dat omdraait, komt in een bekrompen, beklemmende wereld terecht waarin het denken en daarmee de beschaving tot stilstand komt.

Wat natuurlijk niet wegneemt dat het interessant is om te zien waar de weerstand tegen de verschillen in IQ vandaan komt. Ik denk dat die vooral komt van de aanname dat we niet alleen vrije individuen zijn, maar dat we onszelf ook volledig kunnen ontplooien en maken, omdat we bij de geboorte allemaal gelijk zouden zijn. Die aanname wordt ons als het ware opgedrongen door de heersende ideologie, maar maakt ons eerder ongelukkig dan gelukkig. Want, wat blijkt; De een slaagt, de ander faalt. Volgens de theorie van de sociale maakbaarheid hebben de ‘falers’ dit dus volledig aan zichzelf te danken. Ze hebben het al zo slecht en dan krijgen ze dat er nog eens bovenop.

De wetenschap staat niet stil. Met name uit DNA onderzoek blijkt steeds duidelijker dat er groepsgewijs grote verschillen zijn tussen mensen. (Wordt bijvoorbeeld hier duidelijk uitgelegd.) Dat uit zich in afwijkende ziektepatronen, maar ook in afwijkende fysieke patronen en afwijkende IQ patronen. Waarbij de genetische factor een sterke rol speelt.

Ja, het gaat om gemiddelden.

Niet iedere Jood is een Einstein. (Maar veel wel.)

Niet iedere zwarte is een topatleet. (Maar wel veel.)

Niet iedere Chinees heeft een hoog IQ. Maar wel veel. (En dus niet overal in China gemiddeld evenveel.)

Dat betekent dus dat er verschillen bestaan en dat die etnisch gerelateerd zijn.

Hoe ga je daar mee om?

Luister eens naar deze zwarte mevrouw die direct naar de bron ging. Ze las het essentiële wetenschappelijke artikel van Rushton en Jensen over de materie, en gaat meteen tot de kern. Ondertussen auto rijdend, zonder spiekbriefjes over deze complexe materie. Dat bewijst in elk geval dat deze mevrouw een open geest heeft, duidelijk zeer intelligent is, en ook precies kan aangeven waar voor haar, persoonlijk, het lastige element zit met deze ‘data’. Zo wordt de vastgelopen discussie weer een genot!

Overigens maakt deze mevrouw volgens mij een denkfout: Ze zegt dat de kennis over IQ en etniciteit leidt tot ‘determinisme’, en daar stelt ze tegenover dat je je best moet doen. Maar het kennen van je talenten en beperkingen leidt er volgens mij alleen maar toe dat je beter weet waarop je je inspanningen moet verrichten. Kennis over talenten en beperkingen helpt bij het succes in het leven.

Onthullend is ook dat ze zichzelf betrapt op een gedachte. Ze komt op voor haar familie, die hard zijn best heeft gedaan, en ze vindt het vervelend als haar familie middels deze ‘data’ in een hoek gezet kan worden. Dan zegt ze dat haar moeder zeer arm was en zich dankzij haar grote intelligentie omhoog heeft gewerkt. Om zichzelf dan te betrappen met een ‘oeps verkeerd voorbeeld.’ Nee, juist perfect voorbeeld!

Luister naar haar. Neem die twintig minuten. Geen straf, want het is een erg leuke mevrouw. En lees daarna het stuk van Rushton en Jensen.

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

36 Reacties

 1. Deed een IQ test. Het bevestigde mijn afkeer van elke arbeidsvorm waar je moe van word. Zelfs er naar kijken is teveel. Een andere conclusie was liefde voor veel geld. Nooit genoeg als hoofd kenmerk. Door natuurlijke pech, zoals een verkeerd geplaatste wieg in een oorlog, liep dat anders. Terug kijkend was IQ natuurlijk bezit de regulator van alle genomen beslissingen. Het aangeleerde een handicap voor het eerste. De mislukte formatie en religie als bewijs.

 2. Van Lotje (getikt)

  16 mei 2017 op 10:57

  Onthullend is ook dat ze zichzelf betrapt op een gedachte. Ze komt op voor haar familie, die hard zijn best heeft gedaan, en ze vindt het vervelend als haar familie middels deze ‘data’ in een hoek gezet kan worden.

  Deze zin raakt me toch ook wel – natuurlijk is het vervelend als je te maken krijgt met generalisaties (= links verwart dit overigens met “discriminatie”). Maar moet je bij wet regelen dat dat niet mag? Kansloos volgens mij. Wat als we nou eens Artikel 1 herschrijven – niet dat nep-egalitairisme, maar een positief geformuleerd streven – een ieder is waardig, maar verschillen zijn er gewoon. En leer voor jezelf opkomen.

 3. Weet je, ik zie die foto van Rutte en z’n fractie voorzitter. Twee homo’s . Rutte heeft geen kinderen. Merkel heeft geen kinderen. Er zijn veel meer Europese “leiders ” zonder kinderen. Ik vind dat heel zorgwekkend want hun ontwikkeling, levensloop en gedachtengang is heel anders dan dat van zorgzame ouders. Het gezin is niet belangrijk meer. Het zijn zij die niets begrijpen van de huidige maatschappij en daarom de moslim immigratie niet als verkeerd ervaren. Misschien vinden ze zelfs marokkaanse jochies wel lekker, want die hebben allemaal, vanwege hun gefrustreerde moslim maatschappij, een homo ervaring. Waarom werd die bewezen VVD kind misbruiker niet gearresteerd? Het kan Rutte niets schelen. Hij heeft geen kinderen. NL wordt doelbewust kapot gemaakt.

  • Daar zit wat in Cale,ik zeg niet dat alle mensen zonder kinderen geen gevoel hebben maar ze zijn makkelijker te beinvloeden en het gezin heeft inderdaad niet veel waarde voor hen.
   Politici beginnen steeds meer op Cellen te lijken,net als moslimcellen die je op elk moment kan activeren zo lijkt het alsof ze tegenwoordig ook politici activeren die vanuit een soort winterslaap zo de politieke arena ingaan om de boel te bedonderen en de grote agenda te dienen en politici zonder kinderen zullen in elk geval niet aan de toekomst van hun kinderen denken aangezien ze die niet hebben!
   Wist je trouwens dat Bill Clinton ook graag kindertjes misbruikt,het schijnt in politieke kringen een algemeen en aanvaard iets te zijn!

   • Pedofielen zijn chantabel. Die zullen doen wat Soros en andere criminelen hen opdragen. Dat is de essentie van pizzagate.

 4. shariaantje

  18 mei 2017 op 12:52

  Dus van kinderloos, ben ik ook bewust heb helemaal niets met kinderen, gaan we moeiteloos over op homofilie, pedofilie, kinderverkrachter om dan denken te kunnen concluderen naar aanleiding van deze veronderstelde perfecte analyse, dat gezinnen, man vrouw kinderen wel te verstaan, de hoeksteen zijn van de samenleving. En ook dat kinderloze mensen, en dat zijn er heel wat trouwens, NL doelbewust kapot maken. Daarom vind ik als beschouwend participerend kinderloos burger dat heel veel mensen hun kinderen schromelijk overschatten, hun bijdrage aan de maatschappij door deze kinderen niet zuiver zien, en word ik voortdurend hierdoor gesteund in mijn mening, dat heel mensen nooit maar dan ook nooit aan kinderen had moeten beginnen. Gezien hun achtergrond, hun intelligentie, hun zelfoverschatting, hun duidelijk born to lose nageslacht.

 5. Volgens mij heeft Joost al vaker over dit onderwerp geschreven en het geeft mij altijd een ongemakkelijk gevoel.
  Wie heeft het hoogste IQ of wie kunnen het best voetballen of wie er de meeste wetenschapers heeft voortgebracht enz.
  Als er iets is wat ik heb geleerd is dat alles relatief is.
  Negers zijn muzikaal maar ze bespelen instrumenten die vaak door blanken zijn gemaakt,Polen voelen zich tegenwoordig superieur maar ze komen hiernaar toe om tomaten te plukken,Nederlanders zouden het langste volk zijn maar in het Nederlands elftal spelen allemaal lilliputers (Wesley Sneider,Rafael v d vaart,Arjan Robbe).
  De bekendste filosofen zijn Europees maar ik weet zeker dat China er meer heeft voortgebracht en in China de lijst van filosofen uit Chinezen bestaat.
  Er is eigenlijk maar 1 volk dat boven alle volkeren uitstijgt en dat is het Joodse volk…………..

  • ……….Het Joodse volk lijkt werkelijk superieur aan alle volkeren op aarde en dat is zeker bewezen,in de bankensector zijn de Joden oververtegenwoordigd, in de politiek wereldwijd,in de media,op het gebied van uitvindingen,je kan het zo gek niet bedenken of er staat wel een Jood aan de top.
   Van Mark Zuckerberg tot Albert Einstein van Sarkozy tot Jared Kushner van Poroschenko tot Roman Abramovich en ga zo maar door.
   Volgens de Joodse mens zelf komt dat doordat het Joodse volk over een gave beschikt,het is hen gegeven,een soort van voorkennis dus wat niets met IQ te maken heeft maar met beschikbare gekregen kennis dus!

   • Alle mensen die in stam verband leven helpen elkaar onverbiddelijk en zeker in een open gemeenschap als bij ons of Amerika .
    Dus omgeving helpt

 6. P. van Lenth

  16 mei 2017 op 19:03

  Wellicht is het een gevolg van een paar factoren waarvan ik hier enkele wil noemen:
  In vroege tijden trok de vrouw in bij de stam van de man. Hun kinderen bleven volgens het joods geloof echter joods en dat maakte het voor niet-joodse mannen minder aantrekkelijk een joodse vrouw te huwen, want dat verstoorde het overheersende geloof in de eigen stam. Zodoende trouwde een joodse vrouw bijna altijd met een joodse man. Ik zie niet zo snel in hoe dit invloed heeft op IQ,, maar ik noem het toch even.
  Belangrijk onderdeel van het joodse geloof is de opdracht de kinderen goed onderwijs te geven. Daardoor kregen zij de betere banen en trouwden zij anderen met betere banen.
  Zij zijn altijd een hechte groep gebleven en daardoor niet verwaterd.
  Het waren vooral de joodse stedelingen die de diaspora in gingen. De joodse plattelanders bleven, gaven niet om de religie, assimileerden en zijn niet meer herkenbaar als joods. Er waren destijds al vast IQ-verschillen tussen stedelingen en…

 7. Ten eerste dat inloggen op deze site lijkt een IQ test. Geen kind kan nog hoofdrekenen maar zijn ze daarom dom? Welbespraakt, dat wel.
  Ten tweede heb ik een tijdje terug een online IQ test gedaan met een fles wijn achter de kiezen. 120 als resultaat. Wat moet je er mee? Kijk, toen ik jong was, waren Afrika en Azie een economische puinhoop. Azie heeft zich ontwikkeld en Afrika heeft zich niet ontwikkeld. Hoe komt dat nu? In Azie leven en werken Aziaten en in Afrika leven en werken Afrikanen. Misschien is dat het probleem?

 8. Leo KarelJan

  15 mei 2017 op 14:36

  Eén feit staat vast: mensen zijn niet gelijk. ( Overigens: gelijk is iets anders dan gelijkwaardigheid ) Wie anders beweert heeft nooit om zich heen gekeken en nooit objectieve informatie vergaard. Ook moet je niet politiek correct zijn geïndoctrineerd: dat vertroebelt alles.
  Het marxisme, het cultureel marxisme, het “weg met ons”, ook vele religies en de politieke correctheid die daaruit is voortgekomen, verzieken de boel. Zij willen politiek incorrecte feiten en studies discrimineren en verzwijgen en willen ons een politiek correct gewenst wereldbeeld opleggen. Zeg dan maar dag tegen vooruitgang en beschaving. Bekijk eens de winnaars van Nobelprijzen en de lijst met beroemde wetenschappers die hebben bijgedragen aan ons wetenschappelijke wereldbeeld. Als dat geen aanwijzing is…

 9. Van Lotje (getikt)

  15 mei 2017 op 12:03

  Was niet het probleem bij IQ testen dat niemand eigenlijk precies weet wat IQ is? Je meet iets, en het heeft iets te maken met intelligentie, maar in hoeverre meespeelt of je handig / getraind bent in het maken van testjes – dat weet ik niet. Het zou mij niets verbazen.

  “Het gaat er in de praktijk meestal niet om of het waar is dat er gemiddeld genomen IQ verschillen bestaan tussen etnische groepen, maar of we het wel willen weten. “

  > +1 voor het onderscheiden van het bestaan van verschillen en of je het wilt weten / de vraag toestaat wat verschillen betekenen en of je er iets mee moet.

  Eerlijk gezegd begrijp ik de angst van de links totalitairen ook wel weer. Als Joost Niemöller constateert “er zit een verband tussen etniciteit en IQ” – dan maak ik me geen seconde druk dat HIJ dat zal misbruiken om mensen minderwaardig te achten. Toch zijn er genoeg dat dat wel zouden doen. Dan is de vraag natuurlijk – moet je dat bij wet verbieden, of moet je bij wet proberen…

 10. Je IQ kan je enigszins helpen jezelf te handhaven in dit leven echter het wordt naar mijn mening zwaar overgewaardeerd. Het heeft volgens mij geen enkele significante meerwaarde. Ik zie het daarom als niet meer dan een al dan niet genetisch bepaalde vaardigheid zoals bijvoorbeeld goed piano kunnen spelen of goed kunnen zingen of iets dergelijks.
  Je IQ zegt namelijk niets over je hoe je met anderen en de wereld om je heen omgaat ofwel hoe wijs je bent. Voor wijsheid heb je geen hoog IQ nodig. Ik zie vaak genoeg om me heen dat mensen met het hoogste IQ niet in staat zijn om de werkelijke waarden van het leven te zien en te beleven terwijl er genoeg voorbeelden zijn van mensen zijn met een laag IQ die dat wel kunnen. Jammer genoeg blijven we vasthouden aan het IQ als een soort statussymbool die maatschappelijke ongelijkheid in stand houdt.

  • @Melanie. U heeft zeker een stuk gelijk. Maar;

   I.Q. geeft ook wel degelijk aan of je wel mee kunt komen in een technisch hoogwaardige maatschappij als de onze. Alleen al daarom is grote groepen uit Afrika en het M.O. hierheen halen een bijzonder slecht idee. Verder is de grens 80-85 I.Q. punten de “gouden grens” wat criminaliteit en geweld betreft. Daarboven en -onder is er niet of nauwelijks een probleem. Maar valt de groep in die schaal, wel, de resultaten kunnen we dagelijks aanschouwen. Dit is allemaal aangetoond en gestaafd door goed onderbouwde onderzoeken. Dat, met name Links, deze onwelgevallige waarheid niet wil horen zal ons nog lelijk opbreken.

 11. Dank voor uw reactie.
  Het is echter zeker ook een feit dat door de hoge waardering die we geven aan IQ, mensen die in het gelukkige bezit zijn hiervan veel makkelijker toegang hebben tot goede maatschappelijke posities dan mensen met een lager IQ. Gevolg hiervan is dat de mensen met een lager IQ ook makkelijker ten prooi vallen aan criminaliteit e.d. als middel om zichzelf te behelpen op deze wereld. Wat u schetst is een gevolg van deze ongelijkheid in waardering en dus kansen en mogelijkheden. Willen we het aanpakken dan moeten we bij de oorzaak beginnen en wat ik nu noem zie ik als één van de oorzaken. Bij de technische hoogwaardigheid van onze maatschappij plaats ik ook mijn kanttekeningen aangezien deze ons zo langzamerhand aan de rand van de afgrond van ons bestaan heeft gebracht getuige de vervuiling en vernietiging van onze wereld. Het IQ van diegenen die deze technische hoogstandjes bezigen kon dit blijkbaar niet voorkomen. We hebben er niet veel aan als het ons de afgrond in…

  • De mensen met de gouden handjes kunnen goed verdienen. Hebben voldoende kansen; denk aan handel, eigen bedrijf, vakmanschap e.d. Als u denkt dat een hoog IQ vanzelf tot goede banen leidt, is dat misschien bij de overheid. Maar bij andere sectoren wordt er van de hoogopgeleiden veel gevraagd; het gaat niet vanzelf.
   Dus begrijp ik niet wat er volgens u ‘aangepakt’ zou moeten worden.
   Overigens waren de grootste criminele politici vaak lieden met een hoog IQ; dat relativeert weer een eenzijdige nadruk op IQ.

 12. Melanie,
  Dat IQ geen significante meerwaarde zou hebben, is simpelweg het gevolg van de beperktheid van de IQ-test. Een echt goede test zou de complexiteit van het brein als geheel in kaart brengen. Een mens heeft dan sowieso een hogere score dan een konijn. Je kunt niet volhouden dat dat konijn dan misschien “meer wijsheid” heeft.

  • Dat is wel erg simplistisch gesteld Koos. We hebben het hier niet over konijnen maar over mensen. Je geeft zelf al een deel van het probleem weer. Men heeft een test ontwikkeld en gaat er prat op iets te kunnen meten terwijl die test beperkt is. Vanwege de complexiteit van het brein en het gegeven dat we dus geen idee hebben van alle mogelijkheden daarvan (en het feit dat het IQ niet de enige bepalende factor is voor hoe we leven) doen we onszelf erg tekort wanneer we zoveel waarde hechten aan een dergelijke test.

   • shariaantje

    18 mei 2017 op 13:01

    Vraagje. Wordt u liever aan uw hart geopereerd door een afgestudeerde specialist of door een EHBO’er met een VMBO diploma? U haalt iq en eq door elkaar. Het gemiddelde iq is 90. Niets mis mee, een hoger iq staat wel garant voor scherper denken, oplossingen aandragen, overzien wat je doet, om een paar dingen te noemen. Daardoor zijn het geen betere mensen, alleen slimmere mensen. En daar is niet mis mee.

 13. Sint Nicolaas

  15 mei 2017 op 10:11

  Het verschil in IQ tussen de verschillende werelddelen is al sinds jaar en dag een feit. Als men kijkt naar de wereld IQ-index dan zijn de feiten zonneklaar. Uit een onderzoek van Sture Eriksson ( universiteit Uppsala ) blijkt dat nog eens : ( voor wie het Noors machtig is ) https://www.frieord.no/vitenskap/lav-iq-forklarer-hvorfor-innvandrere-ikke-integreres/
  Kort verteld : Het IQ in Afrika en het Midden-Oosten komt er bijzonder bekaaid vanaf. Dat blijkt ook uit de geschiedenis want zoals Sint en Sjefke al eens plempten, het liep en loopt er niet over van de Einsteins, Rembrandts, Tesla’s, Edisons etc. Dat er lieden zijn die dan op hun achterste benen gaan staan en wellicht discriminatie gaan gillen. Het zijn de feiten. Deal with it ! En uitgerekend het westen importeert en masse juist deze lieden die er op zijn zachtst gezegd thuis slechts een puinhoop van kunnen maken, slecht of niet integreren en hun middeleeuws, barbaars gedachtengoed hier komen opdringen. Eigen graf graven…

  • Sint Nicolaas

   15 mei 2017 op 10:21

   Eigen graf graven heet dat en het einde van de westerse beschaving die volgens Timmerfrans zo divers moet zijn. Ga zo door beste €U en Timmerfrans, dan is er niks meer over straks, slechts de teringzooi die al die barbaren en bananenplukkers achter zich lieten en zelf opnieuw hier veroorzaken. Het is al gaande, de massa aanrandingen, verkrachtingen, de islamisering, aanslagen, intimidaties, bedreigingen. Dat is de diversiteit die ontstaat en ons uiteindelijk in een burgeroorlog doen storten waarvan de €U pretendeerd dat die er juist niet is gekomen dankzij hen. Ze werken het zelf in de hand de €urofielen en het naieve zombieuse gepeupel wat verkiezingen niet aangrijpt om het tij te keren. Stik er maar in en sleur ons er maar in mee. you ain’t seen nothing yet.

   • @Sint Nicolaas. En dan worden de desastreuze gevolgen van 1400 jaar inteelt in het M.O. voor het gemak nog maar even buiten beschouwing gelaten. Het is naar die mensen toe ook onmenselijk. Ze weg te poten in een maatschappij die voor hen net zo vreemd is als de marsmannetjes ten opzichte van ons zouden zijn. De taal, cultuur en religie staan diametraal t.o. de onze. Dit is een recept voor absolute rampspoed. Wat men hier in het Westen eens moet gaan accepteren is dat die mensen een heel ander denkraam over het hoofd getrokken hebben gekregen. Dat ontkennen is niet alleen stuitend naïef, maar ook nog eens levensgevaarlijk. Maar zoals u al zei; “You ain’t seen nothing yet…”

 14. Tim Pietersen

  15 mei 2017 op 08:58

  ” Het gaat er in de praktijk meestal niet om of het waar is dat er gemiddeld genomen IQ verschillen bestaan tussen etnische groepen, maar of we het wel willen weten.”

  deze zin slaat op nico spaak……… (en 99% msm, waar nico ‘slachtoffer’ van is?)

 15. De afgelopen aflevering van “The mind of the Universe” ging oa. over neandertalers. Volgens antropologen zijn de neandertalers een “andere soort” dan de homo sapiens, en is het volgens diezelfde antropologen opmerkelijk dat er nu nog maar 1 mensensoort bestaat. Waarom de neandertalers een andere soort zijn dan de homo sapiens, maar de hottentotten, de aboriginals, en de zwarte afrikanen niet, is niet aannemelijk gemaakt. De neandertalers en de homo sapiens waren bijvoorbeeld wel onderling vruchtbaar.
  Het is natuurlijk politiek incorrect om te stellen dat er nu nog verschillende mensensoorten zouden bestaan.

 16. In China, ik heb er jaren lang gewerkt, heb ik de twee uitersten gezien, meerdere malen, maar ik schets er twee. Een heel slechte chauffeur die mij snacht’s van A naar B moest brengen op een 6 baan snelweg stopt midden op die weg, levensgevaarlijk, in paniek omdat hij was verdwaald en de navigatie (soort tomtom) niet wist te gebruiken. Daarentegen heb ik ooit een collega aangenomen die bleek heel veel meer (theoretische) vakkennis te hebben dan ikzelf en later dan ook weer gedwongen weggehaald werd door de Chinese autoriteiten om voor een Chinees staatsbedrijf te gaan weken. Chinezen kunnen ongelooflijke domme sukkels zijn of bijzonder intelligente mensen. Dat je daarover mag praten, natuurlijk, dat moet zelfs, om die domme gutmensch met argumenten de mond te snoeren.

 17. Het zit je wel hoog he Joost. Je begint er iedere keer weer over. Vind je dit nou zo belangrijk. Het zal me persoonlijk worst wezen of ik lager op een intelligentietest scoor dan een Israeli, of een chinees dan wel hoger dan de gemiddelde neger. Ik word daar echt niet blij van hoor. Een intelligentietest is in zichzelf gedefinieerd. Intelligentie is wat een intelligentietest meet. En een hoge score is geen garantie voor maatschappelijk succes. De grootste dombo’s schoppen het vaak het verst. Kijk maar naar de politiek. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff even daargelaten.

  • @Nico Spaak
   U begrijpt het onderliggende probleem niet. Het gaat er helemaal niet om dat mensen met een lager IQ minder zijn, het draait hem erom dat sommigen willen en drammen dat mensen die daar totaal niet geschikt voor zijn toch ingeschaald moeten worden.
   Het bedrijfsleven gaat daar echt niet in mee. En dat wordt hun kwalijk genomen, want diversiteit enzovoort.

   U en velen, moeten accepteren dat er verschillen zijn en dat we met die verschillen moeten werken. Dat kan, maar dan moet het eerst geaccepteerd worden.

   Mijn middelste zoon leidt inmiddels een miljarden concern en is gehuwd met een Chinese, IQ genomen zijn ze elkaars gelijken. Ras? ik heb nooit enig probleem bemerkt tussen die twee. Hun kinderen…. Guess.

   Verschillen accepteren Spaak in plaats van ze te ontkennen zal de hele samenleving verder helpen.

   • Het bedrijfsleven doet toch al jaar en dag aan werving en selectie? Dus ik begrijp uw probleem niet zo. Hierin speelt naast ervaring eveneens de geschiktheid van een kandidaat voor een job. Psychologen hebben hiervoor heel valide en betrouwbare geschiktheidstesten ontwikkeld. Deze hebben een veel grotere voorspellende waarde dan IQ testen, hoewel deze ook wel in combinatie afgenomen kunnen worden. Het gaat mij echter vooral over dat domme gezever over IQ, waar ik een beetje genoeg van begin te krijgen. Net als de Jood (ewige Jude) trouwens die hier ook op gezette tijden voorbijkomt.

    • Het succes van de westerse economie kenmerkt zich door arbeidsdifferentiatie; in de keten is er voor verschillende talenten een boterham te verdienen. Dit alles vrijwillig zonder een sturende overheid. Rijke mensen moeten we koesteren want hun geld komt terecht bij talloze kleinere ondernemingen. Met handel kun je goed verdienen zonder al te veel gestudeerd te hebben; zolang de overheid het niet te ingewikkeld zit te maken. Maar vooral technisch intellect is van groot belang aangezien vooruitgang alles met techniek te maken heeft. Grote talenten moeten ook ontwikkeld kunnen worden door degelijk hoger onderwijs. Helaas zijn het vooral alpha’s die ons onderwijs besturen waardoor alle nadruk op persoonlijk welbevinden is komen te liggen.
     Ik ken tal van mensen met een bescheiden opleiding die niettemin een goed leven kunnen leiden; door ondernemerschap en hard werken. Al deze aspecten worden niet begrepen door lieden als de Groen Linkse bestuurders met hun blik altijd gericht op…

     • .. de zogenaamde klassenverschillen die door een linkse overheid weggewerkt zouden moeten worden. Wat een totaal verkeerde focus is. Verschillen in talenten moeten bevorderd worden in plaats van weggewerkt.

 18. Joost Niemöller

  15 mei 2017 op 11:18

  Beste Nico, veel van die testen zijn IQ testen, naast persoonlijkheidstesten, op de zogeheten Big Five. Uit veel recent onderzoek blijkt bovendien een nauwe verbondenheid tussen Big Five en IQ.

  • Om de lezers te plezieren heb ik net een Big Five test gedaan.
   . I prefer traditional and familiar experiences.
   . I am very well-organized, and can be relied upon.
   . I tend to shy away from social situations. (Feyenoord happening)
   . I find it easy to criticize others. (heerlijk om te doen)
   . I probably remain calm, even in tense situations.

 19. Het punt is uiteindelijk, hoe verbind je gelijkwaardigheid met de verschillen. We zijn allemaal gelijkwaardig en allemaal verschillend.
  Het gaat al helpen als we beseffen dat we gelijkwaardig zijn voor de wet. Voor mij is mijn buurvrouw niet gelijkwaardig aan mijn vrouw bijvoorbeeld en dat hoeft ook niet van de wetgever.
  Wat betekent in het gewone niet gejuridificeerde leven gelijkwaardigheid? Moeilijk moeilijk, en daarover wordt al veel geschreven. Ik denk dat het er vooral om gaat dat we het recht behouden om verschil te maken. Dat is de grote strijd. Door een gelijkheidsideaal dat afgeleid wordt van (meestens onbegrepen) gelijkwaardigheid worden velen in staat gesteld om hun maakbaarheids geloof door te drukken door discriminatie in de strijd te gooien. Ik begin af en toe die gelijkwaardigheid te zien als iets transcendents of mystieks.