Tom van Grieken. Het nieuwe gezicht van vrij Vlaanderen.

Door Joost Niemöller

België en Frankrijk zijn de landen waar de patriottische bewegingen de meeste kans hebben op doorbreken. De oorzaak is natuurlijk treurig: Nergens in Europa is de ineenstorting van de klassieke staatsstructuren zo dichtbij als noodlottig gevolg van de massamigratie. De patriotten mogen puinruimen.

Maar er kan natuurlijk ook nog veel mis gaan. Het belangrijkste wat mis kan gaan is een slechte organisatiestructuur. Omdat zowel het Vlaams Belang (eerst Vlaams Blok) als het Front National veel politieke kennis in huis hebben, en een landelijke organisatie hebben opgebouwd, hebben deze partijen zich zo breed kunnen neerzetten dat ze er meer en meer klaar voor zijn om zich voor de kiezer te profileren als een aantrekkelijk alternatief.

Jonge patriottische partijen, zie AfD in Duitsland, lopen tegen veel problemen op omdat de radicale stromingen zich daarbinnen het meest prominent weten te manifesteren, maar juist dan gaat het mis bij het grote kiezerspotentieel. Kiezers willen geen chaos en revolutie. Kiezers zijn over het algemeen burgers, deel uit makend van de middenklasse. Ze willen dat er een eind komt aan de chaos die door de globalisering wordt veroorzaakt.

In het niet bestaande land dat nog steeds België wordt genoemd, is de chaos voor iedereen zichtbaar. In Brussel en Antwerpen staat het leger letterlijk op straat, met de vinger aan de trekker om het op elk moment uitbrekende moslimgeweld te beheersen. In Frankrijk, dat in aanhoudende noodtoestand verkeerd, is het al niet anders.

Pas in deze situatie zullen burgers klaar zijn om zich te bevrijden van de indoctrinatie van het falende globalisme. Het water moet aan de lippen staan.

 

Sinds 2014 profileert de knappe, jonge, en vooral mediagenieke, voorzitter van het Vlaams Belang Tom van Grieken zich als het nieuwe gezicht van de patriotten van onze zuiderburen.

Hij doet het goed op de tv. En heeft sinds vorige week een snel lopend boek uit: Toekomst in eigen handen. Opstand tegen de elites.

Het volk moet aan de macht komen, stelt Van Grieken. Dat is een boodschap die in Vlaanderen al veel sneller begrepen wordt dan in Nederland. De natiestaat Nederland wordt hier gezien als het vanzelfsprekende verlengde van het Nederlandse volk, maar dat is in werkelijkheid geen vanzelfsprekende eenheid, en in het quasi land België wordt dat dagelijks zo beleefd. Van Grieken beschrijft hoe het Vlaamse volk tijdens de Belgische geschiedenis lang zuchtte onder de Waalse overheersers. Hij haalt de film Daens  aan om te illustreren hoe de Vlaamse arbeiders werden uitgebuit door de Franstalige bourgeois. Het Vlaamse volk moest vechten voor haar rechten. Door de economische verschuiving, zo geeft Van Grieken aan, kregen de Vlamingen, ook demografisch trouwens, de overhand. Wallonië hield vast aan verouderde kolen- en staal industrie, Vlaanderen werd een kennis- en haven gebonden economie, naar Nederlands model.  Maar nog steeds wordt van de Vlamingen gevraagd om te betalen voor de Walen. Het is geld dat in een zwart gat verdwijnt, en de Walen niet inspireert om zichzelf te ontwikkelen. Binnen natiestaten is het goed denkbaar dat de beter lopende regio’s opkomen voor de achterblijvers. Ook al blijft er altijd frictie. Wat je ziet aan de Randstad ten opzichte van de rest van Nederland. Maar het Nederlandse volk leeft in heel Nederland en wil voor elkaar opkomen. In de constructie België met het waterhoofd Brussel zitten twee volkeren gevangen. Een bron van conflict. Van Grieken geeft aan dat er een vreedzame oplossing is: Uit elkaar. Dat ging ook goed met Tsjechië en Slowakije, ook twee volkeren opgesloten in een kunstmatige constructie.

Het Vlaams-Waalse conflict werd enige tijd getemperd met de opkomst van de N-VA, een soort Vlaams Belang light, dat weigerde met het Vlaams Belang mee te werken, en haar idealen inleverde voor het regeringspluche. En dat in een onregeerbaar land. De problemen bleven liggen. Dat wil zeggen vooral een dubbel probleem: De in Vlaanderen gewenste opsplitsing van België en de stop op de immigratie. Van Grieken bespreekt die problemen soepel in zijn boek. Wat niet zo vreemd is, want het zijn problemen waar het Vlaams Belang al heel lang tegenaan loopt.

Maar Van Grieken is van veel meer markten thuis. En dat hoort een volwaardige patriottische partij ook te zijn. Hij geeft concrete alternatieven voor de globalisering. Analyseert kort en helder waarom het neoliberale model faalde. Maar ook hoe Westen het op moet nemen tegen het vals spelende China. Hoe Vlaanderen de energie weer in eigen handen kan krijgen. Hij geeft ook aan dat sociaal beleid altijd nationaal beleid moet zijn.

En er zijn zoveel andere probleem waarop ook een patriottische partij antwoord moet geven. Van Grieken heeft een sterk verhaal over de uitholling van de pensioenen, die eigenlijk een piramide spel zijn. (En hoe asielzoekers ook daarin weer worden voorgetrokken.) Hoe er een goed en betaalbaar zorgsysteem in stand kan blijven zonder commercialisering.

Van Grieken legt ook de waanzin van de genderexperimenten bloot, waarmee niet bestaande problemen worden gemaakt, om ons af te leiden van de werkelijke problemen.

Ook kaart Van Grieken het probleem aan van de belastingfraude in België, dat onder de Belgische veelverdieners een enorme vlucht heeft genomen, en de belastingdruk op de toch al kreunende middenklasse heeft vergroot. Hij heeft plannen om defensie weer te richten op de bescherming van het Vlaamse volk, in plaats van op de verdediging van internationale belangen. Hij wil het bankensysteem hervormen, zodat de natiestaat niet meer op hoeft te draaien voor de internationale geldhonger door de speculatiegekte.  Hij wil een eerlijker soort onderwijs dat zal gaan over gelijke kansen, niet over gelijkheid.

Ook besteedt Van Grieken een heel hoofdstuk aan het probleem van de euro, die de EU onderuit kan halen. Om die reden mag de euro van mij overigens nog wel even blijven bestaan. Ik moet er niet aan denken dat het repareren van het europrobleem de EU gaat redden, want dat betekent de ondergang van Europa.

Terecht omschrijft Tom van Grieken de EU als het ultieme faalmoment van de maakbaarheidillusie: De ‘EU mens’ blijkt niet te ontstaan. Mensen in Europa blijven Hongaren, Italianen, Vlamingen.  Van Grieken pleit voor Europa als een succesvolle lappendeken van soevereine, met elkaar samen werkende natiestaten en volkeren. Dat is helemaal niet zo revolutionair. Dat is gewoon een beetje aanpassing bij de werkelijkheid.

Vlaanderen mag van Van Grieken een ‘Zwitserland aan de Noordzee’ worden. Goed beeld. Hoop dat Nederland snel in die sfeer mag aansluiten.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

25 Reacties

 1. Hier de link naar zijn optreden bij wnl.

  https://youtu.be/crL4I1DO1lc

 2. Mr Van Grieken en zijn VB partij heeft enkel de functie van de luis in de belgische pels of de zweep in de politiek.
  Hun salonfähige versie, de NVA probeert het ondertussen door middel een kannibaliseren van het Belgische systeem.
  Men hoopt dat beiden slagen !

 3. Weer zo’n artikel waarvan ik denk; hoe gaan Nederlanders dit uit leggen aan hun kinderen? Want het gaat helemaal mis, natuurlijk. Goed stuk van Wierd Duk in het AD:
  http://www.ad.nl/binnenland/wierd-duk-peilt-de-stemming-enlsquo-weinig-vaderlandsliefde-in-nederlandenrsquo~af490376/?

  • Sint Nicolaas

   14 mei 2017 op 09:10

   Interessant stuk in het AD beste Cale. De oost-€uropeaenen die in het artikel aan het woord komen zijn inderdaad terecht bezorgd over de gaande ontwikkelingen in €uropa. Wat Sint echter nog steeds niet begrijpt is waarom die landen na de val van de USSR ( en dus onder het juk van de Sovjet dictatuur uitkwamen ) zich aansloten bij een andere dictatuur, de €USSR en wederom niks meer te vertellen hadden en hebben. Wellicht waren dat de zakken met ( ons ) geld die Brussel als lokaas had neergezet en ze zodoende in de val trapten, dat zou kunnen. Geld stinkt immers niet. Wat ze over trots en vaderlandsliefde zeggen is helemaal waar en al vaker ook door Sint geplempt. Alles wat NL tot NL maakt staat tegenwoordig ter discussie om de “zielige immigrant” het naar de zin te maken. Normen, waarden, tradities en gebruiken worden pardoes aan de kant geschoven en de verontschuldigingen voor eigen geschiedenis zijn niet van de lucht.

   • Sint Nicolaas

    14 mei 2017 op 09:23

    Vaderlandsliefde en trots zijn vreemde begrippen geworden en laaien slechts op als oranje ergens in een voetbal finale staat die, eenmaal zoals gebruikelijk weer verloren, de volgende dag weer vergeten zijn. Nee, Brussel heeft het aardig voor elkaar. NL als braafste jongetje uit de €U klas is monddood gemaakt, geïndoctrineerd door (s)linkse politiek en onderwijs en als doodssteek inunderen we het land met een stel laag IQ bezittende dobbernegers en barbaarse, middeleeuws gedachtegoed aanhangende mohammedanen die binnen afzienbare tijd het land kapot maken en overnemen. Fijn dat het stelletje zombies ( lees : kiezers ) weer voor continuïteit ( lees : meer -> islam, €U, millieuterreur, verraad en leugens ) heeft gekozen. Ook het songfestival moest op de knieën : “Celebrate diversity”. Maar dat was altijd al propaganda. Dank aan Timmerfrans. NOT !

    • Sommige diversiteit is meer divers dan andere diversiteit. Nationale gewoonten schijnen te moeten verdwijnen vanwege ‘diversiteit’. Geschift. Het klassen-denken is nog lang niet verdwenen; denken in ‘bevoorrechte’ klassen versus ‘niet bevoorrechte’ klassen. Alles wat succes heeft wordt dan zomaar tot de ‘bevoorrechte’ klasse gerekend. Onlangs een mevrouw op BNR die de hele samenleving volgens dat simplistische, onware, schema bekeek. En geen enkele tegenwerping van de BNR reporter. Het bleek dus iemand van Groen Links. Dit denken heeft zich diep ingevreten in ons onderwijs, met als gevolg een enorme diploma-inflatie; met zelfs vooraf ingestelde quota voor het aantal HBO ‘studenten’.

     • Quotum in de zin van een doelstelling als ‘60% van de leerlingen moet een HBO diploma kunnen halen’. Klinkt zo sympathiek maar het betekent dat je de normen drastisch naar beneden bijstelt. Maar uiteraard klaagt niemand, behalve de docenten die nog degelijk waren opgeleid.

 4. Inderdaad werden de Oost Europese landen gouden straten beloofd en de mensen de zo begeerde status er bij te horen, een echte volbloed Europeaan te zijn. Beetje naïef deze status te laten afhangen van een stelletje ongekozen dictators in Brussel. Ze hebben hun les geleerd, dit, vreemd genoeg, in tegenstelling tot de meeste west Europeanen die maar blijven doorslapen. Een aantal van die oost Europese landen laten hun frustraties aangaande het EU monster steeds duidelijker blijken, enfin het vernoemd artikel is duidelijk genoeg waarom.

  • Sint Nicolaas

   15 mei 2017 op 09:48

   Inderdaad Cale, de oost-€uropese landen weten maar al te goed wat het was om onder de Sovjet dictatuur te leven. De Sovjet Unie kwam ten val, eindelijk vrijheid en zelfbeschikking en wat gebeurd er : De €U ziet deze landen dobberen, niet goed wetende wat te doen met de nieuw verworven status. Ze worden een zak geld en gebakken lucht voorgehouden en klap ! Daar sluit de muizenval en men gaat op in de €USSR waar ze wederom slaaf zijn geworden. Van Brussel, in plaats van Moskou. Van de regen in de drup. Weer in een keurslijf , weer gedicteerd vanuit een verre stad waar machtsgeile, zelfverrijkende, wereldvreemde imperialisten de dienst uitmaken. Dat ze nu gefrustreerd zijn hebben ze aan zichzelf te danken en is op te lossen door ook uit de club te stappen, net zoals het VK dat doet. Terug naar her EEG model. De €U is een overbodige, imperialistische, machtsgeile moloch met een gecreeerde baantjescarousel. Weg er mee !

 5. Ik heb altijd een vermoeden gehad de Verhofstadt een Eurocraat is, alleen om te voorkomen dat België uit elkaar valt.
  Interessant is dat in Nederland een alternatief is voor Geert Wilders, Baudet. Het verkleint de kans enorm dat de PVV de grootste wordt, echter, er zullen in totaal meer kiezers zijn die op een patriottische partij stemmen. Bovendien heeft Baudet een andere stijl die wat aansprekender is voor de mensen die niet op de PVV durven te stemmen. Interessant is ook dat Baudet heeft gekozen voor een echte partij met partijdemocratie. Tot nu toe mislukte dit bij patriottische partijen door gekrakeel. Ik ben ook benieuwd of de PVV dissidenten naar Baudet gaan. Zeker is wel dat Baudet met kop en schouders uitsteek boven alle zetelrovers uit de PVV. Hij is een evenknie van Van Grieken.

  • Overigens zeg ik niet dat Baudet beter zou zijn dan Wilders. Ik denk dat beide specifieke groepen aanspreken. De vraag is of Baudet zijn partij slachtoffer zal worden van het gekrakeel virus. Maar dan hebben we Wilders nog. En er is nu ook minder reden om de PVV te hervormen, want heb je het niet naar je zin dan ga ja naar Baudet. Uiteindelijk zal de PVV wel hervormen, maar waarschijnlijk zal dit heel langzaam gaan.
   Verder wens ik Van Grieken veel succes. In ieder geval heeft hij een goed doorwrocht plan voor België.

   • Het is jammer dat veel mensen bang zijn voor “politieke” verandering, terwijl iedereen wel ergens een ontevreden gevoel over heeft.
    Dus toch maar weer stemmen op de bewezen onbetrouwbaren die nu al weken aan het onderhandelen zijn. Ik kan er met mijn pet niet bij. Je voelt je toch volkomen belazerd mocht je voor de VVD gekozen hebben die nu doodleuk overweegt om Groenlinks in de regering op te nemen. GL wat alles voorstaat waar de VVD stemmer van braken moet. Dit moet toch een revolutie onder de VVD (en CDA) kiezers teweeg brengen?

 6. Oekraine, waar bijna 3 jaar geleden 300 onschuldige mensen met hun vliegtuig zijn neergeschoten omdat dat fijne land het luchtruim niet sloot. (of erger). Waar 200 Nederlanders bij omgekomen zijn. Oekraine is daarmee bewezen medeschuldig. Maar dit wisten we reeds. En toch naar Kiev afreizen om dat smakeloze Eurosongfestival te vieren? Dat feestje kost Oekraine 25 miljoen euro, hetgeen dat corrupte land moet lenen omdat het failliet is. Overigens is president Poroschenko multi-miljardair. Het gemiddelde salaris is 200 euro per maand. Pensioenen worden in veel gevallen niet meer uitbetaald. In Donbas zijn mer dan 10.000 mensen omgekomen. Nazis worden officieel erkend door Kiev en herdacht en nog steeds gebruikt om deze afschuwelijke burgeroorlog in Donbas voort te zetten.
  Deelnemers en bezoekers van dit festival maken zich wat mij betreft medeschuldig aan deze krankzinnige situatie. “Ich habe es nicht gewusst”.

  • Conservatief

   13 mei 2017 op 00:44

   Het Oekraïne van Poroshenko staat aan de kant van de EU, van de NAVO, van het Westen. Tegen Poetin bovenal. Een policor land dus, vanuit de Westerse elite gezien. En het Eurovisie Songfestival is één van de uithangborden van die policor; zie ook het Timmermansiaanse motto “Celebrate Diversity”. Dat het in Oekraïne wordt gehouden, komt de elite alleszins mooi uit. Dus nee, die slachtoffers van de MH17 en alle andere misstanden worden volledig genegeerd. De elite én aanhang hebben wat te vieren, tenslotte.

 7. In Oekraïne is niets dat wat het lijkt te zijn.
  A) De Neo-Nazi’s zijn huurlingen, bendeleden van Igor Kolomoiskiy
  B) De Jood Igor Kolomoiskiy is geen Jood maar een Khazar, een Turkse stam uit Oekraïne, Kaukasus.

  A) Lees het Artikel van Laura Starink, mei 2014 http://www.iturl.nl/sn7Er8L
  B) Zie de wetenschappelijke uitgaven van het demografische boek “Atlas van Rusland” Originele titel “Cultural Atlas of Russia and the Sovjet Union” Oxford Equinbox door Sir Dimitri Obolensky Emeritus hoogleraar geschiedenis, Robin Milner-Guland Universiteit Sussex Pagina 34

 8. Er was een tijd dat we geen permanente noodtoestand hadden. Een tijd waar niet alles en iedereen bespied moest worden. Een tijd waar de criminaliteit niet uit de hand liep. Een tijd waar de eigen grenzen bewaakt werden. Een tijd waar we geen miljarden hoefden te doneren aan Zuid Europa. Een tijd waar wij niet hoefden op te draaien voor verliezen en wanbeleid in andere Europese landen. Een tijd waar de bureaucratie niet steeds meer opeist van de nationale verdiensten.
  Belgie laat zien dat een Europese federatie niet werkt. Het land heeft een enorme bestuurslaag maar er lijkt maar weinig aangepakt te worden. Een dikke bureaucratie draagt nooit bij aan een bloeiende economie, maar teert die uit.
  En dan nog snapt men de weerzin tegen de EU niet.

  • Wegens die artificieel veroorzaakte permanente noodtoestand wordt de EU draaiende gehouden met resources.
   In Duitsland was een reportage over de grote aantallen leegstaande asielcentra in alle grote en kleine steden. Alles mooi gebouwd , met de modernste infrastructuren ingericht. Alles te betalen door de steden met miljarden belastinggelden over 20- 30 jaren. Ontvangers zijn bijna steeds direct of indirect bekenden van politieke bestuurders, meestal van linkse strekking. Vraag waarom het leeg staat en zoveel geld voor zo een lange periode wordt besteed ? Omdat de migratie golf nog moet beginnen en we hierop moeten voorbereid zijn ! Opdracht van de EU/ Berlijn.

 9. Conservatief

  12 mei 2017 op 18:10

  De Franse keuze voor elitemannetje Emmanuel Macron is het tweede deel van het horrordrieluik 2017. Het eerste deel was de keuze in Nederland voor eurofiele partijen; het derde deel wordt Duitsland, als de eurofiel-multicul mafketel Martin Schulz bondskanselier wordt. Maar al deze eurofielen, die denken dat de “populistische revolte” nu al overwonnen is, lopen keihard tegen de betonnen muur op als ze hun plannen door willen drammen. Met Marine Le Pen kon de euro opgebroken worden, nu volgt de instorting omdat eurobonds onmogelijk zijn, maar de huidige weg van ECB aankopen en garantiefondsen, ook doodloopt.

 10. Conservatief

  12 mei 2017 op 17:55

  De euro is niet te redden. De enige weg, eurobonds, is namelijk onbegaanbaar. Volkomen terecht wil geen Nederlander, Duitser, Litouwer of wie dan ook in de eurolanden, meebetalen aan de Franse of Italiaanse staatsschuld, die je met eurobonds mede op je bord geschoven krijgt. Dat was bij de opzet van de euro al onmogelijk en nu, 20 jaar, later des te meer. Eurofielen zeggen dan wel dat we “allemaal Europeaan zijn”, maar dat is wereldvreemde onzinpraat die niet wordt gedeeld door veruit de meeste burgers. De ECB houdt de obligaties van Italië en andere probleemlanden (en daarmee de euro) nog overeind door massale aankoop ervan, maar dat eindigt onvermijdelijk en dan breekt de hel los. Dag euro en EU. Einde van wéér een leugentijdperk.

  • Het opkoopprogramma van Draghi kost de gemiddelde pensioenhouder tussen de 5 en 6 duizend Euro, heb ik mij laten uitrekenen door iemand die er verstand van zegt te hebben.

   Overigens vraag ik mij af waarom België veel Eurofieler is dan Nederland. Zou dat voortkomen uit de angst dat het land in tweeën splijt en hoopt men dit door een verenigde staten van Europa te voorkomen?

   • Overigens vraag ik mij af waarom België veel Eurofieler is dan Nederland. Zou dat voortkomen uit de angst dat het land in tweeën splijt en hoopt men dit door een verenigde staten van Europa te voorkomen?
    ____________

    Of zou het een veel prozaïscher reden hebben.
    Namelijk dat de ‘hoofdstad’ van de EU in België ligt.
    Zeg maar Belgische fierheid …..

    • Zou ook kunnen, inderdaad.

     • Allesbehalve.
      1/ Een Vlaming is niet fier op België. Hij wordt sedert stichting van België, nu al bij 190 jaar, gediscrimineerd.
      2/ Een Waal is fier op België zolang hij per jaar 16 miljard Euro transfergeld kan blijven stelen uit Vlaanderen, tot in de eeuwigheid. Krijgt de Waal tegenwind dan is hij met zijn franse colere de grootste antibelg.
      3/ De vlamingen zijn de eersten, in de jaren 80 vorige eeuw, die een electorale meerderheid (+35%) aan een eurocritische en belgische critische partij geven.
      4/ Er kwam niets van terecht omdat net zoals nu in Nederland , 30 jaar later, een politieke schutskring (Cordon Sanitaire) werd opgericht door alle verliezende politieke politieke partijen.
      5/ Daarbij heeft men in België de Vlaamse demografische meerderheid omgevormd tot een politieke minderheid.
      6/ Wallonië is demografisch kleiner als Vlaanderen en economische slechts een 15% van wat Vlaanderen opbrengt, maar heeft evenveel politieke gewicht.
      7/ Brussel , een verfranste…

 11. forget it ! het is het geld .

 12. Dat is België niet . Enkel diegenen die eraan verdienen. zo in Nederland.