Het Duitse etnomasochisme en de omvolking

door Guillaume Faye

Geschreven op 19 Januari 2017

Op 19 December 2016 is Duitsland voor de eerste keer getroffen door een islamitische aanval op grote schaal op de Kerstmarkt van Berlijn, symbolisch, na een reeks van kleinere aanvallen als inleiding.  Deze aanval werd opgeëist door ISIS.

De term ‘islamitisch’ is te verkiezen boven ‘islamistisch’, aangezien deze laatste uitdrukking suggereert dat het niet om de islam gaat, maar om een extreme deformatie ervan. Welnu, dat is onjuist:  Het islamisme en al zijn wandaden, waaronder het terrorisme, zijn het product van de echte islam, geheel conform de Koran, het lievelingshandboek van de jihadisten.

Deze aanval is de ultieme consequentie van het aanmoedigingsbeleid om alsmaar meer migranten toe te laten in Duitsland en dus ook de Europese buurlanden.  Dit beleid wordt uitgevoerd door de zeer perverse bondskanselier Angela Merkel, een zwakzinnige, die zich voordoet als een zeer verstandig iemand.

Op deze agressie wordt gereageerd in een verdwaasde reactie.

Zoals altijd, heeft men ook bij deze aanval te Berlijn, gereageerd met tranen,  kaarsjes, bloemboeketten, huilbuien en vergevingsgezindheid.

De Duitsers zijn net zo verzwakt als de Fransen, misschien nog wel meer.

Men geeft uiting aan zijn “bedroefdheid”, niet aan zijn woede.

Men toont een zelfbeeld van verslagenheid en gelatenheid, van onderdanigheid derhalve. Het is catastrofaal.

Tijdens de Oudejaarsnacht 2015 naar 2016 vonden te Keulen massale aanrandingen en verkrachtingen plaats. Deze werden gepleegd door Noord-Afrikanen ( nepvluchtelingen en in werkelijkheid indringers) tegen de oorspronkelijke bewoners van Duitsland. Ook hier reageerde de Duitse publieke opinie gelaten, afgestompt als men is door de propaganda van het systeem. (Slechts een kleine minderheid protesteerde heftig en werd om deze reden dan ook verketterd als zijnde politiek incorrect).

Al deze feiten tonen aan dat een etnische burgeroorlog Europa bedreigt.

Na de aanslag te Berlijn heeft Angela Merkel gezegd ‘zeer trots te zijn op de kalmte waarmee een groot aantal mensen op deze gebeurtenis heeft gereageerd.’

Deze ‘kalmte’ is in werkelijkheid slechts apathie en onderwerping.

Angela Merkel is feitelijk medeplichtig – de organisatrice zelfs – van deze invasie van migranten en alle ellende die dat met zich meebrengt, waaronder dus ook criminaliteit en terrorisme. Het kille cynisme van dit vrouwelijke staatshoofd weerspiegelt een logica, die wellicht de meest schadelijke is van alle Europese politieke leiders sedert 1945.

Ongelukkigerwijs is zij ook de meest invloedrijke, vanwege de tragikomische neergang van haar Franse partner. Dit komt overigens geheel op het conto van Frankrijk zelf. Duitsland heeft immers niets van doen met de fratsen van François Hollande [v1].

In Duitsland wachten 168 duizend illegalen aan wie asiel is geweigerd, op uitzetting.  Ze lopen niet veel risico, net zomin trouwens als in Frankrijk en de rest van Europa.

Massale seksuele agressie vond plaats op Oudejaarsavond 2015 te Keulen door Noord-Afrikaanse nep-vluchtelingen (zie hierboven).  De realiteit hiervan wordt echter tegengesproken door de antiracistische ideologie van de ontkenning.

Mevrouw Merkel loopt hierin voorop, zij, die meer dan een miljoen indringers, die men ‘migranten’ noemt’,  heeft uitgenodigd en binnen heeft laten komen. Zij zal hiermee doorgaan, indien zij wordt herkozen. Een deel van de Duitse publieke opinie, afgestompt en infantiel reagerend, noemt de bondskanselier zelfs liefkozend “Mutti” (moeder), alsof ze de beschermster zou zijn van het Duitse volk; terwijl ze het in werkelijkheid aan het verwoesten is.

 

Duitsland, ziek en masochistisch

 Economisch gezien goed in vorm (althans op het eerste gezicht), sterft Duitsland niettemin een langzame dood, en wel vanwege meedogenloze demografische redenen.

Duitsland zingt zijn zwanenzang. Het is zijn laatste illusie. Er worden steeds minder autochtone Duitsers geboren en hun aantal slinkt. Het land moet elders op zoek naar arbeidskrachten. Een volk, dat veroudert, is als kapitaal dat langzaamaan inteert.  Als er niets verandert, zal het Duitse volk binnen twee generaties verdwenen zijn. Dat komt door het dubbele effect van verminderende geboortecijfers enerzijds en de invasie van migranten anderzijds. Dat zijn onweerlegbare feiten. Zelfs de Duitse taal zal langzamerhand een dode taal worden. De vernietiging en omvolking van Duitsland is in gang gezet.

Duitsland ( de oligarchie en niet de publieke opinie en het gewone volk) waande zich beschut tegen islamitische terroristische aanvallen. Het land had immers geen koloniaal verleden en had zich altijd vriendelijk opgesteld tegenover de islam en de Turken.

Niettemin ziet men nu dat Duitsland een aanslag te verduren kreeg van islamitische moordenaars. De ironie van het hele verhaal is: Het Derde Rijk ondersteunde de islam en het Tweede Rijk was een bondgenoot van de Ottomaanse Sultan tijdens de Eerste Wereld Oorlog. De verhoudingen tussen Duitsland en de islam zijn troebel; en deze laatste vertoont een eigenaardige dankbaarheid. Dat is zijn handelsmerk. De Duitse naïviteit, gekenmerkt door zijn schuldgevoel, is echter meer dan tragisch.

Ivan Rioufol stelt:

De Duitse staat wordt verwoest door zijn schuldgevoel. Aldus sterven          beschavingen, die ontmand en decadent geworden zijn.

Zoals in Frankrijk, waar het zelfs nog erger is;

De burgers zijn verdoofd door de ideologie van de grote vermenging [….]

Het Westen kan dit debacle slechts vermijden door terug te keren tot autoriteit, kracht en strijd. Het gekoketteer van Obama met de islam geeft aan hoe kwetsbaar de vrije wereld is, welke Merkel heeft verraden door

de poorten open te zetten voor meer dan een miljoen moslims in naam        van de “diversiteit”.

(Le Figaro, 06/01/2017)  [v2]

 

De Duitse onverantwoordelijkheid bedreigt Europa en het Duitse volk

 

Naïviteit en hang naar utopie heersen in Duitsland meer dan elders. Het zweemt zelfs naar perversiteit. Dit land heeft in één jaar tijd meer dan een miljoen vluchtelingen verwelkomd en de stroom blijft maar aanzwellen.

Mevrouw Merkel vernietigt de Europese beschaving.

De lijst van fouten, begaan door de Duits Staat, is lang en ernstiger dan die van zijn Europese buren :

– Onverantwoordelijke oproepen ter verwelkoming van ‘migranten’en

‘vluchtelingen’ (die feitelijk indringers zijn en voor 90 % geen echte          vervolgden).

 • Het open grenzen beleid
 • onvolwaardige controles
 • juridische toegeeflijkheid en laksheid

-zwakke politie
Het fanatieke racisme van Hitler kan vergeleken worden met het uitgelaten anti-racisme van mevrouw Merkel. Het resultaat is hetzelfde : Het is een catastrofe  voor Europa. In beide gevallen is het van nature crimineel, waarbij het direct is in het eerste geval en indirect in het tweede geval. Met dwaasheid als toegift. Net zoals er binnen de Europese beschaving een Duitse grootsheid bestaat door zijn culturele en wetenschappelijke bijdragen en door zijn economische successen, net zo is Duitsland, zodra het zich manifesteert op het politieke plan een catastrofe voor Europa.  Het gedraagt zich volkomen vals, de gehele tijd en dat al sinds 1870 !

Dan weer is men  militaristisch, dan weer pacifistisch. Ofwel is men racistisch ofwel antiracistisch.  Of men is op hovaardige wijze militaristisch, ofwel masochistisch door zichzelf schuldgevoelens te bezorgen. Ofwel is men een Atlantist en idolaat verzot op Amerika ( de voormalige Bondsrepubliek Duitsland ) of men is stalinistisch en neonazistisch ( de voormalige DDR)  v[3].

Het punt is, dat de Duitse politiek altijd catastrofaal geweest is.

Mevrouw Merkel heeft met het openzetten van de Europese grenzen voor binnendringende ‘vluchtelingen’  de lijn van een onverantwoordelijk handelend Duitsland voortgezet. Dit laatste is niet alleen schadelijk voor Europa, maar ook voor het Duitse volk zelf.

 

Racistische anti-Europese haat en haat jegens het Christendom.

 

Voor Gilles Kepel betekende de Kerstmarkt het volgende :

De Kerstmarkt die in het vizier genomen werd, behelsde op natuurlijke wijze een christelijke dimensie, maar vertoonde ook een feestelijk karakter […], een feest van consumptie.

(Le Figaro, 21 december 2016).

Kerstmis, het is het symbool van alles wat zij haten. En dit feest symboliseert alles waar zij naar verlangen, maar wat ze, gefrustreerd als ze zijn, niet kunnen verwezenlijken en beleven.

De aanslag in Berlijn op de Kerstmarkt, met een vrachtwagen die zich in de menigte boort, is een kopie van de aanslag in Nice op 14 juli 2016. Het bewijst dat de terroristische moslimse agressie, of ze nu gerealiseerd dan wel verijdeld  wordt,  feestelijke plekken als doelwit heeft  – symbolen van onze ‘verdorven’ beschaving –  en symbolen van het Christendom.

In Oostenrijk werd een asiel-aanvrager, een onechte vluchteling, gearresteerd net voordat hij een aanslag wilde plegen in Salzburg op de festiviteiten ten tijde van Kerstmis. Het is een obsessie. [v4]

 

Door zogenaamd ‘anti-racistisch’ te zijn maakt men zich feitelijk medeplichtig aan de slachtpartijen van de jihadistiche moordenaars.

 Sedert het begin van 2015 zijn er meer dan een miljoen “migranten” of “vluchtelingen” aangekomen in Duitsland en West-Europa. Voor 90 % zijn zij afkomstig uit islamitische landen. Onder hen bevinden zich honderden strijders en jihadistische moordenaars, zoals Amri, de slachter van de Kerstmarkt in Berlijn. Deze Tunesiër was Europa binnengekomen als nep-vluchteling via Italië, waar hij 4 jaar in de gevangenis had gezeten vanwege diverse vergrijpen.

Hij werd nooit uitgezet. Hij werd overduidelijk aangemerkt als kandidaat voor de terroristische jihad.  Hij stond bekend als een gewelddadig straatschender en was een oude bekende van de politie die bij herhaaldelijke vergrijpen opgepakt was. Tevens was hij een afgewezen asielzoeker. Ondanks dit alles werd hij niet lastig gevallen noch gearresteerd, noch uitgezet door de Duitse autoriteiten.

Honderden andere terroristische moslims bevinden zich in een soortgelijke situatie en verplaatsen zich vrij door alle landen van Europa.

Een Duits senator van de Groenen, Till Steffen, belast met Justitie in de deelstaat Hamburg, heeft de publicatie geweigerd van het recherche onderzoek naar de Tunesische moordenaar op de Kerstmarkt teneinde te ´vermijden´

(speciaal wollig taalgebruik)  dat men botsingen zou krijgen met de moslims en deze laatsten gestigmatiseerd zouden worden.

Dit `antiracisme´ dat onderhand pathologisch is qua etnomasochisme en dat druipt van het ´liefhebben van vreemdelingen´,  is de hoeksteen van de capitulatie der Europese elites.

De Tunesische moordenaar was door de controles geglipt van het Duitse politieapparaat. Dit gebeurde niet, zoals beweerd werd, door nalatigheid of door slapheid, welke ideologisch gemotiveerd was, maar door medeplichtigheid. Deze medeplichtigheid wordt beoefend in naam van het `antiracisme´.  Anis Amri, houder van diverse valse paspoorten en recidiverend crimineel, waarvan vermoed werd dat hij een kandidaat was voor de dodelijke jihad, werd in 2016 door een Duitse rechter vrijgelaten uit een detentie centrum.

Deze zachtmoedigheid, die wijdverspreid is in Europa, brengt een duidelijke boodschap over op jonge moslims, die zich aangetrokken voelen tot de jihad ,

in het bijzonder met betrekking tot criminaliteit.  Het laat zien dat men ongestraft blijft en kan doen wat men wil.

De zwakte en de lafheid der Europese autoriteiten wekt hun agressie op.

 

De collaborateurs van de immigratie en het terrorisme der binnendringers.

 

Als toonbeeld van etnomasochisme en dwaasheid kan Markus Dröge ten toon gesteld worden. Hij is een predikant uit Berlijn en verklaarde na de islamitische aanval op de Kerstmarkt :

Onszelf isoleren leidt nergens toe. Wij zullen moeten leren om samen te leven met mensen met een andere religie en culturele achtergrond.

Hij voegde eraan toe:

Dat is de boodschap van Kerstmis.

Anders gezegd : Laten we doorgaan met het opnemen van de vijand. Laten we blijven herhalen dat hij een vriend is.

Mevr. Merkel deelt exact dezelfde ideologie. De “boodschap van kerstmis” bestaat er dus uit, dat we diegenen moeten verwelkomen en dulden, die

christenen op Kerstmarkten uitmoorden…. Behalve dwaas en naïef getuigt deze boodschap ook nog eens van perversiteit.

De Staatssecretaris van Integratie ( vocabulaire voor wollig taalgebruik om invasie aan te duiden)   Mevr. Aydan Özoguz heeft verklaard :

De diversiteit maakt ons rijker en niet armer. Dat moet ons devies zijn.

Het was ironisch en feitelijk tragikomisch, dat deze leugenachtige verklaring, die bol staat van  het wollige taalgebruik van de officiële ideologie, enkele minuten voor de islamitische aanval te Berlijn geuit werd…..

Dit soort onjuiste en perverse uitingen vindt voortdurend plaats bij de elites en de regeringsvertegenwoordigers in West-Europa (vooral in Duitsland, Frankrijk en België). Maar het vindt ook plaats in de hogere kringen van de katholieke kerk, tot aan de Paus toe (1).

 

Er zijn echter ook wakkere Duitsers, die in opstand komen

 

Frauke Petry is de leidster van het AFD (Alternative für Deutschland ) [v5]

Zij heeft voorgesteld om terrorismeverdachten middels alle mogelijke controleprocedures te identificeren. Dat kan middels hun “etnische achtergrond”,  hun huidskleur, de kleur van hun haren en ogen, enzovoorts… Het is een procedure die getuigt van gezond verstand, en die zonder problemen wordt toegepast in de Verenigde Staten en Israël.

Het is immers een vaststaand feit dat sedert enige jaren 100 % van de terroristen in Europa, Amerika en Israël  van Arabische oorsprong is, dan wel afkomstig uit Centraal Azië of  Afrika.

Het heeft geen nut om zijn tijd te verdoen met het controleren van jan en alleman.  Het is veel beter zich te concentreren op een groep die welbekend is en waarvan men precies het risico kent.  Maar wat een ellende gaf dit voorstel ! Het leidde in Duitsland tot een groot schandaal want Frauke Petry werd beschuldigd van  ‘racisme.

Dit soort ideologische vooroordelen staat objectief gezien eigenlijk gelijk aan medeplichtigheid met de moordenaars.

De Duitse “populistische” partij AFD, die op schandalige wijze wordt neergezet als neo-nazistisch, heeft een stijging doorgemaakt in de peilingen. Bovendien heeft deze partij het aangedurfd om na de aanslag in Berlijn te zeggen :

‘Mevr. Merkel heeft bloed aan haar handen.’

Markus Pretzell, een vertegenwoordiger van de AFD, formuleerde het aldus:

‘Het zijn de doden van Merkel.’

Prettig klinkt dit niet, maar dit beeld is wel juist.

Met het bevorderen van de immigratie-invasie faciliteert Angela Merkel terroristische aanslagen en bereidt ze het ontluiken van een etnische burgeroorlog voor. Zij doet dit in nog sterkere mate dan de overige Europese leiders. Het is moord en doodslag door onbenul.

Klaus Bouillon, minister van Binnenlandse Zaken (CDU) van het Saargebied, heeft verklaard: ‘Wij zijn in staat van oorlog, zelfs als bepaalde personen die slechts het goede willen zien, weigeren om dit te onderkennen.’

Zijn stem is die van een roepende in de woestijn. Niettemin heeft Sigmar Gabriel, de vice-kanselier (SPD) en kandidaat voor de opvolging van Angela Merkel, zich uitgesproken voor een verbod op salafistische moskeeën, het ontbinden van hun verenigingen en de uitzetting van hun predikers.

Deze maatregelen maken echter weinig kans om effect te sorteren, als ze al worden uitgevoerd. Ze vallen in het niet bij deze overgrote dreiging : de immigratiegolf, die het land overspoelt en die voor 90 % uit moslims bestaat.

De zeer dappere Pegida-beweging, die zich verzet tegen ‘islamisering van het Westen’, is door de media en de politieke elite uitgemaakt voor fascistisch.

Dat mag duidelijk zijn.  Voor de heersende dominante islamofiele kliek, die zich systematisch beroept op ‘antiracisme’, is verzet tegen de moslimse invasie natuurlijk ‘fascistisch.’

Het is een ongelooflijke omkering van de werkelijkheid : Weerstand bieden tegen het islamo-fascisme zou …. fascistisch zijn !

De vijanden van Pegida, die voor het merendeel Duitsers van eigen bodem zijn, gedragen zich ten opzichte van de indringers als collaborateurs. Hen kan een zekere fascinatie voor de islam niet ontzegd worden, hetgeen merkwaardigerwijze ook het geval was met een bekend Duits regime uit het verleden.

Overigens zijn ook vele vijanden van Pegida van Turkse komaf, dus islamitisch.

Het is zeer belangrijk om alle krachten te bundelen in het Duitse verzet tegen de islamisering en de invasieve massa-immigratie. De kanselarij, het Bundeskanzleramt, Willy Brandt Strasse 1 te Berlijn is hiervan de organisator. Laten we het maar durven zeggen : de criminele organisator.

Het oorspronkelijke artikel staat hier :

http://www.gfaye.com/la-question-allemande-et-lislam/

 

Voetnoten van de schrijver van het artikel :

 

 • In dit verband is het aanbevelenswaardig, het volgende boek te lezen :
  Een recent essay van Laurent Dandrieu, Église et immigration, le grand malaise, met de overduidelijke ondertitel «  Le Pape et le suicide de la civilisation européenne ».

(Kerk en immigratie, het grote onbehagen. Met als ondertitel :   De Paus en de          zelfmoord van de Europese beschaving.’

 

Voetnoten van de vertaler :

 

Woorden in de tekst tussen deze haken [], zijn toevoegingen van de vertaler.

 

[v1]  François Hollande : Op het moment van schrijven van dit artikel was
Hollande nog president van Frankrijk.

[v2] Ivan Rioufol : Journalist van Le Figaro.  Heeft ook een blog :

http://plus.lefigaro.fr/tag/ivan-rioufol

[v3] Zowel de BRD als de DDR zijn staatsvormen geweest, die aan Duitsland werden

opgelegd. West Duitland  was bezet door Amerika en hier ontstond de BRD

(BundesRepublik Deutschland). Oost Duitsland was bezet door Rusland en hier

werd de DDR (Deutsche Demokratische Republik) gecreëeerd. Dit vond plaats
meteen na de Tweede Wereldoorlog.

 

[v4] Na publicatie van dit artikel door Guillaume Faye (januari 2017) werd Engeland          geteisterd door 3 dodelijke, islamitische aanslagen :

 

22 maart 2017  : Westminster Bridge,    4 doden,   50 gewonden.

22 mei    2017  : Manchester,               23 doden,  119 gewonden.

3 juni    2017  : London Bridge,           8 doden,   48 gewonden.

Rond de tijd dat aan de vertaling van dit artikel werd gewerkt, werd Manchester
geraakt door een aanslag  (22 mei 2017). Een muziekfestival, dat voornamelijk door jonge teenagers bezocht werd, werd  getroffen door een sadistische zelfmoordenaar.  Alweer een reli-fanatieke   moslim, die op perverse wijze de westerse cultuur dodelijk wist te treffen. Uiteraard was het weer hetzelfde patroon : Alle politici waren wederom  ‘geschokt’ en het publiek dromde massaal tesamen om teddyberen, tranen en  bloemen te plempen op de plaats van de ramp. Samen met bordjes met teksten
als ‘We stand together’ en ‘Peace will win, fear will loose’ en meer van dat soort nietszeggende, banale uitingen.  Interessant binnen dit kader is ook de zienswijze van hoogleraar Beatrice de  Graaff over deze aanslag  :

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/25/aanslag-manchester-heeft-precies-het-gewenste-effect-10063732-a1560366

[v5] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Frauke_Petry

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

64 Reacties

 1. En daar gaan we weer! Zojuist gelezen. Brussel wil visum vrij reizen voor Kosovaren. Kosovo, het land der struikrovers. Mocht je auto gestolen zijn, even in Kosovo gaan kijken, zoiets.
  Moslims, Balkanezen, Oekrainers, Oost-west-noord-zuid en centraal Afrikanen. Ze stromen de EU binnen. Met of zonder paspoort, visum, gezondheidsverklaring of bewijs van goed gedrag om maar wat te noemen. Daarna volgen de gezinnen, familie en dorpsgenoten. Het “vluchtelingen” aantal kun je gerust met 5 vermenigvuldigen. Fijn dat multicultoerisme. De verzorgingsstaat wordt, is al onbetaalbaar. Ziektekosten premies rijzen de pan uit. Om maar te zwijgen over criminaliteit. Baudet (FvD) eist belasting verlaging, een heel goed idee! Maar dan moet er eerst een oplossing voor bovenstaande bodemloze put gevonden worden. Een wensdroom?

 2. Gladiator…

  Meerdere malen heb ook ik aangegeven dat er iets moet gebeuren. Hoe dan ook. Waar dan ook. Met wie dan ook. Ik betrap mijzelf erop dat ik hier vele woordtovenaars mag bewonderen die met de mooiste contexten komen over het waarom en hoe het is onstaan, onze ineenstorting van de samenleving. Telkens weer. Niks mis mee maar de tijd begint nu echt te dringen. Boswandelingen, bent u serieus?

  Nogmaals Joost! Een verzoek en oproep tot een algemene vergadering danwel bijeenkomst ergens in den lande. Ik weet van jouw standpunten, jouw principes en wat al niet meer. Maar toch…begrijp de ernst. Ik weet dat ook jouw handen jeuken. Met de juiste mensen omzeilen wij het ‘democratische systeem’…en nemen wij over. Wie anders dan wij? En ja, ik heb ze op een rijtje. Gelukkig wel!

  • @Bagul,
   Natuurlijk bedoel ik niet om in het bos te gaan wandelen, hooguit om je geest een beetje te legen en ideeën opdoen. Ik heb er wel enkele en denk zelf best wel goede.
   En een oproep om ergens bij elkaar te komen, ik zal er (onder normale omstandigheden) zeer zeker zijn!!! Laat dat maar duidelijk zijn.
   Ik zou net zoals enkele anderen op deze site best wel willen verkassen naar het buitenland maar ik heb kinderen én kleinkinderen welke géén maar dan ook géén toekomst meer hebben en dat kan ik niet goedkeuren.
   Ik ben er klaar mee én voor en zal dus ook hier opletten voor een vervolg.
   Gegroet,
   Gladiator

 3. @ alle schrijvers hier……
  Nog maar eens,
  en men kan DIT nu geraaskal vinden, maar de tijd dat WIJ (ik en…..jaaaaa) er iets aan zouden kunnen gaan doen door plannen uitwisselen enz enz enz wordt steeds krapper en krapper.
  Vergeet ene Wilders, deze man zal nooit maar dan ook nooit gaan regeren. Opzet??? ik ben van mening dat dit idd opzet is maar dat maakt eigenlijk ook helemaal niets uit!
  En nogmaals de tijd dringt en schrijven over alle “problemen” alsmede “kankeren” op alles en iedereen gaat ook niet helpen.
  Ik kan hier 1001 probleem opsommen en de politiek uitmaken voor wat ik wil. Zij, de politici (oftewel poppetjes) lezen dit niet eens en als dan interesseert het hun geen bal!!~!!!
  Ik ben er helemaal klaar mee dus……..ik hoor het wel en anders stop aub met ouwe hoeren en ga lekker in het bos wandelen, dat doe ik inmiddels ook en dat lucht echt op!
  Gegroet,
  Gladiator

 4. Oostenrijk gaat de grenzen met Italie stevig bewaken met militairen. Ik geeft het land 100 % gelijk en ben solidair met ze . Italie jammert dat dit indruist tegen het ‘vrije verkeer’ in de ‘unie’. En zo worden we belazerd; alsof Schengen bedoeld was voor ILLEGALE migranten!! Het volgen van het nieuws wordt steeds slechter voor je gezondheid. Europa is een groot vergiet en de grensbewaking haalt de illegalen binnen!
  Het recht wordt verkracht door Brussel.

  • En als de Brusselse rechtsverkrachters beweren dat we die jongeren nodig hebben vanwege de vergrijzing, dan is er maar 1 rechtsgeldig antwoord: Die jongeren dienen dan LEGAAL te migreren! Dan weten we wie er binnen komt.

   • @Arjen Precies!
    West Europa is overbevolkt, dus vergrijzing is prima. Ook moslims en afrikaanse negers vergrijzen. Waarom promotie van illegale immigranten die NOOIT zullen integreren? Waarom promotie van dat maffe gender gedoe, die nooit kinderen zullen produceren? Waarom niet gewoon autochtone gezinnen promoten? Met betere (financiele) ondersteuning? Dat is de oplossing maar vreemd genoeg wil men hier niet aan. Wie begrijpt het nog?

    • En kijk je dan naar ‘Opsporing verzocht’, dan zit je helemaal te koken van woede. Ze noemen het ‘kleine criminaliteit’, dat dreigen met messen en wapens. Maar het is de betonrot van een samenleving. Het begin van de totale verrotting.
     De staatsomroep noemt die misdaad van asielzoekers ‘winkeldiefstallen’. O wat klinkt dat onschuldig. Maar er worden dus mensen fysiek bedreigd en verwond, vaak zeer ernstig.

 5. Men kan dit geraaskal vinden; dus wijs ik er maar weer op dat Schengen geldt voor: paspoorthouders van de aangesloten landen en houders van een visum, uitgegeven door een van die landen.
  Illegale migranten zijn in ALLE opzichten fout bezig. En ze weten het!

  • Strategie van radicale islamitische groepen: eerst langdurig chaos veroorzaken (roof, ontvoeringen, geweld tegen weerlozen enz.) om zich vervolgens te presenteren als brengers van vrede en orde.
   We zien het gebeuren in Midden Afrika en op Mindanao. Europa is kennelijk nu aan de beurt.
   Het is dezelfde strategie als die van de maffia en de radicale marxisten. Eerst kapot maken om dan de macht te nemen.

 6. En dan op GS te zien hoe Timmermans het heeft over ‘vluchtelingen’. De man liegt dus. En de ‘last’ zou dan eeuwig duren volgens de man en ‘eerlijk’ over Europa verdeeld moeten worden Na EERST die last zelf te veroorzaken; hoe ongelooflijk brutaal kan een linkse linkerd zijn?! Europa moet kennelijk kapot!
  Heeft de heer Timmermans, als hoge ambtenaar, nooit van legaal migreren gehoord?! Wat is dit toch ziek.
  GS toont nog een filmpje; een boot vol Noord Afrikanen vrolijk op weg naar Europa terwijl ze intussen Aluh akhbar roepen als een strijdkreet. Elk vertrouwen in Brussel is volledig verdwenen. Volledig.

 7. Leo KarelJan

  4 juli 2017 op 15:30

  Marcouch burgemeester van Arnhem! Een fan van de moslimbroederschap, voorstander van kopvodden bij de politie, voorstander van zo veel mogelijk Turks en Marokkaans sprekende agenten, lid van de grote verliezer PvdAllahaanbidders.
  Dat kan alleen in NL ( overal elders worden burgemeesters door het volk gekozen!! ) : het partijkartel van de smerige regentenkliek aan het werk! Wat een vuile vieze ( zelf ) islamisering!
  En alleen Wilders staat weer op! Het is geen 5 voor 12, het is allang over 12. NL is een totaal verloren en gedegenereerd land! Met dank aan de kliek!

 8. Beste reageerders, ik hou het voor gezien. Ik woon nog in een EU land, niet in Nederland maar het wordt me te destructief hier. De immigratie gekte gaat gewoon door. De gender idiotie ook. Referenda en verkiezingen worden door overheden gemanipuleerd of genegeerd. Islam wordt door onze “leiders” de religie van de vrede genoemd terwijl het slechts een onderdrukkende idiologie is. Italie zwicht onder de illegale migranten dus heeft Brussel besloten dat de NGO bootjes maar door moeten varen naar Frankrijk en Spanje. Bekijk het laatste optreden van Juncker in het EP op youtube eens, kost slechts 2 minuten. Wat een gevaarlijke treurigheid. En NL krijgt er een PvdA (!) burgemeester bij. Een Marokkaan met een duister politiek verleden. Zie http://www.briefjevanjan.nl/aan-ahmed-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AB-marcouch/.
  NL is gek geworden. De rest van de EU ook. Vaarwel vrienden het ga je goed.

  • Sint Nicolaas

   5 juli 2017 op 14:09

   Ik geef u geen ongelijk beste Cale. Sint is al jaren weg uit NL en het was de beste keus ooit. Had het even gehad met reaguren ook. Mede door het overlijden van vader Sint die na ruim 91 jaar de pijp aan Maarten heeft gegeven. Die heeft zich ook zo vaak afgevraagd wat er gaande is in €uropa en waarom men gericht afstevent op een totale ontwrichting van de maatschappij, het volk verraadt en en een burgeroorlog uitlokt. Het verval van NL heeft hij met lede ogen aangezien en had zelfs spijt dat hij de moeite nam om zich in het verzet in te zetten voor de bevrijding. Wat u verder aanhaalt over de immigratie, de €U, de baantjescarousel, de islamisering. NL is inderdaad compleet gek. Heb het al zo vaak geplempt maar men is Oostindisch doof en ziende blind.

   • Sint Nicolaas

    5 juli 2017 op 14:19

    Ongelooflijk wat het electoraat zichzelf aandoet, zelfkastijding pur sang. Je ZIET toch wat er gaande is ??? Het is toch geen rocket science ? Eigen leefomgeving gaat de vuilbak in, eigen volk wordt verraden, alles staat ter discussie waar NL voor staat en NL tot NL heeft gemaakt. Was voor de crematie vorige week in NL en de verhalen die je hoort, de onvrede die er is die is enorm. De politiek is ook een schaamteloos stelletje regenten met een giga opgeblazen ego. Eigen belang, Brussels belang en partijbelang zijn belangrijker dan het welvaren van eigen land en volk. Zoals gezegd, ben blij dat ik weg ben want dit gaat volledig verkeerd en draait uit op bloedvergieten en anarchie. Kijk het van de zijlijn aan en denk regelmatig : Ocharme ! Maar men verdient het. Alleen triest dat, zoals eerder gezegd, de weldenkenden er in meegesleurd worden.

    • @Sint Nicolaas. Allereerst oprecht gecondoleerd met het verlies van uw vader. Ook ik reaguur niet zoveel meer. Het is toch allemaal tegen dovemans oren gericht. GS plaatste vandaag de link (legaal!) naar het boek van Martin Bosma van de PVV; http://www.geenstijl.nl/archives/images/deschijnelitevandevalsemunters.pdf

     Als je daar leest hoe hard Links al vóór de Oorlog(!) bezig was de boel van binnenuit te corrumperen dan loopt je het schuim uit de broekspijpen van woede. Het spijt me ontzettend dat het offer van uw vader in WW II voor niets geweest is. Ik heb gewoon plaatsvervangende schaamte. En u heeft gelijk, het smeult inderdaad overal. Men is het p0epbeu om voor gek en racist versleten te worden als men met eigen ogen de teloorgang en verloedering ziet en daar gewag van maakt. Maar de kruik gaat net zolang te water….

     • Sint Nicolaas

      6 juli 2017 op 19:11

      Tja beste Sjefke. Vader Sint was een wijs man, net als uw oom in de USA is. Mensen die door hun levenservaring zien wat er gebeurd en wat de gevolgen zullen zijn. Trump zei het van de week nog. De westerse beschaving staat op het spel en wat een gelijk heeft ie ! Wat er na WOII is opgebouwd, onze vrijheid en welvaart, heeft nog nooit zo nadrukkelijk ter discussie gestaan. En waarom ? Omdat een stel achterlijke, zwakzinnige mohammedanen zich storen aan onze manier van leven. Bij miljoenen marcheren ze naar het westen en ze zullen pas tevreden zijn als ze dezelfde puinhoop gecreëerd hebben waar ze zogenaamd voor gevlucht zijn. Alle ellende en problemen nemen ze mee en onze zogenaamde “leiders”laten het gebeuren. Bang als ze zijn voor de oprukkende massa.

 9. Sint Nicolaas

  6 juli 2017 op 19:22

  En wat kunnen ze ons bieden, die laag-IQ stumpers ? Geen technologische vooruitgang, geen democratische betrokkenheid of liefde voor het gastland. Zelf krijgen ze niks voor elkaar behalve moord en doodslag dus dan maar parasiteren op het westen en dit te gronde richten. Wat hebben ze ons door de eeuwen gebracht ? Geen Einsteins, Rembrandt’s, Tesla’s en andere baanbrekende wetenschappers. Wat willen ze eigenlijk ? Wereldheerschappij ? Ze kunnen nog geen pieswedstrijd in een brouwerij organiseren. De wereld komt tot stilstand en keert terug naar de middeleeuwen want dat is de mentale en geestelijke gesteldheid die ze hebben, gebaseerd op een dubieus stuk lectuur waarin een pedofiel en struikrover de hoofdrol speelt.

 10. Sint Nicolaas

  6 juli 2017 op 19:37

  De planeet zucht al onder de overbevolking maar dat mag de seksuele pret van deze barbaren niet drukken. Hoe meer jihadbaby’s hoe beter. Dat de planeet hier niet mee gediend is dat is van ondergeschikt belang. Miljarden afrikanen er bij, toe maar mensen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Het westen is druk bezig zichzelf op te heffen en zich tot die tijd te verlagen naar het niveau van wat er binnen komt. De (s)linksen komen er nog wel achter wat ze aanrichten. ook die vallen ten prooi aan de oprukkende hordes. €uropa leeft in een schijnvrede waarin onmachtige overheden machteloos staan tegen de steeds veeleisender wordende indringers. De bom zal onherroepelijk ( evt. letterlijk ) barsten en de schuldigen zitten in Den Haag en Brussel. En we laten het gebeuren……..

 11. Van Lotje (getikt)

  3 juli 2017 op 13:03

  Moet je voor de gein ’s op der spiegel kijken:

  http://www.spiegel.de/

  Daar lacht (bij mij althans) je een advertentie tegemoet – “samen kunnen we alles bereiken”.

  Dat linkt dan hiernaar toe:
  https://www.wir-zusammen.de/ueber-die-initiative

  En van de namen schrik je – Opel, adidas, Airbus, Deutsche Bank, Lufthansa, Siemens, Volkswagen.

  Anders gezegd – Duitsland heeft het voor het zeggen in Europa. Binnen Duitsland hebben grote Duitse bedrijven blijkbaar belang bij goedkope arbeidskrachten. Dus die poorten blijven wagenwijd open staan.

  • De zwevende kiezer

   3 juli 2017 op 20:05

   Die bedrijven hebben niets aan analfabeten. Deze fabrieken zijn allemaal volledig geautomatiseerd. Je hebt daar juist zeer vakkundig en serieus volk voor nodig om deze te laten draaien. Er is in Nederland een groot te kort aan goed opgeleide procesoperators. Heb je VAPRO B,C of D dan liggen de banen voor het oprapen. In het magazijn hebben ze dat soort mensen ook niet meer nodig want daar is alles ook geautomatiseerd. Met een ketting baan alles volautomatisch de vrachtwagen in. Op de vrachtwagen zit er ook niet in want een chauffeurs diploma is ook niet zo makkelijk als je denkt om te halen. Laat staan je rijbewijzen B, C, CE. Wat blijft er dan over voor deze laag, niet, opgeleide mensen. Schoonmaker of postbezorger en dan houdt het wel op.

 12. Merckel is dronken van water, zei mij vandaag een taxibestuurder immigrant. Veel erger dan dronken van alcohol , beweert hij , want van alcohol kan men het begrijpen en is men de volgende ochtend weer sober. Hij vindt Merckel het grootste gevaar in de wereld, want hij werkt al levenslang en hij mag er niet aan denken dat Merckel zoveel nietsnutten en gekken in Europa toelaat, diezelfde nietsnutten die hem net deden zijn geboorte land verlaten. Hij wil werken.

 13. Ik heb een Volkskrant artikel gelezen wat mijn bloed als revisionist sneller doet stromen. Ik ben een revisionist, niet alleen omdat ik op zoek ben naar de waarheid maar vooral ook omdat het gevaarlijk is om een wit-zwart beeld te schetsen van de geschiedenis. Zoals ik schreef in een eerdere posting bleek uit geopende archieven dat Stalin een aanvalsleger bouwde om west Europa te kunnen veroveren. Hitler schreef in Mijn Kamp zijn grote angst voor het bolsjewisme, resulterend in de moord op miljoenen en miljoenen en miljoenen Russen (orthodox christenen en intellectuelen in het bijzonder), maar had hij ook gelijk? Hier een interessant Volskrant artikel over dit onderwerp en de mogelijke reden waarom Rusland werd aangevallen door Duitsland:
  http://www.volkskrant.nl/opinie/bloedpact-moest-stalin-in-staat-stellen-europa-te-veroveren~a3723153/

  • @Koffij

   https://tegenlichters.wordpress.com/2012/03/08/ons-slavernij-verleden/

   Wellicht vraagt u zich af waarom ik die link geef. Wel, na het lezen van een bulk geschiedenis die eigenlijk not done is, stuit ik meer en meer op een elitaire kliek uit het ons kent ons inteelt systeem (echt waar).
   Veelal joods, maar ze laten hun broeders en zusters feestelijk afsterven als het misgaat met hun elitaire plannen. (Zo ongeveer de kliek dus die zich ophoudt rond Soros, de Rothschilds waarvan Macron een mooi voorbeeld is.

   Ik ga nu even erg ver in de geschiedenis:

   https://tegenlichters.wordpress.com/2012/03/08/ons-slavernij-verleden/

   Ook hier weer die kliek.

   • Lees het boek De Zijderoutes van Peter Frankopan.
    Met o.a. Europa’s belangrijkste export artikel naar het midden oosten waren slaven, blanke slaven totdat de Paus het verbood.

 14. Juist. Ik had het artikel al Een echte aanrader is Het Boek “Messianisme zonder mededogen” van Marcel van Hamersveld en Michiel Klinkhamer. Het communisme, zijn aanhangers en zijn slachtoffers. Een dun boekje maar met ontzettend veel informatie en links. Naar “mijn” empirische mening zijn zij de echte Russische geschiedenis kenners.

 15. Bedankt allen. Als ik een uurtje vrij heb dan ga ik al het interessants lezen.

 16. Na 1945 begon een nieuw Europees tijdperk. Afhankelijkheid van de U.S als meest opvallende. Frankrijk en Benelux als opvallende blok landen die dat niet snapten. Rond 1960 was dat probleem ook opgelost. De oorzaak was koude oorlog.
  Vrijheid volgens Marx en Lenin zorgden daarvoor. Tot vandaag is Rusland enigste land daarvoor verantwoordelijk. Nederland, onder [ U.S ] orders, doet dapper mee met terug vechten. Met als laatste flop een onderste steen. Bekijk de problemen rondom regering formeren. klimaat en immigrant. Niet het welzijn van inwoners. Opeens begrijp je de voorouder beeldenstorm.

 17. Tim Pietersen

  30 juni 2017 op 12:55

  in relatie tot jihadisten het volgende: cafe weltschmerz https://www.youtube.com/watch?v=cEhaAnZO2fM Steunt Nederland terreur in Syrië?; Arno Wellens en Eric van de Beek

  http://www.novini.nl/steunt-nederland-terroristen-syrie/ ” Op dezelfde dag werd de motie in stemming gebracht. Vóór de motie stemden: CDA, SGP, Christenunie, SP, Partij voor de Dieren en 50Plus. Tegen stemden: VVD, PvdA, GroenLinks, D66, PVV, Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren en Houwers.”

 18. Ik snap dat dedain niet, als mensen hun medeleven willen betuigen door kransen, kaarsjes en dergelijke meer. Dat is een uiting van medeleven en daar mag je niet sarcastisch over doen. Want we beseffen heel goed dat ook wij degene hadden kunnen zijn die daar zomaar werd vermoord door een islamiet, ondanks ons brave lieve leven.
  Intussen is het wel de UN die de politieke agenda bepaalt, ook die van de EUSSR; daar hoef je geen aluhoedje voor te zijn. Het duidelijkst komt dit naar voren bij de UN wens tot het mixen van culturen en bij het klimaat-alarmisme. In beide zaken is Merkel de opperdienaar van de UN. Dit kan te maken hebben met de Duitse angst opnieuw ‘heerser’ te worden. Maar de psychologie is verder niet interessant; interessanter zijn de kwade gevolgen. Daar moeten wij ons op richten. Beide thema’s (instroom islamitische illegalen en klimaathysterie) gaan Europa financieel en sociaal helemaal uitputten tot de chaos/burgeroorlog er op volgt.
  Voor links is dat een…

  • … droomscenario. Zo diep zit hun haat tegen ‘kapitalistisch’ en ‘westers’ succes.

 19. Mee eens De impact van de mensenstroom in onze Europese cultuur is zo ontzettend breed en totaal.
  Een bezetting van een buitenlandse militaire macht zou ik verkiezen, dan kunnen we tenminste lijdelijk verzet plegen, ons organiseren, in de ondergrondse gaan. Wat er nu gebeurd is dat onze overheid en burgerorganisaties kerken, zonder enig overleg de deuren openzetten en blijven zeggen dat het goed voor ons is.

 20. Twitter van Pieter Omtzigt: Zweden geeft teruggekeerde ISIS strijders een nieuwe identiteit. Bizar!
  Reactie: Dit is een plan met een doel. Kan niet anders.
  De zelfvernietiging van west Europa gaat keihard door.
  Zie Douglas Murray’s reacties op youtube of lees zijn boek “The strange death of Europe”. Hij zet deze destructieve waanzin goed op een rijtje.
  Een elke dag arriveren er duizenden illegalen per NGO taxi-boot in Italie vanuit Lybie. Het gaat gewoon door. Adios Europa.

 21. Tim Pietersen

  28 juni 2017 op 20:10

  http://breaking.projectveritas.com/cnnpart2.html Van Jones: Russia is “Nothing burger”– American Pravda: CNN Part 2 nog meer ontboezemingen…………………….

  • De toch niet bepaald obscure journalist Seymour Hersch schreeft
   25 jl. een toch wel schokkend te noemen artikel over z,n aanval met kruisraketten op S.yrie. De Staatsomroep zwijgt als het graf.

   ” April 6, United States President Donald Trump authorized an early morning Tomahawk missile strike on Shayrat Air Base in central Syria in retaliation for what he said was a deadly nerve agent attack carried out by the Syrian government two days earlier in the rebel-held town of Khan Sheikhoun. Trump issued the order despite having been warned by the U.S. intelligence community that it had found no evidence that the Syrians had used a chemical weapon.”

   verder lezen op:

   https://www.welt.de/politik/ausland/article165905578/Trump-s-Red-Line.html

   • Je raakt natuurlijk de kern van de zaak hiermee. De media zullen dat artikel nooit overnemen Elke journalist die er over schrijft kan zijn promotie wel vergeten. Het is gewoon een vaststelling.
    Net zoals de NOS hun verslaggevers naar Syrië stuurden die nog de taal nog het land kende en met de rebellen mee mochten om de wreedheden van Assad te zien Dus gebruikt werden De UN deed dat niet meer omdat ze zeiden, wij hebben de indruk dat we steeds dezelfde lijken zien. Bizar, waarom gingen deze dappere mannen niet mee met het soevereine Syrische leger of waarom maakten ze geen interviews met de bevolking. Waarom maakt de NOS geen melding van al die Syrische Priesters, Moefti’s die door Pieter Omtzigt zijn uitgenodigd en hier hun verhaal vertelde zelfs aan geïnteresseerde 2e Kamerleden. Waarom?

    • @ Hugoden

     Je betrapt de NOS zelden op keiharde leugens. Dat is verstandig, want leugens kunnen worden ontmaskerd. Het perceptiemanagement werkt via de selectie van wat je wel en niet te horen krijgt. Dus negeren van wat wat Semour Hersch heeft vastgesteld, maar wel u aandacht voor :

     http://nos.nl/artikel/2180186-vs-assad-bereidt-een-nieuwe-gifgasaanval-voor.html

     • Tim Pietersen

      29 juni 2017 op 11:16

      de NOS neemt 1 op 1 over wat cnn (FAKE NEWS!) rapporteert, daarmee is NOS zelf ook fake manipulative nieuws: https://www.youtube.com/watch?v=ttV3ZAmvSRI CNN Producer John Bonifield admits CNN is Very Fake News + http://breaking.projectveritas.com/cnnpart2.html Van Jones: Russia is “Nothing burger”– American Pravda: CNN Part 2

      en dit is slechts topje ijsberg. rtl nieuws net zo slecht overigens….

 22. Juist Selectieve nieuwsgaring heet dat Wij hoeven elkaar niets te vertellen. Misschien de laatste van Prof Steven Cohen bij AJC Global Forum Altijd International, World Wide, all over the world- https://youtu.be/6T0PQCE66EU Je zal het al gezien hebben??
  nou ja

 23. Tim Pietersen

  28 juni 2017 op 19:03

  nep elite gedraagt zich als supranationale ‘leeches’ en is bezig met managen van bevolkingen en creeren van ’tension’.

  notabene cnn is volledig ontmaskerd als zijnde fake nieuws (o ‘keefe) https://www.youtube.com/watch?v=ttV3ZAmvSRI CNN Producer John Bonifield admits CNN is Very Fake News , geheime camera beelden hebben laten zien dat russia-narrative uit duim gezogen is en doch dit is nog niet gerapporteerd in nederlandse msm. (alsof we in bezet gebied wonen…………… EUSSR)
  tot noch toe hebben deze msm een op een cnn overgenomen als gospel

 24. Zomaar een dagje in Duitsland, waar krankzinnige agressors de nieuwe normaal geworden zijn:
  https://www.thelocal.de/20170626/women-attacked-in-berlin-cinema-for-asking-men-to-stop-smoking

 25. intellectus humanus

  28 juni 2017 op 15:12

  We moeten niet vergeten dat politiek leiders voor het grote deel beleidsmakers zijn, ze hebben bestuurskunde gestudeerd en komen zelden uit bedrijven. en als ze wel uit het bedrijfsleven komen…..hebben ze in die bedrijven beleid uitgestippeld. Beleidsmakers zijn oververtegenwoordigd in onze politiek en Duitsland is daar een exponent van. Eenmaal beleid uitgestippeld is er bijna nooit een weg terug. Een sterk voorbeeld was het beleid van Hitler, de bevolking van Duitsland liep daar als een kip zonder kop achteraan (befehl ist befehl), in Nederland was dat wellicht moeilijker geweest.
  Om politiek leiders als dom, verraders of wat dan ook weg te zetten is niet correct.
  Bijvoorbeeld het Kyoto-verdrag: politiekleiders komen bijeen om beleid uit te stippelen, niet om te checken of de conclusie van IPCC te juist is……de wetenschap heeft gesproken en nu moet er beleid komen…..
  Zo hetzelfde met de vluchtelingen, we hebben internationale afspraken mbt vluchtelingen. Die afgesproken…

 26. Leo KarelJan

  27 juni 2017 op 14:59

  Inderdaad: zwakzinnigheid is een juiste benaming voor lieden als Merkel, Rutte en Macron. Het zijn onderworpenen, islamknuffelaars, politiek correcte gekken en “weg met ons” lieden. Verraders dus.
  En dan die gore media: NOS en RTL maken pure propaganda voor de ramadan: een achterlijk verschijnsel dat kinderen van soms nog maar 10-12 jaar dwingt om dagen zonder eten en drinken op school te zitten, in de bloedhitte. Dan ben je zwaar gestoord en doe je aan pure kindermishandeling. Maar niets daarover in die vuile smerige media.
  En dan die anti Trump hetzes. Toen Trump ongelijk kreeg van een lagere rechter over zijn inreisverbod, opende het journaal er 10 minuten mee. Nu hij gelijk krijgt van het Hooggerechtshof noemt men het in een paar zinnen. Vieze vuile NOS en RTL gluiperds. Het zijn criminele clubs, meer niet.

 27. Vele vooraanstaande Duitse economen en professoren hebben zich reeds lange tijd geleden verzet tegen de “regeringspuppets” en zaken aan het licht gebracht maar steeds weer zijn deze verguisd en onder het tapijt geveegd.
  Het is triest om te zien wat hele bevolkingsgroepen met zich laten doen. Wat overheden doen op dit moment, de Duitse, de Franse, de Zweedse en ga zo maar door is maar met 1 woord aan te duiden: CRIMINEEL! Maar wat moet je dan als simpel burgertje doen als men ontwapend wordt, men overladen wordt met valse feiten en berichtgeving op MSM en ga zo maar door, dus verzwakt wordt in feite en de (r)overheid ook nog eens het geweldsmonopolie heeft in de persoon van politie en justitie welke dus feitelijk de loopjongens van de elite zijn met aan de top hun pionnen die ook nog eens afpersbaar zijn.
  En voor de zgnd “aanslagen” welke op geen enkele uitzondering na gepland zijn en waarvan voor de meeste meer dan duidelijk is aangetoond dat deze of nep (hoax) zijn of false…

  • false flags en ligt de schuld dus bij de overheid en niet bij een of andere malloot die iets moet doen waarvan hij zelfs niet weet wat!!
   Paspoorten van daders welke keer op keer gelijk na de aanslag worden gevonden, het “doodschieten” van de daders bij aanhouding en ga zo maar door.
   Ik kan er gewoon niet meer over praten. Iemand die dit nog steeds niet ziet en het over aanslagen heeft…..sorry! Kijk toch eens verder dan uw neus lang is.
   Gegroet,
   Gladiator

   • Er is ook een meer voor de hand liggend mogelijkheid dat daders naam adres en ID card achterlaten (wat natuurlijk niet zo is maar wel wordt gezegd door de overheid). Ik denk dat de overheid snel op de hoogte is van de daders, geen zin heeft in juridische rompslomp en daarom wil dat de daders zo snel mogelijk geliquideerd worden. Dat kan als de overheid zogenaamd naam adres en woonplaats op plaats delict vindt. Dan hebben ze een licence to kill. Overigens een begrijpelijke reactie. Jammer dat de overheid ook niet zo kordaat optreedt als het gaat om het beschermen van de burgers door zich te ontworstelen aan de dictatuur van de EU en de grenzen beschermen.

    • @Koffij,
     Deze mogelijkheid ben ik helaas niet met u eens. Het is een gegeven feit dat bijv. ene Ole Dammegard de London Bridge “aanslag” van tevoren heeft voorspeld. Leg mij dat dan eventjes uit!!!
     En waren het maar alleen paspoorten welke elke keer weer gevonden worden, nee hoor, ook wordt er gebruik gemaakt van dummiepoppen en crisisacteurs, welks reeds meerdere malen simpel is aangetoond. Dit hele “aanslaggebeuren” komt mij men hals uit en moet er van k…en!! Zeker als ik zie wat voor een toneelspel er door de zgnd regeringsleiders wordt gespeeld bij de “herdenkingen”. Maar net zou echt teveel worden om dit allemaal hier nog eens te gaan bewijzen. Google zelf maar een op zo’n “event” met daarbij het woordje hoax of False Flag en bekijk het aub eens GOED!!
     Gegroet,
     Gladiator

 28. J. C. Th. Köhler

  27 juni 2017 op 10:33

  “…het krankzinnige “immigratie” beleid van Merkel…”

  Het immigratiebeleid van Merkel is niet krankzinnig, het is misdadig, Cale. Krankzinnig zou betekenen dat ze niet weet wat ze doet. Ze weet het echter verdomd goed. Ze werkt een vooropgezet plan uit. En het werkt! Het enige wat we nog niet weten (ofschoon het er eigenlijk weinig tot niets toe doet) is wiens plan het is. Soros? Bilderberg? NWO? Of een combinatie van deze drie?

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  • Dat vermoed ik ook. We weten dat Duitsland nog steeds bezet is, niet Souverein is, “Bijna” alle bedrijven, Universiteiten, media in Buitenlandse handen zijn. 2-3 per week de media National Geographic History de sadistische Duisters en al hun verwoestingen laten zien [Gaslighting] Dat Amerika alleen maar landen heeft bevrijd Dat dit ten koste van 20 miljoen slachtoffers gaat sinds ’45 nee dat mag de pet niet drukken.
   We mogen alleen maar hopen dat de EU en het Globalisme, NWO gestopt kan worden.

 29. @JCTK, Mee eens. Merkel’s politiek is misdadig omdat het zulk een vernietigende uitwerking heeft. Vandaar krankzinnig. Ook blijf ik de vraag stellen; waarom toch? Want het kennen van het antwoord op deze vraag is de enige kans op redding. Bewustwording van het overgrote deel van de west Europese bevolking kan de zaak misschien keren. Maar of dat zal gebeuren?
  Grote anti-moslim demonstratie in Londen dit afgelopen weekeinde door 10 duizend elkaar normaal gesproken bestrijdende voetbalclub aanhangers. Nooit eerder vertoond. Niets in de media.
  In Parijs is gisteren een bom in een bus geëxplodeerd. Niets in de media.
  Enfin het gebruikelijke gedoe.
  In oost Europese landen zijn de mensen en politici zich wel degelijk bewust van dit islam gevaar en accepteren die grote aantallen moslims niet. Waarom blijven we in west Europa toch zo naïef? Omdat we het allemaal beter weten dan bijvoorbeeld een Pool? Arrogantie? Misschien is het hier wel waar de schoen wringt…

 30. De zwevende kiezer

  27 juni 2017 op 10:20

  Merkel is niet dom net zoals Rutte niet dom is. Het is allemaal gepland. Als je dat niet ziet dan ben je zelf dom. Ze zijn niet zielig omdat ze dom zijn. Het zijn gewoon keiharde landverraders.

  • @De zwevende kiezer,
   U raakt de nagel precies op zijn kop!!!
   Natuurlijk is dit gepland net zoals de “aanslagen” !!!
   Gegroet,

   Gladiator

   • De zwevende kiezer

    27 juni 2017 op 17:10

    Die aanslagen zijn niet gepland. Ze willen juist geen aanslagen totdat de moslims in de meerderheid zijn en er geen weg meer terug is. Die aanslagen maken teveel mensen wakker en veroorzaakt juist weerstand tegen de moslim invasie. Natuurlijk worden deze aanslagen wel gebruikt om onze vrijheden af te pakken. Onder het motto. Never let a good crisis go to Waste.

    • @De zwevende kiezer,
     Zie aub mijn commentaar hierboven als reactie op @Koffij!!
     We worden gewoon in de maling genomen. Ik kan e.e.a. echt wel uitleggen en ook wie hier ECHT achter zit maar dat krijg ik hier niet helemaal getypt, dan ben ik morgen nog bezig. Zou u het echt willen weten dan google aub een iets verder. En bij echte interesse geef maar een seintje. Wat dacht u wat de mensen hebben meegemaakt die de holocaust onderzochten…..en bekijk de docu “Höllensturm” eens, die vernichtung Deutschlands!!! Mijn haren stonden rechtovereind van kwaadheid. Onze geschiedenisboeken mogen zo de vuilnis in!! En dat is echt wel een vaststaand feit!
     Gegroet,
     Gladiator

     • De zwevende kiezer

      27 juni 2017 op 21:04

      Kijk maar naar de WIKI van Peter Sutherland. https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Sutherland
      De mosliminvasie wordt georganiseerd vanuit de hoogste kringen van de UN. Natuurlijk doet de EU precies wat de UN verlangt en Rutte wat de EU voorschrijft. Het Nederlandse volk is al meer dan 15 jaar in keiharde oorlog met Brussel. Er zijn echter maar weinig mensen die dit inzien.

 31. Van Lotje (getikt)

  28 juni 2017 op 07:57

  @ Zwevende – dat wiki-linkje van Peter Sutherland wordt je goed wakker van zeg (sectie 7 visions on migration). Als een natte dweil vliegt daar de multiculti ideologie je om de oren.

  Views on immigration
  Sutherland strongly advocates liberal immigration policies and unrestricted immigration into the European Union. — Sutherland also argues that migration is a “crucial dynamic for economic growth” — that multiculturalism is both inevitable and desirable — that “the European Union, in my view, should be doing its best to undermine” any “sense of our homogeneity and difference from others”.

  Ik geloof echter nooit dat er 1 plan, of 1 belang achter zit, ik geloof ook niet in 1 puppetmaster. Het moet een mix van belangen en belangetjes zijn die samenvallen. Waarbij het me niet zou verbazen als het deels zo plat is als “kan ik straks Tusk op volgen” (voor Rutte), of iets prestigieus voor Merkel).

  • De zwevende kiezer

   28 juni 2017 op 19:26

   Het plan is natuurlijk de ultieme macht verwerven en tot god verheven worden. Er is geen weg terug voor ze. Indien ze zich voor hun daden moeten verantwoorden dan zijn ze allemaal de klos. Waar het eigenlijk op termijn op uitdraaid is. Wij leggen letterlijk het loodje of zij. De geschiedenis herhaalt zich keer op keer. Kijk maar wat er met de Azteken gebeurt is en met de Farao’s. Aangezien de gehele wereld nu verbonden is zal als dit ploft de gehele wereld er aan gaan.

 32. Mijn complimenten Joost Een goed doordacht artikel. Ik heb het als een tijddocument opgeslagen. Moet het napluizen.
  Duitsland moet zich weer oprichten in ons aller belang. De bevolking is na ’45 zo ontzettend gebrainwasht. Waarheid en leugen “Die Lügen der Sieger” Tot op de dag van vandaag weten de Duitsers niet wat waarheid en leugen is.
  Duitsers die wel ’40- ’45 wilde onderzoeken kregen tot 12 jaar gevangenisstraf, zoals Germar Rudolf. Wie heeft het voor het zeggen in Duitsland? Schaüble zei sinds 1945 kennen wij geen soevereiniteit.
  Allereerst moet de waarheid de feiten boven tafel zonder dat zullen de Duitsers zichzelf niet herkennen . Wat is er echt gebeurd?
  zie deze clip: https://vid.me/sROJ

  • @Hugoden,
   “Tot op de dag van vandaag weten de Duitsers niet wat waarheid en leugen is.”
   Het is geheel correct wat u hier stelt echter…….weten “wij” wat de waarheid is. Zolang mensen welke de waarheid willen onderzoeken worden opgesloten omdat ze iets aanraken wat niet mag (de waarheid) komen we nooit tot inzicht!!!
   Deze wereld is verrot tot op het bot.
   Zie ook David Irving (Brits historicus) en Ernst Zündel!!
   Gegroet,
   Gladiator

   • @gladiator Heb me sinds 1976 verdiept in de Russische Revolutie. Wie daar achter zaten enz en met veel moeite feiten verkregen. Nu, dank zij de Sociale media is het openbaar voor diegene die kan en wil zoeken. Willem Middelkoop liet dat ook zien via zijn lezing in ,,Patronen van bedrog” .
    Het is daarom ook zo mooi dat een Rabbi verteld wat er werkelijk gebeurd is in 1917 en hoe de Duitsers na 1945, ten onrechte, werden beticht van al het kwaad en de meest afgrijselijke misdaden Zodat het leegroven van Duitsland door de echte criminelen ineens legitieme was. Net zo als in Rusland onder Yeltsin 2000 tot Putin daar een eind aan maakte, zelf meegemaakt. Ik woonde toen in Moskou. Daarom nog eens de Rabbi – https://vid.me/sROJ

    • Beste Hugoden.
     Rond de 12 minuten wordt Verbeeke geïnterviewd die onderzoek gedaan heeft naar de Einsatzgruppen, heel eerlijk over de atrocities van de Duitsers maar ook over de reden waarom de Einsatzgruppen werd opgericht. Honderden duizenden Duitsers werden op gruwelijke wijze vermoord door partizanen op zo een beestachtige wijze dat zelfs Amerikanen hier van schrokken na de oorlog. Dat laatste wordt altijd verzwegen door de MSM.
     Hier de Youtube:
     https://www.youtube.com/watch?v=M-IriHWM_AQ

     • Ja @koffij Al die onschuldige goed willende Burgers.
      Ik hang geen ideologie aan, nog een politieke partij. Ik weet wel dat toen Duitsland stierf heel Europa stierf , Inclusief Frankrijk Wie waren de Overwinnaars? In elk geval geen Europeanen of de Europese Cultuur Wij, Europa, wij hebben allemaal verloren. Zoveel mensen die zijn gestorven en zoveel mensen, geen Europeanen, die hier ongelofelijk rijk door zijn geworden Triest dat een Rabbi de enige is die ons dat mag vertellen Nog eens : https://vid.me/sROJ

 33. Er is weer een video van GR
  : https://www.youtube.com/watch?v=yddMuQhaDbw

  Overigens heeft de Europese unie besloten, in het kader van terrorisme bestrijding, dat toegang tot youtubes hetzelfde moet zijn voor alle landen. Nu zal een Duitser als hij bovenstaande youtube wil zien de melding krijgen dat dit verboden is in zijn land. Straks bepaalt Merkel ook welke youtubes jij mag zien.

 34. Het artikel is duidelijk. De politie op straat moet veel harder optreden en de straat beschermen ipv criminele zeur moslims, die er juist de problemen veroorzaken.
  En was het maar alleen het krankzinnige “immigratie” beleid van Merkel. Toen Merkel aan de macht kwam waren er al miljoenen moslims in Duitsland en nog veel meer in de rest van west Europa, terwijl die in de jaren ’60 nauwelijks voorkwamen. Dit moslim probleem is reeds meer dan 40 jaar geleden begonnen. Waarom toch?