Amsterdam: dom, achterlijk en naïef

Door gastauteur Prof. dr. David Pinto

Volgens D66 wethouder Kukenheim ‘past rebelsheid Amsterdam als een handschoen’. Kukenheim sprak in februari 2017 over zo’n staatsvorm toen ze spreker was op de nieuwjaarsreceptie van het slavernij-instituut Ninsee in Amsterdam. De wethouder hield toen een pleidooi voor een meer activistische opstelling van de stad tegen racisme en onverdraagzaamheid.

Sinds enkele dagen weet heel Nederland hoe het Amsterdamse stadsbestuur daar invulling aan heeft gegeven en ook dat de aan ‘deradicalisering’ besteedde belastingcentjes keurig in verkeerde zakken terecht kwamen[1]. De kennelijke angst voor de radicalisering van moslims gaf in Amsterdam ruim baan aan islamitische voorlieden die nogal gewag maakten van hun gematigdheid en hun toezeggingen om het extremisme in eigen kring in de gaten te houden. Op grond daarvan kwam Saaida a. T. in dienst van de Gemeente Amsterdam. Zij deelde de klussen zeer gewiekst uit en die kwamen uiteraard veelal terecht bij vrienden uit eigen kring. Zo ontving het bureau Vizea van de zogenaamde ‘jongerenimam’ en PvdA partijgenoot Yassin Elforkani leuke klusjes van Saaida. De echtgenoot van haar beste vriendin Fatima Elatik (ook PvdA) kreeg ook een leuke baan op het kantoor van Saaida. Uiteraard zijn al deze mensen druk bezig met het deradicaliseren van de stad Amsterdam. Wie niet beter weet zou denken dat onze hoofdstad wat dat betreft een radicalistische ramp is.

Dat is natuurlijk baarlijke nonsens. Voor er in Amsterdam ook nog maar een Marokkaan (inmiddels de grootste allochtone groep in Amsterdam) te bekennen was, bulkte de stad al eeuwenlang van immigranten en buitenlandse expats die van ‘radicalisering’ of ‘racisme’ geen benul noch last hadden. Radicalisering en het zogenaamde racisme deden pas opgeld toen de jongste generaties ‘nieuwe Nederlanders’ van vooral islamitische origine op het toneel verschenen. Het verheffen van de arbeiders is voor de PvdA dan al verworden tot een model waarin iedereen die het gevoel heeft achtergesteld te worden, zonodig in hevig gesubsidieerde banen wordt gedirigeerd van waaruit zij het electoraat mogen bewerken ten faveure van de partij. Daarbij komt bestrijding van racisme en radicalisatie, voor zoveel daarvan al sprake is, uitdrukkelijk op de tweede plaats. Sterker: het vestigen van nadruk op –amper bestaand- racisme, radicalisatie en onverdraagzaamheid is een verdienmodel geworden waar belastingcenten achteloos worden omgezet in privé kapitaal.

Daarvan hebben Marokkanen zich kennelijk meester gemaakt in onze hoofdstad. De namen die onder andere De Telegraaf en het weekblad Elsevier (via de pen van Syp Wynia) hebben gepubliceerd, spreken wat dat betreft boekdelen. Er heeft zich een complete kleptomanie-industrie gevormd waarin belastinggeld wordt omgezet in islambevorderende projecten. Zouden de PvdA regenten eens wat meer geluisterd hebben naar Pim Fortuyn, Theo van Gogh of de arabist Hans Jansen, dan zouden zij in ieder geval vermeden hebben dat aanhangers van Al-Qaradawi op dergelijke posities terecht kwamen.

Moslimbroederschap

Al-Qaradawi is de meest invloedrijke islamitische ‘geleerde’ binnen de moslimbroederschap en wordt door een groot gedeelte van de Marokkaanse voorlieden in Amsterdam op handen gedragen. En wat schrijft deze Al-Qaradawi zoal? Wel, hij is een groot voorstander van het islamitische ‘kalifaat’ en denkt dit door middel van ‘wasatiyya’, ofwel een middenweg, tot stand te kunnen laten brengen. Nadat hij in de zestiger jaren van de vorige eeuw een handleiding schreef hoe moslims in het Westen zich dienen te gedragen[2], bracht hij in 1990 een –voor moslims- niet minder belangrijk manifest uit[3] waarin hij stapsgewijze uiteenzet hoe de uiteindelijke verovering van het Westen vorm moet krijgen.

Zo zijn moslims in het Westen voorlopig even vrijgesteld van de vele ‘plichten’ om te voorkomen dat er alarmbellen afgaan bij de niets vermoedende naties. Ondertussen wordt er gestaag doorgewerkt aan het netwerk wat moet voorkomen dat moslims assimileren in het Westen. Die niet-geassimileerde moslimgemeenschappen (onder Nederlanders bekend geworden als ‘sharia driehoeken’) ervaren een zekere desoriëntatie in het Westen, die hen ontvankelijker maakt om terug te keren in de islamitische schoot. Qaradawi spoort onomwonden aan tot het realiseren van moslimgemeenschappen met ‘eigen religieuze, educatieve en recreatieve instellingen’ en zet nadrukkelijk aan tot het vormen van ‘kleine gemeenschappen in een grotere’. Ghettovorming dus.

Wie naar de Amsterdamse affaire kijkt kan niet anders dan concluderen dat de Marokkaanse vijfde colonne vergevorderd is in het uitvoeren van die opdracht. Vele bekende namen passeren de revue, van Ahmed Marcouch tot Fatima Elatik. Allen bezig met hun heimelijke tweede agenda: het stap voor stap eensgezinde fundamentalistische moslims op posities zetten die, mits getalsmatig eenmaal omvangrijk genoeg, in staat zijn het jahiliyyasysteem[4] omver te werpen. Zo op het oog keurige ambtenaren en politici, die voor microfoons en camera’s hun eigenlijke agenda uitstekend weten te verbergen.

Dat het bestuur van een ‘wereldstad’ zoals Amsterdam zichzelf graag laat noemen, daar is ingetrapt zegt alles over de bestuurlijke kwaliteiten die in onze hoofdstad aanwezig zijn. Of liever gezegd afwezig. Amsterdam blinkt niet uit in rebelsheid, maar in bestuurlijk onbenul, domheid, achterlijkheid, en naïviteit.

————————————————————–

[1] Inmiddels heeft een van de belangrijkste ‘adviseurs’ van Burgemeester Van der Laan, ene Saaida a. T. dan ook het veld moeten ruimen wegens vriendjespolitiek en declaratiefraude. Deze met een Marokkaans paspoort getooide mevrouw was in 2006 met veel bombarie binnengehaald om een ‘werkend meld- en adviespunt radicalisering’ op te zetten en ook om ‘signalen uit de stad vertalen naar de gemeentelijke organisatie’. Dat is ambtelijk jargon voor een functie van niks met een inhoud van niks. In de volgende jaren zou ze nog twee keer promotie maken, zodat ze twee jaar geleden ‘programmamanager radicalisering en polarisatie’ werd.

[2] The lawfull en prohibited in islam

[3] Priorities of the islamic movement in de coming phase

[4] Het islamitische concept wat refereert aan een pre-islamitische samenleving

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

40 Reacties

 1. Dom, achterlijk en naief?
  Ik denk het niet. Niemand die mij nog wijs kan maken dat de islamisering van Nederland toe te wijten is aan de goedheid of naiviteit van bestuurders.
  Ik denk dus dat de meeste mensen nog steeds de macht van GELD onderschatten.
  En geld, dat hebben ze in hett Midden Oosten in overvloede.

 2. Gisteren naar WNL gekeken, en zag opnieuw het programma van Rob de Wijk en Arend Jan Boekesteijn (Weg van de Wereld). Het was dit keer niet zo slecht toen een Russische woordvoerder van Poetin werd uitgenodigd, vergeef mij dat ik zijn naam kwijt ben. Er werden een paar kritische vragen aan hem gesteld en op een aantal kon hij redelijk overeind blijven. Maar wat gebeurde er toen? Een fragment van Arend Jan, opgenomen dagen of weken erna, waar die gehakt maakte van de argumenten van de gastheer. Een voorbeeld van oneerlijke journalistiek, want de Rus kan zich niet verdedigen. Gebruik het interview en laat vervolgens de mensen zelf een mening vormen, wel zo eerlijk. Gisteren eindigde het programma met fantasy eiland sterren aan de hemel. Arend Jan hoopt dat Merkel en Macron de problemen van de vluchtelingen en de Euro kunnen oplossen, en vervolgens leven we nog lang en gelukkig. Ik zou zeggen, blijf dromen.

  • Als de M en M’s Europa moeten redden, betekent dit zij ons beleid gaan bepalen. Dit is absoluut ongewenst natuurlijk. EU betekent NIET dat twee landen de dienst uitmaken. Dat zo’n reporter dat niet snapt, je snapt het niet.
   De EU bestaat uit ambtenaren die ons geld herverdelen, daar komt het op neer. Maar die ambtenaren krijgen een te grote broek aan, waardoor zij gaan denken de ‘Europese waarden’ te moeten gaan opleggen aan hun financiers, de burgers. Helaas blijken die ‘waarden’ dus meestal links te zijn. En zo ontstaat machtsmisbruik vanuit Brussel, gesteund kennelijk door deze twee vazallen. Waar iedereen die niet blind is kan zien dat Macron aast op Europees geld.
   Intussen falen ze aan alle kanten al het om de praktijk gaat (buitengrenzen bewaken, illegale smokkel tegengaan, VOLLEDIGE ERKENNING VAN NATIONALE DEMOCRATIE en een realistisch wereldbeeld).

   • Nieuwsuur erkent dat die ‘vluchtelingen’ (kuch) naar Noord Europa willen. Nou nou, wat een enorme denkstap in die hersenprogramma’s.
    Je zou denken dat een vluchteling blij is in veiligheid te zijn in Italie. Maar nee hoor; ze zoeken de landen met de betere uitkeringen. En nemen daartoe alweer smokkelaars in de arm, erkent zelfs Nieuwsuur.
    Waarom hoor ik NOOIT een interview met zo’n illegaal, met de volgende vragen:
    – Waar komt u vandaan?
    – Hoe bent u naar Libie gereisd?
    – Waarom bent u naar Libie gereisd?
    – Hoeveel heeft die reis u gekost?
    – Aan wie heeft u betaald?
    – Heeft de moskee die u bezocht mee betaald aan uw illegale reis?
    – Bent u islamitisch?
    – Wilt u meewerken aan de islamisering van Europa?
    – Waarom wilt u niet in Italie blijven?
    – Waarom noord Europa?
    – Hoe reist u binnen Europa?
    – Hoeveel kost het en wie betaalt dat; had u al dat geld?
    – Waarom immigreert u niet legaal?
    Dat zijn toch geen moeilijke vragen, maar we krijgen ze NIET!

    • GS linkt naar een goede reportage van Der Spiegel. Een reportage die Nederland niet krijgt, want het zou Wilders in de kaart kunnen spelen; en dus verzwijgt men hier vele waarheden.
     D e reportage laat zien hoe die NGO’s die ‘vluchtelingen’ alias illegale migranten, functioneren als taxi-dienst naar Italie. De mensensmokkelaars weten nu dat na ongeveer 2 uur varen, deze NGO’s klaar staan de overtocht verder te verzorgen. En dus proppen zij hun gammele boten helemaal vol; want dat is dikke kassa.
     En zo zijn die NGO’s (en de veerdienst van Timmermans/Juncker en de rest van het politbureau) een verlengstuk geworden van maffiose mensensmokkelaars.
     D e open grenzen van Europa hebben dit allemaal in gang gezet!! Want die illegalen weten dat en Italie is dus NIET hun gewenste bestemming.
     Idioten met onwezenlijke linkse droomagenda’s dragen Europa naar het graf.

 3. Arand Jan is typisch een voorbeeld van iemand die zijn zakken flink vult met de politieke agenda van de elite. Dat heeft niets te maken met naiviteit of wensdromen.
  Zij allen vullen hun zakken met het huidige beleid. En daarom laten ze zich voor het karretje spannen. Niet omdat ze dom zijn.
  Dom is het volk dat dit alles slikt.

 4. @Koffij
  Was het Alexander Doegin? De laatste maal dat ik die zag was een maand geleden. Dus het kan kloppen.

 5. Tim Pietersen

  3 augustus 2017 op 19:50

  Criminele collusie met de moslim broederschap (terroristische organisatie).

 6. Socialisme en religies ( met name islam ) zijn de pest voor de wereld.
  Socialisme is overal mislukt en heeft meer dan 100 miljoen doden veroorzaakt. Dat socialisme en islam vaak samen spannen, zegt alles. Beide zijn totaal verrotte ideologieën.

  • De daden en woorden van Christus zijn van onovertroffen wijsheid. Ee is geen andere leraar in de wereld die met Christus vergeleken kan worden. De profeet van de islam steekt daar zeer schraal tegen af; als politiek leider die mensen doodde.
   Het socialisme wil ‘beschaafd’ zijn zonder kerk; het lukt daar echter nooit want ze hebben alleen het middel van de wettelijke sancties, waardoor die linkse samenlevingen altijd ontaarden in steeds meer repressie om mensen te dwingen ‘kameraden’ te zijn. Repressie trouwens ook binnen de islam, want zonder die repressie zou geen hond blij zijn met de islam en deze vol vreugde aanvaarden.
   Allemaal proberen ze de liefde van Christus na te bootsen en het lukt ze dus NIET. Beide stromingen zijn totaal mislukte namaak.

   • Christenen moeten we ook niet hebben,ik ben bij dat we verlost zijn van de kerk en dat jullie christenhonden niets meer te zeggen hebben in dit land,ik bedoel de Islam is ellende maar het christendom is minstens zo erg,ga toch in Polen wonen met je sprookjesboek!

 7. De kerk was al multicultureel, lang voordat linkse drammers dit woord hadden bedacht. Het evangelie vond ingang onder alle culturen in de hele wereld. Omdat men de liefde van Christus herkende en aanvaardde. Dus die linkse drammers met hun agressieve nep-kerk beschouw ik als valse namaak.

 8. En dat alles onder die “fantastische burgemeester Van der Laan”, die door alle media tot een soort god wordt verheven. En het grootste deel van de kudde trapt ook daar weer in. Van der Laan schijnt al jaren gewaarschuwd te zijn, maar liet de AL Qaradawi volgelingen gewoon hun gang gaan. De moslimbroederschap rukt dus op in deze totaal verrotte stad. Met medeweten van alle in de raad aanwezige partijen, dus ook met goedkeuring van de door en door zieke VVD.
  Het partijkartel bestaat en omvat ALLES minus PVV en FvD.
  Het partijkartel heult met de islam en kijkt weg bij de smerige activiteiten van de vijfde colonne der moslimbroeders. NL is totaal verziekt en op weg naar de totale afgrond.

  • Zo is het. Die linkse beweging is vooral morele eigendunk op kosten van anderen.
   Het is als een vader die anderen ‘helpt’ terwijl zijn eigen gezin intussen totaal verwaarloosd wordt.
   Hoe is het mogelijk dat een staatsreligie die geweld predikt tegen weerloze mensen, zo vol warmte onthaald wordt door dat linkse volk.
   Hoe is het mogelijk dat dat linkse volk het als een plicht ziet om de ‘moraliteit’ van anderen voortdurend aan te klagen op grond van uitspraken, maar intussen de ILLEGALE migranten, waarna lamlendige profiteurs, om de hals vliegt!
   Socialisme en islam zijn een vloek voor de samenleving.

 9. Ach man, al deze lieden (minstens 90 % van de PvdA top) heeft een rekening ergens in het buitenland die geregeld vanuit het MO wordt aangevuld. Sinds de jaren 70 al!

 10. Rond 1945 bevrijde Indonesië, zichzelf van Nederland. Dat werd niet geaccepteerd. Duizenden dienstplichtigen, ex SS en NSB foute Nederlanders, begonnen een oorlog waar honden geen brood van lusten. Zij verloren. Bij winnen was Nederland vandaag, democratisch, het grootste moslim land ter wereld geweest. E.T besloot anders.

  • @Bas
   Dacht ’t niet:
   https://www.parlement.com/id/vhm0l02igvut/soevereiniteitsoverdracht_aan_indonesie

   Overigens was toentertijd islam in Indonesië meer boeddhistisch dan islamistisch.

 11. Ene dominic alhier denkt dat ik gek word, maar het is natuurlijk de linkse politieke correctheid die gek aan het worden is. Amsterdam is een soort socialistisch experiment en dat experiment kost gigantisch veel belastinggeld. Amsterdam moet worden volgepompt met ons geld want zonder dat extra infuus van de rest van Nederland, zou de linkse stad al helemaal failliet zijn. Want al die linkse ‘aardigheid’ kost onnoemelijk veel belastinggeld. Zoveel, dat een gewoon bedrijf al failliet zou zijn.
  Maar dat linkse volk vindt het volstrekt normaal om te teren op de inkomsten van anderen, om zich aldus te presenteren als een ‘lieve’ stad. ‘Lief’ zijn is wel erg gemakkelijk als u anderen van hun geld berooft en er zelf intussen rijk van leeft.
  Amsterdam is het gezicht van het parasiterende linkse wensdenken.
  De stad parasiteert op de rest van Nederland. Dit, om die leugen van ‘lieve linkse stad’ in stand te houden. Venezuela o.a. is kapot gegaan aan dergelijk beleid.

  • Teneerste is Amsterdam een Joodse stad en is dat al eeuwen er is niets maar dan ook niets Islamitisch aan Amsterdam!
   Amsterdam heeft een redlight district, coffeeshops,tientallen homobars en een gayparade wel daar is niets Islamitisch aan,daarnaast is Amsterdam het economisch hart van Nederland!
   Wat wel onnoemelijk veel geld kost is de ontruiming van Fort Oranje want toen ze jouw caravan weghaalde hebben ze jouw toch moeten herhuisvesten…..oh en wat Venozuela betreft,daar rijden ze voor 3 cent de liter,zelfs goedkoper dan in koeweit!

   Dan nog even over Joost,hij beweerd dat er in Amsterdam al eeuwen immigranten en expats wonen die van Radicalisering en Racisme geen benul nog last hadden tot de Islamitische medemens er kwam wonen,wel Joost ooit van het Anne Frank huis gehoord en de duizenden joden die zijn afgevoerd,het is natuurlijk maar een klein detail uit de Amsterdamse geschiedenis maar toch…….

   • Dat Amsterdam iets probeert te doen aan de radicalisering van moslims lijkt me nog niet eens zo,n slecht idee en dat een hoop geld in verkeerde zakken terecht komt is jammer.
    Dat Saaida,Yassin en Fatima elkaar baantjes toebedelen en her en der lopen te frauderen zie ik meer als een soort van intergratie,waarschijnlijk hebben ze dat van hun PVV collega,s geleerd,ik dedoel iemand moet hen dat toch geleerd hebben!
    Dat moslims als ze eenmaal echt de macht zouden hebben de Sharia zouden invoeren geloof ik best maar laten we nou niet overdrijven,veel verder dan een paar moskeen een doner kebab snackbar en een burgemeester her en der komen ze niet!
    Frits Bolkenstein heeft ooit gezegd dat het westen een groter gevaar voor de Islam is dan de Islam voor het westen en daar sluit ik graag mee af! Oh en nog even dit,ik denk dat ik van het weekend naar Amsterdam ga,effe een Hongaars sletje te grazen nemen op de wallen daarna een joint roken bij de Marokkaan een broodje kebab halen bij de Turk en…

    • ………..natuurlijk niet vergeten een kurk in mijn kont te stoppen want ik moet er toch niet aan denken dat een Amsterdamse homo zijn leuter mijn poepertje in laat glijden in een onbewaakt moment!

     • @Dominic. Niet alleen geeft u wederom blijk van een stuitend gebrek aan kennis op een heleboel vlakken, ook zijn uw insinuaties op zijn zachtst gezegd niet bepaald fris of kies te noemen. U zou een hele hoop mensen op dit forum een enorm plezier doen als u ons zou verschonen van uw virulent antisemitisme en homofobie. Om over kant-noch-wal rakende beschuldigingen aan het adres van diverse personen nog maar te zwijgen.

 12. U spoort niet. Bovendien is de PVV niet de meest frauduleuze partij van Nederland. De VVD staat op nummer 1 en de PvdA op nummer 2 in het klassement van laaielichters.

 13. Van Lotje (getikt)

  2 augustus 2017 op 12:16

  Dat moslims als ze eenmaal echt de macht zouden hebben de Sharia zouden invoeren geloof ik best maar laten we nou niet overdrijven,veel verder dan een paar moskeen een doner kebab snackbar en een burgemeester her en der komen ze niet!

  Wat naief: het gaat om de vraag of een kleine religie in staat zal zijn het gedrag van het niet religieuze deel van de bevolking te gaan inperken. Kunt u nog alle grappen maken die u wilt, kunt u nog vrij in elke wijk van welke grote stad dan ook, biedt de media nog de ruimte voor het nieuws en de meningen waar u prijs opstelt (= religie kritiek waar en indien relevant). Naar verluidt… valt dit al waar te nemen vanaf 6% vd populatie.

  • @Van Lotje (getikt). Het is niet naïef maar kwaadaardig. Trollemans Dominic weet héél goed hoe de hazen straks zullen rennen. Zijn antisemitische en homofobe uitspraken laten overduidelijk zien aan welke kant hij staat. Men hoeft maar naar alle landen te kijken waar de islam de scepter zwaait. Armoe, achterlijkheid, barbaarsheid en extreme religiositeit zijn er schering en inslag. Vrouwenrechten? Rechten voor Minderheden van welke aard dan ook? Dierenrechten? Geen van allen niet-bestaand. Ik denk dat uw 6% nog aan de voorzichtige kant is. Zelf schat ik dat we hier eerder richting de 10% gaan; http://www.islamthreat.com/word/Islam_Peter_Hammond.pdf Leest u de beschrijvingen bij de percentages, dan zult u snappen waarom ik eerder bij 10% uitkom…

 14. Jongens jongens jongens wat zijn we weer boos,neem toch eens een keer het voorbeeld van een antilliaan `don,t worry be happy`.
  Ok maar effe serieus,de moslims hebben nog helemaal niets weten te veranderen,Rotterdam heeft een islamitische burgemeester maar dacht je nou echt dat hij het in zijn hoofd zou halen om islamitische wetten door te voeren,hou toch op.
  Zoals ik al zei,het westen is een groter gevaar voor de islam dan andersom.
  Ik zal een simpel voorbeeld aanhalen,de Islamitische wereld veranderd door MC Donalds,internet pornografie,onzedelijke westerse hollywoodfilms,westerse halfnaakte toeristen die op de stranden van Antalya of Alexandrie liggen en natuurlijk westers geld.
  Geloof me,onze invloed op hun wereld is veel dodelijker dan hun invloed op onze wereld……………………..

 15. ……………Natuurlijk lijkt het alsof zij onze wereld overnemen maar het zijn wij die hun wereld hebben overgenomen.
  Wij het Westen hebben hun wereld kapotgeschoten en het enige wat zij doen is vluchten naar hier en in optochten en demonstratie,s gillen dat Allah groot is,nou joh wat ben ik bang geworden.
  Bij de aanslag op het world trade centre zijn geloof ik 2000 mensen omgekomen,bij de aanslag op Bagdad zijn 1 miljoen mensen omgekomen en dan heb ik het nog niet eens over Libie,Afghanistan en Somalie,kom op jongens,ik zag gisteren een bebaarde moslim in een jurk op een oude fiets rondfietsen in Rotterdam,het ergste wat die man gedaan heeft is dat ie die fiets waarschijnlijk gestolen heeft van een student,laat die man toch,het is al erg genoeg dat die er uit ziet als een aap,waarschijnlijk is die ooit ook gevlucht uit Irak of Libie en leeft die van een uitkering,nou hiep hiep hoera voor deze man zou ik zeggen en als die weer eens staat te gillen dat Allah groot is dan trek ik…

 16. …….een Heineken open en zeg ik proost tegen hem!

 17. Van Lotje (getikt)

  4 augustus 2017 op 08:52

  @ Dominic – u hebt wat moeite om bij het onderwerp te blijven lees ik. U bent vrij goed in rookgordijntjes: alles om maar niet op de inhoud in te hoeven gaan. Sjefke7807 zou wel eens gelijk kunnen hebben met zijn typering over u als “troll”.

  @Sjefke7807 – steeds meer denk ik dat de afbraak van de samenleving zoals wij die ooit gekend hebben een “huwelijk” is – een regressieve religie, gehaaide front men and woman van een etnische groep, en onkundige of (verkeerd)nuttige idioten van links. Over die laatste component maak ik me steeds meer zorgen, want hun indoctrinatie begint vroeg (onderwijs).

 18. @Van Lotje (getikt). Het is een heel onfris huwelijk tussen 2 bijzonder repressieve ideologieën. Zowel de islam als het socialisme walgen van kritisch kunnen nadenken, wetenschap, rationaliteit en persoonlijke vrijheden. Het is een vooropgezet plan. Maar wat de nuttige idioten van Links zich niet realiseren is dat wanneer de islam hier eenmaal de macht heeft zij evengoed de klos zullen zijn. Want ze krijgen 3 keuzes; bekeren, als 3e-rangs slaaf (Dhimmi) leven en de Jizya betalen zonder enige vorm van spreken of recht te hebben, of de dood. Meer smaken zijn er niet. U heeft volledig gelijk als u zegt dat de indoctrinatie al vroeg begint. Scholen zijn linkse bolwerken waar een afwijkende mening niet wordt getolereerd. Het is gewoon in Sovjet stijl grijze drones kweken die braaf doen wat hen gezegd wordt.

 19. Het gaat altijd om belangen. Religie en Etnische afkomst zijn de instrumenten om die belangen te verkrijgen.
  Je zegt Amsterdam is een Joodse stad? Oh
  Een Joods getto dus . Nou ja
  Dus de Joden hebben dus de stad verovert op de Christelijken!
  Nou ja, als dat zo is, dan begrijp ik dat nu de moslims die stad willen veroveren. En dat kan Ze kunnen nu het MDA moslim Democratisch Appel oprichten in plaats van het CDA Of de Joodse “Social Democraten” (PVDA) opgericht in 1904 Door Joodse rebellen in Oekraïne en voortgezet door Lenin en Trotskiy
  Ik kan niet wachten totdat de vrije burgers met de Nederlandse Nationaliteit, zelf hun afvaardigden naar de Gemeente en de 2e kamer zullen sturen om hun belangen in deze maatschappij te behartigen . Waarbij religie noch idealisme noch Stam, Seksuele voorkeur enige rol mag/zal spelen . Alleen een wisselende meerderheid van belanghebbenden per dossier.

 20. @Arjen. U ziet het heel goed. Het probleem met socialisme is “that you will eventually run out of other people’s money to spend” zoals Thatcher eens heel mooi zei. En dat moment komt met rasse schreden naderbij. Venezuela staat aan de rand van de afgrond, zoals de Sovjet Unie dat ook eens deed. Het communisme/socialisme heeft nog nóóit ergens iets goeds gebracht. Kijk naar de miljoenen slachtoffers van o.a. Stalin, Hitler (en die was dus níet Rechts!), Pol Pot, Mao, de Kim Jung dynastie in Noord-Korea en nu Maduro in Venezuela. Verder ontneemt “Links” mensen ook de mogelijkheid tot innovatie en initiatief want we moeten allemaal even gelijk zijn, ook als dat aantoonbaar niet zo is.

 21. Het was al niet te bevatten wat er in Nederland gebeurd. Nu ik dit lees val ik bijna van m’n stoel. Maar ik geloof niet in onbenulligheid van bestuurders, daar zijn ze te slim voor. De aanzet is opzet en tevens angst. Opzet uit zelfhaat tegen de eigen maatschappij, dus moest er multiculti komen. Daarna kwam de angst voor moslim agressie, want ietsie pietsie te veel uit de hand gelopen multicul. Vechten kunnen feministische mannen niet meer dus maar praten met die aardige marokkanen en toegeven natuurlijk. De lafaards. Beide drijfveren leiden tot verdoemenis, hetgeen reeds duidelijk in gang is gezet. Het is als een scenario voor een slechte B film. Een ramp film. Onvoorstelbaar.

 22. “De wethouder hield toen een pleidooi voor een meer activistische opstelling van de stad tegen racisme en onverdraagzaamheid.”

  Die is zeker al héél lang niet meer buiten geweest. Het racisme en de onverdraagzaamheid, en dan met name naar de inheemse Nederlander, Homo, en Joden toe is werkelijk met geen pen te beschrijven. Verder blijkt dat mensen met 2 paspoorten op sleutelposities zetten de bijl is aan de wortel van je Samenleving. Zeker als het moslims betreft, hoe treurig het ook is dat te moeten constateren. Léés die Koran nu eens, dan weet je precies wat je te wachten staat. Zoals de gastschrijver al aangeeft; “Amsterdam blinkt niet uit in rebelsheid, maar in bestuurlijk onbenul, domheid, achterlijkheid, en naïviteit.” Maar zolang we maar lekker “genderneutraal” zijn met zijn allen *verder gaat met head desken*

 23. Goed dat u dit onderwerp aansnijdt, want bijna niemand anders doet dat. Burgemeester van der Laan heeft inmiddels de status van een “witte” Obama in Islamsterdam, waarbij iedereen in katzwijm lijkt te vallen. Alles is geweldig wat deze man doet, terwijl de islamisering van de hoofdstad met zevenmijlslaarzen voortschrijdt.
  En het mag natuurlijk wat kosten. De burgemeester gaf in het programma zomergasten zijn strategie aan. De boefjes van Cohen zijn inmiddels uitgegroeid tot zware criminelen. Om deze van de straat te houden heeft hij 600 rechercheurs ter beschikking gekregen van de politie. Voor ieder boefje een rechercheur zeg maar en dan komt daarbij nog de begeleiding van het betreffende gezin en de resocialisatie van het boefje. Je valt van verbazing van je stoel als je dit hoort, maar iedereen vindt dat blijkbaar normaal. En over de Amsterdamse politie gesproken. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=3Tj2Po-at3M&feature=youtu.be

  • Doet een beetje denken aan de manier waarop in de gelijknamige film met de Familie Flodder werd omgegaan. Alleen is het nu niet grappig meer…

 24. Juist: Iedereen zou deze met feiten goed onderbouwde YouTube moeten zien.
  Wij, de gemeenschap Nederland, een voor iedereen toegankelijke open gemeenschap, zijn al eeuwenlang een El Dorado voor de gesloten gemeenschappen De stammen.
  Eerst in kleine groepen de Zigeuners die van dorp tot dorp trokken Maar nu is het anders Invasies vanuit andere landen

 25. Deradicalisering van moslims door moslims is hetzelfde als de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees keurt

 26. Van Lotje (getikt)

  1 augustus 2017 op 09:35

  Amsterdam gaat aardig richting kleptocratie hoor – een financieel jaarverslag is een overzichtje van wat je met je geld gedaan hebt. Dat hoort aan te sluiten met een vermogensanalyse (hoeveel geld in je beurs aan het begin van het jaar en hoeveel aan het eind). Voor Amsterdam laat dat gewoon een gat zien: vermogen neemt harder toe dan in de boeken is terug te zien. Waar het is, wat ze ermee gedaan hebben? Niemand weet het. Is al jaren geen accountant te vinden die er zijn handtekening onder zet. En ze komen ermee weg.

  En onze Marokkaanse ondernemende vrienden die zien een kans. Ik weet niet eens of ik dat hen moet kwalijk nemen of de witneusjes (Welten, Aalbersberg..) die al deugend de hen de kans bieden.