Absurd. OM zoekt rechter en denkt dat Russen stapelgek zijn. #MH17

Door Joost Niemöller

Het geeft de absurditeit van het huidige, door de regering in Kiev geleidde onderzoek naar de aanslag op MH17 goed weer: Een aantal landen, waaronder niet Rusland (en ook niet de VS), hadden zich aaneengesloten met een geheime deal, waarbij de OM’s van die landen hoogstwaarschijnlijk met vetorecht aan elkaar zijn verbonden. Ze hebben alleen geen idee voor welke rechter ze dat willen brengen. Ze hebben dus ook nog geen idee welk recht daar zal gelden. Het Oekraïense recht? Het Maleisische recht? Het Nederlandse recht? Het Australische recht? Ook na herhaalde Kamervragen kwam er maar geen antwoord van de regering over de te volgen rechtsgang. Maar hoe stelt men het zich voor dat het onderzoek, uitgevoerd door vier of vijf landen, genoeg moet zijn voor een nog aan te wijzen gerechtshof, ergens? Het ligt natuurlijk veel meer voor de hand dat er eerst een procedure zal zijn, en dat er vervolgens binnen die procedure onderzoek zal moeten plaatsvinden op een manier die voor alle partijen aanvaardbaar zal zijn.

Rusland deed hier vorig jaar in de Veiligheidsraad al een voorstel toe: er moet een officiële VN waarnemer aangesteld worden die het onderzoek gaat leiden. Dit voorstel werd niet door landen als Nederland, maar met name niet door de VS, overgenomen. De Russen konden daarop dus rustig hun schouders ophalen en afwachten tot het karretje van het Joint Investigation Team vanzelf in de prak zou rijden.

En dat lijkt er dus nu te gebeuren.

The Bangkok Post meldde gisteren dat Maleisië bij de VN een voorstel gaat indienen voor een international tribunaal. En nu is men bang voor een Russisch veto. Met andere woorden: men gaat er dus eigenlijk vanuit dat de Russen maar mee moeten werken aan een onderzoek dat is ingesteld door een land dat volgens Rusland een mogelijke schuldige partij is, namelijk Oekraïne. En bij dat onderzoek is Rusland zelf niet betrokken.

Het valt mij op hoe rustig en beheerst de Russen op deze absurde en amateuristische gang van zaken reageren. Ze stellen simpel dat het nog te vroeg dag is. Dat ze eerst maar eens de uitslag van het onderzoek af willen wachten en dan praten ze verder. Logisch. Als het hun zaak niet mag zijn, dan is het verder ook niet hun zaak.

Daarin heeft Rusland natuurlijk groot gelijk. Waarom zouden ze zich slaafs onderwerpen aan het vooringenomen onderzoek van Kiev? Of aan het Nederlandse OM dat internetplaatjes van Buk installaties rondstrooit als ‘bewijs’ samen met propagandamateriaal van de Oekraïense geheime dienst? Denken ze in Nederland nu echt dat de Russen stapelgek zijn?

Het ergste is: In Nederland had iedereen dit van te voren kunnen bedenken. In mijn vorig jaar verschenen boek over MH17 stelde ik al vast dat de wijze waarop dit onderzoek is opgesteld het recept is voor een totale mislukking. Niemand in de Nederlandse media heeft zich ooit druk gemaakt over het feit dat Kiev het onderzoek leidt en dat Nederland, na het voorwerk van toenmalig minister Timmermans, de gewillige slaaf werd, er kennelijk vanuit gaand dat Oekraïne geen betrokkene is bij het neerhalen van MH17.

Men wil niet luisteren.

Men wil niet nadenken.

Nu volgt dus de verwachte mislukking.

En uiteraard gaat men Rusland weer de schuld geven. In geval van eigen falen: Blame Putin.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

7 Reacties

 1. Deeltje van onderste steen M.H 17 Nederland. Piloten, door twee lucht verkeertorens, Rusland, Ukraine, begeleid, besloten op eigen denken een andere route te gaan. Dat kost meer brandstof, maar voor uw veiligheid, geen brug te hoog. Zoals bekend word vliegen, of varen, tussen A en B overgelaten aan het inzicht van kapiteins en piloten. Grapje. Laat èèn piloot, of kapitein, blijk geven van denken voor veiligheid dan is de zak toekomst. Zij krijgen goed betaald, denken word ergens anders gedaan. Tot uur U. Zoals M.H 17 piloten. Die dom luisterden met, verstand op nul, naar een toren. Andere piloten, vèèl knapper, deden dat niet, en vlogen een ommetje.

 2. waar blijven nou de gegevens van de zwarte doos en de luchtverkeersleiding? Nou ja, ze hebben nu al een jaar gehad om die te manipuleren, dus laat maar.

 3. Scheef denken. Sancties tegen Rusland. Een deal had kunnen wezen B.U.K. En het opheffen daarvan gelijktijdig. Allemaal had blij naar huis kunnen gaan. Met als hamvraag, de eigenaar, in niemands land. Tapes van zwarte box en verkeerstoren zouden opgeruimd kunnen worden om kosten te besparen. Rusland weigerde. Komt plan B, de U.N moet de steen boven water brengen. De totale gekkigheid van dit plan is zo groot dat zelfs diep ademhalen niet helpt. Het lost wel een ander probleem op.
  Zoals de vraag, zijn zij gek geworden ? Zij zijn wezens die alles zijn maar geen onderdaan. Het antwoord is nee, niet gek, erger. Mussert kreeg er de kogel voor.

 4. Het zijn allemaal “Timmerfransjes” die zich met deze opzet bezighouden. Bovendien is het dezelfde soort die Israël als enige democratie in het Midden Oosten altijd en overal de schuld van geeft. Maar de kruik gaat net zolang te water tot hij barst.
  Nu we Slochteren gaan afbouwen en mede door de klimaathype, miljarden in onrendabele windmolenparken steken, wordt de spoeling steeds dunner en het leven alsmaar duurder. Nog even afgezien van alle miljarden die braaf aan Brussel worden overgemaakt. Mocht er ooit een moment aanbreken dat de koopkracht van de bevolking stagneert en de supermarkten leegraken, dan breekt pas écht de pleuris uit. De bedenkers van al “dit moois” (de elite) zullen echter dan de dans wel weer ontspringen. Ze voelen zich onaantastbaar, onoverwinnelijk en zelfs onkwetsbaar.

 5. Neem jij jezelf nog serieus?

 6. Niet zeuren, we weten precies wat er is gebeurd. Het staat op “The Social Media”. Mary Barf. Uh, Harf

  https://youtu.be/oQRvINebeok