Fleur Agema: Hoe de EU onze oude dag vernielt

Door Joost Niemöller

Vier kleine ervaringen uit mijn eigen leefomgeving over de zorg in Nederland.

Mijn grootvader van mijn vaders kant zat in de jaren zeventig van de vorige eeuw in een bejaardentehuis. Het was een relatief kleine flat, drie verdiepingen. Mijn grootvader, van arbeidersafkomst, had een kamer met een klein keukentje en een plek voor zijn bed. Hij was in zijn leven timmerman geweest op een werkplaats. Zijn vrouw was al overleden. Eenzaam was hij niet. Eerder opgewekt. Aan zijn tafel aan het grote zonnige raam maakte hij tekeningen van huizen. Ik, als kleine jongen, had gesprekken met hem over perspectiefwerking. Af en toe kwam er een mevrouw langs van het bejaardentehuis, met thee, of koekjes. Ze bleef gezellig even babbelen.

Mijn oma van mijn moeders kant zat rond de eeuwwisseling in een enorme verzorgingsflat. Hoog, afgesneden van de wereld. Ze kon nog net kijken naar het straatje met de arbeidershuisjes waar ze negentig jaar gewoond had. Ze was diep ongelukkig en zei letterlijk keer op keer dat het wachten op de dood haar zo lang duurde. Vanwege haar strenge geloof kwam de gedachte aan zelfmoord niet eens in haar op. Ze had geen contact met de andere bewoners, deels omdat ze dat niet wilde. Om de zoveel tijd kwam er een verzorgster langs, een Marokkaans meisje, geheel in witte moslimkledij. Er was geen contact tussen haar en mijn oma. Als het meisje –snel- weer weg was, en de lunch had neergezet, keek mijn oma me aan en verzuchtte ze ‘tja, zo’n meisje, wat is dat toch.’ Geestelijk en lichamelijk was mijn oma tot aan haar 96ste tot haar eigen leedwezen nog helemaal in orde. Ze keek veel naar het nieuws op de televisie en concludeerde iedere keer weer dat het steeds slechter ging met de wereld.

Mijn vader raakte tien jaar geleden na een hartaanval in coma en lag nog een week in een enorm ziekenhuis. Wij, als familie, kregen steeds te maken met verschillende doctoren en verplegend personeel. Er was geen vast aanspreekpunt, en dus ook niemand die het overzicht leek te hebben van de voortgang, of liever gezegd achteruitgang van mijn vader. Ondanks alle herhaalde vragen kregen we maar geen inzicht in hoe slecht zijn toestand was, en of we op een bepaald moment een beslissing moesten nemen, wat tot allerlei, achteraf onnodige discussies binnen de familie leidde. Mijn vader stopte na die week met leven. Later bleek dat de uren dat zijn lichaam in het mortuarium van het ziekenhuis lag, niet onder de verzekering viel. En dan zag je ook: Alles in het ziekenhuis was duur. Belachelijk duur.

Tenslotte een alledaags, ja, lullig voorbeeld. Er groeien wrattige stukjes op mijn lichaam. Meestal blijven ze klein, maar soms gaan ze groeien. Het is niet gevaarlijk. Maar het ziet er tamelijk wanstaltig uit. Om de zoveel tijd ga ik langs bij de huisarts. Die kijkt er even naar en brandt het weg. Minuutje werk. Maar nu is de huisarts verhuisd en gereorganiseerd binnen een gezondheidscentrum. De huisarts verwijst me naar het chirurgisch spreekuur. Daartoe moet een aparte afspraak worden gemaakt. Bij dat spreekuur staan twee dames me in een aparte ruimte op te wachten. Ze maken niet de indruk dat ze het erg druk te hebben. Ik kan ook een verdoving krijgen. Onzin natuurlijk Het is precies dezelfde handeling. Even wegbranden, klein prikje, klaar. Uiteraard krijg ik niet te zien dat het kostenplaatje nu in werkelijk enorm is toegenomen onder het mom van standaardisering die op een of ander kantoor als bezuiniging zal zijn gepresenteerd.

Fleur Agema, Kamerlid voor de PVV, heeft zich ingegraven in het zorgdossier, en ze schreef daar een boek over, Verzilveren, Excellente zorg voor minder geld. De eenvoudige redenering van Agema is: Bezuinigingen in de zorg van bovenaf opgelegd, zijn in de praktijk geen bezuinigingen, maar schaalvergrotingen die leiden tot meer overhead, meer fraude, meer verspilling, meer eenzaamheid, meer verwarring, meer ziekten en uiteindelijk tot meer armoede. Er valt zeker veel te bezuinigen in de zorg, maar dit moet juist van onderaf, door het steunen van kleine initiatieven, wegsnijden van de managementslagen, mensen bij elkaar brengen. Ze geeft daar een aantal sprekende voorbeelden van. Agema kwam ooit in de politiek door Pim Fortuyn, die toen streed tegen de wachtlijsten en deze versimpeling centraal stelde in zijn visie. Fleur Agema is dat nooit vergeten. De geest van Fortuyn waait door haar boek en door haar denken.

In haar boek Verzilveren maakt Fleur Agema duidelijk dat het kabinet in verkiezingstijd met opzet rommelde met CPB scenario’s en zo een paniekbeeld schiep van krankzinnig stijgende zorgkosten. Ze maakt ook duidelijk dat alle ‘moderniseringen’ die door dit kabinet gepresenteerd worden, in feite niets meer zijn dan het gehoorzamen aan de drie procentnorm die door de EU is opgelegd, en alleen in landen als Nederland zijn ze zo gek om dat ook echt te gaan uitvoeren. Met als gevolg dat cijfermatig op macroniveau een bezuiniging wordt opgelegd, die in feite een verarming van de zorg betekent. Bijvoorbeeld door het afschaffen van de verzorgingshuizen, door de mensen te dwingen om thuis te blijven, waar ze vereenzamen, en middels een enorme bureaucratie en verzakelijking in een wanhopige positie terecht komen.

De ouderen die hebben gewerkt aan de opbouw van Nederland gaan daardoor in hoog tempo een gruwelijke oude dag tegemoet omdat Nederland als megabetaler aan de EU de op zich redelijk goede ouderenzorg om zeep helpt. Vernieuwing is in de praktijk vaak vernieling. Een systeem dat van onderaf verbeterd had kunnen worden, maar dit zou dan ten koste gaan van de standaardisering die dezelfde EU ons oplegt. In de Brusselse megabureaucratie wordt eigen initiatief niet op prijs gesteld. In Verzilveren beschrijft Agema hoe de Catshuisbreuk (toen de PVV niet langer het zittende kabinet gedoogde), de eurocrisis, de opgelegde drieprocentnorm van de EU en tenslotte de extreme bezuinigingen in de zorg met hulp van ChristenUnie, GroenLinks en D66 in het Kunduzakkoord werden doorgevoerd. Voor Wilders was de drieprocentnorm van de EU niet heilig, en daar lag het breekpunt. Agema: ‘Al met al is ons land sinds het ontstaan van de crisis voor 47,5 miljard aan maatregelen genomen in de vorm van overhaaste, ondoordachte belastingverhogingen en bezuinigingen, waar Frankrijk wel twee jaar uitstel kreeg.’ En: ‘De zorg draagt voor ruim 8 miljard euro bij aan de bezuinigingen.’

Agema pleit ervoor dat veel bestaande regelingen niet ontmanteld moeten worden, wetten hoogstens verbeterd. De top down ideologie in de zorg dat alles op de schop moet, leidt in veel gevallen alleen maar tot verslechtering. Denk eens aan de kapitaalvernietiging door de massa ontslagen van vakbekwaam verzorgingspersoneel en het slopen van de verzorgingshuizen.

Zoals Martin Bosma in zijn net verschenen boek over het ANC en gek-links,  Minderheid in eigen land, een indeling maakt aan de hand van in Nederland hoog gehouden ‘mythen’,  zo opent Fleur Agema ieder hoofdstuk onder het kopje ‘mantra.’ In beide gevallen komt het er op neer dat ons een schijnwerkelijkheid wordt voorgehouden door de zittende politiek. De boeken van Agema en Bosma zijn dan ook beiden ontmaskeringen van de grote leugens die ons voorgehouden worden door de elite: De ANC was geen bevrijdingsbeweging naar een betere, multiculturele wereld, en de hervormingen in de zorg zijn in werkelijkheid een grootschalige vernietiging van onze leefbaarheid nodig voor de financiering van internationalistische belangen.

Deze constatering is ontstellend. De enthousiaste vitaliteit waarmee Fleur Agema de strijd tegen deze kwaadaardige vernieling aangaat verdient ieders grootste bewondering.  Begin in elk geval met het lezen van dit belangrijke boek. De schellen vallen je van de ogen.

Fleur Agema: Verzilveren. Excellente zorg voor minder geld.  

 

 

 

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

18 Reacties

 1. g.h.m.leferink

  20 juni 2015 op 21:48

  O.a. doordat mijn komputer een tijd geen internet-verbinding had las ik dit artikel nu pas. En heb de boeken van Bosma en Agema direkt besteld.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 2. Wat vernielt de EU niet? Dat zou een betere titel zijn. Deze mislukte dictatoriale linkse instelling, beheerst miljoenen mensen. Wil culturen vernietigen. Volkeren laten verdwijnen en heersen over een groot Europa! Nederland onder invloed van een met links gedachte goed doordrenkte organisatie die zich zelf verrijkt over de ruggen van de autochtone oorspronkelijke bevolking van Europa! Het noordelijke deel wat gechanteerd wordt om de zuidelijke zogenaamde arme landen te ondersteunen. Onze zorg en pensioenen. Onze arbeidsplaatsen en huisvesting. Alles moet wijken voor de EU. En de EU gekte lijkt nog lang niet aan haar eind. De graaiers verzinnen iedere keer wel weer een andere reden om ons uit te kleden. De pro EU partijen verraden zelfs hun eigen volk om te solliciteren naar een duur betaald baantje in Brussel. En de Nederlander mag ervoor en eronder lijden! Dat doet ze niets. NL UIT DE UNIE!

 3. Top van Agema , alleen zo verdomde jammer dat zij bij de verkeerde ” partij ” zit .

  • Wat minder naar DWDD, Rayman, de Leeuw, Jinek, en al het andere linksdomme troep kijken. Zelf eens op onderzoek uitgaan. Er zijn blog’s genoeg, waar verstandige en onafhankelijke mensen deuren open trappen en sluiers oplichten.
   Zoekt u maar eens op bijvoorbeeld, hoeveel wetsvoorstellen die “foute partij” heeft gedaan in de 2e slaapkamer. Voorstellen, die voor Nederland een voordeel zouden kunnen zijn, maar die nooit gesteund worden, omdat de echte fascisten (en dat is elke andere partij uitgezonderd de SP) dit niet willen al zou het de redding van de wereld kunnen zijn. Aan uw reactie weet ik ook gelijk, wat het denkpatroon is van luitjes die zo reageren. Domheid en vooroordeel wedijvert om de beurt in dat denkproces. En zullen de neergang zijn van ons eens zo’n trots en welvarend land.

 4. @
  joshuka
  10 juni 2015 om 01:36 Top van Agema , alleen zo verdomde jammer dat zij bij de verkeerde ” partij ” zit . –Wat maakt het nou ene f.ck uit of u vindt dat het een verkeerde partij is. Beperkte denktrant. Het gaat er om dat het gezegd of geschreven wordt en dat mensen gaan inzien dat het zo niet langer kan. Of je voor Ajax-Feyenoord-PSV bent is leuk maar als je geen andere partij hebt om mee te voetballen sta je voor Jean Kl..t in de wei.

 5. De Nadenker

  9 juni 2015 op 16:11

  Fleur Agema: Hoe de EU onze oude dag vernielt , een perfecte kop .
  Alleen de EU vernielt nog veel meer dan alleen de zorg
  De Pensioenen , de AOW , onze soevereiniteit , de cultuur , en de sociale voorzieningen , ja alles gaat op de schop .
  Wij hebben er een stelletje politici zitten die van toeten nog blazen weten als alleen maar graaien en bonussen cultuur van hun bancaire en Eurofielen vrienden .
  We hebben er zelfs eentje zitten die de crisis wil beteugelen door participatie met een moestuintje , hoe verzin je het .
  De zorg met zijn PGB’s en staatssecretaris van Rijn wordt compleet versjacherd door gedoogsteun van D66 en de CU , om als een stelletje draaikonten een motie van wantrouwen niet te steunen .
  Als wij mogen aannemen dat de voorspellingen op de peiling van stemgedrag bij Maurice de Hond steeds de VVD en het CDA en D66 de meeste kruisjes vergaren in het stemhokje , kan ik rustig concluderen dat de meeste mensen het of te goed hebben of te dom zijn om het te…

 6. Als iedereen slaaf is, wie is dan meester?

  • In de chaos heerst de meester! Chaos in Syrië , Irak, Afghanistan, Pakistan De meester kan zonder enig probleem hele stammen uitroeien het waren allemaal immers terroristen. Ik denk dan automatisch aan Mick Jagger Sympathy for the Devil I was in Petersburg enz enz

 7. Het recht van de sterkste is een oer fundament. Darwin knoopte er andere dingen aan om flapdrollen bestaansrecht te geven. Geholpen door trekpoppen werd zijn idee van leven en vooruitgang IQ geboren. Een mens eigenschap wat dieren missen.
  Probleem nummer èèn werd hierdoor opgelost, door religie. Vandaag is het resultaat van die conclusie adembenemend onder de vlag, BIO en industrie. Nog gekker is hun vraag, zijn wij alleen in het heelal? Die vraag hoor je niet van de rest van aards leven.
  Zij weten het antwoord, maar er is geen contact.

 8. Hier helaas ook wat ervaringen met de zorg. 7 jaar geleden had mijn vrouw last van kortademigheid, hoge bloeddruk en vocht in haar onderbenen. Een 36 jarige slanke vrouw. De sportschool stuurde haar naar de huisarts. Volgens de arts niets aan de hand . Zijn advies; met de benen omhoog gaan zitten. We zijn er nog 3x voor terug geweest.Ze moest het maar accepteren. Een paar maanden later raakte ze in verwachting van ons eerste kindje. Tijdens de zwangerschap, kortademig en vocht in de onderbenen. Ze liep tijdens de zwangerschap onder controle in het ziekenhuis. We zijn er 6x geweest. Iedere keer een ander persoon die ons te woord stond. Ze had een voorbeeldige zwangerschap werd er de laatste keer gezegd.Nadat ze 26 weken zwanger was werd ze niet lekker op haar werk en probeerde mij te bellen. Het was te laat en ze heeft nooit meer kunnen zeggen wat er aan de hand was. En als toetje, 112 wilde geen ambulance sturen omdat ik niet te plaatste was. Dankzij de zorg geen vrouw en geen kind.

 9. http://nieuws.tpo.nl/2015/06/08/bellingcat-deels-ontmaskerd-der-spiegel-schrijft-mea-culpa/

  Joost, jij wordt in dit artikel voor de verandering eens “in de watten gelegd”.

 10. Er lijkt overal in Europa weer een momentum te ontstaan, voor het verlaten van de Europese Unie. Het referendum in Groot Brittannië dat er aan komt, de problematische situatie in Griekenland (waar heel Zuid-Europa met belangstelling naar zal kijken).

  Ik hoor de PVV nog wel eens mopperen over de Grieken, wat op zich begrijpelijk en terecht is. De prioriteit moet echter zijn: het ontmantelen van de Europese Unie. Dat is in het belang van onze vrijheid, onafhankelijkheid en soevereiniteit. Hopelijk zijn die prioriteiten duidelijk.

  • Natuurlijk zijn de prioriteiten duidelijk, maar er is een probleem.
   Vrijwel alle juristen, die zich met bestuursrecht in Nederland bezig houden, en dan heb ik het over de links en rechts, hollen richting Europa.
   Deze juristen waarvan Hirsch Ballin een van de bekendste is, zijn degenen, die onze vrijheid, onafhankelijkheid en nog meer beperken.
   Deze juristen knutselen voortbordurend op de lijnen, die hoogleraar Jo van der Hoeve in zijn boek de drie dimensies van het bestuursrecht heeft uitgezet. Jo was een vooraanstaand PVDA-politicus.
   Wie sturen deze juristen op hun beurt aan? De vraag is wat mij betreft, wie financiert en benoemt.

 11. In het grote, verboden te lezen Adolf boek, word èèn en ander uitgelegd. Zijn droom werd verstoord door Rusland. Dat had gevolgen op deze planeet. Zoals vrijheid oorlogen en andere nonsens. Zuid Afrika was de laatste. Hun G7 straf gaan zij krijgen.
  Ein volk en de rest is uw E.U. Een Europa op weg naar een samenleving zoals het was voor Columbus iets ontdekte. Dat is wennen maar alles went. Ook armoede, begeleid door royal elite. Femke, voor pensionering, legde het haarfijn uit. Uw toekomst.

 12. De links-idioten zullen nooit willen toegeven dat Fleur Agema gelijk heeft, hoewel wat Fleur zegt in feite heel links is. Maar ze is van de PVV. Dus besmet.

  • Links idioten even nadenken voor je dat staat te schreeuwen, de enige partij die links is staat 100 % achter Fleur Agema wat betreft de zorg ik heb het over de SP, beetje op de hoogte blijven is ook een optie

 13. Klopt maar wat nu ?
  Onze pvv stemmers zitten liever te zuipen en kankeren achter de computer.
  terwijl nederland totaal de vernieling in gaat

 14. Leo KarelJan

  7 juni 2015 op 16:02

  Niet alleen de zorg wordt kapot gemaakt, overal is het verval. Leger, politie, brandweer, onderwijs : er is geen overheidsgebied waar geen verspilling en verval heersen. Overal bemoeit de overheid zich mee, maar op geen enkel terrein levert men prestaties. Inmiddels is de bevolking afhankelijk gemaakt van de overheid ( zie bv. het toeslagencircus ) en is men geïndoctrineerd met het idee dat de overheid alles wel kan oplossen.
  Tientallen miljarden worden jaarlijks verspild aan EUSSR, import van achterlijkheid en armoede, milieuwaanzin zoals molentjes, OS, multikulsubsidies, bureaucratie en fraude.
  Steeds minder mensen kunnen rondkomen, maar de achterlijkheid en het landverraad van de regentenkliek gaan door. Hun gore linkse, “groene” politiek correcte multikul dictatuur, met zijn absurde gelijkheidsdenken en “weg met ons”, is heilig.
  Daarom verpaupert ook de zorg. Toch blijft een meerderheid van de kudde gezapig achter de kliek aanlopen. Dus eigen schuld…