We staan tegenover Het Kwaad, maar kijken weg

Door Joost Niemöller

Na lezing van de twee boeken van V.S. Naipaul over de herleving van de islam, vielen me ooit de schellen van de ogen. Het boek Onder gelovigen schreef hij in 1981. Het is een nauwkeurig verslag van zijn reizen door de niet-Arabische moslimlanden. Later keerde hij nog eens terug en schreef in 1997 het vervolg Meer dan geloof. Iedere niet-Arabische moslim is, zo schrijft Naipaul, een bekeerling die de geschiedenis van zijn eigen cultuur heeft moeten afwerpen.

Naipaul in het voorwoord van Meer dan een geloof:

‘De bekeerling moet zich afwenden van alles wat van hemzelf is. Dat veroorzaakt een immense verstoring die soms zelfs na duizend jaar nog niet is verdwenen. De mensen ontwikkelen fantasieën over wie en wat ze zijn; en in de islam van bekeerde landen vindt men ook een element van neurose en nihilisme. Die landen kunnen gemakkelijk tot het kookpunt gebracht worden.’

Er verscheen van diezelfde Naipaul een essay over ISIS in de Daily Mail online.

Het is de aard van de islam, schrijft Naipaul, om de geschiedenis stil te zetten. Alles wat er voor de islam plaatsvond, moest worden geschrapt:

It was an article of 6th and 7th Century Arab faith that everything before it was wrong, heretical. There was no room for the pre-Islamic past.

En nu hebben we ISIS. Naipaul stelt dat het ISIS kalifaat het Vierde Rijk is. ISIS gaat een stapje verder als de islam, zoals we die kennen, schaft letterlijk de geschiedenis af en stelt een nieuwe tijd in. Een tijd die zich niet mag ontwikkelen. Precies wat Hitler wilde met zijn Derde Rijk. (En wat overigens ook de ambitie was van Stalin en Mao.)  Het islamisme kan dit doen omdat het kan beschikken over een leger aan jonge mannen die ontworteld zijn, en naast de geschiedenis zijn gaan staan, een proces dat mogelijk is gemaakt door de massamigratie en waar de islam een pasklaar antwoord op biedt.

ISIS toont de wreedheden openlijk. Dat is een belangrijk verschil met het Derde Rijk, waarbij de gruwelen versluierd werden om zo de tegenstanders te ontmoedigen. Juist dit openlijk tonen is een teken van macht. En geeft aan hoever Het Kwaad is gevorderd. Bij ISIS is men zich bewust van een wereldwijd leger van psychopaten, gehersenspoeld door de islam, dat zich aangetrokken voelt tot het verrichten van deze monstrueuze wreedheden. De afkeer van wreedheid is een christelijk-humanistisch fenomeen, en, anders dan we lijken te beseffen, geen algemeen verspreide gedachte. Het opleggen van wreedheid is juist wel een algemeen aanvaard middel om macht uit te oefenen. Al bestaan daar gradaties in. De openlijkheid waarmee ISIS zijn ziekelijke, onnodig pijnlijke wreedheid tentoonspreidt, noemen wij ‘Middeleeuws’, maar dat is nu juist precies waarop ISIS zich voor laat staan: Het stopzetten van de geschiedenis kan niet anders dan een extreem gewelddadig proces zijn.

ISIS wil, schrijft Naipaul, de totale oorlog en de totale vernietiging van alles wat geen islamfundamentalisme is:

Isis is dedicated to a contemporary holocaust. It has pledged itself to the murder of Shias, Jews, Christians, Copts, Yazidis and anyone it can, however fancifully, accuse of being a spy. It has wiped out the civilian populations of whole regions and towns. Isis could very credibly abandon the label of Caliphate and call itself the Fourth Reich.

De Westerse leiders doen er vooral alles aan om ISIS los te koppelen van de islam. In hun ogen zou dat net zo min iets met elkaar te maken hebben als het christendom met de Ku Klux Klan, schrijft Naipaul gevat.

Wat de ‘rest van de wereld’ moet begrijpen, schrijft Naipaul, is dat de onvermijdelijke strijd tegen ISIS geen strijd mag zijn waarin strategische belangen overheersen, maar ideologische:

Its military annihilation as an anti-civilisational force has to now be the objective of a world that wants its ideological and material freedoms.

Daar lijkt vooralsnog geen sprake van te zijn overigens. De VS, de EU en de NAVO lijken zich steeds meer voor te bereiden op een strijd tegen Rusland. De Amerikanen brengen zware wapens naar de Baltische staten en een legermacht van vijfduizend man, zo meldt The New York Times vandaag.

En wat doen we tegen ISIS? Er wordt wat gebombardeerd. Dat lijkt weinig uit te halen. Veel overtuiging zit er niet achter. Het wordt ondertussen erger en erger met ISIS. De ISIS macht bevindt zich al letterlijk aan de Noord-Afrikaanse kust, op vaarafstand van Europa, en we lijken dit te negeren.

Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. We zullen pacten moeten sluiten. Met dictators, ook met Moskou en Peking. Het Derde Rijk was Het Kwaad, daar zijn we het nu wel over eens, maar dat was overigens ten tijden van WO II bij lang niet iedereen even duidelijk. Ook de VS aarzelde lang om deel te nemen aan deze oorlog. Daar was Pearl Harbor voor nodig. Nu heeft 9-11 nog lang niet iedereen overtuigd van de ware aard van het islamisme. We zijn kennelijk nog niet geschokt genoeg geraakt. De EU wil zich net als de VS presenteren als een normen en waarden gemeenschap, maar wanneer we niet ten aanzien van ISIS de daad bij het woord willen voegen, hebben we nog een lange weg te gaan.

We staan tegenover het Kwaad. De mensheid heeft als plicht Het Kwaad uit te roeien. Of het zal ons overheersen. We hebben geen keuze, maar dat besef lijkt nog ver weg. En ik vrees dat zieners als Naipaul niet de doorslag zullen geven.

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

20 Reacties

 1. g.h.m.leferink

  17 juni 2015 op 21:07

  Het lijkt wel op de 30er jaren, alsof Chamberlain en Daladier terug zijn. En in elk geval is het ontwijk-gedrag van Chamberlain, weer helemaal terug. “Peace in our time!”, en na terugkomst uit München zwaaiend met een waardeloos vodje papier. Dus heeft de jongere generatie politici NIETS van de geschiedenis geleerd! Mijn vraag: ligt dat aan het (bijna) afschaffen van het vak Geschiedenis op school? Of is het gewoon LAFHEID?
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 2. Haha, die Joost…
  Heeft MH17 goed uitgezocht, maar begrijpt niets van wat ISIS is, hoe het ontstaan is, door wie het gesteund wordt, waarom zij in stand gehouden wordt en hoe ernstig fake de gehele mediacommunicatie rond de zogenaamde onthoofdingen is.
  Daar is de misinformatie rond MH17 niets mee vergeleken

  Het lijkt er ook niet op dat Joost zich bewust is van de voorgeschiedenis van deze situatie en waarom de elite een haatcampagne tegen religie voert
  Misschien toch eens tijd om je iets meer in te verdiepen?
  Ik zou zeggen begin bij Corbett reports info over ISIS…
  Of misschien eerst bij 9/11 beginnen?

 3. citaat: ISIS gaat een stapje verder als de islam, zoals we die kennen, schaft letterlijk de geschiedenis af en stelt een nieuwe tijd in. Een tijd die zich niet mag ontwikkelen. Precies wat Hitler wilde met zijn Derde Rijk. (En wat overigens ook de ambitie was van Stalin en Mao.)
  —–
  De loop der tijd kan je niet tegenhouden.
  Of Hitler tegen ontwikkeling was met zijn derde rijk lijkt me niet juist. Hij wilde volgens mij juist sneller ontwikkelen, wat zeker in de auto industrie, wapen industrie en techniek in algemene zin zijn ambitie was. Daarnaast vond hij het blanke ras superieur waarvan hij volgens een foute interpretatie van Darwinistische evolutie de inferieure rassen wilde uitsluiten om een soort Germaans super mens te ontwikkelen.
  Wel drukte hij een stempel op kunstuitingen die aan een bepaalde (edele, Germaans, nazi) norm moesten voldoen.

  Volgens Stalin en Mao was de werkende man de nieuwe intellectueel.
  Macht aan het proletariaat.

  Islam is verderfelijke…

 4. Macht komt ergens uit. Neem de Amerikaanse native indiaan versus de christelijke Europa immigrant als voorbeeld.
  Aan dat verhaal kunnen Turken een Armenian punt zuigen. 2000 jaar christendom en gevolg word opgehemeld als goed voor u. Bij goed luisteren hoor je gerommel en raas. Dat zijn miljoenen slachtoffer geraamtes die zich omdraaien. Mo aanhangers hadden nooit veel kans om daar tegen te concurreren. Tot het moment olie in hun zand. Opeens krijg je dan het bekende effect begrijpen bij mensen met een neus voor mosterd vinden. Zij staan bekend als elite en horen niet bij de werkende klasse. Verzamelen is hun hobby.
  Vandaag vechten en slachten de Mo mensen elkaar af in de hoop van iets wat zendelingen ook beloofden. Dat geeft nieuwe betekenis aan, geen nieuws onder de zon.

 5. Behalve een ideologische moslim dreiging is ISIS tevens een (eenvoudige) militaire macht. De ideologische dreiging is een reeel probleem voor het westen maar de militaire dreiging zou niet echt een probleem moeten zijn, indien er de wil bestond om ISIS militair aan te pakken. Dat wordt niet gedaan. Een vijandelijk leger kan verslagen door de aanvoer lijnen te vernietigen. ISIS wordt bevoorraad via Turkije. Ervaren Iraakse ex- Saddam Hoessein militairen hebben zich bij ISIS aangesloten. Deze legermacht kan heel eenvoudig verslagen worden, maar Washington en de rest willen dit niet want dit is hun manier om Assad & Syrie aan te pakken. Want dat Assad nog steeds niet verslagen is, is het zoveelste gezichtsverlies voor Washington. En gezichtsverlies voor westerse politici is het ergste wat hun kan overkomen. Het Isis probleem is relatief eenvoudig op te lossen. Maar er bestaat in het Westen geen wil. En nu zitten wij met de gebakken peren. Je hoeft geen filosoof te zijn om dit te begrijpen

 6. Breinbrouwsels

  14 juni 2015 op 21:52

  Zorg er als Poederpruik altijd voor dat je een vreselijke vijand aan de poorten van de stad kunt laten rammelen als een soort Zwartepieten die over de daken trippelen om de kinderen bang te maken zodat ze je weer gehoorzamen. Wat ik om mij heen zie is een staaltje volksmennerij waar ik mijn lippen van aflik. Knap doen ze dat toch weer. Nu hebben ze de burger zo bang gemaakt dat deze wanhopig om hulp piept bij die lieve Poederpruiken in plaats van dat ze deze even een wasbak speciaal geven.

 7. @ vanhetgoor14 juni 2015 om 21:32 Tenslotte komt het geld voor de oorlog daar van mensen van hier–U beweert hier dat in Nederland aanwezige moslims (eventueel in Europa aanwezige moslims als u het over hier heeft) de financiering van IS regelen. M.i. kunt u dit niet hard maken. Ik denk eerder aan S-Arabië c.s. alsmede de vrinden aan de overkant van de grote plas. Immers, destabiliseren van het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Europa is een zaak waarvoor al jaren geleden is gekozen. Als je barst van de schulden en de wereldhegemonie dreigt te verliezen dan maakt de kat in nood rare sprongen. Waarom denkt u dat men bijv. Rusland en China wil insluiten en de zetbaasjes in Brussel dat i.s.m. Navo laat uitvoeren? Dat heet 2 vliegen in een klap.

 8. De observaties zijn juist, maar de te volgen route tot de oplossing niet. Ik zie in dat de islam een soort angstcultuur is die mensen het harde repressie er onder moet houden. Dit kan doorbroken worden door te komen met een bevrijding, maar daar heeft men zich tegen geweerd door dat ‘westers’ te noemen. Dan is er nog een andere mogelijkheid en dat werkt in de middeleeuwen ook, de bezwering. Het vervloeken van moslims is een hele goede zet, daar heeft men niets tegen en hun onzichtbare godje kan daar ook niets tegen doen.

  Persoonlijk denk ik dat een proxy oorlog tegen ISIS ook zin heeft. En daar moeten we snel mee beginnen. Tenslotte komt het geld voor de oorlog daar van mensen van hier. De misdadigers hier in Nederland aan te spreken op het gedrag van hun mede-moslims in ISIS gebieden zorgt men er voor dat de stroom van geld ophoudt. Dat is volgens mij de juiste strategie om van ISIS af te komen.

 9. De ISIS strijders komen met bootladingen tegelijk Europa binnen en iedereen blijft ze heel vertederend “bootvluchtelingen” noemen…..

 10. Nederlander_1965

  14 juni 2015 op 19:03

  Dit alles is nog maar het begin. De filmpjes van wat zich op de Italiaanse en Griekse kusten afspeelt, de filmpjes over de vrachtwagenverstekelingen bij Calais (en inmiddels ook Nederland), het is het begin van het einde voor Europa.

  Onder invloed van linkse betweters moesten de grenzen wijd open voor Mohammed en zijn 40 miljoen rovers. Naïviteit, zelfhaat en een misplaatst koloniaal schuldgevoel zorgen voor een ongekende toestroom aan niksnutten en criminelen.
  Allemaal mensen die onze normen en waarden afwijzen. Met iedere gelukszoeker neemt de macht van de islam verder toe.

  Wat de moslims 1.400 jaar lang met militaire middelen niet lukte, lukt nu in 50 jaar zonder ook maar één schot te lossen. Via bootjes en de via de baarmoeder. En natuurlijk met hulp van linkse dhimmies. Helaas bestaan er geen Karel Martels en geen Jan Sobieski’s meer. Terwijl we daar nu juist zo’n enorme behoefte aan hebben. Zelfs paus Franciscus I is een dhimmie die voor de islam buigt.

 11. Breinbrouwsels

  14 juni 2015 op 16:15

  [Of…]
  Of denkt er iemand dat dit nog te winnen is met in de ene hand een scherp potlood en in de andere het Handvest voor de Mensenrechten?

  • dus toch maar gewoon méé gaan slachten ?

   • Breinbrouwsels

    14 juni 2015 op 18:23

    Conflictbeheersing zoals telkens weer een tikkie zachter terug meppen tot iedereen in slaap is gevallen helpt hier niet. Definitieve zelfverdediging is de oplossing.

   • J. C. Th. Köhler

    15 juni 2015 op 00:03

    Art. 41 Wetboek van Strafrecht:

    Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of een anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.

    Aan alle drie deze voorwaarden wordt door de islam voldaan.
    De aanval op eigen of een anders lijf => onthoofdingen, etc.
    De aanval op eigen of een anders eerbaarheid => verkrachtingen.
    De aanval op eigen of een anders goed => verwoesting van steden en cultuurmonumenten, etc.

    Als we ons daar dus tegen gaan verzetten kun je dat met de beste wil van de wereld geen “meeslachten” noemen. Het is niets anders dan noodweer. En als dat uitmondt in noodweerexces is dat de schuld van de aanvaller, niet van de verdediger.

    Dit rechtsprincipe is van kracht in de Nederlandse rechtsstaat. Daar mag elke Nederlander zich dus op beroepen.

    j.c.th.kohler@ziggo.nl

 12. Breinbrouwsels

  14 juni 2015 op 16:14

  Natuurlijke gang van zaken. Zolang ze met kleine groepjes in Het Paradijs wonen hebben ze de ruimte om maar wat aan te klungelen. Dat veranderd als er overbevolking ontstaat door de druk van de kinderwagenmaffia en Moeder Natuur vindt dat ze daarom maar als mierenstaten moeten gaan opereren. Dus zie je momenteel de roze volgevreten pootjeswappermieren aangevallen worden door de zwarte (oeps) ik bedoel rode bosmieren die alleen maar vernietiging kennen. Na verloop van tijd is 95% stuk en begint Het Paradijs weer opnieuw aan den einder te gloren. Kort gezegd: bewegingen des huwelijks zijnde die gepleegd worden met het oogmerk nakomelingen in grote getalen te veroorzaken moeten verboden worden. Maar ja, je hebt er altijd weer een paar bij die niet willen luisteren. Mijn advies is dan ook, flikker er een paar van de Big Ones op en alleen door de straling al is het probleem heel snel opgelost. [Of…]

 13. Ach ja die islam toch. Wat wordt er zoal door de geleerde imam (door mij een eendimensionale rat genoemd) over de ongelovigen gezegd, we staan erbij en kijken ernaar. Ik kan wel verklappen dat het Nederlandse politieapparaat de islam niet hoog heeft zitten. Het is die lamlendige politiek, die haar plichten t.o.v. de eigen bevolking niet nakomt.
  Afgewerkte smeerolie m.u.v. Geert Wilders.

 14. Leo KarelJan

  14 juni 2015 op 16:07

  verdwijnen. We moeten af van dit respect voor achterlijkheid en er keihard tegenin gaan. Zo veel wetenschappelijke kennis en bewijzen en nog zo veel achterlijkheid: het is een belediging voor elk denkend mens met hersenen!

  • Leo, jij hebt helemaal gelijk. Ik begrijp er persoonlijk niets van dat mensen nog altijd in god/goden geloven. Dat is zo ontzettend achterlijk en achterhaald. En wat een ellende hebben godsdiensten in de loop der tijd veroorzaakt, echt onvoorstelbaar veel leed. Vooral de islam, de grootste doodscultus ooit, heeft ontzettend veel dood en verderf veroorzaakt. Domme linkse types maken zich alleen druk om joden en christenen. Moslims daarentegen vinden ze helemaal geweldig. Hoe onvoorstelbaar blind moet je dan zijn..

 15. Leo KarelJan

  14 juni 2015 op 16:03

  Er moet een ideologische oorlog tegen alle vormen van bijgeloof worden gevoerd. Het probleem is dat er zogenaamd respect moet worden getoond voor alle achterlijkheid in de wereld. Daarom wordt ook die achterlijke islam met een debiele vorm van “respect’ benaderd.
  Terwijl de wetenschap al lang heeft aangetoond en heeft bewezen, dat er geen opperwezen bestaat, geen profeten, geen heilige stenen of bergen, geen leven na de dood, blijven we maar respect tonen voor het achterlijke.
  Nooit worden religies en bijgeloof echt tegen gesproken. Veel politieke leiders doen dit ook voor machtsbehoud.
  Men laat de massa liever in onzin geloven: dat is immers voor de machthebbers altijd het makkelijkste.
  Een wereld zonder achterlijkheid staat voor een wereld met echte vrijheid, waarbij machthebbers het vele malen moeilijker zullen hebben.
  In “Het raadsel van het menselijk bestaan’ van Edward O. Wilson , lees je dat als de mensen massaal zouden weten hoe het echt zit, religies en bijgeloof…

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑