Zijn we Vikingen?

Door Joost Niemöller

Wie zijn Europeanen? Het politiek correcte antwoord luidt natuurlijk: iedereen die zich op dit moment in Europa bevindt en die zich ‘Europeaan voelt.’ Wie zo redeneert gaat er dus vanuit dat iedereen in de wereld het recht heeft om in Europa te wonen. Praktisch gezien is dat een probleem, en daarom houdt de EU de schijn van een immigratiebeleid hoog.

Een iets minder politiek correcte versie van het antwoord op deze vraag is natuurlijk: het is de cultuur. In de praktijk weet niemand wat daar mee bedoeld wordt, en dus komen er nietszeggende frases op van het type ‘Christelijke/humanistische/Joodse normen en waarden.’ Een fluïde afbakening, die ook genegeerd kan worden. We zijn het in grote lijnen dan wel eens dat de ‘islam’ geen onderdeel uitmaakt van de Europese cultuur, althans die wordt niet in dat rijtje genoemd, maar puur historisch gezien, kijkend naar al die veroveringen en demografische veranderingen, maken de Moslims meer deel uit van de Europese cultuur dan de Hindoes of de Boeddhisten. (en misschien ook wel meer als de Joden.) Let op dat termen als ‘cultuur’ hier geruisloos zijn opgegaan in ‘religie.’ Soms zal dat terecht zijn, soms niet, meestal zal het vooral te maken hebben met ‘beleving.’ En dat past in ons huidige postmoderne tijdsgewricht: je bent wat je je voelt. Maar het geeft vooral aan dat ‘cultuur’ eigenlijk niet zoveel zegt.

De discussie wordt pas echt interessant als er een concreet meetinstrument wordt ingevoerd. Het DNA. Via het DNA onderzoek komen er duidelijke groepsgewijze verschillen aan het licht. Dat er zoiets bestaat als ‘rassen’ en ook ‘etnische groepen’, en dus van ‘volkeren’, om een meer cultureel gestuurd begrip te gebruiken, blijkt voor honderd procent uit het DNA. (PDF) Sterker nog: het is de genetische, groepsgewijze samenhang die de culturele band maakt, en niet andersom. (PDF) Solidariteit is etnisch gestuurd. Daar bestaat veel overtuigend onderzoek over. (PDF) ‘Racisme’ is dus een evolutionair verklaarbaar verschijnsel.

De multiculturele elite  in het Westen voelt zich daar ongemakkelijk bij. Wat als het via DNA onderzoek onomstotelijk vast komt te staan wat een Europees DNA is? Dan weten we precies wie Europeanen zijn en wie niet. Gaan we dan op die basis mensen ‘uitsluiten’?

Nu we weten het al behoorlijk precies. Er bestaan zeer interessante studies over het DNA en Europeanen. De relatie is behoorlijk concreet, en naarmate er meer DNA onderzoek komt, wordt die relatie ook concreter. Er bestaat weldegelijk zoiets als een ‘European gene pool’ Daarin vonden natuurlijk mutaties plaats, want er waren migraties.

Er zijn ook verschillende groepen Europeanen, die zich ook duidelijk qua DNA laten onderscheiden. Ook qua cultuur trouwens. De Europese genengroep is concreet te omschrijven. De moderne Europeanen en (west) Aziaten dragen bijvoorbeeld één tot vier procent genetisch materiaal in zich van een uitgestorven, puur Europese menssoort, de Neanderthaler. Zwarte Amerikanen hebben dat genetisch materiaal niet, want er zijn nooit Neanderthalers in Afrika geweest.

Nu spreken die Neanderthalers niet tot de verbeelding. Ze zijn al zolang dood, en we vinden het lastig om ze als ‘mensen’ te zien, ook al waren ze dat weldegelijk. Anders wordt het bij de Vikingen. Specifieke genen hebben zich bijvoorbeeld via de Vikingen verspreid door heel Europa. Het geeft aan dat Europeanen ‘Vikingenbloed’ hebben.

Maar wat zijn Vikingen? Er bestaan populaire tv series over. Daarin zie je hoe we Vikingen zien. Vikingen zijn geen zwarte Afrikanen en geen Aziaten. Vikingen zijn Europeanen. De blauwe ogen van het tv Viking karakter Ragnar zijn een item. Nu zijn er grote Viking DNA projecten. Je kunt je aanmelden bij groepen als je denkt dat je een Viking bent. Niet alle Europeanen hebben evenveel Vikingenbloed.

Die interesse voor ‘ons’ Vikingverleden is de multiculturele elite een doorn in het oog. Door anti-racisten wordt er dan ook op gejaagd, blijkt uit een artikel in een Britse, multicultikrant. Het hebben van Vikingenbloed is ‘fout’ en dit DNA onderzoek moet dan ook niet aangemoedigd worden. Anders zou het natuurlijk zijn wanneer er DNA onderzoek zou plaatsvinden naar Chinese en Afrikaanse genetische restanten in de Europese genengroep. Dat zou ‘bewijzen’ dat Europeanen niet bestaan, en dat ergens iedereen wel een soort Europeaan is. Dit soort antiracistische jagers zijn dus in de eerste plaats anti wetenschappelijk. Ze willen weten wat in hun plaatje past. Wat niet in het plaatje past, mag ook niet onderzocht worden.

Dat soort politiek correcte redeneringen zie je trouwens ook meteen optreden bij recente wetenschappelijke bevindingen. Zo werd onlangs ontdekt dat de ontwikkeling van het Europese ras relatief recent is. De ontwikkeling van de lichte huid, blauwe ogen en blond haar is pas van een kleine zesduizend jaar.  Bovendien blijkt dat de herkomst van de helft van de Noord-Europeanen Oekraïens is. Uit weer ander onderzoek bleek dat de genetische samenstelling van de Britten al zo’n 1400 jaar ongewijzigd is.

Voor de multiculturele elite zijn dat soort ontdekkingen redenen om te spreken over het feitelijke niet-bestaan van een Europees volk. Iedereen is Europeaan.

Waar het natuurlijk om gaat is hoe mensen van verschillende herkomst zich met allerlei genetische eigenschappen hebben ontwikkeld tot een uniek Europees ras, duidelijk te onderscheiden van het Aziatische en zwarte ras. Of, zoals dat in het hierboven al aangehaalde essay van John Law werd omschreven:

The question is not when Europeans evolved x or y traits, white skin or lactose tolerance, since this way of framing the issue supposes that the inhabitants of Europe were European when Homo sapiens sapiens arrived in this continent some 45,000 years ago. We need to think of Europeans as a race that evolved through thousands of years inside Europe in response to the unique ecology of Europe and in response to their own unique cultural activities. The upper Paleolithic peoples who first inhabited Europe, coming from Africa via the Near East, were not Europeans but a people still closely descended from the African Homo sapiens sapiens who left Africa some 50,000 (or 60,000 years ago) and which long retained many African genetic traits.

Kortom: DNA is identiteit

Op een bepaald moment zijn Europeanen Europeanen geworden, genetisch gesproken. De consequenties van dat soort onderzoek zijn politiek. Het ontkennen van dat soort onderzoek is ook politiek. Politiek is altijd gevaarlijk. Maar ontkenning van wetenschappelijke bevindingen is wel supergevaarlijk. Dat is de glijdende schaal die leidt tot barbarij en dictatuur.

Wat uiteraard niet tot de conclusie moet leiden dat we ons vandaag de dag als Vikingen moeten gaan gedragen, zoals gisteren gebeurde in de Amerikaanse stad Charleston.

We zijn in Europa dan wel Vikingen en Neanderthalers, maar we leven in het nu. Voor genocide bestaat geen wetenschappelijk excuus.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

25 Reacties

 1. De Vikingen (de Denen) zijn weer terug op het rechte pad!
  http://kanaalz.knack.be/nieuws/rechts-blok-wint-in-denemarken/video-normal-580319.html

 2. g.h.m.leferink

  19 juni 2015 op 22:56

  Prima stuk, Joost. En wat voor modefatjes het nieuws in de Nederlandse HRM (HoofdRioolMedia) bepalen vraag ik me al alnge tijd af. Hoogstwaarschijnlijk worden deze ‘Modetjes’ geboren en doorgegeven aan de bars van de Mediacafé’s ‘De Zwart’ en ‘De Pels’, beide gelegen in Modetjes Madurodam aan de Amstel. Want daar en in de direkte omgeving van dat Drugsdorp woont meer dan driekwart van de mediamensen. Dus is het onvermijdelijk dat er Nieuws-inteelt plaatsvindt. Denk maar aan dat ‘Zwarte Piet mag niet meer, want dat is Racisme’. Dat kunstmatig opgeklopte hypetje. Dat en verreweg de meeste van die nonsens-onderwerpen zijn dáár ontstaan, in Vooroploopveen aan de Amstel. Plus dat het voor veel journalisten veel makkelijker is om wat ze in die café ’s horen gedachtenloos na te kwekken. Zoals ooit Philip Freriks in het NOSsjenaal: “De B-wegen in ons land zijn te smal”….
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 3. Theo Prinse

  19 juni 2015 op 16:15

  Zich in de 21e eeuw als arier, viking, etc onderscheiden is een vorm van intellectuele degeneratie. Het gaat immers niet om uiterlijkheden aan de buitenkant zoals een blanke crimineel is zuiver en een gekleurde crimineel is duister maar enkel om de wereld van het idee welke de intellectuele beschaving onderscheid van b.v. de racisten, de nazi’s de als religie vermomde moorddadige wereldveroverende ideologie van de islam enz.
  Wat word gaat verworden en dus lossen de genome ontwikkelingen in de toekomst de oude Europeaan op in een wezen met vreemde kenmerken die uit alle werelddelen bij mensen worden geextraheerd. In de 21e eeuw begint de Europeaan – door zichzelf van de oude identiteit te ontdoen als zodanig te verdwijnen. China heeft een astronaut een ruimtewandeling laten maken en twee ruimtetuigen gekoppeld. Verder heeft China een klein wagentje op de maan afgeland en India is een jaar geleden met een Satelliet aangekomen bij Mars. De (oude) Europeaan begint te…

  • Die ruimtevaartprestaties hebben de chinezen echt niet zelf bedacht. Zonder de Viking Werner von Braun bestond er geen ruimtevaart.
   En zo is het met alles. En wat hebben WIJ nu van ANDERE “culturen”? Niets!

 4. Theo Prinse

  19 juni 2015 op 15:58

  Vooraf gesteld kan op basis van uiterlijkheden zoals gennotype, huidskleur, bloedgroep, voedingsgewoonten etc geen aanmatigende kwalificerende uitspraak gedaan worden over iemands intellect of intelligentie. Eind 19e eeuw deed de toenmalige ‘wetenschap’ een poging om rassen aan te tonen hetgeen in de 30er jaren in Amerika een stille dood stierf en juist in Nazi Duitsland in zwang kwam. In 1945 werd het Nazi racisme – want daar gaat het stuk van Joost over – vernietigd en begin 60er jaren kwam het als affirmative action verpakt Black racist supremacism en Critical Race theory van de zwarte Amerikaanse professor Derrick Bell weer met de race debate in zwang. Derrick Bell is een voortvloeisel van de Cultural Hegemony theory van de Italiaanse jaren dertig Euro marxist Antonio Gramsci. Gramsci was weer een reactie op het fascisme van Mussolini die weer verder ging met het corporatisme van Paus Leo Rerum Novarum en Pius XI in zijn encycliek Quadragesimo anno.

 5. Goed artikel: Wetenschap en politiek gaan niet samen. Politieke agendas behoeven geen wetenschappelijke verklaring, integendeel, dat is wel duidelijk.
  Ook interessant om eens in te gaan op het berteurenswaardige opleidings niveau in Nederland (en Europa). Veel laag of geheel niet opgeleide mensen, daar zijn onze overheden blijkbaar erg in geinteresseerd. Hoe verklaar je anders die massale inloop uit Afrika? Ik vraag me af hoe het DNA van bijvoorbeeld Rutte er uit ziet: Weinig Viking atributen, veel meer Neanderthaler genen, vermoed ik…

  • Cale@ Je kan je met recht zorgen maken. Import van an-alfabeten en/of fundamentalistisch anders denkende, natuurlijk niet allemaal, zal het onderwijs in de basis scholen en en het middelbaar onderwijs nog meer onder druk zetten.

 6. Is een Viking hetzelfde als een Arier?

  • domme vraag zeg…een Viking is natuurlijk een mens en ’n Arier een eh… eh…

   • Als je “Arier” definieert als “een ras dat door de goedmens wordt afgekeurd” dan blijkt de overeenkomst met de Viking zeer groot, blijkens dit citaat:
    “Die interesse voor ‘ons’ Vikingverleden is de multiculturele elite een doorn in het oog. Door anti-racisten wordt er dan ook op gejaagd, blijkt uit een artikel in een Britse, multicultikrant. Het hebben van Vikingenbloed is ‘fout’ “

 7. Arier is een India’s woord en heeft de betekenis van de zuivere, las ik ergens. Dus een Arische Viking zou kunnen. Een Arische Jood, waar er niet veel meer van zijn, kan dan ook toch?

 8. Ach het maakt mij niet uit als via mijn DNA blijkt dat ik afstam van een bepaald ras of stam Toch zijn er mensen waarbij heel hun bestaan is gebaseerd op het behoren bij een bepaalde stam. Toch maar eens stiekem wat DNA aftappen.

 9. .
  Voor wie de allerlaatste zekerheid geen troost meer biedt
  en ’t zelfs niet helpt zich te verschuilen achter genen
  laat hij/zij zich niet verliezen in wat zielig wenen,
  je bént er domweg vrienden…óf je bent er niet !
  .

 10. De Vikingers hadden vele eeuwen voor Columbus Amerika al lang ontdekt en ook voet aan wal gezet.

 11. Pagan Norse:

  https://www.youtube.com/watch?v=3pTUvB9uExI

 12. Een cultuur is:
  de gestolde neerslag van een bepaalde fase van de ontwikkeling van het zelfbewustzijn.
  .
  Er worden allerlei dingen vastgelegd, als norm gesteld, die tijdens die fase duidelijk zijn geworden. De neerslag van zo’n fase stolt tot cultuur.

 13. Voor taal kenners. Maaien, zo uitgesproken, is natuurlijk maden. Het beestje beroemd door iets op te eten. Zoals mensen op weg naar hun hemel. Varkens genoten toen en nu voorkeur.

 14. Leo KarelJan

  18 juni 2015 op 15:51

  Overigens gebruikt men tegenwoordig vaak de term Indo-Europeanen in plaats van Indo-Germanen.
  De geschiedenis van dit oervolk gaat ongeveer 6000 jaar terug.
  ( Ook bijvoorbeeld de oude Hittieten behoorden er toe.)
  Er wordt ook wel een onderverdeling gemaakt in drie hoofdgroepen: Germanen ( Noord ) Romanen ( Zuid ) en Slaven ( Oost )

 15. Was 25 jaar van dit planeet leven zeevarend. Met diep respect bekijk je Viking prestaties met schepen waar je oude schoen niet aan had toevertrouwd. Al was de meegemaakte begin ervaring ook niet iets wat Hollands glorie word genoemd. Neem koffie. Opgekocht door de reder als overschot uit W.O 1, voor een prikkie. Of de goedgekeurde reddingsboot gebruikt voor aardappelen bewaar plek. Wijze oude matrozen wisten dat het nergens anders voor kon dienen. Rantsoen, het was wederopbouw tijd, bestond uit, aardappelen met erwten, afgewisseld door de bruine boon, met spek of bloedworst. Maaien in spek werden er eerst uitklopt. Al met al luxe onbekend bij Vikingen zonder motor aan boord. Het zwemvest is ook een herinnering. Op de 59e breedte graad, Doggersbank. Zomerse dag met touwladder overboord. Met zwemvest om iets zeker te maken. Dat vest wilde direct naar de bodem. Zonder was gezonder. Mijn bewondering voor de Viking ken geen grenzen.

 16. “De consequenties van dat soort onderzoek zijn politiek. Het ontkennen van dat soort onderzoek is ook politiek.”

  Ook dit is niet van de ene dag op de andere zo gekomen, het is al veel langer aan de gang. Het is niet voor niets dat veel politieke partijen hun eigen wetenschappelijk onderzoeksinstituut hebben.

  Sinds de verlichting diende wetenschap de zoektocht naar de waarheid. Echter sinds een paar decennia gaat het niet meer zozeer om het vinden van ‘de waarheid’, het is meer de bedoeling om gewenst beleid van een wetenschappelijke onderbouwing te voorzien.

  Dat blijkt niet alleen uit dit artikel, ook op climategate.nl staat vandaag een stukje over hoe de hedendaagse wetenschap gecorrumpeerd is. Opzet van onderzoek is niet neutraal, manipuleren en selectief winkelen in de onderzoeksresultaten is aan de orde van de dag.

  http://climategate.nl/2015/06/18/planbureau-berekent-haar-biodiversiteit-smoothie-zo-ondoorzichtig-mogelijk/

 17. Breinbrouwsels

  18 juni 2015 op 15:42

  Je bent bedankt, een hele lap tekst naar de Neanderthalers. Bij plaatsing kreeg ik de mededeling dat ik ongezien… nou ja, op een blacklist van uw site stond en dus niet meer mocht schuimbekken. Toedeloe, dan als dat zo is.

 18. Leo KarelJan

  18 juni 2015 op 15:30

  Wij stammen af van de Indo-Germanen ( is niet gelijk aan Germanen ) en deze bestonden uit diverse groepen met talen die Indo-Germaans zijn. Hieronder vallen Germanen ( waaronder Vikingen ), Kelten, Italiërs ( waaronder Romeinen ), Illyriërs ( verwant aan Kelten ), Doriërs ( Oude Grieken ) en Slaven.
  Naast de verwantschap van de talen, is er o.a. een blanke huidskleur.
  Daarnaast hebben de Griekse, Romeinse en Christelijke cultuur ( met zijn Joodse invloeden ) en de Renaissance en Verlichting tot een cultuur van bepaalde gemeenschappelijke ( Europese ) waarden geleid.