Het ‘verboden onderwerp’: Inteelt is weldegelijk moslimprobleem 

Door Joost Niemöller

 

Raffie Chohan hield een speech bij de Pegida bijeenkomst op 11 oktober en nu gaat ze vervolgd worden door het OM.

Ze liet me weten dat ze gisteren gehoord is door de politie. Daarbij heeft ze geen antwoorden gegeven en geen verklaring afgelegd. Ze heeft ook niets ondertekend. De vragen die haar door de politie werden gesteld gingen goeddeels in de richting van twee uitspraken die ze tijdens die speech deed:

Moslims in Amerika, Europa en Australië willen hun systeem opdringen door middel van de Sharia, en zo ons dagelijks leven ontwrichten.

Zo zullen vrouwen worden teruggebracht tot het vee, ze zullen al hun rechten verliezen, en zullen worden blootgesteld aan de wetten die hen geen recht geeft om controle over hun leven te hebben. Jonge meisjes zullen systematische verkrachting worden door Islamitische mannen, die in de voetsporen van hun valse pedofiele profeet een voorbeeld zien. Mohammed had een vrouw van 6 jaar en consumeerde het huwelijk toen zij 9 was.

Moslims moeten terug naar hun islamitische staten om zo dit voorbeeld daar te volgen, niet hier!

Deze manier van denken is de meest pathetische dat ik ooit heb gehoord.

Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede.

En:

De massieve inteelt in de islamitische cultuur brengt vrijwel onomkeerbare schade aan de Moslims, met inbegrip van grote schade aan de moslims ‘intelligentie, geestelijke gezondheid.

Ieder mens is drager van genetische foutjes. Die manifesteren zich doorgaans niet omdat ze ‘recessief’ zijn. Mensen hebben voor elke eigenschap dubbele genen – een van de vader en een van de moeder.

Het belangrijkste gevaar van huwelijken tussen neef en nicht is dat de kans op een combinatie van twee recessieve ziektegenen wordt verhoogd.

Incest, gedurende 1400 jaar gebruikelijk in islamitische samenlevingen, heeft waarschijnlijk onherstelbare genetische schade aangericht.

Gevolgen voor het Westen en de islamitische wereld de gevolgen voor nakomelingen van bloedverwanten zijn onaangenaam: verhoogde kans op overlijden, een lage intelligentie of achterlijkheid, arbeidsongeschiktheid en ziektes. Andere gevolgen zijn: beperkte sociale vaardigheden, beperkt leervermogen en onvermogen om aan de eisen van de arbeidsmarkt te voldoen. De economische kosten van de gevolgen van incest zijn uiteraard van secundair belang vergeleken met het menselijk leed. Maar dat het grote percentage bloedverwante huwelijken onder moslims ernstige gevolgen heeft voor de westerse cultuur en de islamitische wereld is duidelijk.

Het is met name de uitspraak over de inteelt die nu vaak door de media wordt aangehaald als zijnde kwalijk, kwetsend voor moslims, en mogelijk het punt voor het OM om nu in te willen grijpen.

Ik vind dat merkwaardig. Om niet te zeggen verontrustend.

De vraag hoort tenslotte niet te zijn of het kwetsend is, maar of het waar is.

Laten we proberen de feiten op een rijtje te krijgen.

In dit eenvoudige verhaal wordt op simpele wijze uiteen gezet hoe gevaarlijke, want ziekte dragende, maar recessieve genen, die daardoor ‘onzichtbaar’ blijven in geval van nicht-neef huwelijken, al na één generatie een veel grotere kans hebben om tot de ziekte te leiden. Die kans is dan zelfs explosief gestegen.

So let’s look at a simple hypothetical and consider the case of two cousins who carry the same dangerous recessive gene – say, the one linked to cystic fibrosis – who marry and have four children. Since both parents carry one benign, dominant allele and one dangerous, recessive allele, there are three possible outcomes. Of the four kids, we would expect one to inherit both dominant alleles, meaning she is no longer a carrier. Two of the children would inherit one dominant and one recessive allele, meaning they are still carriers. And one child would inherit both recessive alleles, meaning he would suffer from cystic fibrosis. In a single generation of inbreeding, the risk of cystic fibrosis has hypothetically jumped from 0.1% in the general US population to a whopping 25% for the children of this particular inbreeding couple.

We kunnen ons dus voorstellen dat het gevaarlijk wordt voor de volksgezondheid wanneer er door bijvoorbeeld culturele of religieuze voorschriften er van generatie op generatie sprake is van neef-nicht huwelijken.

Het blijkt uit dit uitputtende onderzoek (PDF) naar genetische overgedragen ziekten in de Arabische wereld dat juist de recessief overgedragen ziekten daar prominent zijn, wat een aanwijzing is voor de belangrijke rol van de neef-nicht huwelijken in de islamitische wereld:

A striking observation, however, is the presence of an overwhelming number of recessively inherited genetic traits in Arab patients (Fig. 9). This is in agreement with many other reports on the subject (Teebi, 1994; Al-Gazali et al., 1995). High rates of consanguinity among Arabs as well as the structure of Arab families could be major factors to explain this observation.

Voortplanting bij bloedverwantschap komt veel meer voor dan we zouden denken. Bij een miljard koppels in de wereld is er sprake van  bloedverwantschap. (PDF) Het neef-nicht huwelijk is in de meeste landen in de wereld legaal.

Volgens dit stuk in Trouw valt het allemaal erg mee met de problemen die voort zouden komen uit neef-nicht huwelijken binnen de islam, en is het bovendien te danken aan de snelle integratie van moslims in Nederland, dat het hier enorm afneemt. Waar hebben we het over kortom.

Maar zeker onder moslims komt voortplanting onder bloedverwanten zeer veel voor. De Deense psycholoog Nicolai Sennels schatte in dat er bij maar liefst de helft van alle gevallen onder moslimparen sprake was van bloedverwantschap. Een schatting die mogelijk niet zo heel vreemd is, wanneer we kijken naar de tabel over Arabische landen in het Health Journal.

Bovendien gaat het bij die ‘bloedverwantschap’ in de moslimwereld vaak om veel nauwere genetische verwantschappen dan het ‘klassieke’ neef-nicht huwelijk. Zo is het gebruikelijk in islamlanden voor een man om te trouwen met een dochter van zijn broer. Dat zei althans de Engelse geneticus professor Steve Jones.

Zijn opmerkingen hierover deden veel stof opwaaien:

It is common in the Islamic world to marry your brother’s daughter, which is actually closer than marrying your cousin.

We should be concerned about that as there can be a lot of hidden genetic damage. Children are much more likely to get two copies of a damaged gene.

De opmerkingen van Professor Jones over het gevaar van neef-nicht huwelijken en het vaak voorkomen ervan onder moslims werden onderschreven in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Daarin verscheen in 2003 een spraakmakende studie naar geboorte afwijkingen, die konden leiden tot vroegtijdige dood. De neef-nicht huwelijken bleken onder Pakistani in de Engelse stad Bradford, waar het onderzoek werd gedaan, meer voor te komen dan onder huwelijken van autochtonen in Bradford.

Overall, 2013 (18%) babies were the offspring of first-cousin unions. These babies were mainly of Pakistani origin—1922 (37%) of 5127 babies of Pakistani origin had parents in first-cousin unions.

De bloedverwantschap tussen ouders zorgde voor een verdubbeling van het aantal geboorte afwijkingen:

Consanguinity was associated with a doubling of risk for congenital anomaly

In het onderzoek werd dan ook geconcludeerd dat bloedverwantschap een belangrijke risicofactor was bij het ontstaan van geboorte afwijkingen.

Consanguinity is a major risk factor for congenital anomaly.

Zelfs door de politiek correcte BBC moest toegegeven worden dat er hier sprake was van een groot probleem dat aangepakt moest worden en diezelfde BBC haalde zowaar een Labour politicus aan die dat ook vond:

Now, one Labour MP is calling for an end to the practice. “We have to stop this tradition of first cousin marriages,” Keighley MP Ann Cryer tells Newsnight.

Ook in de niet minder politiek correcte krant The New York Times werd vastgesteld dat er toch echt een probleem was met inteelt in de Arabische wereld en dat daar iets aan gedaan moest worden.

Dat was in 2003.

Niet dat er sindsdien veel is gebeurd uiteraard.

Er is, ik wees er hierboven al op, het nodige wetenschappelijke onderzoek gedaan naar het veelvuldig voorkomen van genetische afwijkingen in de Arabische wereld.

Zo is er ook dit onderzoek. Daarbij werd een directe relatie vastgesteld met voortplanting bij bloedverwantschap:

The population in Arab countries is characterised by large family size, high maternal and paternal age, and a high level of inbreeding

Genetic disorders are common in Arab countries and account for a substantial proportion of physical and mental handicap

Dus ja, dat inteelt leidt tot genetische afwijkingen die een gevaar zijn voor de volksgezondheid, en dat dit bijzonder vaak voorkomt in de moslimwereld, kan dus wel als een vaststaand feit gezien worden. Mohammed, de meest voorbeeldige moslim, was zelf ook niet vies van seks met zijn nicht, en in de koran wordt het ook niet afgekeurd.

Laten we tenslotte deze imam er nog even over horen:

Maar wanneer Raffi Chohan deze problemen benoemd op een Pegida demonstratie, dan meent het OM te moeten ingrijpen. Want de moslims in dit land zouden er eens aanstoot aan nemen. Dat moesten we niet willen met z’n allen, toch?

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

29 Reacties

 1. g.h.m.leferink

  10 november 2015 op 22:43

  Elke bioloog kan uitleggen dat een neef-nicht huwelijk het tegendeel is van ‘bevorderlijk voor een sterk en geestelijk zowel als lichamelijk gezonde volgende generatie’. Dat weet ik al sinds ik in de 50’er jaren op de HBS zat. Maar begint het NU pas, na tientallen jaren, bij de MSM te dagen?
  En bij Nederlandse gemeentebesturen is het blijkbaar nog helemaal niet doorgedrongen, anders zouden die de politiekorpsen wel anders geïnstrueerd hebben!
  Hebben de vroede vaderen misschien, samen net de MSM-journalisten, bij de lessen erfelijkheid van de biologieleraar in de SPIJBELBUS gezeten?

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 2. Er wordt geschreven over het OM= Openbaar Ministerie. Daar is in vele opzichten niets openbaar aan. Vraag maar aan de advocaat van ene GW. Nagenoeg alles pro-verdediging wordt terzijde geschoven. Het proces is daarmede weer een farce.Je mag je afvragen of een OM dat aanklaagt namens het volk zich bewust is van de feiten dat meer dan de helft van dat volk tegen een 2e Wildersproces zou zijn.Het is dus niet een Openbaar dus kristalhelder iets maar een eng op zichzelf gerichte club net als Islam. Ook hier lijkt dus blinde volgzaamheid te gedijen; daarom past het in principe ook zo goed bij elkaar. Tijd om het OM op te schonen want daar wordt men niet voor het leven benoemd zoals in de rechterlijke D’66 cultuur. Islamieten mogen van mij zoveel inteelt plegen als ze willen maar dan wel graag in de eigen zandbakken. Desnoods sturen we als ontwikkelingshulp een paar draaideuren van de HEMA met de borstels er nog aan; dat kietelt volgens de overlevering voldoende.

 3. Verder is de familie/stammencultuur alom bevestigd in Islamitische landen en is dus een massaal (1,5 miljard mensen) verschijnsel. De gevallen in de bible belt en in vrij geïsoleerde streken zijn dus niet te vergelijken met de algehele tendens in de Islamitische. Het christelijke westen heeft dat probleem niet in zijn algemeenheid.

  Maar waar het om gaat is, dat het opmerken van dit verschijnsel zo krampachtig wordt bestreden. Het zou ten gunste zijn ook van de moslims om het inteeltverschijnsel te benoemen en te onderzoeken, daar het direct de gezondheid en het welzijn betreft van de betrokkenen en hun kinderen.

  Dat iemand die de vinger legt op dit probleem vervolgd wordt, is feitelijk en practisch gezien een nog groter probleem.

 4. Dit artikel is niet zozeer over een verboden onderwerp maar eerder een uit z’n verband gerukt onderwerp.

  Het probleem van inteelt is een wereldwijd probleem bij diverse culturen, vooral diegenen die nog traditioneel in elkaar zitten. Dat daar veel moslimculturen bijzitten lijkt geen bijzonder interessant verband. De Koran verbiedt het niet maar net zomin de Bijbel! En in de Nederlandse “Bible Belt” was het nog niet zolang geleden dat er ook regelmatig binnen eigen familiekringen getrouwd werd. Ik ken wel een paar Nederlandse achterneef-nicht-huwelijken hoor!

  Kortom, leuk onderwerp maar niet in het bijzonder een islamitisch probleem. Het artikel in Trouw merkt nog op: “Zelfs in de bergen van Marokko discussiëren analfabete vrouwen over neef-nichthuwelijken. Hier discussiëren we niet, we stigmatiseren en verbieden het gewoon.”

  • “net zomin de Bijbel! En in de Nederlandse “Bible Belt” was het nog niet zolang geleden dat er ook regelmatig binnen eigen familiekringen getrouwd werd.”
   .
   Wat wil je daarmee zeggen, dat wanneer het OM consequent is nu ook jou moet aanklagen?

 5. DirkM, het is waar dat inteelt niet alleen bij de islam een probleem is, maar je opmerking over meer traditionele culturen is bezijden de waarheid. Het zijn juist de traditionele culturen die zich vaak goed bewust waren van de gevaren van inteelt en daarom strenge wetten hadden met betrekking tot het huwelijk. In het westen zijn neef en nichthuwelijken dan ook traditioneel verboden.
  Bij de Islam speelt er iets anders. Daar waar de islam opdook, werden juist die traditionele culturen vernietigd en werd de islamitische mores de enige cultuur. Een cultuur die (naar het voorbeeld van Mohammed) erg naar binnen gericht is en huwelijken binnen de familie hoogacht. Daar komt bij, dat vers bloed in de genenpool gefrustreerd wordt door het feit dat moslims niet met niet-moslims mogen trouwen.
  De voorbeelden die jij noemt zijn triviaal, maar zeker aanwezig. Des te meer reden om je af te vragen, of godsdienst wel zo positief uitwerkt wat dit aspect betreft.

  • g.h.m.leferink

   10 november 2015 op 22:54

   Geachte ‘D.G. Neree’, ik beweer hier dat de R.K. Kerk juist een positieve invloed heeft gehad om huwelijken van o.a. neef en nicht te voorkomen. Vanaf de preekstoel werd er op drie achtereenvolgende Zondagen verkondigd wie met wie in het huwelijk wilde treden. Waarbij degenen die daartegen bezwaren hadden dit aan de pastorie konden melden. En het was in de R.K. Kerk zelfs verboden dat ACHTER-ACHTERNEEF met ACHTER-ACHTERNICHT trouwde!
   Dus voor mij ‘Des te meer reden om me af te vragen, of Godsdienst wel zo NEGATIEF uitwerkt wat dit aspect betreft.’ Ik zou juist zeggen: eerder omgekeerd!
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 6. Waarschijnlijk is de inteelt in de Bible-Belt minder erg, omdat hier veel minder schadelijke genen in omloop zijn dan bij de arabieren.

  • Ik denk dat het niet relevant is of inteelt bij het ene volk wel of niet schadelijker is dan bij een ander volk, of dat meerdere volkeren zich aan inteelt vergrijpen. Waar het hier over gaat is dat het niet uitgesproken mag worden van het OM omdat het de islam betreft. En dat is uiterst kwalijk en curieus.

 7. Dit is inderdaad al jaren bekend.Ook hier.Maar ze zijn “empört” als je het hardop zegt.
  Daarbij is de NL rechtspraak een farce.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24710930/__IS-beul_is_hier_veilig__.html

 8. Het is te zien aan het ondoorgrondelijke gebrabbel van hun imams en mullah’s. Logisch denken is ze onbekend, het enige wat ze kunnen is woorden achter elkaar zetten, die blijk geven van de gedachtengang van een waanzinnige.

 9. en bij de Islam is dat al 1400 jaar aan de gang (op enkele korte uitzonderingen na).

 10. Door het dragen van hoofddoekjes geeft de islamitische vrouw al aan, dat ze niet beschikbaar zijn voor een huwelijk buiten de eigen stam. Iedere andere man kan het schudden.

  Naast het inteeltgebeuren is er ook nog de uitstoting en het vermoorden van mensen die kritisch nadenken. Voor kritiek is intelligentie nodig en dat wordt dus actief uitgeroeid.

  Zo was het ook met de Rode Khmer. Iedereen die een bril droeg of niet genoeg eelt op zijn handen had, ging over de kling. Een actieve vernietiging van menselijk kapitaal. Als intelligentie erfelijk is, dan verlaagt dat de gemiddelde intelligentie van een volk drastisch.

 11. De Europese elite heeft nu eenmaal bepaald dat het afgelopen moet zijn met de natiestaat en een Europa op christelijke grondslag. Hoor het hieronder uit de mond van Viktor Orban die het, naar je mag aannemen, uit de eerste hand heeft.

  https://www.youtube.com/watch?v=0OF0MKYhMkA

  De Europese elite en hun handlangers bij de media, de wetenschap, het onderwijs, de ambtenarij en de rechterlijke macht gaat heus niet draaien. De Europese elite zal dus moeten verdwijnen. Als je geen revolutie wilt zijn er twee mogelijkheden: wachten en hopen op een democratische overwinning van ‘de populisten’, of ophouden met bestuurd willen worden. Naar mijn idee is de laatste oplossing sneller en beter. En ja dat zal betekenen dat een aantal zaken anders geregeld moeten worden. Hoe dat er precies uit gaat zien weet ik ook niet.

  Kortom, het is verschrikkelijk. Maar in essentie bent u zelf het probleem omdat u bestuurd wilt worden. Daar wordt vervolgens misbruik van gemaakt.

 12. Beste Joost, ik had mijn reactie precies binnen de 1000 karakters (volgens jouw teller eronder) maar zie toch dat hij een laatste zin afbreekt.
  .
  Er had dus moeten staan: Dan is het zo afgelopen hiermee.

 13. Beste mensen, waar maken jullie je toch druk over? Dat moslims op deze wijze met elkaar willen trouwen moeten ze maar zelf weten. Dat ze er ‘verborgen’ ziekten door krijgen en of eerder komen te overlijden is toch allemaal dan hun eigen keuze geworden, of is dit ook al niet meer toegestaan? Daarom begrijp ik ook niet dat mensen in hun speech het hier over hebben. Het heeft niets met de massa-immigratie te maken.
  .
  Veel belangrijker is te kijken naar wat mensen hier doen of elders hebben gedaan dat getoetst naar onze wet niet is toegestaan oftewel is overtreden. Daar dien je mensen op af te rekenen. Het ministerie bevestigt vandaag dat er oorlogsmisdadigers, beulen van Assad en strijders van IS hier rondlopen. Daar ligt dus de taak voor ons en voor een overheid om hen op te pakken, te berechten en te straffen.
  .
  En om een massa-immigratie tegen te houden zou je kunnen kijken naar het afbreken van sociale voorzieningen, lagere of helemaal geen uitkeringen meer. Dan is het…

  • Volgen mij begrijp jij niet waarover dit gaat. Raffie komt met argumenten waarom zij van mening is dat islam in de westerse wereld ongewenst is en gebruikt neef-nicht huwelijken als één van de argumenten. Het probleem is nu dat het OM haar aanklaagt voor het uitspreken van feiten, de waarheid mag blijkbaar niet gezegd worden wanneer het de islam betreft. Dat is waar het artikel over gaat.
   .
   En begrijp ik nou goed dat jij de verzorgingsstaat wil afschaffen om zodoende de massa-migratie naar Nederland te stoppen? Laten we dan gewoon Nederland afschaffen, dan kan ook niemand meer naar Nederland komen, want die bestaat dan niet meer. Slim hè?!
   .
   We kunnen natuurlijk ook gewoon de grenzen sluiten en enkel migranten binnenlaten zolang de samenleving en de voorzieningsstaat het kan dragen, nadat ze uiteraard nauwkeurig gecheckt zijn zodat we zeker weten dat het echte vluchtelingen en geen koppensnellers van bijvoorbeeld IS zijn.
   .
   Wat dacht je daarvan, goed plan?

 14. Je kunt zeggen wat je wilt van Raffie Chohan, maar ze heeft dit onderwerp wel op de agenda gezet. Binnenkort weet iedereen hoe het zit, dankzij het OM.

  Het OM schiet zichzelf zo in haar eigen voet.

  Overigens, toen ik nog jong, heel jong was, zo begin jaren 70, was het verboden om te trouwen met een neef of nicht, alhoewel, het kon alleen, ik weet niet of het een broodje aap is, na een verzoek aan de koningin en een goede motivatie. Althans, dat is wat ik er van gehoord heb. Of dat laatste zo is weet ik niet. Feit was wel dat het niet zomaar kon.
  Heeeeel geruisloos, zonder rugbaarheid er aan te geven via de pers, is dit afgeschaft, toevallig in de tijd dat de gastarbeiders kwamen. Uiteraard werd de Nederlander hier onkundig over gelaten.
  Ik weet dat er veel ongelukken zijn gebeurt via inteelt. Bijvoorbeeld in Katwijk waar een variant van Huntington opdook, Een zeer vreselijke ziekte. Daarom wilde men hier paal en perk aan stellen. Maar ineens was het niet meer belangrijk.

 15. Andre van Delft

  6 november 2015 op 20:34

  Het OM saboteert zo niet alleen onze vrijheid van meningsuiting; wanneer het succes heeft met zijn pogingen deze discussie over inteelt te smoren, draagt het OM eraan bij dat miljoenen mensen die nog geboren gaan worden een ongezond leven zullen krijgen.

  Dit is gewoon misdadig. Het OM lijkt hiermee de grootste criminele organisatie van Nederland. Ik zou niet weten hoe onze politici dit kunnen verhelpen.

 16. Mijn vriendin werkt in het ziekenhuis, de kans op een erfelijke aandoening is natuurlijk niet heel erg groot, maar als die zich voordoet heb je het over een systeemziekte die een veelvoud aan geld kost t.o.v. een gemiddelde Nederlander.
  Even een citaatje:


  Tom Schulpen. Hij speurde in de medische dossiers van zeshonderd overleden kinderen. Daarvan was dertig à veertig procent allochtoon. Schulpen vond in zijn onderzoek dat van de overleden Nederlandse kinderen zes procent was gestorven aan de gevolgen van een erfelijke ziekte. Bij de kinderen van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse ouders lag dit op respectievelijk zeven, twintig en dertig procent. Schulpen wacht nog op acceptatie van zijn onderzoeksartikel in The Lancet.

  Daarnaast zijn er aanwijzingen dat inteelt het IQ aantast.
  Zomaar een wetenschappelijke studie is deze, Google:Effect of inbreeding on Wechsler intelligence test scores among North Indian children.

  Mensen die bij het OM werken zijn alfaatjes. Ze weten…

 17. Klopt. Inteelt is weldegelijk moslimprobleem. Echter gaat dat ons geen flikker aan. De Hollandse kaaskop moet zijn bek houden. Hij mag een beetje neuzelen over boter kaas en eieren. Maar dat is het dan wel. Het grote werk wordt voor hem gedaan in Brussel en Den Haag. Waar overigens nog zo’n kaaskop zit die het niet begrijpt, namelijk Wilders. Welnu, het OM zal ze wel mores leren. De waarheid ligt op het kerkhof en daar wordt niet aan getornd. En wie dit niet wil, die ligt er spoedig naast.
  Er zal een soort van Franse- of Russische revolutie aan te pas moeten komen om dit schorem te stoppen. Helaas lijkt me dat nog een erg ver weg scenario. Maar goed, we doen ons best.

  • Niet alleen wij, maar de politie, rechterlijke macht en de politiek doen ook hard hun best. Als Nederlanders maar lang genoeg gediscrimineerd worden ten opzichte van alle kleurige exoten, krijg je vanzelf een keer een opstand.
   We zijn alleen zo verdomd gemakzuchtig geworden. Demonstreren doen we niet meer, we hangen liever achter de computer om reacties te schrijven. Mensen zullen echt tot het uiterste gedreven moeten worden door moslim/zwart gerelateerde problemen voordat ze in opstand gaan komen. Dat kan dus nog wel een decennium duren.
   Voor mij 1 troost: mocht er islamonderdrukking + bijbehorende burgeroorlog komen, daar komt altijd weer een eind aan en beschaving komt uiteindelijk altijd bovendrijven, in het westen tenminste. En als deze inteelt maar lang genoeg doorgaat, maken die volkeren zichzelf uiteindelijk kapot.

 18. Laat Raffie Chohan dit ook maar aan het OM zien:
  .
  https://www.youtube.com/watch?v=92VhfKdfxM0#t=25s
  .
  Het OM gaat zwaar op z’n bek.

 19. De gezondheids kosten stijgen jaar op jaar, gewezen wordt steeds naar de vergrijzing.
  Dit klopt niet.
  Wie wel eens in een ziekenhuis komt valt het direct op, de oververtegenwoordiging van allochtonen .
  Het zijn de 3e wereldziektes, de eenzijdige voeding en de inteelt waar we hier de gevolgen van zien, bovendien bij vrouwen het vitaminegebrek door kopvodden etc.
  Dit ondergraaft het solidariteitsbeginsel in de gezondheidszorg net als de oververtegenwoordiging van allochtonen in de sociale zekerheid .
  Wanneer de situatie steeds scherper wordt door massa immigratie en islamterreur zal de solidariteit verdampen, en zal gezocht worden naar verzekeringen binnen de eigen kring.

 20. In onze politiek correcte DICTATUUR mogen bepaalde feiten en waarheden niet meer gezegd worden. Dit geldt vooral als het gaat over de islam en over immigranten en allochtonen. Deze DICTATUUR zal steeds erger worden, want de regentenkliek, EUSSR, rechters en media worden steeds gevoeliger voor de lange tenen van met name moslims. Verliezers zijn de vrijheden, de feiten en de waarheid. Winnaar is de verdomde politiek correcte Gutmensch! Maar ook zij zullen de politiek correcte HEL uiteindelijk aan den lijve ondervinden.
  Wat een ontzettend krankzinnige schreeuwlelijk die islamitische gek in dit filmpje. Dat is dan het niveau van de “islamitische intellectueel”. Bizarre rotzooi!

 21. Strikt genomen is deze inteelt een goede zaak. De moslimpopulatie wordt er door verzwakt.

  • Nee, zij worden daardoor oncontroleerbaar en onhanteerbaar agressief, dit in combinatie met hun moordzuchtige ideologie blijkt overal in de wereld een bron van ellende.
   Zie ook bijdrage over genetisch identieke proefdier muizen.

   • Sprx,

    Moslims zullen altijd een bron van ellende zijn. Overal.
    Ellende kan beter zwak zijn.