Het Nederlandse volk bestaat weldegelijk!

Door Joost Niemöller

Er bestaat niet eens een Wikipediapagina over ‘Het Nederlandse volk.’ Wel over ‘De Nederlanders’, en dan treed je binnen in een onnadenkend moeras van verwarring, inhoudelijk uitgehold en geformaliseerd in holle kreten. Alsof we het allemaal niet meer weten.

Er wordt, zo vertelt Wikipedia ons, nog steeds vaak geschreven over ‘Het Nederlandse volk’, maar dit zou geen wetenschappelijke betekenis hebben. Maar kennelijk heeft het voor veel mensen weldegelijk betekenis. Waarom wordt er dan zo ontwijkend over gedaan? We beseffen niet dat die ontwijkende houding pas van korte tijd is.

De historicus Jan Romein schreef een geschiedenis van het Nederlandse volk. Het verscheen voor het eerst in 1934. Dat dikke boek heette: De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. Tot begin jaren tachtig werd het herdrukt. Het was een populair boek, ondanks de enorme omvang, de wijdlopigheid, de meanderende zinnen.

Jan Romein was niet rechts of uitgesproken nationalistisch. Sterker nog: Hij was Marxist, en was enige tijd lid van de Communistische Partij. Hij maakte, ondanks zijn toen afwijkende Marxisme, deel uit van de Nederlandse culturele elite. In die periode was het ook in die elite nog heel normaal om gewoon te spreken over ‘het Nederlandse volk.’ Het was geen omstreden term. Iedereen wist wat ermee bedoeld werd. Ook al was het dan niet ‘wetenschappelijk.’

Interessant is dat Romein nog wel een van de weinige Nederlandse historici in de twintigste eeuw was die het aandurfde om ‘het grote verhaal’ van Nederland te vertellen. Zijn vroegere leermeester, Johan Huizinga, was blijven steken in een inleidende voorgeschiedenis ervan, overigens wel een geniale, die terecht wereldberoemd werd: Herfsttij der Middeleeuwen.

Zo’n grote greep was wellicht te groot voor de moderne mens. We weten nu niet alleen teveel, maar we weten vooral ook te goed wat we allemaal niet weten.

Er bestaan nog enkele van zulke grote geschiedenissen, maar in de naoorlogse tijd wagen historici zich er nauwelijks nog aan. Liever vertellen ze deelgeschiedenissen. De Nederlandse historicus is een specialist, geen verhalenverteller.

Het verhaal van Romein valt ook in brokken en stukken uiteen. Bijvoorbeeld omdat we zoveel niet weten. Een gênant voorbeeldje. De vuurstenen vuistbijl die gevonden werd bij Hoogersmilde in Drenthe, ouderdom ongeveer 50.000 jaar geleden, kwam die van de Neanderthalers? Zijn ‘we’ al zo oud? Dat wordt behandeld in een late editie van het boek van Romein. Althans, die illustratie staat in zijn boek, zonder de toevoeging dat het om een vervalsing ging. Weten we nu.

Hoe verder we teruggaan in de geschiedenis van het ‘Nederlandse volk’, des te schimmiger wordt het. Wie waren de mensen die de hunebedden bouwden? Romein wist het niet, en we weten het nog steeds niet. We weten wel dat ze overal ter wereld voorkomen, en ‘typisch Nederlands’ zijn ze dus niet te noemen.

Strikt genomen maken ze dus net zozeer onderdeel uit van de Nederlandse geschiedenis als de lucht die we inademen. Maar over de hunebedden maakten we wel schoolplaten van de vaderlandse geschiedenis. Nu ja, ze lagen dus deels ook in Drenthe.

Jan Romein beschrijft dat het al zeer lastig is om aan te geven hoe oud het Nederlands als taal is. Onze kennis hierover is anekdotisch. De geschiedenis van het Nederlandse gebied begon eigenlijk pas bij de beschrijvingen ervan door de Romeinen, die de volkeren en hun gewoonten in de lage landen beschreven. Maar wat hadden de mensen die zich toen in die gebieden bevonden te maken met ons? Ook na de Romeinen zien we een eeuwen durende chaos van genocide, roof, migraties. Complex, en met weinig harde feiten.

Romein deed ook een poging tot etnische karakterisering van het Nederlandse volk, iets waar onze tijd nu sowieso al te politiek correct voor is geworden. Hij nam de bekende onderscheiding over van de drie ‘Europese rassen’; Het Iberische ras uit de Middellandse Zee landen, het Teutonische, Germaanse of Noordse ras, en het Alpiene ras. De Germaanse invasie uit het noorden heeft het Alpine ras goeddeels vernietigd dan wel verdrongen. Romein neemt de indeling van ene professor L. Bolk over dat ‘22 procent van ons volk’  tot het Germaanse ras behoort. Meer naar het zuiden in Nederland zou men vooral de Alpiene typen vinden. De oudste, Keltische bevolking (Alpine) zou deels overheerst zijn door de Fries-Germaanse invasies. Deze professor Bolk hield er overigens nogal merkwaardige evolutietheorieën op na. Een mens was volgens hem een geslachtsrijp geworden aap. Juist. Waarom de historicus Romein hem serieus nam, wordt hier niet duidelijk. Volgens Romein zouden Saksische stammen uit het gebied bij de Elbe op hun beurt in de vijfde eeuw de Friezen deels verdreven hebben, zodat het huidige Nederlandse volk nu zou bestaan uit een mengeling van Friezen, Saksen en het Alpine ras. Een rommelige beschrijving. Maar het is in elk geval een poging tot een beschrijving. Vandaag de dag zwijgen historici over etnische herkomst van het Nederlandse volk in alle talen. Alsof herkomst geen deel van de geschiedenis uit zou maken.

Over die eenheid van volksgeschiedenis wordt dus nu gezwegen, net zoals er nu niet meer wordt geschreven over enige eenheid van cultuur, dan wel ‘volksaard.’ Het wordt kennelijk niet meer ‘wetenschappelijk’ gevonden. Maar je kunt het ook omdraaien: Is ooit wetenschappelijk bewezen dat de mensen die al vele eeuwen het Nederlandse grondgebied delen, dat alleen maar toevallig deden? Dat ze kortom niets met elkaar te maken hadden?

En wie dat aanneemt maakt dus alles toevallig. Wie een Nederlands paspoort heeft. Wie niet. De hele wereldbevolking heeft dan recht op dat ‘papiertje’, zoals het vaak minachtend wordt omschreven. Dat is het uiterste, en voor velen dan ook logische, gevolg van het cultuurrelativisme dat de meeste intellectuelen in Nederland in de greep houdt. Zonder daar verder nog over na te denken. Want er bestaat niet zoiets als politiek correct nadenken.

Zeker, over het belang van het bestaan van een natiestaat, wordt openlijk gesproken. Ook door historici. Neutrale termen als ‘gemeenschappen’ vallen daarbij ook. Maar met dit soort termen wordt gesuggereerd dat het om min of meer toevallige samenraapsels gaan, die zich door omstandigheden kunnen vormen en die net zo makkelijk weer kunnen verdwijnen, zonder dat dit een probleem is. Het verplicht tot niets. En zo kan er vrijblijvend een beetje gefantaseerd worden over ‘Nederlandse identiteit’ aan de hand van vier deeltjes weinig enerverende ‘Plaatsen van herinnering.’

Dat gebeurde in het licht van een tijdelijk oplevende, maar vooral nogal verplichte, niet gepassioneerde, discussie over de Nederlandse identiteit na de moord op Fortuyn, die bijna heeft geleid tot de oprichting van het Nationaal Historisch Museum.

Alle ambitie voor ‘het verhaal’ lijkt inmiddels losgelaten. Er is alleen nog een postmodern mozaïekje. Hunebedden. Bonifatius vermoord. De Guldensporenslag. Enzovoort enzovoort. Allemaal losse verhaaltjes. Plekken waar we heen kunnen gaan en waar we iets bij kunnen denken. Ook leuk om te vertellen aan immigranten die zo iets kunnen meepikken. Maar van wat eigenlijk? Niemand die het weet. Want het ‘Nederlands volk’, dat mag niet bestaan, want dat zou maar betekenen dat anderen er niet vanzelfsprekend bij zouden moeten horen. Spreken over ‘Nederlands volk’ betekent ook spreken over uitsluiten, en dat vinden we hier net zo eng als in Duitsland, waar Merkel uit puur onbenul maar iedereen binnenlaat. Iedereen een ‘papiertje.’

En zo gooien wij met hetzelfde gemak allerlei tradities de deur uit als we daar ‘nieuwkomers’ mee zouden kunnen ‘kwetsen’. Zoals Zwarte Piet. En straks de aanwezigheid van kerstbomen in openbare ruimten. Het einde is niet in zicht. Er bestaan tenslotte geen regels over en geen afspraken, want we weten niet wat ‘het Nederlandse volk’ is. Dat wil zeggen, natuurlijk weten we het nog wel, maar volgens de leidende elite worden we geacht niet meer te willen weten wat dat is. Een proces dat zich in betrekkelijk korte tijd heeft voorgedaan, want, zoals gezegd, zelfs nog in de eerste periode na WOII, was ‘het Nederlandse volk’ geen besmette term, ook niet onder de leidende historici als Jan Romein.

Het wordt hoog tijd dat we hiertegen in opstand komen, om een halt toe te roepen aan de uitverkoop van onze prachtige land. Want als we niet meer mogen weten of het Nederlandse volk bestaat, dan kunnen we er ook niet meer trots op zijn. Of, anders gezegd: Een land dat zijn geschiedenis uitvlakt, beneemt zich ook iedere toekomst.

Laten we beginnen om het Nederlandse volk het besluitvormingsrecht terug te geven over Nederland. Laten we dus beginnen met echte democratie. Want dat is een van de kenmerken van het Nederlandse volk: Het is een volk met een democratische traditie. Van stugge polderaars die wel wisten dat ze moesten samenwerken anders nam de zee het over. (Terecht schrijft Jan Romein daarover dat dit geen harmonische samenwerking was, maar een felle strijd van belangen.)

Een volk van dijkenbouwers. En nu mogen we niet meer achter die dijken schuilen. Dat klinkt nogal suïcidaal.

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

28 Reacties

 1. Als er iets is wat “de Nederlander” kenmerkt, is het de strijd tegen het water. Misschien waren de terpenbouwers in Friesland de eersten. Die dachten, “Er is hier wel een hoop water. Ik houd zo mijn spullen niet droog. Ik doe er wat aan, ik bouw een heuvel en dan zet ik daar mijn huis op.”
  Die instelling, “ik doe er wat aan”, is wat de Nederlander kenmerkt. Meer dan andere volkeren heeft hij zijn land gevormd. Natuurlijk wordt dat nu weer teniet gedaan door milieutrutten die prima landbouwgrond onder water zetten “want Nederland moet ook natuur hebben”.
  De immigranten die vroeger kwamen, namen die instelling over, want toen was het water nog gevaarlijk. Tegenwoordig zijn we verwend. De dijken worden weleens verwaarloosd. Immigranten van nu, ook een zekere Argentijnse muts die even bepaalde dat wij niet bestaan, vinden het doodnormaal dat je met droge voeten over straat kan.
  Je moet er niet aan denken dat moslims en Surinamers het land zouden runnen. Er bleef geen dijk meer…

 2. Natuurlijk bestaat “Het Nederlandse volk”. Wij delen een taal, gebruiken ( cultuur ), politieke basisprincipes en een geschiedenis. Zeker sinds de Middeleeuwen en vooral sinds de vereniging van de Provinciën, de tachtig jarige oorlog en de “Gouden Eeuw” hebben wij een gezamenlijke geschiedenis. Sinds die tijd en tot ongeveer 40-45 jaar geleden maakten ook immigranten deel uit van “Het Nederlandse volk”. Helaas geldt dat niet voor de massa immigratie van met name moslims: deze hollen het begrip uit. De islam is totaal wezensvreemd aan NL en de immigratie van islamieten is dan ook totaal niet vergelijkbaar met andere ( gelijkgestemde ) groepen die wel wilden integreren en assimileren.

 3. Je kunt de geografische regio waar het Nederlandse volk gevestigd is, vrij gemakkelijk plotten. Zet stipjes op de kaart waar de leden van het korps Mariniers en het korps Commandotroepen vandaan komen en je krijgt een aardig beeld van dat gebied. Vraag de mensen in dat gebied hoe ze zich zouden benoemen en de mensen die slechts een nationaliteit noemen, de Nederlandse, zijn het volk. Voila, simpel of niet?

 4. J. C. Th. Köhler

  7 december 2015 op 12:54

  Vervolg

  Ofschoon er nog negen karakters beschikbaar waren, zijn toch de laatste drie karakters (.nl) van m’n e-mailadres door de site ingeslikt.
  j.c.th.kohler@ziggo.nl

 5. J. C. Th. Köhler

  7 december 2015 op 12:51

  Cale op 6 december 2015 om 19:42:

  “Koningin Wilhelmina sprak zelfs over mijn Volk in een radioboodschap na de Duitse inval in 1940.”
  Als Wilhelmina het had over “mijn volk” bedoelde ze vast en zeker de Duitsers. Vanaf Willem van Oranje één aaneenschakeling van Duitsers, met uitzondering van Maria Stuart en Anna Paulowna.
  Genetisch gezien was zijn een volbloed Duitse, zo ook haar dochter, haar kleindochter en dier kinderen. Koning Willempie is dus ook een volbloed Duitser, dat hij Nederlander is, is een administratieve aangelegenheid.
  In hetzelfde licht bezien, zullen we moeten toegeven dat “het Nederlandse volk” niet bestaat. Wat er wél bestaat is de bevolking van Nederland. Tussen die mensen bestaan genetisch slechts losse verbanden, wat niet wil zeggen dat ze naar buiten niet als eenheid kunnen en/of mogen optreden. Vergelijk het met een gemengd huwelijk. Dat heeft uiteraard ook het recht om als eenheid op te treden om z’n belangen te behartigen.
  j.c.th.kohler@ziggo…

 6. @Joost N.
  Ik ben in het bezit van een boek; “De Nederlander uiterlijk en innerlijk, Een karakteristiek”. Door Prof. Dr. A. Chorus. Eerste druk 1964.
  Het heeft tabellen over oogkleur en haarkleur, bekeken per provincie. Er staat een Oud-Zeeuwse en een Oud-Friese schedel in afgebeeld. Gaat over De Nederlander als Noorderling – Noord tegenover zuid. Het heeft foto’s met typerende koppen. Bijvoorbeeld worden Marnix Gijsen, P.C. Boutens, C. Busken Huet en René Descartes’ koppen met elkaar vergeleken en geduid. En nog meer in deze sfeer. Heel interessant boek. De schrijver zou nu als ‘schedelmeter’ worden afgeschoten schat ik in.

  Heerlijk incorrect. Zo’n boek kon begin 60er jaren kennelijk nog uitgebracht worden. Prof. Chorus werd in 1947 hoogleraar psychologie te Leiden. Daar zal dit boek nog wel te vinden zijn. Je mag het ook van me lenen als je wilt.

 7. @DirkM 06-12-15 13:40. Hou het simpel. De wet van oorzaak en gevolg. Dus niet die gezochte verhaaltjes met ellenlange discussies; dat leidt af van de feiten.
  @harrynak 6 december 2015 om 14:24 Wat doen we er tegen? -Niet blijven voortmodderen maar de massa enthousiasmeren (zie FN in Frankrijk)
  @ Andre van Delft 6 december 2015 om 15:36 maar het belangrijkste is dat de massa-indoctrinatie stopt- Dat kan enkel via een tegenreactie en niet via een constatering.
  @Koos 7 december 2015 om 09:35- Kort en krachtig en juist verwoord. We leven in een gefeminiseerde maatschappij. In de 60-er jaren was het stoer als je kritiek kon uiten. Nu zijn hun nageboortes aan de macht en is kritiek not-done.

 8. Wij leerden (omstreeks 1960) op de lagere school dat de Nederlanders afstammen van Germanen die rond het jaar nul op boomstammen de Rijn kwamen afzakken. Toen mochten de onderwijzers dat nog vertellen. Sowieso waren die (mannelijke) onderwijzers fantastisch, vergeleken bij de hersenloze huppelkutjes die vandaag de dag onze kinderen mogen verweken.

 9. RTL4 kreeg van sommige behoorlijk wat kritiek op hun gehamer over de overwinning van de ‘extreeem rechtse’ Le Pen:
  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/extreemrechtse-front-national-leidt-exitpoll-franse-verkiezingen

  Sommige commentaren lachte RTL4, de druiven zijn kennelijk wat zuur, vierkant uit en zeiden: De mensen zijn het spuugzat al die leugens, ze trappen er niet meer in.

  Even later waren die kritische commentaren op de MSM, die tientallen jaren al demoniserend en mensenlevensverwoestend, de immigratiepolitiek met geweld door onze strot getrapt heeft en de acceptatie in onze hoofde gehamerd heeft, uiteraard verdwenen.
  Internet heeft hun monopolie gebroken, ik vrees alleen te laat.

  • koffij, het valt mij op dat de commerciele omroepen tegenwoordig net zo pc zijn als de p.o.
   ik word er werkelijk niet goed van, het lijkt wel of alle tv omroepen alleen maar bestaan om propaganda te spuien…

 10. Bij nader inzien heeft RTL4 de reacties toch laten staan. Daarvoor dan toch weer respect, zoals deze:

  en het extreem-simpele RTL kakelt gewoon termen na van andere zwakbegaafden …. zoals extreem-rechts…… ben je extreem rechts als de burger in de straat door heeft dat de elite van links zowel als rechts vooral hun eigen Toko’s lieten floreren de laatste 40 jaar, van grote multinaionals en banken tot cultuurpaleizen, glaspaleizen, concertgebouwen en topmusea en hulpverleningstoko’s waarvan vooral / alleen het management beter werd.
  Elites van Europa: JULLIE TIJD IS VOORBIJ…. axcept it! Doei!

  Inderdaad de mannen en vrouwen van die elite kunnen beter hun hoofden alvast op de afgestofde guillotines leggen, ze gaan eraan en dat weten ze!!! Gna-gna-gna-gna…

  Kan niet wachten tot er weer een of andere expert bij een of andere TV show komt uitleggen dat alle FN stemmers laagopgeleid zijn

  Nee echt Peter ze willen maar niet snappen dat wij het SPUUGZAT zijn,

 11. Het Nederlandse volk bestaat wel degelijk, maar voor hoelang nog? Ik kan er gewoon niet bij hoe Nederland (lees Europa) wordt uitgeleverd, onbegrijpelijk misdadig. Ook een zeer scherp en emotioneel artikel:
  http://opiniez.com/2015/12/06/youaintnomuslim/

 12. In de naoorlogse Jaren werd er door de regering (Gerbrandy) veelvuldig de term Volk en Nederlands Volk gebruikt. Koningin Wilhelmina sprak zelfs over mijn Volk in een radioboodschap na de Duitse inval in
  1940. https://www.verzetsmuseum.org/jongeren/inval/wilhelmina We zijn dus onderweg het een en ander kwijt geraakt. En ik vraag me af of we het wel weer kunnen terugvinden. Immers een Volk impliceert homogeniteit in zowel samenstelling als cultuur. En juist dat zijn we door al dat multiculturele husselen kwijt geraakt.

  • Beetje off-topic
   “Koningin Wilhelmina sprak zelfs over mijn Volk in een radioboodschap na de Duitse inval in 1940.” En maakte toen meteen dat ze weg kwam, samen met “haar” regering. Gedane zaken, echter heb ik nooit goed begrepen waarom “haar Nederlandse Volk” na vijf jaren van ellende, vernietiging, moord en doodslag, haar zo uitzinnig welkom heette nadat alles weer veilig was. Dat is dus ook het Nederlandse Volk; wij laten ons wel erg gemakkelijk belazeren. Wellicht is dat een verklaring voor een hernieuwde uitlevering van soevereiniteit, volk en vaderland door Koning en zijne regering. Zo maar een gedachte.

 13. Het tragische is dat wij in het land van onze vooruoders wonen, die dit hebben opgebouwd met hun cultuur, normen en waarden. Deze plek, waar wij cultureel en historisch thuishoren en ons thuisvoelen, willen wij graag behouden voor ons nageslacht. Zodat ook zij zich in hun en onze cultuur thuisvoelen.

  Als deze cultuur wordt vernietigd (getransformeerd in Nieuwspraak), waar moeten onze kinderen zich dan thuis voelen? Andere landen of plekken in de wereld kennen hun eigen culturen, of worden ook getransformeerd tot cultuurloze gebieden. Dus zij verliezen hun culturele grond en binding. En zijn daardoor veel makkelijker manipuleerbaar door de nieuwe ‘cultuurdragers’.

  Het ziet er niet goed uit. De EU, met Verhofstad voorop, die landen en culturen willen afschaffen. De VN met haar ZP kruistocht. Merkel en de islamitische immigratie-invasie. En TTIP, die wetten van landen ondergeschikt maakt aan wensen van multinationals.

  Als onze cultuur verdwijnt, zijn we verloren. Helaas…

  • “Andere landen of plekken in de wereld kennen hun eigen culturen, of worden ook getransformeerd tot cultuurloze gebieden. Dus zij verliezen hun culturele grond en binding.”
   .
   Volgens mij is dat ook het doel zodat die 1% van de andere 99% een kleur- en smakeloze eenheidsworsten kunnen maken die enkel nog produceren en consumeren, het nieuwe ras: ‘de consument’. Waarbij ze het sterkste geestelijk gif gaan gebruiken mocht er ergens toch per ongeluk een stukje verstand overgebleven zijn. Zodat het direct bij de enkels afgebroken en de kop ingedrukt kan worden, ik denk dat ze de (soennitische) islam het sterkste spul vinden en dat dus zullen gaan gebruiken.
   .
   Ik krijg alleen al van de gedachte tranen in m’n ogen, zo sterk is dat spul.
   .
   Een positivo zal denken ‘dan heb je iig toch een cultuur, een islamitische’. Klopt, maar wat houdt die cultuur in? Alles wat anders denkt de kop eraf halen, dus perfect, en het allermooiste is: het zijn onverzadigbare materialisten gebleken!

 14. Andre van Delft

  6 december 2015 op 15:36

  “Laten we beginnen om het Nederlandse volk het besluitvormingsrecht terug te geven over Nederland. Laten we dus beginnen met echte democratie.”

  Inderdaad.
  Referenda kunnen daar bij helpen, maar het belangrijkste is dat de massa-indoctrinatie stopt. De Nederlanders worden al jaren gehersenspoeld door de linkse kerk, via media, onderwijs, sociale “wetenschap”, cabaretiers, justitie, subsidieclubs, dominees en pastoors.

  • Hi Andre, gelijk heb je en zeker mbt. je laatste zin en woorden.
   Er zijn heel weinig uitzonderingen op geestelijk voorgangers, maar ik ben er wel 1 van, zie http://tora-yeshua.nl/2015/12/mohbama-met-zijn-duivelse-leugens-toespraak-oval-office/
   Shalom ]
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

 15. Mooi gezegd. Emotioneel zelfs. Ik zat gisteren uit interesse zo eens naar MO= de moslimomroep te kijken. Die krijgen hier dus ook de gelegenheid om hun ding te doen op tv. En als je dan kijkt en luistert gaat het alleen maar over hun tradities en hun cultuur. Prima. Maar waarom mogen wij die niet hebben?Waarom worden die ons afgenomen?
  En dan vraag ik mij af hoe het in godsnaam toch mogelijk is dat er zoveel labiele mensen op deze aardbol rondlopen. Als je jou leven laat leiden door een boekje dan ben je toch labiel. Hoe is het toch mogelijk dat er zoveel mensen zijn die hun leven zelf geen vorm kunnen of durven te geven en daarbij steun nodig hebben van een sprookje. Je hebt toch zelf een stel hersens om na te denken.Je kunt toch ook zelf in zien dat het een sprookje is.
  Nog even over zwarte piet, Pauw die zat te lachen dat er mensen zijn die zich er zo druk om maken.Hij genoot er zichtbaar van.

 16. “Een land dat zijn geschiedenis uitvlakt”
  .
  laat dat nou net het doel wezen van de eu met de zijnen.
  .
  vraag is, wat doen we er tegen ?

 17. Bedenk allen dat het sinterklaasfeest en het kerstfeest overblijfselen zijn van Germaanse feesten waar de Rooms Katholieken een Christelijk sausje over gegooid hebben.

  Daar zouden de Islamieten nog wat van kunnen leren.

 18. Ik moest aan het volgende denken vanwege dit stukje citaat uit het artikel: “gefantaseerd worden over ‘Nederlandse identiteit’ aan de hand van”.
  .
  Ik ben enige tijd geleden geopereerd aan m’n hand vanwege de Ziekte van Dupuytren (koetsiershand). En wat bleek toen ik er wat over ging lezen:
  .
  “De ziekte zou mogelijk al bij de Kelten voorkomen, vandaar dat ook wel gesproken wordt over de “Keltische klauw”. De ziekte van Dupuytren komt vooral voor bij Noordwest-Europese volkeren, terwijl het vrijwel niet voorkomt bij Afrikaanse volkeren. Hierdoor wordt vaak verondersteld dat er een genetische voorbestemdheid is voor de ziekte. Het wordt ook wel de Vikingziekte genoemd, omdat de geografische verspreiding van de ziekte over Europa en Groot-Brittannië overeenkomt met de Vikingtrektochten. In 2008 werd een groot genetisch onderzoek uitgevoerd naar de ziekte van Dupuytren.” https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte_van_Dupuytren
  .
  Dus die (hand) kan ik (nu) in m’n zak steken 🙂

 19. Ik voelde direct aan dat het geen toevallige constatering was die spontaan uitgesproken werd toen Maxima jaren geleden zei: ‘Dé Nederlander bestaat niet (meer)’. Het is ook geen toeval dat ZP = racisme alle aandacht krijgt in de media en een goed onderbouwde docu als Wild Geraas doodgezwegen wordt door diezelfde media, het houdt verband met de toen gedane uitspraak van Maxima.
  .
  Volgens mij heeft het te maken met het streven naar de Verenigde Staten van Europa. En daar zie ik dan toevallig wel weer een lichtpuntje in, hoewel ik een groot tegenstander ben van de Verenigde Staten van Europa. Er is geen discussie mogelijk over het gegeven dat de oorspronkelijke bewoners van (west) Europa wit zijn. Sterker nog, ze zouden wit zijn vanwege de ligging van dit continent.

 20. Dit is wat meer achtergrond: https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkisch_movement (Nederlandse versie ik slechts zeer kort).

  Allemaal discussies rond het “eigene ” en karakteristieke van iets waartoe je niet alleen kan behoren maar ook voelt deel van uit te maken. Het verhaal over identiteit. Het is trouwens juist in het postmoderne denken waar vaak aangestipt wordt dat de moderne, globalistische en technocentrische netwerken deze structuur aan het verpulveren is. Hoewel sommige mensen beweren: “transformeren”. Maar als de identiteit zoek is, krijg je natuurlijk aan alle kanten vormen van compensatie zoeken. Radicale ideeën, infiltratie, lekke grenzen, religieuze oplevingen enzovoorts.

 21. Iets wat wij allen in ons hart hebben en willen verdedigen het Nederlandse volk en land van mijn Vader en Moeder wat door de nieuw linkse laaienlichters is verraden aan miljoenen islamieten die nu op al fronten voorrang krijgen want als ze niet de aandacht en ondersteuning krijgen waar ze menen recht op te hebben zijn de ‘gematigde’ moslims in een handomdraai veranderd in een moordadige bloeddorstige moordenaars, de sirenes van de ambulances wordt het meest gehoorde alarm geluid in het Westen

 22. Prachtig mooi verwoordt, jammer dat het zo diep triest is.

 23. Nederland herrijst een tegeltje aan de wand bij mijn oma. Nederland verzuipt: het tegeltje dat postuum geplaatst zal worden.