Zo is de islam. Zo zijn moslims.

Door Ali Lahrouchi

Een boom bestaat uit de wortels, de  boomstam, de boomschors, takken, bladeren, vruchten. Als de takken te lang zijn, moet de boom gesnoeid worden. Anders kan het eronder gevaarlijk worden. Als de takken gesnoeid zijn, gaat de kracht van de boom terug naar haar wortels. Deze wortels zijn onzichtbaar. Daar schuilt het gevaar. Ze kunnen de hele omgeving vernietigen.

De islam lijkt op een boom met vertakkingen; de salafisten, de extremisten, de radicalen, de  fundamentalisten, de soennieten, de shiïten, de orthodoxen, de modernisten, de achterlijken, noem het maar.

De islam is een derde weg tussen het Jodendom en het christendom. Daaruit werd de islamitische religie onttrokken. Iemand die de islam wil leren kennen, zal dus eerst het Jodendom en christendom moeten onderzoeken. Om de waarheid over de herkomst van de islam te verbergen, wordt het moslims verboden in aanraking te komen met het christendom, het Jodendom en zelfs met het polytheïsme. Gezien vanuit de islam zijn het Jodendom en het christendom niet meer dan nepreligies, vervalsingen door de Joden. Het Arabische woord ‘islam’ betekent letterlijk ‘overgave’, of ‘onderwerping’, en wijst op het fundamentele principe dat een aanhanger van de islam (moslim) zich overgeeft aan Allah’s wil. Volgens de moslims waren Adam, Ibrahim (Abraham) en Isa (Jezus) moslims.

Het heilige boek voor de moslims is de Koran, waarvan Allah volgens hen de tekst via de aartsengel Gabriël aan Mohammed als profeet en boodschapper doorgaf. Naast de Koran is er de Soenna van Mohammed, waarin zijn levenswijze,  zijn gezegden en zijn standpunten worden beschreven.

De moslims geloven dat de enige taal van de paradijs het Arabisch is. Dat zou namelijk de oorspronkelijke taal van de koran zijn en de taal die Allah sprak. De koran  is de letterlijke weergave van de woorden van Allah.  Die woorden kunnen nooit door mensen goed vertaald worden in een andere taal. De koran zal nooit verdwijnen of vervalst worden omdat hij door Allah beschermd is. De bedoeling achter al deze onzin is dat de moslims niet op eigen houtje gaan zoeken naar een realiteit buiten de islam.

De moslims accepteren geen onderzoeksvragen van het type wie is Allah, hoe ziet die eruit, hoe komt de islam aan zijn genoemde religie, wat zijn de mensen die het deden ontstaan, waar komt de islam werkelijk vandaan. Of: Hoe komt het dat de moslims blindelings getuigen dat er één Allah is en Mohammed zijn boodschapper. Waarom was Mohammed eerst met de rijke vrouw Khadija getrouwd, die ouder was dan hij, en daarna met meer dan twaalf vrouwen? Waarom was een van die vrouwen, Aicha, een minderjarige meisje? Hoeveel onschuldigen zijn er in naam de islam onthoofd? Waarom staat de islam per definitie gewelddadig tegenover de niet-moslims? Waarom is het zo dat als de moslims een dorp, een stad of een land hadden veroverd, ze de  mannen vermoordden, de vrouwen en de minderjarige meisjes verkrachtten, de dieren en de kinderen mishandelden? Waarom zijn moslims racisten? Van dat soort vragen worden moslims alleen maar kwaad.

Het Arabische woord salafisme betekent het verleiden. De echte islam is de Aschariaa, de islamitische wet die op de koran en de soenna gebaseerd is. Die door de genoemde ‘profeet’ Mohamed en zijn vrienden  gesticht was. De islam is zelf radicaal. Fundamentalisme, extremisme, salafisme en het verleiden… De salafisten, de extremisten, de radicalisten, en de fundamentalisten halen niets van buiten de islam. Wie zegt dat het anders is, doet alleen maar mee aan de hedendaagse hypocrisie over de islam.

De islamitische landen zijn dictaturen. Ze worden door het Westen gesteund. Daarom heerst daar de stilte van de slapende vulkaan. Het  echte gezicht van de islam wordt verborgen. Als de bestaande dictaturen ontmanteld worden door moderne, westerse moslims, komen er islamitische dictaturen voor in de plaats, zoals kalifaten. Dan wordt de echte islam uit de la getrokken.

In werkelijkheid hebben de moslims nooit afstand genomen van het salafisme. Moslims houden vast aan wat zij zien als de basis van de islam. Ze achten zichzelf superieur aan de anderen. Ze vinden democratie, vrijheid, vrijheid van meningsuiting, mensenrechten zo verwerpelijk, dat ze eigenlijk niet in zo’n systeem zouden willen leven. Voor hen is de enige goede context om in te leven die van een islamitische staat onder de macht van de Imams,  de Oumaraa en het Kalifaat.

Alle moslims dromen van een islamitische staat. Ze geloven dat de moslims de hele wereld zullen veroveren. Ze zullen de strijd winnen. Ze geloven dat hun moment zal komen, het moment waarop de niet- moslims de strijd tegen de islam zullen verliezen. De ongelovigen zullen de slaven van de moslims worden. Nu de IS ook daadwerkelijk gebied verovert, wordt dat opgevat als het teken dat hun tijd is gekomen. Het huidige dreigingsniveau laat zien dat het niet alleen theorie is.

De wortels van de islam zijn gevaarlijk voor onze omgeving. Maar weinigen zien die wortels. In het Westen ziet men de islamitische moordenaars en terroristen. Maar moslims zien iets anders. Ze zien het als de strijd tegen de niet-moslims. Natuurlijk zal niet iedere moslim een niet-moslim onthoofden, maar iedere moslim stemt er mee in dat dit gebeurt.

De islam geeft drie opties voor moslims om kwaad te bestrijden: ‘Wie van jullie (moslims) het kwaad ziet,  moet dat met zijn hand veranderen, als hij dat niet kan, dan met zijn mond, als hij dat niet kan,  dan met zijn hart, en dat is de zwakste van het geloof.’

De ene moslim durft zijn hand te gebruiken, de ander kan alleen zijn mond gebruiken en de derde alleen zijn hart. Allah beloont dat telkens verschillend. Daarin schuilt het aantrekkelijke voor de gewelddadig extremisten die bereid zijn zich in naam van Allah op te blazen. De moslims die zijn hand durft te gebruikten, krijgt namelijk de grootste beloning. Daarom durven sommige moslims de niet- moslims te vermoorden en te onthoofden. Tegelijkertijd zijn er andere moslims die dit niet kunnen doen.

Dus er is geen wezenlijk verschil tussen de moderne en de niet moderne moslims. Het is een kwestie van moed.

Veel Westerlingen gaan er van uit dat er wel verschillen bestaan tussen moslims. Ze maken de verkeerde analyse dat de islam tegen het geweld is en bestaat uit verschillende stammen en standpunten.

De AIVD  concludeert dat ‘binnen het salafisme globaal drie richtingen worden onderscheiden. Deze scheidslijnen zijn in de praktijk vaak verre van eenduidig. Het politieke salafisme legt via prediking de nadruk op het persoonlijke religieuze leven en afzondering van de niet-islamitische samenleving. Ze propageert een grotere maatschappelijke en politieke betrokkenheid. Deze substroming richt zich actief op het bereiken van haar religieus geïnspireerde politiek-maatschappelijke doelen, eveneens via prediking. Het jihadi-salafisme onderscheidt zich door het verketteren van anders gelovigen en de goedkeuring van het gebruik van geweld. Dit neemt niet weg dat ook jihadi-salafisten aan prediking doen. Deze substroming vormt een van de belangrijkste componenten van het huidige gewelddadige jihadisme. Alle drie de richtingen kunnen leiden tot onverdraagzaamheid tegen andersdenkenden, spanningen tussen groepen in de samenleving en activiteiten die in strijd zijn met de Nederlandse democratie en de rechtsstaat. Daarnaast kunnen elementen uit het salafistische gedachtegoed een voedingsbodem vormen voor radicalisering in de richting van gewelddadig jihadisme.’

Deze conclusie is niet gebaseerd op wat de islam zegt in de koran, Hadith en Soenna. Die conclusie is gebaseerd op foutieve informatie, verstrekt door ‘moderne’, hypocriete, moslims. Ze verkondigen dat  ‘het salafisme een kweekvijver is voor jihadisme en terreur en verboden moet worden’ Deze gevaarlijke hypocrieten zijn wolven in schaapkleding. Ze verbergen het wezen van de islam. Want de islam is het Salafisme. De islam is niet van de ‘moderne’  hypocrieten, maar van de Salafisten.

De vragen die gesteld moeten worden, zijn de volgende: Sinds wanneer is de islam ‘modern’ en bestaan er ‘moderne moslims’? In welke historische perioden is de islam ooit gemoderniseerd? De definitie van de islam is hetzelfde van nu en van toen. De islam zal nooit modern worden.

Sommigen aanhangers van de islam doen zich voor als modern. Dat hangt samen met hun positie, omgeving en hun persoonlijk belang. Zijn ze zwak, dan doen ze vriendelijk. Hebben ze macht, dan komt de waarheid naar boven. Dit zeg ik niet omdat ik geen moslim ben, maar dat maakt een onderdeel uit van het islam pakket. De rechtvaardigheid maakt daar geen onderdeel van uit, want alle menselijke plichten en rechten zijn door Allah gemaakt. Hij is tegen de gelijkheid, want Allah is degene die de armen arm wil houden, en de rijken rijk. Hij is tegen de mensenrechten. De moslims gebruiken geweld tegen vrouwen en kinderen. De vrouwen staan op alle gebieden lager dan de mannen.

De islam is dezelfde boom, die uit de koran, de Soenna, de Hadith bestaat. Hij is het complete pakket waarin ook de sharia zit. Buiten dit bestaat er niets. De islam van toen, van nu en van de toekomst is hetzelfde.

De moslims laten zich hersenspoelen en bang maken door de strenge opvoeding van de islam. Ze zijn het allemaal op hoofdpunten eens. Er zijn alleen kleine verschillen in de uitvoering, gemeten naar concrete doelen en gedrag. Dit hangt af aan de positie van elke moslim binnen elk land.

Door hun strenge opvoeding kunnen moslims niet overweg met niet-moslims. Hun enige interesse is de hoop op het paradijs. Ze staan daarom meestal onder spanning. Als er iets mis gaat, is het altijd de schuld van Satan, of de anderen. Ze zijn altijd geïrriteerd, nerveus, ongelukkig, vooral in hun huwelijk en relaties. Want de vrouwen en de kinderen staan  altijd onder druk van de mannen. Ze voelen zich zwak, angstig en bang voor Allah. Hierover komen verontrustende gedachten bij hen op, die ze niet kwijt kunnen raken. Ze ergeren zich aan mensen die kritiek op de islam hebben.  Ze leven nooit in het nu, en zijn altijd bezig met het verleden en die onbekende toekomst. Ze nemen nooit hun eigen verantwoordelijkheid, want Allah is degene die verantwoordelijk voor alles is.

Zo is de islam een soort van therapie die de moslims helpt om alles naar de verantwoordelijkheid van Allah te verschuiven; emotioneel, rationeel, geestelijk, financieel. Als een moslim slaagt, komt dit door de wil van Allah. Als een moslim mislukt, ook.  Zo gaat het met alles. Islamitische moordenaars  doen niets verkeerds, ze werken namelijk in de orde van Allah.  Alles wat ze doen, doen ze op bevel van Allah.

Zwakke westerlingen onderwerpen zich aan de islam. Duizenden wakkere moslims keren zich er juist van af, wanneer ze eindelijk geestelijk rijp zijn geworden, als de vruchten van de boom.

Islam is tegen vrijheid en vrijheid van meningsuiting, tegen alcohol, homo’s, lesbiennes, gelijkheid tussen vrouwen en mannen, armen en rijken. Tegen democratie, tegen mensenrechten, tegen wetenschap, tegen euthanasie, tegen abortus, tegen vriendschap tussen vrouwen en mannen buiten het huwelijk, alles is bepaald en al geregeld door Allah in de koran.

De islam bestaat uit vijf letters: i+s+l+a+m. Nu zijn alleen nog de eerste letters uit de la getrokken. De andere drie letters zullen nog komen, met de scherpe tanden van de hele islam.

De islam is een racistische ideologie. Hij discrimineert de niet-Arabieren en de niet-moslims. Een samenleving van moslims en niet-moslims zal nooit iets worden. Helaas dit hebben de moslims niet zelf bedacht, maar de islam zelf is de oorzaak. Daarom is het te moeilijk om te komen tot een oplossing met moslims.

En wat doet de Nederlandse samenleving daarmee? Na elke terroristische aanslag wordt er weer met de moslimgemeenschap gesproken. Zodat ze hun islamitische activiteiten verder kunnen uitbreiden. met allerlei vormen van subsidie. Ze blijven in de moslims vertrouwen zoals een schaapherder in de als schaap verklede wolven.

De aanpak van de gewelddadige moslims lijkt op het snoeien van de boom. Sommige van haar takken worden tijdelijk verwijderd, maar haar kracht gaat terug naar haar wortels, die onder de grond  binnen een onzichtbaar ruimt groeien. De kerken worden gesloten en verkocht. Tegelijkertijd worden de moskeeën, de islamitische scholen, de islamitische stichtingen, de islamitische verenigingen de islamitische handel geopend en gesteund. Zo verslapt de Westerse maatschappij totdat de tsunami over alles heen zal stromen.

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

39 Reacties

 1. Religie is dodelijk! De wortels van de islamboom vertakken zich onzichtbaar en worden steeds sterker in onze samenleving. Onze leiders helpen een handje mee door hun lafheid en zwakte. En wie een andere mening uit wordt voor fascist uitgemaakt. Terwijl deze fascistische ideologie zich openlijk mag verspreiden. Het Westen is ongelooflijk dom bezig en help aan eigen ondergang. Religie is dodelijk!

 2. Islam is VERZONNEN, katuitdeboomkijkers,
  de BEULEN ervan zijn het probleem!
  Van die bank af en ACTIEVOEREN.!!!
  http://fubar.mobi/2015/12/31/islam-is-verzonnen-onzin-de-beulen-er-van-zijn-het-probleem/comment-page-1/#comment-28510

 3. Ik zie het probleem niet. We hebben de bom en zo’n 35-40 miljoen islamitische gijzelaars in Europa. Die kun je per 100.000 tegen de muur zetten tot ze inbinden.

  • @Heikneuter. Probleem is dat “we” wel iets hebben, maar er niet over kunnen beschikken als het nodig is.

 4. round up is een heel probaat middel tegen ongewenste groei van inferieure gewassen.
  .
  standaard mixen door arabisch drinkwater moet de klus wel kunnen klaren…

 5. Er op kletsen is helaas ook te laat. Oom agent laat dit niet gebeuren en reageert anticiperend door bezoek aan huis, door bij een demonstratie meer MEers dan demonstranten te plaatsen, door er vakkundig op los te meppen. Maar erger dan physiek geweld zijn de demonische krachten van de schijnbaar onuitroeibare politieke correctheid, luiheid, passiviteit en natuurlijk zakkenvullen. Wilders had volkomen gelijk, echter zijn “minder, minder” waarschuwing kwam tientallen jaren te laat.

 6. @Cale 29-12-15 om 19:11. Met u eens. Het is nu zielig voor bijv. oudjes uit de autochtone stamboom dat zij moeten lijden terwijl ze niets fout doen. Het kan evengoed zielig worden voor een groep moslims die zal moeten lijden omdat er een tijd kan komen dat moslims massaal Europa worden uitgeknikkerd. Alle woorden die vuil gemaakt worden aan het benoemen van een al jaren bekend probleem, bevestigen dat dit moment normaliter komt. Indien het moment te lang op zich laat wachten (dus uitblijft), is er een onomkeerbare situatie zodat de (Westerse) wereld zich zal moeten onderwerpen. Noord-Amerika, West-Europa en het Midden-Oosten zullen in brand gaan staan. Dan denk ik alleen maar: hadden we niet zoveel moeten kletsen maar er op moeten kletsen.

 7. Ik ben het met de meeste commentaren eens. De laatste van Koffij en Robertdeberk zijn correcte waarnemingen. Deze invasie is al gaande sinds de jaren 70 en weinigen, op een doodgeschoten politicus en filmmaker en wat verguisde politici na hebben dit willen inzien. En nu plotseling zijn er velen wakker. Gelukkig maar, echter helaas te laat. We hadden deze waanzin reeds 4 decennia geleden moeten stoppen.

 8. Citaat:
  Niet iedere moslim zal een ongelovige onthoofden, ze stemmen er echter wel mee in.

 9. Zeer goed artikel, maar helaas komen we er niets verder mee.

  Snoeien is zinloos zoals de schrijver terecht beargumenteerd.

  Kortom het is wachten tot het licht in huis dooft t.g.v de overal woekerende bladeren in de tuin en dan is er nog slechts een keuze.

  Het huis verlaten of de boom verwijderen,

  Ik denk dat het het eerste wordt,

 10. Het was leuk geweest maar het feest is afgelopen. De SPD wil niets veranderen aan de gezinshereniging, dat betekent voor alleen volgend jaar een invasie van 10 miljoen potentiele SPD kiezers. Merkel heeft Duitsland vernietigd.
  Ik weet niet of het waar is maar ik las dat papa en mama Merkel vrijwillig naar Oost Duitsland verhuisde. Dan is er toch iets mis in de bovenkamer. De Duitsers lopen opnieuw aan achter iemand die hen voert naar de ondergang
  “De protestantse Angela Merkel werd op 17 juli 1954 in Hamburg geboren. Vlak na haar geboorte verhuisde de familie naar Oost-Duitsland.”

  ” De Bondsregering maakte een maand geleden in een vertrouwelijke bijeenkomst duidelijk, wat de ministeries in 2016 te wachten staat. Tot het eind van 2016 verwacht men tot 10 miljoen asielzoekers. Dat mag absurd klinken, maar wordt onderbouwd door harde cijfers. Vluchtelingenaantallen: de gezinshereniging wordt beter doodgezwegen? De officiële cijfers spreken alleen van de geregistreerde…

 11. g.h.m.leferink

  29 december 2015 op 14:34

  De reden waarom moslims telkens weer een gesloten front vormen, o.a. tegen ons, is terug te voeren op de ‘5e Zuil van de islam’, de Zakat. Deze verplicht de moslim om zijn geloofsgenoot te helpen als die met de hand op de koran zweert dar hij niets meer heeft. DIT schept de onderlinge hechte band, de wederzijdse verplichting. Daaruit volgen dankbaarheid en een soort van saamhorigheid.
  En de Zakat zorgt, hoe je verder ook over islamieten denkt, voor een GOED SOCIAAL SYSTEEM!
  Deze konklusies heb ik nog nergens in de media van nu aangetroffen!
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

  • g.h.m.leferink
   .
   “En de Zakat zorgt, hoe je verder ook over islamieten denkt, voor een GOED SOCIAAL SYSTEEM!”
   .
   Die conclusie begrijp ik niet, dat het zorgt voor saamhorigheid dat geloof ik wel, dat het zorgt voor een goed sociaal systeem dat zie ik nergens terug in de islamitische wereld. Dat is juist de reden waarom zoveel moslims naar het westen komen vanwege ons sociaal systeem die zij niet hebben. Dat is de reden waarom zoveel moslims naar niet-islamitische landen migreren en geen enkele niet-moslims naar een islamitisch land migreert.

   • @Dick
    Het gaat om een socialistische denkwijze inzake belastingheffing. De realiteit is dat het geld verdwijnt óf in de zakken van de inners (clerus) dan wel in de overhead. Soort van jij arme krijgt vijf cent en ik steek 95 cent in mijn zak. Werkt echt super goed voor de belastinginners.

 12. “De islamitische landen zijn dictaturen.” ” Als de bestaande dictaturen ontmanteld worden door moderne, westerse moslims, komen er islamitische dictaturen voor in de plaats, zoals kalifaten”.

  Zolang verlichte verwesterde “denkers” of beter “omhooggevallen mediafiguren” nog dit soort dingen beweren die weinig te maken hebben met de wereld buiten de deur en al helemaal niet met de geschiedenisboeken, is het duidelijke waar de “rot” zit: oliedomheid. Op die fiets gaan we hier in het Westen, met zoveel onbenul over hoe de wereld werkt, wat de werkelijke krachten, drijvers en gevaren zijn binnen en buiten onze cocons natuurlijk gewoon ten onder aan juist wat we NIET zien of durven benoemen. De domheid en vergissingen die we denken onbestraft te maken en te herhalen alsof het “feiten” zien. Geschiedenis is “maakbaar” natuurlijk. Een vreemd nieuw Westers, radicaal geloof in opkomst? Soms denk ik het en dat daarom we het gevaar in het radicale *elders” zo scherp zien.

  • Het fanatisme waarmee asielzoekers worden uitgenodigd, is zeer zeker een vorm van radicalisme: OF het is radicaal Christelijk, OF het is radicaal stompzinnig (waarbij stompzinnigheid als een bewuste keus moet worden gezien).

 13. “Zolang verlichte verwesterde “denkers” of beter “omhooggevallen mediafiguren” nog dit soort dingen beweren”
  .
  Nee, de heer Lahrouchi beweert dat, een ex-moslim (als ik het goed begrepen heb).
  .
  De hedendaagse westerse “denkers” en “omhooggevallen mediafiguren” waar jij het over hebt willen juist Europa een dictatuur opleggen zodat zij in samenwerking met het grootkapitaal ongehinderd Europa vol kunnen laten stromen met soennitische “vluchtelingen” op kosten van de Europese burgers die daar helemaal niet om gevraagd hebben en het zelfs een slecht idee vinden omdat de Europese beschaving daarmee bedreigd wordt. http://www.trouw.nl/tr/nl/36561/Asielbeleid/article/detail/4215497/2015/12/29/Laat-Den-Haag-besluiten-over-nieuwe-azc-s.dhtml
  .
  Sterker nog, ze willen de (oost) Europese landen die helemaal geen trek hebben in een invasie van moslims boetes opleggen en boycotten, zo gebrand zijn ze erop dat heel Europa besmet wordt met de islam. Leg mij eens uit waarom??

 14. Op 1 klein puntje na, de islam is al vanaf het ontstaan ervan in oorlog met zichzelf en de rest v.d. wereld! De islam heeft bijna het hele MO geannexeerd en de daar wonende autochtone bevolkingen tot 3e rangsburgers gemaakt en, uiteraard, mensen onderdrukt (dictaturen )! De islam heeft de domme westerling niet nodig, zij zijn alleen maar, met hulp van de zichzelf hatende westerlingen, nutteloze gebruiksvoorwerpen voor hen . Puur geschiedenis!

 15. http://fubar.mobi/2015/12/06/video-the-muslim-brotherhood-infiltrates-europe-english-subtitles/comment-page-1/#comment-26824
  DOM VOLK
  http://tinyurl.com/pqnhxuc

 16. Kan religie nou eens achter de deur? Om het even welke deur, maar uit die deur betekent snavel houden en iets van Schopenhauer oid doen.

 17. Religie achter de deur, dat zou prachtig en rustig zijn. Dit gebeurd(e) in het Christelijk westen eigenlijk al. Op zondag of later zaterdag avond allemaal de kerk in, deuren dicht en zingen maar! Daarna voor de katholieken onder ons gezellig de kroeg in alwaar absoluut niet over de bijgewoonde mis gediscusieerd werd. Met Islam kan dat niet en niet alleen omdat een “goede” moslim de kroeg niet in induikt. Het dagelijks leven in het westen, de democratie zoals wij die kennen – of liever kenden – is mede gebaseerd op de Trias Politicas; de scheiding van kerk, staat en rechtspraak. Islam daarentegen kent dit principe niet. Voor een moslim bestaat het dagelijks leven uit een alles omvattende religie en kan dus nooit achter gesloten deuren blijven want binnen of buiten, de religie heeft prioriteit, ergo, alles bestaat uit islam. Hetzelfde ervoer het westen tijdens de Middel Eeuwen; de hemel kon elk moment op je hoofd vallen zelfs in de kerk, of zoiets stompzinnigs.

  • De bewering dat religie achter de voordeur hoort, is ook een soort linkse frame, met het doel om te maskeren dat de islam niet met normale religies is te combineren. Straks gaan ze nog klagen dat een kerstboom in de openbare ruimte niet mag. Daarin moeten we natuurlijk de rug recht houden,
   Nadrukkelijk aanwezige Christelijke cultuur levert gemeenschapszin, ook voor atheisten. Als het maar niet over “geloven” gaat. Geloof heeft namelijk niets met religie te maken. Religie is cultuuur, en gaat over muziek, kunst, en architectuur.

 18. @Cale
  Vandaar dat in de dorpen naast de katholieke kerk (in het zuiden) een kroeg zit.
  De kroegen zijn nog goed bezocht, de kerken niet meer behalve dan als er een recital is en wat bezoek bij gelegenheden.
  Eigenlijk zouden de rooie rakkers dat ook moeten wensen voor moslims, maar vreemd genoeg gaat men devoot op de knieën waar men vroeger de kerken figuurlijk, maar soms ook letterlijk (Bussemaker inzake ouwels voor homoseksuelen) bestormde.

 19. Ons land wordt bevolkt door een soort van goedbedoelende types zoals Pater Frans van der Lugt in Syrië. http://www.trouw.nl/tr/nl/13953/Burgeroorlog-in-Syrie/article/detail/3630308/2014/04/07/Pater-Frans-van-der-Lugt-vermoord-in-Homs.dhtml Je ziet dat bij de opvang van de “vluchtelingen”, maar ook in de discussie hierover steeds terug. En daarom zal dit uiteindelijk ons aller lot zijn. Tenminste zolang er niet knalhard wordt opgetreden tegen de islamisering van Europa. Ik vrees echter dat ik niet zo oud zal worden om dat nog mee te maken. We worden bestuurd door types die ons land verraden gesteund door de makke schapen die hier blatend achteraan hobbelen. Voorwaar geen benijdenswaardig perspectief.

 20. In het Oude Testament van de (joods-christelijke) Bijbel staan, vergelijkbaar met de Koran, de verschrikkelijkste dingen. Moord, doodslag, marteling, vrouwenonderdrukking, slavernij, verkrachting, allemaal in de naam van God. Toch zijn er nog nauwelijks joden of christenen die deze teksten als leidraad voor het leven of religieuze invulling zien. Van goddelijk geschrift is de bijbel mensenwerk geworden, geplaatst in de tijd van ontstaan, tussen 1500 en 400 voor Christus, met een beeldende taal van lang geleden. Van leidraad veranderd in historische, epische verhalen, ook voor orthodoxe christenen, dank zij de Verlichting.
  Ali Lahrouchi is fatalistisch, hij ziet niet dat zo’n verandering van de Koran voor de islam en moslims mogelijk is. Hij ziet geen opdracht voor verlichte moslims om uit de middeleeuwen te stappen en een hertaling van de Koran te schrijven.
  Daarom zegt hij dat “ALLE moslims dromen van een islamitische staat. Ze geloven dat de moslims de hele wereld zullen…

  • Het oude en het nieuwe testament zijn niet zoals de koran de letterlijke woorden van god, daar zit het probleem. Aan de letterlijke woorden van god/allah valt niet te tornen. Islam betekent onderwerping aan god/allah, moslim betekent hij/zij die zich overgeeft aan god/allah volgens de islam. M.a.w. een ‘verlichte’ moslim is volgens de letterlijke betekenis al geen moslim. Bijvoorbeeld Assad zou je een verlichte moslim kunnen noemen, hij is alewiet wat je als een verlichte islamitische stroming kan zien, ze stellen niet de koran maar de mens centraal. Daarom wordt Assad door de soennitische moslims (de grootste stroming) als niet-moslim gezien. Het bizarre is dat het westen tegen Assad strijdt en daarmee soennitische moslims steunt, en tevens Europa vol laat stromen met soennitische moslims. Ik vraag me af of de heer Lahrouchi enig idee heeft waarom het westen Europa de soennitische islam oplegt? Want Europa moet blijkbaar islamiseren, maar waarom?

 21. Het probleem is dat in geval v.d. Koran een ( zichzelf benoemde ) profeet de touwtje in handen heeft, er valt moeilijk iets aan te veranderen. Wat mij het meest stoort is dat men die mohammed boven God zet en God neerzet als een 1 of andere dombo die steeds weer van mening moet veranderen en zich blijkbaar steeds weer vergist? DE God die het universum en de mensheid heeft geschapen? Daarom heb ik de islam dan ook totaal niet serieus genomen toen ik dat boek las zo’n 30 jaar geleden, nog buiten het feit om van alle racisme ( alle mensen zijn gelijk volgens God, zo ook de man en de vrouw) Alle discriminatie op grond van sexuele voorkeur ( Gij zult niet oordelen en oordeel is aan mij, zijn zijn eigen woorden ) en zo kan ik wel doorgaan met de tegenstrijdige en on Goddelijke visies die er in dat boek staan! Jezus was een Jood en is een Jood gebleven tot de dag dat hij begraven werd, hij wilde alleen maar 1 ding en dat is de versoepeling (verlichting ) van het jodendom.

 22. Wat ik weet is dat een moslimgemeenschap die klein is zich gedeist houdt. Hopend op betere tijden.
  Het is wrang te moeten constateren dat een Duitse leider die de geschiedenis wil ingaan als gutmensch (en inderdaad, veel prominenten gutmenschen vinden haar geweldig) aan de bron staat van een beweging waardoor de moslimgemeenschap niet meer de kleine ongevaarlijke geloofsgemeenschap is. Duitsland veranderd Europa van een vreedzaam gebied in een gebied met religieuze conflicten, wellicht voorgoed.

  Het ergste vind ik nog dat een groot deel van de Duitse bevolking haar steunt. Dat valt mij echt tegen. Zijn de Duitsers net zo gehersenspoeld als moslims dat ze niet meer zien dat wat zij doen een ravage aanricht?

  We hebben natuurlijk een premier, Rutte. Maar dat is een soort Indurain. Hij rekent alleen maar uit wat het minste risico is, hoopt dat het kabinet lang genoeg zit voor de volgende economische groei en herverkiezing, maar heeft geen visie en is daar trots op.

  • Soms lijkt het of de MP een soort gouverneur is, de gezant van Brussel. Misschien heeft een gemeenteraad ten opzichte van het landsbestuur verhoudingsgewijs meer te vertellen dan Den Haag ten opzichte van Brussel. In het parlement wordt dit bedrog afgedekt door de eurofiele partijen. De politiek is mede hierdoor voor de meeste politici al lang geen kwestie meer van roeping en verantwoordelijkheid, maar de kwestie van een principeloze ambtelijke/bureaucratische carrière. Met aan de horizon de risico loze macht en belastingvrije rijkdom in Brussel.

   • @ Delecluze 31 december 2015 om 00:50 Misschien heeft een gemeenteraad ten opzichte van het landsbestuur verhoudingsgewijs meer te vertellen dan Den Haag ten opzichte van Brussel. ==In de bestuurskolom in Nederland worden de echt belangrijke zaken gewonnen door het Rijk, de gemeente krijgt. meestal op basis van de nodige partijpolitiek, veelal onbelangrijke botten toe geworpen. Dat bot wordt als trofee rond gedragen want men heeft het toch maar voor elkaar althans zo wordt het gebracht via het plaatselijke sufferdje. Terecht concludeert u dat het een groot theater is, waarbij de figuranten tussen het publiek zitten.

 23. Goed, wederom een waarschuwing van een, naar ik aanneem, ex-moslim. Dank voor het plaatsen van dit artikel. En nu? Weer ellenlange discussies omtrent dit onderwerp? Gaat iemand hier nu eens iets werkelijks mee doen in Nederland? Dit in tegenstelling tot Duitsland waar een moedige vrouwelijke politiechef een kritisch boek publiceerde: (eerder geplaatst door andere bloggers/commentaren)
  http://www.breitbart.com/london/2015/10/05/police-chief-delinquent-muslim-migrants-dont-integrate/

 24. Duidelijk.

  Een vraag aan de schrijver (of iemand anders): U schrijft dat volgens de AIVD
  “…. binnen het salafisme globaal drie richtingen worden onderscheiden.”
  Daarna noemt u er 2: politiek Salafisme en Jihadistisch Salafisme.
  Waar bestaat de 3e richting uit?

 25. Nederlandse Linkse Politieke Partijen.

 26. Het heeft geen zin de hond of de kat te verwijten dat ze zich naar hun aard gedragen. Zo is ook de islam is wat ze is. Vrede of onderwerping, dat mag ieder voor zichzelf uitmaken. Dat de islam een Nederland en Europa een probleem van misschien wel existentiele omvang gaat worden hebben we aan een heel ander soort smeerlappen te danken. Dit soort types bijvoorbeeld:

  https://www.youtube.com/watch?v=RgSsM3MGLuk

  • ?? Wat jij nu doet is exact wat hierboven geschreven staat en waar zowat de hele wereld dood ziek van aan het worden is! Het is altijd de schuld van een ander behalve de islam of de moslim, zo’n kleuter-achtig gedrag dit te triest! 🙁