Bestaat er een superieur ras? Deel 2

Door Michael Levin

Vertaling Bernadette de Wit

Ook al is dat controversieel, toch vragen mensen zich soms af of het ene ‘ras’ beter is dan het andere. Michael Levin gaf in 1998 in een lezing een filosofisch antwoord. Deel één van een serie van drie, eerder gepubliceerd op de website Frontaal Naakt. In 2007 heeft de eigenaar alle hem inmiddels onwelgevallige content, waaronder dit, drastisch verwijderd met behulp van robots (het was zelfs niet meer in de Wayback Machine te vinden).

Mensen hebben doorgaans vier duidelijke criteria in gedachten als ze groepen vergelijken. In relatie tot die criteria is het mogelijk conclusies te trekken over de verschillende rassen.

Invloed
Het eerste criterium is invloed. De lakmoesproef voor het in een rangorde brengen van individuen, is invloed. Hoe anders zou de wereld eruit zien als die-en-die nooit was geboren? (Michael Heart gebruikt die test in zijn boek The 100. A Ranking of the Most Influential Persons in History, zijn lijst van de honderd belangrijkste mensen in de geschiedenis.) Columbus is belangrijker dan Jan Pietersen omdat de wereld er zonder Columbus heel anders uit zou hebben gezien, terwijl de afwezigheid van Jan Pietersen nauwelijks zou zijn opgemerkt. Die test kun je zowel op individuen als op groepen toepassen. De Grieken waren belangrijker dan de Irakezen omdat ze meer hebben betekend voor de wereld als geheel.

Je ziet dat ook bij verschijnselen als de westerse technologie. Het is een aantoonbaar feit dat de invloed van blanken de mensheid domineert. Als negers nooit bestaan hadden, dan zou de wereld er zeker anders uitzien, maar hij zou nog steeds herkenbaar zijn. Hetzelfde geldt voor Aziaten. Maar een wereld waarin Europeanen nooit hadden bestaan, is ondenkbaar. Niet alleen zijn alle andere mensen in oppervlakkige mate verwesterd (waar je ook kritiek op kunt hebben, zoals bij fastfood, mode en popmuziek), maar ook hebben de westerse wetenschap en technologie de infrastructuur, handel, transport, communicatie en onderwijs sterk beïnvloed. Bijna overal zijn er auto’s, en als die er niet zijn, zie je fietsen – allebei westerse uitvindingen. Mensen betalen met een cheque, een laat-middeleeuwse Europese uitvinding. Ze laten gigantisch grote bouwwerken verrijzen op basis van mechanische principes die in het Westen zijn ontdekt. Iedere middelbare scholier leert de Cartesische coördinaten, nog zo’n ingenieus product van blanke mensen.

Wedijver
De andere kant van de invloedmedaille is wedijver. Iedere andere cultuur smacht naar dezelfde beheersing over de natuur die de westerse mens heeft bereikt door zijn wetenschappelijke manier van denken. Het is van belang dit te onthouden, omdat egalitair denkende mensen de blanke/Joodse invloed altijd omschrijven als ‘imperialisme’, alsof Europeanen en Amerikanen dit zouden hebben opgelegd aan de rest van de wereld. Dat is niet zo. Menig land zou niets liever willen dan dezelfde levensstandaard als het Westen, en dezelfde kindersterftecijfers, levensverwachting, productiviteit en individuele vrijheid. Vanuit kosmisch perspectief bekeken, mag geen enkele cultuur dan beter zijn dan een andere, maar als alle kanten een voorkeur hebben voor de producten van een bepaalde cultuur en daar een hogere waarde aan toekennen, dan valt er uit praktisch oogpunt niet veel meer te bediscussiëren.

Dat wil niet zeggen dat andere culturen altijd beseffen of toegeven dat ze het Westen imiteren. Vaak behandelen ze de vruchten van de blanke wetenschap als natuurlijke bronnen waar ze recht op hebben. Onderhandelingen over olievelden lopen altijd mis als achtergebleven landen eisen dat het Westen hen een ‘eerlijk aandeel’ van de delfstoffenrijkdom geeft. Daarmee ontkennen ze dat ze westers vernuft en inspanningen nodig hebben om die delfstoffen eruit te halen, en dat vernuft en inspanning het verdienen te worden beloond. Maar ook al zou de Derde Wereld als bij toverslag beschikken over de westerse vaardigheden, dan nog zouden de daar wonende critici van het ‘imperialisme’ dit zonder enige aarzeling wegwuiven.

Westerse waarden worden niet alleen collectief geïmiteerd, ook individueel. Iedereen heeft bewondering voor de eigenschappen waarin blanken en Joden uitblinken. Laat je niet voor de gek houden door de achting die atletische of seksuele bekwaamheid vaak geniet. Intelligentie wordt weliswaar niet overal even hoog gewaardeerd als aan een Amerikaanse universiteit, maar er is geen enkele cultuur waarin het plaatselijke equivalent van ‘slim’ geen compliment is, of ‘dom’ geen belediging. Voor eigenschappen als de wet naleven, is het beeld wat vager, maar als geheel kunnen we zeggen dat blanken/Joden en Chinezen/Japanners/Koreanen negroïde mensen voorbijstreven in de individuele eigenschappen die alledrie de groepen hoog schatten. Op sommige punten zijn de Chinezen en Japanners beter dan de blanken, maar op andere terreinen – zoals misschien originaliteit – zijn de blanken weer sterker.

Dat alle culturen het eens zijn over de waarde van bepaalde eigenschappen, is de reden dat ‘racialisten’ altijd worden beschuldigd van het opeisen van raciale superioriteit. De gemiddelde persoon hecht waarde aan intelligentie en gaat ervan uit dat anderen dat ook doen. Dus als hij hoort dat blanken worden beschreven als intelligenter dan zwarten, dan trekt hij daaruit de conclusie dat de spreker blanken superieur acht. Per slot van rekening is dat de conclusie die hij zelf zou trekken uit de gegevens.

Diep in hun hart vinden egalitair denkenden intelligentie ook een belangrijk criterium voor persoonlijke waarde. Maar op het moment dat zij erkennen dat blanken gemiddeld intelligenter zijn, schrijven ze dat meteen toe aan racisme.

Als je iemand hoort zeggen dat een biefstuk mals en sappig is, dan neem je natuurlijk aan dat hij die biefstuk aanbeveelt. Je zou verbaasd staan en lichtelijk gaan twijfelen als hij met nadruk zei dat hij alleen de eigenschappen van de biefstuk prees.

Efficiëntie
Nauw verwant aan het wedijvercriterium is efficiency. Gegeven bepaalde doelen die alle groepen gemeenschappelijk hebben, wordt een groep als ‘superieur’ beschouwd als de middelen die hij gebruikt om dat doel te behalen efficiënter zijn. ‘Beter’ betekent dan vaak ‘een beter middel’. Het afwisselen van gewassen is bijvoorbeeld beter dan een offer brengen aan de zonnegod, omdat het een grotere oogst garandeert. Gemeten naar die doelen-middelentoets hebben blanken en joden een verifieerbaar betere beschaving omdat die sneller bepaalde universele doelen behaalt.

Iedereen wil graag verlichting in huis. Vaak werd dit bereikt door gevaarlijk, arbeidsintensief of prijzig vuur te stoken, maar de blanken vonden de goedkope, gemakkelijk te beheersen elektriciteit uit. Iedere cultuur wil graag reizen. De meeste mensen kunnen dit op loopsnelheid doen, 5 kilometer per uur, en sommige culturen kregen het paard onder controle, wat dubbel zo snel gaat. Maar de blanke beheersing van straalaandrijving geeft mensen de mogelijkheid om comfortabel te reizen met een snelheid van 1000 kilometer per uur.

Vanzelfsprekend staat de wenselijkheid van snelheid en verlichting niet in steen gehouwen, en je kunt je een samenleving voorstellen waarin dat bewust wordt geschuwd. De Mennonieten rijden liever in paardenrijtuigen dan in auto’s. Maar omdat de behoefte aan technologische vooruitgang zo wijdverbreid is en blanken/Joden daar beter in zijn dan anderen, zijn zij ‘superieur’ in de zin dat ze de beste middelen hebben ontwikkeld om bepaalde algemeen gedeelde doelen te behalen.

Technologische dominantie is niet de enige bron van de westerse doelen-middelensuperioriteit. Laat me een paar voorbeelden geven van hoe de westerse morele attitude welvaart en andere algemeen aanvaarde voordelen schept. De westerse moraliteit is efficiënter.

Stel dat iemand mij tien dollar geeft, onder de volgende voorwaarden: ik geef je een willekeurig deel van die tien dollar, van één cent tot €9,99. Jij bepaalt of je mijn aanbod aanneemt of niet. Als je het aanneemt, krijg je wat ik je bied en ik houd de rest. Sla je het af, dan krijgen we allebei niks. We kennen allebei deze voorwaarden. Wat doe je? (Er is een parallel met de werkelijkheid: ik heb ontdekt dat er goud ligt in mijn stuk land, maar ik ben fysiek zwak, dus ik bied jou een aandeel van de opbrengst als jij het goud delft. Als je mijn aanbod afslaat, blijft het goud in de grond zitten en zijn we geen van beiden beter af. Welke deal zullen we sluiten?)

Strikt logisch geredeneerd, zou je verwachten dat de aangesprokene elk aanbod aanvaard, zelfs een cent voor hem en €9,99 voor mij. Per slot van rekening ben je zelfs met de ongunstigste uitkomst beter af. Echter, als dit ‘take it or leave it’-spel wordt voorgelegd aan Duitsers, Amerikanen, (voormalige) Joegoslaven, Japanners en Israëliërs, dan worden aanbiedingen die significant afwijken van 5 dollar per persoon bijna altijd resoluut afgewezen en bestraft, terwijl geen enkele speler ooit een splitsing accepteert die zo scheef uitpakt dat hij €2,50 krijgt en degene die het aanbod doet €7,50.

Sterker nog, slechts zeer weinig spelers uit deze landen doen ooit een aanbod dat significant voordeliger voor hem is dan 50/50. Misschien omdat elke speler weet dat een dergelijk aanbod niet zou worden geaccepteerd.

Moraal
De reden hiervoor is vermoedelijk een misschien wel aangeboren gevoel van billijkheid dat spelers ertoe drijft gedrag dat ze als oneerlijk zien af te straffen, zelfs al kost dat hen iets. Die morele verontwaardiging, hoe irrationeel ze ook lijkt, is een van de regels waaraan verstandige mensen zich verbinden ten bate van hun eigen lange-termijnwinst en die van alle anderen.

Want stel je eens een maatschappij voor waar geen gewetensbezwaren bestaan over het doen van een onevenwichtig aanbod omwille van zoveel mogelijk korte-termijnwinst. Geen enkele egoïst zou zich geroepen voelen akkoord te gaan met een verdeling van €9,99/1 cent, dus in zo’n maatschappij zouden niet veel profijtelijke deals worden gesloten. In zo’n maatschappij zou ik je 1 procent van de winst van mijn goudmijn aanbieden en jij zou me een klein stukje van je geest of je spierkracht moeten geven, en we zouden allebei armer blijven dan nodig.

Maar in een maatschappij waar bijna iedereen gevoel voor billijkheid heeft, waar 50/50-deals eerder zouden voorkomen, zou zo’n aanbod ook eerder worden geaccepteerd en dan zou iedereen beter af zijn. De nadruk op billijkheid leidt tot wederzijds verrijkende overeenkomsten.

Voor mijn gevoel leggen de morele systemen van de Chinezen en Japanners een minder grote nadruk op het geweten, maar hebben ze vergelijkbare regels over eerlijkheid. Ik zou dolgraag bovengenoemd experiment uitgevoerd zien in meer culturen, met mensen van meer ‘rassen’, maar ik kan me niet voorstellen dat dat in het huidige klimaat zou worden toegestaan.

Maar ik voorspel dat er raciale verschillen zouden worden gevonden. Ik vermoed dat blanken (inclusief Joden) en Aziaten zullen neigen naar een evenwicht, terwijl zwarten meer geneigd zouden zijn tot het aanbieden van een asymmetrische deal, en tegelijkertijd niet bereid zo’n deal te accepteren. Daardoor zouden kortzichtige, eenzijdige deals meer kans krijgen.

In de laatste aflevering: macht en discussie. De eerste aflevering van deze serie staat hier.

Naschrift
Michael Levin (1943) is hoogleraar filosofie aan de City University of New York. Dit artikel is een aangepaste versie van zijn lezing op een in 1998 gehouden conferentie van American Renaissance. Een bespreking van zijn in 1997 verschenen boek Why Race Matters staat hier. Een kritische discussie van de ‘racialistische’ beweging is hier te lezen.

Noot vertaler
‘Racialisme’ is een nieuwvorming om mensen mee aan te duiden die menen dat er verschillende rassen bestaan met elk hun aparte eigenschappen. Het woord is in de Verenigde Staten bedacht naar aanleiding van de negatieve bijklank van het begrip racisme en omdat racialisten tegen geweld zijn. Het gaat hierbij om een wetenschappelijke benadering, zonder dat dit direct gevolgen hoeft te hebben voor beleid. Al ligt het voor de hand aan te nemen dat een racialistische opvatting niet te rijmen valt met positieve-discriminatieprogramma’s. Wel valt op dat veel racialisten geloven in vrijwillig separatisme. Racialisten kunnen blank, zwart, Arabisch of Aziatisch zijn.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

39 Reacties

 1. Dank nog Outin Theopen

  De verandering van cultuur door verandering etnische samenstelling is in vele wijken al zichtbaar.Al word er nog getwist over causaliteit. Cultuur en gebruiken zijn denk ik deels genetisch , in een kippenhok komt niet snel een democratie.

 2. Outin Theopen,
  Je hoeft je geen zorgen te maken dat we de Europese waarden overboord moeten zetten om onze etnische identiteit te behouden.
  Door links wordt onder Europese waarden altijd “onze tolerantie” verstaan. Maar dat is onzin, gluiperige propaganda met als enig doel ons te gronde te richten.
  Onze echte waarden zijn de Helleense. We zijn Romeinen, en hebben de Islam al een aantal keer de deur gewezen. Bovendien hebben we hier tig godsdienstoorlogen gevoerd. De Christelijke naastenliefde is een onbeduidend sausje, dat bovendien steeds dunner wordt. En als we dan toch nog een beetje Christenen zijn, dan maar kruisridders!

  • Ik zie de toekomst met iets minder vertrouwen tegemoet. Uiteraard is het belangrijk dat we de moed niet verliezen, maar we moeten ons ook niet verkijken op de werkelijkheid en de ernst van de situatie. Ik denk minder in termen van een grootschalige ‘reconquista’ en meer in termen van ‘damage control.’ Ik richt me in mijn dagelijks leven op het bereiken van tastbare doelen. Ik probeer mensen te bewegen tot het afleggen van hun valse en zelfdestructieve politiek-correcte identiteit. Ik doe dat door mijzelf als voorbeeld te stellen. Ik laat zien dat het heel goed mogelijk is om een ‘racistische’ positie in te nemen zonder mensen van een andere etniciteit bewust te kleineren of anderszins moedwillig kwaad te doen. Ik sta voor de belangen van mijn kinderen en kleinkinderen, en in het verlengde hiervan voor de belangen van mijn volk. Wanneer goedmensen zich als beesten op mij werpen gedenk ik de woorden van Luther: “Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir! Amen.”

 3. @Outin. Dank voor uw openheid. U zet uw consequente mening heel duidelijk neer. Prima, het denken is vrij en u denkt duidelijk, boeiend en prikkelend.

  Moslims willen alleen integreren met behoud van identiteit en cultuur. U bent het dus met hen eens op dat punt maar verlangt van ons Nederlanders hetzelfde neem ik aan. Ook een mening die kan en mag wat mij betreft. Ik heb ondertussen nog niet kunnen zien dat ongemengd Nederlanderschap of Europeeërschap voorwaarde zou zijn voor het voortzetten van de Europese cultuur. Misschien is dit daar ook het medium niet voor. Ik vind dit echter wel interessant. Het doet me namelijk denken aan de frase van; eenheid in verscheidenheid. Die verscheidenheid legt bij de bezigers van dat motto inderdaad vaak het loodje.

  • Ik ben erg verrast door de redelijkheid van de reacties op mijn (in deze tijd toch zeer heterodoxe) opvattingen over zaken die de gemoederen normaliter vaak al snel tot het kookpunt brengen. Ik ben mij zeer bewust van het feit dat de tendens in de wereld sterk tegen mijn idealen gekant is. Met andere woorden: ik weet dat de verwezenlijking van mijn idealen met het voortschrijden van de tijd meer en meer onwaarschijnlijk wordt. Desalniettemin zal ik tot het einde blijven strijden voor mijn idealen. De omstandigheden bepalen in sterke mate de wijze waarop ik deze strijd voer. Naarmate de situatie hier in Europa verslechterd, word ik steeds radicaler. Doordat ik mijn meest diep gekoesterde idealen niet langer onder stoelen of banken steek (ik mijzelf niet langer verloochen) voel ik me bevrijd. Ook sta ik versteld van de brede bijval die ik ontvang, zelfs uit de meest onverwachte hoek. De confrontatie met mijn ‘radicaliteit’ stimuleert anderen om zelf een standpunt in te nemen.

 4. (vervolg)
  Onder etnisch versta ik ook biologisch. En ik vraag me dan af wat ik me daarbij moet voorstellen. Moeten we dan volgens u om onze waarden in stand te houden tot op een bepaalde hoogte raszuiver blijven? En hoe kan iemand die niet etnisch (of qua ras) Europees is zich bij ons aansluiten? Kan die met een van ons trouwen en kinderen krijgen? Kan een Somalisch echtpaar Europeaniseren en zich aansluiten en door u erkend worden, bijvoorbeeld doordat uw kinderen met hun kinderen trouwen?

  • Ik ben volkomen bereid om de kwaliteiten van individuen van een niet-Europese etniciteit te erkennen. Ik ben altijd gefascineerd geweest door andere (vooral primitieve) culturen. Echter, dat neemt niet weg dat mijn persoonlijke voorkeur ligt bij een tamelijk strikte vorm van rassenscheiding. De assimilatie van Afrikaanse en Semitische elementen in de Europese biologische gemeenschap verontrust mij meer dan het ontstaan van een strikt geïsoleerde minderheidsgroep binnen onze samenleving. Ik zie verschillende gemeenschappen liever parallel langs elkaar leven dan een onomkeerbare vermenging van Europeanen met exotische elementen. Zo verleen ik de voorkeur aan multiculturalisme boven assimilatie. De gedachte achter het apartheidsideaal heeft dan ook mijn volledige instemming. Indien mijn kinderen zich zouden verbinden aan een partner van niet-Europese komaf, en daarmee nageslacht zouden voortbrengen, dan zou ik mijn leven als Europeaan als gefaald beschouwen. Zo radicaal ben ik.

   • Dat laatste heeft u dan met Aboutaleb gemeen. Die wil ook niet dat zijn kinderen thuiskomen met ongelovigen of christenen. Dus zo radicaal is het nu ook weer niet. Hij is tenslotte de burgemeester van Rotterdam en wordt door iedereen op handen gedragen. Ik voorzie derhalve voor u nog een mooie toekomst.

 5. Interessant is om te zien hoe het Duitse- en Nederlandse- Volk zich ooit gevestigd hebben bij de Wolga en in Brazilië van veraf zie je nu nog de structuur die ze daar hebben opgebouwd De Russen die het allemaal hebben overgenomen zijn niet in staat om het succes voort te zetten. Ze zeggen nu laat de Duitsers maar terugkomen

 6. Beste Cesessie,
  Heb ‘mediaan’ opgezocht. De gemiddelde Somaliër dus. Ik denk dat een piraat eerder een gemiddelde Somaliër zal zijn dan Ayaan inderdaad.

  Beste Outin, als ik het goed begrijp pleit u voor het biologische voortbestaan van de Europese mens, zelfs als de Europese cultuur daarvoor overboord gezet moet worden. Dat is de kern van de discussie voor u en het primaire belang, zo lees ik.
  Maar tegelijk lees ik ook: Europese culturele waarden kunnen niet bestaan zonder (etnische) Europeanen als dragers van deze waarden. En ook, ‘Verdwijnt de Europese mens dan sterft de Europese cultuur.’, alsof het tenslotte toch daarom gaat.

  (wordt vervolgd)

 7. Beste ad,

  De mediaan van een bevolking is erg belangrijk .En ik weet niet of Ayaan Hirsi Ali meer een afspiegeling van een doorsnee Somalier is dan een piraat.

  • Exact! Een glasheldere observatie die raakt aan de kern van de materie. Uw opmerking is een goed voorbeeld van een constructieve bijdrage aan deze discussie. Hartelijk dank!

 8. Of een superieure ras bestaat, weet ik niet. Maar ik weet wel zeker dat inferieure rassen bestaan.

 9. Bernadette de Wit

  24 februari 2016 op 10:24

  Beste koos, dhr Levin lijkt me nogal conservatief 😉

 10. Bekijk dit filmpje en besluit of u uw gekleurde medemens nog een hand wilt reiken. https://www.youtube.com/watch?v=BZFY0dqC0Ks | Absolut zum Kotzen! De tijd voor defensief racisme is nu definitief aangebroken. | Ik schuw het label ‘xenofoob’ niet. Ik draag het etiket ‘racist’ met trots. Beticht iemand mij van bekrompenheid en hypocrisie? So be it! Voor mij telt enkel het voortbestaan van de Europese mens; de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen in een Europees Europa. Het verzekeren van hun toekomst beschouw ik als een kruistocht, een heilig streven, ja, een heilige oorlog! Enkel de dood kan mij ervan weerhouden te blijven vechten voor dit ideaal. | Met de Europeaan sterft de Europese cultuur. Als we ons niet collectief inzetten voor het behoud van de Europeaan, dan is Europa voor altijd verloren. Laat de exoten zichzelf redden. Die vermenigvuldigen zich hoe dan ook als konijnen. Strijd voor de toekomst van uw nageslacht! Strijd voor het voortbestaan van een blank Europa!

  • @Outin. Zou dat nou echt zo zijn?, dat met de Europeaan de Europese cultuur sterft?, en is blank zijn daarvoor echt zo cruciaal?

   Neem bijvoorbeeld Ayaan Hirsi Ali en Afshin Ellian. Niet alle twee even bruin maar allebei niet blank en Europees. Naar mijn beleving beter verdedigers van de Europese cultuur dan vele blanken.

 11. Foutje, ’t moest zijn; betere verdedigers.

  • Wat kan het voortbestaan van de Europese cultuur mij schelen als er geen Europeanen meer zijn om die cultuur te aanschouwen en verder te ontwikkelen? Ik heb geen tijd voor het soort sofismen waarmee u op de proppen komt. Al beschikten wij als Europeanen over het culturele niveau van bavianen en waren wij zo dom als mossels, dan nog zou ik op de barricade staan voor het behoud van onze raciale integriteit. Het wel en wee van een Ayaan Hirsi Ali acht ik dan ook volstrekt irrelevant. Etniciteit is voor mij van primair belang. Andere zaken, zij het cultuur, zij het godsdienst, zijn voor mij allemaal van veel minder gewicht. In deze kwestie ben ik werkelijk onverzettelijk. Geen dialecticus die mij met verfijnde argumenten van mijn stuk gaat brengen. Wat betreft het voortbestaan van de Europese identiteit en raciale integriteit ben ik een onboetvaardige en schaamteloze fanaticus. Sommige mensen schrikken daarvan. Aan die mensen heb ik slechts één boodschap: ik strijd ook voor u!

   • Verrek zeg, ik kom op de proppen met een sofisme. Daar ben ik me niet van bewust want weet niet wat dat is. Ik heb het even opgezocht:
    “Sofisme kan verwijzen naar:
    Sofistiek, filosofische stroming uit de Griekse oudheid
    Drogreden, een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. ” Van de Griekse filosofie heb ik wel gehoord maar weet er weinig van, dat valt af. Dan heb ik dus volgens u een drogreden gebruikt. Zeg volgende keer gewoon dat ik een drogreden gebruik. Ik zal gaan proberen te begrijpen wat dat is.
    Ik concludeer voorlopig maar dat
    “Met de Europeaan sterft de Europese cultuur ” een drogreden is voor het omgekeerde, nl. dat bedoelt is dat de Europese cultuur voor u slechts dient om ‘de europeaan’ te laten voortbestaan. Als het ware dit bepaalde ras of etniciteit laten voortbestaan. Okay, ik ben benieuwd hoe die twee (Europeaan en Europese cultuur) zich dan ten opzichte van elkaar verhouden. Misschien kunt eens een langer stuk als artikel…

 12. Vergist u zich niet Afshin Ellian verdedigt vooral zijn etniciteit en wij mogen hem daarbij ten diensten zijn

 13. Ik ben het helemaal met U eens.
  Het tegenwoordig gebruik van het woord racist heeft denk ik veel van de oorspronkelijke definitie verloren daar je al snel voor racist wordt uitgemaakt zonder ook maar ooit racisme te hebben gepraktiseerd. Ik ben geen vaandel- of fakkel drager. Ik heb geen hakenkruis tatoe. Ik scheld niet op andere mensen. Wel laat ik merken dat ik parasitair- en crimineel gedrag, door wie dan ook, afkeur.
  Ik juich het overleven van onze Europese waarden en cultuur toe en ik wil een voorspoedige toekomst voor onze kinderen liefst gebaseerd op deze waarden. Als deze wens racistisch is, dan mag je ook mij gerust voor racist uitmaken, sterker, dan ben ik er zelfs trots op racist te zijn.

 14. @ Q.Theopen
  Chapeau!

  • @Ad | Het was geenszins mijn bedoeling om u te beledigen. Wanneer ik spreek van ‘sofismen’ dan doel ik op argumenten die, hoewel niet onlogisch, in hun subtiliteit volstrekt (bewust) voorbij gaan aan de kern van de discussie. Wat voor mij van primair belang is, is het voortbestaan van de Europese mens. Als het in stand houden van de ‘Europese cultuur’ daartoe bijdraagt, dan pleit ik voor de instandhouding van de Europese cultuur. Echter, als het biologische voortbestaan van de Europese mens juist wordt bedreigd door deze cultuur (of moderne uitwassen daarvan), dan zet ik deze net zo lief overboord. | I: Europese culturele waarden kunnen niet bestaan zonder (etnische) Europeanen als dragers van deze waarden. II: Ayaan Hirsi Ali en Afshin Ellian zijn geen etnische Europeanen. III: Beiden vertegenwoordigen Europese culturele waarden. | Premisse I is vals. ERGO: Mijn argument faalt. | Prima. Toch blijf ik bij mijn punt. Verdwijnt de Europese mens, dan sterft de Europese cultuur.

 15. “waar je ook kritiek op kunt hebben, zoals bij fastfood, mode en popmuziek”
  Wat is er mis met popmuziek? Volgens mij is de Westerse muziek (klassiek EN pop) juist bij uitstek een bewijs van onze mentale superioriteit.

 16. Heb nog even een lecture van Dr. Michael Levin – “Current Fallacies About Race” https://www.youtube.com/watch?v=jVgkbsaiKPs op youtube bekeken. Geweldig dat YouTube. De man staat hier zijn uiterste best te doen om de heersende intellectuele drogredenen omtrent “ras”en erfelijkheid (o.a. IQ) door te prikken. Mensen zijn verschillend. En die verschillen zijn in wezen genetisch bepaald door de genenpoel van de voorouders waaruit we zijn ontstaan (etnische identiteit). En bijvoorbeeld niet doordat wij in Afrika de zending hebben bedreven, waardoor de Afrikaantjes geestelijk zijn achtergebleven (onze schuld). Eigenlijk niks bijzonders, want wie ze in zijn bovenkamer nog op een rijtje heeft staan zal dit al snel zelfstandig kunnen inzien. Het probleem is echter dat de NWO puppetmasters alle etnische entiteiten willen mengen. En dat is pas gevaarlijk, want dat is een mengsel dat gaat knallen. Hetgeen ongetwijfeld ook de bedoeling is. Problem/reaction/ solution.

 17. En over die foto; indien die rasta sukkel, draagt waarschijnlijk een rokje, het prototype van de blanke man moet voorstellen dan heeft hij meer dan gelijk.

 18. Het superioriteits gevoel van een ras veroorzaakt vaak discriminatie. Arabieren discrimineren negers uit de buurlanden. Heb ik zelf vele malen gezien. Ook in de jaren 70 toen ik Japan bezocht bleek dat Japanners niets, maar dan ook niets van donkere mensen moesten hebben; die waren minderwaardig. Voor ons heet dat discriminatie voor Japanners was dit heel gewoon. Zij voelden zich als ras en als Japanner superieur. Dus een “super ras” heeft zichzelf tussen de oren geplant dat zij superieur zijn aan een ander ras. Of dat werkelijk zo is? Misschien. Wel vind ik over het algemeen Aziaten (ik ben veel in de regio geweest) een stuk intelligenter dan arabieren. In die zin zijn Aziaten, als ras, superieur.

  • Etnocentrisme en etnisch-chauvinisme zijn universele fenomenen die bij alle volkeren en in alle culturen in meer of mindere mate voorkomen. In plaats van er tegen te ageren zouden we er allen goed aan doen om zaken als xenofobie, discriminatie en racisme als onvermijdelijk te aanvaarden en passende maatregelen te treffen om conflicten zoveel mogelijk te beperken. Apartheid is een goed voorbeeld van een betrekkelijk effectieve maatregel. (Denk in dit kader aan het concept van ‘soevereiniteit in eigen kring’ bedacht door ds. Abraham Kuyper.) Verschillende etnisch-religieuze groepen zouden er verstandig aan doen elkaars onverenigbare verschillen en tegenstrijdige belangen te onderkennen en te erkennen. Wanneer het onhaalbare doel van een vredig en harmonieus samenleven wordt opgegeven en vervangen door een realistische benadering van een onuitroeibaar wederzijds wantrouwen, dan kan een stabiele ‘gewapende vrede’ worden bereikt. Liever dat dan een staat van permanente chaos.

   • Bernadette de Wit

    23 februari 2016 op 22:15

    @Outin Theopen: Ik ben met met u eens. Door deze vertaling opnieuw hier te publiceren, hopen we natuurlijk dat er een nuchtere, realistische discussie over komt.

 19. In zuid afrika had je gematigde, en radicale apartheid.
  Een gematigde blanke wilde nog wel een zwarte bediende, maar een radicale blanke wilde alleen een blanke bediende. Dat laatste lijkt me logischer.

  • Dat ben ik met u eens. Uiteraard is leven zonder zelfs maar een enkele ‘bediende’ het allerbeste. Bediend worden kweekt alleen maar afhankelijkheid. Ik ken een expat die samen met zijn gezin langere tijd in het Verre Oosten heeft doorgebracht. Zijn vrouw had voor alles een hulpje paraat staan; een kok, een personal shopper, een kindermeisje, enzovoorts. Te allen tijde werd ze bijgestaan door een ‘baboe’ die haar geen moment uit het oog verloor. Persoonlijk lijkt het me verschrikkelijk om de hele dag zo geschaduwd te worden, maar deze vrouw liet het zich welgevallen. Toen raakte haar man zijn baan kwijt en moest het gezin terugkomen naar Nederland. Geld voor een bediende was er niet meer. De vrouw stortte compleet in. Ze kon volstrekt niet voor zichzelf zorgen, laat staan voor haar gezin, zonder de bijstand van allerlei bedienden. | Apartheid kan onder bepaalde omstandigheden een absolute noodzaak zijn. Echter, tegelijkertijd steunen op gekleurde arbeid is uiteraard een gotspe.

 20. Bernadette de Wit

  23 februari 2016 op 22:13

  @Cale: voor westerlingen is onderscheid maken taboe, hier denkt men dan meteen aan Hitler. Japanners voelen zich volgens mij niet persé superieur, maar ze hebben wel een sterke voorkeur voor hun eigen ‘ras’, cultuur en uiteindelijk genenpool. In het Westen zijn we ver afgedreven van deze evolutionair doodgewone geneigdheid. Wij zijn helaas overgestapt op de fatale ideologie van het multiculturalisme.

 21. Waldo Dewanand

  23 februari 2016 op 22:16

  Hallo Cale,

  pas als je een volk of ras goed kent, kan je je ermee verbonden voelen, en je moet er ook mee gesekst hebben. Ik heb met veel blanke homomannen in bed gelegen vroeger (meisjesrol) en hierom voel ik mij toch karmisch supersterk verbonden nu met het blanke ras, dat helaas zo te zien verdoemd is om uit te sterven binnen pakweg 188,18 jaar tijd, vooral door grootschalige genetische vermenging met de zwarte en gekleurde rassen en volkeren. Ik keur dit af, omdat de zuivere Arctische blanken te waardevol zijn en omdat de biodiversiteit van de menselijke soort als geheel sterk afneemt als de blanken totaal verdwenen zijn.

  Maar ik googelde en vond deze tekst mbt zwart racisme en het onderlinge racisme tussen de allochtone soorten, erg goede tekst zeg:

  ——- citaat (weet niet of het mag.
  Ja, er zijn veel racisten. Nee, ze zijn niet allemaal blank

  Door Tofik Dibi
  april 18, 2014

  http://www.vice.com/nl/read/ja-er-zijn-veel-racisten-nee-ze-zijn-niet-allemaal-blank

  • Het enige dat telt in deze kwestie zijn onze collectieve etnisch-religieuze BELANGEN. Wanneer de gutmensch verheven begint te pontificeren over de zogenaamde ‘onvervreemdbare rechten’ van zielige mensen uit verre streken, en een beroep doet op onze vermeende ‘morele plichten’ ten opzichte van deze exoten, dan doen wij er verstandig aan te benadrukken dat wij geen boodschap hebben aan deze rechten en plichten wanneer zij in strijd zijn met onze COLLECTIEVE BELANGEN. Verder hoeft de discussie niet te gaan. Wanneer de belangen (ongeacht hun specifieke aard) van andere volkeren conflicteren met onze belangen dan is dat voldoende reden om voor onze eigen kant te kiezen. Dit vereist geen wetenschappelijke onderbouwing of een moreel-ethische rechtvaardiging. Onze belangen zijn nu eenmaal onze belangen. Dat weten wij en dat weten onze vijanden. Zij streven hun eigen belangen na en wij de onze. Dat kunnen we van elkaar respecteren. Dat heeft niets met haat te maken. It’s common sense.

 22. Waarom onderneemt u verre reizen om te controleren of er gediscrimineerd wordt?
  Kunt u niet omgaan met andere gewoontes? Elk mens discrimineert U ook Let eens goed bij een groot feest mensen zoeken elkaar op en mijden anderen. Mensen willen graag onder elkaar zijn Toch niets mis mee? Moet U maar eens horen wat de stereotypen over onze verschillende provincialen zijn Zelfs in een grote familie wil de een niet bij de andere staan. Nog veel erger vind ik nu op de reclames de Nederlandse samenstelling blank en zwart. Dus geen mensen uit India, China, Papoea’s, Eskimo’s, Indianen nee zwart wit het is zo walgelijk dik in orde

 23. Nee…..
  Of je moet de kunst om overal over te moeten liegen als ‘superieur’ beschouwen….

  Dan zijn Arabieren een super ‘ras’…. 😉
  Mvg

  • g.h.m.leferink

   24 februari 2016 op 11:13

   ‘Jan Van’: als het alleen de Arabieren waren, dan was de ellende nog enigszins te overzien. Maar er zijn, helaas, ook andere volken die er last van hebben…..
   Maar dat gelieg, wat Arabieren, en dan wel Arabische islamieten, doen, dat komt voort uit de koran! Want beliegen en bedriegen van ‘ongelovigen’? Dat mag, “want dat zijn toch maar Dhimmy’s”. Mij doet zoiets denken aan de rassentheorie van die ‘huis- en decoratieschilder uit Braunau’. Ja, dus A.H., en dan bedoel ik NIET Albert Heijn.
   Als er een Duitse politicus vandaagdedag zou beweren dat “het Duitse ras superieur is aan alle andere, en dus dit Herrenvolk dient te heersen over die Untermenschen”, dan zou die persoon in de media kompleet worden afgemaakt! En terecht. Maar nu is er in de MSM een OORVERDOVENDE STILTE over de islamitische superioriteitswaanzin! Rara, hoe kan dat? Of zouden de journalisten soms BANG zijn? Voor ‘bomgordeldieren’?
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink