Brief kabinet. Illegale immigranten blijken terroristen

Door Joost Niemöller

Vandaag stuurde staatssecretaris Dijkhoff na vragen een brief naar de Kamer met een technisch, onopvallend, kopje, waarin een meting werd gedaan naar illegale immigranten die vorig jaar verdacht zijn van criminele activiteiten in het land van herkomst. Daar kunnen we natuurlijk van alles onder verstaan. Maar we hebben het hier duidelijk niet over winkeldiefstallen. Er zijn bij deze personen ernstige redenen om aan te nemen dat ze niet in aanmerking komen voor asiel. Uit de brief van Dijkhoff:

Artikel 1F Vlv bepaalt dat personen niet in aanmerking komen voor bescherming van dit verdrag wanneer er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf buiten het land van toevlucht, dan wel handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties.

Het woord valt niet, maar we hebben het hier dus over terroristen.  We hebben de afgelopen jaren aardig wat van dat soort binnen gekregen, volgens de brief. Vanaf 1992 tot 1 januari 2016 waren het er 950. Dat is dus 950 keer een reële kans op een aanslag op Nederlandse burgers. Vorig jaar alleen al waren er 170 ‘verdacht’ en bij 30 werd vastgesteld dat het om terroristische tijdbommen gaat:

In 2015 zijn ongeveer 170 onderzoeken uitgevoerd naar vreemdelingen ten aanzien van wie er aanwijzingen waren dat zij in verband kunnen worden gebracht met 1F-gedragingen. Dit aantal is vergelijkbaar ten opzichte van 2014. Bij ongeveer 30 van de 170 vreemdelingen heeft dit onderzoek daadwerkelijk geleid tot het tegenwerpen van artikel 1F Vlv in eerste aanleg.

Dat is dus dertig keer extra een kans op een aanslag op Nederlandse burgers.

Je zou zeggen: preventief vast zetten die lui. Maar dat gebeurt niet want dat mag niet. Justitie gaat om het half jaar even met ze praten:

Alhoewel de feitelijke situatie in Syrië maakt dat het niet mogelijk is om gedwongen terugkeer naar Syrië te realiseren, wordt er door de regievoerders van de DT&V eens per half jaar een gesprek gevoerd met de betreffende vreemdelingen om zelfstandig te blijven werken aan vertrek uit Nederland.

Sommigen zullen denken : Ach dat zullen wel goede gesprekken zijn. En het blijken er maar dertig.

Anderen zullen denken: Hoe zit het met die 170, waar niks bewezen kon worden, maar die wel verdacht waren?

Weer anderen zullen denken: Hoeveel buiten die 170 bleven onder de radar?

Ik hoor bij die laatste groep.

 

 

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

17 Reacties

 1. Onvoorstelbare aantallen. 170 in 2015. 950 vanaf 1999.
  Miljoenen koeien, varkens en pluimvee werden er afgeslacht, terwijl er op aanzienlijk mindere dieren de gekken koeien ziekte, varkenspest of vogelgriep werd vastgesteld.

 2. Het kabinet speelt met onze levens. Om zo lichtvoetig om te gaan met mogelijke terroristen is op zich al misdadig. Deze kabinet is zelf gevaarlijk voor ons.

 3. “I personally think it’s wrong,” she said, “And I am not being wilfully obstructive here, I am being honest.”
  Dit is Merkel’s commentaar tijdens een interview afgelopen zondag, nav kritiek op haar (en dus van de EU) immigratie beleid. “Ik ben eerlijk”. Dus critici zijn NIET eerlijk. Tegen deze gevaarlijke onzin is niets opgewassen, behalve wegsturen. Ik wilde erbij zeggen; voordat het te laat is maar realiseer me al langere tijd dat het reeds over twaalf is voor de meeste west Europese landen: Nederland, Duitsland, Belgie, Frankrijk, Denemarken, Italie, Zweden en Finland zijn al verloren. Met dank aan de Gutmensch. Toen ik lang geleden voor het eerst de uitdrukking “politieke correctheid” zag begreep ik de impact hiervan maar dat het uiteindelijk zo destructief zou zijn had ik me niet kunnen indenken.

 4. Geschiedenis praat van helden. Start bij het tijdstip waarop Columbus ontdekker en held van zijn generatie werd. Wat daarvoor gebeurde had geen invloed op deze tijd. Alleen al door de macht van maffia religie bazen en koningen uit op mèèr. Terrorisme was hun voornaamste wapen. Na Columbus begon terrorisme globaal. Nederland liep voorop. Dat feest werd recent afgesloten door het feest Mandela. Nederland waste daarmee de handen schoon van 400 jaar terrorisme. En werd leidinggevend in goed mens filosofie in Europa. Wat resulteerde in NATO [ Nederlandse ] bommen op slechte mensen. Denk Kosovo, Irak, Libië. Van harte en onder handgeklap door Nederland ondersteund. Miljoenen mensen gedegradeerd tot slecht door dezelfde hebzucht als toen. Wat Libië,en anderen degradeerde tot een verwoeste staten. Nederland oogst van wat gezaaid werd.

 5. “Het woord valt niet, maar we hebben het hier dus over terroristen.”

  Maar dat is gewoonweg niet waar natuurlijk, het woord valt niet omdat er veel meer bedoeld wordt. En terrorisme is véél specifieker. Waar het vooral om ging, begreep ik, is mensen die “vuile handen” gemaakt hadden tijdens de burgeroorlog. Of je die mensen hier wilt, zo ervaren met geweld voor welke doelstelling dan ook, dat is een andere vraag.

  Maar terrorisme of vijandigheid naar de Nederlands staat of haar burgers toe is wel wat anders volgens mij. Alles op één hoop gooien lult wel makkelijk maar heeft weinig meer te maken met de werkelijkheid.

  Wel schaar ik mij achter de geest van dit artikel: wij moeten de problemen van andere landen niet binnenhalen. Syrië was al geen normaal land, met veel frustratie en repressie, brute onderdrukking en opgewekte wraak die nu een uitweg zoekt. Moet je niet een miljoen van willen hier, hoe zielig ze je ook aankijken!

 6. Volgens artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag mogen asielzoekers niet teruggestuurd worden als er een behoorlijke kans is dat ze dan vervolgd worden. De uitzondering is wanneer er een strafvervolging is vanwege niet-politieke misdrijven en in bepaalde (?) gevallen van vermoedelijke betrokkenheid bij misdaden en schending van mensenrechten. Op grond van dit laatste kunnen dus alle 170 verdachten teruggebracht worden naar het land van herkomst. Zij kunnen geen aanspraak maken op bescherming als vluchteling.
  Maar dan is er nog artikel 3 van het EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens): “niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.” Dit moet absoluut gegarandeerd worden, wat Dijkhof kennelijk niet kan.
  En daarom laat hij die terroristen gewoon vrijuit gaan.

 7. Ius gentius, dat moeten we nu krijgen, onze strafwetgeving is domweg ongeschikt om deze barbaren aan te pakken.
  Met de multicul is dus ook de gelijkheid voor de wet opgeblazen.
  Potentiële terroristen moeten direct worden opgepakt en geloosd in een islamitisch land, en nooit meer de gelegenheid terug te komen naar Europa.

  • Ik ben het met je eens maar tegelijkertijd is dit ook het probleem; de strafwetgeving aanpassen. Een soort van “Patriot act” aannemen waarbij de overheid meer ongecontroleerde macht krijgt en de burger daar aan onderworpen wordt. Want dat gaat natuurlijk niet alleen betrekking hebben op terroristen. Zie de politie staat VS. Om terroristen te bestrijden moeten we misschien wel helemaal niets aanpassen, slechts het politiek correcte juk afwerpen en het Nederlands burgerschap en maatschappelijke gerechtigheids gevoel terug laten komen. Maar ik weet zeker dat dit niet lukt. Onbegrijpelijk voor mij, maar we roepen al 30 jaar lang: “welkom, welkom”. Het westen staat momenteel schaakmat. Schaakmat door een verkeerd besef van democratische realiteit. In die zin was 9/11 een groot succes, een moderne staatsgreep. Door dit te onderkennen kun je misschien nog een juiste beslissing voor jezelf en je gezin maken: vertrekken. Ik geloof niet dat er nog een andere oplossing bestaat. Helaas.

 8. (Verouderde) stapelwetgeving waar het immigratie en asiel, mensenrechten, delen van het strafrecht betreft, heeft van de EU en ons land ihb een gekkenhuis gemaakt,waarin islamitische immigranten/kolonisten en laffe politici en pervers justitieapparaat volop ruimte krijgen om hun destructieve werk te doen. Dat gegeven gevoegd bij een gehersenspoeld,slapend,dementerend,zelfmoordend kiezersbestand is één van de giftige cocktails waar we -naast Merkel ,Obama en Rutte – aan kapotgaan .
  Dijkhoff is een Ruttekloon, een fanatiek ambtenaartje,islambaard aangepast, dat u in opdracht van zijn chef gewoon in de afgrond gooit, iets wat hem wat mij betreft ook mag overkomen. Liefst het hele kabinet,hoe hoe je die vuilnisbelt wilt noemen.

 9. De arrogantie waarmee Klaas Dijkhof vanuit zijn ivoren toren het gepeupel laat weten, dat hij niet van plan is iets aan de schijnbare misstanden in het Nederlands rechtssysteem te veranderen, getuigd van een grote minachting voor de theoretisch nog bestaande democratie. Zijn opstelling en die van vele van zijn mederegeerders kunnen leiden tot een wezenlijke verharding van reacties op zijn handelen. Dit lijkt op uitlokking van tegengeweld.

 10. .
  mensen, als u en ik… onbestraft met de grond gelijkgemaakt… onder het Juridisch mandaat van Dijkhoff en consorten !

 11. vervolg
  en zeer eng. Het wordt echt bar en boos en het gaat er steeds smeriger aan toe. Wilders moet afgemaakt worden, want meer dan 40 zetels….
  Volk intimideren en de media weer voluit in een extremistische politiek correcte berichtgeving.

 12. Die 30 zijn het minimum. In werkelijkheid zijn het er natuurlijk veel meer. Ik weet uit directe bronnen dat de IND veel te makkelijk en te snel een vergunning afgeeft. Weinig grondige controle: te veel werkdruk, weet je wel…
  NL is de laatste dagen weer het toppunt van waanzin. De bewust veel te lage “voorspellingen” voor gelukszoekers in 2016 ( ik vrees dat zelfs 100.000 nog te optimistisch is ) , de terroristen eronder die NIET uitgezet “kunnen” worden, de in beslagname van een Pegidavlag waarin juist het hakenkruis op de vlag in een afgebeelde prullenmand verdwijnt .
  En vervolgens leugens door o.a. NOS en NRC dat Pegida een vlag met hakenkruis had ( Het journalistendom zakt af naar bewuste leugens en bewuste haatzaaierij: waar blijft de aangifte tegen deze door en door verrotte media? Dit zijn conroleerbare leugens )
  Dan de demonisering van Wilders door een haatzaaiende “professor” die hem fascisme verwijt en eerder door D66 en PvdA schoften. NL wordt fascistisch en zeer…

  • g.h.m.leferink

   29 februari 2016 op 18:50

   ‘Leo KarelJan’: Dat door de IND nodig eens een grote bezem gehaald moet worden, dat werd al aangegeven in het boek ‘De Immigratieramp van Nederland’. Geschreven door PVV parlementslid en voormalig IND-ambtenaar Sietse Fritsma in 2007!
   Nu, 9 jaar later, zie ik nog geen enkel verschil. Enige mogelijkheid: de wal die tenslotte het “Oooohh, wat sieluchch”-schip keert, omdat mensen met de neus op de feiten gedrukt worden. Die ambtenezentroep van de IND heeft een muffe ‘PvdA en D66 lucht’ en doet gewoon haar werk niet of zwaar onvoldoende. De konsekwentie had allang moeten zijn: het gros van die gluiperbende ontslaan.
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 13. “Preventief vastzetten mag niet”.
  Die wet is zo achterhaald, waarom wordt het artikel niet genegeerd, of onmiddellijk aangepast? Dat kan natuurlijk niet, want de wet wordt hier op dezelfde manier geinterpreteerd als de koran, die kun je ook niet zomaar even veranderen.
  Onze bestuurders zijn juridische fundamentalisten.

 14. Wanneer je geen terrorist bent maar een toerist en je komt op Schiphol aan met een geldige visum maar je bent bij je vorige bezoek 1 dag te lang in een Schengenland verbleven dan wordt je gelijk gegijzeld door de douane en als een crimineel behandeld. Terwijl je niets strafbaars hebt gedaan.
  Een beetje beangstiging dat terroristen een voorkeursbehandeling krijgen.

 15. Dijkhof doet aan domineesgeleuter uit de verkeerde bijbel. In Nederland, dat zo verjuridiseerd is dat je nog geen hap uit een appel kunt nemen, denkt men met praten het kromzwaard te kunnen tegen houden. Gelukkig is het de goedbetaalde Nederlander, die blijft denken dat hij nooit in de bijstand zal komen want dat gebeurt enkel anderen; voorbeelden genoeg in de omgeving, die zal zeggen: u moet niet zo egoïstisch doen geacht plebs want egoïsme is aan mij voorbehouden. Gaat u maar rustig slapen. Valt het u op dat de vliegtuigen op Schiphol tot tegen de A4 staan geparkeerd en er geen aanslagen plats vinden. Allemaal afgekocht denk ik dan.