David Irving en de geestelijke moed over het uiterste onderwerp

Door Joost Niemöller

Willen we leven met de waarheid die ons uitkomt, of willen we de waarheid leren kennen. Dat is voor mij de vraag waar het altijd om draait. Of het nu gaat over de islam, over #MH17, over de sociale maakbaarheid van ons gedrag, over verschillen tussen etniciteit. En dus ook over de vraag of Hitler het ultieme kwaad is.

Die laatste vraag is in deze tijd eigenlijk de belangrijkste vraag, want Hitler is de basis geworden van onze moraal. Slechter dan Hitler bestaat niet en wie daar vragen over stelt, wordt zelf onderdeel van die algemeen vastgestelde sfeer van zwartheid en slechtheid. Elke verhitte discussie op internet eindigt dan ook altijd met het elkaar beschuldigen een soort Hitler te zijn. Daarna is geen discussie meer mogelijk.

De vraag is hoe ver je wilt gaan in de zoektocht naar de ultieme slechtheid van Hitler. En dan gaat het natuurlijk over datgene wat Hitler tot het ultieme kwaad maakt, en dat is de Holocaust. In een aantal Europese landen mag de vastgestelde waarheid over de Holocaust niet bevraagd worden. Net zoals in moslimlanden het bestaan van de figuur Mohammed niet bevraagd mag worden. Dat leidt tot gevangenisstraf, en vervolgens tot maatschappelijke uitsluiting. Wie de officiële waarheid over de Holocaust bevraagt, krijgt nog maar één vraag voorgelegd: Geloof je in de Holocaust of niet? Wie niet ‘gelooft’ doet niet meer mee. Wie geen antwoord wil geven is ook schuldig. ‘Dan weet ik genoeg’, is een antwoord dat je dan krijgt.

Dat deugt natuurlijk niet. Maar welke prijs wil je betalen? Hoe dapper wil je zijn? Welke ongewenste nieuwe vrienden wil je vervolgens krijgen? Ik besef dat ik hier stuit op de grenzen van mijn moed. Ik wil het dus gewoon liever allemaal niet precies weten.

Want, stel, je gaat een deel van je leven wijden aan de vraag over het bestaan van de Holocaust, dan kun je aan het einde tot twee conclusies komen:

 1. Ja, de Holocaust bestaat precies in de vorm zoals die ons verteld wordt. Alle feiten kloppen. Dan kun je opgelucht ademhalen en die waarheid openlijk verkondigen.
 2. Nee, het officiële verhaal klopt niet. Dan kun je twee dingen doen: A. Zwijgen en liegen. B. Zeggen wat je gevonden hebt. In het tweede geval kan dat leiden tot gevangenisstraf, uitsluiting, verkeerde vrienden, voor gek verklaard worden. Niets wat je over welk onderwerp nog zegt, zal serieus genomen worden. Je bent namelijk een ‘Holocaustontkenner’ en daarmee sta je op de laagste trap van de morele ladder.

Ik ben daar te laf voor. Ik wil het dus, net als al die anderen, maar liever niet precies weten. Ik ga me dus niet met volledige inzet in dit onderwerp graven en haal mijn schouders op over deze ultieme waarheid, waarmee in de Westerse maatschappij ‘goed’ van ‘slecht’ wordt gescheiden.

Is dat onbevredigend? Dat wel. Maar ik kan er toch mee leven.

Zeker, ik lees over de Holocaust. Ik informeer me. Maar ik waak er voor om tot een definitieve conclusie te komen. Ik wil mijn leven niet tot een hel maken.

De Engelse historicus David Irving was deze week in Nederland. Hij zou een lezing geven in Den Haag, maar dat werd hem verboden. Hij moest toen in het geheim zijn lezing houden. Ik was daarbij, want ik wilde weten met welke man we te maken hebben. Die lezing ging trouwens helemaal niet over de Holocaust. Het ging over homoseksuelen in het Derde Rijk. Irving bleek een beetje brommerige, maar ook humoristische Engelsman. Is hij een antisemiet? Ik zou zeggen van wel. De manier waarop hij over Joden spreekt, als zijnde de grote stille kracht achter de manipulatie van onze werkelijkheid, wijst in die richting. Wie Joden ziet als de oorzaak van het kwaad, is zelf een mythisch en daarmee antisemitisch denker, want zo eenvoudig zit de wereld niet in elkaar. Ik vind: Zelfs al ben je van mening dat ‘het merk Holocaust’ een geslaagde Joodse PR uitvinding van vele jaren na de oorlog is, en dat de werkelijkheid in Auschwitz een andere is dan die ons wordt voorgespiegeld (Irving ontkent de Holocaust niet, hij geeft aan dat er een aantal vernietigingskampen waren in Polen met gaskamers, waar miljoenen Joden omkwamen), dan nog vind ik dat je over de rol van de Joden met empathie moet schrijven. Gezien de eeuwenlange geschiedenis van Jodenhaat. Wie domweg stelt dat de Joden schuldig zijn, en daarmee tot de ultieme verklaring komt (dat is complot denken), stelt zich net zo onwetenschappelijk op als wie zegt dat de Joden het eeuwige slachtoffer zijn.

Voor Irving bestaat een andere werkelijkheid. Hij bestudeerde naar eigen zeggen alle bekende archieven voor zijn dikke, en fascinerende, biografie over Hitler (ik las het in een adem uit), en concludeerde dat Hitler niets van de Holocaust wist. Dat is een mening die geleidelijk aan meer ingang vindt. Het punt is dat er geen bewijzen bestaan die Hitler onomstotelijk aan het organiseren van de Holocaust linken, en dat heeft ook te maken met de organisatiestructuur van het Derde Rijk. Zoals Ian Kershaw dit vaststelde in zijn tweedelige, nog dikkere, Hitler biografie: het nazisysteem werkte (en werkte voor een belangrijk deel ook niet) door het opereren in de geest van de Führer. Er was in werkelijkheid geen sprake van een Befehl ist Befehl structuur. Daar konden de nazimisdadigers na de oorlog dan ook niet mee wegkomen.

Volgens Irving begonnen zijn problemen toen hij dat vaststelde. Want dat deed afbreuk aan het beeld van Hitler als het absolute kwaad.

Irving gaat verder dan dat. Volgens hem valt Hitler helemaal niets te verwijten. Hij was volgens Irving de grootste mens van de twintigste eeuw. Dat vind ik een absurde uitspraak. Hij is niet de slechtste en niet de beste. Iemand die zelfs zijn eigen volk te gronde wil richten, daar heb ik geen respect voor. Maar ik vind ook dat God niet bestaat. Is dat een reden om de bijbel niet te lezen? Ik ben blij dat ik dat wel heb gedaan. Het is misschien wel de grootste literaire prestatie van de mensheid. Ik kan het herlezen en ervan genieten.

Toen Irving de tafelgesprekken met Hitler las, dacht hij: die man had gewoon gelijk! (Mein Kampf werd volgens Irving niet of nauwelijks door Hitler geschreven. Dat boek interesseert hem dan ook nauwelijks.) De echte schoften waren Stalin en Churchill. Over Stalin is men het wel eens. Zijn driedelige biografie over Churchill (waarvan nu twee delen zijn verschenen) riep veel discussie op.

De meeste mensen zullen zeggen: wie zoiets zegt is gek. Dat is mij te makkelijk. Ik vind dat iemand die boek na boek, vanaf zijn eerste, zeer succesvolle boek over het bombardement op Dresden, bezig is om iets te ontmantelen wat volgens hem de grote  mythe over WOII is, serieuze aandacht verdient. Althans wanneer het serieuze boeken zijn. En dat zijn het. Op mij maakte de persoon Irving ook absoluut niet de indruk gek te zijn. Extreem eigen gereid misschien. En antisemiet dus.

Toen ik deze week in een Tweet schreef dat hij een van de belangrijkste historici over WOII is, werd ik al snel zelf voor Holocaustontkenner uitgemaakt, zou ‘mijn ware aard’ duidelijk worden enzovoort. Daar zie je hoe sterk die uitsluitingmechanismen werken. Het zijn waarschuwingen.

David Irving werkt overigens al twintig jaar aan een biografie over Himmler, waarin hij de vragen over de Holocaust definitief gaat beantwoorden, is zijn ambitie. Ik ben benieuwd naar dat boek. Velen zullen dat niet zijn.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

66 Reacties

 1. g.h.m.leferink

  29 februari 2016 op 22:42

  ‘Keinstein’: Over politiek Links of Rechts heb ik het niet gehad, alleen over ‘Keurslagers’. Maar alle drie waren ze ‘Slinks Links’. Waarbij in mijn ogen dat SLINKS de eigenlijke oorzaak van die oceanen van ellende is. En de kwekkers, babbelaars en kwetteraars in de media kunnen dan wel telkens weer de nadruk leggen op politiek ‘Rechts’ als de oorzaak van de miljoenenslachtingen, mij misleiden ze niet!
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 2. g.h.m.leferink

  29 februari 2016 op 19:12

  Na zo’n 20 van de Nazi-concentratiekampen gezien te hebben ben ik nog meer overtuigd anti Nazi dan daarvoor. Maar ik wil wel een paar opmerkingen plaatsen:
  * Dat de meeste vernietigingskampen in Polen lagen was geen toeval. De Polen, toch zeker geen vrienden van Nazi Duitsland, hebben op het punt van het Joden ombrengen bijna volledig samengewerkt met de bezetters! Oorzaak waren o.a. de Joodse rentmeesters die voor de Poolse landadel de pacht inden van de boeren. En daarbij de hardvochtigheid zelf waren! Zie daarvoor b.v. het boek “De uitverkorene” van de Joodse schrijver Chaim Potok! En men kan dan nu wel de Jodenvervolgingen veroordelen, maar wat er daarvóór gebeurde krijgt volgens mij te weinig aandacht.
  * Hitler was niet de grootste mensenslachter van de 20e eeuw! Mao Zedong en Jozef Stalin hebben er miljoenen meer op hun geweten!
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

  • Begin voor Stalin . Wie waren er voor Stalin 1917?

   • g.h.m.leferink

    29 februari 2016 op 22:36

    ‘Hugoden’, ik had het over de 20e eeuw! Voor een langer tijdperk kun je denk ik wel in het ‘Guinness Book of Records’ terecht.
    Goodgoan: Gait H.M. Leferink

    • OK Maar ten overvloede en ook het punt dat ik probeer te maken Het begon bij de Russische Revolutie toen werden er miljoenen Russen uitgemoordt vooral de geletterden . Stalin nam het over en deed er een schepje bovenop..
     Om de een of andere reden slaat men de massaslachting van de revolutie over en probeert men alle schuld in Stalin te schuiven Dus Stalin is de boosdoener en Hitler ook Maar het gaat erom Wie begon. Dus mijn stelling zonder Revolutie geen Hitler en Staloin.

  • “Mao Zedong en Jozef Stalin hebben er miljoenen meer op hun geweten!”

   Inderdaad. Maar die twee konden niet als zijnde ‘rechts’ geframed worden.

  • Herkenbaar Ik kan je van harte aanbevelen het boek “Messianisme zonder mededogen”het communisme, zijn aanhangers en zijn slachtoffers. van Marcel van hamersveld en Michiel Klinkhamer. –
   Vergeet niet dat Mao Zedong, Stalin, Lenin veel volgers hadden in Nederland
   de zogenaamde Fellow Walkers of poputniki. de gevierde schrijver Harry Mulich weigerde op te komen voor zijn Cubaanse collega Heberto Padilla die het Communisme had bekritiseerd. En zelf van leer trok tegen zijn jeugdvriend Godfried Bomans en hem bedreigde. De Fellow walker Hella Rottenberg nu ontvanger van € 300.000 samen met Hubert Smeets met “Raam op Rusland” om nu de communisten uit Kiev te jagen ???? ongelofelijk in opdracht van onze eigen overheid. Bizar is dat veel Fellow walkers een baan kregen bij de overheid Of zoals zij stellen terwijl een NSB tot in 3e generatie werd vervolgd en SS kampbeulen voor het gerecht werden gesleept worden de KGB kampbeulen nu nog geëerd.
   Tja het was immers een Sociaal experiment…

 3. Er komt tegenwoordig meer informatie naar boven over WOII en wel zodanig dat de officiele lezing, zoals zo vaak, mogelijk op punten aanpassing behoeft. Het feit dat de overwinnaar de geschiedenisboekjes schrijft heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Zo is er de autobiografie van Hoover (voormalig president van de VS – nog niet gelezen) die een aantal onderhandelingen met Hitler heeft bijgewoond en op basis daarvan concludeert dat WOII goed te voorkomen was geweest en dat Chamberlain niet het goedgelovige schaapje was waar hij tegenwoordig voor door moet gaan.

  Joodse mensen zijn over het algemeen slim, hebben een hoger IQ dan wij, en hebben als gevolg daarvan nogal wat leidende denkers (zowel voor links als rechts) voortgebracht en zijn tevens vaak te vinden in belangrijke zakelijke en politieke functies. Een Joods complot is dat nog niet.

  Kortom, mensen als Irving moeten hun verhaal kunnen doen.

 4. @Hugoden.
  U gaf eerder aan te veronderstellen dat ‘men’ u achterlijk vindt, u betreurd dat ook.
  Geenzins acht ik u achterlijk, echter, ikzelf ondervind grote moeite u te begrijpen en ga daar verder niet te veel energie aan verspillen.
  Wel wil ik nog kwijt dat wanneer iemand opmerkt dat er veel zaken niet kloppen of fout lopen het geheel niet vreemd is om even pas op de plaats te maken. Aangaande het komende referedum over het associatieverdrag bent u uiteraard, net als eenieder, vrij om te stemmen hoe u wilt.
  Echter, imo is de keuze en motivatie rond u ja/voor- stemkeuze, die hier op de site te vinden is, mede gezien u andere commentaren op de site, ONbegrijpelijk.
  Mijn tekortkomming. Ik heb al eens aangegeven hoe ik mij verwonder over meelopers met huidige wantoestanden. Ik wil zo ver niet gaan in een persoonlijke beschuldiging. Maar, ach en wee, wat een gotspe de mensen op deze aardkloot.

  • U wilt iets zeggen U hoeft mij niet te begrijpen ik geef alleen feiten aan geen mening of visie. Ik doe dit gedreven door empirische perceptie de misdaden tegen de mensen in Rusland en de ex Sovjetlanden sinds 1980 Het irriteert u het wekt wrevel bij u op Vertel mij wat er fout zit. Ik heb al eerder aangegeven dat ik voor het associatie verdrag ben met argumenten. Ik heb wel het vermoeden wat u dwars zit in Oekraïne maar u spreekt het niet uit. Ik zou zeggen doen Juist hiervoor is dit forum.

   • -glimlach- we praten langzaamaan langs elkaar heen. ‘Het’ irriteert mij, ‘het’ wekt bij mij wrevel ..? Nee hoor, er zit niks fouts, afgezien dan van de tekortkoming bij mijzelf dat ik het niet begrijp ..gekke wereld (kan) ..gekke mensen (mss) ..gekke logika (wie zal het zeggen). iig zag ik geen argumenten voor een voorstem, uw motivatie is me nu wel meer duidelijk en ook meer dan redelijk (oprechte indrukken opgedaan in uw leven die u helpen kiezen in een voorstem). Uw stem, net als de stemmen van anderen, gaan me verder ook niet aan, voor/tegen, allemaal okay. U hoeft verder ook niets te vermoeden. Al woonde de duivel in Kiev of Moskou, instemmen met duivels in eigen regio zonder goede gronden, daar wringt het. U gaf iig zelf aan wat meer van de wereld te kennen. Onze lieve vrouwen en heren op hun blauwe ogen geloven dat het maar beter is voor iedereen dat er ja gestemd (en wellicht is dat ook zo!) kan iig niet onder de huidige wantoestanden. Zeg ze een keer de wacht aan.

    • Ja uw raadselachtig commentaar heeft mij wakker gehouden. Ik kon niet echt bedenken wat uw denkt U heeft het over begrijpen. Nou ik begrijp het ook niet . Maar juist daarom men denkt Machthebbers krijg je alleen met geweld weg wat zo evident zichtbaar is in Oekraïne. Nieuwsuur gisteravond. Mijn favoriete verslaggevers zijn Thomas Erdbrink en sinds kort Ruben Terlou. Zij zijn de enigen die ik ken die niet op de machtshebber schelden maar berichten over de dagelijks gang van zaken De mens laten zien Thomas Erdbrink werd hierop aangevallen Hij zei als ik mijn aandacht richt op de leiders dan doe ik het volk tekort Kijk dat staat bij mij. Ik irriteer mij ontzettend dat iedereen op Poetin hakt het is zo contraproductief. Ik heb dat duidelijk laten merken hoop ik. Juist dan gaat iedereen om hem hen staan Veel beter is m.i. sorry wat ik jaren heb gedaan Uitwisselingen, samenwerkingen, mens tot mens De leiders hun graf in prijzen

 5. In dit geval past een citaat van de speech van Kennedy, “The speech that got him killed” > http://www.iturl.nl/snib0uM
   For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence–on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.<
   Ze hebben hem gewoon afgeknalt.
  Jack Leon Ruby, echte naam Jacob Leon Rubenstein,Hij schoot Lee Harvey Oswald neer op 24 november 1963,voor een onwaarschijnlijke reden

 6. Er zijn dus kanten waar men liever niet over spreekt, of men misschien beter niet over spreekt, of waar men niet eens over mág spreken. Keerzijde hiervan is dat men dus ook geen lering kan trekken uit deze zwarte bladzijden van de geschiedenis.

 7. De Amerikaan James Baker zou gezegd hebben: “We made a monster, a devil out of Hitler. Therefore we couldn’t disavow it after the war. (…) In no way we could have pointed out to our people that the war only was an economic preventive measure.” Duitsland namelijk was iets te voortvarend in de ogen van de Geallieerden. De bijbehorende oorlogspropaganda is naderhand dus moeilijk te neutraliseren, voor zover men dat wil uiteraard. Hieraan vooraf ging de oorlogsverklaring door het Joodse Wereldcongres, meteen in 1933 (economische boycott maar ook demonisering). De Duitsers reageerden hierop met een ééndaagse boycott van de Joodse middenstand, waar later (soms gemanipuleerde) foto’s en (soms opgeklopte) verhalen van rondgingen om de ‘Jodenhaat’ te illustreren. Daar ging het al mis. Goebbels stelde eind ’33 zelfs: “Zouden de Joden in het buitenland hebben gezwegen, dan zou het Jodenvraagstuk in Duitsland niet aan de orde zijn geweest.” Er zijn dus kanten waar men liever niet over…

  • Ja, weinig mensen weten ook dat de aanleiding voor de Kristall nacht (waar de NSDAP overigens is van vrijgesproken tijdens de Neurenberg proces) een moord is van een bekende Duitse diplomaat door een Joodse moordenaar.

   Dat rechtvaardigt niet de Kristallnacht, maar het zou er wel bij verteld moeten worden om de context te begrijpen.

   • Daar gaat het om. Net als met hoor- en wederhoor pleit het niemand vrij, maar wordt het algehele beeld duidelijker en voorkom je tevens dat hele- of halve waarheden of belangrijke elementen onweersproken blijven en dus ook niet aan het licht komen. Mede om deze reden ben ik van mening dat geschiedschrijving nooit afgeschermd zou moeten worden met de strafwet, censuur of andere vormen van intimidatie.

 8. De geschiedenis is niks meer dan een subjectieve uitleg van gebeurtenissen. Daar past enig kritisch geluid niet in aangezien het onze paradigma zal doen vertroebelen. Wij worden constant geconfronteerd met dualiteit van goed en slecht en we worden geacht dat maar aan te nemen. Op kolossale schaal is er geschiedvervalsing gepleegd en we zijn bang geworden voor een tegengeluid. Joden waren slachtoffer in WW2 maar in bepaalde gevallen ook gewoon daders, maar door dit alleen al te stellen wordt je al bestempeld als een antisemiet. Door vragentekens te plaatsten bij de omvang van de holocaust wordt je direct al in het hokje van ontkenner geplaatst zonder dat je gehoord zult worden. In dat kader is het alleen maar te prijzen wat dhr. Irving stelt zonder daarbij partij te kiezen.

 9. Dankzij de islam horen we nu vaker anti-joodse geluiden.
  Irving is een verward mannetje dat niet serieus genomen dient te worden.
  Moslims vinden hem een held.
  Natuurlijk mag je vragen stellen over de geschiedenis.
  Geen probleem,maar altijd weer dat verhaaltje dat de 15 miljoen joden de grootste schurken zijn die bestaan gaat er bij mij niet in.

 10. Ik ben blij dat dit onderwerp, wellicht voor de eerste maal in Nederland, zo bediscussieerd kan worden op internet.

  De bad guys zijn degene die niet eerlijk zijn over de feiten. Met name de NOS. Daarom hoop ik dat mensen zullen reageren, als in een quiz wordt gezegd dat de Wannsee conferentie de vernietiging van de Joden werd besproken, terwijl het de protocollen zijn (is vertaling van historici).
  Of als het over Treblinca gaat dat niemand dan stil staat bij het onderzoek van Krege in Treblinca 2, waaruit bleek dat op de plek waar volgens getuigen tussen de 500.000 en 900.000 mensen begraven zouden zijn de modernste radarapparatuur registreren dat de aarde al duizenden jaren niet is omgewoeld. Er zijn nog steeds grondlagen, dat heeft duizenden jaren nodig, noch zijn er resten gevonden van as, terwijl er grote crematie vuren geweest zouden zijn geweest.
  De onderzoeken van Zundel proces, noem maar op. Tijd dat er discussie komt. Discussie over feiten, hoeft niemand te vrezen.

  • Ik vergat nog : Na de inval van de Georgiërs in Zuid-Ossetië en de verwoesting van de stad Tschinvalli zie rapportage Tom Waes Gaf geen medium thuis Echter nadat de Russen tegen de Georgiërs op trokken stonden de media bol en werd er alleen in Israël tegen de Russen gedemonstreerd
   Echter het Mantra de Russen vielen Georgië binnen blijft zich dagelijks herhalen.

   • Het ergste vind ik nog dat men denkt dat ik achterlijk ben en dat men denkt het domme volk slikt alles Terwijl ik op veel plekken in Oost Europa gezien heb dat het gewoon niet waar is Elke dag lees ik in de kwaliteits- kranten echte onzin of halve waarheden

 11. Je moet er zeker vooral veel geestelijke moed voor hebben om een bepaald standpunt in te nemen in deze kwestie. Eigenlijk moet je niks meer te verliezen hebben qua carrieère, eventuele promotie etc. Daarom likken zelfs Nationalisten/Populistische partijen in Europa zich ook in bij lokale Joodse organisaties, bang als ze zijn een stempel van ‘anti -semitisch’ te zijn krijgen Is eigenlijk een gotspe want de belangen staan diametraal tegenover elkaar. Het is lokaal nationalisme versus het joodse internationalisme, die eigenlijk onverenigbaar zijn. Deze spagaat mede ingegeven door de angst van een getal en de discussie daarover. (die eigenlijk al taboe is).

  • Bizar In Georgie werd een raket geschoten op het plein in Gori waar zich de internationale pers had verzameld, er was niets te beleven .Nee De moord Internationale Pers had het nieuws moten worden. Uiteraard waren de Russen de schuldigen In Oekraïne hetzelfde MH-17 gewoon geofferd Er is toch niemand meer die twijfelt alle Russen zijn schoften. Wie van de BBC nam na het BBC-Rusland journaliste Olga Ivshina Het interview over en kwam met Bellingcat en viel Poetin persoonlijk aan met een gemanipuleerd interview? Juist John Sweeney En wie zijn al die opdringerige Rusland specialisten? Steve L Myers, Ben Judah, Bill Browder en tot mijn verbazing vertrok Olaf Koens naar Israel. Het is zo primitief maar 100% effectief

 12. In Engeland heeft een wetenschapshistoricus, voormalig professor op Cambridge, met een keiharde beta achtergrond met vele publicaties. een boek geschreven (breaking the spell) over het onderzoek naar de holocaust. Hij heeft eerder een interview gegeven voor een groot publiek, maar ik kan het niet meer vinden. Het is verwijderd.

  Wel dit interview: https://www.youtube.com/watch?v=tCvblLcz0-E

  Kollerstrom over de gekraakte enigma code,pas released na 50 jaar, en dat daaruit blijkt dat de revisionisten gelijk hadden.

  Ook over het forensisch onderzoek naar de gaskamers in Auschwitz.

 13. (“de joden hebben christus vermoord”), dan is de ramp voorgeprogrammeerd. De grote fout is niet zozeer dat de Duitsers iets anders deden dan Amerika met de Indianen, de Nederlanders in Indië, de Belgen in de Congo, de Engelsen in India enz. enz. De fout was dat ze het HIER deden. Daar kunnen we slecht tegen. Oh ja, en Hitler schijnt een super-ienie-mini-pikkie gehad te hebben. Pijnlijk nieuws voor onze neo-nazi-“vrienden”.

  • Hij voelde zich inderdaad verraden.

   Goed samengevat!

   Wat voor mij een open vraag is, viel Duitsland Rusland aan omdat Rusland op het punt stond om Europa aan te vallen? Er zijn aanwijzingen dat dat het geval is. Daarom zouden de miljoenen Russische soldaten zo makkelijk te verslaan zijn geweest want ze waren niet voorbereid op verdedigen, maar op aanvallen! Een interessante vraag.
   Volgens velen zou Churchill na WO2 gezegd hebben: We butchered the wrong pig.” – Winston Churchill
   Rusland kon de oorlog tegen Duitsland nooit winnen zonder financiering van het westen, Cash en Carry werd dat genoemd. Uiteindelijk was Rusland de grote overwinnaar en veroverde een groot deel van Europa.
   Volgens sommige historici waren er voor de actie van Hess al vredesvoorstellen achter de schermen van Duitsland. Stel dat het waar is, geen oostfront, geen Oostblok geen holocaust. Je kunt er opinies over vinden, ik weet alleen niet in hoeverre het waar is.

   • “…Daarom zouden de miljoenen Russische soldaten zo makkelijk te verslaan zijn geweest want ze waren niet voorbereid op verdedigen, maar op aanvallen! Een interessante vraag.” Dit zie ik niet als een interessante vraag maar als een door de koude oorlog gevoede mening. Miljoenen Russsische soldaten die aan de grens klaar stonden om aan te vallen konden zich daarom niet verdedigen. Huh? Serieus? Stop nu toch eens met het demoniseren van Rusland. Ik weet dat je dit niet letterlijk doet maar de ondertoon is daar. Rusland is een heel goede buur, het zijn wij in het westen die deze relatie verzieken. En zo is het al heel lang aan de gang. Weet je dat verhaal van Peter de Grote nog die naar Nederland kwam om kennis voor zijn land op te doen? Nederlandse woorden en gebruiken uit die tijd zijn in Rusland nog steeds in zwang. Beetje off topic maar ik erger me zo aan dat Rusland bashen; het is zo naief, schadelijk en gevaarlijk voor alle partijen.

   • Het is inderdaad zo dat Amerika de Sovjet Unie Stalin met toenmalig 6 miljard USD (toen een astronomisch bedrag) geholpen heeft met oorlogsmateriaal om tegen de NAZI’s te vechten. Daarvoor enkele jaren na 1917 hadden de Amerikaanse Joodse communisten een Ford fabriek in Nizhny Novgorod gebouwd Het boek The Forsaken van Jim Tzouliades, vol feiten en controleerbare NYT artikelen handelt hierover. zoek foto “Ford Avtozavod” Bizar dat de Joodse communisten in de door hen gebouwde vrachtwagens naar de Gulags van Stalin werden gereden. Mijn mening: is dat de Russische Joden (Chazaren) met die verschrikkingen kwamen om hun eigen moordpartijen in 1917 in Rusland te verdoezelen .

   • In wereldoorlog 1 lag de wortel voor de meedogenloosheid en barbarij aan het Oostfront van WOII. Bij de Russische aanval aan het begin van WO1 werden veel oorlogsmisdaden begaan tegen de Duitse burgerbevolking in de oostelijke gebieden. Moord, doodslag en verkrachtingen. Bij Tannenberg werden de Russen toen gestopt, het monument dat daar stond is na WOII gesloopt voor zover ik weet, Hitler zal zich bewust zijn geweest van wat zich aan in het begin van WO1 aan het oostfront afgespeeld heeft en ook daar lag denk ik een stukje ‘rekening vereffenen’. Er zijn dingen in de man gestopt – een noodlottige cocktail – en die kwamen er weer uit toen hij de macht had. Twintig jaar is niet lang in een mensenleven, dan ligt alles nog vers in het geheugen. Twintig jaar geleden is voor mij 14 jaar na mijn dienstplicht. Voor Hitler en kompanen was het gewoon verder gaan waar ze gebleven waren en dat was niet fris.

 14. In mijn kinderjaren had mijn vader klanten in de Selfkant, een stukje Duitsland dat tot in de jaren 60 bij Nederland heeft gehoord (over de grens bij Sittard/Tudderen). Ik ging op woensdagmiddag vaak met hem mee en dan kwam je wel eens in zo’n Duitse kroeg met Stammtisch. Daar zaten dan wel eens van die ex-SS’ers over de oorlog te oreren. Dat waren toen veertigers qua leeftijd. De uitstraling, de manier van praten, dat was iets van de Duitse volksaard. De krijsgman. Vlak niet uit dat Hitler uit de loopgraven kwam, “over the top” geweest is en gewond is geraakt. Dat is genoeg om iedereen kierewiet te maken. Tel daarbij op dat hij tot degenen behoorde die zichzelf niet verslagen, maar verraden voelde en dat de rematch 21 jaar later uit de startblokken ging, dan heb je dus iemand die pissed off is en niet op een dode meer of minder kijkt. Laat dat nog samenvallen met de eugenics uit de periode tussen de oorlogen, de latente jodenhaat in de christelijke samenleving

 15. Eén goede reden om heel duidelijk te zijn over de waarheid van de holocaust en hoe het nu in de geschiedenisboek beschreven staat is het voorkomen dat je al die geobsedeerde commentators krijgt die een waterval van halve feiten en onnavolgbare referenties over je uitstorten. Geef ze een klein beetje twijfel, de geringste ruimte en het hele voorval gaat de prullenbak in bij dit soort figuren.

  En in snap het wel, het is lastig te verkroppen dat het centrum van het heilige Westen, de joods-christelijke moraal, onze beschaving zo superieur aan al dat andere uitschot uiteindelijk gewoon een ordinaire moordmachine werd een halve eeuw terug.

 16. Moet u zien David Cole (een Jood) Interviews Dr. Franciszek Piper http://www.iturl.nl/snHxAbj
  lees: Wilhelm Stäglich. Auschwitz. A judge looks. At the evidence Voormalige Ordonnans en nu ex Rechter http://vho.org/aaargh/fran/livres6/WSeng.pdf
  Niemand schijnt te weten dat er altijd al in Auswitsch een klooster was/is met echte Nonnen een bibliotheek, recreatiezaal.
  Mijn kleinkinderen gingen naar Auschwitz op schoolreis en naderhand Joodse Muziek en snacks in restaurant Ariel
  De waarheid komt hoe dan ook naar buiten Dank zij het Internet. Vooral de 3e Generatie Duitsers en ook de Nieuwe Duitsers kunnen die verhalen niet meer aanhoren.

  • Interessant is dat Franciszek Piper een autoriteit is op het gebied van de Holocaust en Auschwitz. Zo is hij verantwoordelijk voor de verlaging van 4 naar 1.1 miljoen vermoorde Joden in Auschwitz.

   In het interview met David Cole zegt hij dat de gaskamer in het hoofdkamp (waar ook de toeristen naar toe gaan als ze de gaskamer getoond worden) inderdaad gemaakt is door de Russen, na de oorlog. Er zijn gaten in het plafond geboord en de grote schoorsteen erachter is niet eens verbonden met het gebouw. Volgens Piper was het een schuildkelder aan het eind van de oorlog, echter, voordat het een schuilkelder was was het wel een gaskamer, zecgt Piper.
   Hierna moest de Joodse revisionist David Cole 20 jaar onderduiken omdat een prijs op zijn hoofd gezet was door de JDL.

   Overigens schreven de Russen in de Pravda na de bevrijding van Ausschwitz dat er sprake was van vernietiging van Joden door elektriciteit in dat kamp.

 17. Ik kijk uit naar die Himler biografie, dan komt de islam en de invloed van ElHusseini op het besluit tot de entlosung aan de orde, in mein kampf wordt nergens over de joden vernietiging gerept, wel over de deportatie naar de Britse mandaatgebieden in het M-O.

  • Dat klopt.
   In de notulen van de Wannsee conferentie wordt gerept over het deporteren van de Joden naar de concentratiekampen, waar zij als slaven moesten werken voor de Duitse oorlogsindustrie. Zo werd er in Auschwitz synthetische brandstof en rubber gemaakt, dat was in Monowitz.
   Volgens die notulen moesten de Joden daarna gedeporteerd worden uit het Duitse rijk.
   Bij zo een beetje elke quiz wordt gezegd dat in die notulen de vernietiging van de Joden werd beschreven.
   Maar dat is niet zo, want dan gaat het over de ;PROTOCOLLEN van Wannsee. Dit is een vertaling van de notulen zoals de Duitsers het bedoeld zouden hebben. Deze protocollen zijn gemaakt door historici. Die gaan ervan uit dat de Duitsers een geheimschrift hadden. Want er was immers een holocaust geweest.

 18. Degene die optrad als tegenpartij, in zowel de zaak van Irving als in de zaak (de eerste) in de Zundel Case was Van Pelt.
  Deze wordt ook door de NOS aangehaald als deskundige.
  Hier is zijn conclusive
  http://globalfire.tv/nj/10en/history/99pct_a_lie.htm
  The most sensational part of the STAR interview is van Pelt’s admission that none of the testimony of Auschwitz witnesses can be scientifically proven or forensically substantiated. Countless “Holocaust” researchers over many years have been thrown in prison for making this very statement.
  “Robert Jan Van Pelt, an architectural historian and a leading expert on Auschwitz, says: ‘Ninety-nine per cent of what we know we do not actually have the physical evidence to prove . . . it has become part of our inherited knowledge. … I don’t think that the Holocaust is an exceptional case in that sense. We in the future – remembering the Holocaust – will operate in the same way that we remember most things from the past.

 19. Er is ook onderzoek geweest naar Treblinca 2 op de plek waar 900.000 mensen zijn begraven in een massagraf.Dit soort onderzoek moet plaatsvinden.
  http://www.ihr.org/jhr/v19/v19n3p20_radar.html
  For six days in October 1999, an Australian team headed by Richard Krege, a qualified electronics engineer, carried out an examination of the soil at the site of the former Treblinka II camp in Poland, where, Holocaust historians say, more than half a million Jews were put to death in gas chambers and then buried in mass graves.
  The team carefully examined the entire Treblinka II site, especially the alleged “mass graves” portion, and carried out control examinations of the surrounding area. They found no soil disturbance consistent with the burial of hundreds of thousands of bodies, or even evidence that the ground had ever been disturbed. In addition, Krege and his team found no evidence of individual graves, bone remains, human ashes, or wood ashes.

  • Later is Sturdy Colls terugegaan naar Treblinca. M.b.t. Treblinca 2, de plaats waar het volgens ooggetuigen allemaal gebeurde, kon ze geen bewijs vinden.

   Vervolgens is ze naar werkkamp Treblinca 1 gegaan. Daar was in een gebied een plek met kruizen van begraven Christenen. Daar heeft ze botten gevonden. Even verderop heeft ze ook sporen gevonden van een klein massagraf, MOGELIJK uit WO2.
   Er blijft dus nog veel te onderzoeken.

   Overigens blijkt uit de getuigenverklaringen, afgenomen door Stephen Spielbergs team, dat er wel degelijk duizenden Joden doorreisde van Treblinca 2 naar andere kampen.

   Dit betekent niet dat er geen Joden vermoord zijn, wel dat er nooit goed gedegen onderzoek is geweest. Veel onbekends ligt nog in kluizen in Rusland, misschien worden die ooit nog openbaar gemaakt.

 20. Dapper om deze discussie onder de aandacht te brengen. Tegenwoordig wordt steeds mee bekend en de holocaust verandert ook. Tijdens het Neurenberg proces zijn Duitseers veroordeeld voor de gaskamers in Dachau en Buchenwald, nu weten we dat het reconstructies zijn van gaskamers waar kleding ontsmert werd middels Zyklon B. Eind jaren 80 zijn de plakaten in Auschwitz, hier zijn 4 miljoen Joden vermoord weggehaald, en in 1995 vervangen met een aantal van 1.1 mljoen. In 1995 zijn de afgeluisterde berichten (enigma code was gekraakt) waaruit nergens bleek dat er mensen vergast werden, wel dat er veel mensen doorreisden vanuit o.a. Ausschwits, dit zijn feiten. Eind jaren 80 begin jaren 90 zijn er 4 forensisch onderzoeken geweest naar de gaskamers van Auschwits door Leuchter en Germer Rudolf. Er zijn ook 2 tegenonderzoeken geweest, van Pressac en door een Pools bedrijf. Diens resultaten zijn gebruikt in een rechtszaak en de uitkomst kunt u vinden.

  • Nee toch, het viel allemaal dus wel mee? En zeg eens, al zo’n 70 jaar worden er zo’n 80 familieleden van me vermist. Stel we doen daar alsnog nader onderzoek naar… Zal het dan bij nader inzien toch wel meevallen met dat getal? Immers, van een aantal van hen zullen we vast niet de harde datums en plek kunnen achterhalen, toch?

   • Ik ben ook familieleden kwijtgeraakt.

    • waarmee je bedoelt te zeggen …

     • Hoe erg een gebeurtenis ook is geweest rechtvaardigt een inquisitive niet, zeker niet als er sprake is van goed wetenschappelijk onderzoek. Je mag mensen niet in de gevangenis gooien omdat hun onderzoek de staatsreligie niet bevalt, dan kom je uit bij Galileo.

      Overigens hebben revisionisten al op veel punten gelijk gekregen. Uit DNA onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de lampenkappen in het Nuerenberg process niet van Joodse huiden is gemaakt en dat ook de Zeep van Joodse vet een propaganda instrument is geweest.

      Ook heeft Wiesenthal in 1975 toegegeven dat de veronderstelde gaskamers op Duitse bodem bedoeld waren om kleding te ontdoen van luizen die Typhus verspreiden.
      Door het kraken van de enigma code weten we nu dat in 1942 30% van de Joodse mannen in Auschwitz omkwam door Typhus. Ook weten we nu dat door het vernietigen van de infrastructuur; eind van de oorlog en ook in de maanden erna, een hel was in de kampen met duizenden en duizenden doden door honger, typhus etc.

   • P. van Lenth er zijn geschat zegt men Ik weet het niet 100 miljoen mensen omgekomen in de strijd tussen Socialisten, Communisten Terwijl het gewoon broertjes van elkaar zijn In die tijd hadden wij in Nederland het Kamerlid David Wijnkoop Hij wilde net zo als in Berlijn (Spartacus revolutie) en Rusland ook hier in Nederland de macht grijpen samen met de toen aanwezige gevluchte Russische Soldaten. Lees “Diplomaat van de Tsaar”van Angela Dekker Het is ternauwernood voorkomen door de Russische Soldaten in kampen op te sluiten. Het Socialisme is altijd een Joodse zaak geweest en gebleven Vlak na de bevrijding liepen ze in turnpakjes te marcheren en met rode vlaggen te zwaaien alsof er nooit iets gebeurd was Het waren immers de NAZI’s die slecht waren

 21. Neem eerst de moeite om naar onderstaande te kijken, en wel geheel, en praat dan verder Joost!

  http://www.tgsnt.tv

 22. Overwinnaars en heersend leiderschap schrijven de geschiedenis. Daar is vrijwel iedereen het over eens. Dus zouden we moeten weten dat geschiedschrijving een relatief eenzijdige aangelegenheid is die een zo objectief mogelijke bestudering behoeft. Maar zo werkt het in de praktijk niet. Objectief proberen te zijn valt niet mee, zeker als de algemene opinie in het geding komt.
  De holocaust was verschrikkelijk maar dat daar ook vele zigeuners en anderen zijn omgekomen hoor je weinig, wellicht niet belangrijk genoeg?
  Amerikanen hebben na “hun” overwinning op de Nazis vele duizenden Duitse soldaten in kampen laten sterven, hoor je ook nooit wat van. Oorlog is fout, altijd. Oh en wacht, recentelijk meer dan 1 miljoen doden in het MO sinds de US daar met hun aanvallen begon. Of mag dat ook niet benoemd worden?

 23. Ik weet het niet hoor, Joost. Jij en ik verschillen dus inderdaad. Ik neem op zeker moment wel degelijk het besluit om iemand’s boek vooral NIET te gaan lezen. Dat jij zijn boek(en) wel leest, ondanks dat je al weet hebt van zijn positie, vind ik dus opmerkelijk. Ook boeken, juist boeken, zijn als propaganda. Juist in een boek lees je niet alleen hele leugens. De hele en halve waarheden lezend zou je kunnen gaan denken dat het met die schrijver wel meevalt en zo toch nog onder de invloed komen van deze schrijver. Ik ga mezelf niet overschatten en mijd daarom zulke boeken bij voorbaat. Misschien overschat jij jezelf wel? Denk je echt immuun te zijn geworden door het vele dat je al hebt gelezen?

  • Grappig, net als de discussie rondom Pegida en sympathisanten. Wijs de boodschapper af vanwege persoonlijke aversie, prima, negeer ongeacht de boodschap, overdrachtelijke informatie puur en alleen vanwege die persoonlijke aversie, zonde.

   Met kromme tenen sommige grappen aan gehoord, en vooral het lachen dan van het publiek maar, interessant blijft wat voor onderzoek dhr. Irving gedaan zegt te hebben, wat zijn bevindingen dan zijn -ook de reacties/ontwikkelingen daarop- en dat dan te vergelijken met eigen kennis uit andere bronnen rondom WO2.

   • Voor de duidelijkheid: Ik heb het over filmpjes van zijn lezingen op internet.

   • Ik heb het niet over persoonlijke aversie. Ik heb het eerder over het hoe van beïnvloeding. Hoe word je immuun voor de invloed die er uitgaat van het lezen van Mein Kampf, om maar als voorbeeld te nemen. Dat ben je namelijk niet bij voorbaat. Het vereist nogal wat om alle denkfouten in zo’n boek op tijd te doorzien. Ik denk dat achter alle besluiten om zo’n boek te verbieden, of zo’n man als Irving tegen te werken, het besef schuilgaat dat met name de minder intellectuele landgenoten in bescherming moeten worden genomen.

    • In Nazi-Duitsland werd zogenaamde ‘subversieve’ en ‘perverse’ literatuur van Joodse auteurs op grote schaal vernietigd ten einde de ‘morele integriteit’ van de naïef geachte Arische bevolking te beschermen tegen de ‘corrumperende werking’ van ‘Semitische invloeden’. Wat stelt u voor? Boekverbrandingen en zwarte lijsten in naam van de goede zeden en het behoud van zuivere gedachten?

    • ” Ik denk dat achter alle besluiten om zo’n boek te verbieden, of zo’n man als Irving tegen te werken, het besef schuilgaat dat met name de minder intellectuele landgenoten in bescherming moeten worden genomen.”

     En daar behoor jij niet toe?

     • Luthre werd ook verboden omdat de minder intellectuelen De The Origin of Species idem door een Dominee zelfs omdat de domme mensen het nooit zouden begrijpen…
      Dr Vlimmen ook omdat…….

  • Het scherpe artikel ‘Dealing with the Holocaust’ van dr. Greg Johnson heeft mij geholpen het fenomeen ‘Holocaust’ definitief terzijde te leggen. Ik heb de as van me afgeklopt, mijn stropdas rechtgetrokken, en ben doorgegaan met mijn leven. Ik richt me nu op de toekomst zonder me bezwaard te voelen door het morele juk van Auschwitz. En dat voelt goed.

   http://www.counter-currents.com/2014/04/dealing-with-the-holocaust/

  • Ik ben het met je eens ik zal nooit een boek lezen over Hitler nog Stalin of over de verschrikking van de Oorlog. Nog minder over Politiek, Socialisme, communisme Nog een opinie of visie van iemand hierover. Maar wel teken ik de verhalen op van overlevenden in Rusland en ga ik zelf kijken en vervolgens zoeken naar deze feiten als amateur. Ter plekke komen de echte verhalen Ik lees de autobiografische boeken van mensen die het allemaal zelf hebben meegemaakt Geen bestsellers maar wel feiten. Er zijn nu al meerder schrijvers die de autobiografie van Poetin hebben geschreven zonder de man ooit gekend te hebben Toch verkopen ze. Totaal waanzin

 24. Het ultieme kwaad? Nee hoor. Hitler was een beetje verlegen afgewezen kunstschilder en boekenschrijver die hoofdzakelijk Eva Braun lag te wippen. Af en toe moest hij op instigatie van de Joodse lobby een toespraakje houden over der Ewige Jude en dat was het dan wel zo’n beetje. Anders dan Irwing zelf. Daar zijn nog wel wat vraagtekens bij te zetten. http://skepsis.nl/irving/

 25. Gewaagd. Maar moedig! De holocaust was een verschrikkelijke misdaad tegen de menselijkheid. Maar inderdaad. Socialisme en kapitalisme zijn evengoed schuldig aan massamoord. En daarbij ook te koppelen aan genocide. Het gelijk zal tussen de lijnen in zitten. Hitler was een hond. Maar, was hij erger dan Stalin?

  • Je vergeet de Russische revolutie. Daarmee begon het allemaal Het Socialistische experiment Miljoenen en vooral de Intelligentsia werden door Trotskiy, Levy Bronstein en Feliks Djerzinsk uitmoordt. Lees Betrand Russell en onze eigen vice Consul Willem Jacob Oudendijk Als deze Joodse Socialisten de macht in 1917 niet hadden gegrepen dan hadden we nooit iets vernomen van Hitler en Stalin.
   Zoek in dit verband de namen eens op van de Rusland activisten maakt niet uit welke!Ook Oekraïne is zeer herkenbaar.
   Lees het boek Messianisme zonder mededogen Het communisme, zijn aanhangers en zijn slachtoffers van Marcel Hamersveld en Michiel Klinkhamer

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑