Bestuurselite wil AZC Heesch alsnog doordrammen

Dat onze huidige democratie niet in de geest een democratie is, namelijk bestuur namens het volk, maar eerder bestuur tegen het volk, blijkt bij het doordrammen van de AZC’s in de kleinere gemeenten. In Heesch kwam de bevolking in opstand en leek de AZC vervolgens geen optie meer. Maar nu is de bestuurselite zich aan het hergroeperen om opnieuw een overvaltechniek toe te passen. In een klein momentje van onachtzaamheid kan Heesch zo alsnog de AZC in de mik geduwd krijgen die de bevolking zeer nadrukkelijk niet wenst. Hieronder een verontrustend verslag van binnenuit door actieve burgers onder de naam Heesch Pas Op!

Nadat de plannen voor een AZC in Heesch door de gemeenteraad zijn weggestemd, proberen enkele partijen opnieuw een AZC, ditmaal iets kleiner, door te drukken. Omdat sommige aanvankelijke tegenstemmers in de raad intussen lijken te twijfelen aan hun eerdere besluit, dreigt in Bernheze opnieuw de komst van een AZC. Lees hieronder wat er speelt, en wat u kunt doen. 

 

Wat waren we opgelucht op 18 februari toen het plan voor een AZC in Bernheze van de baan was. Het originele plan (500 man voor tien jaar) vond geen steun, en ook en amendement (300 man voor 5 of 10 jaar) sneuvelde. ‘Het verstand wint’, schreef de actiegroep ‘Protest AZC Heesch’ op haar Faceboek-pagina. Is dat zo, of durfde de raad de boosheid van de burgers niet te trotseren? En kunnen we nu gerust zijn? Het lijkt er helaas niet op. Er zijn nog steeds raadsleden die zich niet kunnen schikken in de wil van het volk en in een democratisch genomen besluit. Dat bleek tijdens die raadsvergadering en helaas ook daarna. Lees en huiver.

 

 

Raadsvergadering

 

We kregen een fraai beeld van de mensen die over ons beslissen. Schokkend! Met grote vanzelfsprekendheid vertelde de burgermoeder dat wij extra immigranten moeten opvangen. ‘Natuurlijk hebben wij een verantwoordelijkheid voor mensen die een veilig heenkomen zoeken’. Natuurlijk? De mensen die hier aankomen vonden onderweg al in meerdere landen een veilig onderkomen, maar ze willen hier zijn omwille van onze welvaart en onze sociale voorzieningen die – nog – heel goed zijn. En hen is verteld dat wij, hoewel we geen enkele juridische verplichting hebben om deze illegale immigranten op te vangen, niet te beroerd zijn om hen schaarse woningen te geven ten koste van de eigen bevolking. Over verantwoordelijkheid jegens haar eigen burgers hoor je de burgemeester niet. Je zult maar zo’n Moeder hebben!

 

Burgemeester Moorman denkt ook dat het met de boosheid onder het Heesche volk, zoals de media die hebben laten zien, wel meevalt. ‘Alsof iedereen hier in ontzettende woede zou zijn uitgebarsten. Wát een ónzin’, zegt ze. Nou is het waar dat de meeste Heeschenaren zich bijzonder waardig hebben opgesteld in deze discussie. Maar zomaar even ontkennen dat er woede was, vooral juist jegens haar, gaat wel ver.Heeft ze echt zo’n bord voor haar kop? En van demagogie is ze ook niet vies. Het overigens zeer verdrietige verhaal van het jongetje Aylan, wiens vader een mensensmokkelaar is en die naar Europa wilde voor een nieuw gebit, haalt ze er ook maar even bij. Ze schetst het beeld dat na de foto van de aangespoelde Aylan heel Heesch heeft staan popelen om heel veel asielzoekers op te nemen. De stemming zou echter zijn omgeslagen na Nieuwjaarsnacht. ‘Keulen heeft ons parten gespeeld’, roept ze gekweld. Daar gaat haar ego-project.

 

De raadszitting leek ze vooral te gebruiken om haar eigen straatje schoon te vegen. Omstandig legde ze uit hoe ze tot haar menslievende plannen was gekomen. Dit had ze misschien beter vooraf kunnen doen. Wat is dat toch met dat regentengedrag, die achterkamertjespolitiek? Leren ze het dan nooit? Of moeten ze daartoe eerst door ons worden weggestemd?

 

De gemeenteraad leverde die avond nauwelijks kritiek op het handelen van Moorman. Hoewel er wat opmerkingen vielen over laat informeren en te lang in het geniep opereren, bleef het allemaal bijzonder mild. Met uitzondering van Van der Dussen (VVD) had eigenlijk niemand harde kritiek op onze Moeder: geen motie van afkeuring, geen echte oppositie. De raadsleden tuimelden over elkaar heen in hun lof voor de magistraat. Wat een verschil met de burgers, hun kiezers, waarvan ruim 6000 (zes duizend) een petitie tégen de plannen tekenden. Wat een kleffe boel daar in onze raad!

 

 

Om er maar een paar te noemen

 

Het ging niet over ons, mensen. De sprekers hadden het vooral over onze ongenode toekomstige gasten. Het meest tenenkrommend was meneer Cent van den Berg namens Progressief Bernheze, die, vooruitstrevend als je van hem mag verwachten, de motie voor het onzalige plan had ingediend. Zo’n zalvende toon horen we niet veel meer, sinds meneer pastoor goeddeels van het toneel is verdwenen. En dan die tekst!:

 

‘Mensen die op de vlucht slaan wegens oorlog en geaardheid’. ‘Ik heb geen twijfel over de noodzaak deze mensen te helpen’. Die Cent! Hij weet niet dat de meerderheid der asielzoekers niet uit een oorlogsgebied afkomstig is en al veilig was voordat zij Europa binnenstapten. Ze komen immers via het veilige Turkije. Nog storender dan deze naïviteit is het feit dat u, de burger van Bernheze, in zijn verhaal nauwelijks voorkomt. Cent’s betoog begint met de migrant en zijn behoeften. Die van u doen er voor hem nauwelijks toe. Hij meent te weten waarom u zich zo heeft kunnen vergissen dat u geen AZC in Heesch wilt. Dat zou onder andere zijn omdat u jaloers bent, want u wilt niet dat de zeer schaarse betaalbare woningen in onze gemeente aan uw neus voorbij gaan. En verder lijdt u volgens Cent aanangst. Door de aanslagen in Parijs en de berichten over nieuwjaarsnacht in Keulen denkt u nu dat ‘vluchtelingen ineens allemaal criminelen, verkrachters en profiteurs zijn en een bedreiging voor ons welvarende leven. (..) Dat is fout.’ . Dat angst ook terecht kan zijn (zie alleen al ons nieuwsoverzicht), en dat massa-immigratie daadwerkelijk gevaarlijk kan zijn, daarover hoort u Cent van den Berg niet. Hij kijkt diep op uw angst uw bedachtzaamheid neer. Hij weet wat goed voor u is, uzelf bent daar te dom voor. Hij roept de gemeenteraad dan ook op tot ‘daadkracht en moed om bij te dragen aan een oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk’.

 

Maar wat dacht je van meneer Konings van Partij Blanco . Hij begint zijn betoog met een door hem bedacht verhaal over een Syrische voetbal-spits die zijn hart heeft verpand aan Heesch. Opvallend toch, hoe linkse partijen vaak meer waarde hechten aan het ideale beeld, dan aan de realiteit.

 

Zijn conclusie is duidelijk: ‘We zijn simpelweg verplicht om mensen op te vangen die moeten vluchten voor oorlogsgeweld’. Ook hij voelt alleen maar minachting voor onze angst. Het gaat hier om: ‘Angst voor het onbekende en opgeklopte verhalen in de media. Natuurlijk zijn er incidenten’. In onsnieuwsoverzicht vindt u ongeveer tweehonderd voorbeelden van dit soort recente incidenten; nogal veel, voor incidenten. En onze media kloppen de ‘incidenten’ niet op, maar verbergen die juist, op last van de Europese overheid. Voor de waarheid zijn we op het internet aangewezen. Verder vertelt onze volksvertegenwoordiger hoe zo’n fijn AZC ons economisch vooruit zal helpen en hoe het Heesch zelfsveiliger zal maken: ‘De sociale controle en het veiligheidsgevoel zullen toenemen door de extra controles van de politie.’ (Echt waar! Dat zei hij!).

 

Nee, dan meneer Jan Bouwman van de Partij Lokaal. Ook hij benadrukt, net als de Burgermoeder, dat angst een slechte raadgever is. Hoe ver staan deze politici van de realiteit af, als ze denken dat men straffeloos elk angstgevoel kan negeren? Wat zou er van de mensheid geworden zijn als wij angst voor, om maar eens wat te noemen, grizzlyberen, hadden onderdrukt omdat die angst een slechte raadgever zou zijn?

 

De ruim 6000 (zes duizend) handtekeningen die aan mevrouw Moorman (eerdergenoemd Burgermoeder) werden aangeboden kan onze Bouwman onmogelijk serieus nemen. ‘Met mensen die angst ervaren is het moeilijk discussieren. Zij zijn met woorden vaak niet te overtuigen.’ Over ons heeft hij verder overingens niets te melden. Wij zijn niet van belang. Onthoudt u dat voor over twee jaar, als er weer verkiezingen zijn? Die Bouwman toch!

 

 

Het zijn niet allemaal clowns

 

Dat wij ook bestaan, lijkt nog in het bewustzijn te leven van het CDA, SP en D’66. SP had de burgers geraadpleegd en bepaalde op grond daarvan zijn standpunt: geen AZC in Heesch. Het CDA dacht er net zo over, noemde grootschalige AZC’s achterhaald en dacht na over praktische oplossingen. Het klonk verstandig en doordacht, al is het ons nog te verwelkomend. D’66 draaide op het laatst bij en voorkwam zo een AZC in Heesch. Maar opgepast met deze partij, want die draait wel érg gemakkelijk. Daarover straks meer.

 

Maar dan die Jack van der Dussen, de enige VVD’er in de raad en, eerlijk gezegd, de enige die wij als een echte volksvertegenwoordiger hebben ervaren. Hij durfde onze burgermoeder in herinnering te brengen hoe zij de kwestie had aangepakt en ontzag haar niet. Zo zou door haar toedoen de reputatie van Heesch landelijk enorm zijn geschaad. Ook zou er tweespalt en grote onrust in het dorp zijn ontstaan. En zou de gemeente onnodig voor hoge financiële kosten moeten opdraaien als gevolg van de onrust rond het AZC-plan. Er zou sprake zijn geweest van een ‘kapitale inschattingsfout van de gevolgen van het voorstel’ en van ‘een dominant college en dadendrang van de burgemeester’. Verder zou de bevolking van Heesch nodeloos lang in onzekerheid hebben gezeten. Ook hekelde hij de de ‘grote inperking van de persvrijheid’ bij de inspraakavond en de informatie-avonden. En zouden ‘excuses op hun plaats zijn’.

 

Van der Dussen: ‘Op de eerste plaats bent u gekozen om er te zijn voor alle burgers van Bernheze, toch?’.

 

De avond bleef tot het einde spannend, omdat Progressief Bernheze en partij Blanco een amendement indienden, om alsnog een AZC in Heesch op de geplande lokatie te plaatsen, maar dan met 300 mensen voor vijf en daarna mogelijk nog vijf jaar. Dankzij het op de laatste dag afhaken van D’66 en partij Lokaal ging dit feest niet door. Het was een dubbeltje op z’n kant. Toen het plan werd weggestemd, applaudisseerde de zaal, ondanks een expliciet verbod.

 

Uiteindelijk werd besloten om minstens anderhalf tot twee keer zoveel als het verplichte aantal statushouders permanent in Bernheze te gaan huisvesten, verdeeld over de kernen. Dit gaat dan om minstens 150, en mogelijk tot honderden asielzoekers die jaarlijks in Bernheze in schaarse sociale huurwoningen komen te wonen en die niet meer weggaan. Bernheze zal dus meer en meer Islamitische bewoners krijgen. Daarmee zal Bernheze qua sfeer en problematiek meer en meer opschuiven in de richting van wat we nu in de grote steden zien. En onze gemeente zal steeds minder de gemoedelijke plek zijn die het altijd was. Waarom nou toch?

 

Enfin, het had dus erger gekund. Helaas werd onze aandacht al heel vlot weer getrokken door allerhande verontrustende geluiden.

 

 

Hartjes

 

Daags na de raadsvergadering verschenen hartjes op de muur van het gemeentehuis. ‘Hart voor vluchtelingen’ stond erop. Die mochten blijven hangen, in tegenstelling tot allerhande eerdere pamfletten die door de gemeente haastig werden verwijderd, want protest is goed, zolang die maar niet strijdig is met de opvattingen van de Burgermoeder. O ja, dit stond er ook op: Progressief Bernheze.

Later beweerden enkele lokale politici dat deze actie een protest was van het ‘volk’. Nu weet u dus van welk volk.

 

 

‘Intimidatie’ bij het ‘ronselen’ van handtekeningen

 

Je zou denken dat na het democratische besluit en zoveel signalen van het volk, de lokale politiek zou stoppen met drammen. Maar nee, want daar hadden we Cent weer in een brutaal T.V.-optreden waarin hij de actiegroep Te Veel, Te Lang, die vooral gekenmerkt wordt door nuance en beschaafd optreden, beschuldigde van intimidatie en ronselen. Cent zegt (vanaf 10.40) ‘Een aantal partijen zijn gezwicht voor de intimidatie’. En wat dacht u hier van: ‘Handtekeningen zijn echt niet altijd zonder intimidatie binnengehaald, we hebben echt verhalen dat mensen aan de deur op een gegeven moment heel sterk in de schoenen moesten staan om de handtekeningen niet te zetten. In voetbalkantines is echt geronseld voor handtekeningen, dus dat is echt niet op zo’n frisse manier overal gegaan’. Het regende na dit tv-optreden klachten bij de gemeente over deze uitspraken. Tot nog toe geen excuses en geen getuigenverklaringen die zijn beschuldigingen onderbouwen.

 

Griezelig waren ook de worden van D’66 voorvrouw Annemieke Boellaard in diezelfde uitzending, toen zij werd gevraagd naar de nee-stem van haar partij inzake een kleiner AZC: ‘Met de wijsheid van achteraf hadden wij misschien op dat moment moeten schorsen en nog eens even goed moeten kijken of wij dat op dat moment wél vonden kunnen. (..) Op dat moment sta je voor de keus en hebben we deze keus gemaakt.’ Dit klinkt alsof haar partij een volgende keer zomaar een ja-stem zou kunnen geven.

 

 

Brief van Blanco

 

De mogelijke ja-stem van D’66 wordt pas echt bedreigend wanneer men de brief leest die partij Blanco daags hierna aan de gemeenteraad stuurde (media-artikel daarover hier). Een brief waarin de raad wordt gevraagd opnieuw een AZC in Bernheze te overwegen. Actiegroep ‘Protest AZC Heesch’beschreef het als volgt: ‘Denk je echt alles gehad te hebben, komt er weer een grapjurk aan die denkt te weten wat goed is voor Heesch en voor Bernheze. Politieke Partij Blanco heeft een brief geschreven aan de raadsleden van Bernheze om nogmaals na te denken over het voorstel van een kleiner AZC. Volgens de heren is er een groot deel van de inwoners van Bernheze vóór een AZC.’ Wij twijfelen zeer aan de stelling van Blanco dat een grote groep mensen in met name Heesch diep teleurgesteld zou zijn dat het AZC er niet komt. Waarom komen wij die mensen nooit tegen? We hebben bij Blanco al meer sprookjes gezien. Is dit er weer eentje? En al zou dit verhaal waar zijn, er is een democratisch besluit gevallen tegen een AZC. En er zijn ruim 6000 handtekeningen die laten zien dat het merendeel van de Heesche bevolking tegen is. Wat bezielt deze partij dan om opnieuw te proberen haar zin door te drammen?

 

Al met al vinden we de ontwikkelingen verontrustend. Progressief Bernheze en Blanco proberen het opnieuw. Lokaal en D’66 zijn hierin niet te vertrouwen, zij zouden zomaar vóór kunnen stemmen. Samen hebben deze partijen een meerderheid in de raad.

 

 

Wakker blijven dus en vertrouw ze niet

 

Bepaalde lieden in uw lokale regering zullen niet rusten voordat zij u hebben verblijd met het AZC dat u in meerderheid niet wilt. Danzij uw protest is dit tot nog toe voorkomen. Het is goed mogelijk dat we weer moeten opstaan om ons te weren tegen deze drammers. Misschien moeten we nóg duidelijker zijn. Laten we niet tolereren dat ze opnieuw beginnen.

 

Wat kunt u doen? Blijf de actiegroepen ‘Protest AZC Heesch’Te Veel Te Lang, ‘AZC Heesch Bernheze’ en onze (facebook)pagina volgen, en houd uw lokale media in de gaten, waaronder het kritische Thuis in het Nieuws. Ga er niet te gemakkelijk van uit dat het dossier weg is en weg blijft.

 

Ook kunt u demonstreren: actiegroep ‘AZC Heesch Bernheze’ roept via een uitgebreide flyeractie en via de Facebook-pagina (evenement hier) op om aanstaande donderdag 10 maart massaal de raadsvergadering bij te wonen om een duidelijk signaal af te geven. Dit gaat niet alleen Heesch aan, maar heel Bernheze, aangezien Blanco erop aandringt opnieuw lokaties binnen Bernheze te onderzoeken. Laat u zien en horen.

 

Verder heeft u als burger van Bernheze uw stemrecht als machtsmiddel. Over twee jaar krijgt u tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de kans om uw politici af te rekenen op hun gedrag. In dit overzicht (scroll naar beneden) kunt u precies zien wie wat gestemd heeft in de beslissende raadsvergadering op 18 februari. En hier kunt u zien welke gezichten er achter deze besluiten zitten. Het is verstandig het stem-overzicht op uw computer op te slaan, voor het geval het over twee jaar van het net verdwenen zou zijn. In ieder geval kunt u er op rekenen dat wij actievoerders u tegen die tijd aan één en ander zullen herinneren. Want wij blijven wakker!

 

Groeten van Heesch Pas Op!

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

7 Reacties

 1. Sint Nicolaas

  8 maart 2016 op 11:20

  Zo staan we er in NL inmiddels voor. De wil van hjet volk wordt volledig terzijde geschoven, louter en alleen om het eigen straatje schoon te vegen en zodat men kan zeggen van ,” kijk eens wat wij doen”. De landelijke en lokale politiek incluis hebben de realiteit en het contact met de burger volledig uit het oog verloren en drammen en “regeren” maar door zonder aanziens des persoons. De ellende en overlast die al deze ongewenste islam import met zich meebrengt doet er niet toe. Dit soort lieden woont meestal toch in buurten waar dit gespuis niet of nauwelijks wordt gesignaleerd ( tenzij het inbraken, verkrachtingen en andere misdrijven betreft ) Nu wordt er weer gekoehandeld met de Turken ( bij voorbaat al niet te vertrouwen ) en het resultaat zal zijn dat er nog meer narigheid NL binnen komt. Ons wordt niks gevraagd. De burger kan slikken en/of stikken. NL gaat ten onder aan de massa import en houdt in zijn huidige vorm op te bestaan. Wat zullen de kinderen dankbaar zijn. NOT…

 2. Punt 1: Een van de dingen die Gutmenschen zich niet realiseren, is dat ze meestal geen ‘gewone’ islamieten te zien krijgen. De mensen waar zij mee te maken krijgen, zijn zich zeer wel bewust wie de Gutmenschen zijn en dat die bespeeld moeten worden om de pislam vooruit te helpen. Gutmenschen krijgen dus altijd de redelijkheid (en zieligheid) zelve voorgespiegeld. Daar niet doorheen kijken is dom, dom, dom. Daarom schrikken ze als ze zo’n fluimert in het wild tegenkomen.
  Punt 2: in het kamp van de Gutmensch bestaat geen vrijheid van meningsuiting. Je volgt de ‘officiële’ lijn of je ligt eruit. Einde discussie. Zo nodig zetten ze nog eerder eigen familie buiten de deur dan kritiek op vluchtelingen te accepteren.
  Punt 3: Macht = geld en dat corrumpeert. Aan het eind van de regenboog staat Brussel of een jobje bij het grootkapitaal. Geveinsd idealisme en hypocrisie zijn de regel.
  Dergelijke mensen verdienen geen enkele consideratie meer en zijn een groot gevaar voor onze…

 3. Leo KarelJan

  7 maart 2016 op 13:11

  Laten wij die politiek correcte Gutmenschen nu maar eens goed benoemen: dit zijn zwakzinnige lieden die totaal van het padje zijn. Ze maken zich alleen zorgen om gelukzoekers en parasieten met vaak achterlijke opvattingen en hebben totaal niets met de eigen burgers. Dan ben je gestoord en gedegenereerd, anders kan ik het niet omschrijven. Ook negeren ze het feit dat vrijwel alle gelukzoekers uit veilige landen komen. Ook dat duidt op zwakzinnigheid: feiten niet onder ogen willen zien.
  Maar ook de NL bevolking moet zich nu eindelijk eens realiseren dat er te veel mensen op de partijen van de regentenkliek blijven stemmen. ook zijn niet alle lokale partijen betrouwbaar.
  Maak lijsten met gewone burgers met gezond verstand en schop die gore partijen in de hoek!

 4. Het is overduidelijk overal zo dat de meerderheid van het volk tegen AZCs is maar gemeenteraden en landelijke politici voornamelijk voorstanders zijn.
  De vraag is dus, hoe komt dit?
  Het eerst wat mij te binnenschiet: Geld. Gewin.
  Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat vele mensen aan deze handel verdienen.
  Als protestes met alle middelen worden bestreden door bv burgemeester(essen) dan is het misschien een idee om uit te zoeken wie er het meest van profiteren. Dat is een vorm van corruptie, die feitelijk strafbaar is.
  Protesten tegen AZCs worden door de elite als subversief ervaren en worden met steeds hardere hand bestreden. Zo ook in Bernheze. De enige manier om dit niet uit de hand te laten lopen is dus, is de profiteurs te ontmaskeren.
  Ik ben echter bang dat uiteindelijk het volk nog slechts een uitweg zal resteren.

 5. Gewoon op de lijst zetten die personen. Dat ze niet vergeten worden. Die ‘vluchtelingen’ van ze gaan het vuurtje echt wel opstoken.

 6. Ik wens Heesch Pas Op veel sterkte en succes. Misschien is het beter bij een regiem als dat van Moorman en haar meelopers gewoon de fluwelen handschoenen uit te doen en de borden voor die koppen maar te slopen. Ook in Heesch zal wel een gering opkomstpercentage bij de GM verkiezingen hebben -zoals vrijwel overal – zodat die door met name landelijke politici vaak geroemde ‘locale democratie’ een net zo grote farce is als het spel van leugen en bedrog op het Binnenhof,waar men elkaar zwijmelend ‘democraten’ noemt. Geruime tijd heeft de coalitie in de peilingen rond de dertig zetels (-50),maar van de grootste verliezer komenl de meeste het land vernietigende voorstellen. Dat vindt zichzelf dan ‘democraten’, nietwaar May,Samson of Kuiken of hoe de verlakkersbrigade ook moge heten.
  Moorman beheerst de drogrederingen prima, standaard kennelijk in de genen van socialisten ingebracht. Intussen,helaas, lopen ook landelijk de gepeilde labbekakkers weer wat weg bij de PVV

 7. Waar zijn die hartjes voor onze ouderen ? onze woningzoekers ? onze werkelozen ?
  onze daklozen ? onze armen die naar de voedselbank moeten ?

  Wij leven in een dictatuur die wij democratisch gekozen hebben….zucht.

  Als wij moeten vluchten …welk land neemt ons dan op ? geeft ons een huis ? geld ?
  gratis medische hulp…gratis met de bus ? en laat ons kerken bouwen ?
  Precies dat dacht ik ook…..helemaal niemand….

  Welterusten Nederland….