Stemt u op 6 april voor oorlog met Rusland? Niet doen!

Door Joost Niemöller

Zojuist verscheen een beknopt, maar zeer sterk onderbouwd, boekje van Arjan van Dixhoorn, Pepijn van Houwelingen en Beata Supheert, oftewel het huidige Burgercomité-EU, waarin wordt uiteengezet waarom u op 6 april nee moet stemmen bij het referendum. Het is een actieboekje. Als u er tien koopt kost u dat maar een tientje en kunt u de rest uitdelen aan vrienden en kennissen. Omdat het belangrijk is dat de Nederlanders uitgerust met feiten, en niet alleen met emoties, op 6 april hun stem uitbrengen.

(Hier is het te bestellen.)

In het boekje wordt ingegaan op de relatie van het associatieverdrag met de EU. En dat is ook heel belangrijk. Wie voor dit associatieverdrag stemt, stemt, kort gezegd, ook voor een verdere uitbreiding van de EU. Ook al wordt bijvoorbeeld door vicepremier Asscher vandaag weer het omgekeerde beweerd: dit verdrag zou niet tot een EU lidmaatschap van Oekraïne leiden. Trouwens, zo zeggen de voorstanders telkens weer: Dat moeten we helemaal niet willen, zo’n lidmaatschap van Oekraïne.

Dat is een gevaarlijke leugen.

De EU is namelijk niet alleen tot op het bot ondemocratisch, het is ook een enorm onbetrouwbare vertegenwoordiger van de stem van de Europese volkeren. Zo zeggen de voorstanders van het associatieverdrag dat ‘we’ (zelf voel ik me dan nooit aangesproken) ook al sinds jaar en dag een associatieverdrag hebben met Turkije, en een EU lidmaatschap van Turkije is toch echt niet in zicht. In werkelijkheid doen de EU diplomaten er, gestuurd door de VS, alles aan om dat EU lidmaatschap er wel degelijk door te drukken, en is het tot nu toe alleen maar aan de halsstarrige trots van de islamist Erdogan (die de ‘afwijzing’ gebruikt om de Turken te verenigen in haar anti-westerse koers) te danken dat dit EU lidmaatschap er nog niet is. Een interessante, maar zeer onvolledige blik achter de diplomatieke schermen, was gisteren te zien in het programma Andere Tijden.

Toen was het nota bene de toenmalige voorzitter Nederland, en met name premier Balkenende en minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot, die alles op alles zetten om Turkije binnenboord te trekken! Goed om te onthouden wanneer je het huidige CDA nu zo’n quasi EU sceptische toon op ziet zetten. Zit het CDA weer in de regering, dan draait dat weer naar meer EU meer Turkije in de EU, en meer Oekraïne in de EU. Niet voor niets is het CDA als regentenpartij altijd een uitgesproken tegenstander van referenda.

De EU doet zich voor als een organisatie die geen uitgesproken geopolitiek beleid voert. Maar in werkelijkheid is dat wel het geval. In dit boekje En daarom ‘nee’  wordt dit overtuigend uiteengezet. Het is ook het belangrijkste argument tegen dit verdrag: Het is een zet tegen Rusland. De EU heeft dan ook een hele reeks associatieverdragen gesloten, behalve met onze belangrijkste economische buurman Rusland. Integendeel. Tegen Rusland voert de EU een beleid van economische sancties. Het verdrag met Oekraïne is dan ook vooral een verdrag tegen Rusland. Het leidt tot een wereldoorlog die op Europees grondgebied wordt uitgevochten.

Maar het is dus ook een ‘opmaat naar een volledige economische, politieke en culturele intergratie van Oekraïne in de Europese Unie’, zoals in dit boekje duidelijk uiteen wordt gezet. De drie auteurs raden de lezer aan vooral de eerste 17 pagina’s van het verdrag te lezen, aangezien dat hier gewoon letterlijk staat. Het is, zeggen de auteurs, geen ‘vrijhandelsverdrag’, maar het is een ‘integratieverdrag.’ En het is voor Oekraïne ten aanzien van de EU vooral een ‘aanpassingsverdrag.’

Ik citeer:

Werkelijk overal, op allerlei terreinen en in tientallen artikelen van het verdrag wordt gesproken over ‘integratie’, ‘con­vergentie’ en ‘aanpassing’ van Oekraïense wetgeving aan de Euro­pese wetgeving. In totaal wordt het woord ‘aanpassing’ maar liefst 72 (!) keer in de verdragstekst genoemd. Uiteraard past Oekraïne zich daarbij altijd aan de regels van de Europese Unie aan, nooit an­dersom. De Europese Unie controleert of Oekraïne zijn wetgeving voldoende aanpast (artikel 475) en eist in het verdrag dat Oekraïne de EU ‘van elke wijziging van zijn nationale wetgeving in kennis stelt’ (artikel 56). Anders dan bij samenwerking of vrijhandel is de rela­tie geenszins gelijkwaardig en in zoverre is er dan ook overduidelijk geen sprake van samenwerking, maar van ‘integratie’ en wel van de Oekraïne in de Europese Unie (zij het vooralsnog zonder lidmaatschap).

EU diplomaten, zo valt te lezen, gaven zelf al eerlijk toe dat met dit verdrag Oekraïne feitelijk voor tachtig procent lid wordt. Het is daarmee al meer lid dan menig Balkan lid dat nog toe moet treden. De EU klem wordt in Oekraïne zeer hard aangedraaid, met als geen ander geopolitiek doel dat Oekraïne uit de Russische invloedssfeer moet worden gebracht en binnen de westerse.

En dan is er ook nog een formeel argument dat aangeeft dat EU lidmaatschap en het associatieverdrag niet los gezien mag worden van elkaar: Een associatieverdrag is de noodzakelijke voorwaarde voor een EU lidmaatschap:

De volgende Europese landen die de laatste decennia lid zijn geworden van de EU hadden eerst al­lemaal een associatieverdrag (het jaar waarop het associatieverdrag is gesloten staat steeds tussen haakjes): Bulgarije (1995), Cyprus (1973), Estland (1998), Griekenland (1961), Hongarije (1994), Kro­atië (2005), Letland (1998), Litouwen (1998), Malta (1971), Polen (1994), Roemenië (1995), Slovenië (1999), Slowakije (1995), Tsjechië (1995).

Zeker, er zijn ook veel landen waarmee de EU een associatieverdrag heeft gesloten en die toch niet zullen gaan horen bij de EU. Dat argument wordt dan ook steeds door de ja-stemmers opgevoerd, omdat die wel weten dat een EU lidmaatschap van Oekraïne nu gezien wordt als een spookbeeld voor de Nederlandse kiezer op 6 april. Vandaar ook dat Asscher dit nog eens benadrukte vandaag in Buitenhof: Kiev komt niet bij de EU. Zei hij.  (Overigens zonder dat dit dan tegelijkertijd een standpunt van dit kabinet zou zijn en zonder dat hij hierop werd doorgevraagd door presentator Pieter Jan Hagens.)

Maar de associatieverdragen die de EU sloot met de landen die niet in het voorportaal van de EU staan, hebben duidelijk een ander karakter, zo wordt aangegeven in En daarom ‘nee’. Het zijn eigenlijk verdragjes van niks:

Deze associatieverdragen zijn aanzienlijk korter dan het associatieverdrag met de Oekraïne. Ter vergelijking: het associatieverdrag met Oekraïne heeft 323 bladzijden, het associatieverdrag met Israël telt slechts 16 bladzijden. Belangrijker, in dit verdrag wordt slechts ge­sproken over een ‘politieke dialoog’ en vinden we nergens een tekst die ook maar enigszins lijkt op deze passage die we keer op keer in het associatieverdrag met de Oekraïne tegenkomen:

De partijen erkennen het belang van de aanpassing van de bestaan­de wetgeving van Oekraïne aan die van de Europese Unie. Oekraïne draagt er zorg voor dat zijn bestaande wetten en toekomstige wetgeving geleidelijk in overeenstemming met het eu-acquis worden gebracht.

Het associatieverdrag met Oekraïne is dus feitelijk, en naar de geest, niet los te zien van een EU lidmaatschap, hoe vaak de woordvoerders voor een ja-stem ook anders beweren. Niet voor niets hebben EU bazen als Barosso en Van Rompuy beweerd dat een EU-lidmaatschap van Oekraïne zeer welkom is.

En dan, welke economische problemen laat Brussel niet allemaal op zijn toch al overvolle kar:

Met een creditrating ‘Ca’ (Moody’s), het op twee na laagste niveau, heeft Oekraïne de slechtste creditrating ter wereld. Volgens Moody’s is de kans op een overheidsbankroet ‘zo goed als 100%’. Oekraïne is een straatarm land met een economie kleiner dan die van Noord-Holland, waar de helft van de welvaart in handen is van 50 oligarchen, terwijl 25% van de mensen onder de ar­moedegrens leeft8 en de economie in 2014 met 15% en naar verwach­ting in 2015 met 9% zou krimpen.9 Dit is dus het land waarmee de eu en onze regering een associatieverdrag hebben getekend, waarin is opgenomen (artikel 453) dat Oekraïne in aanmerking komt ‘voor financiële bijstand via de relevante eu-mechanismen en – instrumenten voor financiering’.

 

Net zoals u nu voor Griekenland betaalt, zo gaat u dubbel en dwars betalen voor Oekraïne. De handelsvoordelen zullen niet voor u zijn, maar hoogstens voor die paar Nederlandse bedrijven die er voordeel bij hebben. En zelfs dat valt nog te bezien, want handel drijven met corrupte partners is meestal niet zo gunstig.

Dan is Oekraïne ook nog eens een land dat in een staat van aanhoudende burgeroorlog terecht is gekomen. Precies om dit verdrag!  Stemt u voor, dan steunt u de burgeroorlog. Gek genoeg denken veel mensen dat er stabiliteit komt met het verdrag, maar het is precies andersom.

Het land is verdeeld, en het verdrag geeft die verdeling nog meer vuur:

Oekraïne is niet alleen failliet en corrupt, het land is ook nog eens verwikkeld in een burgeroorlog die op het moment van schrijven al 9.000 mensen het leven heeft gekost en waarvoor meer dan 2 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen.20 In tegenstelling tot wat de EU-gezinde media beweren heeft dit conflict wel degelijk alle kenmerken van een burgeroorlog. Oekraïne, zo laten verkiezingsuitslagen duide­lijk zien, was al voordat de gevechten begonnen hopeloos verdeeld. Grofweg is het deel ten westen van de rivier Dnjepr georiënteerd op het Westen en de eu, terwijl het oostelijk deel van de Oekraïne (de naam van het land betekent overigens letterlijk ‘grensland’) zich van oudsher meer verbonden voelt met Rusland. Een kaart van de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2012 laat dit mooi zien.

De coup op het Maidanplein kreeg zijn gewelddadige einde nadat EU baasjes Verhofstadt en Van Baalen nog eens verder hadden staan op te hitsen. Dat dit een coup was, en geen door het hele volk gedeelde democratische omslag, is in de westerse media nooit duidelijk gemaakt overigens. Zoals dat altijd gebeurt wanneer de stille partner achter een machtswisseling de VS is.

En dan: We gaan door dit verdrag dus heel veel Oekraïners in de EU (en in Nederland) krijgen. Dat zijn ‘toeristen’, beweren de woordvoerders van het Ja-kamp. Nee, dat zullen criminelen zijn:

Nederlandse winkeliers ondervinden nu al gigantische problemen met bendes afkomstig uit Oost-Europa die hier huizen, winkels en bedrijven komen leegroven (denk bijvoorbeeld aan de kaasboerderijen die nu het nieuwste doelwit zijn). Alleen in Mexi­co is de gederfde omzet door winkeldiefstal groter dan in ons land. Onze winkeliers kunnen hun borst met de ondertekening van dit ver­drag en zijn visumvrije regeling alvast natmaken en dan hebben we het nog niet eens over onze musea. Zoals bekend herbergt Oekraïne kunstrovers die in ons land hun slag hebben geslagen en daarbij, zo bericht de NOS althans, vermoedelijk ook nog eens gesteund worden door de Oekraïense geheime dienst.

Samenvattend, om de auteurs van het boekje nog eens aan te halen, zullen we deze schurkenstaat tot onze verantwoordelijkheid maken (zonder dat de EU daar daadwerkelijk invloed op zal kunnen of willen  uitoefenen: zelfs Italië, van het begin af aan bij de EU is nog steeds tot op het bot corrupt) en zal de oorlogsdreiging met Rusland alleen maar toenemen:

Nederlanders moeten zich dit goed bedenken: het associatie­verdrag met Oekraïne betekent ten eerste dat wij politiek medeverantwoordelijk worden voor de integratie van een schurkenstaat in een door ons niet gewilde superstaat en voor de burgeroorlog die daar wordt gevoerd, alsmede voor de proxyoorlog met Rusland (d.w.z.: via Oekraïne vechten de vs en de EU op gewelddadige manier een geo­politiek conflict met Rusland uit). Het associatieverdrag betekent ten tweede ook dat we opnieuw moeten accepteren dat onze bestuurders beslissen hoe onze geopolitieke ruimte eruit ziet en wie onze ‘mede­burgers’ zijn, en dat wij daarover niets meer te zeggen hebben.

Daarom: Wilt u oorlog met Rusland? Als u dat wilt, stem dan ja. Als u dat niet wilt, stem dan nee op 6 april.

En koop vooral ook tien boekjes voor bijna geen geld en verspreidt zo belangrijke informatie die u door de mainstream media onthouden wordt.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

26 Reacties

 1. http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/stemadvies-van-burgemeester-ingetrokken.9525782.lynkx? Hendrik-Ido-Ambacht stuurt een nieuwe brief naar alle 18-jarigen in de gemeente over het Oekraïne-referendum. Een eerdere uitnodiging om te stemmen, ondertekend door burgemeester Jan Heijkoop, was volgens critici te positief over een associatieverdrag met de Oekraïne.

 2. Realpredictor

  23 maart 2016 op 14:47

  We kunnen allemaal nee stemmen! Maar vergeet niet dat dit slechts een Raadgevend referendum is! En dus NIET bindend! Onze (dictatoriale) leiders kunnen dit dus gewoon naast zich neerleggen of in de prullenbak gooien!

  • Realpredictor

   23 maart 2016 op 14:48

   Een bindend referendum is in Nederland niet mogelijk zonder wijziging van de Grondwet.

 3. robbertdeberk

  21 maart 2016 op 23:30

  De EU is het kanker van onze huidige maatschappij dus alles wat daar mee samenhangt moet worden uitgesneden.

  Neen dus !

 4. Verspreidt folders om NEE te stemmen.
  bestellen? zie http://www.burgercomite-eu.nl

 5. Woensdag aanstaande komt ome Joost in het gemeentehuis in Eindhoven het ons allemaal haarfijn uitleggen: http://www.ed.nl/regio/eindhoven/lezing-lpf-en-geenpeil-over-referendum-oekra%C3%AFne-ze-willen-dat-mensen-tegen-gaan-stemmen-1.5847109

  Ik kijk er naar uit en zal er zijn!

 6. De EU is een groep Eurofielen die eigenlijk geen land hebben.
  Ze willen heel graag de baas zijn over dat imaginaire land en doen daar alles voor.
  Liegen bedriegen en noem maar op.Democratie is niet gewenst en andere meningen worden gebagatelliseerd of gedemoniseerd.
  Terug naar de EEG en voorlopig mag niemand zich daar bij aansluiten is mijn motto.

 7. Leo KarelJan

  21 maart 2016 op 16:23

  Wie ondanks deze verrotte verdragstekst en ondanks de vele leugens en het grote bedrog van onze regentenkliek, toch vóór stemt, is een onverbeterlijke naïeve Gutmensch. Een overwinning van deze vóórstemmers betekent weer een grote grijns op de kop van Rutte en de koppen in Brussel. De indoctrinatie heeft dan weer zijn werk gedaan.
  Ga TEGEN stemmen: want dit verdrag is door en door verrot en zo ook is de regentenkliek die het verdedigt.

 8. Sint Nicolaas

  21 maart 2016 op 08:40

  Bij dit referendum is slechts een stem de juiste, een NEE stem wel te verstaan ! Indien men zo achterlijk is om voor te stemmen dan stemt men voor uitbreiding van de €U met een bananenrepubliek als Oekraïne, voor meer spanningen tussen Russland en het westen, voor een vrij reizen op termijn van dik 40 miljoen Oekraïners (!) Wat dat laatste betekende hebben we al aan den lijve mogen ondervinden toen de Poolse, Roemeense en Bulgaarse invasie op gang kwam ! Ze noemen het een handelsverdrag maar het is gewoon een dekmantel van de €U om de Oekraïne bij het zooitje in te lijven. U en ik hebben totaal niks aan dit verdrag. Het betekent slechts meer macht en invloed voor de €U. Wij hebben de Oekraïne helemaal niet nodig, de Oekraïne heeft ons nodig ! Zodat we nog meer uitgemolken kunnen worden. Immers, het land is nog armer dan een kerkrat en smacht naar de €uropese miljarden die wij weer met zijn allen kunnen ophoesten. Alsof we Griekenland vergeten zouden zijn !?

  • En zo is het. Lang geleden werd Wodan verjaagd uit ons land door de tot het katholicisme bekeerde Romeinen, maar gelukkig leefde hij voort als Sinterklaas, zodat de rituelen konden blijven bestaan onder de dekmantel van een Giekse Bisschop.
   De vraag is of Sinterklaas zal verdwijnen met de komende invasie. De voortekenen zijn niet gunstig.
   Sint Nicolaas, het laatste bastion, al duizenden jaren oud.

   Het is goed dat Sint Nicolaas nu de barricaden opgaat en niet lijdzaam blijft toezien.

   Ik houd uw reacties in de gaten en laaf mij eraan,

 9. Sint Nicolaas

  21 maart 2016 op 08:58

  Het ergste is nog dat de politiek gevestigde orde maar blijft beweren dat het goed voor ons zou zijn. Ze blijven het electoraat maar voorliegen en bedriegen. Uiteindelijk zijn wij het kind van de rekening. Sinds de €U meer en meer landen opslokte en meer invloed kreeg op de aangesloten lidstaten hebben ze een gigantische ( financiële ) puinhoop veroorzaakt die alsmaar groter en groter wordt. Het is een kliek kontenlikkers en stuivertje wisselaars. Machtsgeil en a-democratisch. Heeft u kunnen kiezen wie de “president” van deze moloch zou worden ? Sint niet in ieder geval ! Die keuze is in de Brusselse wandelgangen tussen lobbyisten en “doe jij dit, dan krijgen wij dat” handjeklapperij tot stand gekomen. Elke, zich zelf respecterende democratie organiseert verkiezingen als er een nieuwe president gekozen moet worden. Zo niet de €U, als een Tinus Plotseling was daar meneer Tusk. Uw nieuwe president ! Oh ja ? JA ! Wat een walchelijk instituut ! Stem NEEN ! Tegen deze dictatuur !

  • Sint Nicolaas

   21 maart 2016 op 09:36

   Hoe meer je er over nadenkt, hoe verwonderlijker het wordt. Immers, al die Oostblokstaten hebben jaren en jaren gezucht onder het juk van Moskou tijdens de gouden dagen van de USSR. toen viel de muur en waren ze plotseling vrij ! Vrijheid ! Zelfbestuur, zelf beslissen. Eindelijk ! En wat geschiedde ? Men sloot zich stuk voor stuk aan bij de volgende Club, de €USSR ! Als lemmingen de afgrond in. Weg vrijheid, weg zelfbestuur ! Ze kwamen onder het volgende juk terucht. Nu MOETEN ze dit en MOETEN ze dat. Onbegrijpelijk. De kracht van €uropa is juist de verscheidenheid aan landen, culturen, talen en volkeren maar neen, de dictators in Brussel moeten en zullen het samensmelten tot een eenheidsworst gemengd met halal import. Open grenzen en een mislukte eenheidsmunt die ons allen op de rand van de afgrond heeft gebracht. Je kan er boekdelen over schrijven, ook over het electoraat welke helaas bestaat uit een groot deel niet nadenkers en stemmen op PvdAllah, VVD, SP, GL ! Bedankt ! NOT !!!

 10. Klopt Sint,

  en dan krijgen wij ook nog …meer werkelozen.
  De Polen , Bulgaren en de rest van de bende hebben al veel van ons afgepakt…
  maar dat is zoals altijd mijn persoonlijke mening….

  Welterusten Nederland..

 11. Voor mij is het zo klaar als een klontje: De EU komt ondemocratisch stiekem tot stand door dit soort, voor het electoraat, onduidelijk gemaakte stappen. Het Nederlandse volk is al eerder zwaar inde maling genomen door zijn eigen politieke ‘elite’, met het vorige referemdum in 2005 waarin massaal NEE is gestemd tegen de EU.
  .
  Heel goed dus dat dit referendum er nu is en het Nederlandse volk een nieuwe kans krijgt de verwerpelijke EU een stok in het wiel te steken.
  .
  Vervolgens hoop ik dat het Nederlandse volk eens iets verstandiger om leert gaan met de nationale verkiezingen, en niet meer stemt op de pro-EU-landveraders. Anders is het dweilen met de kraan open, zoals we nu al zo’n 40 jaar doen.

 12. g.h.m.leferink

  20 maart 2016 op 23:51

  Kort en goed: op 6 April stem ik TEGEN.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 13. Ook een interessant artikel over de Amerikaanse betrokkenheid:
  https://www.ftm.nl/artikelen/oekraine-in-het-kruisvuur

 14. Als het associatieverdrag met de Oekraïne niet meer in houdt dan een handelsverdrag, zoals de voorstanders van dit associatieverdrag beweren,
  waarom zijn die voorstanders dan zo bang voor een nee bij een referendum, als dit handelsverdrag toch al van kracht is ??

 15. En dan nog te bedenken dat de huidige machtshebbers in de Oekraïne betrokken zijn bij het neerhalen MH-17 en de daaropvolgende doofpot.

  Het lijkt me dat de onderste steen eerst moet bovenkomen voordat er uberhaubt sprake kan zijn van een associatieverdrag.

  Echt ongelofelijk dat het Nederlandse bedrijfsleven en de aan haar gelieerde politici zo ongegeneerd over de lijken van de Nederlandse slachtoffers en nabestaanden heen walst.

 16. Er is teveel gebeurd in Oekraïne. Iets dat men onder het tapijt wil vegen. Er is een forensic rapport over de massacre op Maidan waarover veel te doen is. In Nederland wordt het genegeerd Ik had zoiets nooit verwacht van Christelijk vingertje Nederland we nemen elk land de maat zie :Whitewashing Kiev Mass Murder > http://www.thesleuthjournal.com/whitewashing-kiev-mass-murder/ https://youtu.be/1vZbdn9OQu8 <

  • g.h.m.leferink

   20 maart 2016 op 23:50

   ‘Hugoden’: Een vraag: is je bijdrage nu in het Nederlands of in het Modetjes-Engels?
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 17. Ascher riep bij Buitenhof wanhopig uit, bij nee stemmen,: maar dan is de Praagse lente voor niets geweest !!! Wat bedoelt hij daar in Godsnaam mee?

 18. Conflict Oekraïne, De Geschiedenis van een Grensland dat bij Rusland hoort zoals Schotland bij Engeland. De Europese Unie had op hoog diplomatiek niveau afspraken had moeten maken met Rusland in 1991 met als inzet: wij willen met Rusland een grootschalig, gezamenlijk investeringsprogramma voor Oekraïne ontwikkelen waarbij zowel West- als Oost-Oekraïne daadwerkelijk gesteund wordt. Win-Win voor Rusland en Oekraine en Europa. Om Rusland en Oekraine van elkaar te vervreemden zal op enorme kosten komen voor Oekraine zowel als Europa. De Russen zijn armoe en soberheid gewend en kunnen overleven op weinig terwijl ze blijven vechten. Europa verwend in welvaart schraapt nu op de bodem van de afbraak van verzorgingsstaat en capituleerd bij de eerste serieuze tegenwind. Oekraine moet zich neutraal positioneren en kan bij verstandige politiek een brug zijn om ook Rusland in te kapselen in een toekomstig verdrag tussen het Westen en de Slavische volkeren

 19. Het wordt voor Europa tijd om de lijntjes met de Anglosphere door te snijden om onze eigen koers te bepalen.

  Het Europa waar Charles de Gaulle oversprak hield op bij de Atlantische oceaan en reikte tot aan de oeral.

  En dat is zonder Engeland en met Rusland voor de goed verstaander.

  http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/de-gaulle-et-le-monde/de-gaulle-et-lrsquoeurope/analyses/lrsquoeurope-de-lrsquoatlantique-a-lrsquooural.php

  • Nee dat is onzin, het gaat om de uitbreiding naar het oosten, iets wat het karwei VAB hitler en napoleon afmaken is.
   Daarom is de EU de gecombineerde Frans Duitse bezetting van ons land, en die moet worden beëindigd om weer zeggenschap te krijgen in ons eigen land.
   Net als bij de Britten ligt onze welvaart in handel over de gehele wereld, niet in allerlei continentale avonturen.
   De EU belemmert de vrije handel en de euro liquideert de spaargelden en pensioenen.
   Anti VS politiek voeren is dom, nog dommer dan Obama nu al is.
   Maar er is hoop op een radicale verandering in de VS, dan zijn ze weer een bondgenoot in het vrije westen.

 20. Ik vraag mij af waarom Obama niet gewoon voorzitter wordt van de EU, dan is meteen duidelijk wie het plan maakt en wie de order uitdeelt.

  Verder ben ik het volkomen eens met bovenstaande tekst.

  Wat ik me wel afvraag, waarom is Juncker cum suis zo bang voor een ‘Nee’ stem dat hij zelfs dreigt met een continentale crisis. De EU zal zich toch niks aantrekken van de uitslag en Rutte is toch niet meer dan een poedel van Merkel en een kwispelende loopjongen van de EU. Die kiest toch alleen maar voor de minst moeilijke weg en vindt het veel belangrijker werkgevers en banken te plezieren dus geeft er een draai aan en gaat over tot de orde van de dag, zonder de EU een strobreed in de weg te leggen.