De vijf grootste leugens over het associatieverdrag met Oekraïne. Longread.

Door Joost Niemöller

 Er wordt van alles gelogen over het associatieverdrag waarover u op 6 april mag stemmen. Dat kan makkelijk, want het is een juridische en dus niet eenvoudig te doorgronden tekst. Het zou, volgens D66 dan ook geen goed idee zijn om er een referendum over te houden, want de mensen snappen er toch niets van. Maar als ‘de mensen’ er niets van snappen, dan zullen ‘de politici’ er ook wel niets van snappen, denk ik dan maar. Tweede Kamerleden zijn namelijk allang gewend om te tekenen bij het kruisje als het gaat om meer EU.

Ik heb de moeite genomen om me door die taaie tekst te worstelen om te kijken hoe de waarheid van de leugen kan worden gescheiden. (Hier de officiële tekst.)

Hieronder de vijf belangrijkste leugens over het associatieverdrag, en hoe die betrekkelijk eenvoudig ontmaskerd kunnen worden.

 

 1. Het verdrag gaat niet over samenwerking met de NAVO.

 

Zegt bijvoorbeeld Juncker.

Strikt genomen is dat juist. Woorden als ‘NAVO’ en ‘NATO’ komen in het associatieverdrag verdrag niet voor. Maar het  verdrag gaat weldegelijk over versterkte militaire samenwerking tussen de EU en Oekraïne. En gaat zo verder op de gevaarlijke blokvorming ten aanzien van Rusland. Zo vinden we in het verdrag teksten als deze:

De partijen onderzoeken mogelijke samenwerking op militair of technologisch vlak. Oekraïne en het Europees Defensieagentschap (EDA) onderhouden nauwe contacten over de verbetering van de militaire capaciteit, ook op technologisch vlak.

 

De partijen intensiveren de praktische samenwerking op het vlak van conflictpreventie en crisisbeheer, in het bijzonder met het oog op versterkte deelname van Oekraïne aan civiele en militaire operaties inzake crisisbeheer onder leiding van de EU en aan oefeningen en opleidingen, ook die in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB).

 1. Het is alleen een handelsverdrag.

Dit wordt telkens weer benadrukt door de voorstanders. De economie van Oekraïne is overigens net zo groot als die van Noord Holland. De Nederlandse export naar Oekraïne is 0,179 procent van de totale export, dus waar hebben we het over. Maar dat het alleen om handel gaat, en dat dit heel belangrijk is, wordt zelfs benadrukt in de officiële argumentatielijn voor de campagne (die niet zo mag heten) van het kabinet, zo blijkt uit het gelekte campagneplan van het kabinet. (PDF)

Dat het in werkelijkheid om veel meer gaat dan een handelsverdrag, is al overtuigend met veel citaten ontmaskerd, bijvoorbeeld in deze Telegraaf column van Leon de Winter. Zelfs in de officiële voorlichting van de referendumcommissie wordt overigens al toegegeven dat het meer is dan alleen een handelsverdrag.

 1. Het verdrag gaat niet over een EU lidmaatschap.

Dat wordt benadrukt in de voorlichting van de Nederlandse overheid. Dat benadrukt bijvoorbeeld ook Juncker. Nog sterker uitte een van de onderhandelaars voor het verdrag, de vroegere Eurocommissaris Karel de Gucht zich erover: Nooit zou Oekraïne bij de EU moeten komen:

Tijdens mijn leven zie ik Oekraïne nooit lid worden van de EU.

Maar het verdrag dat door personen als De Gucht werd opgesteld, ademt precies de omgekeerde geest. Al direct in het begin van het verdrag worden de doelstellingen uiteen gezet. Het verdrag gaat 100% om toenemende integratie binnen de EU.

Het is dus niet zo vreemd dat de regering in Oekraïne weet dat dit verdrag wel gaat over een toekomstig EU lidmaatschap.

De teneur in het verdrag is er een van voorkoken:

Doelstellingen

 1. Er wordt een associatie tot stand gebracht tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds.

2. Deze associatie heeft ten doel:

 1. geleidelijke toenadering tussen de partijen te bewerkstelligen op basis van gemeenschappelijke waarden en nauwe en geprivilegieerde banden, en de associatie van Oekraïne met het EU-beleid en de deelname aan programma’s en agentschappen te vergroten;
 2. een passend kader voor een versterkte politieke dialoog tot stand te brengen over alle zaken van wederzijds belang;
 3. vrede en stabiliteit te bevorderen, bewaren en versterken, zowel op regionaal als op internationaal niveau, in overeenstemming met de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en van de Slotakte van Helsinki van 1975 van de Conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa en met de doelstellingen van het Handvest van Parijs voor een Nieuw Europa van 1990;
 4. de voorwaarden te scheppen voor versterkte economische en handelsrelaties in het licht van de geleidelijke integratie van Oekraïne in de interne markt van de EU, onder meer door het opzetten van een diepe en brede vrijhandelsruimte als bepaald in titel IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van deze Overeenkomst, en de inspanningen van Oekraïne te ondersteunen om de overgang naar een goed functionerende markteconomie te voltooien, onder meer door de wetgeving geleidelijk af te stemmen op de EU-wetgeving;
 5. de samenwerking te versterken op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid, om zo de rechtsstaat en het respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te versterken;
 6. de voorwaarden te scheppen voor steeds nauwere samenwerking op andere gebieden van wederzijds belang.

Conclusie: Het associatieverdrag vormt het voorportaal tot een EU lidmaatschap. Het gaat over ‘afstemming’ van Oekraïne met EU wetgeving. Over ‘nauwere samenwerking’,  over ‘voorwaarden scheppen’,  over ‘geleidelijke toenadering.’ Het staat er allemaal letterlijk in!

 1. Met het verdrag kan de corruptie in Oekraïne bestreden worden.

Oekraïne is het meest corrupte land van Europa. Het zit tot diep in de haarvaten van het systeem. Er wordt vaak in opiniestukken in de Mainstream kranten gehoopt dat de corruptie afneemt, en de oligarchen hun macht verliezen, maar dat wordt dan niet ondersteund met concrete feiten. Oekraïne bungelt ergens onderaan in de corruptie index van de wereld. Dat Oekraïne daarin ligt stijgt komt alleen maar omdat er steeds meer landen worden meegenomen in deze index. Sterker nog: deze corruptie is nog steeds groeiende!

Dat de corruptie in Oekraïne terugneemt, wordt bijvoorbeeld gesuggereerd in de propagandistische berichtgeving van de NOS. Het is sowieso een argument voor het verdrag dat je vaak hoort. Met name vanuit het bedrijfsleven gaan er stemmen op dat het associatieverdrag gaat helpen bij de corruptiebestrijding.

Maar geeft het verdrag er zelf ook aanleiding toe dit aan te nemen?Zeker, de corruptie wordt genoemd in het verdrag. De samenwerking zou erop gericht zijn om de corruptie te bestrijden:

De samenwerking is er met name op gericht het justitiële apparaat te versterken, de doeltreffendheid ervan te verbeteren, de onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen en corruptie te bestrijden.

Er wordt in het verdrag gesproken over ‘samenwerking’ in de bestrijding van de corruptie bij de overheid en in de publieke sector. Bij het gunnen van opdrachten zou er sprake moeten zijn van transparante gunningsprocedures:

Alle opdrachten worden gegund aan de hand van transparante en onpartijdige gunningsprocedures die corruptiepraktijken voorkomen.

Er is sprake van wederzijdse voornemens:

De partijen nemen doeltreffende maatregelen om fraude, corruptie en andere illegale activiteiten te voorkomen en te bestrijden, onder andere door middel van wederzijdse administratieve en juridische bijstand op de terreinen waarop de overeenkomst van toepassing is.

Op geen enkele wijze wordt Oekraïne in het verdrag afgedwongen om de corruptie te bestrijden. Concrete stappen komen er niet in voor. Alles wat er in het verdrag over staat, blijft hangen bij vrijblijvende algemeenheden. Dus: te stellen dat de enorme corruptie in Oekraïne aangepakt zou worden met dit verdrag, is niet op de tekst ervan gebaseerd. En eigenlijk ook niet op de intentie, want die intentie is niet in de inleiding te vinden.

 

 1. Het associatieverdrag heeft niets te maken met open grenzen en immigratie.

Je zult de voorstanders van het verdrag niet horen spreken over immigratie. Het onderwerp wordt in de media buiten de discussie gehouden. Een te gevoelig onderwerp. Maar ergens niet over spreken is ook een vorm van liegen.

Ondertussen is er bijvoorbeeld aan de grens van Polen met Oekraïne sprake van een reëel probleem:

De 482 kilometer lange grens met Oekraïne is sinds 2004 een populaire route onder smokkelaars om goederen en mensen de EU binnen te smokkelen. De grenscontrole is daarom streng, met vaak lange wachttijden tot gevolg. Het grensgebied bestaat uit rivier, landerijen en bergen. Hoge hekken met wachttorens moeten irreguliere migranten buiten de deur houden. Dat lukt lang niet altijd. Vooral de Karpaten zijn een geliefd gebied onder mensensmokkelaars.

In het verdrag wordt er expliciet gesproken over het vergemakkelijken van de migratie vanuit Oekraïne. Bijvoorbeeld door er een visumvrije zone van te maken:

Erkennend dat het van belang is op termijn een visumvrije regeling in te voeren voor de burgers van Oekraïne, mits aan alle voorwaarden voor een goed beheerde en veilige mobiliteit wordt voldaan.

Ook wordt arbeidsmigratie vanuit Oekraïne vergemakkelijkt:

Rekening houdend met de arbeidsmarktsituatie in de lidstaten, hun wetgeving en de voorschriften die in de lidstaten en in de EU gelden op het gebied van de mobiliteit van werknemers:

 1. dienen de door de lidstaten in het kader van bilaterale overeenkomsten verleende werkgelegenheidsmogelijkheden voor Oekraïense werknemers behouden te blijven en zo mogelijk te worden verbeterd;

 2. dienen de overige lidstaten de mogelijkheid van het sluiten van soortgelijke overeenkomsten te overwegen.

 

Dit zijn dus de belangrijkste punten die u in het achterhoofd kunt hebben bij de discussie en de overweging: 1. Het gaat om militaire samenwerking. 2. Het is veel meer dan een handelsverdrag. 3. Het is de eerste fase voor EU lidmaatschap. 4. De corruptie in Oekraïne gaat er niet mee bestreden worden. 5. Het vergemakkelijkt de immigratie.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

21 Reacties

 1. Nogmaals ik ben voor Oekraïne in de EU Als ik in de media de typische EO euforie lees van de voorstemmers waarbij Maidan snipers, Odessa massacre, MH17, 3,5miljoen vluchtelingen 5.000 onbekende op de begraafplaats bij Donetz die men voor het gemak Russische Soldaten noemt . Dan wordt ik er misselijk van die Hollandse opportunisten Mensenrechten zijn dus van selectief belang Nu blijken Homo’s toch betere media items

 2. g.h.m.leferink

  7 maart 2016 op 23:45

  ‘Met het verdrag kan de corruptie in Oekraïne bestreden worden.’
  Wie dat beweert is een van drieën:
  # Totaal losgezongen van de werkelijkheid
  # Heeft de laatste 10 jaar op een plek geleefd waarvandaan geen kontakt mogelijk was met de rest van de wereld
  # Is zó naief dat’ie zelfs de EU-parlementariërs heeft geloofd toen die beweerden dat de korruptie in Bulgarije en Roemenië rap afnam, zodat die EU-lid konden worden.

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 3. http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/europa/probeert-de-vs-europa-te-ontwrichten/

 4. http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2090856-oekraiense-homo-s-vrezen-nee-nederlands-referendum.html

  • net of het verdrag enkel voor verbetering voor de homo sexuele mensen dient

   • http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/europa/probeert-de-vs-europa-te-ontwrichten/

 5. @reageerbuis: inderdaad schandalig, Riemen voelt zich boven iedereen moreel verheven. En dan stellen dat Baudet of de boel bewust belazerde, of dom was……Volgens mij krijgt het Nexus instituut geen subsidie meer, ik hoop dat dat waar is.

 6. reageerbuis

  6 maart 2016 op 13:47

  Daarnet de discussie van Thierry Baudet en Rob Riemen in Buitenhof gevolgd. Wat heeft die Riemen de discussie verziekt door vals op de persoon te spelen, zonder met goede argumenten te komen; onvoorstelbaar hoe hij zich heeft gedeclasseerd.

 7. Massa slachting in Odessa waarbij op 2 mei 2014 tientallen onschudige burgers op de meest afschuwelijke wijze door “voetbal hooligans” vermoord werden. Het (halfslachtige) onderzoek naar de toedracht is gestopt. Bijna niets in de media hierover. Brussel vind het wel best zo en onze politici willen ook van niets weten. Oekraine is een land van aanhoudende oorlogsmisdaden, corruptie en diefstal. Er zitten mensen met bloed aan hun handen in het Kiev parlement. Nu wordt ons een vaag verdrag met dat land door de strot geduwd. Een pact met de duivel noem ik het.
  Eerst orde op zaken stellen daar en de schuldigen van vele misdaden berechten. Dan pas kunnen we zaken doen, misschien.

  • Ik ben voor samenwerking met Oekraïne Ik ben ook voor samenwerking met elk O.Europees land inclusief Rusland. Dat liep prima met Rusland De Russen waren zelfs de grootste investeerders in Nederland. Rusland hoort bij de WTO en raad voor Europa. Totdat USA nerveus werd.
   Odessa massacre ik heb het gezien. Het begon met uitgelokte vechtpartijen Met als climax de brand in het vakbondsgebouw Op YouTube meerdere filmpjes van binnen in het gebouw Personeel, vrouwen, die achter hun computer zaten met kogelgaten in hun hoofd Beestachtig een MH17 scenario Normaal bekijk ik dit soort filmpjes nooit . Maar omdat ik er gewoond heb vond dat ik het moest zien Ik Anders had ik het nooit kunnen geloven Als u wilt, Ik raad het u niet aan: https://youtu.be/tq9PJCzqOy4

 8. Het is al duidelijk zonder het verdrag te lezen. Waarom zou Oekraïne dit verdrag zo graag willen als er geen kans op EU lidmaatschap bestond. Het is een sluwe wijze om binnen te komen. Wat mij betreft is het hun gegund maar ik zou zeggen: komt u over vijf jaar weer op terug als u orde op zaken gesteld hebt. In Brussel realiseren zich kennelijk niet dat de EU met zo verdeelde land als Oekraïne een directe oorlog met Rusland provoceert.

 9. Ik zal voor het eerst van mijn leven gaan stemmen.

  TEGEN

  Dank Joost voor deze heldere uitleg.

 10. Reeds in 2003 te lezen in de Volkskrant.

  AP, AFP 8 oktober 2003, 00:00
  ‘Zonder twijfel is Oekraïne een Europees land’, stelde Prodi in Jalta op de jaarlijkse top van EU-leiders in de voormalige Sovjetrepubliek. ‘Niets staat het land in de weg om ook daadwerkelijk deel uit te maken van Europa.’ Berlusconi voegde daaraan toe dat ‘Oekraïne op een dag volledig in de EU geïntegreerd zal zijn’.Een datum werd dus niet genoemd, maar Prodi noemde wel enkele grote stappen die het land eerst zou moeten nemen. Het zou de status van markteconomie moeten krijgen, lid moeten worden van de Wereldhandelsorganisatie(WTO) en een vrijhandelszone met de EU moeten vormen. Daarnaast zou het zijn wetgeving aan EU-regels moeten aanpassen.

  http://www.volkskrant.nl/archief/eu-belooft-oekraine-lidmaatschap~a722170/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=free&utm_campaign=shared%20content&hash=c3b1a8454bd8ac544163f98247d756a3714db980

 11. Het gaat erom dat Oekraïne lid wordt van de EU, wat de politici en media er nu ook over liegen.
  Van Rompuy, die van 2010 t/m 2014 voorzitter was van de Europese Raad (president van Europa), zei in Vilnius (Litouwen) eindnovember 2013 het volgende.
  “We staan aan het begin van een lange reis, waar we Oekraïne bijstaan in het worden van wat we noemen een nieuwe lidstaat”.
  https://www.facebook.com/forumvoordemocratie/videos/755453151247065/

 12. Ja, prachtig. Vanavond zette de NOS de homo’s in Ukraine in om bij de kijkers aan te dringen om toch vooral niet tegen het verdrag te stemmen. De homo’s in Ukraine maken zich zorgen, aldus de NOS, om hun positie en bejegening wanneer er geen verdrag zou komen. Het woord homofobie werd niet gebruikt maar het is bekend dat dit deel uitmaakt van de Ukrainse folklore.
  Homofobie is dus volgens de NOS onderwerp van het verdrag. Ik zou wel een uitleg of argumentatie van het verband willen horen die niet ontzettend neerbuigend naar Urkaine is.
  De redaktie van het NOS journaal bestaat of uit hele oude hippies en communisten of er wordt gemanipuleerd met zieke zeehondjes en emoporn. Allebei is ook mogelijk. Hoe dan ook, het is weer prachtig.

  • g.h.m.leferink

   5 maart 2016 op 22:51

   Gelukkig, ‘Inheems’, je hebt het ook door! Hoe dat NOSsjenaal ons al tientallen jaren probeert te manipuleren en op het verkeerde been te zetten.
   De lui die het daar bij het sjenaal beslissen zijn nog minder betrouwbaar als een oude Duitse herdershond!
   En ook ik denk dat ‘De redaktie van het NOS journaal bestaat of uit hele oude hippies en communisten’. Dus officieel ‘het HART LINKS’, maar intussen STIEKEM de portemonnee UITERST RECHTS. Zo’n 2000 jaar geleden zijn we juist voor dat soort Farizeeërs indringend gewaarschuwd! Door iemand in toenmalig Palestina…..
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 13. Arme Oekraïners Ze zullen net zo als de Albanezen voor € 1,00 aan het werk gezet worden Een echt bestaande A1 regeling Ht is gewoon dwangarbeiderstoelage Maar dat is toch € 180,00 in de maand tenzij ze dag en nacht werken dan is het 360,00 euro min de verplichte Sociale lasten van 100,00 en de huur van 10m2 met zn tienen houden ze toch 160,00 euro over moeten ze zelf wel eten meebrengen Ja wij zien dat wel zitten .

 14. Ik begreep dat het niet over handelsrelatie met Oekraine gaat. Maar over associatie met oekrainse homos. OK! Als het so is, laten we nog een referendum organiseren over Nederland-Oekraine homoassociatie. Ik ga “JA” stemmen. Wat betreft over 06 april ik stem dubbeldikke “NEE”. In eerste instantie wegens schaamtelose leugens van NOS en Rutte&Co

 15. Het is heel prijzenswaardig voor Joost dat hij dit allemaal uitgezocht heeft. Maar we kennen de EU zo langzamerhand wel met hun ‘ever closer union’.

 16. Ter aanvulling een uitleg van Arno Wellens:
  https://www.youtube.com/watch?v=UbB7aSJtmhM
  En eerst die schilderijen terug natuurlijk!

 17. Bottom line lijkt te zijn dat Oekraïne een lek mandje is en niemand het zo op z’n grens wil hebben. De oude situatie, een vreemde cocktail van corruptie, industriële banden en vervaagde grenzen met Rusland leek een tijdje te werken maar het werd toch steeds duidelijker dat het alleen te redden was door nauwer met het Westen (EU) of het Oosten (Rusland) verbonden te worden. Between a rock and a hard place uiteindelijk en zo moet je het flipfloppen ook lezen. Elke toenadering tot een blok heeft een hoog prijskaartje: verlies van macht. Corrupte en andere onfrisse groeperingen zagen de bui al hangen.

  De kliekjes zijn niet gebaat bij integratie in huidig EU en is zeker niet gebaat bij meer invloed van Rusland. Ergo, men moest een manier vinden om middelen te laten vloeien naar Oekraïne met een minimum aan verplichtingen op korte termijn.

  Er is maar één situatie waar dat gebeurd en dat is een geëscaleerd conflict met Rusland of de continue dreiging daarvan: u helpt ons, anders…