Zo bedroog de NL overheid u vandaag weer over illegale immigratie

Door Joost Niemöller

Vandaag verscheen er een persbericht van de Rijksoverheid over de laatste cijfers aangaande de ‘asielstroom’. Het persbericht werd, zoals altijd, zonder enig voorbehoud overgenomen door de slaafse media in dit land. In werkelijkheid roept zo’n persbericht meer vragen op dan dat er iets in wordt gezegd. Ik loop het even met u door:

Ongeveer 25% van de eerste asielaanvragen bestond in de eerste maanden van 2016 uit mensen uit een veilig land.

Is dit een verandering? Op basis van welke inschattingen? En als dit een verandering is, hoe komt dat dan? Gaan we daar iets over horen in dit persbericht? (Antwoord: Nee.)

Zij hebben in principe geen bescherming nodig en kunnen sinds 1 maart versneld worden afgewezen en teruggestuurd.

Mooi. En gaat dit dan ook gebeuren? Gaan we daar iets over horen in dit persbericht? (Antwoord: Nee.)

Uit de jaarcijfers 2015 die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)  vandaag heeft bekend gemaakt, blijkt dat vorig jaar vooral Syriers (circa 27.700) en Eritreers (circa 8.400) naar Nederland kwamen.

Oké, dat maakt dus nog niets duidelijk. En, trouwens, hoe werd met zekerheid vastgesteld dat deze mensen inderdaad uit die landen kwamen? Tenslotte: wie zegt uit deze landen te komen, komt in de asielprocedure. Dus wie dat niet doet, is er zeker van toch in Nederland te kunnen blijven, bijvoorbeeld in het illegale circuit. Kennelijk zien deze mensen dat niet als een probleem. En waarom dan niet? En: wie na verloop van tijd tegen de lamp loopt, heeft maar mooi lange tijd van de Nederlandse staat kunnen leven. Toch? En gaat daarna ook niet weg. Toch?

In totaal dienden in 2015 58.880 asielzoekers een asielaanvraag in.

Ja, dat maakt ze namelijk formeel gezien tot ‘asielzoekers’. Zijn er ook nog andere ‘asielzoekers’ dan? Vreemde formulering derhalve. Maar niet onbelangrijk. De meeste illegale immigranten in de EU reizen door. Maar over de ‘doorreizers’ in Nederland dus geen nieuws? Trouwens: de meeste illegale immigranten komen hier niet als zogenaamde ‘asielzoeker’ maar gewoon omdat ze hun visum laten verlopen. Waarom horen we daar niets over?

Door de grote instroom zijn de wachttijden tot asielzoekers door de IND in behandeling kunnen worden genomen afgelopen jaar opgelopen tot ongeveer zeven maanden nu.

Dat is dus goed nieuws voor de illegalen en slecht nieuws voor de Nederlandse belastingbetaler. Hoeveel kost zoiets eigenlijk? Waarom horen we niets over deze kostenverhoging?

Het totale inwilligingspercentage (exclusief nareis) was in 2015 circa 70%.

Wat? De grenzen staan open. Iedereen komt van overal naar Nederland. Er is nauwelijks gelegenheid om goed te controleren of het om echte oorlogsvluchtelingen gaat en toch krijgt zo’n enorm hoog percentage een piekfijne woning waarvoor de eerste de beste Nederlander minstens tien jaar voor op de wachtlijst moet staan? Plus uitkering, Plus ziektevergoeding. Plus plus plus.

Ook begin 2016 bestond het grootste deel van de 4.400 eerste aanvragers uit Syriers. Dat waren er in de eerste negen weken van dit jaar circa 1.000.

Ja zeg. Iedereen liegt hier. De procedures blijken vastgelopen. En toch kan diezelfde overheid al zo snel vaststellen dat het hier om ‘Syriërs’ gaat? Maak dat de kat wijs.

In totaal zijn in deze eerste 9 weken ongeveer 6.300 asielaanvragen gedaan. Het gaat hierbij om circa 4.400 eerste asielaanvragen, 300 herhaalde asielaanvragen en 1.600 ingereisde nagekomen gezinsleden van mensen die al een asielvergunning in Nederland hadden.

 

Ach kijk, de gezinshereniging begint al aardig op gang te komen. Dit zijn dus blijvertjes. Horen we daar nog iets over in dit persbericht? (Nee dus.)

Naast Syriers kwam begin 2016 eenvijfde van de eerste aanvragen van asielzoekers uit Albanië, Servië en Kosovo (samen circa 900 asielzoekers), landen die door Nederland worden gezien als veilig land van herkomst. Uit Albanië kwamen in deze periode 500 asielzoekers, uit Servië meldden zich 200 asielzoekers en uit Kosovo 200. Bovendien dienden nog kleinere aantallen asielzoekers uit andere veilige landen aanvragen in. Dat brengt het totale aantal asielaanvragen van mensen uit veilige landen op een kwart van alle eerste aanvragen.

Zeiden die mensen gewoon zelf al dat ze uit een veilig land kwamen? Dan wisten ze dus dat ze geen schijn van kans maken. Dan kan dat ze kennelijk zelf ook niets schelen. Ze komen om te blijven namelijk. Of was dit misschien puik onderzoekswerk van de Nederlandse ambtenaren? Wie gelooft dat?

Asielaanvragen van mensen uit veilige landen van herkomst worden met voorrang behandeld. Zij worden direct na aankomst in Nederland door de IND gehoord en in principe afgewezen. Voor deze zaken geldt vanaf 1 maart ook een snelle procedure. Deze bestaat uit één gehoor. Asielaanvragen van asielzoekers uit een veilig land kunnen worden afgewezen als kennelijk ongegrond. Dit betekent onder meer dat de afgewezen asielzoeker de uitkomst van zijn beroep niet in Nederland mag afwachten en per direct Nederland moet verlaten. Ze hebben dan ook geen recht meer op opvang. Een asielzoeker uit een veilig land van herkomst krijgt wel de kans om aan te tonen waarom het land in zijn specifieke situatie eventueel niet veilig is. Hij moet echter meer doen om aan te tonen dat hij bescherming nodig heeft.

Leuk om te horen hoe de procedure werkt. Maar wat gebeurt er in werkelijkheid met deze mensen? Waarom ontbreekt de informatie hierover?

Een land wordt als veilig land van herkomst beschouwd als er geen sprake is van vervolging wegens bijvoorbeeld ras of geloof, foltering of onmenselijke behandeling. Landen als Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië staan op de lijst met veilige landen, evenals bijvoorbeeld Marokko en Mongolië en andere landen in Europa, Oceanië en Amerika.

Gaat dat bijvoorbeeld niet ook op voor veel mensen die uit Turkije komen? Waarom wordt daar niets over gezegd?

Asielzoekers die zich eerder in een ander Europees land hebben geregistreerd en zich daarna in Nederland melden (de zogeheten Dublinclaimanten), kunnen worden teruggestuurd naar dat Europese land om daar de asielprocedure te doorlopen. Ook deze groep wordt met prioriteit behandeld door de IND. Door deze Dublin-claimanten en asielzoekers uit veilige landen met voorrang te behandelen, houden ze niet langer maandenlang opvangplekken bezet. Deze plaatsen heeft staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) hard nodig voor de overige categorieën asielzoekers.

Leuk en aardig, al die papieren informatie., maar we weten nu toch echt wel dat het akkoord van Dublin binnen de EU allang niet meer wordt uitgevoerd. Met name door het onverantwoorde gedrag van Merkel. Waarom gaat de Nederlandse overheid maar door ons een rad voor ogen te draaien?

Kortom, zomaar wat vragen die u niet terugzag in de mediaberichten vandaag. Omdat de media niet kritisch zijn over immigratie. Dat weten ze bij de overheid ook wel. Daarom gaan ze gewoon maar door met hun spookpersberichten waarin niets wordt gezegd over de werkelijkheid met de illegale immigratie.

 

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

26 Reacties

 1. Goed stuk! Ze kijken dus alleen naar wie er binnenkomt, of die voldoet aan asielcriteria en dergelijke, maar niet naar de capaciteit van de ontvangende samenleving. Of er nu honderd onaangepaste mee-eters op de drempel staan of honderd miljoen: als ze zielig zijn komen ze binnen. Het is dus een open einde regeling met blanco cheque. De zielige immigranten worden barmhartig in de watten gelegd, de arme burgers die ervoor moet opdraaien worden harteloos weggezet en uitgeknepen. Zo te zien zullen ze dus net zolang doorgaan met volstoppen tot de boel barst.

 2. Hebben we eindelijk de Balkan helemaal afgesloten, komen ze met een luchtbrug.

 3. g.h.m.leferink

  15 maart 2016 op 19:59

  Slinks Links heeft zo te zien nogal wat vrindjes onder de ambtenezen op de ministeries en bij de MSM. Dus krijgen we zieligheidsbeelden voorgeschoteld, om ons tot het punt te brengen van “Die verkleumde moeders en kindertjes kun je niet aan hun lot overlaten!”
  Waarbij Haagse kliek en MSM-gluipers gemene zaak maken. En nergens door de MSM of regeringsvoorlichters verteld wordt dat OPVANG IN DE EIGEN REGIO maar zo’n 10 % kost van dezelfde opvang hier! Als ex-voorzitter van een stichting die weeskinderen helpt in de Kaukasusregio weet ik waarover ik praat! In tegenstelling tot de Binnenhof-papegaaien.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 4. De Rijksoverheid is een politiek gekleurde instantie, incl haar ambtenarenkorps en diensten. Je ziet dit aan de door Joost besproken info van die kant. Die carrièreknaap,die Immigratie doet,heeft geen boodschap aan waarheid en juistheid,zijn chef Rutte leerde hem hoe je moet liegen en manipuleren.
  Gevolgen van welke cijfer dan ook,moeten we zelf inschatten,niet alleen wij,vooral de Duitsers en Oostenrijkers. Zo zit daar een PvdA kanselier Faymann,die bijna 39000 asieleisers per jaar nog wel OK vindt. Je moet dit maal 4 nemen,want broedkippen,kinderen wellicht paps en mams en opa en oma komen er ook aan. Gaat overal zo,ook in NL. 156 000 islamsoldaten en uitkeringen voor de Oostenrijker. Doe dit 5 jaar. Dan heeft Oostenrijk binnen 5 á 6 jaar er 800.000 zorgen bij en telt het vml n 1,3 miljoen islamieten op een bevolking van ruim 8 miljoen. Media noemen dit ‘grenzen stellen aan aantallen’.
  Bovengenoemd bericht wijst op deze ontwikkeling ook hier,alleen nog ernstiger.

 5. Leo KarelJan

  15 maart 2016 op 16:26

  Dit is weer zo’n geval van leugens, bedrog en gebakken lucht. Uit betrouwbare bron weet ik dat vrijwel niemand terug gaat. Over die zogenaamde terugkeer krijg je ook amper cijfers, want die zijn dramatisch.
  Steeds verzinnen die lui weer wat nieuws, ook als ze uit veilige landen komen. En die achterlijke regelgeving maakt dat ook gewoon mogelijk.
  We worden bedrogen, voorgelogen en er wordt niets maar dan ook niets gedaan om de stroom in te dammen, laat staan de grenzen te sluiten. Dat laatste is de enige mogelijkheid: dicht en als iemand toch nog binnenkomt: geen procedure en daadwerkelijk uitzetting. En geen enkele ondersteuning. Maart dat is een utopie: NL gaat gewoon door met de tsunami aan achterlijkheid, armoede en criminaliteit. De hele regentenkliek doet mee: de PVV is de enige uitzondering. En denk niet dat partijen als het CDA het anders gaan doen: het is één kliek. En iedereen ( behalve PVV ) wil in de EUSSR blijven en wil die internationale verdragen niet opzeggen.

 6. Vanavond krijgen we ongetwijfeld via de NPO onze portie evangelie:
  – Jeugdjournaal, vluchtelingen zijn zielig en moeten geholpen worden
  – Journaal,vluchtelingen zijn zielig en moeten geholpen worden
  – DWDD,vluchtelingen zijn zielig en moeten geholpen worden
  – Pauw,vluchtelingen zijn zielig en moeten geholpen worden
  enzovoorts. Natuurlijk gekruid met wat tranentrekkers, om als glijmiddel te dienen om ons land nog verder te laten vollopen.
  En de meeste Nederlanders kunnen hieraan geen weerstand bieden, want de NPO drukt op allerlei knopjes die medelijden opwekken of oergevoelens van hulp geven triggeren.
  Zo zal de media het voormekaar krijgen dat ons land over enkele tientallen jaren onleefbaar zal worden, omdat de meeste mensen gehersenspoeld zijn. Natuurlijk kan het zijn dat mensen hulp nodig hebben, en die moeten ze ook krijgen, maar het mag niet zo zijn dat de grenzen dan geopend worden voor heel Afrika en het Midden Oosten zoals nu.

 7. “In NL leven we als Nederlanders. Elke minderheid, van overal, die wil leven in Nederland, om te werken en te eten in Nederland, spreekt Nederlands, en moet de Nederlandse wetten respecteren.
  Als ze de sharia prefereren, en het leven leiden van een moslim, dan adviseren wij hen om naar die plaatsen te gaan waar dat is de wet. Nederland heeft geen islamitische minderheden nodig. Minderheden hebben Nederland nodig, en we zullen ze geen speciale privileges toekennen, of proberen om onze wetten te veranderen om beter bij hun wensen te passen.
  Het maakt niet uit hoe hard ze roepen ‘discriminatie’. We tolereren geen gebrek aan respect voor onze Nederland cultuur.
  De Nederlandse gewoontes en tradities zijn niet compatibel met het gebrek aan cultuur of de primitieve manier van sharia wetgeving en moslims”

  hoogachtend Poetin,en gelijk dat hij heeft!!!

 8. Zelfs diegenen die uit Syrië of Eritrea kwamen, zijn door heel wat EU landen gereisd en zouden dus, volgens de EU regels ,in het eerste land dat bezocht wordt asiel moeten aanvragen .
  Dat is niet gebeurd en daarom zou de aanvraag niet behandeld moeten worden.
  Maar helemaal bizar wordt het, dat ze dadelijk ook nog een paspoort krijgen en hier altijd mogen zijn.Waarom nooit eens tijdelijke status geven?
  Dadelijk zijn er ruim 17 miljoen mensen hier en met name onze AOW’ers kunnen fluiten naar hun verdampt pensioen omdat de linkse hobby veel te veel kost.

  • Met alle AOW’ers die hun volwassen leven lang PvdA, SP, Groenlinks gestemd hebben en door hun stemgedrag hun pensioen verliezen mag en kan men geen medelijden hebben. De overige AOW’ers verdienen betere oude decennia.

 9. Met alle AOW’ers die hun volwassen leven lang PvdA, SP, Groenlinks gestemd hebben en door hun stemgedrag hun pensioen verliezen mag en kan men geen medelijden hebben. De overige AOW’ers verdienen betere oude decennia.

 10. Ook Syriers zijn veilig in eigen land. In Damascus is geen oorlog, de stad is veilig. In Damascus merkt men praktisch niets van de oorlog, afgezien van hier en daar een veiligheidscheckpoint en een voorbijrijdende militaire colonne. Syriers hebben dus geen enkele geldige reden om te vluchten.

 11. Sint Nicolaas

  15 maart 2016 op 10:48

  Deze bedriegerij door de staatsaangestuurde media in NL is al sinds jaar en dag een feit. Als men een ander geluid pleegt te ventileren dan wordt er Direct censuur op losgelaten. Recent nog, toen Spitsnieuws zogenaamd opging in Metro. Op Spits werd er dagelijks heel wat afgereageerd, en vooral op topics zoals immigratie, criminaliteit en PVV. Totdat de site plat ging en men zogenaamd verder kon reageren op Metro maar dan wel inloggen met een Facebook account. U ruikt hem al ? Was het niet die flapdrol van een Asscher die ging praten met Facebook en onder andere Twitter over “ongewenste” uitlatingen ? Juist ! Dat komt dan nog uitgerekend van Asscher, zelf een Jood, die maar niet wil toegeven en inzien dat hij met de ongecontroleerde en door de NL staat gefaciliteerde instroom van muzelmannen en vrouwen de aartsvijanden van de joden een gespreid bedje aanbiedt. Maar goed, dat even terzijde. Sindsdien is het op de site van Metro oorverdovend stil qua reguursels.

  • Sint Nicolaas

   15 maart 2016 op 10:57

   Sint is zelf van Spits op een paar andere sites gaan kijken en wat commentaren in gaan sturen en voila, als je dan reageert zoals je pleegt te doen op Spits dan is je commentaar verwijderd en heb je een IP-ban aan je broek. Zover is het dus al in NL waar we toch vooral vrijheid van meningsuiting moeten hebben maar dan alleen als het de gevestigde politieke kliek uitkomt. Walgelijk ! De waarheid doet pijn en wordt graag onder het tapijt geveegd door de lieden van de PvdAllochtonen, Dommecraten 66 en andere landverraders. Verbaasd me nog immer dat de reaguurders van de toenmalige Spits de site van Joost niet ondekt hebben. Hier kan tenminste nog de keiharde waarheid worden gezegd, ook al is deze nog zo ongemakkelijk voor alle links kerkelijken en gutmenschen die willens en wetens NL volledig naar de klote helpen. Sint zit al jaren in het buitenland ivm. werk maar zols het nu in NL er voor staat is de behoefte om terug te keren reeds lang gaan varen.

   • Sint Nicolaas

    15 maart 2016 op 11:08

    Sint krijgt ook regelmatig vraag uit NL of er alsjeblieft geen werk en huis is voor de achterblijvers. Die hebben het helemaal gehad met NL. Ze komen niet meer rond, zijn het zat met de verharding, de verloedering, de onveiligheidsgevoelens, de €U bemoeienis, de achteruitgang van de zorg, het onderwijs en het leefmilieu in het algemeen. Dit zijn geen “incidenten” zoals met het graag pleegt te benoemen maar uitspraken en feiten die Sint van bijna iedereen die hij spreekt te horen krijgt. Als er zo’n bedrukte, vijandige stemming onder het volk heerst dan is er heel duidelijk wat mis met de NL samenleving. Signalen zijn er genoeg maar net als met tutje Merkel in Duitland is dat geen reden om het beleid aan te passen. Het volk is murw geslagen, vertrouwt de politiek niet meer die gelijktijdig roeptoetert dat de economie weer aan het groeien is. Ja, logisch. Volgend jaar verkiezingen dus dan trekken we die smerige leugen weer uit de kast.

    • Sint Nicolaas

     15 maart 2016 op 11:17

     NL wordt geregeerd door een stelletje “ouwe jongens krentebrood” elitairen die geen feeling hebben met de maatschappij, niet luistert naar het volk en de signalen die het volk uitzendt niet oppakt of beter nog, niet WIL oppakken ! Eigen gewin, macht en onderdanig aan Brussel en vooral de muzelmedemens niet beledigen of in de wielen rijden want die hebben me toch een stel lange tenen ! Schijt aan eigen volk wat slechts de rekening gepresenteerd krijgt van het doordrambeleid van Rutten en Samsom. Bek houden, inschikken en betalen. Schoften zijn het, de media inkluis die het volk willens en wetens dom houden, althans, dit proberen ! Gelukkig zijn er steeds meer die inzien hoe de vork werkelijk in de steel zit. hopelijk vertaald zich dat volgend jaar bij de verkiezingen. Zou wel eens de laatste kans kunnen worden om nog iets van NL te redden.

 12. Joost demonstreert hier treffend wat een journalistieke benadering is. Het is schandalig dat dit in de MSM niet gebeurd, dat noemt men dan kwaliteits journalistiek. Me hoela!
  .
  Als dit de normale journalistieke norm zou zijn, zou het nooit zo ver zijn gekomen met die immigratie ellende.
  .
  Maar nee, er is bewust en massaal gekozen de andere kant op te kijken en het volk voor te liegen, want ‘we’ willen Janmaat/Fortuyn/Wilders natuurlijk niet aan stemmen helpen.
  .
  Vuile elitaire klootzakken!

 13. De media en politici vechten schouder aan schouder om de immigratie uit Afrika en Midden Oosten te laten voortduren in Nederland en andere landen, bij voorkeur via emotionele chantage, het tonen van kinderen en vrouwen terwijl die een minderheid zijn. De media wil dat alle breinen dezelfde kant op wijzen. De Nederlander moet weer terug geperst worden in het multiculturele harnas.

  Voordat er internet was kon de media nog mensen die bepaalde vraagtekens zetten demoniseren. Dat gaat nu wat moeilijker, dat is winst.

  Ook kunnen mensen dankzij internet door de leugens van de media heenprikken. Dat doet pijn en daarom wordt het steeds moeilijker te reageren op persberichten, of wordt er eerst een screening gedaan. Het benoemen van sommige feiten is zelfs verboden, want niet in overeenstemming met staatsevangelie.

  In Duitsland heeft Merkel ervoor gezorgd dat Facebook gecensureerd wordt van te kritische berichtgeving over de immigratie.

  De elite is gevaarlijk bezig.

  • g.h.m.leferink

   15 maart 2016 op 19:37

   ‘Koffij’, helemaal met je eens!
   Maar blijkbaar heb ik DIT gemist in de media: “In Duitsland heeft Merkel ervoor gezorgd dat Facebook gecensureerd wordt van te kritische berichtgeving over de immigratie.” Wanneer en waar en hoe heeft ‘Angela de naiëveling’ Facebook gemuilkorfd? Kan ze dus t`ch doortastend zijn, mits het maar autochtonen betreft?
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 14. Er komen al 40 jaar lang vele (illegale) Marokkanen en Turken naar Nederland. Dat is dus niets nieuws. Nu is er een tsunami., dat is dus een (klein) beetje anders. Wel is het nieuw dat er eindelijk eens wat gezonde vragen gesteld worden, zoals op deze goede site van Joost Niemoller. Er zijn in het verleden wat pogingen tot verandering van beleid door een paar politici en wat anderen gedaan en dat liep slecht af. Er zijn nu wat schuchtere protesten zoals die 200 (!) Pegida demonstranten, laatst in Amsterdam. Vandaag roepen er velen: Dit willen we niet! Zijn dat die 200 Pegida demonstranten die dit roepen? Dan zal Joost nog een hoop artikelen moeten schrijven voordat er werkelijk iets gaat veranderen bij wat al 40 jaar dagelijkse werkelijkheid is. Want al die PVV stemmers, de volgende verkiezingen zullen het uitwijzen of er werkelijk zulke grote aantallen zijn, nemen niet eens de moeite om te demonstreren. Tenzij ik me helemaal vergis, wat ik hoop. Daarbij alvast mijn excuses.

 15. Realpredictor

  14 maart 2016 op 21:57

  Als 97% van de 100% geen vluchteling is (lees hier), betekent dit dus dat wij een invasie van 69% aanranders, verkrachters, rovers, handophouders en (potentiële) terroristen in Nederland hebben opgenomen!
  https://eunmask.wordpress.com/2016/03/14/zeventig-procent-asielzoekers-krijgt-verblijfsvergunning/

 16. Goede vragen alleen kun je van een persbericht wellicht niet al te veel achtergronden en toelichting verwachten normaliter. Maar in dit geval had men inderdaad wel iets meer kunnen zeggen gezien het publieke belang en de discussie.

  Toch klopt deze blog ook niet helemaal: “en piekfijne woning waarvoor de eerste de beste Nederlander minstens tien jaar voor op de wachtlijst moet staan? Plus uitkering,…”

  De eerste de beste Nederlander zou nooit accepteren een paar weken, laat staan maanden of langer te moeten verblijven in iets als de tijdelijke opvang en wacht dus op z’n huis in een *gemiddeld* meer comfortabele, menswaardige situatie.

  Verder is het nieuw voor mij dat ze een “uitkering” krijgen, volgens mij is het zakgeld voor basic eten en kleding, echt niet meer tot er een status met werkvergunning is. Niet te vergelijken.

  Als je kritisch bent dan mag dat maar het wordt al snel pot verwijt ketel zo…

  • @DirkM. Als je het zak- en kleedgeld optelt bij de economische waarde van de andere verstrekkingen dan heeft men minstens zoveel inkomen als een bijstandsgerechtigde. De hele handel is daar trouwens van afgeleid. De zak- en kleedgeldbenaming is al bijna zo oud als de weg naar Kralingen. Als zak- en kleedgeld voor u geen uitkering is, dan noemt u het maar een gift maar het resultaat is exact hetzelfde. Gek dat u niet reageert op: op de lijst met veilige landen, evenals bijvoorbeeld Marokko. Daar ontbreekt in de opsomming Turkije. Immers, als je per jaar een miljoen mensen kunt doorlaten en daar ook nog 6 miljard voor krijgt dan moet je een veilig land zijn. Trouwens waarom worden alle reeds in Europa aanwezige Marokkanen en Turken (miljoenen die geen vluchtverhaal hebben) niet ingewisseld tegen asieleisers? Zijn we wellicht meteen van andere interne problemen af. Marginaal werkt niet dus moet je het groot zien.

 17. Dirkm,
  De eerste de beste Nederlander zal ook nooit accepteren dat een huurwoning voor zijn neus wordt weggekaapt door een immigrant. Maar hij heeft geen keus, en moet wel accepteren wat de elite achter zijn rug om bekokstooft. Het enige wat hij nog kan doen is PVV stemmen. Dat doet hij dus ook.

 18. Ja, zo wordt ons een heel groot rad voor de ogen gedraaid.

  • De werkelijk daders zijn de mensen (lees: criminelen) achter de schermen.
   Maar iedere regering die dit toelaat, dient er direct uit en afgezet te worden.
   Desnoods zonder verkiezingen, want verkiezingen is het ERKENNEN van dit systeem dus ook van deze/betreffende regering!!!

   Wanneer wordt dit al deze arme mensen eens duidelijk?

   Het enige is SAMEN gezamenlijk, met z’n alleen kunnen WE alleen IETS doen en
   niet als we allemaal door elkaar lopen ieder met z’n eigen belangen en soros eh sores!

 19. .
  bloody shame dus weer Nederlandse Overheid en Pers-consorten
  chapeau maar weer eens ( uiteraard) Joost….