Burger deed aangifte tegen Kamer wegens overtreden referendumwet. Doe het ook!

Door Joost Niemöller

Gisteren lag een motie voor van Harry van Bommel, waarbij de Kamerleden alleen maar werden opgeroepen de referendumwet te gehoorzamen. Een kleine meerderheid stemde tegen de motie en besloot dus willens en wetens met de wet te breken.

Alfred Kok, een gewone burger als u en ik, keek nog eens goed naar de wet en zag toen dat er sprake is geweest van een misdrijf door deze Kamerleden.

Alfred Kok:

Ja ik maak me echt woest om die dictators in Den Haag die denken echt dat wetten en regels kunnen worden toegepast naar hoe het hen uitkomt. En de eigen bevolking wordt volgens mij gezien als puur belastingbetalers waar men zich verder niks van hoeft aan te trekken.

De woede is terecht. Aan wetsonduiking mogen wij niet doen, en Kamerleden evenmin. Kok besloot dus om aangifte te doen. Hij deed dit bij de politie. Daar wist men eerst niet wat er met die aangifte gedaan moest worden, maar het werd wel genoteerd in het systeem. Vervolgens raadde de politie Alfred Kok aan om ook aangifte te doen bij de officier van justitie. Hierna kan dan de officier van justitie bepalen of er alsnog aangifte bij de politie gedaan kan worden. Ja, we leven in een bureaucratie of niet.

Maar de politie liet ook weten dat er bij meerdere aangiften instructies komen over het doen van aangiften.

Voor de duidelijkheid: dit is iets anders dan de procedure die Wilders volgt. Die klaagt het kabinet aan wegens nalatigheid.

Wat u nu doen kunt doen, is heel simpel. Copy/paste onderstaande aangifte, zet uw naam eronder, en dien hem in bij de politie.

 

Politie

Betreft: Aangifte van het aanzetten tot het plegen van een ambtsmisdrijf.

Datum: 20-04-2016

Ik wil bij deze aangifte doen voor aanzetten tot het plegen van een ambtsmisdrijf.

Op 6  april vond het referendum plaats over het associatieverdrag met de Oekraïne.

De volgende vraag werd aan de kiezer voorgelegd. Bent u voor of tegen het associatieverdrag.

Niet aan de orde was of er een beetje of een aangepast associatieverdrag acceptabel was.

Inmiddels is duidelijk dat de kiesdrempel is gehaald en dat en overgroot deel van de stemmers zich heeft uitgesproken TEGEN het associatieverdrag. Dit betekent dus niet een aangepast associatieverdrag. Tegen het associatieverdrag betekent  GEEN associatieverdrag.

Artikel 11 van de referendumwet is helder (zie bijlage 1). Er zal zo spoedig mogelijk een voorstel van wet moeten worden ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet.

Het woord uitsluitend geeft naar mijn mening aan dat er slechts de keuze is tussen ratificeren of niet ratificeren. Wat de regering wil is maanden uitstel om het associatieverdrag aan te zodanig aan te passen dat dit (zonder de overwegingen van de stemmers te kennen) dat ratificatie van associatieverdrag alsnog kan worden bekrachtigd. Deze mogelijkheid wordt door artikel 11 van de referendumwet NIET geboden.

Het is hom of kuit: ratificatie bekrachtigen en de stem van het volk negeren of intrekking van de goedkeuringswet.

Omdat de regering niet is gekomen met, zoals artikel 11 referendumwet voorschrijft, met een wetsvoorstel van een wet ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet, heeft geleid tot een motie binnen de 2e kamer (bijlage 2). Deze motie kwam gisteren 19 -4 -2016 in stemming. In feite roept deze motie alleen maar op tot het uitvoeren van de wet. Een tegenstem betekent derhalve dat in feite wordt opgeroepen tot het overtreden van de wet.

De motie werd helaas met een klein verschil verworpen.

Met het tegen motie Van Bommel stemmen, wordt gelet op de plannen van de regering, aangezet tot het niet volgen van de wet. Artikel 11 is duidelijk: uitsluitend een wetsvoorstel tot goedkeuring van ratificatie of vernietigen van de ratificatie is mogelijk. Een tussenweg wordt niet geboden in de referendumwet. De regering heeft uitgesproken dat men tijd nodig heeft om met belanghebbende partijen te spreken om zo tot een aangepast associatieverdrag te komen. Echter Artikel 11 biedt deze mogelijkheid niet. En dat zou derhalve een ambtmisdrijf opleveren.  Met het tegen de motie Van Bommel stemmen wordt derhalve naar mijn mening aangezet tot het plegen van een ambtsmisdrijf.

Uiteraard kunt u ook zelf uw eigen aangifte formuleren.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

25 Reacties

 1. In het weekend gaat een mail uit naar het OM in Maastricht. Eens zien wat hun reactie is om dit ambtsmisdrijf niet aan te pakken.
  De wet is hier heel duidelijk over.
  Wetboek van Strafrecht, titel XXVIII: Artikel 355
  Wetboek van Strafvordering : Artikel 162 (buitengewoon)opsporingsambtenenaren zijn wettelijk gezien (art. 162 Sv) zelfs VERPLICHT om aangifte te doen tegen Het Kabinet en de tegenstemmers.
  Artikel 161, Tweede boek Wetboek van Strafvordering schrijft: Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of klacht te doen.

  Deze weigering door de korpschef van de basiseenheid Echt krijgt nog een staartje.

 2. Vol goede moed ging ik vandaag naar het politieburo in Echt (Ik had een afspraak gemaakt).
  Met de bewuste brief ging de dienstdoende agent naar de korpsbeheerder. Na een paar minuten kwam hij terug.
  Men weigerde de aangifte van een ambtsmisdrijf op te nemen. Ik moest maar naar Den Haag gaan.
  Ik kreeg de indruk dat de korpsbeheerder geïnstrueerd was vanuit Den Haag.

  Ben benieuwd wie dit ook meegemaakt heeft.

 3. Sint Nicolaas

  21 april 2016 op 12:39

  Goed initiatief en hopen dat er inderdaad een veroordeling uit komt maar NL kennende komt men er uit met een k*tsmoes en wordt alles met de mantel der liefde toegedekt. We hadden ook niet anders verwacht toch ? Volk zegt nee, regering doet het tegenovergestelde. Net zoals het massale NEE bij de €uropese grondwet die via de achterdeur alsnog onder een andere naam door ons aller strot werd geduwd. Met dank aan JP Bakvanellende, de landverrader. Rutte die moet slechts opzitten en pootjes geven want Brussel rules. Die hebben vast wel even gebeld met Markie en hem op het hart gedrukt dat de €U geen tegengeluid duldt en er vast nog wel een leuk baantje lonkt bij die Club als hij de uitslag maar in de Wind slaat. Timmermans is hem immers al voorgegaan. Na de MH17 krokodillentranen bij de VN was hij plotseling verdwenen. How convenient ! En we slaan ons zo op de borst omdat we het zo goed doen in de wereldwijde corruptie index. De hele €U is een bonk corruptie. Ouwe jongens krentenbrood !

 4. Of topic: De Postcode knaller van 25 miljoen dollar ging deze keer weer naar….. Hilary Clinton http://iturl.nl/snlsZ_a Dit lijkt mij verboden en strafbaar dat goede doelen instellingen politieke organisaties steunen Soros heeft ook een goede doelen dekmantel

 5. Ondersteun deze: http://www.worldofcrowdfunding.com/rechtszaak-rutte-referendum
  Heeft meer effect.. Aanpakken dat corrupte tuig.

 6. P. van Lenth

  21 april 2016 op 00:02

  Sjongejonge, Joost. Dan kan je toch wel even de moeite nemen om die stomme taalfouten eruit te halen?!

 7. Hoe doe je precies aangifte? Hoe bereik je de politie als je niet naar het bureau kunt of wilt gaan? Internet: aangifte kan bij mijn weten alleen in een aantal vastomlijnde categorieën van zgn. kleine criminaliteit (zoals fietsendiefstal). Iets minder concreet, wordt het al gauw lastig of onoverkomelijk.

  Met andere woorden: hebben de wouten in mijn regio een emailadres? Zou het niet weten eigenlijk.

  Ik heb overigens het postadres van de Hoofdofficier van Justitie in Den Haag. Die heb ik drie brieven gestuurd waarin ik hem duidelijk maakte dat of Wilders niet vervolgd moest worden of anders en Wilders en Samsom en Spekman en hem ook een klein college spreidingsbeleid Grote Steden gegeven (minder Marokkanen in 070-ghetto’s, waar is daar in vredesnaam mis mee?). Ook deed ik mijn beklag over burgemeester Hubert Bruls van Havana aan de Waal. Maar ik was geen belanghebbende; ik woonde niet in 024 (wat gelul is natuurlijk).

  • Bernadette de Wit

   21 april 2016 op 16:42

   Ik heb aangifte proberen te doen in 020 bij politiebureau d.m.v. een papieren brief. Die verwezen mij naar het OM . De dienstdoende agent heeft de verwijzing (met stempel en handtekening) op de enveloppe vermeld en ik heb de aangifte zo doorgestuurd naar de Officier van Justitie in 020.
   Afwachten.

 8. Ik wil bij deze aangifte doen? Wat wil je bij deze aangifte doen? Een cadeautje?
  -wil +N

  Ik doe bij dezeN aangifte.

  Deze brief is een goed begin, en een peer-review is nodig. Ik vind het een warrig verhaal.

 9. Forum voor Democratie is al bezig met het aanspannen van een Kort Geding tegen de Nederlandse staat. Goed en helder initiatief.
  http://forumvoordemocratie.nl/wp-content/uploads/2016/04/Sommatiebrief-NL-Staat-20-april-2016-1.pdf

 10. Goed initiatief maar ik ben er niet gerust op zoals het is geformuleerd.
  Laat een deskundige hier even naar kijken om aan te geven wie of wat exact moeten worden aangegeven.

  • Bernadette de Wit

   21 april 2016 op 16:39

   Zie de door mij geredigeerde versie.
   1) Minpres Rutte pleegt en ambtsmisdrijf
   2) Tegenstemmers tegen motie-Van Bommel zetten aan tot plegen ambtsmisdrijf.

 11. En nu we het toch over Oekraine hebben; Brussel wil zo snel mogelijk visum vrije toegang tot de EU voor Oekrainers. Oekraine ligt geheel op zijn gat. Veel Oekrainers zullen (definitief) naar West Europa komen. Oost Europese landen zullen hen weren, die kennen hun buren maar al te goed. Kenissen vertellen mij dat West Europa zich de borst kan nat maken: Jullie zullen van moslims gaan houden…wordt mij verteld.
  http://en.interfax.com.ua/news/general/338951.html

  • Nou dat ben ik niet met je eens Er zijn al heel veel Oekraïners in Nederland ze passen naadloos in onze cultuur. Je weet niet eens dat ze er zijn . Daarom liever Polen, Oekraïners en Russen dan Turken . Niet dat Turken slecht zijn Het zijn vaak prima werkers maar ze vormen, vaak, clusters eisen eigen gebieden op Dwingen hun Turkse Islamitische rechten af . Daarom als het toch moet maak dan de goede keuzes .

   • Het zijn niet mijn woorden alhoewel ik het wel opgeschreven heb. Maar toch, we hebben zelfs een Marokkaanse tweede kamer voorzitter. Hoe meer wil je nog inburgeren? Maar hoe zit het met de de rest van haar landgenoten? Ik heb het niet over een beperkt aantal beter opgeleiden. Ik heb het over miljoenen laag opgeleide, arme Oekrainers die wellicht een heel ander besef hebben van wat een rechtsmaatschappij is dan wij. Kijk eens wat een puinhoop het is in dat land. Is dat alleen de schuld van een paar oligarchen? Misschien. Enfin, het kan best zijn dat ik het en mijn kennissen het mis hebben. Laten we het hopen. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 12. Ten overvloede Oekraïners , O.Europeanen, Russen zijn goed opgeleid en hun cultuur is gelijk aan de onze . Deze uitwisseling is hoe dan ook een win-win situatie en geeft een optimistische blik op de toekomst Er is heel veel te doen in die landen we hebben elkaar nodig De kennis die zij hier opdoen gebruiken zij in hun eigen land want hier blijven doen de mesten niet is mijn ervaring We moeten zeker ons niet laten opstoken door de Amerikanen die dat helemaal niet zien zitten dat Europa met O.Europa Rusland gaat samenwerken Er zijn heel veel Nederlanders en Nederlandse bedrijven in deze landen . Ik heb jaren lang commerciële uitwisseling, samenwerkings- projecten met deze landen georganiseerd. Naast mijn eigen bedrijfsactiviteiten
  Het is jammer dat daar zo weinig ruchtbaarheid aan wordt gegeven Ik vermoed dat het is om de concurrent weg te houden. Ik merkte dat veel Nederlandse bedrijven niet wilde dat zij in onze referentielijst werden vermeld

 13. Heel goed initiatief. Deze aangifte zal veel politieke schade aanrichten. Nu ook de Eerste Kamer nog even kietelen over dit politieke geneuzel, hetgeen de dierenpartij aangaf te doen. Hopelijk worden de aangiftes in behandeling genomen. En uiteindelijk door een niet D66 rechter, een hele oude rechter, vlak voor zijn of haar pensioen, die geen carriere meer hoeft te maken. Misschien krijgen we dan een uitspraak volgens de normen van Vrouwe Justitia, dewelke dan in hoger beroep afgewezen gaat worden of uiteindelijk ergens in het Europese hof in een bureau la verdwijnt tot na de verkiezingen volgend jaar. Mark Rutte blijft gewoon lachen. Niet dat ik tegen deze aangiftes ben. Nee, integendeel. Maar wees bewust van de kater die misschien gaat komen.

  • NIX DOEN IS GEEN OPTIE.
   Bestrijdt hen met hun eigen middelen.

   • Helemaal mee eens, niets doen is geen optie, daarom heb ik ook aan het Forum voor Democratie gedoneerd. Thierry Baudet gaat over deze zaak een kortgeding aanspannen tegen Rutte. Ben benieuwd of dat lukt en dan naar het oordeel van de rechter.

    • @Cale. Baudet wordt naar verwachting niet-ontvankelijk verklaard. Immers, Rutte heeft uitstel gevraagd en voldoet daarmee nog steeds aan zo spoedig mogelijk. De fout ligt bij de wetgever (o.a. de Kamers) die heeft zitten slapen uitgaande van ons kent ons. Immers, eerder is het Rutte kennelijk niet mogelijk. Of dat waar is, is vers 2. Het is, zie ter zake bijv. GeenStijl, geen zaak voor de rechter omdat dit dan tevens kan worden gebruikt als handvat om bijv. Wilders aan te pakken. Als politicus ben je ingehuurd om iets te doen of na te laten. Is iemand het er niet mee eens dan is het wachten op de verkiezingen. Gezien het korte termijn geheugen in Nederland, wordt het in 2017 weer VVD/PvdA aangevuld met vult u maar in. Het blijft lood om oud ijzer. Enkel andere middelen kunnen aangewend worden maar Nederland is daar al vanaf 1830 niet geschikt voor. Het blijft dus huilen met de pet op en het recht van de sterkste.

     • Ja, jammer. Kijk eens naar de doorlopende demonstraties in Frankrijk en het afgelopen weekeinde in Londen. In Nederland gebeurd er niets. MH17 nabestaanden worden samen met de slachtoffers in stilte begraven. Hetgeen er momenteel in Nederland gebeurd is een grof schandaal maar niemand reageert. Ik zie het als vee dat naar de slachtbank wordt gevoerd. Keurig in de rij. Want als je protesteert en uit de rij springt ben je fout. En binnen twee minuten ben je dood. Het is een beetje een Bas verhaal. met alle respect, maar oh zo waar.

 14. Bernadette de Wit

  20 april 2016 op 16:41

  De referendumuitslag kan gezien de vraagstelling alleen betekenen dat het niet-handelsdeel van het associatieverdrag ‒ het deel dat over handel gaat, is een exclusieve bevoegdheid van de EU ‒ is afgewezen. Derhalve moet de goedkeuring van het associatieverdrag worden ingetrokken.
  Met haar afwijkende interpretatie zegt de regering ook dat zij de referendumwet niet wenst na te leven. Hiermee pleegt de regering een ambtsmisdrijf.
  In het Kamerdebat van 19 april j.l. over de uitslag van het referendum is een motie ingediend die de regering oproept tot het uitvoeren van de referendumwet. Deze motie met 75 tegen 71 stemmen verworpen.
  Aangezien artikel 11 van de referendumwet niet de mogelijkheid biedt tot nadere aanpassing van het verdrag, wordt met het tegen de motie stemmen in feite aangezet tot het niet naleven van de wet. Daarmee roepen de tegenstemmers op tot het (blijven) plegen van een ambtsmisdrijf.
  Ik verzoek u deze aangifte in behandeling te nemen emij te informeren over het…

 15. Bernadette de Wit

  20 april 2016 op 16:38

  Deel 2
  De regering heeft echter aangekondigd dat zij enkele maanden nodig heeft (tot na het referendum over een Brexit) om met de EU te onderhandelen over eventuele aanpassing van die onderdelen van het associatieverdrag die nog niet voorlopig zijn toegepast, zodanig dat het verdrag alsnog kan worden geratificeerd. In de ogen van het kabinet zou de afwijzing van het verdrag door de kiezer ook anders kunnen worden geïnterpreteerd, als een advies om nog eens naar het verdrag te kijken.
  Hiermee zegt de regering in feite dat zij de uitslag van het referendum naast zich neerlegt. Niet aan de orde was immers of een aangepast verdrag aanvaardbaar was voor de kiezer. Het woord ‘uitsluitend’ in artikel 11 van de referendumwet houdt in dat de keus slechts is tussen ratificeren of niet ratificeren van het verdrag.

  Deel 2 van 3.

 16. Bernadette de Wit

  20 april 2016 op 16:37

  Goed initiatief! Ik heb de tekst iets aangepast:

  Hierbij doe ik aangifte wegens het aanzetten tot het plegen van een ambtsmisdrijf.
  Op 6 april j.l. had het referendum plaats over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.
  Aan de kiezer werd de vraag voorgelegd: bent u vóór of tegen het associatieverdrag?
  Inmiddels is gebleken dat de kiesdrempel van 30 procent is gehaald. 61 procent van de kiezers, de meerderheid, heeft het associatieverdrag afgewezen.
  De vraag is: hoe nu verder. In dezen is artikel 11 van de Wet op het raadgevend referendum van toepassing. Dit artikel bepaalt: […]
  De regering zal in overeenstemming met dit wetsartikel zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel moeten indienen waarin staat dat de voorgenomen goedkeuringswet voor genoemd associatieverdrag wordt ingetrokken.

  Tot zover deel 1 van 2 (zie vervolg aangifte)