Open brief aan Ahmed Aboutaleb. Over de 4 mei toespraak.

Door gastauteur Jurrien Boiten

 

Lelystad, 7 mei 2016.

Zeer geachte heer Ahmed Aboutaleb,

 

Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Jurrien Boiten en ik ben de kleinzoon van J.H. Boiten, een verzetsman uit Assen die na de Tweede Wereldoorlog niet meer thuis kwam. Vermoord door de Nazi’s in concentratiekamp Dora. Ik ben dus één van de door u gememoreerde nabestaanden in uw toespraak tijdens de dodenherdenking dit jaar.

U zult begrijpen dat 4 en 5 mei ook voor mij bijzondere dagen zijn. Dan komen er emoties los. En dit jaar was dat wel in het bijzonder het geval. Toen ik op 26 januari van dit jaar vernam dat u de toespraak op de Dam zou houden werd ik boos. Hoe kon het bestaan dat u daarvoor werd gevraagd? Maar ja, mevrouw Gerdi Verbeet is de voorzitter van het comité 4 en 5 mei en prominent lid van de PvdA. U bent dat ook en dan wordt het verband al snel duidelijk. Ik had het gevoel dat mij iets werd afgepakt. Maar goed, u had nog niet gesproken, dus ik hield mijn mond en wachtte af. Uw toespraak zou het duidelijk gaan maken. En dat deed het inderdaad. Helaas kwamen mijn bange voorgevoelens uit.

Waarom was ik zo boos toen uw naam werd genoemd? Dat heeft alles te maken met uw geloof en alles waar u voor staat. U bent voor alles een praktiserend moslim. Daarnaast bent u een representant van de door links zo gewenste en bejubelde multiculturele samenleving. Maar vooral vanwege uw moslim achtergrond, is u een toespraak laten houden tijdens de herdenking van onder andere alle in ons land in de oorlog vermoorde joden, het onverenigbare proberen te verenigen. Het lijkt op een congres van vegetariërs waar de voorzitter van de Vereniging van Keurslagers als spreker een gloedvol betoog houdt tegen het eten van vlees.

U wilt leven volgens de regels van de Koran. De Koran is, zoals u weet, een boek wat druipt van de Jodenhaat en volstaat met vooroordelen over ongelovigen. Ook homofilie wordt in de Koran streng verboden. De Koran doet wat dat betreft absoluut niet onder voor Mein Kampf. De Koran inspireert de gelovigen tot strijd tegen iedere “ongelovige”. De barbaren van IS zijn daar het ultieme voorbeeld van. Ik ben zo’n “ongelovige”. Uw heilige boek roept op tot mijn vernietiging. En tot op de dag van vandaag hebt u nooit afstand genomen van dat boek. Sterker nog, het inspireert u in uw dagelijkse leven.

Diverse onderzoeken wijzen uit dat het toenemende antisemitisme in ons land voor het overgrote deel voor rekening komt van moslims. Hoe komt het dat Joodse instellingen in ons land sinds kort permanente bewaking nodig hebben? De dreiging komt uit de hoek van de moslims. Waarom is de beveiliging in ons land opgevoerd? De dreiging komt wederom uit de moslim hoek.

Er bestaat in ons land nu dan wel consensus over het feit dat de multiculturele samenleving is mislukt. Maar alleen een aantal linkse mensen willen dat nog niet zien. En die hebben helaas ook zitting in het comité 4 en 5 mei. U bent, zoals ik memoreerde, een representant van die multiculturele samenleving. Dat was ook de reden voor het comité om u uit te nodigen. Over de ruggen van hen die vielen en hun nabestaanden is de dodenherdenking van 4 mei 2016 misbruikt als propaganda om het “succes” te bewijzen van een inmiddels mislukt project. Uw aanwezigheid was in de ogen van het comité het bewijs van het “succes” van de multiculturele samenleving. Uw aanwezigheid zou allochtonen en autochtonen stimuleren om samen te herdenken. Maar waren die allochtonen er dan wel? De NOS moest haar uiterste best doen om een enkeling in beeld te brengen. Waren er bijvoorbeeld moslims op de Dam aanwezig die zich verbonden voelden met de geschiedenis van ons land? Nee, ze schitterden door afwezigheid. Maar toch mede dankzij de offers van hen die vielen mogen ook zij in vrijheid in ons land wonen.

De multiculturele samenleving is een politiek ideaal. En de dodenherdenking op 4 mei is nooit bedoeld geweest om een politiek statement te maken. De dodenherdenking is nooit bedoeld geweest om politieke “successen” voor het voetlicht te brengen. Juist omdat in ons land zoveel verschillende politieke inzichten bestaan zou de dodenherdenking mensen voor een kort moment moeten en kunnen verenigen. Even de verschillende opvattingen laten vergeten. Ondanks alle verschillen van inzicht samen -ook als nabestaanden- een moment stil staan bij de gedachtenis aan hen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van ons land.

Helaas heeft de linkse politieke kliek zich niet kunnen beheersen en heeft nu ook de dodenherdenking van het Nederlandse Volk afgepakt en in dienst gesteld van haar politieke doelstellingen.

En dan over uw toespraak. (PDF)  Ik hoor u over de ruggen van 686 dode Joodse kinderen uit Rotterdam politiek bedrijven. Want politici verdraaien nog al eens de waarheid als dat hen beter uitkomt. En u bent zo’n politicus!

Die 686 kinderen die u memoreert waren niet “anders” zoals u zegt. Ze waren Joods! Ze waren niet “anders” omdat ze Joods waren, ze waren Joods en behoorden daarom in de ogen van de Nazi’s tot de Untermenschen. En Untermenschen mocht je vernietigen, omdat je zelf als Duitser tot de Ubermenschen behoorde. En tot die Untermenschen behoorden ook de Roma, de Sinti, de homo’s en de verstandelijk gehandicapten. De bestempeling als Untermensch was geen vooroordeel, het was een dogma van de Nazi’s. Vooroordelen kun je nog met elkaar bepraten. Een dogma staat onherroepelijk vast.

Maar heel bewust gebruikt u het woordje “anders”. Want met dat woordje kunt u de brug naar vandaag leggen. Het woordje “anders” komen we tegenwoordig veel tegen in de discussie over de multiculturele samenleving. Het wordt ook gebruikt door hen die waarschuwen voor de toenemende Islamisering van onze samenleving. En omdat u het woordje “anders” gebruikt, simplificeert u de kwaadaardige ideologie van de Nazi’s. En kunt u daardoor hen die het gevaar van de Islam in ons land herkennen en er voor waarschuwen op één lijn stellen met de Nazi moordenaars van onder andere mijn grootvader!

Want, zegt u, een land (ons land) kan ten prooi vallen aan onderbuikgevoelens en ondoordachte emoties die onze samenleving ontwrichten. U zegt en ik citeer: “Onderbuik gevoelens die de weg kunnen plaveien naar haat, naar geweld en uiteindelijk zelfs naar moord. Nog steeds.”

U bent zich er terdege van bewust dat zij die kritisch staan tegenover de toenemende invloed van de Islam, in de media en in de politiek worden weggezet als mensen die onderbuikgevoelens hebben. Als mensen die haat zaaien. Als mensen die geweld willen aanwakkeren. Ze zouden zelfs willen aanzetten tot moord.

Uw boodschap is dus: de Nazi’s vermoorden mensen omdat ze “anders” waren. En dat kan weer gebeuren door mensen die waarschuwen tegen de toenemende Islamisering van ons land en wijzen op het “anders” zijn van moslims. Moslims zijn in uw ogen dus de nieuwe joden, de nieuwe homo’s, de nieuwe Sinti en de nieuwe geestelijk gehandicapten.

U misbruikt hiermee als moslim, de dodenherdenking van 4 mei 2016. U plaatst hen die kritisch staan ten opzichte van de toenemende Islamisering van ons land op één lijn met de Nazi’s. Terwijl u heel goed weet dat juist miljoenen moslims, overal ter wereld, ook in ons land Hitler enorm bewonderen vanwege de moord op zes miljoen joden. U weet ook dat op veel zwarte scholen in ons land, geschiedenis leraren de grootste moeite hebben om de Holocaust in de klas te behandelen. U weet wat er in de Koran staat geschreven over joden. U memoreert 686 joodse kinderen die vermoord zijn. Maar u vertelt niet dat moslimlegers de overlevenden die naar Israel gingen in vier oorlogen probeerden te vermoorden? En u vergeet ook even te vermelden dat u op 25 april 2004 van mening was dat het woordje “kankerjood” in gangbare straattaal van jonge Marokkanen prima kan. Hoe geloofwaardig bent u eigenlijk als u Joodse slachtoffers staat te herdenken op de Dam?

De aan uw geboden mogelijkheid om te spreken op de Dam is weer een stap in de toenemende Islamisering van ons land. Zelfs onze Nationale Dodenherdenking is er aan opgeofferd. En daarom heeft uw oproep om te luisteren naar verhalen van overlevenden, ooggetuigen en nabestaanden geen enkele zin meer. Want die verhalen gaan over een strijd tegen de totalitaire Nazi ideologie en de gevolgen daarvan. Want ondanks de waarschuwingen uit die verhalen staat het Nederlandse volk toe dat een eveneens totalitaire ideologie, vermomd als de godsdienst Islam, steeds meer ruimte krijgt in het publieke domein. Een ideologie die steeds meer vrijheden en gewoontes ter discussie stelt en wil inperken. En waarvan de bestrijders als de nieuwe Nazi’s door u worden weggezet.

De last die daardoor op de schouders van onze kinderen wordt gelegd zal steeds zwaarder worden, want zij zullen uiteindelijk letterlijk moeten vechten om de vrijheid van denken en handelen te behouden en terug te winnen. De contouren van een clash tussen bevolkingsgroepen in ons land worden steeds meer zichtbaar.

U eindigt met: “Daarom herdenken wij”. Inderdaad WIJ herdenken. Wij, de blanke, autochtone Nederlanders. Want uitgezonderd een enkeling, waren de allochtonen niet op de Dam aanwezig om te herdenken. En ook al hebben velen al generaties lang een Nederlands paspoort, hun afwezigheid bewees eens te meer dat men zich niet identificeert met de geschiedenis van ons land en daardoor niet met het land zelf. Men consumeert ons land en meer niet.

En daarom vraag ik mij nu af of het ultieme offer dat mijn grootvader en al die andere, vaak naamloze verzetstrijders hebben gebracht voor dit land en zijn inwoners wel zin heeft gehad. De erfenis die hij en zijn verzetskameraden ons hebben nagelaten is door generaties politici de laatste vijfendertig jaren verkwanselt en verkocht. Met als triest hoogtepunt dat u als belijdend moslim een toespraak mag houden tijdens onze Nationale Dodenherdenking, waarin oprechte Nederlanders worden weggezet als de nieuwe Nazi’s.

Met vriendelijke groeten

JHB

 

 1. Ik miste u gisteren overigens bij de herdenking van Pim Fortuyn. Een bekend politicus uit Rotterdam die op 6 mei 2002 om zijn denkbeelden werd vermoord.
Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

69 Reacties

 1. Aboutaleb, ’n Marokkaanse mohammedaan, met een onderdrukte, gesluierde vrouw, en dochters die alleen met moslims mogen trouwen.
  https://twitter.com/HelenaJacobs/status/731437993387560960

 2. Gerrit van Spanje

  12 mei 2016 op 17:58

  Jammer dat deze mijnheer de feiten verdraait. “Anders” staat tussen aanhalingstekens, wat betekent dat de burgemeester niet zijn eigen mening verkondigt, maar die van de bezetter.
  “Inderdaad WIJ herdenken. Wij, de blanke, autochtone Nederlanders.” Jammer dat de gekleurde medemens, en alle andere mensen met voorouders uit een ander land, door u uitgesloten wordt om de slachtoffers van de 2e wereldoorlog te herdenken. Uw grootvader, die gevochten heeft voor de democratie, zal zich in zijn graf omdraaien. U bent het niet waard te pronken met uw opa, de verzetsstrijder.

 3. @Van Spanje
  De burgemeester zette die quotes niet, want dat impliceert u, nee, het is de schrijver die attendeert op een passage uit de toespraak.

  Voor de rest sluit ik me aan bij CDlogo.

 4. Dag meneer van Spanje.
  De aanhalingstekens bij het woordje “anders” zijn van mijn hand. U kunt dat controleren door de tekst te lezen van de toespraak van dhr. Aboutaleb.
  Mijn grootvader is helaas niet in staat om zich “om te draaien in zijn graf”. Als U het concentratiekamp Dora bezoekt, dan zult u zien dat het enige gebouw wat daar nog overeind staat, het crematorium is. Het is gebouwd op een heuvel en destijds liep er een spoortje naar boven.
  De gevangenen moesten de overledenen in een lorrie leggen -meestal drie lijken- en dan naar boven duwen.. In het crematorium zijn de twee ovens nog aanwezig. Daar konden drie lijken in. Tegenover de ovens aan de lange zijde van het rechthoekige gebouw is een deur. Wanneer het verbrandingsproces was afgelopen werd de as en de niet verbrande stukjes bot uit de oven geschept en door die deur naar buiten gegooid. De heuvel daar en het bos daaronder liggen dus nog vol met menselijke resten. Gaat u er eens kijken en bezoek vooral de…

 5. Koendekoning

  12 mei 2016 op 11:49

  Aboutaleb, de “gematigde moslim”. Er bestaan geen gematigde moslims. Een gematigde moslim is een tijdbom die nog niet tikt, maar dat ooit zeker gaat doen.
  Aboutaleb is de gevaarlijkste moslimsoort die er is; eentje met hersens en sluw genoeg om zich jarenlang koest te houden. Nu laat hij langzaamaan zijn ware aard blijken. Dit is de baas van Rotterdam, een stad die voor de helft! uit buitenlanders bestaat.

 6. Totale remigratie, minder is capitulatie!

 7. Helemaal waar! Alleen 1 ding ontbreekt. Het zijn die geitenwollen-sokken die de mogelijkheid hebben geboden en die hebben we zelf aan de macht geholpen. En Nederlanders zijn zo stom dat als diezelfde politici ze een paar loze beloftes doen vlak voordat er gestemd gaat worden, dan stemmen ze weer op ze. Ze leren het nooit ook al geef je ze het op een briefje met een foto van Fortuin, ze zijn gewoonweg te dom. En slimme islamieten maken daar misbruik van. Wie is nu de baas in Rotterdam PIM FORTUIN OF EEN ISLAMIET. En hoe komt dat ook al weer?

 8. https://www.youtube.com/watch?v=n5XhindgNnk

  Welterusten Nederland…

 9. Graag ook even een brief naar Merkel en Facebook…
  Voor honderden miljoenen mensen is Facebook de belangrijkste nieuwsbron geworden. Los van het feit dat al die mensen dan op zijn zachtst gezegd naïef kunnen worden genoemd, is nu opnieuw gebleken dat Facebook zwaar misbruik van deze positie maakt. Nieuwsberichten van conservatieve en rechtse bronnen worden steeds vaker gecensureerd en geblokkeerd, terwijl linkse en politiek-correcte media juist worden gepromoot. Het duidelijkste bewijs dat Facebook stevig in handen is van de globalistische gevestigde orde komt misschien wel uit Duitsland, waar hand in hand met de regering Merkel alle anti-islam en anti-immigratie pagina’s worden aangepakt en verwijderd . Daarentegen laat Facebook pagina’s van moslims die oproepen tot de jihad tegen christenen en Joden ongemoeid , en kunnen jihadisten hun eigen pagina’s gebruiken om door de CIA geleverde wapens door te verkopen.

  • g.h.m.leferink

   11 mei 2016 op 22:34

   ‘Cliff’: Dat klinkt me toch wel ongelooflijk in de oren!
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

   • Mark Zuckerberg is de kleinzoon van Rockefeller…..
    It has been revealed that Mark Zuckerberg is the grandson of David Rockefeller. His true name is Jacob Greenberg, also grandson to Hank Greenberg. He is royalty. Some police records show a Jacob Greenberg was arrested for possession of marijuana when a much younger man. His mugshot was taken, which looks like a younger FaceBook icon with 99% reliability. It was later revealed that this could indeed be the man the world knows as Mark Zuckerberg. Also, the Rothschilds own 8% of FaceBook shares. The hidden agenda for the FaceBook social network is to aid the growth of the police state and one world government movement. According to the TAP Blog, the venture Facebook was funded with $500 million from a CIA owned bank. One can only wonder if the other giant Google has similar disguised progeny. The adopted name Zuckerberg means sugar mountain in German..

    • Oud medewerkers: Facebook bedriegt zijn eigen gebruikers, zet ‘nieuwscuratoren’ in die enkel politiek-correcte berichten mogen doorlaten – Pagina PvdA-kamerlid die kritiek uit op Erdogan ontoegankelijk gemaakt – Facebook werkt samen met Duitse regering bij verwijderen anti-immigratie / anti-islamisering pagina’s
     http://xandernieuws.punt.nl/

 10. Leo KarelJan

  11 mei 2016 op 16:20

  Meer dan uitstekende open brief. Ik heb mij ook dood geërgerd aan die politiek correcte toespraak en aan het gelijk zetten van de vermoorde Joden aan de huidige islamieten. Je moet maar durven! Himmler, de grote nazi-schoft, vond de islam prachtig. De grootmufti van Jeruzalem was een vriend van de nazi’s en zegende ( Bosnische ) moslimbrigades die voor Hitler vochten. En als we over overeenkomsten tussen koran en Mein Kampf moeten praten: heb je een paar uur?
  Hoe durft deze moslim met 2 paspoorten de bestrijders van de islam van onderbuikgevoelens te beschuldigen. Aboutaleb is een HELE FOUTE MAN.

 11. Die excuusmoslims die ons als sinds jaar en dag door de PVDA (en sommige anderen) worden voorgeschoteld, moeten ze maar eens keihard in hun bakkes terugkrijgen. Volgend jaar moeten ze weer de straat op met hun roosjes. Ludieke aksie! Trakteer ze op taart. Pak zo’n half-om-half taart van de hema, wit en bruin, multiculti verantwoord.

 12. g.h.m.leferink

  11 mei 2016 op 14:41

  Reaxy, deel 2:
  Anders gezegd: De oerstomme uitspraak van Colijn in 1936, “Gaat U maar rustig slapen”, is weer helemaal terug. Tegelijk met het aantal Chamberlains in de 2e Kamer en kabinet Flutte 2….! Een kabinet van angsthazen en kortzichtige egoïsten, met als ergste kenmerk dat de GLUIPERIGHEIDS-COËFFICIËNT veel en veel te groot is. Meer bedacht op reklame maken voor zichzelf en STIEKEM onder een hoedje spelen met de MSM dan met echt vooruitzien.
  B.v. Hennis-Plasschaert, die drukker was met zich te laten fotograferen in een marinierstent in Noord Noorwegen dan met verbeteren van de uitrusting van de militairen. Voorbeeld: Januari 2015, toen ik meemaakte dat de brandstoftank van een Mercedesjeep tijdens een oefening onder het rijden op het wegdek viel! Dàt had ik in 30 jaar als dienstplichtige en Natres-vrijwilliger nog niet meegemaakt.
  Tweede Kamer, DOE ER WAT AAN! Of zijn jullie Tweede Slaapkamer geworden?
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 13. Sint Nicolaas

  11 mei 2016 op 13:23

  Jurrien Boiten, hier heeft Sint niets aan toe te voegen. Hulde voor uw open brief en inderdaad, Geen woord van gelogen ! Wederom een hoofdstuk uit de bundel ” De uitverkoop van NL” . Ook vader Sint ( inmiddels de 90 gepasseerd ) heeft in de oorlog in het verzet gevochten voor de vrijheid van NL. Die heeft werkelijk met kromme tenen naar de herdenking op tv zitten kijken en was werkelijk woest dat uitgerekend een moslim staat te pronken met andermans veren voor eigen gewin. Die vroeg zich ook letterlijk af waarom in de godesnaam hij de moeite had genomen om tegen de Nazi’s te vechten, vervolgens het land in de loop der jaren overspoeld te zien worden door een nieuwe bezettingsmacht die een ideologie aanhangen waarin democratie en vrijheid niet in het vocabulaire voorkomen. Van de regen in de drup als het ware met dank aan onze zogenaamde “volksvertegenwoordigers”. Landverraders werden geëxecuteerd na de oorlog, nu zitten ze in Den Haag en Brussel aldus Pa Sint. “die goeie ouwe…

 14. Hier nog een leuk bericht: Erdogan beticht de EU ervan terroristen onderdak te bieden en weigert daarom de anti-terroristen aanpak in zijn eigen land te veranderen.
  Wat betreft dat onderdak bieden, daar zou hij wel eens gelijk in kunnen hebben.
  https://www.rt.com/news/342577-erdogan-eu-political-terror-haven/

 15. g.h.m.leferink

  11 mei 2016 op 12:59

  De kern van het probleem met de meeste islamieten is die verdomde ‘Herrenvolk mentaliteit’. Die rothouding is praktisch eéén op één tot dekking te brengen met de mentaliteit van de Nazi’s tussen 1933 en 1945. En de gevolgen kunnen ook verschrikkelijk zijn als we niet oppassen, dus ons bezighouden met dingen als het Eurovisie-Songfestival-gekwek van “Wie zou dat wel winnen?” en “Vindt Douwe die Armeense deelneemster ècht zo’n lekker mokkel?” En ons maar niet bemoeien met de smerige politiek en de net zo smerige eenzijdigheid van berichtgeving, door journalisten die denken onaantastbaar te zijn, in de MSM!
  Wat geen Nederlander van een Duitser zou nemen, een uitspraak als “Ihr Niederländer seid ja nur Untermenschen!” , dat wordt wèl gepikt/doodgezwegen over een aantal passage’s in de koran. Onbegrijpelijk!
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

  • Hij of zij, die met de koran in de achterzak, burgermeester is , is eenduidig een gevaar voor onze samenleving.

 16. Hele beste brief!
  Verwoordt exact wat er aan de hand is.
  De grootste blunder van de laatste 500 jaar is het massaal toelaten van de islam en deze afgrijselijke doctrine nog promoten ook. En dan janken dit nooit meer.
  Als je het meent hou je deur gesloten voor intolerantie. Hoe krankzinnig hypocriet moet je zijn om een woordvoerder van deze ideologie die Jodenhaat als grondwet in hun licentie voor moord en wreedheid, de koran hebben staan?
  Hoe ver kan je gaan om je vrijheden te grabbel gooien?
  Nooit meer PVDA of islam promotie partijen in Nederland en zeker niet op een dag waar de slachtoffers van een islam vergelijkbare doctrine worden herdacht.

 17. B.E. Slagen

  11 mei 2016 op 11:30

  Geachte heer Jurrien Boiten,

  U verwoordt hier exact de gevoelens, die ik had tijdens de toespraak van Aboutaleb. Misselijkmakend.

  Naar mijn mening stond Aboutaleb daar, omdat het pas in de door mij zo gevoelde dubbele agenda van de Nederlandse eenheidsworst: Rutte II + de 138 (150 – 12) Tweede Kamerleden. Namelijk: door het vernietigen van de Nederlandse identiteit (die men zogenaamd niet kon vinden) en door het vermengen en of het vervangen van de autochtone Nederlandse samenleving.

  Ik blijf PVV stemmen.

 18. Ik ben het met de schrijver eens dat bij de Nationale dodenherdenking op de Dam de sprekers absolute neutraliteit moeten uitstralen. Waarom eigenlijk een spreker?
  Is die serene stilte niet veel indrukwekkender? voor een moment een gemeenschappelijke gedachte vasthouden? Iedereen kan in die stilte zijn herinnering gedeeld voelen. Waarom moet iemand die herinnering vorm geven?
  Behalve op de Dam wordt er in heel Nederland en de hele wereld op hetzelfde moment nagedacht over de waanzin van de, een oorlog.
  Het heet dan ook “doden herdenking” sorry dus geen Joden herdenking dacht ik Met u brief heeft u de anonimiteit van het slachtoffer een Joods gezicht gegeven Jammer. Er zijn dus alleen Joden omgekomen 100 miljoen dus wereldwijd blijkt. Jammer

  • ”Waarom eigenlijk een spreker?
   Is die serene stilte niet veel indrukwekkender?”

   Een mooie gedachte die bij mij ook al meerdere malen voorbijkwam.

   • Omdat de agitprop bij de staatsomroep nooit stopt, alles wordt er mee overgoten, geframed.

 19. Daarom is de herdenking op de Waaldorpervlakte de enig juiste.

 20. reageerbuis

  11 mei 2016 op 09:48

  Heel goede brief. De laatste tijd wordt ook steeds meer bekend over de rol die de grootmoefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, bij de uitroeiing van de Joden gespeeld heeft. Deze man, die ook verantwoordelijk was voor het bloedbad onder de Joden van Hebron in 1929, was bevriend met Himmler en Eichmann en ontmoette Hitler in november 1941. Twee maanden later werd de Wannseeconferentie gehouden, waarop tot de vernietiging van de Joden in gaskamers besloten werd. Niet lang geleden werden tekeningen van een gaskamer gevonden bij een verbouwing van een Berlijns appartement; vermoed wordt dat de grootmoefti daar verbleef. Hij had een radiostation in Berlijn, van waaruit hij in het Arabisch het nazisme en de genocide propageerde. Bovendien was hij betrokken bij het opzetten van de moslim-Waffen-SS-divisie Handschar op de Balkan. In Griekenland stonden gaskamers klaar voor verscheping naar Palestina, maar generaal Rommel, die vanuit Noord-Afrika oprukte werd verslagen bij El-Alamein.

 21. Bedankt voor het delen van deze duidelijke en mooi geschreven brief!
  Ervaringsdeskundigen als u zouden juist plaats moeten hebben in een 4 mei Comité.

 22. Inderdaad, dat misbruik van het woordje ‘anders’, om de feiten (Joden werden vermoord vanwege een rassenleer) niet te benoemen en de problematiek naar deze dagen te slepen, met de moslims als nieuwe Joden.
  Waarom wantrouwen wij de islam? Juist omdat deze leer mensen die ‘anders’ zijn geen plaats gunt. Tolerantie maakt geen onderdeel uit van de leer.
  Verder zijn er veel meer inwoners van dit land die ‘anders’ zijn maar die wel tolerant weten te zijn en waartegen dus geen groot bezwaar bestaat.
  Het is de inherente intolerantie van de islam die we wantrouwen en het geweld dat erdoor gesteund wordt.
  Bijna alle rotzooi van terrorisme in de wereld is islamitisch gefundeerd. En dat al heel erg lang.

 23. Prachtige brief. Geheel met de inhoud eens. Het lijkt me dat Aboutaleb hierop een antwoord verschuldigd is.

 24. Goed en terecht stuk!
  .
  Kleine opmerking: het ware probleem in ons land zijn niet zozeer de moslims, maar de linksmensen als die verschrikkelijke mevrouw Gerdi Verbeet die als rot overal op sleutelposities in onze maatschappij zitten en die het probleem van de islam en haar moslims ontkennen.

 25. Fantastisch Joost dat je dit plaatst, hoop dat meer sites dit doen.
  Diepe buiging voor de schrijver.

  • Wat een buitengewoon succes voor Joost!
   Het artikel gaat viraal overal op internet in het Engels.
   Wellicht komen er nog andere vertalingen.

 26. Ach ja, zo gaan die dingen. Een turk blijft een Turk en een Marokkaan een Marokkaan. Hoe lang ze ook in Nederland wonen. Integratie is een illusie en assimilatie al helemaal. Dubbele paspoorten, je weet wel. Het is al een Allahwonder wanneer het de Nederlandse taal enigszins machtig is. Maar de minderheid moet gepromoot worden van de linkse kerk. Dus vandaar Aboutaleb op de Dam en onze troetel- Marokkaan Ali B op het bevrijdingsfestival op de Amstel. Waarbij nog aangetekend kan worden dat de Kristalnachtherdenking reeds door Antifa was gekaapt. Heerlijk land dit Nederland. En nog even voor g.h.m.leferink, we varen hier in “Drugsdorp-aan-de-Amstel” gezellig met onze bootjes door de grachten hoor. Bij iedere gelegenheid weer uitbundiger. Niks aan het handje hoor.

  • B.E. Slagen

   11 mei 2016 op 12:32

   @Nico Spaak

   Met u eens, maar……….de tijd van cynisme is voorbij. Tijd om het heft weer in eigen hand te nemen, bijvoorbeeld in maart 2017 of als het kan liever eerder.

 27. g.h.m.leferink

  10 mei 2016 op 23:14

  Reaxy naar ‘Ali1’: U zei: “Stroopsmeerders zijn het . Ze doen net alsof
  Maar als ze de macht krijgen. Draaien ze om als een [ blad aan de] boom.”
  Er is iemand die het helemaal met U eens is, de bisschop van de 2e stad van Armenië, Gjumri. Toen de Duitse voorzitter van de Stiftung Armenienhilfe hem zei “dat de moslims in Duitsland toch eigenlijk heel gewone mensen waren” wer deze anders heel rustige man kwaad, en antwoordde: “U kent ze niet! U hebt niet, net als de Armenen, eeuwenlang onder een islamitisch regime geleefd en hun andere kant meehgemaakt! Zodra ze de macht hebben draaien ze om als een blad aan de boom!”
  Bisschop Mikael Ajapahjan gebruikte zowat dezelfde woorden als U.
  Het is hoog tijd dat Europa, en vooral het kwekvolkje tussen de ringen van stinksloten in Drugsdorp-aan-de-Amstelmonding, uit hun slaap worden wakkergeschud! En bovenal Reportertje-modetjes-napapegaaier, die daar in het café zijn ‘inspiratie’ opdoet.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 28. Aboutaleb had van de gelegenheid gebruik kunnen maken om zijn soort genoten, moslims en Marokkanen, op te roepen om te stoppen met de Jodenhaat.
  En hij had zich kunnen uitspreken dat zijn soortgenoten onfatsoenlijk en respectloos zijn door niet aanwezig te zijn bij de herdenking van de joden die zijn vermoord en de militairen die hebben gestreden voor de vrijheid waarvan juist zij nu misbruik maken.
  Als hij zich daar over had uitgelaten had ik nog enig begrip kunnen opbrengen.
  Een toespraak op 4 mei van een moslim die joden haat volgens een boekje, geen woorden voor. Wat ik ook zo verbazingwekkend vind is dat je bij de herdenkingen nooit een verwijt hoort richting koningshuis en het toenmalige kabinet. Die de joden vervolging mede mogelijk hebben gemaakt en dat ze vriendjes waren met Hitler.

  • B.E. Slagen

   11 mei 2016 op 12:28

   @FK01

   De strekking van uw boodschap laat aan duidelijkheid niets te wensen over, prima verwoord. Wel even een vraag: bedoelt u met soortgenoten misschien mede-gelovigen?

   In maart 2017 (of hopelijk eerder) krijgen we de gelegenheid om Rutte II en de 138 met pek en veren naar huis te sturen.

   • @B.E. Slagen. U en ik zullen het niet vreemd vinden indien de verkiezingen in 2017 wegens onverklaarbare redenen (gelinkt aan bijv. onzichtbaar extremisme van rechts) zullen worden uitgesteld. Het demissionaire kabinet Rutte kan zo verder gaan om het spel af te maken. Met deze figuren is het slecht kersen eten.

    • B.E. Slagen

     12 mei 2016 op 10:57

     @gnor

     Inderdaad, ik acht de eenheidsworst ertoe in staat, maar ik bid, hoop en verwacht dat er minstens een heel serieuze reden moet zijn om de verkiezingen uit te stellen.

     Maar het laatste demissionaire kabinet (Rutte I) werd door de eenheidsworst ook in de gelegenheid gesteld om besluiten te nemen, die normaliter te belangrijk zijn om in een demissionaire status genomen te kunnen worden en die daarenboven zeker niet in het belang van Nederland waren (bijvoorbeeld de garantiestelling in EU-verband), dus de eenheidsworst is niet te vertrouwen (alles om de PVV uit het zadel te houden).

     Ik blijf PVV stemmen.

 29. Ach arme Jurrien Boiten, met deze poging z’n hart te luchten klinkt hij meer als een bruinhemd dan een nabestaande van oorlogsslachtoffers. Dat komt door de emotie. Bijna geen enkel hard feit of relevante link die vraagtekens stelt bij het recht van Nederlandse moslims om Nederlander te zijn, iets dat ze graag af zou willen pakken, burgervaders een ster op willen plakken en privileges en aanzien ontnemen.

  Ze heeft nog wel wat meer herdenkingen nodig voordat al die gevoelens een plaats krijgen. Net als in Israël, waar al 70 jaar de emotie, die er ook mag zijn, moet zijn, toch ook een heel land aan verstandsverbijstering doet lijden maar waar niemand durft iets over te zeggen. Voorbeeldje: “Israel’s new civics text highlights God’s role in state’s creation, dismissive of Arabs”
  http://www.haaretz.com/misc/article-print-page/.premium-1.718778

  • @DirkM. Het gegeven dat u begint met een meewarig ach arme Jurrien Boiten tekent het andere gegeven nl. dat u geen fatsoen in uw donder heeft. U probeert anderen constant onder te zeiken door feiten anders te belichten. Een korte gedachte mijnerzijds. Na ww2 hebben vele vermeende oorlogsslachtoffers die zichzelf verzetsmensen noemden, het licht gezien en de bijbehorende banen en geld c.q. uitkering. Ik heb er gekend. Men wist van wanten. U hoort daarbij of u bent een nazaat. Figuren zoals u komen boven drijven als een rottend lijk.

 30. B.E. Slagen

  11 mei 2016 op 12:24

  @DirkM

  “Bijna geen enkel hard feit of relevante link die vraagtekens stelt bij het recht van Nederlandse moslims om Nederlander te zijn”

  U leest de dubbele agenda, die u weergeeft in: Nederlandse moslims? En dan ook nog “om Nederlander” te zijn. Kennelijk heeft u geen flauw vermoeden van het begrip “Nederlander”. Het zegt veel over u.

 31. Zoveelwaar van wat u zegt. Vooral ook,dat het Nederlandse volk dit soort georganisserde gebeuren in meerderheid (nog steeds) toestaat.
  Hoewel ik linkse policor politici als bijna persoonlijke vijanden zie -ze degraderen immers iedereen die het oneens is met ze tot ondermens – ben ik me de laatste jaren er vooral van bewust,dat het de bevolking en dan met name de meerderheid der kiezers is, die in eerste instantie alles te verwijten valt van de teloorgang en morele verloedering van ons land. Het nu ijskoud nog het kruisje durven rood maken bij VVD,CDA,GL,D’66,PvdA of CU is het stemgedrag van een (brood) NSB-er om even te godwinnen. Zij doen u en ons die pijn,zij vinden dit zelfs helemaal juichend OK,als het maar het islam-koran etiket Ali B of Abutaleb krijgt.
  Heel pijnlijk te moeten constateren,dat deze meerderheid gewoon u,mij ons land kapot maakt.

  • @veelminder, helemaal mee eens. Bovendien heeft een bevolking de regering die het verdiend.

 32. B.E. Slagen

  11 mei 2016 op 12:15

  @veelminder

  Ik kan dan ook niet wachten tot maart 2017…………….en hopen dat er bij velen de ogen zijn open gegaan. De bovenvermelde open brief is een goede aanzet, en ook een blog als de nieuwe Realist zie ik als een eye-opener.

  Ik blijf PVV stemmen.

 33. Zo, en daar mag Aboutaleb het mee doen… en de rest van links-politieke viezerikken ook. Alles en iedereen betichten van verschrikkelijke dingen, maar wel op bevrijdingsdag te horen geven dat iedereen die nu niet van moslims houdt, een nieuwe nazi is. Terwijl het juist, inderdaad, de moslim is die ook nu weer de Joden dood wilt hebben.
  .
  Noem mij dan maar racist, maar bij het horen en zien wat de (veelal) moslim dit land, onze cultuur en onze vrijheid heeft aangedaan in de afgelopen decennia, zou ik er niet rouwig om zijn als ze allemaal vertrekken richting een land wat van oorsprong moslim is. Hier, in Nederland, zijn ze voor mij (en velen met mij) niet meer gewenst. Geef mij, op elk moment van de dag, maar Joden of mensen van welke andere cultuur dan ook. Want het overgrote deel buitenlanders wat hier wil wonen kan wél fatsoenlijk integreren zonder de slachtofferkaart te spelen. Dat kun je van moslims vaak niet zeggen.

  • B.E. Slagen

   11 mei 2016 op 12:10

   @Joram

   In mijn ogen zijn het vooral Rutte II en de 138 (150 – 12) Tweede Kamerleden, die “het” laten gebeuren. Delen van de islamieten in Nederland maken daar handig gebruik van, sommige delen van de islamitische gemeenschap gedragen zich, zoals onvermijdelijk na al het gepamper, als een stel verwende nietsnutten en een aantal andere delen van de islamitische gemeenschap houdt zich afzijdig (vlees noch vis). Van dit laatste deel moeten we maar afwachten hoe “Nederlands” deze mensen zich zullen voelen als de islamitische gemeenschap straks groter is dan de autochtone Nederlandse

   Ik kan dan ook niet wachten tot maart 2017…………..

 34. Baron van Deurlo

  10 mei 2016 op 20:32

  Beste heer Boiten,
  U hebt het bij het rechte eind. Al zit de burgemeester van Rotterdam zo vast in zijn zelfbeeld dat hij geen woord van uw brief zal begrijpen. Zij hersenen staan dat niet toe. Het is een verdedigingsmechanisme. Hij is slachtoffer van de politiek correcte tsunami die door ons land waard. In haar stoom neemt zij elke vorm van weldenkendheid mee. Hulde voor uw brief. helpen gaat het niet maar in elk geval weten we weer dat veel mensen hun geest gezond weten te houden.

  • B.E. Slagen

   11 mei 2016 op 12:02

   @Baron van Deurlo

   Ik hoop dat ik het in zoverre met u oneens kan en mag zijn, dat er juist nu steeds meer mensen, vooral door zo’n uitstekend verwoorde open brief als van de heer Boiten of door een blog als de nieuwe Realist, gaan inzien en ervaren welke gevolgen de dubbele agenda van Rutte II en de 138 (waardoor Aboutaleb zijn misselijkmakende toespraak kon houden) voor hen zelf en hun leven betekent. De virtuele voorsprong van de PVV duidt daar ook op.

   Ik kan niet wachten dat het maart 2017 wordt……………

 35. Prachtige brief. Een juiste weergave van het grootste probleem van onze huidige samenleving. Alhoewel, “samenleving”? Bestaat dit nog wel?

  • B.E. Slagen

   11 mei 2016 op 11:55

   @Cale

   Met u eens. De samenleving bestaat nog wel, maar binnenkort niet meer de samenleving, die de patriottische autochtone Nederlander, zoals u en ik, die voor ogen hebben. Door mensen als Gerdi Verbeet (een van de mensen van Rutte II en de 138) gaat de sloop van het door ons geliefde Nederland in onverminderd tempo door.

   Ik blijf PVV stemmen.

 36. Mooi geschreven .
  Het is de waarheid.
  Stroopsmeerders zijn het .
  Ze doen net alsof
  Maar als ze de macht krijgen.
  Draaien ze om als een boom
  Ik vertrouw ze niet en zal ze nooit vertrouwen

  • B.E. Slagen

   11 mei 2016 op 11:51

   @Ali 1

   Met u eens. Ik ben van net na WOII en voor mezelf maakt het allemaal niet zo veel meer uit, maar voor de kinderen en de kleinkinderen vrees ik het ergst als de verkiezingen in maart 2017 geen drastische wijziging in het huidige Nederlandse politieke landschap teweeg zal brengen. Dan zullen we verder afglijden, richting de door mij vermaledijde EU, richting de afbraak van de Nederlandse autonomie, identiteit en cultuur. Dan krijgen de Jodenhaters alsnog het heft in handen………

   Ik blijf PVV stemmen.

 37. Trouwens (citaat):
  .
  “En ook al hebben velen al generaties lang een Nederlands paspoort, hun afwezigheid bewees eens te meer dat men zich niet identificeert met de geschiedenis van ons land en daardoor niet met het land zelf. Men consumeert ons land en meer niet.”
  .
  Zeer sterk geconcludeerd!!

  • B.E. Slagen

   11 mei 2016 op 11:44

   @Dick

   Met u eens. Als de uitspraak “ik ben Nederlander” niet meer inhoudt dan een aanduiding van de plek waar men de lusten consumeert, is het begrip Nederlander niet meer dan een lege huls. Niet de lege hulzen zijn de schuldigen, maar degenen (Rutte II + de 138) die dit bewust laten gebeuren.

   Ik kijk uit naar maart 2017…………

 38. Dank zij deze open brief weet ik nu waarom de dodenherdenking voor mij volkomen vervreemd is geworden. Mijn dank daarvoor.

  • B.E. Slagen

   11 mei 2016 op 11:39

   @ frederik j

   Met u eens. Hetzelfde geldt m.i. ook voor het Sinterklaasfeest en de christelijke feestdagen. De Nederlandse identiteit en cultuur moet hoe dan ook in rap tempo gesloopt worden, kennelijk met weinig weerstand van degenen, die voor het Nederlandse autochtone volk op zouden moeten komen (de eenheidsworst = Rutte II en de 138 Tweede Kamerleden).

   Ik kijk uit naar maart 2017……………..

 39. Niets aan toe te voegen.

  • Vervolg:
   Of misschien wel: juist als zij het staatshoofd zijn!
   Mijn inziens heeft zij met het schenden van haar eed m.b.t. de Grondwet haar rechten op de troon verspeeld en hadden Juliana, Beatrix en W.A. nooit horen te zitten waar ze dat nu doen. En dat ze daar zitten, is bij de gratie van het Nederlandse volk.
   Het is ons echter nooit en te nimmer gevraagd.
   Ik zou het dus zéér gepast vinden indien de koning ooit eens excuses aan het Nederlandse volk en met name aan de Joodse Nederlanders(daarbij behorend de Joodse vluchtelingen uit Duitsland na 1933) zou maken voor de grove verzaking van zijn overgrootmoeder.
   Tevens zou ik het gepast vinden dat de koning bij herdenkingen niet meer zo’n prominente plaats in zou nemen gezien de rol welke de Oranjes in WO2 hebben gespeeld.
   De koning mag dan gast- en geen hoofdrolspeler meer in/bij de herdenkingen zijn
   Wordt vervolgd….

   • Vervolg:
    Maar daarvoor moet wel alles eens openbaar worden gemaakt. En wie durft dat?
    Wie durft tegen de Oranje’s en hun kliek in te gaan. Het journaille? Dat houdt zich keurig aan de censuur t.a.v. fotosessies en interviews, uitgevaardigd door de RVD.

    Beste Jurrien, zolang het Nederlandse volk zich in slaap laat sussen met
    Brood(hun baantje) en Spelen(TV/Linda de Mol c.s.), zal er niets veranderen.
    Niet aan de heilloze weg die links NL dit land in heeft laten slaan en niet aan het ondemocratisch gehalte van OSM(Ons Soort mensen).
    Met vriendelijke groet,
    Erik O.

    • Mooi, duidelijk en zorgvuldig geschreven. Chapeau!
     En de spijker midden op zijn kop!

 40. Geen woord van gelogen…..

  Af en toe nemen moslims ‘afstand’ van terreurdaden……. maar nóóit van de haat- en terreuropdrachten in hun ‘heilige’ boeken!

  Amen…..

  • Beste Jurrien,
   je gaf een uitstekende analyse van de politieke en maatschappelijke conditie waar in Nederland en degenen die hier de oudste rechten hebben zich bevind(t)en. Ik kan geen speld tussen je betoog krijgen. Ik zou echter een aanvulling willen geven op stelling aan Aboutaleb dat hij de 4 mei herdenking voor multiculti doeleinden misbruikt.
   De 4 mei herdenking wordt echter al als propaganda misbruikt zolang als hij er is voor het koningshuis. Waarom?:

   Artikel 21 van de grondwet die gold ten tijde van mei 1940 omschreef duidelijk dat bij een invasie en bezetting door een vreemde mogendheid zetelverplaatsing naar buiten het koninkrijk ongrondwettelijk was. Nederlandse Antillen, Suriname of Ned. Indië had wel gekund.
   Wat deed Wilhelmina en haar laffe kabinet op 13 mei 1940?
   Juist, zij vluchtten met een reeds gereed liggende Engelse onderzeebootjager naar London.
   Wordt vervolgd

   • Vervolg:
    Volgens het Landoorlogreglement uit 1907, mede ondertekend door Nederland,
    blijft de legitieme vorst tijdens de bezetting de drager van het wettig gezag.
    Hij behoudt zijn rechten, die na afloop van de bezetting automatisch weer in werking treden.
    Wilhelmina was echter naar niet binnen het koninkrijk gevlucht en had zich daarmee het regeringsgezag uit handen laten nemen en in het vaderland achtergelaten. Door de vlucht van kroon en kabinet met achterlating van het regeringsgezag heeft Wilhelmina de staatsrechtelijke basis voor het Duitse civiele bestuur geschapen.
    Met ingang van 29 mei is het hoogste gezag in civiele zaken in het bezette Nederland overgegaan op Rijkscommissaris Seyss-Inquart.
    Colijn schreef een maand later:
    “De Duitse bezettende macht is voor het ogenblik in Nederland WETTIGE overheid, krachtens conventioneel recht, bij verdrag ook door Nederland aanvaard”.
    Wordt vervolgd…

    • Vervolg:
     Hitler kon dus, volgens internationaal recht, in Nederland een civiel bestuur installeren met Seyss-Inquart als Rijkscommissaris.
     Een civiel/politiek bestuurder dus naar wie praktisch het gehele Nederlandse overheidsapparaat, inclusief politie, haar oren liet hangen.
     Ambtenaren gehoorzamen immers, en zeker in die gezagsgetrouwe tijd, de ambtenaar boven hen.
     Seyss-Inquart was de superieur van de SS’er Hans Rauter, die een fanatiek Jodenvervolger was en in wiens opdracht de Amsterdamse politie “Zu Hunderten Tag und Nacht die Juden verhaften und sich damit ausgezeichnet machten in die Judenfrage”, aldus een brief van Rauter aan Himmler.
     Een militair bestuur zou onder supervisie van de Wehrmacht hebben gestaan waarvan het personeel aanzienlijk milder t.o.v. de burgerbevolking stonden dan de fanatici van SS en SD die onder bevel van Seyss-Inquart en Rauter stonden. Was Nederland in WO2 dus militair bestuurd geweest, zou de terreur waarschijnlijk minder erg zijn geweest…

     • Vervolg:
      Nederland werd dus echter civiel bestuurd met als oorzaak:
      De vlucht van het ‘hoogste gezag de facto en de jure’: het staatshoofd!

      De ongrondwettelijke vlucht van Wilhelmina heeft er dus direct voor gezorgd dat de Duitse terreur in Nederland tot de één van de ergste in bezet Europa behoorde en dat Nederland het hoogste percentage weggevoerde- en vermoorde Joden van Europa had.
      En met de nakomelingen, die nu zo schijnheilig kransen leggen op 4 mei, van deze laffe ‘vorstin’ loopt bijna heel Nederland bij elke gelegenheid kwijlend te dwepen!
      Zie 27 april j.l. maar weer.
      Ik vind herdenken op 4 mei erg belangrijk, maar ik word, op z’n Amsterdams gezegd, kotsmisselijk van die schijnheilig smoelen van de Oranjes bij die herdenkingen. De vanzelfsprekendheid waarmee Wilhelmina in mei 1945 haar troon opeiste, en kreeg, stuit mij tegen de borst. Alle Nederlanders dienen zich aan de wet te houden, zelfs als zij het staatshoofd zijn. Of misschien wel: juist als zij het…