Hoe de EU Europa vernietigde. In 2008 vastgelegd in beleidsdocument.

EUDoor Joost Niemöller

Als je het nieuws mag geloven van het afgelopen jaar, zijn ze in Brussel enorm druk met het beheersen en terugdringen van de immigrantenstromen en wordt het ene na het andere plan uit de kast getrokken om door het afkopen van Turkije en Noord-Afrika die stroom beheersbaar te maken. Wanneer er een paar bootjes minder aankomen op Kos, gaat de vlag al uit.

Dat zijn allemaal leugens.

De ondergang-chaos die ons nu overkomt, is namelijk precies wat de EU al jarenlang voor ogen heeft; de welbewuste vernietiging van Europa.

Dit is een doelgericht georganiseerde demografische chaos van  honderdduizenden, miljoenen, die op uitnodiging naar Europa komen, zonder dat ze hier iets te zoeken hebben. Frontex deed vandaag alweer een voorspelling van weer driehonderdduizend Afrikanen via de Middellandse Zee.

Deze mensen, voornamelijk jonge mannen, zijn geen ‘vluchtelingen’, maar gelukszoekers en vernietigers. Ze komen hier om de Europese beschaving murw te beuken. Om aanslagen te plegen, vrouwen te verkrachten, te roven, te moorden en zich voort te planten.(Zie bijvoorbeeld deze zojuist uitgebrachte video van het Gatestone Institute.)

Het is heel simpel te bewijzen dat de EU dit allemaal zo gewild heeft. Daarvoor hoef je echt niet in complotten te geloven. Het werd gewoon vastgelegd in bijvoorbeeld dit document van de EU Commissie.

Dit document stamt uit 2008 en heeft als slaapverwekkende titel:

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten

In dit ‘gemeenschappelijke immigratiebeleid’ staat het allemaal al precies uitgetekend.

De immigratie wordt in dit beleidsdocument gezien als een gegeven:

 Immigratie is een feit en moet effectief worden beheerd.

 Immigratie wordt ook gezien als een uitermate positieve ontwikkeling, die de Europese volkeren kan ‘verrijken’, door ze ten onder te laten gaan:

Immigratie biedt niet alleen economische mogelijkheden, maar kan de Europese samenlevingen ook verrijken doordat er meer culturele diversiteit ontstaat.

Het is de taak van de Europese volkeren, zegt de EU, om zich onderdanig op te stellen. Ze zijn de ontvangende partij en moeten er alles aan doen om het de immigranten zoveel mogelijk naar de zin te maken:

De Europese samenlevingen moeten beter leren omgaan met de diversiteit die het gevolg is van immigratie en de sociale cohesie versterken.

 ‘We’, de Europese mensen, moeten deze onderdanigheid betonen, door onze ‘humanitaire traditie’, die er een schijnt te zijn van benen wijd:

Europa, met zijn humanitaire traditie, moet solidariteit blijven betonen met vluchtelingen en andere personen die bescherming nodig hebben.

Het grootste probleem voor Europa is volgens de EU de vergrijzing. Die kan opgelost worden door de jongere moslimmannen en Afrikanen hier binnen te laten. Deze kunnen zich dan hier voortplanten en een nieuwe bevolking van gekleurde mensen doen ontstaan. De EU doet tegen beter weten in alsof dit alleen maar economische nut zal brengen:

In een vergrijzend Europa kan immigratie een belangrijke bijdrage leveren aan de economische kracht van de EU.

De immigratie moet bovendien bevorderd worden door het storten van vele miljarden van de Europese belastingbetalers in de staatskassen van corrupte  regimes van Afrika en het Midden Oosten:

De migratieproblematiek dient volledig te worden geïntegreerd in de ontwikkelingssamenwerking en het andere externe beleid van de Unie.

Illegale immigratie heet dan kennelijk ineens niet gewenst te zijn. Maar de EU wil verhinderen dat er een effectieve methode komt om deze illegale immigratie te weerhouden, door de formulering van onmogelijk beleid dat geen enkele illegale immigrant ooit zal tegenhouden:

Het voorkomen en verminderen van illegale immigratie, in welke vorm dan ook, is van doorslaggevend belang voor de geloofwaardigheid van en het draagvlak voor het beleid op het gebied van legale migratie. Om een degelijk geïntegreerd grensbeheer tot stand te brengen, moet het toezicht op de toegang tot het EU-grondgebied worden verscherpt, zonder dat de toegang voor bonafide reizigers en personen die bescherming nodig hebben, wordt bemoeilijkt en Europa een gesloten vesting wordt.

De EU is niet de oplossing. De EU is het kwaad dat Europa vermorzelt. Dat u vermorzelt. Dat de toekomst van onze kinderen vermorzelt.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

126 Reacties

 1. In de EG tijd was iedereen die de EG respecteerde een gewaardeerd burger; zowel linksen als rechtsen.
  Maar wie nu die EG-tijd wil, wordt ineens een extreem rechtse fascist!
  Ziedaar hoe we totaal belazerd worden door links.

 2. Leo KarelJan

  20 juni 2016 op 15:27

  @ Herders: je bent een onverbeterlijke marxist. De marxistische , socialistische , communistische ideologie heeft ongeveer 100 miljoen doden opgeleverd en alle communistische staten zijn geëindigd in een economische ramp. Zie huidige voorbeelden als Venezuela, Noord Korea en Cuba. China heeft net op tijd veel kapitalisme overgenomen.
  Bovendien zijn ook nazisme en fascisme linkse ideologieën. Goebbels: zie zijn toespraak: “Darum sind wir Sozialisten.” En Mussolini was 100% marxist toen hij het fascisme begon. Deze ideologieën staan bol van anti kapitalisme en anti vrije markt. Ook waren ze collectief en gericht tegen individuele vrijheden.
  De EUSSR is voornamelijk links, maar heeft de steun van de grote bedrijven. Veel regels, veel bureaucratie, veel “iedereen is gelijk”en pro massa immigratie. Veel groene maffia en veel dwingelandij. Denk aan positieve discriminatie en stom politiek correct quota beleid. Verder is het een politiek correcte DICTATUUR. Vooral links dus.

 3. Ik kan me de autoloze zondag nog goed herinneren.
  40 jaar geleden. We fietsten en rolschaatsten over de snelweg.
  Doordat Nederland Israël steunde tijdens de Jom Kiepoeroorlog, werd de gehele olietoevoer naar ons land stilgelegd. Daarnaast werd de olieprijs fors verhoogd.
  Farce Majeure met Kiele kiele Koeweit.
  De islam was een ver van mijn bed show.
  In 1960 telde Nederland 22 Turken(…)met een verblijfsvergunning. In 1965 was dit aantal opgelopen tot 9.000.
  Alle problemen met de islam, Marokkanen, Turken, etc. hadden makkelijk voorkomen kunnen worden, net als de krankzinnige kom maar binnen oproep van Merkel en de Brusselse euronazi’s.
  Kapotmaken van een werelddeel blijkt super gemakkelijk te gaan. Uiteindelijk zal het wel goedkomen omdat verschillende Europese bevolkingsgroepen zich niet zo gemakkelijk laten afslachten. De crisis is nog steeds niet op het hoogte punt. De vraag is, hoeveel aanslagen en islam gerelateerde toestanden moeten we nog verwerken voordat er iets…

 4. quote,
  Dit is een doelgericht georganiseerde demografische chaos van honderdduizenden, miljoenen, die op uitnodiging naar Europa komen, zonder dat ze hier iets te zoeken hebben.

  Wat gij niet wilt dat u geschiedt word hier vergeten. Na de ontdekking van Columbus trokken Europeanen de nieuw ontdekte werelden in. Wat uitmondde in geen plezierige of prettige toekomst voor de native eigenaars. Zij hadden vergeten hun eigendom kadaster wijs te registreren was het latere excuus. |Dit resulteerde in een massa exodus naar landen die nu Amerika, Australië, en Nieuw Zeeland heten. Afrika en Azië is een ander kadaster verhaal. Dit feest kwam recent tot een einde. Nato [ E.U ] politiek, bommen, en kleur revoluties, zette iets op gang wat een begin is van de derde keer. Napoleon en Hitler als èèn en twee.
  Daarvoor zijn miljoenen mensen nodig die niet over een liter meer of minder bloed vallen. Hun naam vandaag is vluchteling, morgen, uw bevrijder en toekomst baas.

 5. g.h.m.leferink

  19 juni 2016 op 23:37

  De EU? Dat zijn Arie Achterbaks, Sammy Stiekem en Glenn Gluiper. Anders gezegd: het ERGSTE SOORT, het soort Farizeeër, is onder ons.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 6. D. G. Neree

  19 juni 2016 op 21:25

  @arjen, communisten hebben het niet zo op belezen en goed geïnformeerde mensen. De ‘intellectuelen’ gingen er bij de vele socialistische revoluties, bezettingen en machtsovernames als eerste aan. Kreten volstonden om ze als vijandig aan te merken. “contra-revolutionair” is zo’n term, of “bourgeois” of Marx beware me: “Kapitalist!”
  Tegenwoordig is de terminologie anders, want het communisme is een rottend lijk. het is herboren in de EU en nu is het “populistisch” , “xenofoob”, “islamofoob” en “racist”.

  Dat er opeens zo’n dinosaurus als Herder uit de SP komt opduiken die zonder in lachen uit te barsten DDR-propaganda spuit is ergens wel lachen maar vooral ook nogal triest. Leven alle SP’ers nog binnen dat denkkader denk je?

  • @DG
   Dat heet nu ‘neo liberaal’ en dat is vreselijk extreem rechts! Nog rechtser dan Ayn Rand!
   Mja de term werd gelanceerd door Paul Craig Roberts die verbonden was aan de regering Reagan. Hij had het over links, maar ja kan het schelen dat liberal voor een Yank wat anders betekent dan een neo marxist.

 7. Ik zat vanmiddag te denken: Er wordt wel gezegd dat nationalisme niet goed is, kijk wat er bijvoorbeeld onder het Duitse nationaal socialisme gebeurd is. Totdat ik me realiseerde, wat Hitler in gedachte had heeft feitelijk helemaal niets met nationalisme te maken want zijn Rijk zou ver over de Duitse grenzen reiken. Hij wilde iig één groot Europa, onder leiding van ariërs!! Het was niet nationalistisch maar racistisch, de rassenleer. De nazi’s waren geen nationaal- maar internationaal socialisten. Hé, internationaal socialisten!
  .
  En nu het volgende; mevr. Lerner-Spectre heeft in een interview verteld dat gestreefd wordt naar een multiculti Verenigde Staten van Europa onder leiding van joden! Dus nu niet onder leiding van ariërs maar onder leiding van joden, de internationaal socialisten!
  .
  Er wordt gewoon wederom gestreefd naar een derde rijk maar nu onder een andere leiding. Hetzelfde nootje, maar in een ander jasje.

  https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ
  .

 8. Nog een leuk linkje over hoe de media in de EU geprogrammeerd wordt. Media verzwijgen een protest van 1 miljoen mensen in Parijs. (En bijna alle demonstraties die al wekenlang bezig zijn in heel Frankrijk worden of gedemoniseerd of genegeerd) Slechts in een totalitaire-dictator-staat kan zoiets gebeuren.
  https://winteroak.org.uk/2016/06/16/the-acorn-25/#2

 9. “En ik heb ruim 3 jaar in de DDR gewoond”
  .
  Aha, nu snap ik ‘m, je was daar toen werkzaam voor de Stasi en nu kom je voor EEUUSSR propageren.. hahaha…. Ja, dat was een inkoppertje 🙂
  .
  Wat jij blijkbaar niet kan bevatten, als Farage zegt dat 1+1=2 dan geef ik ‘m uiteraard gelijk, ook al kom jij met allerlei Stasi bewijzen dat hij een nazi zou zijn, ik blijf ‘m gelijk geven want 1+1=2, het maakt dan niet uit wat hij wel of niet op z’n geweten heeft. De bewoners van GB zijn voor 100% beter af met een Brexit.

 10. @Gerrit Herders Afgezien van dat u wel erg snel op de man speelt is het bijzonder veelzeggend dat u 3 jaar in de DDR heeft gewoond. Ik geloof niet zomaar de “westerse propaganda”. Één en ander is na de val goed gedocumenteerd. Dat die waarheid u ongewelvallig is maakt niet dat deze minder waar is. Ik heb geen ouders, dus kan ik het ze ook niet vragen. Maar ik ga af op wat ik zelf zeer kritisch nadenkend om mij heen zie. Ik heb als Indiaan héél weinig met de commercie en heb vaak mijn bedenkingen bij de dingen in het “Westen”. Dat mensen al de tijd dat de Muur er stond het leven waagden om naar het verfoeielijke Westen te komen lijkt me nogal een teken aan de wand. Als die heilstaat dan zo geweldig was, waarom waren mensen dan bereid te sterven om die te verlaten??? Verder lijkt het me zinloos om met iemand als u te discussiëren. Zodra er iets is dat uw beeld verstoort verwordt u tot een geprogrammeerde robot die de USSR doctrine begint op te dreunen. Daar eindigt verder elk…

  • Gerrit Herders

   19 juni 2016 op 19:59

   Dag Sjefke, genoeg ongemotiveerde verhaaltjes gelezen nu. Kom maar eens terug als u met echte feiten kan komen.

   Ik stop met dit onderwerp

   De goeten van de robot.

 11. “De EU is niet de oplossing. De EU is het kwaad dat Europa vermorzelt. Dat u vermorzelt. Dat de toekomst van onze kinderen vermorzelt.”
  Precies mijn waarde Joost. Hele volksstammen die het nog steeds Niet.Zien.. Bezig met de zoveelste Dancing with… Ik kijk al zeker 25 jaar niet meer naar de Nationale Propaganda Omroep. Gezien sommige reacties hierboven wordt het eens hoog tijd dat men de oogkleppen af zet. Mijn oom (volbloed Oglala Lakota Indiaan) heeft me aan het begin van dit jaar, na “Keulen”, onomwonden gezegd; “Zeg maar tegen de mensen daar bij jou dat ze nu in hetzelfde schuitje zitten als wij. Alleen 150 jaar later, als ze nu niets gaan doen zal de uitkomst hetzelfde zijn.” Volgens lieden als Herder is deze man een fascist, guur rechts en nazi voor het opkomen voor zijn eigen volk en land. Schei toch uit. De EU is een wangedrocht dat vandaag nog ontmanteld moet worden. Onze kinderen/kleinkinderen zullen ons dankbaar zijn!

 12. De obsessie met multicul, en dat dat een verrijking zou zijn, is vergelijkbaar met wat de alchemisten dachten. Dat je van troep goud kon maken. Terwijl allang wetenschappelijk was bewezen dat dat onmogelijk was.

 13. “Waar het aas is, verzamelen zich de gieren”.
  Europa is een dood lijk geworden (socialistisch en dus dood, want zuiver seculier en in strijd met het recht) en zie: van alle kanten verzamelen zich de gieren op het dode lijk dat Europa heet.
  En dat dode lijk waagt het ook nog om ruzie te zoeken met Rusland. Dit machtsblok dat EU heet, brengt niets dan achteruitgang. Want elke vooruitgang wordt betaald door alles wat nog een beetje gezond is. De EU is een parasitaire gemeenschap, waarbij sommige landen vooral verplicht doneren aan uitzuigers. Zo’n model houdt nooit stand. Zie het socialistische (in principe schatrijke) Venezuela of de communistische USSR en China.
  EU = EUSSR (hoe afgezaagd dit ook schijnt te klinken).

  • Gerrit Herders

   19 juni 2016 op 18:02

   Aan Arjen: Dus de EU van de dochter? van Hitler, de Oranjes en de Rothschilds is dus socialistisch. Ha ha ha. De reacties worden steeds idioter. Sorry Joost, maar wat voor publiek trek jij eigenlijk?j Ik denk dat ik het antwoord wel weet.

   • Houd toch op.

    laat iedereen toch lekker zeggen wat ‘ie wil.
    Met een beetje geluk weten mensen nog onderscheid te maken in meer of minder waardevolle informatie.

    Heb van je blog alleen gekeken naar je stuk over een facistiche Brits MP want
    “..Iets anders is er niet van te denken nu hij een Hitler-Nazi-propaganda-foto bewerkt heeft tot een hedendaagse foto en de hoofden van Joodse slachtoffers veranderd heeft in hoofden van mensen met de uiterlijke kenmerken van Noord Afrikanen, Arabieren dus..”

    We worden iedere dag allerlei ongein voorgeschoteld. En ja, het gaat steeds lastiger worden om te ‘zien’ wat echt is. Ze kunnen nu een totaal gefabriceerde videobekentenis van een besloten rechtzaak brengen zonder dat je dat kunt opmaken (helaas youtube filmpje al verwijderd).

    Anyway. U had uw ogen in uw zak verleden jaar. En dan je conclusies en aanbevelingen? Succes met trollen. Google eens: drone footage refugees.

    https://youtu.be/HsLK0345K9g

    Massa’s video’s, mss…

 14. Gerrit Herders

  19 juni 2016 op 18:26

  Sorry, maar u praat wartaal. Totaal onbegrijpelijk.

  • Geen probleem.
   Excuses geaccepteerd. Net iets te klassieke trol.
   *

   https://youtu.be/HsLK0345K9g
   Hier komt je ‘bewerkte’ foto vandaan.
   *

   https://youtu.be/ohmajJTcpNk
   Hier mijn excuus voor het niet onmiddelijk plaatsen link.
   Orginele link/video van de ontwerpers was in eerste instantie verwijderd.
   *

   De toekomst wordt interessant. Echte trollen, semi-intelligente gelovers en domme goedzaken zorgen nog voor de komische noot.

   Opnieuw: Veel plezier met Trollen.

 15. Gerrit Herders

  19 juni 2016 op 19:33

  O ja
  *

  https://youtu.be/HsLK0345K9g
  Hier komt je ‘bewerkte’ foto vandaan.

  kijk nog een naar de Hitlerfotos en dan naar het gras en de aarde op het filmpje. Als je dan nog zegt dat het hier om hetzelfde gaat heb je een brilletje nodig.

  En nogmaals, ik beweer niet dat de ”vluchtelingen”stroom niet bestaat.

 16. Gerrit Herders

  19 juni 2016 op 18:52

  ”U had uw ogen in uw zak verleden jaar.” verklaar u nader.
  En als u wilt beweren dat de beelden liegen is dat uw probleem van de waarheid niet onder ogen durven te komen. U heeft immers een vastgeroeste mening, toch?

 17. Geen idee wat u hier suggereert. Ik heb het niet over Rothschilds, Oranjes of Hitler. Ik zie een linkse EU die te veel gelijkenissen vertoont met de USSR, waar ook de beginselen “gelijkheid” en “solidariteit” leidden tot rampen op het gebied van economie en menselijke rechtvaardigheid.
  U zit uw eigen fantasie te projecteren op mij.

  • Gerrit Herders

   19 juni 2016 op 18:34

   ”Ik zie een linkse EU die te veel gelijkenissen vertoont met de USSR, waar ook de beginselen “gelijkheid” en “solidariteit” leidden tot rampen op het gebied van economie en menselijke rechtvaardigheid.”

   Een linkse EU??? Wie zijn hier de machthebbers? Wie bezitten hier alles? De linksen of de Rotschilds
   Welke rampspoed in de voormalige Sovjet Unie? Weet u wel wat het socialisme gepresteerd heeft in de S.U. na het afzetten van de Tsaar in slechts enkele 10 tallen jaren? Ik geef u het antwoord: Niets, want u heeft zich daar nooit in verdiept.

   De ellende begon daar toen de verrader en CIA agent Jeltsin de grondstoffen en de nationale bedrijven verkocht aan de Rothschild bendes.
   Lees u zich eerst eens in voordat u over de EUSSR begint.

   • U vergist zich wel heel erg. Ik heb mij zeer verdiept in de USSR. Zelfs toen het hier ‘not done’ was kritiek te hebben op de “goedbedoelende” USSR. Ik las artikelen uit een vertaalde Pravda. Ik las Sovjet-dissidenten (vooral de held Boekovski die Farage heeft gestimuleerd politiek actief te worden. Ik las het Zwartboek van het communisme. Ik las artikelen van de vervolgde kerk aldaar. Ik las over de vervolgde adel onder de bolsjewieken. Ik heb de sovjet-leugens onderzocht. Ik weet meer dan genoeg.
    Tevens heb ik de ontwikkelingen in socialistisch Venezuela getrouw gevolgd: ook daar hetzelfde patroon van de vernietigende werking van het socialisme. Zimbabwe: idem. Onrechtvaardigheid troef in die systemen onder het mom van humaniteit. En het begon al bij de Franse revolutie onder de Jacobijnen: de massa-slachtingen onder het mom van “rechtvaardige gelijkheid”. Voor Lenin was die revolutie de inspiratiebron en vandaar dat hij grof geweld nooit schuwde. Zum kotzen, die leer!

 18. @Herders. Ik heb nu een aantal van uw stukjes gelezen en wat een blaartrekkende nonsens kraamt u uit. De S.U. die iets presteerde?!? Werkelijk? Ik herinner me nog al te goed de tv beelden uit de jaren 80 waarin de gewone Rus in rijen voor lege winkels stond terwijl de Politleden zich laafden aan geïmporteerde(!) luxe artikelen. “Do as I say, don’t do as I do…” Toen de muur viel en men kon filmen in het Oostblok werd pas goed duidelijk hóe ver ze achter liepen op het Westen. Alles was even verouderd en verwaarloosd. Hoeveel slachtoffers heeft de S.U. gemaakt in al die jaren? Ontelbare!Een mensenleven was daar geen cent waard. Mijn hemel, the indoctrination is strong in this one zeg….

 19. Gerrit Herders

  19 juni 2016 op 19:16

  Sjefke7807
  Als u de westerse propagandafilmpjes wilt geloven is dat uw zaak. De peroide welke u aanhaalt is toen de hele staat, te beginnen met Chroetsjev en verder verraden door Jeltsin aan de westerse multinationals was verkwanseld.

  En ik heb ruim 3 jaar in de DDR gewoond. VOOR de val van de muur, dus komt u bij mij aub niet met onzinverhalen aan. Ja, het leven daar was als hier in de 50 er Jaren. Minder commercieel. Vraag maar aan je ouders welke tijd ze beter vonden.

  U komt overigens met veel beweringen zonder deze te staven.
  Zum kotzen,

 20. @Herders
  Wordt het niet eens tijd dat u leert dat het: Rothschild is? Blijkbaar heeft u ergens op Joop een bel horen luiden, maar de klepel is zoek.

 21. Gerrit Herders

  19 juni 2016 op 19:04

  Zo, u heeft nogal wat gelezen zegt u. Hoe komt het dan dat u niets van de Russische economie weet en van het uitbannen van de armoede. Nee, u kletst maar wat dat u zoveel gelezen heeft.
  Het is goed dat u Boekovski en Farage in een adem noemt, nu wordt me een hoop duidelijk, ook zijn bewondering voor Hitler, want die had Boekovski ook.

  • Jazeker, ik heb veel gelezen. Ik heb twee boeken van Boekovsky gelezen, zelfs meerdere malen, maar nergens (nergens!) heeft hij ook maar iets voor bewondering voor Hitler aangetoond. U bedient zich van een wel erg grove leugen. Boekovsky tartte zijn regime en haar psychiatrische instellingen door vast te houden aan de mensenrechten (die de USSR op papier had beloofd). Ik vraag mij werkelijk af uit welke bronnen u uw misinformatie tapt, want u vertelt gewoon leugens.

 22. Gerrit Herders

  19 juni 2016 op 19:23

  ”Ik vraag mij werkelijk af uit welke bronnen u uw misinformatie tapt, want u vertelt gewoon leugens.”

  Van twee kanten Arjan. De ene kant waar u al uw informatie vandaan haalt en van de andere kant de harde cijfers die niet liegen en te controleren zijn, zelfs hier in het westen.

  En als u van mening bent dat Boekovski geen bewondering had voor Hitler ,moet u niet alleen de boeken lezen die hij schreef, maar ook zijn schotsschriften. Zoek en gij zult vinden. Maar uw ogen zullen toch wel niet open gaan.

 23. De Sovjet-economie was een probeersel dat het westen probeerde in te halen, maar het mislukte op alle fronten. Jazeker, er werd vooruigang geboekt, maar dankzij westerse uitvindingen! Het westen ontwikkelde zich in dezelfde tijd veel sneller en eerlijker. de Sovjet Unie kwakkelde en bleef kwakkelen, omdat ambtenaren dachten dat ze alles konden regelen. En dat bleek een fatale misvatting. lange rijen bij winkels voor de eenvoudigste levensbehoeften, want het ‘arbeidersparadijs’ kon zelfs in de eenvoudigste behoeften NIET voorzien. Ook de gezondheidszorg was primitief vergeleken bij het “kapitalistische” westen. Daar had de arbeider veel meer welvaart! En was er tevens MINDER terreur en rechtsonzekerheid.
  Ik sta versteld dat er nog mensen bestaan die de USSR verdedigen. Blindheid over the top. Lees ook eens over Mao. Of over Cambodja of Cuba: overal armoede troef. En onrecht. En moord van overheidswege op ‘andersdenkenden’ en/of intellectuelen.

 24. Boekovsky schreef GEEN schotschriften die pro Hitler waren. U kunt ook interviews met hem zien op YouTube. Godwin van u die volledig faalt.
  Verbijsterend dat pro-EU leiden tot zulke methoden overgaan.

 25. Gerrit Herders

  19 juni 2016 op 19:55

  Nou Arjen, nu maakt u zich toch echt volkomen belachelijk. Zelfs westerse economen hebben toe moeten geven dat de Sovjet economie het westen in minder dan 50 jaar geheel had ingehaald en, kijk bijv naar de medische appartuur of de ruimtevaart, zelfs voorbijgestreeft was. En dat terwijl Rusland onder de Tsaar (zelfde DNA als de Oranjes en de Windsors) een achterlijk land was. Het kapitalisme deed daar 200 jaar over.

  Maar ik vind het mooi geweest voor vanavond. Gezoeg onzin gelezen vandaag.
  Gegroet.

 26. @Herders

  http://www.bigeye.com/griffin.htm

  Wellicht dat u dan een heel klein beetje begrijpt waar het bankensysteem op is gebaseerd.

 27. De vergrijzing komt vooral doordat vrouwen gaan werken en geen tijd meer hebben om kinderen te krijgen. Dus moet je geen mannen, maar vrouwen importeren. Ik wil wel meewerken om ze zwanger te maken.

 28. Overigens bestaat er nu dus empirisch bewijs dat grenscontrole helpt. Nu men in het voormalig oostblok de grenzen weer als vanouds heeft gesloten, stokt de illegale migratie daar.
  Nu probeert men het dan via Libie (via Libie want Libie is niet hun land van herkomst) want veel criminele aldaar die een dure zeereis aanbieden tot het moment van verdrinken waarna men verwacht dat grenspatrouilles iedereen gaan redden.
  De EU laat zich overleveren aan criminele bendes van diverse pluimage. Van rovende staten (Griekenland) tot uitzuigende landen en vrij reizende criminelen.
  En steeds verbreekt Brussel de eigen beloften als ‘geen bailout’, goed bewaakte buitengrenzen, verdrag van Dublin, subsidiariteit.
  En dan nog vindt men het vreemd dat we walgen van die zeer duur betaalde kliek ambtenaren die niks tot stand brengt dan geld afnemen en “herverdelen”.
  En die zo’n roofzuchtige praktijk dan “solidariteit” durft te noemen.

 29. Mastermattie

  19 juni 2016 op 16:02

  Als het echt alleen de oplossing was tegen vergrijzen zou men meer kinderen moeten stimuleren. Ofwel meer kinderbijslag ofwel korting op zaken zoals kinderopvang.
  Helaas is het zo dat de economie dusdanig geëxplodeerd is, dat wanneer je een gezin wilt onderhouden, je als Jan Modaal, nog steeds tweeverdiener moet zijn.
  Maar in plaats daarvan importeren we complete volksstammen welke niet geïntegreerd zijn en dat ook niet van plan zijn en daar blijkt dan opeens een goudpot voor beschikbaar te zijn.
  Daarbij wordt iedere vorm van soevereiniteit en nationaliteit steeds verder beperkt. Volgens mij is er nog maar één oplossing om te ontkomen en dat is als de sodemieter emigreren.

 30. Reconquista, Reconquista, Reconquista!
  De Spanjaarden is het in de middeleeuwen gelukt op het Iberisch schiereiland, en wij hebben in de 16de-17de eeuw de Spanjaarden uit de Noordelijke Nederlanden verdreven.
  Dus …
  Wat let ons?
  AD ARMA!

 31. Maar wij vinden de overheid EN de moslims tegenover ons. Een tamelijk ongelijke strijd, en ook nog eens zonder legaal aan wapens te kunnen komen.

 32. We vergrijzen omdat verstandige mensen geen kinderen in een wereld met teveel moslims en racistische ‘antiracisten’ willen neerzetten en omdat werkende mensen geen grote gezinnen meer kunnen betalen. Op kosten van de staat levend moslimklootjesvolk kan dat echter wel. Het is een kip & ei situatie. Deze situatie gaat alleen gekeerd kunnen worden door keiharde terreur. Of door het feit dat uiteindelijk de booslims en de zeurnikkers (wat een taalgebruik, bah, maar ok dat krijg je in een gespleten samenleving) hun eigen broek moeten ophouden. Ik wens ze veel succes. Proest.

  • @Heikneuter.
   Je kan je tevens afvragen waarom toentertijd de pil in het ziekenfonds werd geplaatst en kleine gezinnen werden gepropageerd, 2,2 kinderen, zelfs de nieuwbouwwoningen werden daar naar gebouwd. Mijn ouders kwamen nog uit grote gezinnen wat in hun tijd heel normaal was, en dan komen ze niet eens uit het zuiden van het land waar in die tijd gezinnen met 20 kinderen heel normaal was, immers hoe meer zielen hoe meer vreugd volgens de kerk (toentertijd).
   .
   Als ze / de overheid een paar decennia geleden er zo volledig naast zaten met hun streven naar kleine gezinnen, hoeveel vertrouwen moeten we dan hebben in de massale instroom van niet verenigbare culturen waar ze nu plots naar streven zodat hun vorige fout hersteld kan worden?

   • @Dick
    Ehhh, niet vergeten erbij te vertellen dat van die 20???? (het record dat ik ken, maar dat was uitzonderlijk) 18 was, maar die bleven niet in leven. Vroeger was de realiteit dat wat het overleefde nipt in staat was de cijfers wat opwaarts te bewegen. Pas toen de algehele gezondheidszorg en daarmee de welvaart zijn intrede deed die cijfers even piekten. Daarna ging die piek omlaag.

    Ik heb eens een dispuut gehad met statistiekverkrachter Flip van Dijke die uiteindelijk klem kwam te zitten tussen vergrijzende bevolking en toenemende autochtone bevolking.
    Bram zal het nog wel kunnen, maar 90 jarige Sarah’s die baren……

 33. Over (“actieve”) vergrijzing gesproken:
  Wat gedacht van de inenting tegen het HPV-virus?
  http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/08/vaccin-tegen-baarmoederhalskanker-vernietigt-eierstokken/#.V2cfiflkiM8
  In mijn dochters wordt niet geprikt!!! Onder geen enkele voorwaarde!!!

  • @Hana333
   Mijn dochters zijn ons in 2001 ontvallen, dus ik kan nu alleen praten van wat ik via mijn vrouw weet. Mjah ze geeft een discussie met schoondochter. Best mal omdat mijn vrouw als gynaecologe in ruste toch wel enige kennis heeft, maar de druk van: doe het maar is sterker.
   Mijn vrouw is een absolute tegenstandster.

 34. Leo KarelJan

  19 juni 2016 op 15:22

  Deze misdadige politiek van massale import van achterlijkheid, criminaliteit en armoede door de EUSSR is natuurlijk bij mensen met hersens al lang bekend. Immigratie is helemaal niet nodig: er is een ( officiële ) werkloosheid van meer dan 10%, die onofficieël nog hoger ligt. Voor die vergrijzing is deze import ook totaal overbodig. Daarbij hangt nog een enorme inkrimping van banen in de lucht: robotisering, automatisering en internet zullen miljoenen banen laten verdwijnen.
  En die vergrijzing is maar een tijdelijk verschijnsel en voor de leefbaarheid helemaal niet slecht. Met 10 miljoen inwoners zou NL er veel beter aan toe zijn dan nu met 17 miljoen.
  De EUSSR is een fascistische bureaucratie en een gevaar voor elke Europeaan. Dat vermoorde parlementslid in GB geloofde ook in deze EUSSR en in immigratie en “diversiteit”: haar familie noemt haar “perfect” en vindt dat ze bij de “goede”mensen behoren. Anderen zijn slecht. Dat is de intense slechtheid van de Gutmensch.

  • Gerrit Herders

   19 juni 2016 op 18:09

   Leo KarelJan , ”bij mensen met hersens al lang bekend.”
   Jullie zijn dus iemand met verstand vinden jullie zelf. Leg mij dan eens uit wat jullie met de EUSSR bedoeld. EU en USSR, twee tegenpolen, socialisme en kapitalise.

   • Beste Gerrit,
    Lees dit artikel maar eens. Lees ook de boeken die er vermeld worden. Misschien dan kun je begrijpen dat er “wat mis is” met de EU. De oorsprong van de EU is geboren uit de nazi gedachte van een verenigd Europa. Ex-nazis hebben aan de wieg gestaan van deze EU.
    http://langleveeuropa.nl/2015/01/de-oorzaak-is-in-de-oorsprong-van-de-europese-unie/

    • Gerrit Herders

     19 juni 2016 op 19:38

     @Cale
     ”De oorsprong van de EU is geboren uit de nazi gedachte van een verenigd Europa. Ex-nazis hebben aan de wieg gestaan van deze EU.”

     Ja, hier ben ik het mee eens. Maar dat heeft niets met socialisme en de Sovjet Unie te maken.

     • D. G. Neree

      19 juni 2016 op 20:55

      *kuch* nee hoor en Nationaal SOCIALISME heeft ook niets met socialisme te maken en de aanslagen in Europa en Amerika hebben niets met de islam te maken.
      en dat je zelf woningen illegaal onderverhuurt heeft helemaal niets met je werk als SP-huurfraudebestrijder te maken.

      Over onderhuur gesproken…. schokt dat nog wat, die vluchtelingenverwelkoming?

 35. Outin Theopen

  19 juni 2016 op 18:50

  Het socialisme en het kapitalisme zijn enkel in theorie onverenigbaar. In de praktijk is een samenwerking tussen deze twee systemen geheel niet uitgesloten. SOCIALISTEN hebben alsmaar meer loyaal stemvee nodig. Werkloze migranten worden als kiezer gelokt en vervolgens “gekocht” met uitkeringen en andere cadeautjes. Het GROOTKAPITAAL heeft alsmaar meer consumenten nodig om te kunnen blijven groeien. Het maakt gigantische ondernemingen niet uit hoe hun klanten in hun inkomen voorzien, als ze maar voor hun producten en diensten kunnen betalen. Socialisten rechtvaardigen hun heerschappij door te wijzen op de economische groei die onder hun bewind plaatsvindt. Hierin vinden de socialisten en de kapitalisten elkaar. Macht voor de socialisten, rendement voor de kapitalisten. Het is een win-winsituatie voor beide kampen. En een sprong vanuit de politiek naar het hogere bedrijfsleven kost de socialist vaak weinig moeite. Het socialisme en het kapitalisme vormen heden een integraal systeem.

  • Gerrit Herders

   19 juni 2016 op 19:47

   Outin Theopen
   Heeft u eigenlijk wel een idee hoe de Opperste Sovjet, het beslissingsorgaan in de S.U gekozen werd?
   Leert u nou ook eens het verschil tussen staatsbedrijven en pariculiere ondernememingen en waar de wist naar toe gaat. Pffff.
   .

   Maar nu stop ik met dit onderwerp. ik heb wel meer te doen dat op zoveel onzin te reageren.
   Gegroet allemaal.
   Tot een volgend onderwerp, als Joost me er tenminste niet afgooit omdat ik het gros van zijn lezers op hun nummer zet. Ze mochten immers eens wat zaken doorkrijgen…..

 36. Outin Theopen

  19 juni 2016 op 21:02

  Waarde Gerrit, u hoort mij de voormalige Sovjet-Unie niet vereenzelvigen met de Europese Unie van vandaag de dag. De verschillen zijn enorm. Afijn, de geschiedenis van de USSR is irrelevant. Mijn analyse met betrekking tot de belangen van het grootkapitaal en een socialistische politieke orde is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Het kapitalisme als economisch systeem gebaseerd op oneindige groei van productie en omzet is zonder meer te verenigen met een socialisme dat zich richt op een oneindige welvaartstoename. De notie dat het kapitalisme als economisch systeem is gebaat bij een socialistisch welvaartsbeleid is een louter empirische observatie. De belangen van het politieke establishment in Europa en die van het hogere bedrijfswezen zijn met elkaar in evenwicht. Het is de politieke orde en het bedrijfswezen er alles aan gelegen om deze symbiotische relatie in stand te houden. Vergrijzing bedreigt dit integrale systeem. Men zoekt de oplossing in massamigratie.

 37. @Herders

  The most puzzling development in politics during the last decade is the apparent determination of Western European leaders to re-create the Soviet Union in Western Europe.”
  ― Mikhail Gorbachev

 38. Het is ook niet zozeer dat ‘de vergrijzing’ een probleem is. Het probleem is dat de toenemende aantallen niet-werkenden en afnemende aantallen werkenden pensioenen-, gezondheids- en socialebeschermingssystemen extra overheidsuitgaven noodzakelijk maken waarvoor de overheden meer centjes nodig hebben. De overheden hebben dus beloftes gemaakt die ze alleen kunnen waarmaken bij een gestaag stijgende demografie. Die hebben we nu even niet. Wat je verder wel had kunnen verwachten. Het probleem is, met andere woorden, de loze beloftes van een uit zijn voegen barstende verzorgingsstaat waar u burger, kiezer met volle overtuiging voor gevallen bent. Massa-immigratie gaat dit natuurlijk niet oplossen. Dat zouden ze zelf toch ook wel mogen weten.

 39. Gerrit Herders

  19 juni 2016 op 14:13

  Kijk Joost, dit is het mannetje dat door een groot deel van je lezers zo verheerlijkt wordt

  http://gerritherders.blogspot.co.uk/2016/06/neo-fascist-nigel-farage-misbruikt-nazi.html

 40. Is iemand gelijk geven hetzelfde als verheerlijken?
  .
  Een grote groep ‘vluchtelingen’ op weg naar west-europa is fascistisch? Het weergeven van zo’n groep is fascistisch? Je bedreigd voelen door zo’n onuitputbare stroom is fascistisch? Voorspellen dat zo’n onuitputbare stroom uiteindelijke de verzorgingsstaat zal doen imploderen is fascistisch?
  .
  Of is zo’n groep een waarheid die door sommigen niet gezien wil worden en daarom wordt degene die het toont door die ‘sommigen’ als fascist bestempeld?!
  .
  Mensen zoals jij inclusief de pers moeten de schuld maar eens bij zichzelf zoeken door het keihard continu en enkel over vluchtelingen te spreken terwijl het overgrote deel economische migranten zijn. Degene die het hardst ‘fascisme’ schreeuwen zijn de werkelijke fascisten, ze gebruiken dezelfde techniek als iemand die een scheet laat en dan vraagt wie er een scheet gelaten heeft.
  .
  Bij labour zitten ondertussen de vrouwen, inclusief met hoofddoek / burka, gescheiden van…

  • Gerrit Herders

   19 juni 2016 op 14:49

   @Dick.
   Begrijp je het nou niet of wil je het niet begrijpen. Lees eerst mijn artikeltje eens goed en lees dan nog eens wat jij hebt geschreven. En lees ook eens wat ik hier op dit blog (en mij blog) eerder heb geschreven. Dit is een ongefundeerde domme reactie en beschuldiging van je,

 41. @Gerrit. Beantwoord dan eerst mijn vragen naar aanleiding van jouw reactie, als je het op fatsoen wil gooien:
  .
  Een grote groep ‘vluchtelingen’ op weg naar west-europa is fascistisch? Het weergeven van zo’n groep is fascistisch? Je bedreigd voelen door zo’n onuitputbare stroom is fascistisch? Voorspellen dat zo’n onuitputbare stroom uiteindelijke de verzorgingsstaat zal doen imploderen is fascistisch?
  .
  Of is zo’n groep een waarheid die door sommigen niet gezien wil worden en daarom wordt degene die het toont door die ‘sommigen’ als fascist bestempeld?!
  .
  Beantwoord die vragen eens.
  .
  De mensen op de poster van Farage wens ik het allerbeste maar niet dat ze als economische migranten naar West-Europa trekken en als vluchtelingen een status krijgen. En die mensen komen helaas in stromen zoals afgebeeld naar hier (minstens 60%, Timmermans), een foto van een stroom voetbalsupporters lijkt er ook veel op, maar is toch absoluut niet hetzelfde.

 42. Gerrit Herders

  19 juni 2016 op 15:37

  Een grote groep ‘vluchtelingen’ op weg naar ……..
  Kijk, ik vele artikelen gewijd aan de door de VS en Turkije massa mislim terroristen (als je het eerst gelezen had had je dat geweten)

  ”Of is zo’n groep een waarheid die door sommigen niet gezien wil worden en daarom wordt degene die het toont door die ‘sommigen’ als fascist bestempeld?!”

  Dat is weer niet wat ik in het stukje schrijf (LEES het toch eens!)
  Deze foto is fake! Hij is door Hitler gebruikt voor zijn anti-joodse propaganda (en ga nou niet beeren dat die overeenkmsten met nu hebben, want dan neem ik je niet meer seieus)
  Farage heft deze foto met de modene cmputertechniek vervalst.
  Hij Wist dat het een Hitlerfoo was met joodse vluchtelinhen . Als je dit weet en zo handeld, ben je zef een fascist.Ik heb daar geen ander word voor of het moet een ng erger zijn.

  Maar nu moet ik de deur uit, Eventueel reageer ik later nog wel,
  Ik heb haast, let dus niet op de vele typefouten

 43. Die foto is vervalst? Wat bedoel je nou, dat die stromen er helemaal niet zijn, of zijn geweest? Ik heb ze zelfs op het 8 uurjournaal van de staats tv gezien, dus waarom zouden ze vervalst moeten worden?
  .
  Hou toch op, ga jij lekker gescheiden van de vrouwen zitten bij labour volgens de wetten van de fascistische ideologie die bij hun gelden.
  .
  De pot probeert PROBEERT de ketel te verwijten dat ie zwart ziet.
  .
  Zwart zien? Objection.. is dat niet racisitsch cq fascistisch!!.
  .
  Jahaa.. #OPHEF
  .
  🙂

 44. Gerrit Herders

  19 juni 2016 op 18:24

  Dick, je verdomd het gewoon om het arikel te lezen, maar je geeft er wel commentaar op. Bovendien leg je mij een mening in de mond die ik absoluut niet heb.

  De foto is van Hiltler en is bewerkt door Farage. Bewijs staat op mijn weblog.
  Alleen een neo-fascist is tot zoiets in staat.

  En ja, ik heb de ”vluchteligenstroom” ook gezien. Maar daar gaat het hier niet over.

  ”Hou toch op, ga jij lekker gescheiden van de vrouwen zitten bij labour volgens de wetten van de fascistische ideologie die bij hun gelden.”

  Jammer dat je overgaat tot schelden. Zwaktebod.

 45. Heeft in mijn beleving ook helemaal niets met fascisme te maken…
  Een duitse politieagente heeft er een boek over geschreven…
  Deutschland im Blaulicht…
  https://www.youtube.com/watch?v=913ciZHjpig

  • Gerrit Herders

   19 juni 2016 op 18:13

   Nee hoor, de propagandamachiene heeft heeelemaal niets met fascisme te maken

   • En dit heeft natuurlijk ook niets met migranten te maken…
    https://www.youtube.com/watch?v=-cU_qaBOZok
    https://www.youtube.com/watch?v=_OabWIwZ2LM
    Misschien kan mevrouw Herders hier even doorheen lopen…..met de boodschappen…
    Welterusten…

 46. Mafklapper, nazi-foto? Die stoeten vluchtelingen zijn gewoon op het nieuws te zien geweest.

 47. Kijk Joost ,zo rollen de linksfascistische zakken vullers
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/sp-er-herders-betrokken-bij-faillissementsfraude~a835560/

  • Gerrit Herders

   19 juni 2016 op 15:14

   Ja hoor vigilante, alleen jammer voor jou dat een erg diepgaand onderzoek (incl familie en kinderen) door Alle instanties, ons VOLLEDIG VRIJ heeeft gepleit. Het bewijs kan ik hier zonodig plaatsen hoor. Jammer he.

   • Laat maar eens zien die resultaten van een diepgaand onderzoek door alle instanties.

    • Gerrit Herders

     19 juni 2016 op 18:10

     Geef me je naam en adres maar, stuur ik ze je toe.
     Wedden dat het nu stil blijft?

 48. Gerrit Marx is niet zo voor openbaarheid; hij antwoord alleen als je naam en adres bekend zijn..

 49. De EU liegt over immigratie, maar het rapport liegt ook over de redenen voor immigratie. Natuurlijk gaat culturele diversiteit de sociale cohesie niet versterken. Zeker tegenwoordig, nu iedereen de gevolgen van immigratie kan meten en weten, is zo’n uitspraak niet meer vol te houden. Ook gaat de grootschalige import van mensen met een laag IQ, nauwelijks opleiding, geen werkervaring in een moderne hoogtechnologische samenleving, vaak zelfs met een ronduit vijandige instelling naar het ontvangstland toe, geen economische groei bewerkstelligen. Daarvoor moet je gericht aan de poort selecteren en niet elke vandaal binnenlaten.

  Er is dus een andere agenda, ik denk een van rassenvermenging, waarna de wereldregering een mogelijkheid wordt. Islam interesseert hen niet. Dat ze nog wel eens zelf door de islam op het hakblok gelegd kunnen worden, is een gedachte die niet bij hun opkomt.

 50. Kan je hier een charismatische populist met een nieuw economisch plan bestellen?

 51. Goede journalistiek Joost.

  Het is overigens indirect allang bekend, want dit stuk is geheel in overeenstemming met de uitspraken van Peter Sutherland, baas van de VN immigratie, die samen met Malmstrom van de EU de immigratie beleidsstukken schreef:

  “EU should ‘undermine national homogeneity’ says UN migration chief”:
  http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-18519395

  • Bedankt voor de link!
   Dan even een aanvulling op mijn reactie van 11.22 uur vanochtend:
   En als er wél namen onder staan, dan betreft het voor de burger onbereikbare personen, die zoals Sutherland, ook nog eens directe banden hebben met de Bilderberg Group en aanverwant tuig! What’s new!

 52. Heel goed dit artikel. Waarom heel veel mensen, en dat zijn niet alleen linkse goedmensen, dit immigratie gevaar niet willen zien is omdat ze het nog steeds (te) goed hebben. Immigratie is nog steeds een soort “ver van mijn bed show”. Zodra de situatie merkbaar gaat veranderen en er (nog) meer aanvallen op de eigen bevolking worden gepleegd, wanneer de financiële situatie onhoudbaar wordt, wanneer elke straat in Nederland onveilig wordt gemaakt door agressieve jonge mannen die zich niets van de politie aantrekken en niets met onze maatschappij op hebben, behalve dan het consumeren ervan, dan is het te laat. En zoals het artikel terecht zegt, de overheid zal de bevolking niet beschermen; trouwens, hoeveel bewijzen zijn hiervan al voorhanden? In Duitsland en Oostenrijk bewapent de burger zich in rap tempo, net als in de VS. En de meeste immer brave en correcte Nederlanders slaapwandelen rustig door.

  • Helemaal mee eens…mensen zullen pas wakker worden als ze zelf of hun dierbaren iets overkomt …welterusten weer..

 53. In de EG-tijd bestonden er geen volksprotesten tegen Europa.
  Laat Brussel daar eens goed over nadenken.
  Het opgedrongen federalisme en de ILLIGALE instroom van migranten (die totaal uit de hand loopt) maken vooral dat we spugen op Brussel. Daar komen de torenhoge kosten nog bij. Brussel doet NIET wat het belooft: strengen controle aan de buitengrenzen (is feitelijk ook onmogelijk). Toen landen hun eigen grenzen controleerden, hadden we geen massale illegale instroom uit niet oorlogsgebieden. Want in de gedachten van de Afrikaan moeten er dan te veel horden worden genomen. Nu ziet de Afrikaan heel in zijn dromen heel Europa open liggen.
  Legale migratie is geen probleem.
  Maar lieden die bewust illegaal met criminele mensensmokkelaars in zee gaan en hun kinderen aan grote gevaren blootstellen, die vormen een groot probleem. Die hollen de legaliteit uit. Het zijn geen vluchtelingen, hoewel de media het steeds over vluchtelingen hebben. Die massa- illegaliteit: dat geeft protest!

 54. _Mediaevist_

  19 juni 2016 op 11:23

  Er zijn twee manieren om dit tegen te houden maar het is zeer twijfelachtig of het gaat gebeuren. 1) opblazen van de EU 2) er worden massaal EU-politici omgelegd door Jihadisten. We zien dat in EU-kritische landen telkens de democratie even in het heetst van de strijd aan de kant wordt gegooid: bv in Oostenrijk ineens wat extra postzakken stemmen voor de EU-man en in Engeland even geen democratie maar emocratie door de dood van Cox. Jihadisten die massaal EU-politici gaan omleggen is ook niet erg waarschijnlijk, te goed beveiligd en voor een deel toch ook een hand die terrorisme voedt.

  • Outin Theopen

   19 juni 2016 op 12:26

   Er is een derde mogelijkheid. Het is de laatste en meest extreme optie. Namelijk de massale bekering van autochtone Europeanen tot de islam. Ik begrijp dat dit een hoogst onaangename gedachte is, maar extreme omstandigheden vereisen extreme maatregelen. Als etnische Europeanen worden wij in ons voortbestaan bedreigt. We hebben te maken met een existentiële crisis; een demografische oorlog. Mijns inziens zijn alle middelen geheiligd om het uitsterven van autochtone Europeanen te voorkomen. De islamitische cultuur bevordert de stichting van grote gezinnen. Dit geeft moslims een sterk evolutionair voordeel ten opzichte van decadente westerlingen. Feit is dat intellectueel bekrompen gelovigen zich in een rap tempo voortplanten, terwijl wij “verlichte” westerlingen moreel zijn gesteriliseerd. Het voortbestaan van onze GENEN moet nu onze eerste prioriteit zijn! De rest is secundair. Ik kijk naar de Tsjetsjenen: roomwitte, roodharige Europese moslims. Een mogelijke toekomst?

   • _Mediaevist_

    19 juni 2016 op 14:18

    Het is niet onmogelijk dat het daarop gaat uitdraaien sowieso om de genocide op de blanken af te wenden. Dat zou al rond 2050 nodig kunnen zijn. En koppen gaan er ook dan rollen maar misschien iets minder. Op de EU zelf zal het in zoverre invloed hebben dat die dan een Islamitische Monsterstaat wordt. Mogelijk zijn ze dit al heel lang van plan.

 55. citaat: Het voortbestaan van onze GENEN moet nu onze eerste prioriteit zijn! De rest is secundair.

  Met die genen valt het wel mee hoor. Een paar honderd jaar geleden overspoelde ” onze genen, Noord en Zuid Amerika. Waar daarvoor de indianen een machtig land voor zichzelf hadden en op bizons jaagden kwamen de Engelsen, Nederlanders, Portugezen, Spanjaarden en de rest om behoorlijk door te fokken om het “machtigste land” van de wereld te vormen. Ook Australië en Nieuw Zeeland werd overgenomen. Canada bleef niet achter.
  Verder zijn er erg veel genetische verbindingen uit het verleden zodat er geen duidelijk onderscheid te maken is. In al die genoemde landen is de West-Europese cultuur dominant. En heeft in feite de wereld verovert.
  Of het nou muziek, kunst, wetenschap, techniek, of voedsel is. Het westen is leidend. De rest volgt. De islam is een anachronisme en zal nooit iets van betekenis kunnen zijn behalve in achteruitgang, wreedheid, en stompzinnigheid. Gedoomd te…

  • Deze reacties voor: @Outin Theopen.
   De islam is gedoomd te mislukken en te verdwijnen als ideologie.
   Het zal nog wel een aantal jaren duren van aanslagen en datgene wat moslims nou eenmaal doen wanneer het wat tegenzit. En dat is nogal vaak.
   Maar voor onze westerse wereld heeft de islam niets maar dan ook niets goeds te bieden.
   Het heeft ook niets met genen te maken, maar met een ideeën strijd.
   De Europese Unie zal in deze vorm ook mislukken en verdwijnen.
   We zitten in een informatie tijdperk terwijl onze huidige bestuursvorm nog van voor die tijd is. Zwitserland geeft de richting aan.

   • Outin Theopen

    19 juni 2016 op 18:28

    De islam is absoluut niet gedoemd om te mislukken. Het is een strijdlustige ideologie die zich niet zonder weerstand laat pacificeren. De islam als politieke macht kan door middel van overweldigend militair optreden tijdelijk worden verlamd; de ideologie zelf is onsterfelijk. Zelfs met de dood van de laatste moslim houdt de islam niet op te bestaan. De ideologie smeult door tussen de kaften van de koran. Het vereist slechts één ontvankelijke geest om het vuur weer te doen oplaaien. Het gedachtegoed van de profeet is niet mis te verstaan. Het biedt de gelovige een universele missie, een overkoepelend levensdoel met als middel de jihad. Waar strijden wij voor? Mensenrechten die ons weerloos maken? De Gay Pride Parade? Het recht op abortus? Bent u bereid om het hoogste offer te brengen voor deze decadente luchtkastelen? Bent u bereid om te sterven zodat een Afrikaanse migrant u kan vervangen? Lijfsbehoud! Het behoud van ons bloed, dat van onze familie en van onze nazaten, dát telt.

 56. @Pieter G
  Wat u schetst klopt niet helemaal. De volken in bijvoorbeeld Zuid Amerika, hebben nota bene zij aan zij gevochten om die mensenoffer brengende bloeddorstige Azteken enz. te bestrijden. Idem zaten de indianen niet hand in hand om het kampvuur de vredespijp te roken.
  De geschiedenis is vaak overgeromantiseerd.
  Dat geldt idem voor Zuid Afrika waar men aanlegde voor vers water, groente en fruit. Men handelde met de Khoi en San volken. Dat ging vreedzaam tot de volken uit noordelijker delen meenden dat er wat te halen was.
  Vandaar dat de oorspronkelijke bevolking van Zuid Afrika naar de marge is verdreven. Maar dat kwam niet door de blankies.

  • Het ging over de verspreiding van (Europese) genen. Of die met geweld dan wel met liefde verspreidt worden doet aan de verspreiding ervan niets af. De taal geeft de Europese invloed al aan in Z Amerika: Portugees en Spaans. Noord Amerika spreekt Engels net als Australië enz. Dus met die “Europese genen” en cultuur gaat het prima.
   Met pijl en boog tegen geweren ga je namelijk niet winnen.
   Tot op de dag van vandaag werkt betere wapens dan je tegenstander.
   Een moorddadige ideologie als religie verkopen waar je respect voor op moet brengen werkt ook nog steeds.
   Of daders als slachtoffer afschilderen. Het bekende linkse hersenhelft wat maar niet goed wil functioneren. Bij wijze van spreken.

 57. D. G. Neree

  19 juni 2016 op 20:46

  Outen, het gaat niet om ras maar om ideologische cultuur. Wat jij voorstelt is alle opgebouwde vrijhijd, vooruitgang en welvaart opofferen om de… wat eigenlijk te behouden?
  Het gaat erom of jij (en je kinderen) in een moderne, beschaafde wereld kunnen leven, waar we profiteren van de wetenschappelijke ontwikkelingen en de hoge moraal, of dat we teruggaan naar 7e eeuwse barbarij, armoede, analfabetisme en stagnatie, waarin alle sporen van wat ooit de westerse beschaving was zijn uitgewist en alleen het gruwelboek van Mohammed (mhbidh) nog geldt en de slavenwetten die daaruit zijn voortgekomen.

  • Outin Theopen

   19 juni 2016 op 21:34

   Feit is dat een cultuur een cultuurdrager vereist. Tsjetsjenen zijn geen Marokkanen. Marokkanen geen Maleisiërs. Totaal verschillende etniciteiten, totaal verschillende culturen. Toch zijn dat landen waarin de islam de dominantie godsdienst is. Ontfermt Marokko zich over vluchtelingen? Ontfermt Saudi-Arabië, het geboorteland van de profeet, zich over vluchtelingen? Geenszins! Men schaamt zich in die contreien niet de eigen belangen voorop te stellen. Men bouwt hier en daar een moskee en financiert wat jihadistische activiteiten en daarmee is de grens van de solidariteit bereikt. Men kan zich dat als moslim permitteren. Niemand verontschuldigt zich voor het geweld tegen een vijandige stam. Men is solidair in de strijd tegen de kaffers, maar vecht onderling wanneer men daartoe reden ziet. In zo’n stammenstrijd zouden wij Europeanen kunnen domineren. Tsjetsjenen zijn de meest gevreesde jihadisten. Germaanse moslims zouden de wereldwijde oemma als geen ander volk kunnen leiden.

   • D. G. Neree

    20 juni 2016 op 01:36

    je theorie is tegenstrijdig en vreemd genoeg hetzelfde als wat sommigen in Nazi-duitsland ook dachten.
    Waarom is het tegenstrijdig? Omdat je cultuur linkt aan ras of wel stamgebied. je zegt dat cultuur gebonden is aan volkeren, dus dan zou men zich in Europa nooit met de islam kunnen vereenzelvigen, aangezien het wegens het ras of volk uitgesloten is.

    Je zegt gewoon: laten we ons aan de vijand overgeven, dan kunnen wij, omdat we een sterker volk zijn, daarna de ideologie overnemen. Zie je hoe absurd je stelling in feite is?

 58. Outin Theopen

  20 juni 2016 op 11:15

  @D.G. Neree
  Het feit dat mijn theorie overeenkomsten vertoont met bepaalde elementen uit het nationaalsocialistische gedachtegoed doet niet af aan de fundamentele waarheid die mijn theorie behelst. Wat ik beweer is dat verschillende volkeren op verschillende wijze expressie kunnen geven aan ideeën die in essentie gelijk zijn. Dat is geen absurde of vergezochte gedachte, maar een eenvoudig waarneembaar fenomeen. De Noord-Afrikaanse Marokkaan, de Slavische Tsjetsjeen, en de Aziatische Maleisiër, hebben ieder een volstrekt eigen etnisch-culturele identiteit; ze hebben een eigen taal, een eigen muziek, een eigen klederdracht, enzovoorts. Waarin ze elkaar vinden is hun islamitische geloofsovertuiging. Verschillende volkeren hebben verschillende aangeboren kwaliteiten. De gemiddelde Germaan verschilt significant van de gemiddelde Aboriginal. Dat vertaalt zich in de wijze waarop ze expressie (kunnen) geven aan gelijke ideeën, ongeacht de aard, de origine, en het karakter van de ideeën.

 59. Wie of wat is de EU eigenlijk?
  Als je het antwoord op die vraag zoekt, kom je vanzelf uit bij …
  de burgers zelf.
  Want elke niet bewuste aankoop van goederen, en elke acceptatie van een baan binnen overheden, banken of dubieuze corporaties, in welke vorm dan ook, is een bouwsteen voor het verschrikkelijke monster dat EU heet. Dit beleidsdocument is immers ook door iemand opgesteld, en door een of andere dame/heer uitgetypt. Helaas staan er geen namen onder. Lang leve de anonimiteit bij dit soort instellingen 🙁 , want enige vorm van verantwoordelijkheid is hiermee dus ook van de baan.
  Als ik mensen wel eens aanspreek, worden mijn woorden mij niet in dank afgenomen… Integendeel! Voel me een roepende in de woestijn … al vanaf de tijd dat ik stickertjes plakte op guldens: EURO NEE!
  Als wij niet allemaal bereid zijn hier bewust naar te kijken en te handelen, houdt het monster ons onder controle, en worden wij volledig verslonden.

  • “Als ik mensen wel eens aanspreek,” moet zijn:
   “Als ik mensen hierover wel eens aanspreek,”

 60. Vergrijzing tegengaan met nog meer vergrijzing staat symbool voor de Euronazi’s
  Oftewel : voor 1 niet bestaand probleem er 5 nieuwe, echte problemen erbij maken.
  Dit kan natuurlijk zo niet doorgaan.
  Toch gebeurd het recht voor onze ogen.
  Bizar!

  • Het is idd onbegrijpelijk dat er beweerd wordt dat immigratie nodig is om vergrijzing tegen te gaan en dat men dat gelooft. Onze regeerders proberen ons dus wijs te maken dat moslims niet vergrijzen. Wat een gevaarlijke propaganda wederom.

   • https://www.youtube.com/watch?v=yg3tqPwoVhQ
    .
    In dat filmpje uit het artikel wordt zeer terecht afgevraagd waarom mensen uit het MO en Afrika naar hier gehaald moeten worden ivm de vergrijzing terwijl 25 tot 50% (jeugd) werkeloosheid heerst in Zuid-Europese landen.
    .
    Zo is het argument ‘multiculti’ ook onzin want dat suggereert dat Europa maar één cultuur zou kennen terwijl Europa uit heel veel verschillende culturen bestaat, het zijn verschillende maar geen tegenovergestelde culturen, zoals de islamitische cultuur.
    .
    Er worden ons enkel leugens verkocht. Toen ik vrij klein was realiseerde ik me al dat het gewone volk in het westen het nimmer zo goed heeft gehad als tegenwoordig. Nu ga ik het einde daarvan meemaken, we gaan naar de middeleeuwen 2.0. We gaan terug naar de tijd dat je binnen de muren van je leenheer (politieke correctheid) relatief veilig maar eigendom bent, ben je buiten de muren (politiek incorrect) dan ben je vogelvrij en aan je lot overgelaten.

    • D. G. Neree

     19 juni 2016 op 20:37

     Met zoveel (ontevreden en het westen hatende) vreemdelingen kan het niet anders of de vlammen slaan een keer goed in de pannen. De politie zal het niet aankunnen als her en der echt grpoepen tegen elkaar gaan vechten. Ieder land in Europa zal dan uit elkaar vallen in elkaar bestrijdende enclaves, Met legers die wegbezuinigd en zelf onderling verdeeld zijn. De sterkste (moorddadigste) enclaves zullen zich consolideren en kleinere opslokken, zodat Europa geregeerd zal worden door krijgsheren en feodale heersers. Dan zijn we idd terug in de vroege middeleeuwen.

 61. https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurabi%C3%AB
  Verplicht leesvoer voor alle onwetenden die nog niet weten/willen weten hoe de hazen lopen.
  Is allemaal al lang geleden gepland. Maar ja, het waren de nazi’s die de EU (voorloper: https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Gemeenschap_voor_Kolen_en_Staal) hebben opgericht. De Europese bevolking moet en zal kapot!! Met dank aan de NSB’ers die dit land besturen/bestuurden (maar een paar goede daargelaten). Nee, en ik bedoel niet Wilders (is opvangnet).

 62. En Rutte gaat lachend door met tekenen, net zo lang todat Nederland is opgeheven.

  En de werkgevers trekken een hele lange neus naar dat Fortuyn stemmende klootjesvolk. Zij krijgen hun goedkope arbeidskrachten, nu al is het bij elke bank of bedrijf op de ICT afdeling zwart van de Indiers omdat werkgevers de politici hebben wijsgemaakt dat het kenniswerk is.

  De banken hebben ons geld nu ook helemaal in de tas. Nog een paar nachtjes slapen en de dicators van de EU schaffen het contant geld af, dan zijn wij definitief slaaf van Draghi.

  En Rutte? Die haat absuluut directe democratie en gaat door met tekenen tekenen tekenen tekenen en lachen, en roept dan dat dat klootjesvolk zijn smoel moet houden. Als hij dan een schouderklopje krijgt van die duivel Merkel begint hij te glunderen.

  De elite spuugt op het volk en hebben de media in hun zak. De meeste geloven de MSM dat we niet zonder de EU kunnen, terwijl wij al zoveel kwijt zijn. Dat heet hersenspoelen.

 63. Eindelijk een bevestiging wat we eigenlijk al wisten dat de EU zelf het kwaad is.
  Dat onderdanig opstellen wordt wel heel letterlijk genomen. Ze laten de booslims lekker hun gang gaan. Wij worden echt geofferd aan de booslims.

 64. Het timmermanprobleem, de “60%” illegale instroom (en dat zal wel dichter bij 80% liggen) is idd de olifant in de huiskamer. Die gaan niet gedeporteerd worden en die zullen daar tegen zich ook flink verzetten mocht het zover komen.

  Immigratie op zich is nooit het probleem, Europa heeft inderdaad een rijke geschiedenis van groepen die zich verplaatsen, hervestigen in andere gebieden en culturen voor werk en mogelijke welvaart. Vaak inderdaad de bron van economische bedrijvigheid en bruisende energie. Alleen kwamen die stromen nooit uit Afrika en het Midden-Oosten. Zelfs de Turkse en Marokkaanse instroom, al problematisch genoeg, waren nog “randgebieden” rond Zuid-Europa. Nu is het andere koek!

  Ik geloof trouwens niet in dat “overweldigend” mannelijke — of je moet rond 75% op die manier afronden. Jonge vrouwen en meisjes zijn een kwetsbare groep voor de reis, uiteraard ga je er minder van zien. Het blijft zo een vage beschuldiging, een onduidelijk dreigement.

  • “Jonge vrouwen en meisjes zijn een kwetsbare groep voor de reis”
   .
   Als de reis gevaarlijker is dan hetgeen waarvoor ze ‘vluchten’, waarom wordt de reis dan ondernomen? Exact, omdat het overgrote deel helemaal geen vluchtelingen zijn, dat verklaart waarom het overgrote deel uit jonge mannen bestaat, vrouwen moeten onder hun doek achter het aanrecht en hun mond houden in die landen. Niets onduidelijk dreigement, keiharde realiteit.
   .
   “is idd de olifant in de huiskamer”
   .
   Bij jou staan gezien de rest van je reactie dus meerdere olifanten in de huiskamer, hoewel je langzaam maar zeker toch hun schimmen begint te zien maar het nog duidt als onduidelijke dreigementen. Die andere olifant ( “60%” illegale instroom en dat zal wel dichter bij 80% liggen) is ondertussen wel duidelijk zichtbaar voor je. Beter laat dan nooit.

 65. D. G. Neree

  19 juni 2016 op 20:40

  Ik hoef van de reactie geen tien woorden te lezen of ik weet dat het van huistrol DirkM komt, vanwege de laffe geur van relativisme en vervalsing van de werkelijkheid die ervan opstijgt.

 66. @Dirk M
  Uhuh, maar dat was in een tijd dat niet werken niet eten betekende.

 67. Bij het EK voetbal kun je goed zien wat de bedoeling is, eigenlijk een soort Brazilisatie van Europa. Alleen oost- Europese landen (en Ijsland) zijn nog ‘intakt’. De rest is verziekt door immigratie en rassenvermenging . Vind het wel vreemd dat de voornamelijk blanke toeschouwers allemaal braaf zitten te juichen voor een multiculti elftal die hun land dan schijnbaar vertegenwoordigen. Overigens het is altijd een blanke vrouw die zich laat bezwangeren door een immigrant of een van hun nakomelingen. Precies zoals de bedoeling was dus. Missie geslaagd dus!.

 68. En als dit zo duidelijk ligt, waarom komen er dan zo weinig mensen af op Pegida-demonstraties? Daar zouden toch tienduizenden mensen elke keer aanwezig moeten zijn?

  • Dat zou uit angst voor hun maatschappelijke positie kunnen zijn. Pegida wordt met extreem rechts geassocieerd. Zo hou je de mens klein.

 69. Veel mensen werken op zaterdag, misschien eens oproepen voor een Zondag?
  Zou voor mij in ieder geval een topdag zijn 🙂

  • Vergeet die lamballen van ANTIFA niet. In Breda net weer een stel van opgepakt wegens gewelddadig gedrag tegen mensen uit alle lagen van de samenlewving en van alle leeftijden.
   Hulde aan het VVD beleid in Breda. Meen ik echt ondanks dat ik landelijk never nooit meer op de VVD zal stemmen.

 70. Pegida Dresden is altijd op maandag om 18:00 uur

 71. Wat drijft die mensen bij de EU? Niemand kan er toch op uit zijn om doelbewust een werelddeel te vernietigen? En dom zijn ze ook niet.
  Wat bereiken ze met dit beleid?

  • @ Theo. Heel eenvoudig: Het zijn aanhangers van de NWO. Zieke geesten die alle macht in handen willen. Psychopaten. Hun volgelingen worden omgekocht met geld, zoals bijvoorbeeld de riante salarissen in Brussel – het moderne omkoop systeem. Het is geen complot theorie meer. Het immigratie gevaar en daarmee de destructie van de maatschappij is levens echt. Google David Icke maar eens. Onze heersers gaat het niet om geld, dat hebben ze genoeg, ze beheersen alle banken. Macht is hun doel. Door chaos te scheppen. Maar er zijn steeds meer mensen die waarschuwen. En we hebben de documenten als bewijs. Helaas reageert de media niet, ze propagandeert slechts. Onze heersers worden steeds openlijker, ze ontkennen hun plannen niet eens meer. Dat houdt in dat Brussel denkt gewonnen te hebben. Ik hoop dat ze ongelijk hebben…

 72. Ook wil ik nog aanvullen dat het verhaal dat open grenzen zo goed is voor de economie absolute onzin is(informatie uit de zakenwereld op de zuid-as). Laat je niet in de maling nemen door die bestuurlijk fascisten. Nee, open grenzen dient het vernietigen van een samenleving, die door de EU met opzet instabiel wordt gemaakt.

 73. De veroordeelden, die protesteerden tegen een AZC in hun gemeente ?
  Ach het tuig, dat ik bestuurlijk fascisten noem, lacht zich de ballen uit hun broek.
  Collateral damage.
  Verder deel ik de mening van Nico Spaak.

 74. P. van Lenth

  19 juni 2016 op 02:33

  Waarom geloven mijn linkse vrienden je niet? Wat doen/zeggen we fout? Hoe moeten we ze dan wèl overtuigen? Dit zijn de vragen waarmee ik al een flinke tijd worstel.
  Ik stoor me wezenloos aan een reclamecampagne van Vluchtelingenwerk op Radio 1. Daarin wordt iets gezegd als “Als ik huis en haard, familie en geboortegrond zou verlaten, zou ik ook graag geholpen worden. Dus dat doe ik nu dan ook voor de vluchtelingen uit Syrië.” Nou, IK NIET, roep ik dan hardop in mijn auto. En dus klink ik buitengewoon asociaal, verdomme. Dat is het frame van die reclame. Je MOET het standpunt wel beamen, wil je niet jezelf ervaren als slecht mens. We doen iets helemaal fout, want de goedmensen maken wel reclame en de realisten niet.

  • Goed gezien – We doen iets helemaal fout, want de goedmensen maken wel reclame en de realisten niet.
   Dat komt door de mainstream media die vertellen slechts het verhaal wat hun gedicteerd wordt door de overheid. Onze dictators maken gretig misbruik van deze door en door corrupte media, wetende dat bijna iedereen deze gevaarlijke en walgelijke propaganda geloofd.

 75. Ik merk aan je toon en manier van schrijven dat je boos bent Joost. En je hebt inderdaad haarfijn in de gaten welke kant het opgaat.

 76. Dank je wel Joost. En dat deze woorden nog maar door velen worden gelezen. De EU is inderdaad niet de oplossing voor het probleem, maar het probleem zelf. Het heeft evenmin iets van doen met economie, waar de discussies in de UK steeds om draaien, maar met absolute macht. Een nieuw “duizendjarig rijk” waarin er voor niemand meer valt te ontsnappen aan de tentakels van de nieuwe heilstaat van de NWO. Daar kan niet genoeg voor gewaarschuwd worden. Maar of het helpt? Er zijn gewoon teveel overlopers die voor grof geld hun ziel aan de duivel hebben verkocht naar ik vrees.

 77. Waar ik ook zo boos over word is dat VVD-politici dit weten maar veinzen om er wat tegen te doen, terwijl Rutte alles tekent.