Uit interne richtlijnen blijkt: Ramadan is ramp voor Nederlandse bedrijfsleven.

Door Joost Niemöller

Heeft u moslims in dienst? Dan krijgt u veel problemen met Ramadan. Dat valt goed te zien bij de richtlijnen die worden gegeven op de website HR Praktijk. HR staat voor Human Resources en naar de term Human Resource Management.  De website wordt ondersteund door partners van automatiseringsbedrijven. Wanneer er dus op een site als HR praktijk richtlijnen worden gegeven is dat een goede indicatie van hoe er gedacht wordt in het bedrijfsleven ten aanzien van Ramadan.

Het begint er al mee dat het voor een bedrijf erg moeilijk is om te plannen voor Ramadan. De onnavolgbare logica van Allah sluit niet aan bij de planning van het bedrijfsleven:

Het begin en het einde van de Ramadan is afhankelijk van de stand van de maan. Wanneer Ramadan begint en eindigt wordt daardoor pas één of twee dagen van te voren bekend.

Tijdens Ramadan heb je duidelijk minder aan je moslimwerknemers:

Door de Ramadan kunnen uw moslim-werknemers verzwakken. De Ramadan kan het dag- en nachtritme verstoren. Er moet immers heel vroeg worden opgestaan om voor zonsopkomst te kunnen eten en drinken. Dit heeft ook tot gevolg dat de concentratie meer inspanning kost dan buiten de vastenmaand.

De interne oplossing voor het Nederlandse bedrijfsleven is niet dat moslims zich moeten aanpassen aan hun werkgever, maar dat de werkgever en de andere werknemers zich moeten aanpassen aan de moslims. Dit is een interne bedrijfsregel:

U toont zich een goed werkgever en een voorbeeld voor uw niet-islamitische werknemers door u coulant op te stellen.

De werkgever is namelijk verplicht om zich te onderwerpen aan de islam.

Als u islamitische werknemers in dienst heeft, heeft u tot op zekere hoogte de plicht deze werknemers in staat te stellen hun godsdienstige verplichtingen te vervullen.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? In dwingende regels voor de niet-moslims.

Wat kunt u zoals doen?

 1. Verlang van uw niet vastende werknemers dat zij respect tonen voor hun vastende collega’s.

 2. Laat uw leidinggevende extra aandacht te besteden aan de vastende moslims binnen uw organisatie en in te grijpen als dat nodig is.

 3. Doe een beroep op de collegialiteit van uw werknemers door ze te vragen de moslims door de vastenperiode te helpen loodsen door bijvoorbeeld nachtdiensten onderling met elkaar te ruilen.

 4. Spreek met uw vastende werknemers af dat zij hun verplichte pauze tussen de middag niet hoeven op te nemen en in plaats daarvan een half uur later kunnen beginnen of eerder naar huis kunnen gaan.

 5. Stel zoveel mogelijk zware werkzaamheden voor uw vastende werknemers uit.

 6. Rooster uw vastende werknemers zoveel mogelijk in op momenten dat het hen goed uit komt.

Wat dan weer scheelt:

U bent echter niet verplicht een bidruimte in te richten voor deze werknemers. Evenmin heeft u de verplichting in te gaan op een verzoek van een werknemer om te allen tijde op het werk te mogen bidden.

Maar wat als de moslims in uw bedrijf ook dat gaan afdwingen? Het antwoord kunnen we nu al invullen: Verdere aanpassing.

Een bedrijf kan zichzelf dus een hoop problemen besparen door geen moslims aan te nemen. Maar dat mag niet openlijk gezegd worden, want dan heet het discriminatie. Wat natuurlijk niet betekent dat het niet gebeurt. Dit is een van de verklaringen waarom er zoveel moslims werkloos zijn.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

34 Reacties

 1. Zaterdag is er in Breda een protest mars in Breda. Pegida Nederland organiseert het geheel. Ik ga maar eens kijken. Na wat gespeurd te hebben op internet ben ik niet overtuigd van Pegida. Qua uitstraling, qua voorkomen, qua communicatie, qua daadkracht. Allemaal niet. Maar ik moet iets. Misschien word ik nog enthousiast…wie weet. Het is allemaal hetzelfde. Rechts roept iets, links roept iets terug. Jaar in, jaar uit. Zie waar ‘we’ nu staan. Met een beetje pech loopt het uit de hand met het blauw. Ik zal zien…hoe ver Nederland is aangaande de bereidheid om eindelijk in beweging te komen tegen het kwaad. Overeenkomstig zijn woord vraag ik om kracht. Ik kan het goed gebruiken!

 2. Je moet toch een enorme halve zool zijn om die zeikstengels überhaupt nog aan te nemen. Zij moeten ons niet, ik moet hun niet. Dat ze kapotvallen. Voor mij een non-discussie.

 3. Meeste moslims gebruiken volgens mij gewoon een berekende maanstand hoor., niks twee dagen van tevoren. In ieder geval Turken. Verder zijn er veel manieren om er onderuit te komen als het bijv gezondheid zou bedreigen, of militairen enz. Lijkt me dat als je werk te inspannend is en je je baan zou verliezen (en honger zou lijden of schade ondervinden) je ook wel een uitzondering kan regelen. Dat gebeurt ook trouwens in ieder geval in bepaalde “gezindtes”.

  Dus ik ben het eens met Joost: het zijn stomme richtlijnen. Juist de flexibiliteit die vertoont wordt maakt het voor welwillende moslims moeilijker om ramadan anders in te vullen! Men lost dus geen probleem op, men maakt ze alleen maar groter.

  Maar dat vat integratie en immigratiebeleid van 30 jaar samen.

 4. Men wordt “verlost van alle menselijke schuld door het eenmalige en eeuwig geldende zoenoffer van Christus, de Jezus van Nazareth.”
  Werkelijk? Welke menselijke schuld? Ik ben mij van geen schuld bewust. Ik heb overal dubbel en dwars voor betaald, linksom of rechtsom. Hoc est corpus, hocus pocus. Overigens, die zogenaamde Noormannen van u waren niet bloeddorstiger en wreder dan de concurrentie, hadden een ecologisch gerichte en hoogstaande religie en zijn inderdaad als laatsten gekerstend maar dat was omdat dat minder gezeur gaf toen zij eenmaal her en der gesettled waren. ‘Het geloof’ is import uit een ander continent, eigenlijk meer iets voor oude dames dan voor gezonde mannen en vrouwen. Daarom kwezelt men nu zo lang door als gristen met de andere wang en vergeven terwijl er hard en duidelijk opgetreden moet worden wil men blijven bestaan. Het is een oude dames ideologie met toverspreuken. Bah!

  • g.h.m.leferink

   16 juni 2016 op 17:28

   ‘Inheems’, ik hoop dat dit het enige stukje is waarin je oordeelt over dingen waar je geen verstand van hebt.
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 5. Grappig dat u het christelijk geloof iets van ouwe vrouwen vindt (u spreekt precies als de communisten). Overigens: weinig oude dames onder de helden van de Nieuwe Testament. En tevens: wat is er mis met oude dames? Maar dat u dan wel “goden” als Odin. Thor en Freya schijnt te waarderen. Met al hun bloeddorstige eisen voor hun Walhalla, lijken ze op het islamisme. Voor de hemelpoort wordt elk mens een stakker die verlossing behoeft. Ook u. Gezegend een ieder die een beroep mag doen op de werken van Christus.

  • U komt wat mij betreft van een andere planeet qua werkelijkheidsbeleving. Troost u met de gedachte dat u met velen bent en u samen fijn kunt fantaseren over het leven als schaap onder de hoede van een welliswaar niet zo oplettende maar toch troostrijke herder en sterkte als er kebab gemaakt gaat worden. Ik heb andere zinnebeelden en een andere moraliteit en nee, ik ben geen communist noch ben ik dat ooit geweest.

 6. Het enige waar alles om draait is de zon. Zonder zon geen leven, zo eenvoudig is het. En dat weet de mens al heel lang. Zonder in eindeloze verhalen te hoeven gaan, verwijs ik gemakshalve naar een video waarin heel duidelijk wordt omschreven hoe vele religies en personages gewoon hun oorsprong vinden in de stand van de planeten, en de betekenis die de mens daaraan heeft gegeven.
  https://www.youtube.com/watch?v=AjHk9nKUNNs
  Zeker het bekijken waard!

 7. Arjen , met alle respect hoor, maar elk geloof, religie is een verzinsel van de mensen om het onbekende te verklaren. Geloof en religie zijn geen wetenschap. Er is nog nooit iemand geweest die weet wat de bedoeling is van ons leven hier Maar is dat wel zo belangrijk We weten wel dat we steeds een stapje verder evolueren Waarom? niemand die dat weet We kunnen er alleen over fantaseren. Kijk naar de natuur U zult vaststellen hoe we aan elkaar verwant zijn (mens, dier,plant, bacterie etc ) en alleen als soort doorleven nooit als individu . Waarom? niemand die het weet en wantrouw iedereen die zegt het te weten

 8. Ik werk bij een bedrijf dat 24/7 diensten moet verlenen.Toch respecteert men er de wensen van sommigen om op zondag niet te werken. Waarom vinden we het bij de islam dan wel een probleem? Omdat we heel goed beseffen dat hun claims nooit zullen eindigen. Stukje bij beetje wil men meer, waarna men de hele samenleving wil domineren; dat is het trieste vooruitzicht, een terugval naar barbaarse tijden.
  Er is echter een goede oplossing: moslims moeten zich bekeren tot christendom. Dan kan men blijven geloven in 1 God. Maar tevens wordt men verlost van alle menselijke schuld door het eenmalige en eeuwig geldende zoenoffer van Christus, de Jezus van Nazareth. Dat is de enige mogelijkheid de beschaving in stand te houden. Destijds werden de gevreesde en wrede Noormannen ook bekeerd tot dit geloof en sindsdien is Scandinavie een vreedzaam oord, tot de dag van nu. Het christelijk geloof is de enige oplossing voor dit barbaarse geloof. Vooral voor moslims!

 9. Autochtone Nederlanders moeten Carnaval serieus nemen
  Zie Wkipedia.
  “Carnaval (ook wel ‘Vastenavond’ – vooravond van het vasten) is van oorsprong een Rooms-Katholiek volksfeest, dat mogelijk ook heidense wortels heeft en gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Volgens de traditie duurt het feest van zondag tot dinsdagavond – de Vastenavond. Om middernacht vangt de vastentijd aan van 40 dagen, tot Pasen.”
  Richtlijn voor het bedrijfsleven, houd rekening met schorre kelen en hoofdpijn om daarna 40 dagen de medewerker te ontzien.

 10. Wat zou het een enorme boost voor Marokko en Turkije zijn als er eenmaal grootschalig teruggekeerd wordt. Anderzijds moet er hier eens grootschalig geduscussieerd worden over de vanzelfsprekendheid dat het geloof in een entiteit die in je hoofd meekijkt en opdrachten geeft enz grondwettelijke bescherming heeft.

 11. Jan Stemerdink

  16 juni 2016 op 13:11

  Er staat een fout in de richtlijn van HR-praktijk. Er wordt gesproken van “godsdienstige verplichtingen”, dat klopt niet. Meedoen aan de ramadan is voor moslims vrijwillig. Niet iedere moslim doet er aan mee en het is niet verplicht.

 12. Omdat ik een beetje argwanend /optimistisch ben ingesteld, denk / hoop ik dat deze absurde richtlijnen tot doel hebben de werkgevers af te schrikken om een mohammedaan in dienst te nemen. Het wordt weliswaar niet expliciet gezegd, maar je moet tussen de regels door kunnen lezen.

  Staat dit al in uw agenda genoteerd? as zaterdag 14:00 Kasteelplein Breda Pegida-demonstratie. Breda. 5 min lopen vanaf het station.
  https://www.facebook.com/pegidanederland/

 13. Mastermattie

  16 juni 2016 op 09:01

  En werkgevers die dan besluiten om geen mensen meer aan te nemen welke “minder gunstig” zijn voor het bedrijf, worden weggezet als racistisch, moeten stuk vanwege “etnische profilering” of “discriminatie op basis van geloof”.
  .
  Ieder weldenkend mens ziet in dat dit van de gekken is. Het vreemde is dat degene die “de touwtjes in handen hebben” het maar niet in lijken te willen zien.
  Wat is dat toch met dat wegkijkgedrag?

 14. g.h.m.leferink

  15 juni 2016 op 21:39

  Deel 2.
  Regeltje 5: Huh? De baas zag je al aankomen. En het antwoord stond ook al van tevoren vast. En op werkweigeren, dat stond ook vast, volgde natuurlijk ONTSLAG.
  Regeltje 6: Wie bij de baas kwam met zo’n verzoek kon op twee dingen rekenen:
  # Een bulderend gelach van baas èn kollega’s.
  # De vraag of hij wel goed snik was.
  En wie naar de Mariakapel wilde deed dat natuurlijk IN ZIJN EIGEN TIJD!

  Ik begin Nederland een vreemd land te vinden! Hoe is het mogelijk dat er onder de autochtonen vandaag zoveel SLAPPE WEEKPUDDINGEN zijn? Van dat soort dat bij het opdienen van het eten zegt: “Twee aardappeltjes, vijf boontjes en vooral niet teveel saus in ’t kuiltje! En ik wil een lekker TOETEJ na!”
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 15. g.h.m.leferink

  15 juni 2016 op 21:24

  Deze moderne ziekte heet Slaptoegeveritis angsthazeritis! Waarom deze totale onzin?
  Vroeger toen de Katholieken verplicht 40 dagen voor Pasen moesten vasten werd dat soort flutregels ook niet gemaakt! Katholieke werknemers die vastten hadden gewoon hun werk te doen, ZONDER DIT GETEUT!
  Regeltje 1: Van niet-Katholieken werd niet verlangd dat ze vooral RESPEKT zouden tonen. En zielig doen door katholieke werknemers was er ook niet bij. Men hield gewoon in het redelijke rekening met de ander, zoals het ook buiten de Vasten normaal was.
  Regeltje 2: Extra aandacht? Waarom? Voor de R.K. werknemers golden gewoon dezelfde regels als voor de rest!
  Regeltje 3: De bemoeizucht ten voeten uit! Iemand die zich slap voelt kan gewoon een beroep doen op zijn kollega’s. Maar dit ruikt naar PvdA-mierenneuken-op-de-vierkante-millimeter.
  Regeltje 4: Later beginnen of eerder ophouden, betaald door de baas? Daar werd door de R.K. werknemrs zelfs niet over gedacht.Laat staan dat ze het vroegen.
  Zie…

 16. Sint Nicolaas

  15 juni 2016 op 20:07

  6: Rooster uw vastende werknemers zoveel mogelijk in op momenten dat het hen goed uit komt. deden ze dat in NL ook voor Sint ? NOT ! Sint heeft er diversen aan zich voorbij zien trekken en stuk voor stuk leverde het gezeur, problemen en voornoemde ellende op. Als werkgever zou ik me wel 10 keer bedenken om een muzelmens in dienst te nemen. Ervaring leert en door schade en schande wordt men wijs. Helaas kan dat niet gezegd worden van de linkse knuffelaars en wegkijk idioten. Die zullen het nooit leren.

 17. Sint Nicolaas

  15 juni 2016 op 19:55

  Sint kende deze interne bedrijfsregels niet om eerlijk te zijn maar ze werken wel tenenkrommend ! 1:Verlang van uw niet vastende werknemers dat zij respect tonen voor hun vastende collega’s. Sint heeft absoluut geen respect voor de vastende muzelmens. Dit hele vastengedoe slaat werkelijk nergens op. Sint had een muzelman als collega ooit en ook die deed mee aan deze waanzin. Ja, zo voelen we wat het is om honger te hebben was de verklaring. Gelul, was mijn antwoord. zodra de zon onder is wordt de schade weer ingehaald en na dit alles volgt het Suikerfeest waarbij de hele club zich volledig klem vreet. Sint spreekt uit ervaring hier want ook die had ooit het twijfelachtige genoegen aan de rand van een krach of prachtwijk te wonen en heeft het allemaal aan zich voorbij zien trekken. 2: Laat uw leidinggevende extra aandacht te besteden aan de vastende moslims binnen uw organisatie en in te grijpen als dat nodig is. Ingrijpen. De betreffende collega zakte in elkaar achter zijn bureau.

  • Sint Nicolaas

   15 juni 2016 op 20:01

   Maar eten drinken werd pertinent geweigerd en resulteerde in een ziekmelding van een aantal dagen. Tel uit je winst ! 3: Doe een beroep op de collegialiteit van uw werknemers door ze te vragen de moslims door de vastenperiode te helpen loodsen door bijvoorbeeld nachtdiensten onderling met elkaar te ruilen. sint zou zeggen, je hongert je zelf uit, los het zelf maar op ook. 4: Spreek met uw vastende werknemers af dat zij hun verplichte pauze tussen de middag niet hoeven op te nemen en in plaats daarvan een half uur later kunnen beginnen of eerder naar huis kunnen gaan. Pauzes zijn verplichte onderbrekingen, bij wet geregeld. Maar omdat het om de muzelmens gaat mag de wet overtreden worden en doen we een oogje toe. Hee, waar heb ik dat meer gehoord ? 5: Stel zoveel mogelijk zware werkzaamheden voor uw vastende werknemers uit. Dus de collega’s mogen extra hun best doen omdat er een ander in hongerstaking is ? NOT !

 18. Laat mensen die vasten verplicht in die periode vakantie opnemen of onbetaald verlof.

  • Precies, het is geen natuurverschijnsel maar de wil van die mensen zelf.
   Daar dienen ze zelf de consequenties van te nemen, net als ieder ander.
   Geen invoering hier van de sharia.

 19. Jan Stemerdink

  15 juni 2016 op 17:48

  “Spreek met uw vastende werknemers af dat zij hun verplichte pauze tussen de middag niet hoeven op te nemen en in plaats daarvan een half uur later kunnen beginnen of eerder naar huis kunnen gaan.”
  Wat is dat nou? Die pauze is niet alleen om te eten, maar ook omdat je niet langer dan 4 uur achter elkaar geconcentreerd kunt werken. Het is een wettelijke verplichting om die pauze te nemen. In deze HR-richtlijn staat dus letterlijk dat de wet overtreden mag worden in het kader van de ramadan.

 20. Als voormalig werkgever kan ik met hand op hart verklaren dat ik nooit gezeur heb gehad, anders dan met moslims. Gewoon, geen rem op zichzelf en écht geen idee dat de wereld niet alleen om hen draait, niet om hen en niet om die malle mohammed van ze.

 21. Ik heb een korte vraag,? Wat als een Jood niet wil werken op vrijdag, een Zevende dag adventist niet op zaterdag, en een Christen niet op zondag.. Hoe vindt HR Praktijk dat een werkgever hierop zou moeten reageren… Even zien hoe de dubbele moraal werkt… Ik vréés dat de ene overtuiging/religie de andere niet is.

 22. “Dit is een van de verklaringen waarom er zoveel moslims werkloos zijn.”……
  *********************
  Dit is een van de verklaringen waarom er zoveel moslims werkloos kunnen / willen zijn !!!
  **********************
  Ik heb begrepen dat ze ook niet voor verplicht “vrijwilligerswerk” kunnen worden opgeroepen door Mevr. Klijnsma ! ???
  De helft van die gasten zit, geloof ik, zo wie zo in Wa-jong / WAO.
  Zeker opgelopen toen ze met 450 man met die bussen vanuit Rotterdam naar die kassen in het Westland zijn gebracht….
  8 begonnen, geen een meer van over.
  De arbeidsethos van het merendeel van die gasten is zo wie zo beneden alle peil.

 23. Topje van de ijsberg.
  Aanvulling:
  Zorg dat er geen varkensvlees in de buurt is. Dus ouderen verzorgen met afwas of broodje maken: Geen varkensvlees wegens onreinheid. Geld ook voor de kantine.
  Hetzelfde geld voor alcohol. Glazen afwassen of drank inschenken doen moslims dan niet.
  Moslima’s mogen geen mannen verzorgen, ook niet met begeleiding.
  Hou daar rekening mee.
  Geen joden in de buurt. Dat geeft spanningen en kan voorkomen worden door geen joden aan te nemen.
  Geen lesbische vrouwen of homo’s laten samenwerken met moslims want daar staat doodstraf op.
  Ten alle tijden mogen moslims bidden, stoor ze niet ook al loopt alles in de soep daardoor. Klanten moeten dan door anderen geholpen worden.
  Ga als ongelovige niet in discussie met moslims, daar houden ze niet van. Gevolg is eigen risico. Hun godsdienst is heiig dus hou daar rekening mee.
  Moslimmannen mogen de toegang in een bar, of uitgaan gelegenheid niet ontzegd worden ook al moeten moslima’s thuisblijven. Enz…

 24. Gerrit Herders

  15 juni 2016 op 16:02

  Jaren geleden alweer, ik was huisschilder, kwam er een Turk bij ons werken. Husee heette hij. We hadden er toen nog geen idee van wat een moslim, laat staan de islam was. Af en toe ging hij op zijn knieen met zijn neus op de grond liggen bidden. We lachten er maar een beetje om. Veel trokken we van zijn gedoe niet aan, hij had zich maar aan te passen.
  Hij vertelde wel wat over zijn geloof, maar omdat ik het geloof in welk sprookje dan ook als iets stompzinnigs beschouw ging het de ene oor in en de andere uit.
  Husee was overigens een aardige man en een harde werker en ik kon goed met hem opschieten.
  Op een keer nodigde hij mij bij hem thuis uit. Blijkbaar kwam ik onverwacht aanbellen, want toen hij mij binnen liet was daar ook zijn vrouw. Ik heb niet vaak iemand zo in paniek gezien als deze vrouw. Ze had namelijk, omdat ’thuis’ was, geen hoofddoek om. Ze was compleet ontredderd en haaste zich weg om met een lap over haar hoofd terug te komen. Meer ruimte heb ik niet voor mn…

 25. Bedrijven die dit beleid hebben zijn masochistische laffe onderkruipers.
  Bedrijven hebben niks te maken met religie.
  Probleem is dat de overheid en zijn instellingen dit beleid al jaren heeft en het bedrijfsleven volgt als makke schapen de richtlijnen van die verschrikkelijke overheid.
  Daarbij is dat hele islam gedoe iets van de laatste 30 jaar.Daarvoor hoorde je moslims niet.Dank zij linkse knuffelaars gingen ze zich gediscrimineerd en achtergesteld voelen.

 26. Deze “richtlijn” is simpelweg het toepassen van sharia. sharia is meer dan rechtspraak, het omvat richtlijnen voor het dagelijks leven van de moslim, inclusief rechtspraak. In een aantal grote steden in het VK wordt sharia al toegepast, Nederland gaat dezelfde kant op.
  Stel je hebt een restaurant met Turks of Marokkaans personeel. Voorheen was dit naar ik aanneem geen probleem anders had je, of geen restaurant meer gehad (een maand dicht kan niemand opbrengen), of was je moslim personeel reeds ontslagen. Plots is er dit jaar wel een ramadam probleem. Wat zegt dit? Ik denk dat moslims nu vinden dat zij groot genoeg in aantal zijn om steeds meer eisen te gaan stellen. En Nederland, op een paar mensen na, vind dit klaarblijkelijk wel een goed idee.

 27. Ontslaan is de beste optie indien ze willen rammeledannen, het verlost je van nog veel meer chicanes, gedram, gedreig, gezuur, oncollegiaal gedrag, diefstal, en geweld.
  Ze nemen maar een vacantie op, dat moet je als seculiere burger ook wanneer je iets in het privéleven hebt.

 28. Koopt Hollandsche waar en neemt Hollandsche menschen in dienst. Tijd om achter de dijken te kruipen. Die exportklojo’s exporteren toch wel, of het de rest nu goed gaat of niet. De kamelenjockeys hebben we NIET nodig.

 29. Leo KarelJan

  15 juni 2016 op 14:57

  Je kookt van woede om deze totaal van de pot gerukte politieke correctheid. Wat is hier verdomme aan de hand in dit land. Stelletje onderdanige sukkels, stelletje onderworpenen.
  Religies zijn het bewijs dat totale achterlijkheid en imbeciliteit bestaan. Het is de grootse nonsens en door die verrotte islam moeten we weer respect gaan tonen voor die achterlijkheid. Ik heb GEEN RESPECT voor sprookjes en achterlijkheid. Ik haat het.