Waarom Trump gaat winnen

Door gastauteur Jurrien Boiten

Wie het nieuws de laatste jaren een beetje heeft gevolgd, weet dat Mark Rutte creatief met de waarheid omgaat. Van een verbroken verkiezingsbelofte tot een onderste steen die boven zou komen. Van de wet niet naleven tot een beetje goochelen met cijfers. Onze premier draait er zijn hand niet voor om.

Stel Mark Rutte wil u een tweedehands auto verkopen uit 2000 en hij belooft u dat de auto slechts 10.000 km heeft gelopen en u krijgt ook nog € 1.000,00 korting, gaat u op dat aanbod in? U zou wel heel erg dom zijn! Gelukkig bent u dat niet en daarmee bevindt u zich in een steeds groter wordend gezelschap. Want uit de peilingen blijkt dat Rutte en zijn VVD op zwaar verlies staan voor de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2017. Steeds meer mensen realiseren zich dat Rutte en zijn V(ereniging) V(an) D(raaikonten) al lang niet meer de Nederlandse belangen behartigen, maar kruipen en buigen voor het ondemocratisch gedrocht van de EU.

Daar waar de Nederlandse kiezer steeds meer de liegende politici vaarwel zegt, is dat ook het geval bij kiezers in andere landen. Ondanks de dreigementen van Obama stemden de Britse kiezers voor een Brexit. Tot ontzetting van de gevestigde orde, inclusief de media. In Oostenrijk moeten de presidentsverkiezingen opnieuw omdat fraude de linkse kandidaat aan de macht heeft geholpen. In Frankrijk doet Marie Le Pen het bijzonder goed. En in Rome hebben ze opeens een burgemeester die niet uit de heersende klasse voortkomt.

Ook in Amerika vindt een politieke klimaatsverandering plaats. De Amerikaanse kiezer heeft op 8 november 2016 de keuze tussen meer van het zelfde en een radicale verandering. En dat Donald Trump de volgende Amerikaanse president zal zijn, is een natuurlijk uitvloeisel van de aversie tegen de gevestigde orde.

Toen Donald Trump bekend maakte dat hij president van Amerika wilde worden, barstte een golf van hoongelach los. Een grap. Een joker. Niet iemand die je serieus hoefde te nemen. Het is niks en het wordt niks, was de algemene tendens in de media. Bij zijn kandidaatstelling verenigde Donald Trump zowel de heersende klasse van Democraten als die van de Republikeinen in een gezamenlijke afwijzing. Een unicum bij de Amerikaanse verkiezingen. Maar daar dachten bij de voorverkiezingen de Republikeinse kiezers heel anders over. Nog nooit zijn tijdens de voorverkiezingen zoveel Republikeinen wezen stemmen. En tot grote verbazing en ontzetting bij de gevestigde orde werd op het congres van de Republikeinen Donald Trump op het schild gehesen.

De aantijgingen zijn sindsdien niet van de lucht. Als één blok richten de media hun pijlen van haat op Donald Trump. “Hij is de kandidaat van de angst”, “Hij is de kandidaat van de boze blanke man”, Hij is de kandidaat van de islamhaters” klinkt het. Maar wederom, de gewone Amerikaan die de kloof tussen arm en rijk steeds groter ziet worden, is door die media hetze niet geïmponeerd. En de cijfers wijzen het ook uit.

Ondanks dat de Democratische conventie later werd gehouden dan die van de Republikeinen, keken meer Amerikanen naar de acceptatie toespraak van DT (Donald Trump), dan die van HC (Hillary Clinton). De uitkomsten van alle peilingen wijzen uit dat DT heel snel de voorsprong van HC inloopt, ondanks het feit dat hij nog niet eens echt met zijn campagne is begonnen en ondanks het feit dat het overgrote deel van de media, met CNN voorop, HC steunt.

Het grote probleem voor HC is niet DT. Maar HC zelf. De Clintons worden achtervolgd door schandalen. 72% van de Amerikanen vindt haar onbetrouwbaar. Ze jaagt ook haar eigen kiezers in de gordijnen. Eén van de laatste domme streken is het in dienst nemen van de voormalige voorzitster van de Democratische Partij. Mevrouw Debbie Wasserman Schultz, die moest aftreden omdat ze als voorzitter actief Bernie Sanders had tegengewerkt. Het in dienst nemen van DWS is een regelrechte schop in het gezicht van alle aanhangers van Bernie Sanders. Zouden die HC met hun stem belonen? De meesten zullen zeker niet op DT stemmen, maar er zijn nog andere kandidaten, of ze blijven gewoon thuis. In ieder geval zijn ze niet enthousiast en zullen geen anderen aanmoedigen om ook te gaan stemmen. Hetgeen wel verwacht wordt van de enthousiaste DT supporters. Michel Moore is een bekende linkse activist en een sympathisant van HC. Toch schrijft hij dat DT de volgende president van de VS gaat worden.

Op de conventie van de Democraten werd ook een federale wet overtreden. Op het podium verschenen illegale immigranten die iets over zichzelf mochten vertellen. Illegaal in de VS verblijven is strafbaar. En degenen die een dergelijk persoon huisvesten zijn dat ook. Zelfs vervoeren mag niet. Laat staan dat ze gelegenheid krijgen om een zaal vol met mensen toe te spreken. Maar uiteraard ook in de VS wordt er “gedoogd”. Tenminste als het de elite uitkomt. De aangifte van de wetsovertreding bij de Attorney General Lorreta Lynch wordt uiteraard genegeerd. Overigens geen wonder, want deze dame zit vuistdiep in de Clinton Foundation met al haar schandalen.

Het is die hoogmoedige houding die zich tegen HC zal keren. Uiteraard negeren de Amerikaanse media deze kwestie, maar DT zal dat zeker niet doen. Zijn “law en order” campagne is de meerderheid van de Amerikanen uit het hart gegrepen. Als HC al niet op de conventie in staat is om zich aan de wet te houden, zou zij die dan eenmaal in het Witte Huis wel handhaven? Tijdens een TV-debat deze kwestie opwerpen is kat in ’t bakkie voor DT! Afgezien nog van het feit dat het tegengaan van illegale immigratie een speerpunt is in zijn campagne. Waarin hij door een grote meerderheid van de bevolking wordt gesteund.

Een andere kwestie die HC parten gaat spelen is haar houding ten opzichte van de islam. Net als de media ontkent ze de verbindende factor die de islam is bij alle terreur aanslagen:

“Let’s be clear: Islam is not our adversary. Muslims are peaceful and tolerant people and have nothing whatsoever to do with terrorism” In deze tweet worden overigens islam en moslims als dezelfde grootheid gepresenteerd. De media, ook niet de Nederlandse, hebben daar ooit enige aandacht aan besteed. Maar als Geert Wilders een dergelijke opmerking zou maken zou iedereen en z’n moeder over elkaar heen buitelen van heilige verontwaardiging.

De Amerikaanse bevolking weet dat de vreedzame meerderheid van de moslims die bij elke aanslag direct door de media wordt opgevoerd, er absoluut niet toe doet! Op 11 september 2001 woonden er in de USA 2.300.000 Arabische moslims. Er waren er maar negentien nodig om Amerika op zijn grondvesten te doen schudden, het World Trade Center te doen instorten, het Pentagon zwaar te beschadigen en bijna 3000 doden te genereren. Amerikanen kennen de geschiedenis. Vreedzame meerderheden zijn overal ter wereld irrelevant. De meerderheid van de Chinezen was vredelievend. Toch slaagden Mao en zijn communisten er in om gedurende een periode van ongeveer dertig jaar meer dan 78.000.000 chinezen te vermoorden. De Japanse bevolking was in meerheid zeer vredelievend. Toch slachtte een minderheid meer dan 20.000.000 mensen in Zuidoost Azië af. De Duitse bevolking was in de jaren 30 vredelievend. Toch werden de ideeën van de nazi’s (een minderheid!) in de praktijk gebracht. Met als gevolg 60.000.000 doden. Waarvan 14.000.000 in concentratiekampen. En ondanks de vreedzame meerderheid van de Russische bevolking, waren de communisten (een minderheid!) onder leiding van Lenin en Stalin in staat om 22.000.000 mensen om te brengen. Wat die getallen betreft is koning Leopold II van België maar een kleine jongen. Onder zijn bewind werden slechts 10.000.000 mensen vermoord. En de meerderheid van de Belgen was toch echt vredelievend!

Op onze planeet leven naar schatting zo’n 1,2 miljard moslims. Volgens schattingen van diverse inlichtingen diensten is 15% tot 25% daarvan geradicaliseerd. We spreken dan minimaal over 180.000.000 mensen die toegewijd zijn aan het idee dat de westerse samenleving, waarvan de VS het boegbeeld is, moet worden vernietigd in naam van hun religie, de islam. En bereid zijn daar een actieve rol in te vervullen.

De cijfers zullen niet bij elke Amerikaanse kiezer bekend zijn, maar hij weet wel dat hij door miljoenen gelovigen, ook aanwezig in zijn eigen land, wordt gehaat. En het wensdenken van de elite dat er enige verbinding mogelijk is tussen de islam en een democratische rechtsstaat heeft een ruime meerderheid van de Amerikaanse kiezer al ver achter zich gelaten. Ondanks de propagandaoorlog van de media tegen hun eigen bevolking, waar we overigens in ons eigen land ook onder te lijden hebben.

Wat HC ook tegen heeft is dat ze een vrouw is, ook al wordt dat feit door velen als een overwinning gevierd: “De eerste vrouwelijke presidentskandidaat”. Wat overigens niet waar is, die eer viel in 1872 te beurt aan Victoria Woodhull. Het idee van een vrouw in het Witte Huis is voor heel wat Amerikanen een brug te ver. Eerst de ellende die de eerste zwarte president gedurende acht jaren heeft aangericht, om vervolgens hetzelfde beleid te zien voortgezet door een vrouw. Toch al niet enthousiast over de feminisering van de Amerikaanse samenleving is dat voldoende reden voor veel Amerikanen om een man te kiezen, ook al heet hij Donald Trump.

Tenslotte is de reactie van HC op de moordpartijen op Amerikaanse politieagenten bij veel kiezers in het verkeerde keelgat geschoten. Amerikaanse kiezers waarderen hun politieagenten nog steeds hoog. Dat op de Democratische conventie nabestaanden van door politiegeweld om het leven gekomen zwarten mochten spreken, viel dan ook bijzonder slecht bij bijvoorbeeld de politie van Philadelphia. Zoals iedereen kan zien nemen de raciale spanningen tussen blanken en zwarten toe. Maar in plaats van een verzoenende taal te spreken, wakkert HC de spanningen aan. De “Black lives matter” beweging is een bedreiging voor de hele Amerikaanse samenleving.  Dat HC sympathiek staat tegenover deze beweging, speelt DT in de kaart. In tegenstelling tot HC en media die kritiekloos achter deze beweging aan hollen, doet DT dat bepaald niet. Hij heeft beloofd dat als hij president wordt, hij justitie op hen los zal laten. Daardoor groeit ook de steun onder zwarten, die niets van deze beweging moeten hebben, voor DT. Obama is tenslotte voor zwarten niet de Mozes geworden die hen acht jaar geleden was beloofd. Niet voor niets is de bekende Amerikaanse zwarte dominee Mark Burns, een fervent supporter van DT.

In de worsteling worden de stellingen betrokken. Een worsteling tussen de heersende klasse en de gewone werkende Amerikaan die zijn bestaan bedreigt ziet door massale immigratie en toenemende onveiligheid. Een worsteling tussen blanken en zwarten, die opgejut door radicale elementen naar geweld grijpen. Een worsteling tussen een democratische rechtsstaat en de islam. Een worsteling tussen Amerika als economische macht en de concurrentie. Donald Trump zal als 44e president en als 43e persoon die deze functie bekleed, er zijn handen vol aan hebben.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

64 Reacties

 1. Zelfs op BNR deze morgen. Een zogenaamde columnist (iedere zwakkere zonder argumenten noemt zich al gauw columnist) die Trump afmaakte. Maar geen inhoud als het om punten ging die weerlegd konden worden. Het bleef weer bij algemene vaagheden op grond van vage gevoelens en vage indrukken. Maar dat schijnt de nieuwe mode te zijn: vage emoties en vage indrukken. Grondige verdieping is GAAP.

  • Nu is BNR geen moreel richtsnoer uiteraard. BNR is een hoer die diensten aanbiedt aan iedereen die wil betalen. Zoals zoveel ondernemers. Dat de ex-gereformeerde hoofdredacteur zo’n hoerig bedrijf wil leiden, is tekenend voor het huidig tijdsgewricht. Pegels voor principes. En uiteraard ben ik zelf niet vrij van deze zonde.
   Het leven is sterker dan de leer (oud gezegde). Maar daarmee hoeven de val niet tot kompas te verheffen.

   • Sint Nicolaas

    4 augustus 2016 op 14:58

    BNR, nog zo’n staatsgezuiverd instituut. Zelfde als de NOS. Nieuws Onder Staatstoezicht.

 2. Waar veel Amerikanen van houden, zijn optimistische figuren die sterk zijn. Trump voldoet aan type. Hij laat zich door niks uit het veld slaan en blijft een vrolijke vent vol optimisme. Daar zijn die Amerikanen erg gevoelig voor. Daarom werd ook een Schwarzenegger gekozen: precies zo’n soort uitstraling. En Reagan idem. Nu herinner ik mij nog heel goed hoe ook Reagan in het linkse polderland voortdurend belachelijk werd gemaakt door bijna alle pers alhier. De man was een domme cowboy en een domme B-acteur: dat was eigenlijk steeds de toon in dit vaderlandje.
  Achteraf was Reagan degene die de moed had op te roepen tot het neerhalen van de muur. Met succes! En zielsverwant Thatcher haalde de volledig vastgelopen Britse economie (rechten, rechten en nog eens rechten zomaar weggegeven door links waardoor de industrie failliet was) weer uit het slop. Dus ik lach om al die nijd alhier richting Trump.
  Sommige mensen zijn oersterk en eeuwig optimist. Mooie eigenschap.

 3. g.h.m.leferink

  3 augustus 2016 op 14:32

  Op een andere webpagina stond een bijdrage van Hans Wiegel. Hij voorspelt een overwinning voor Trump.
  En dat NOSsjenaal toonde gisteravond weer uitgebreid een Amerikaans moslimechtpaar waarvan de zoon, militair in het U.S. Army, gesneuveld was. Niet uit medelijden met de ouders, maar om Trump ACHTERBAKS AF TE KATTEN. Dat Farizeïsme hebben ze overgenomen uit Drugsdorp aan de Amstel, waar het (het zoveelste) modetje is. Helaas zie ik dat nu ook op de Duitse en Vlaamse TV-kanalen dat ze hun vooroordelen brutaalweg de huiskamer van de kijker in schoppen.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

  • Die enge moslim stond in het huis van afgevaardigden met de Amerikaanse grondwet te wapperen, om DT te bashen. Ik heb zelden zo iets schijnheiligs gezien.
   Het was natuurlijk allemaal door HC in scene gezet.
   Is het iemand al opgevallen hoe weinig charisma HC eigenlijk heeft?

   • Outin Theopen

    4 augustus 2016 op 10:03

    @Koos
    Wanneer ik kijk naar mevrouw Clinton, dan zie ik een eng mens, een sociopaat, een heks. Ik kan niet begrijpen dat slechts zo weinigen dat inzien. Mensen zijn oprecht idolaat van haar. Hele volksstammen lopen met haar weg. Wat is dat voor waanzin? Clinton is een exponent van het corrupte establishment. Trump is een klassieke volksmenner met fascistische trekken. Ik begrijp dat geraffineerde intellectuelen (verlichte wereldburgers) daarvan niet gecharmeerd zijn. Echter, de populariteit van Trump is zeer goed verklaarbaar. Hij is simpelweg het gezicht van een populistische reactie die niet kon uitblijven. Steun aan Trump is een motie van wantrouwen aan het adres van de gevestigde orde. Het fenomeen Trump is van enorme betekenis of hij nu president wordt of niet. De sociale beweging waarvan hij het gezicht is geworden bestond reeds voor zijn aantreden en zal worden voortgezet of zijn greep naar het presidentschap nu slaagt of faalt. The cat is out of the bag!

    • Sint Nicolaas

     4 augustus 2016 op 10:19

     Inderdaad Outin Theopen . The spirit is out of the bottle en die gaat er niet meer in. Zeker triest te zien hoeveel lieden als makke schapen achter mevrouw Clinton aanhobbelen. Die denken dus absoluut niet na over de toekomst van hun land en (klein)kinderen. Weer 4 jaar van hetzelfde. Koehandel, handjeklap, kontenlikkerij. Het zal een voortzetting worden van Obama 1 en 2. Veel geschreeuw, weinig wol en nog meer ellende wereldwijd en nog meer Rusland bashing. Laten we hopen op een Wonder, net zoals de Brexit toch kwam, hopen dat Donald straks op het inauguratie podium zal staan. De gevestigde politieke kliek dient plaats te maken voor de stem van het volk. Weg met de huichelaars, de zelfverrijkers, de machtswellustelingen, de kontenkruipers, de landverraders. In NL, in de USA, in Duitsland, Brussel en noem ze maar op allemaal. Weg er mee.

 4. g.h.m.leferink

  3 augustus 2016 op 14:24

  ‘Sjefke 7807′: 100 % mee eens! Wie tegen Dhimmy’s alles mag doen wat een fatsoenlijk mens geacht wordt niet te doen hoort hier niet. En daatbij doet het er niks toe dat wij, niet-moslims, ook wel fouten maken. Denk maar aan Wim K., Pvd Arglist, die ons dat kwartje niet teruggaf. Of aan Mark R., die een kleine 4 jaar geleden zei “iedereen moet er 1000 euro bij krijgen”.
  De fout van de een maakt de fout van de ander niet goed! En figuren die ons als Untermenschen beschouwen kunnen we hier missen als kiespijn.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 5. Ik denk dat Trump meer gevoel voor humor heeft dan Clinton.
  Kritiek op Trump is ook nooit inhoudelijk, maar altijd moralistisch. Men is geshockeerd!

 6. “Trump heeft gezegd dat Sanders ‘een pact met de duivel heeft gesloten’ en dan is Hillary de duivel”
  .
  Dat flikte ze toch ook toen Wilders zei ‘nu komt de islamitische aap uit de mouw’, de hele TK en de media stonden op hun achterste poten want daarmee zou Wilders gezegd hebben dat Erdogan een aap is. Buiten dat Wilders zwaar gelijk heeft gekregen aangaande Erdogan weet iedereen dat met dat gezegde niemand voor aap wordt uitgemaakt. Het is echt ontzettend creepy en vals waarmee de media schaamteloos bezig, het is te smerig voor woorden, Goebels verbleekt erbij. We doen steeds minder onder voor landen als Noord-Korea, wat zijn we enorm afgegleden, wat een waanzin waarin we beland zijn. Dus ik ga maar apathisch ‘je bent wéélkóóm’ zingen in de hoop dat ik zo wakker word en het allemaal een enge droom bleek te zijn.

  • Ook een sterk voorbeeld inderdaad. Ik kan nog begrijpen dat kemphanen elkaar hard beschimpen, maar een Nationale Nieuwsvoorziening moet zich inspannen het nieuws objectief te brengen, ZONDER vooringenomen opvattingen. Want ook ik betaal mee aan die club.
   In Nederland echter hoor je de redacties denken: “We moeten ‘rechts’ niet in de kaart spelen.”
   Onlangs had BNR een commentator die werkelijk probeerde de Amerikaanse verkiezingen objectief te beschrijven. Hij had er geen problemen mee om te vertolken wat er leeft onder grote delen van de Republikeinen. Het was een soort verademing vanwege de zeldzaamheid ervan. Helaas weet ik niet meer wie het was.

   • Intussen heb ik het kunnen achterhalen: het was Koen Petersen (schrijver van het boek Showtime) die mijn interesse wekte. De man was echt vrij van tendentieuze vooroordelen of sneren onder de gordel bij zijn commentaar op de (republikeinse) gebeurtenissen. Dat was een verademing. Hij woog beide partijen en had zich serieus verdiept in beide partijen. Goed voorbeeld voor onze Nationale Nieuwsvoorziening.

 7. Intussen wordt elke uitspraak van Trump onder het vergrootglas gelegd en uit het verband gehaald. Zo vermeldt Isvestia (het nieuws) dat Trump mevrouw Clinton ‘de duivel’ heeft genoemd. Trump heeft gezegd dat Sanders ‘een pact met de duivel heeft gesloten’ en dan is Hillary de duivel. Ik zou zeggen dat er sprake is van beeldspraak.
  Een gezegde letterlijk nemen, dat gebeurt hier.
  Net zo iets als, wanneer iemand zegt “Hij is zo dom als het achtereind van een varken”. men dan in het nieuws brengt: X noemt Y “het achtereind van een varken”.

 8. Uitstekend artikel, maar ik heb een vraag aan de schrijver.
  Is het erg veel moeite om gewoon Trump en Clinton te schrijven in plaats van DT en HC? Mensen hebben namen/ zijn geen afkortingen en het schrijven van de namen komt de leesbaarheid zeer ten goede. Bij HC denk ik aan Hoog Catharije en bij DT denk ik aan stam + t.

  • g.h.m.leferink

   3 augustus 2016 op 12:42

   ‘D.G. Neree’ : Bijzonder rake opmerking. Nederlandse media nemen te vaak uit gemakzucht maar over wat komt aanwaaien. En deze stomme ‘afko’s’zijn overgenomen uit Amerikaanse media. En ik ben het helemaal met U eens.
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 9. Het wordt de belangrijkste verkiezing sinds tientallen jaren: als Trump wint zal dat een ongelooflijk harde dreun zijn voor de gevestigde elites in het hele Westen. Dan zullen onderwerpen als massa import van achterlijkheid en armoede, islamisering, veiligheid, EUSSR en de groene klimaathysterie overal op de agenda komen te staan.
  En dan zullen er meerdere schapen over de dam komen. Ook voor Wilders zal een overwinning van Trump gunstig zijn.
  Clinton is een lid van de regentenkliek, zoals Rutte, Merkel en Juncker en is een politiek correcte machtswellusteling. Een zeer foute vrouw en een slecht mens.

 10. Terug naar Trump. Iemand die een goede relatie met Rusland weet op te bouwen, dat lijkt me erg belangrijk in de huidige situatie. Turkije zou de lont in een kruitvat kunnen worden als de relatie tussen Turkije en Rusland verslechtert. Want de Russische Zwarte Zeevloot moet door Turkije varen om de Middellandse Zee te bereiken en Rusland zal die opening koste wat kost willen behouden. Als Rusland Turkije aanvalt (NATO-lid) zouden wij vanzelf in oorlog met Rusland zijn (art. 5), inclusief Amerika met een oude mevrouw aan het hoofd. Nee, dan liever Trump die een relatie met Rusland kan opbouwen.

 11. Basic Dimension

  1 augustus 2016 op 10:26

  Er wordt gesproken over goed en kwaad tussen de Westerse wereld en islam. Maar wat hier werkelijk plaatsvindt is een moralisering van de seksualiteit. Daarbij stuurt de Westerse wereld – vanuit het christendom – de menselijke seksualiteit een kant uit die bij moslims als onwaarachtig over komt. Dat ben ik ten dele met hen eens.
  Gezien de seksuele evolutie van de mens zijn moslims nog het dichts bij de waarheid gebleven. Maar hun seksuele beleving is wel door ‘religie’ in een Gordiaanse knoop verward. Daardoor valt hun samenleving ook ten prooi aan culturele psychopathie.
  Beide kampen geven een onwaarachtige invulling aan de seksuele beleving van de mens.

  • Heeft u de evolutie onlangs nog gesproken? Dat u zo goed weet wat de evolutie wil. Sommigen schijnen de bonobo-aapjes graag als voorbeeld te ; maar anderen juist weer niet. Kennelijk ontwikkelen mensen een cultuur die voorbijgaat aan instinct.
   Cultuur komt dan weer voort uit wat mensen geloven, want mensen kunnen ergens in geloven, dit i.t.t. diverse aapjes.
   Als u weet wat mensen geloven, kunt u al veel van hun culturele gewoontes verklaren.

   • Basic Dimension

    1 augustus 2016 op 11:28

    [Assumption 253: Tribal groups of Homininae (7 mya; 400cc), roaming through the savanna caused displacement on the cultural dimension (position), changing sexual habits. Religion can be seen as a set of higher order time derivatives of changing sexual culture (position).

    Of course there also is an interaction between migration and the willingness for change. Migrated people are a genetic selection of entrepreneurship from the original population. This means for Homininae that religion is a function of migration, where the latter turns out to be the result of genetic selection.

    Last but not least, lifestyle can also be forced to change by natural circumstances (fiber foods for bonobos) and then they will only survive who can adapt to the new (sexual) culture.

    The subject of this article is the bonobos, who have been able to adapt to a new lifestyle in an altered habitat and got a new religion.]

 12. Er is geen seksuele evolutie in de biologische zin. Er is cultureel verschil. tussen alle zoogdieren zit trouwens marginaal verschil in biologische zin. Vergeleken met muizen staan er wat signalen langer aan. (en sommigen wat korter, geen staart en minder ruik vermogen) In plaats van wordt muis tegen de cellen is het wordt mens. De opbouw is identiek. Met wat genetische manipulatie kan je van een muis een mens maken en van een mens een muis. Dat de ethiek protesteert doet aan de mogelijkheden niets af.
  Ook een reden waarom muizen als proefdieren zo gewild zijn. Natuurlijk zijn Apen en chimpansee nog beter omdat het dan om een enkel procent genetisch verschil gaat. Maar is weer om ethische redenen en voortschrijden inzicht( andere methode) niet meer van deze tijd. Wat hier werkelijk plaatsvindt is geen moralisering van de seksualiteit. Maar gewoon een achterhaald mens en wereldbeeld wat heel veel leed veroorzaakt. De islam zou allang verleden tijd moeten zijn.

  • Basic Dimension

   1 augustus 2016 op 22:28

   Islam is terecht geen verleden tijd en betreft zeker geen achterhaald wereldbeeld. Islam is juist uiterst actueel maar onbegrepen in onze geborneerde ethiek.

   Sinds de homininae (7 mya; 400cc) heeft sadomasochisme zich in 5 miljoen jaar ontwikkeld tot de belangrijkste factor van menselijke seksualiteit. Het werd de kers op de taart dan wel de zout in de pap van de seksuele beleving van de incest en inteeltcultuur. Het werd ook de belangrijkste pijler onder de vrouwen onderdrukking. Vandaag de dag nog levendig aanwezig in de SM-dyade van de islamitische cultuur. Een zweem van sadomasochisme met betrekking tot de seksualiteit zit sindsdien in onze genen.

   En omdat SM bij dierenseksualiteit vrijwel niet voorkomt kan gesproken worden van een specifieke seksuele evolutie bij de mens. Hiermee samenhangend voelen dieren zich in de regel ook niet aangetrokken tot jeugdigen met onvolgroeide secondaire geslachtskenmerken. Ook dat is een typische vorm van menselijke seksuele evolutie…

   • Basic Dimension

    1 augustus 2016 op 22:32

    Pedofilie was voor mannen een compensatie voor de gedwongen winkelnering in de eigen stam. Ook dat zit hoe dan ook in onze genen. En zo kunnen wij nog even doorgaan.

    De seksuele evolutie van de mens (en bonobo) hangt nauw samen met zijn verplaatsingsgedrag. Deze evolutie is echter geen random verschijnsel maar wordt doorlopend gemodelleerd en gesanctioneerd door ‘religie’, wat slechts een gedaante is van de seksualiteit. Kortom is de seksuele evolutie van de mens juist wel een samenspel van seksualiteit en cultuur. En daarom moraliseren wij de seksualiteit ook om het de “goede kant” uit te trekken.

 13. Martien Pennings

  1 augustus 2016 op 06:26

  Geweldig stuk, mijnheer Jurrien Boiten!
  En dat inzicht van Brigitte Gabriel, namelijk dat die vredelievende meerderheden er in de geschiedenis weinig toe hebben gedaan, hebt u knap onderbouwd met cijfers, maar je had haar wel even de credits mogen geven die ze verdient: http://bit.ly/1MJYWtj

  • Jurrien Boiten

   1 augustus 2016 op 07:55

   Excuses! Zoals je ziet heb ik aardig wat links gebruikt om één en ander te onderbouwen. Tot mijn spijt is de link naar Brigiitte Gabriël niet opgenomen, terwijl dat wel had moeten gebeuren.. Zal Joost vragen de link alsnog te plaatsen. Nogmaals excuses.

 14. Even over “de vreedzame meerderheid van de moslims”. Dat is niet anders dan een niet te bewijzen aanname gebaseerd op hoe wij, de westerse mensen, denken.
  .
  Er bestaat net zomin een gematigde moslim als er een gematigde zwangerschap bestaat. Je geeft je met hart en ziel over aan de islam of niet. In het eerste geval ben je een moslim in het tweede geval, volgens de islamitische regels, niet.
  .
  Maar hoe doe je wetenschappelijk onderzoek naar iemands ‘hart en ziel’? De onderzoekers komen niet verder dan vragenlijstjes en interviews. Maar hoe sluit je het gebruik van Taqiya, de door Sharia gelegitimeerde leugen voor het welzijn van de islam, dan uit? Niet dus.
  .
  “Op onze planeet leven naar schatting zo’n 1,2 miljard moslims. Volgens schattingen van diverse inlichtingen diensten is 15% tot 25% daarvan geradicaliseerd.” Wat zijn die onwetenschappelijke schattingen dan waard?
  .
  Is het niet zo dat moslims die met hart en ziel geloven voor 100% geradicaliseerd zijn?

 15. Ere wie ere toekomt;
  Brigitte Gabriel (op 1min 20 sec.) zegt ze bijna letterlijk wat hierboven staat:
  The Peaceful Majority are IRRELEVANT.
  .
  https://www.youtube.com/watch?v=YnOF7y-KuHE

  • Paul, exact, maakt niet uit, als er iemand het goed verwoordt is het Brigitte Gabriel wel op dat moment. Ik was op slag fan van haar. Dus dat moment heb ik ook vaak aangehaald en geplaatst. Rutte en heel veel politici en anderen nog steeds niet. Het argument van zovele goede moslims die niemand kwaad doen dus je moet niet iedereen over de zelfde kam scheren blijft maar klinken. Het besef dat al die goede moslims er dus niet toe doen om het kwade in de islam tegen te houden blijkt erg moeilijk te begrijpen voor hele volksstammen. Die goede moslims zijn ook maar een kreet want wie is nou precies die goede moslim? Mag een kind met een niet moslim trouwen? Of is die ook al helemaal doordrenkt en geestelijk kapot gemaakt met islam. Persoonlijk vindt ik al dat soort vormen van indoctrinatie vormen van kindermishandeling. Alle terroristen waren eens ” schattige kinderen” Om dan later “onverwacht” heel snel te radicaliseren…. of heel hun leven het al te zijn.

   • Sint Nicolaas

    1 augustus 2016 op 09:52

    Beste Pieter G, het is alom bekend dat moslims in een parallelle samenleving NAAST die van de onze leven. Ze weigeren pertinent te integreren. Toen Sint nog in NL woonde had hij het ‘genoegen’ aan de rand van een door moslims geinfesteerde wijk te wonen. Op een gegeven moment had zoontje Sint een vriendje bij zich uit de bewuste buurt. Zat op dezelfde ( Katholieke ) School. Wat die kinderen op die School deden is me nog steeds een raadsel maar affijn. Op zekere dag kwam de vader van het vriendje aan de deur. Hij wilde niet dat de twee jongens met elkaar speelden. Waarom niet ? Omdat wij geen moslim waren was het antwoord. Op mijn vraag wat zijn zoontje dan deed op die bewuste Katholieke School kwam uiteraard geen antwoord. Ook op mijn verzoek om even aan zoon Sint uit te lggen waarom er niet meer gespeeld mocht worden kwam geen reactie. Ik bedoel maar. Zij leven in hun wereld, wij in de onze en in hun wereld is geen plaats voor ongelovige honden.

    • Sint Nicolaas

     1 augustus 2016 op 10:04

     Het wordt er met de paplepel al ingegoten als het ware. Hun leven wordt beheerst door een verwerpelijke ideologie. Zij zijn de zwijgende meerderheid die er blijkbaar niet toe doet maar wel stilzwijgend goedkeurd wat een ellende hun uitschot teweeg brengt en daardoor mede schuldig zijn. De samenleving waarin zij wonen dient de dominante samenleving te worden en door maar genoeg volgers te verzamelen cq. te produceren geraken ze inderdaad in de meerderheid. Vergis u niet, de legbatterijen draaien op volle toeren en het is al eens eerder gezegd dat de baarmoeders €uropa zullen overwinnen. De gutmenschen, politiek (s)links en andere wegkijkers zullen blijven beweren van niet, zij zijn medeschuldig aan wat er gaande is en stemmen ook stilzwijgend toe. Landverraders en volksvernachelaars pur sang. En de muzelman : Staat er bij, kijkt er naar en lacht zich de ballen uit de broek. Zodra de vijfde colonne op sterkte is slaan ze toe. De eerste tekenen hebben we al gezien. Wat volgt ?

     • De Linkse Goegemeente woont dan ook niet in de wijken waar wij wél iedere dag met de “zegeningen” van de Multikul opgezadeld zitten. Wat men maar niet wil snappen: islam is vrede, maar wel pas als de HELE wereld moslim is. Tot die tijd wonen wij in “Dar al harb” (huis van oorlog) en is alles geoorloofd. Pas als alles overwonnen is zal er het “Dar al islam” (huis van vrede) zijn. Ik heb me ingelezen ja. En wat ik las stemt me niet vrolijk. De enige manier om het hier te redden is álles wat islam is de grens over te schoppen. Anders gaan we hele zwarte tijden tegemoet. 73% van de moslims hier wil de Shariah, alleen dát al zou te denken moeten geven. Wij zullen voor hen nooit meer zijn als een stel “üntermenschen”. Dat dat maar eens doordringt in de dikke koppen in Den Haag.

 16. g.h.m.leferink

  31 juli 2016 op 23:23

  “Ondanks de propagandaoorlog van de media tegen hun eigen bevolking, waar we overigens in ons eigen land ook onder te lijden hebben.”
  Gelukkig, wéér een medestander. Weer iemand die de MSM doorheeft! Dat farizeïsche zootje waar ik al zo’n 15 jaar tegen schrijf en diskussieer. Op internet en daarbuiten.
  “Amerikaanse kiezers waarderen hun politieagenten nog steeds hoog.” Het zijn dan ook geen inboorlingen van Drugsdorp aan de Amstel, die niets liever doen als kinderachtig ‘agentje pesten’, en die zich vèr en vèr verheven voelen boven de politie! Dat laatste natuurlijk STIEKEM…..
  Mijn laatste krant, type MSM, was de Twentsche Courant/Tubantia. Die heb ik op 6 Mei 2002 opgezegd. Later bleek dat dat gebeurde 2 uur voordat Pim vermoord werd!
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 17. V(ereniging) V(an) D(raaikonten) is een veel te aardig ……bijna eufemisme voor wat ze aanricht.

 18. VVD: Volksverlakpartij voor Verraad en Demagogie !!

 19. Merkwaardig blijft het vrouw zijn als argument omdat het een ideeën strijd is en waar de kandidaat voor staat. Dan staat HC voor geen verandering en business as usual. Het is niet de Amerikaan die nog niet aan een vrouw in het witte huis toe is volgens mij wat het verschil maakt . Het is niet de vrouw die door het glazen plafond ramt wat opzienbarend is, nee, het is Trump als geslaagd zakenman die buiten de kliek om en daarom minder goed te beïnvloeden en eigenzinnig maar wel duidelijk zijn richting bepaald wat de sensatie is. Veel Amerikanen zijn de klassieke politieke elite beu. Zoals Europa de waanzin politiek van de elite beu is. Wat ik nog steeds bijzonder merkwaardig vind is het wegblijven van politie voor de deur van Merkel en Rutte, enz, die de terreur faciliteren. Oppakken en berechten zou een geheel logisch gevolg zijn voor het desastreuze beleid tegen de eigen bevolking. De doden en gewonden, verkrachtte en aangerande personen lopen met de dag op….

  • Dit terwijl de kerntaak van de overheid en de staat de veiligheid van haar burgers hoort te zijn. Willens en wetens wordt de burger blootgesteld aan terreur wat makkelijk voorkomen had kunnen worden. Wat zeg ik 40 jaar PVV beleid had de problemen met de Turken en Marokkanen als niet bestaand opgelost. Het EU gedrocht was ons probleem niet geweest. Voor miljarden garant staan, een boze droom voor de buren, niet voor ons. De islam buiten onze grenzen gelaten. Wat een droom land!
   Trump staat voor een geweldige opgave. Maar hij heeft bijna zijn hele leven al commentaar geleverd hoe het beter moet met zijn land, dus laat het hem maar proberen. Ik denk een positieve openbaring voor diegene die het niet met hem zag zitten. Als ze een realistisch kijk op de wereld hebben natuurlijk of daar nog gevoelig voor zijn. Want er zijn er een hoop de weg kwijt.

 20. Sint Nicolaas

  31 juli 2016 op 19:54

  Het zou een overwinning van de gewone man zijn als Donald Trump zou winnen. Van begin af aan verguisd door de gevestigde politieke elite en de holkruipende MSM betrad hij toch mooi het podium om zijn acceptatiespeech te kunnen houden. Eindelijk eens een presidentskandidaat die tegen heilige huisjes aanschopt en zegt wat vele Amerikanen al jarenlang slechts durfden te denken. Wat heeft 8 jaar Obama opgeleverd ? Juist ! En dan weer een democraat in het Witte Huis ? Weer 4 jaar van hetzelfde laken een pak. Hillary Clinton ? Je moet er toch niet aan denken ! Zeer goed dat een groeiende massa inziet dat de gevestigde politieke elite er niet voor de massa is maar slechts de stoel warm houdt voor eigen belang en eigen gewin. Net als in NL. Hoe zijn de NL’ers niet besodemieterd, geschoffeerd, verraden en afgeserveerd de afgelopen Prutte periode en vele periodes daarvoor ? Het enige wat het klootjesvolk heeft moeten doen is inleveren. Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen !!!

  • Sint Nicolaas

   31 juli 2016 op 20:07

   De ellende van €uropa over zich uitgestort krijgen, de €uro door de strot geduwd krijgen en de meest recente stunt een rivier van stront uit Afrika en het Midden Oosten van lieden die zogenaamd op de vlucht zijn maar zich ontpopten als samenleving ondergravende ordinaire parasieten en terroristen, aangemoedigd door Merkel en Prutte om er maar een paar landverraders uit te pikken. Meer en meer mensen hebben ze door, de €urofielen, de koehandelaren, de agressors jegens Rusland. De €U en de USA, een pot nat die ons wil doen geloven dat Rusland de agressor is. Trump wil wel praten met Poetin, prima ! Zoek de dialoog, werk samen. Die achterlijke smoesjes kennen we ondertussen wel uit Brussel en Washington. Het klootjesvolk wordt wakker. Hopelijk zijn er genoeg wakker geworden als er gestemd moet worden, ook in NL. Maart 2017 en november 2016 komen er aan. Afrekenen met de leugenaars, de landverraders, de volksvernachelaars. Go Trump ! Go Geert !

 21. robbertdeberk

  31 juli 2016 op 19:52

  ” Waarom Trump gaat winnen”

  Ik zal u vertellen waarom Trump niet gaat winnen hoe graag we het ook zouden willen.

  Stel u voor u wilt dat de heks Clibton wint wat moet u dan doen?

  Een goede republikeinse kandidaat selecteren of een malloot( ik zie hem niet zo maar heel veel republikeinse kiezers wel).

  Het wordt dus Trump en heel veel republikeinse kiezers haken af.

  Succes verzekert.

  Hahaha.

  Neen complotten bestaan niet en ook Trump weet van niets.

 22. DirkM is uiteraard anti Trump want Trump was toentertijd oa openlijk tegen de invasie van Irak en dat kan een warmonger als Dirk niet hebben, bloed moet vloeien volgens mensen als Dirk. Het lijkt tegenstrijdig omdat Dirk pro islam is en de kant van de moslims heeft gekozen. Maar het is alles behalve tegenstrijdig want met Trump als president kan ie niet blaten dat het allemaal de schuld van het westen is, plus er zal minder bloed vloeien en dat is voor mensen als Dirk vloeken in de moskee.
  .
  Dat je in mohamed z’n voetsporen mag treden Dirk, maar besef wel: pedofielen, vroeg naar bed!
  .
  Kijk Dirk, ik gun jou je keuze want dat is ieder zijn recht, en om te laten zien dat ik het meen heb je hier nog wat islamlessen want willen natuurlijk wel een moslim op deze site die goed onderbouwd is een weet waar hij en zijn imaginaire vriendje het over hebben. Kijk, zo zijn wij, we misgunnen niemand wat:
  .
  https://www.youtube.com/watch?v=KBMozd9W0Kk

 23. Bovendien, en dat mag ook wel eens gezegd worden, terwijl Amerikanen zich er graag op laten voorstaan dat ze geen monarchie hebben of willen, begint het er met de Clinton dynastie, maar ook de Bush dynastie toch aardig op een monarchie te lijken. Terwijl je tegelijkertijd kunt beargumenteren dat er een democraten en een republikeinen dynastie is, gelijk de particratieen die we hier in Europa hebben waar de poppetjes dan wel veranderen, maar de partijen niet. Partijen, die net als in een oligarchie, elkaar de meest belangrijkste functies en/of lucratieve baantjes toewijzen. Misschien dat deze circel even doorbroken gaat worden als de ‘populisten’ aan de macht komen, vervolgens gaat hetzelfde spel zich, nogal voorspelbaar, bij deze partijen voltrekken. De democratie is zo dood als een Dodo.

 24. Uit de link die Joost zelf als “bewijs” geeft laat hij dan maar voor het gemak weg: “For instance, Scott Atran (2004) finds no evidence that most people who support suicide actions hate Americans’ internal cultural freedoms, but rather every indication that they oppose U.S. foreign policies, particularly regarding the Middle East”. –Atran, Scott. 2004. “Mishandling Suicide Terrorism.” The Washington Quarterly 27: 67-90..

  Het artikel legt ook haarfijn uit dat geradicaliseerd zijn (gewelddadige jihad) een complexere term is. En je zult geen enkele academicus of onderzoeker vinden die extremisme linkt aan een “toegewijd zijn aan het idee dat de westerse samenleving, waarvan de VS het boegbeeld is, moet worden vernietigd”. Dat is Joost zijn eigen verzinsel en denkt zeker dat zijn lezers dat allemaal zonder nadenken of kennis accepteren? Lees Robert Pape er nog maar eens op na.

  Trump gaat wel winnen natuurlijk, dat dan weer wel.

  • Jurrien Boiten

   31 juli 2016 op 19:22

   Er zijn diverse studies en cijfers over radicalisme onder moslims. Maar we zullen moeten uitgaan van wat het woordje ‘jihad’ betekent. En de “jihad’ houdt onder meer in dat de overwinning alleen dan compleet is, als de overwonnen cultuur is vernietigd. Immers alles moet onderworpen worden aan het gezag van Allah en zijn profeet.
   Dus of je nu een beetje radicaal bent of bijzonder strijdbaar en gewelddadig, de uitkomst is hetzelfde. Men is toegewijd aan enz.,

   • http://www.demorgen.be/binnenland/-helft-belgische-moslims-is-fundamentalist-b2344ae6/

    En al zal dit cijfer overtrokken zijn; hoeveel gekken zijn er nodig om miljoenen mensen in de knielpositie te krijgen? Evenveel? Nope, nog niet eens 0,1 procent.

 25. Jurrien Boiten

  31 juli 2016 op 19:23

  PS. Het “verzinsel” komt uit mijn koker en Joost is hier geheel onschuldig aan……..

 26. Outin Theopen

  31 juli 2016 op 20:06

  De jihad is wel degelijk gemotiveerd door een afkeer van typisch westerse waarden. Osama bin Laden schrijft in zijn “letter to America”: “We call you to be a people of manners, principles, honour, and purity; to reject the immoral acts of fornication, homosexuality, intoxicants, gambling’s, and trading with interest.” Verder schrijft hij: “You are the nation who, rather than ruling by the Shariah of Allah in its Constitution and Laws, choose to invent your own laws as you will and desire. You separate religion from your policies, contradicting the pure nature which affirms Absolute Authority to the Lord and your Creator.” Hij voegt daaraan toe: “You are a nation that permits acts of immorality, and you consider them to be pillars of personal freedom.” Enz. Sheikh bin Laden is duidelijk niet gecharmeerd van westerse waarden en vrijheden. Ik zie geen reden om aan te nemen dat hij hierin sterk afwijkt van de gemiddelde jihadist. Derhalve betwist ik de conclusies van dr. Atran.

 27. Als je de huid wilt verkopen, moet je de beer wel eerst schieten.

 28. Ik zou er nog aan toe willen voegen dat HC veel mensen afschrikt wanneer ze haar stem verheft of, zoals ze het zelf waarschijnlijk bedoelt, haar woorden benadrukt. Het afstotende gekrijs dat ze voortbrengt, zal veel Amerikanen (toch al niet zo feministisch ingesteld) doen walgen.

 29. Het verbaast me dat Hillary uberhaupt nog kans maakt. Ze wordt achtervolgd door schandalen: Benghazi-gate, de nucleaire deal met Iran, het e-mail server schandaal (waarvoor normale mensen in de bak verdwijnen) en recent de knuffelarij met Black Lives Matter, wat een terroristische organisatie is die oproept tot geweld tegen blanken. Immers, enkel black lives matter. Om nog maar te zwijgen van de weinig heimelijke en lucratieve relatie met Goldman Sachs, waardoor je weet dat deze bankiers zich geen zorgen hoeven te maken, en ten slotte de niet acceptable belangenverstrengeling met de Clinto Foundation.

  Als ze niet permanent beschermd zou worden door de massa media, zoals een moeder haar jong beschermd dat nog niet op eigen benen kan staan, dan was een weinig eervolle afgang al lang haar deel geweest. Maar we weten hoe de hazen lopen. Democratie, machtig mooi man.

 30. Het is te hopen. Ook voor de wereldbevolking – voor het overgrote deel vredelievend – zou het een ramp zijn als H. Clinton aan de macht komt. Ze heeft ‘beloofd’ om Syrië aan te pakken, d.w.z. Assad te vermoorden en om Rusland op de knieën te krijgen. Ze is bereid om de wereld in een oorlog te storten.
  Nu steeds meer mensen in steeds meer landen zich bewust worden van wat zich afspeelt, zich afwenden van de heersende elite, zich niet langer laten misleiden, staan ons grote veranderingen – verbeteringen – te wachten. Maar in de overgangsperiode kunnen de tegenkrachten nog vernietigend uitwerken.
  Hoe meer mensen, volken, wakker worden, des te korter die overgangstijd zal duren.

 31. De volgende Amerikaanse president gaat waarschijnlijk de prijs betalen van het almaar stapelen van schulden en het ene gat dichten door het andere.

  Aangezien er al sprake is van veel achterstallig onderhoud blijft bezuinigingen op leger of belastingverhogingen over, Vooral bij de rijke valt veel te halen.

  Tenzij Amerika uit zijn schulden groeit, maar ik denk dat de wal het schip gaat keren, de volgende president valt niet te benijden.

  Toch denk ik dat Trump de juiste kandidaat is. Hij is ook consistent, hij is altijd tegen inmenging geweest in Irak en landen als Libië, en hij blijkt het juist gezien te hebben.
  Ook zijn realistische visie op de rol van de islam en diens schaduwkanten is hoopgevend voor verstandig leiderschap.

  • @Koffij
   In eerste instantie was Trump voor de inval in Irak, maar dat was toen hij geloofde in de WMD babbel. Ik zie nog Colin Powell zitten met dat buisje….
   Zo misleid.

 32. Het lijkt me geweldig als Trump het inderdaad wordt. Een man van ‘niet lullen maar poetsen’. En het wordt smullen in talkshows als DWDD en Pauw. Diep geschokte presentatoren en vele zogenaamde deskundigen die zich wanhopig afvragen hoe de Amerikanen nu in godsnaam zo dom konden zijn. Een hoop vermakelijk gelul waar ik me op verheug. Een man als Trump heeft (nu al) onbedoeld een positieve invloed op mijn gemoedstoestand.

 33. Jan Stemerdink

  31 juli 2016 op 17:03

  “Waarom Trump gaat winnen”
  …, als hij tenminste niet voor die tijd vermoord wordt.

  • “als hij tenminste niet voor die tijd vermoord wordt”
   .
   Dat had ik bij m’n vorige reactie willen plaatsten maar tijdens het typen was dat me ontschoten. Want idd, nooit de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Als die 1% idd zo machtig is als ik denk, de plannen allang klaarliggen, en mensen als Trump of Wilders kunnen roet in die plannen gooien dan vrees ik dat er nog wat bizarre momenten kunnen voorvallen, zoals het die andere roet in het eten gooier Pim is vergaan, voordat de verkiezingen zullen plaatsvinden.

 34. Jurrien Boiten

  31 juli 2016 op 19:15

  Die gedachte heb ik ook al wel gehad. En ik ben er zeker van dat er in de VS ook wel een Volkert van der Graaf rondloopt. Maar de beelden rond de beveiliging van Trump wekken wel enig vertrouwen. Bovendien als je er vanuit gaat dat iemand gaat worden vermoord, dan kun je beter ophouden met je te verdiepen in deze man.

  • O, ik denk zeker dat men erop zint, maar nu nog niet. Dat zo wel zooo stupide zijn.
   Immers dan zal men Europa wijd moeten gaan afknallen? Nou dat gaat echt wel opvallen.
   Ik bedoel: schiet Trump af en bij de eerstkomende verkiezingen zullen partijen zoals de PVV op het schild worden gehesen. Hoeft niet de president/ premier/mp te leveren, maar zekerlijk niet iets om aan voorbij te gaan.
   Nee, ik denk dat Trump als het hem lukt eerst dan op de voetangels en klemmen moet letten. Hoe daar dub ik over, maar gezien de diverse buitendiensten van de VS een geheel zelfstandig leven leiden, ligt een nieuwe executive order 11110 wel op de loer. Trapt Trump er niet in zal het vrij zeker een Kennedy 2.0 worden.

 35. De mensen die pro Hillary zijn zijn ook pro Obama, toch is één van de campagneslogans van Hillary ‘change’ (althans ik zag bordjes met die tekst tijdens een optreden van Hillary), m.a.w. ze zijn niet tevreden met het beleid van Obama want ze willen verandering, dus….!! Bizar, hoe onlogisch wil je het hebben, isn’t that Hillarysch 🙂
  .
  Ik had het volgende filmpje over Trump al bij een ander artikel geplaatst maar dit is eigenlijk een veel geschikter artikel daar voor, dus nog maar een keer (als Joost daar geen probleem mee heeft):
  .
  https://www.youtube.com/watch?v=OCabT_O0YSM

 36. Goed artikel!
  Echter een paar opmerkingen: Dat verhaal van die 19 moslims die 9/11 veroorzaakt zouden hebben is natuurlijk niet helemaal correct. En dat de vredelievende moslim meerderheid er niet toe doet, daar kun je ook een vraagteken bij plaatsen. Want die grote moslim meerderheid veroordeelt het misdadig gedrag van de fanatieke “minderheid” niet of nauwelijks. Dat is op zijn minst vreemd. Einstein zei hier het volgende over: “The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything”.

 37. J. C. Th. Köhler

  2 augustus 2016 op 13:07

  https://www.youtube.com/watch?v=Ry3NzkAOo3s

  Zie hier wat Brigitte Gabriel vindt van de “peaceful majority”. Irrelevant.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  • Die heb ik ook gezien en ik stond zo’n beetje op mijn computerstoel te applaudisseren! Ze moeten haar eens uitnodigen in de 2eKamer.