Deportatie! Linkse deugmensen winden zichzelf op

Door gastauteur Bernadette de Wit

Waarom haten ze ons eigenlijk? Aldus de pakkende titel van een bijeenkomst in De Balie naar aanleiding van het verschijnen van de gelijknamige bundel. Geerten Waling was moderator. Ook dat trok me aan, ik vind hem een interessante historicus. Hij is gepromoveerd op democratische experimenten waar we veel van kunnen leren (Forum voor Democratie, GeenPeil). Dus kocht ik een kaartje.

Zouden meer mensen moeten doen, een kaartje kopen voor debatcentrum De Balie! Yoeri Albrecht is ondanks zijn knieval voor jeukwoorden als ‘inclusiviteit’ toch maar de enige die ruimte biedt aan vrije en dus ook politiek-incorrecte ideeënuitwisseling. Vooral leden van de Amsterdamse gemeenteraad zou ik dit van harte willen aanraden, af een toe een kaartje kopen bij De Balie, dan kunnen ze zich onder het volk mengen en Yoeri’s drankomzet de goede kant op helpen.

Van de inleiders heb ik alleen Wim van Rooy onthouden, schrijver van de bestseller Waarover men niet spreekt. Wim van Rooy, die momenteel naar eigen zeggen drie maal per week een lezing geeft, weet het probleem met de islam scherper dan wie dan ook in Nedervlaanderen  te formuleren (sinds het overlijden van de alom gemiste arabist professor Hans Jansen is hij hors concours). Ik was benieuwd naar Halim Madkouri, wiens opiniestuk ‘IS is in niets strijdig met de islam’ in de Volkskrant erg goed was. Dat viel een beetje tegen, hij draaide voornamelijk om de hete brij heen.

Totdat de Oude Bolk een messcherpe vraag stelde.[toggle]

De vraag van Bolkestein ging over de onverenigbaarheid van de islam ‒ geen scheiding van kerk en staat ‒ en het Westen, ging het er ondanks het brisante onderwerp nogal tam aan toe. Sam van Rooy vroeg vervolgens naar oplossingen. Ik kopte de bal in en riep ‘minder!’ De vaart kwam erin. Ik mocht toelichten waarom het percentage moslims in Nederland gemaximeerd zou moeten worden op 1 à 2 procent, waarbij ik me baseer op de historicus en zendeling Peter Hammond.

Op hoge toon eiste ook moslimvriend en arabist Jan Jaap de Ruiter oplossingen, zijnde natuurlijk niet die van Geert Wilders. Meestal begint iemand in dit soort bijeenkomsten over oplossingen omdat het dan niet meer over Het Enge Probleem Islam hoeft te gaan ‒ en daarmee ook niet over het immigratiebeleid. Dan blijft het steken in weids wensdenken over ‘dialoog’ en de bij de overheid populaire deradicaliseringsprojecten, uit te voeren door beroepsmoslims (alsof je de Nederlandse Volksunie inzet tegen antisemitisme). En kunnen de mensen die het met de PVV eens zijn, worden weggezet als fout na de oorlog. Ja, de deugmens ligt altijd op de loer.

In zijn boek Slavery, Terrorism and Islam zet Peter Hammond uiteen hoe het proces van islamisering eruitziet in een Westers land en hoe moslims geleidelijk landen kunnen overnemen. Bij een percentage van 1 tot maximaal 2 procent, aldus Hammond, kunnen moslims als minderheid in een tolerant Westers land in vrede met hun autochtone buren samenleven. Daarboven begint de narigheid: eisen stellen (hoofddoeken overal, halal kantines, Kerstmis afschaffen, aparte gebedsruimten in ziekenhuizen) en in de media de slachtoffertroefkaart spelen.

En naarmate het percentage mohammedanen hoger wordt, beginnen de aanrandingen op straat, de autobranden, worden er filmmakers vermoord en cartoonisten en politici bedreigd. Nóg meer moslims en je krijgt totale wetteloosheid, christenen worden vermoord en kerken in de fik gestoken, enzovoorts, tot je uiteindelijk bij de 100 procent islamitische, totalitaire staten Iran en Saoedi-Arabië uitkomt. Al deze narigheid correleert dus sterk met het percentage. Er is geen speld tussen te krijgen. Daarom is de vraag aan het Nederlandse volk: willen jullie meer of minder moslims? volstrekt legitiem.

Afijn. Iedereen die het CIA World Factbook erbij pakt en van Albanië tot en met Zimbabwe het percentage moslims naast de percentages andersgelovigen en de hoeveelheid geweld zet, kan het zelf controleren. Meer moslims is meer narigheid. De conclusie van de hoofdredacteur van GeenStijl na een factcheck was dan ook:  dit klopt.

Over de vraag waarom ‘ze’ (de moslims) ons haten ging het verder niet. Dat hing als min of meer vanzelfsprekend gegeven (premoderne koeltoer versus vrije, seculiere samenleving) boven de markt. Ook de door Nausicaa Marbe in De Telegraaf gestelde vraag waarom ze dan hier blijven, als ze ons zo haten en als Nederland zo structureel of zelfs inherent (hoi Sylvana, logica much?) racistisch zou zijn, kwam niet aan bod.

Dus ging het over de uitvoering. Hoe doe je dat dan, #minder moslims? Wim van Rooy noemde enkele voor de hand liggende maatregelen: een immigratiestop voor moslims en het sluiten van haatmoskeeën. Ik vulde aan dat je ook een repatriëringsbeleid moet hebben. Je zou als vrij Westers land moeten beginnen, naar een column van Hans Jansen op GeenStijl, met beroepsmoslims te weren. Ofwel ‘het grondpersoneel van Allah’ volgens alweer Hans Jansen.

Als je die beroepsmoslims (en wat mij betreft ook recidiverende criminelen) hun Nederlandse nationaliteit afneemt,  dan gaat daar, zo betoogde ik, een matigend signaal van uit voor de gewone moslims. Die zullen dan hun geloof privé beleven en ons niet langer lastig vallen met islamiseringseisen. Uitzetten van genoemde beroepsmoslims en criminelen kan zonder juridisch bezwaar omdat de meeste in Nederland verblijvende Turken en alle Marokkanen een dubbele nationaliteit hebben, waardoor ze niet stateloos worden. Bye bye ‒ en doe de groeten aan #M6 en Erdo.

Bij gematigde moslims gaat het om ongeveer de helft. Dat zijn de mensen die in de onderzoeken van Ruud Koopmans negatief antwoorden op vragen als: stelt u de sharia boven de seculiere wet? Met deze moslims kunnen we samenleven zonder onze eigen cultuur te hoeven opgeven.

Zonder de dominante aanwezigheid van beroepsmoslims valt ook de druk op islamitische jongeren weg om zich aan te sluiten bij een ngo die op basis van een fanatieke, letterlijke uitleg van de islamitische geschriften andere moslims gaat afslachten in het Midden-Oosten. Of jihadaanslagen pleegt in Westerse landen. Terzijde: de meeste politici en de MSM willen hier niet aan, maar veel Nederlanders zijn wel degelijk op de hoogte van het slechte nieuws. Alle moslims, van onze hartelijke, gastvrije buurvrouw tot en met Al Qaeda, Hamas, IS, Boko Haram en Hizb’Allah baseren zich op dezelfde Koran.  Het verschil is dat de ene moslim het uitvoert en de andere, gelukkig, niet.

Maar wie zijn dat dan, die beroepsmoslims? In het zaaltje somde ik dat even op. Imams, al dan niet vallend onder de lange arm van Marokko of Turkije. Gesoepsidieerde zelforganisaties en de veelal talentloze mediapersoonlijkheden die aan het moslim-zijn hun verdienmodel ontlenen. En daarnaast moskeebesturen en andere door Saoedi-Arabië of Qatar betaalde wegbereiders van de oemma en jihadfaciliteerders.

En toen werden de linkse Feldwebels in de Amsterdamse gemeenteraad boos. Geen van allen hadden ze de moeite genomen bij Yoeri een kaartje te kopen, maar ze vonden achteraf, vanuit de ivoren toren, wel van alles van dit debat. Rutger Groot Wassink van GroenLinks dreigde met een aangifte tegen Wim van Rooy omdat deze had gepleit voor ‘discriminatie, hetgeen etymologisch het maken van onderscheid betekent’ tussen het ene en het andere monotheïsme. Want de islam is geen gewone godsdienst zoals jodendom en christendom.

Ook ‘overweegt’ Groot Wassink aangifte tegen mij wegens racisme. De dag erna werd ik door de staatsradio gebeld. Of ik onder leiding van presentator Mustafa Marghadi (zijn zus Aïcha presenteerde vroeger op teevee de sport) in discussie wilde met Groot Wassink. Prima, zei ik, maar alleen als mijn opponent een keus maakt.

Óf hij erkent dat wat ik zeg onder de vrijheid van meningsuiting (vvmu) valt en gaat op basis van argumenten met me van mening verschillen. Óf hij stapt naar de rechter om te laten toetsen of wat ik zeg over de grens van het wettelijk toelaatbare gaat en, zoals bij smaad, laster en bedreiging of het obsolete artikel 137c en 137d (‘groepsbelediging’), een misdrijf is. Allebei tegelijk kan niet op logische gronden. You can’t have the cake and eat it. De vvmu is van ons, de burgers. De overheid is niet de baas over onze grondrechten. Wel over het strafrecht.

Zonder op de inhoud van het percentagedispuut in te gaan, begon Annabel Nanninga op Twitter direct over ‘de grenzen’ van de vvmu. Je verwacht het niet: Groot Wassink zegde af nadat ik hem voor de keus had gesteld. De staatsradio ‒ Marghadi: “We willen de discussie verbreden” ‒ belde mij af wegens gewogen en te smal bevonden; hij zou Nanninga en Jan Jaap de Ruiter uitnodigen (ik heb er op Twitter nix over gelezen ‒ wie het heeft gehoord, melde dat hieronder gaarne in de comments).

Nou, de dagen erna heb ik tig mensen geblokkeerd ‒ moslims en vrienden-van-de-moslims ‒ die me voor nazi  (bijvoorbeeld @Jet2412, Mariëtte Sanders) of racist (bijvoorbeeld @Me_at_home_2) of aandachtshoer (@markttwain2) uitscholden en meer van dat fraais. De chef redactie van De Groene Amsterdammer , wij zijn nooit aan elkaar voorgesteld, twitterde dat ik ‘zo gek als een deur’ ben (knap, een diagnose-op-afstand. Dokter Esther van Fenema zegt trouwens: niet doen, hoe verleidelijk ook). Marie Hemelrijk van GeenStijl noemde me ‘gekkie’. Ook Yoeri Albrecht van De Balie kreeg de volle laag: waarom geven jullie een podium aan deze ‘bagger’?

Ik ben geïnterviewd door een leerlingjournaliste van napnieuws.nl. Ze heeft het keurig gedaan, behalve dan dat ze klakkeloos een paar fouten van MSM-journalisten overschreef. Maar toen ik haar daarop wees, heeft de die gecorrigeerd. Goed zo, Marit.

De MSM wijdden er zoals gezegd enkele stukken aan. Harm Ede Botje van Vrij Nederland dook zowaar in mijn verleden om een antwoord te vinden op de vraag hoe een feministe op het slechte pad terecht kon komen, alsof niet juist vrouwen en homo’s baat zouden hebben bij een lager percentage moslims. Hij beticht me ervan dat ik moslims wil ‘deporteren’. Dat woord is niet gevallen in De Balie, zoals iedereen kan controleren die het debat terugkijkt.

Harm Ede Botje verdraait de zaak. Ik heb het werkwoord uitzetten gebruikt. Ongewenste vreemdelingen uitzetten is staand beleid en welke categorieën ongewenst zijn, wordt geregeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap. Het cordon sanitaire even doorbreken voor een kleine factcheck (mij even bellen), had nog tal van andere storende fouten kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld: dat ik ten tijde van De Gezonde Roker gematigder over de islam dacht dan nu. Klopt niet.

Destijds schreef ik al dat fanatieke moslims beter konden verhuizen naar de dar al-islam. Harm Ede Botje leest dit als ‘een heel andere toon dan het verplichte deporteren dat  ze in de Balie zei na te streven’.  Dat is een stropop. De auteur zet die in om zijn punt, de door hem verzonnen psychologische ontwikkeling van kwaad tot erger, te ‘bewijzen’.

Grappig genoeg wordt in zijn eigen verhaal de tendentieuze suggestie dat ik veewagens met moslims naar concentratiekampen zou willen laten rijden onderuit gehaald, en wel door geïnterviewde Jan Jaap de Ruiter [mijn cursivering, BdW]: ‘Het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar het was eigenlijk een pleidooi voor deportatie’. En dan is het ten burele van de voormalige verzetskrant, die het thans opneemt voor een antisemitische ideologie, een feit?

Een ander voorbeeld van de slordige werkwijze van de deugjournalist is dat ik de PVV-fractie ooit de taqiyya-trofee zou hebben toegekend. Nee, eindredactie Vrij Nederland, dat was weblog De Republiek Allochtonië, in een (verkeerd gespelde) zeldzame poging tot humor. Beter goed gegapt ‒ de Gouden Tondeuse was een initiatief van De Gezonde Roker, de website van Theo van Gogh ‒  dan slecht zelf bedacht, moet de jijbak-club onder leiding van Ewoud Butter hebben gedacht.

Maar goed. Ook Trouw was slordig en noemde me ‘vertaler Arabisch’, wat ik niet ben. In de Volkskrant merkte columniste en *kuch* wetenschapsfilosofe Asha Ten Broeke op dat ‘we’ met vrijheid van meningsuiting toch nooit ‘etnische zuiveringen’ hadden bedoeld. Dat zijn drie drogredenen in één:  onbewezen consensus (‘we’),  het hellend vlak (van afpakken Nederlandse nationaliteit in één adem tot etnische zuivering) en een godwin. Wel, Aïcha Tuinbroeke, als Mo Bouyeri op grond van zijn politie- en AIVD-dossier op tijd het land zou zijn uitgezet, hadden we op de Gezonde Roker speciaal voor jou  de Bart Smit-trofee in het leven kunnen roepen. (En had Theo niet met roken hoeven stoppen.)

Het gesoepsidieerde propaganda-orgaan Joop.nl godwinde dat De Balie een ‘Beierse bierkelder uit de jaren dertig’ was, noemde de redelijk denkende, genuanceerde hoogleraar Cliteur ‘extreemrechts’ en kaatste terug dat ik ‘een professionele moslimhaatster’ ben. Later had Joop.nl nogmaals een stukje over Waarom haten ze ons eigenlijk? Dit reaguursel eronder vind ik bijzonder grappig, gelet op het strategische document van de Moslimbroederschap waarin ze uiteenzetten hoe ze ‘stapje voor stapje’, via de lange mars door de instituties van de dar al-harb en de demografie, uiteindelijk zoveel macht zullen hebben afgedwongen dat ze niet zo heel veel geweld meer nodig zullen hebben om het islamitisch kalifaat ook in het Westen te kunnen vestigen.

Idiote beschimpingen allemaal. Het tot nu toe gevoerde immigratiebeleid heeft ons alleen maar nadelen gebracht. Een groot deel van de moslimbevolking blijkt niet-integreerbaar. Het rechtzetten van een ernstige vergissing ‒ het immigratiebeleid vanaf de gezinshereniging ‒ waarover het Nederlandse volk nooit is geraadpleegd is in mijn ogen een normaal onderwerp van politiek debat.[/toggle]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

66 Reacties

 1. Tim Pietersen

  31 januari 2017 op 20:21

  https://i.imgur.com/WxrGlWx.png moslims (kan je ook jesse klaver inplakken)

 2. johnberrevoets

  31 januari 2017 op 12:58

  Eindelijk een echte feministe!

  • Bernadette de Wit

   31 januari 2017 op 16:32

   Grappig dat u dit zegt. Ik heb juist de laatste tijd het gevoel dat het feminisme wel af is. Kiesrecht (1923, suffragettes), gehuwde vrouwen mogen werken, gehuwde vrouwen zijn handelingsbekwaam (1956, Conny Tendeloo PvdA) en elke vrouw heeft toegang tot voorbehoedmiddelen en als het toch misgaat recht op medisch verantwoorde abortus (1976, Hein Roethof PvdA).

 3. CornelisHW

  De discussie is dood. Het is spreken tegen dovemansoren. Ik probeer herhaaldelijk gesprekken te voeren met moslims en moslima’s. Als die gesprekken van de grond komen worden ze afgekapt, meestal zonder opgave van redenen of met het argument, zo gauw de discussie serieus wordt, dat je aan groepsbelediging en/of discriminatie doet. Je merkt vaak dat een achterban (de ummah) meeluistert en stuurt. Individuele autonomie wordt in de kringen van moslims niet beleefd en niet gepraktiseerd.
  Toch vang ik signalen op die enigszins reden tot hoop geven. Er zijn (vele?) jonge moslims die niet meer geïnteresseerd zijn in de Islam en feitelijk ook door de geneugten van het vrije westen aan het seculariseren zijn, maar daarmee niet voor de dag (kunnen) komen, doordat de sociale cohesie (dwang) in de moslimgemeenschappen dit verhindert.
  Het beleid zou veelsporig erop gericht moeten zijn deze jonge moslims in het losmakingsproces te stimuleren, door uitvoering van op integratie…

  • Aan Iran kun je goed zien wat het westen voor elkaar krijgt
   De discussie is ook hier aan dovemansoren.
   Iran is een uitstekend voorbeeld.
   In 1912 haalden Groot Btittannië en Rusland daar de democratie overhoop, in 1953 de VS.
   VS zetbaas shah moordde alle oppositie uit, maar net als Stalin het niet lukte de godsdienst de nek om te draaien, lukte dat in Iran ook niet.
   In 1979 slaagde de Iraanse godsdienst er in het land te bevrijden van de VS zetbaas.
   Sindsdien is daar de godsdienst aan de macht, en voerde allerlei oude gebruiken weer in, zoals hoofddoekjes.
   Ik ken iemand die recent door het land reisde, ontwikkelde Iraniers doen alles om te laten zien dat Iran geen achterlijk land is.
   Helaas, de diep gelovigen die door de VS aan de macht zijn gebracht laten zich die macht niet zomaar ontnemen.

   • Beste lezers: het profiel van gilles tot heden: de VS is de grote satan, Israel eveneens en de duivel Khomeiny was een bevrijder. Deze Khomeiny die alle islamterreur in gang heeft gezet. Deze Khomeiny die eigen bevolking martelde en arresteerde wegens overtredingen van zijn islam.
    Ik weet genoeg en beschouw de persoon gilles als vals en anti westers.

    • Ik probeer het westen te stoppen op de koers van zelfdestructie, en mogelijk wereld destructie.

     • Door op de knietjes met het kontje omhoog je van achteren te laten nemen. Ja ik weet het.. you’re lover not a fighter 🙂

 4. Het Britse wereldrijk begon met z’n einde toen de Two Fleet Standard onbetaalbaar bleek, de politiek dat de Britse vloot sterker moest zijn dan de gecombineerde twee sterkste vloten na de Britse.
  Obama moest de Two War Standard laten varen, ook onhoudbaar, dat de VS twee oorlogen tegelijk kon voeren, het werd anderhalve oorlog tegelijk.
  Het gevolg zie jein Syrië, de VS is daar uitgespeeld door Rusland en Turkije, Turkije formeel nog een NATO lid.
  De tijd dat de VS, met handlangers, dacht de rest van de wereld te kunnen beheersen is dus over, Trump draagt dat uit.
  Het is dus de hoogste tijd ons agressief neokolonialisme op te geven, en zien vriendjes te worden met vele volkeren die we tot onze vijanden hebben gemaakt.

 5. “De tijd dat de VS, met handlangers, dacht de rest van de wereld te kunnen beheersen is dus over, Trump draagt dat uit”

  Dan zijn we er toch!! Sjonge..

  Maar zo makkelijk gaat dat helaas niet want de politiek correcte zichzelf fatsoenlijk noemende meute haat hem daarvoor en doet er alles aan om ‘m te dwarsbomen. Exact vanwege hetgeen jij aanhaalt, hallo!!

 6. Bernadette de Wit

  31 januari 2017 op 16:28

  Ben het helemaal met u eens. Nederland faalt omdat we afvallige (uitgetreden) moslims niet steunen en ook moslims niet de goede kant op stimuleren als ze nog midden in dat proces zitten.

 7. Ja knuppels in het hoenderhok gooien is niet zo moeilijk. Zelf noem ik het niet zo snel dapper. Sommige mensen maken er een beroep of zelfs roeping van. En natuurlijk moet de immigatie beperkt worden van al te verschillende culturen.

  Maar dan de feiten. Beweren dat “al deze narigheid correleert dus sterk met het percentage moslim” is liegen door correcte statistieken in rare verbanden als een buikspreekpop je mening te laten herhalen.

  Even kijken op het meest geweldadige en nare critera moord : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate

  Waar staan die moslimlanden precies? En zelfde voor criminaliteit. Centraal en Zuid Afrika en Zuid Amerika spannen de kroon. Maar ellende in landen verscheurt door inmenging, overheersing en invasies… tja.

  • Op dat kaartje is SA opvallend lichtgekleurd, net zo licht als NL, alleen in NL worden mensen niet publiekelijk onthoofd, hoeven vrouwen niet geheel ingepakt, mogen autorijden, etc, heeft alles met islam te maken. Weet je wat het frappante is, ik ga liever naar een land wat donkerblauw is zoals Brazilië dan naar SA, heeft alles met islam te maken. Btw, in het lichtgekleurde SA zijn bepaalde steden verboden voor niet-moslims, er is geen stad op aarde die verboden is voor moslims en al helemaal niet aangeven op verkeersborden zoals in SA, heeft alles met islam te maken. Massaal vluchten moslims naar het westen geen westerling vlucht naar een islamitisch land, heeft alles met islam te maken.

   Btw, wist je dat in landen zoals SA geen homo’s zijn? Echt waar, dankzij islam. Als daar kaartjes van zijn dan zijn die gebieden spierwit en dan kan je dat linken en zeggen ‘zie je wel, zei het toch’, want tegen dat soort kaartjes is niets in te brengen 🙂

 8. Bernadette de Wit

  31 januari 2017 op 16:24

  U heeft zo te lezen nog nooit van sharia gehoord, een systeem van ‘rechtsregels’ bepaald door de islamitische clerus, waar geen onafhankelijke rechtbank aan te pas komt. Sharia betekent geen rechtszekerheid en geen rechtsgelijkheid, wel willekeur. Verder: een misdrijf in de zin van de sharia is dat niet in ons, uiteindelijk op de ethiek van de tien geboden en gewoonterecht gebaseerde, wet. De islam kent niet onze universele ethiek. Moord is volgens de sharia geen misdrijf als het om eerwraak gaat, als een homo van een flat goloien of een ‘overspelige’ (lees: slachtoffer verkrachting) vrouw doodstenigen. Ook mogen, zelf moeten ongelovigen worden gedood als dat de islam sterker maakt dan wel als de islam moet worden ‘verdedigd’ tegen bijv. cartoonisten, filmmakers of politici. Statistieken over het aantal ‘moorden’ in bijv. het totalitaire Saoedi-Arabië moeten daarom anders gelezen worden. Niettemin is de vergelijking die Peter Hammond maakt relevant omdat hij ook variabelen…

  • Bernadette de Wit

   31 januari 2017 op 16:26

   als godsdienstvrijheid meeweegt. Islamitische landen kennen geen godsdienstvrijheid. Op afvalligheid staat de doodstraf. Conclusie: heel leuk, dat vliegen vangen, maar u doet Hammonds zorgvulduige analyse onrecht aan.

 9. @ Sjefke 7807
  Inderdaad. Als ik de mensen hoor, denk ik: wat een domheid, wat een onwetendheid en wat een luiheid om zelf echte info op te doen. Men haalt de “informatie” weg bij Jinek, van Nieuwkerk en het NOS journaal. Over de islam weet men vrijwel niets , behalve wat politiek correcte clichés. Men lult maar wat, want hoewel enige kennis ontbreekt, wil men wel zijn grote mond opendoen.
  Het is te triest voor woorden. In feite een treurig volk.

  • En dan heb je het over Nederlanders.
   Die Amerikaanse linkse roeptoeters kunnen er ook wat van. Hysterisch-tegenstrijdig-gebrul. Groot verschil is dat velen van die Amerikaanse demonstranten betaald worden door Soros & co. Dat maakt het allemaal nog erger maar ook wel weer een (heel klein) beetje begrijpelijk…

 10. deportatie of dergelijke. De achterlijke reacties uit de dom linkse hoek op het debat zijn – afgezien van ansich bijzonder fascinerend: hoe groot kan een blinde vlek zijn…? – zeer ontmoedigd daar een begin van een oplossing nog niet in zicht is vanwege het feit dat er niet echt geluisterd wordt.
  Men is te druk met de ander te framen en te kleineren.
  Eigen onverstand en Ego first.
  En zo stagneert elk gesprek. Elke gedachtewisseling. Echt triest.

  Beetje humor dan maar 😉
  https://m.youtube.com/watch?v=Pmcqf-OtlyA

 11. First: Bernadette is een moedige vrouw. Respect!
  Ik hou van de multiculturele samenleving. Hoe meer kleur, geur en verschillende manieren van (samen) leven, hoe leuker. De mens is zó een kleurrijk en veelzijdig wezen. Oneindig in bewustzijn en leervermogen. Beetje jammer is dan ook dat overal waar de mohammedaanse levensvisie door de meerderheid beleden wordt, de multiculturele samenleving verdwijnt. Mensen verliezen hun kleuren en de samenleving verbleekt. Bit by bit. Inch by inch for Allah. Plain common sense en open oren en ogen volstaan om te zien wat statistieken bevestigen.
  Bernadette heeft dus gewoon gelijk. Zij brengt een ongemakkelijke waarheid. Ik zou zeggen: don’t shoot the messenger.
  Het hele debat was niet meer of minder dan een rustige gedachten wisseling over de Islam als religie en politieke ideologie en de uitwerking van dit gehele gedachtengoed op een samenleving.
  Ik heb gedurende het debat geen racistische uitlatingen gehoord. Of voorstanders van…

 12. De Muzelmannen sloegen elkaar al de hersens in toen de USA nog niet bestond.

 13. Voorbeelden van deze domheid: ik was aanwezig bij een discussie van een groep mensen: eerst ging men tekeer tegen al die asielzoekers en vervolgens ging men tekeer tegen de immigratiemaatregel van Trump. Hoe onlogisch kun je zijn? Vervolgens ging men tekeer tegen politici: die deugden niet en kwamen nooit hun beloften na. Vervolgens ging men weer tekeer tegen Trump. En juist hij komt zijn beloften na!
  Dit toont aan dat er iets vreselijk mis is in de hoofden van veel NL’ers. De indoctrinatie en hun onwil om daar tegenin te gaan, heeft ernstige vervormingen in hun oordelen ( en hersenen ) te weeg gebracht. Volkomen krankzinnig dus. Een volk dat verloren is.

 14. Dit debat heb ik helemaal terug gezien en vooral Wim van Rooy was van uitzonderlijk goed niveau! Een echte kenner van de islam en in staat de feiten over deze ideologie objectief te brengen. Inderdaad, een tweede Hans Jansen! Zeer belezen en vol met echte feiten.
  Ik denk dat lieden uit regentenkliek en media nog geen 1% van de kennis hebben die Wim van Rooy heeft. Doodzonde dat hij van gore media alsw NPO en RTL geen kans krijgt zijn mening te uiten. Dat is de politiek correcte dictatuur in werking!
  De reacties van de linkse Gutmenschen zijn zoals altijd: ontkennen, wegkijken, feiten negeren en proberen mensen in racisme hoek te duwen. ( Want islam is in hun verrotte hersenen een ras! Hoe krankzinnig kan je zijn ? )
  Helaas trappen nog veel te veel mensen in de politiek correcte indoctrinatie van media en regentenkliek. De meerderheid van het NL volk is namelijk lui, laf, onwetend, dom en ruggengraatloos.

  • @Leo KarelJan. Ziet u mijn reactie onder gilles. Ik heb het op me genomen de Quran, Hadith en Soera te lezen. Zodat ik mijn mening onderbouwd en gefundeerd kan geven. En ik kan u zeggen; als je de materie goed tot je laat komen laat dat weinig ruimte voor optimisme. Helaas zijn mensen zoals u, ik, Piet Karbiet en een aantal anderen hier de welbekende roepende in de woestijn.

 15. Links mensen waren voor het vinden van Slochteren gas communisten. Daarna transformeerden zij zich tot socialist van het nationale soort. Op schouders gedragen door christenen [ doe een wiki ] Samen werd regeren een èèn tweetje.
  Voor Slochteren gebeurde nachtmerrie Indonesië. Hèt eigendom van kerk en synagoge getrouwen, tot in Den dood. Dat raakte verloren door een slappe was inzet van plichtige [ en ex SS] soldaten. Een schande, tot vandaag. Oorlog en misdaden was nooit de bedoeling.
  Vandaag nakomelingen van de juiste geur domineren het gesprek.
  Met als verwachte uitkomst een slaafse houding tegen een oud gegeven.
  Geld, ook made van olie, stinkt niet.

 16. Het diep trieste van het ontstaan van deportatiegedachten nu is dat vrijwel niemand wil inzien dat wij de Islamitische migrantenstroom zelf veroorzaken, wij veroorzaken ook zelf hun vijandige houding, deredicaliseren, als het lukt, is niets anders dan hersenspoeling.
  Dat het naar deportatie toegaat, de Franse schrijver Eric Zemmour verklaart op Franse tv dat wij op burgeroorlogen afstevenen, aan beide kanten van de Atlantische oceaan, en dat die met deportaties zullen eindigen.
  Ik vrees dat hij gelijk gaat krijgen, de Franse tijdbom die in 2005 een kleine plof gaf, en niet onschadelijk is gemaakt, lijkt weer te ontploffen.

  • @gilles Alweer fout:
   Quran: (2:191-193) en (2:244) en (2:216) en (3:151). Quran (4:89) legt expliciet uit dat een moslim geen vrienden moet nemen uit “hun rangen”, namelijk wij de Kuffar. Verder laten Quran (8:12), (8:39), (9:29) en (9:73) weinig aan de verbeelding over. Quran (9:5) zegt expliciet dat er maar 3 mogelijkheden zijn voor Kuffar. Gedood worden, bekeren (Shahada), of de Jizya betalen. Zie ook Sahih muslim (19:4294). Verder leeft u dan als een üntermensch dat geen rechten, of bezit mag hebben, uw religie wordt met een beetje pech verbannen en als ze er al zijn is geweld tegen het gebedshuis van uw keuze de normaalste zaak.

   • De bijbel staat ook vol met onzinnige tegenstrijdigheden, zo zou Jezus gezegd hebben ‘ik ben de man van het zwaard’.

    • @gilles. Opnieuw deflect en filibustert u. Want u weet net zo goed als ik dat, behalve een paar fringe groepen, géén hond nog naar die Bijbelteksten leeft. In tegenstelling tot de Islam. Waar we op dit moment zo’n beetje dagelijks getuige van zijn. De Quran is direct overgeleverd aan Mohammed en perfect. Alleen opperen om e.e.a. aan een reformatie bloot te stellen zal de hordes schuimbekkend op u doen neerdalen. U hoeft alleen naar de reacties op wat cartoons te kijken om te weten wat ik bedoel. Wederom komt u niet met feiten om e.e.a. te weerleggen.

     • In 1977 in Islamabad in een restaurant was helaas op dat moment de ‘special tea’ niet verkrijgbaar, er was controle geweest.
      Jammer, wij hadden op bier gerekend.
      In 1986 of zo in Aleppo konden wij de wijn rijkelijk laten vloeien.
      In 2001 in Marrrakech ook geen enkel probeem.
      Iran probeert er nog wat de hand aan te houden, maar er is geen houden meer aan, binnenshuis vloeit het rijkelijk.

 17. U bent duidelijk iemand die weinig in de bijbel leest. De klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.

  Lees het evangelie van Johannes, hoofdstuk 18. Dat gaat over de arrestatie van Jezus. Petrus trok zijn zwaard en ging de Romeinen en tempelwachten te lijf. Jezus kalmeerde hem en overtuigde Petrus van zijn lot dat hij gearresteerd moest worden.

  Verder zegt Jezus wel “Ik ben gekomen om u het zwaard te brengen” maar het is maar al te duidelijk dat hij dit in overdrachtelijke zin doet. Dat je je met woorden tegen de zwaardmacht verzet.

  Wie leeft door het zwaard zal sterven door het zwaard.

  Da’s toch wat anders als wat u beweert.

  • Ik las de bijbel van voor tot achter, als inderdaad atheist agnost wilde ik best weten wat daar staat.
   Of er veel klopt van de bijbelverhalen in objectieve zin is zeer de vraag, rond 1850 verscheen in Duitsland het eerste boek wat, op grond van inconsistenties, betoogt dat Jezus nooit heeft bestaan;
   Archeoloog zijn in Israel bleek een gevaarlijk beroep, in tegenstelling tot wat de zionisten verwachtten toonde elke opgraving aan dat er niet veel klopt van de bijbelverhalen.
   Er is een interessante theorie, die wel nooit bewezen of echt verworpen zal kunnen worden, dat Paulus het christendom stichtte als geheim agent van de Romeinse keizer, om het jodendom te ondermijnen.

 18. Bernadette de Wit

  31 januari 2017 op 16:15

  Het woord deportatie is een godwin. Ik ben voor het serieus nemen van moslims en hen vervolgens voor de keus stellen. Pro sharia = u hoort hier niet, ga terug naar uw islamitische land. Als mijn voorstel wordt uitgevoerd, voorkomen we meer geweld en burgeroorlog.

  • Ik deporteer mezelf en anderen de hele dag overal naartoe, heb zojuist aan m’n vrouw gevraagd of ze zichzelf even naar de supermarkt kan deporteren want we hebben bronwater nodig (ohne Gas). De supermarkt ligt westelijk van ons huis dus dan kan ze op de weg terug mooi de treinen naar het oosten pakken.

 19. @Bernadette. Uw conclusie is de enige juiste. Zodra er oplossingen worden aangedragen gaan “de treinen weer naar het Oosten rijden”. Dé Godwin waarmee elke zinnige discussie wordt dood geslagen. Het is moreel verwerpelijk dat we ex-moslims niet beter bij staan en pal voor hen gaan staan. Zie Ayaan etc.. Deze mensen hebben van kindsbeen af aan onder het juk van de Islam/Shariah gezucht en weten als geen ander wat de gevaren zijn. Want doormodderen zoals men nu doet zal onherroepelijk leiden tot de door u genoemde burgeroorlog. Ik heb alleen geen idee hoe we dit in slaap gesukkelde Schapenvolk wakker kunnen krijgen vóórdat het te laat is…

 20. Dan de deportatie, niets bijzonders.
  Van 1912 tot 1925 verhuisden gedwongen, meest met achterlating van alle bezit, miljoenen mensen in ZO Europa.
  Na Pearl Harbour sloot de VS alle VS staatsburgers van Japanse afkomst op, hun onroerend goed verloren zij.
  Maar, er kwam deportatie.
  Stalin deporteerde de Krim Tartaren naar Siberië, weinigen overleefden.
  Het zionistische leger verdreef in 1948 de Palestijnen van hun land, hun recht op terugkeer, als oorlogsvluchtelingen, wordt hen tot vandaag ontzegd.
  Churchill en Roosevelt gingen accoord met het verdrijven van een twaalf miljoen Duitsers.

  • @gilles opnieuw zwatelt u. Zie mijn link op een ander draadje. De Klaagmuur is van vóór onze Jaartelling. Toen bestond de islam in zijn geheel niet eens! De “Dome of the Rock” staat BOVENOP een oude Romeinse tempel:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Dome_of_the_Rock

   Dus ná de 2e Fitna en verovering van wat eens Joods grondgebied was, dat de toenmalige naam Palestina droeg. Dus de huidige “Palestijnen” hebben 0 recht op die grond. Die is Joods, al van voor de Jaartelling. U blijft maar romans etc. ophoesten maar kom eens met feiten. Zoals ik elders al suggereerde; lees uzelf eens in op de materie voordat u zich echt onsterfelijk belachelijk maakt…

   • De diaspora begon al voor BCE.
    Na de twee mislukte opstanden in de eerste eeuw ging dat versneld.
    Vermoedelijk bleven de arme joden gewoon.
    In de derde eeuw werd Palestina christelijk, in de 8e of 9e Islamitisch.
    Pas vanaf 1850 trokken er weer joden naar Palestina, vrijwel alleen naar Jerusalem.
    Hoe er nog enig recht kan zijn na een 1700 jaar afwezigheid, leg het mij eens uit.
    Het wrange is verder, dat de asjkenazi joden, die de Palestijnen verdreven, geen semieten waren, maar afstamden van een Aziatisch volk.
    De Palestijnen die ze verdreven waren vermoedelijk afstammelingen van joden.

    • Thomas L Thompson, ‘The mythic past, Biblical archaeology and the myth of Israel’, London 1999

     Shlomo Sand, ‘The Invention of the Jewish People’, London, New York, 2009, 2010 (Tel Aviv, 2008, hebrew)

     Je gaat het natuurlijk niet lezen

 21. @gilles Speciaal voor u: U neemt mij met geweld mijn huis af en gaat daar wonen. Eeuwen verstrijken. Dan staan mijn nazaten bij uw nazaten voor de deur, we willen ons huis terug. Dan kunt u zeggen; ja maar na zoveel eeuw, blabla. U had mijn huis onrechtmatig met geweld verkregen. Dat u en uw nazaten daar dan eeuwen wonen doet niets af aan het feit dat het huis feitelijk nooit van u is geweest. Snapt u het nu? Het toenmalige Palestina was al eerder Christelijk, het begon als een Joodse sekte zo ergens mid-1e eeuw. Vanaf 150 AD ging men actief theologische werken e.d. produceren. In de 3e eeuw werd het Christendom als officieel geloof van het Romeinse Rijk ingesteld (waarom denkt u dat het Vaticaan in Rome zit?) door Constantijn. In het 1e Council van Nicaea werden de definitieve elementen vastgelegd zoals men ze nu nog kent. Duidelijk?

  • @gilles. Voor het geval dat u denkt dat ik Joods ben. Ik ben halfbloed Indiaan en draag zowel de Nederlandse als de Lakȟóta geschiedenis met me mee. Mede daardoor heb ik zo’n uniek overzicht van wat er nu gaande is. En ruik ik mensen als u van mijlenver. Uw antisemitisme komt met regelmaat boven borrelen. Maar verwacht niet dat ik, of anderen daar in mee gaan. Kritiek op Israël, prima. Graag zelfs hoor. Maar wél gefundeerd. Inderdaad, de States zijn officieel nog steeds van de diverse Indiaanse Volkeren. Helaas is daar de verandering zodanig dat die nauwelijks nog ongedaan kan worden gemaakt. In tegenstelling tot Israël. Dat was een leeg stuk dorre woestijn waar wat nomadische stammen door trokken, totdat de Joden zich er terug vestigden en er een groene oase van maakten in het midden van middeleeuwse achterlijkheid en religieuze waanzin. Zelfs na de oprichting op 14 Mei, 1948, werd binnen een dag Israël de oorlog verklaard door diverse Islamstaten.

 22. Wie de vraag stelt ‘waarom haten ze ons ?’ weet gewoon niets van geschiedenis, al in de 16e eeuw haatten Moslims in het latere Ned Indië de VOC, omdat die de handel van die Moslims verbood.
  Churchill, in z’n eerste boek, 1898, weet de haat in N Afghanistan tegen de Britten aan de Islam, daarom achtte hij de genocide daar toen gerechtvaardigd.
  Diezelfde Churchill praatte in 1918 in het Britse lagerhuis het gebruik van gifgas door Britten en Fransen goed met ‘het maakte hem niet uit iemand omkwam door gifgas of door een geweerkogel’.
  Dat gifgas was om een eind te maken aan de Arabische staat, die Lawrence de Arabieren had beloofd voor hun onmisbare steun inde Britse oorlog tegen het Ottomaanse rijk.
  En zo ging het door, ook al eerder, in 1912 maakten Britten en Russen gezamenlijk een eind aan democratisch Iran, de VS deed dat in 1953 over.
  Irak, Libië en Syrië zijn bekend, net als Palestina.

 23. Hoeveel zin heeft het om precies uit te gaan leggen wie op wat zegt? Meningen van andersdenkenden hoef je in je eigen betoog toch niet te herhalen en te interpreteren?

 24. Buiten dat bovenstaande een goed onderbouwd stuk is lijkt het mij wel ongelofelijk vermoeiend om op op elke tweet te reageren en elk al bewezen feit nog eens honderd keer te factchecken. Zo langzamerhand heeft het geen enkele zin meer om die discussie met gebrainwashed links aan te gaan aangezien het eenrichtingsverkeer is.

  • @Eli020. Zelfs als je hen voorziet van URL’s met feiten(!) blijven ze hun mantra’s eindeloos herhalen. Ze zijn geïnfecteerd met OPS (Ostrich Parasitic Syndrome).

   Deze ziekte zorgt dat een persoon realiteiten, die voor ieder van ons zo helder zijn als het bestaan van de Zwaartekracht, ontkent. Zij construeren een alternatieve realiteit Unicornia genaamd. In zo’n wereld doen dingen als;
   Wetenschap, redenatie, regels van causaliteit, drempels v/d bewijsvoering, een bijna oneindige stroom data, data analyse procedures, verklarende statistieken, de epistemologische regels aangaande wetenschappelijke methodes, historische patronen, dagelijkse patronen, en gewoon goed boerenverstand niet langer ter zake.

   • @Eli020. Deel 2:
    In plaats daarvan zijn de waanbeelden van de orakelende OPS lijder geworteld in denkbeeldige correlaties, niet-bestaande causale links, en feel-good progressieve platitudes. Ostrich logica wordt altijd geleverd via een air van hooghartige morele superioriteit. Twee veelbetekenende signalen van co-morbiditeit bevatten een nare vorm van het Dunning-Kruger Effect (arrogantie en zelfverzekerdheid aangaande de eigen idiotie) en introspectieve blindheid (het onvermogen om zelfs maar te beseffen dat je geïnfecteerd bent met OPS). Deze twee co-morbiditeitsfactoren gekoppeld aan OPS maken dat elke vorm van constructieve dialoog onmogelijk is.
    Vrij naar Gad Saad, wetenschapper aan een Canadese universiteit.

 25. Bernadette de Wit

  31 januari 2017 op 16:12

  Heeft een meisje dan niet meer het recht zich te verdedigen tegen nare mannen?

  • @Bernadette. Ik heb het debat via Internet bekeken en wat bent u een heerlijk verfrissende wind in dit door Policor verziekte landje! En ik sta volledig achter u, op álle fronten. Als man begrijp ik echt niets van de zogen. “feministes” die A. A. zingend op een plein de Islam en Shariah gaan staan verdedigen. https://www.youtube.com/watch?v=r3NDeyR_1-U

   Als er íets mens- en dan vooral vrouwvijandig is, is het de Islam/ Shariah wel! Ik heb me tegen wil en dank in het e.e.a. verdiept en snap dan ook niet hoe mensen hiermee kunnen gaan lopen dwepen. En de statistiek die u aanhaalde ken ik ook. We kunnen helaas dagelijks zien dat de man in kwestie volledig gelijk heeft. Men hoeft er het empirisch bewijs maar naast te leggen. Dit zou verplichte kost moeten zijn in de 2eKamer wat mij betreft.

 26. De term ‘selectieve verontwaardiging bij links’ is weer helemaal actueel.
  Europa s kwetsbaar. De islamitische landen beslaan een veel groter grondgebied. En de islam doet er niet geheimzinnig over: men wil uitbreiden naar het westen, het oosten en het zuiden (Afrika). De islamitische terreurgroepen beschouwen zichzelf als de soldaten van allah, als de fronttroepen. Europa is geen fort meer maar een gatenkaas en zeer kwetsbaar. Alleen de VS is nog onze paraplu. Hou Trump maar te vriend!

  • Humor.
   Welk Islamitisch land is in staat z’n gebied uit te breiden ?
   Iran is al heel blij dat het is blijven bestaan.
   Wat ik zie is VS bezettingen alom.
   En de bouw van een drone basis in Nigeria.

 27. De hele linkse wereld maakt amok om Trumps ‘executive order’ m.b.t. 7 landen.
  De domheid, nee de totale STUPIDITEIT daarvan, wordt in deze video glashelder en met grote compassie uitgelegd:
  https://youtu.be/9OVnqerWUHg

  Links staat voor schaamteloos, hypocriet, dom en suïcidaal . Da’s nog tot daaraan toe, maar ze trekken iedereen mee in hun inktzwarte afgrond.

 28. Ik mis nog omroep AT5 in de lijst, die wisten direct te melden dat er zelfs werd “gediscrimineerd” in het debat. De media als nieuwe Officier van Justitie. Kostbeu heb ik er van. Doorknokken Bernadette, wij zijn met meer.

 29. Ik ben bang dat het uitzetten van haatimams neerkomt op dweilen me de kraan open. Ook al zet je er per jaar 1000 uit, dan komen er 3000 haatbarden bij, en worden er 10.000 baby-moslims geboren. Het enige wat op lange termijn helpt is een 1 of 2 kindpolitiek.
  Het gaat ook niet alleen om fanatieke moslims, en zelfs niet om gematigde moslims, maar het gaat om het overwoekeren van onze cultuur, en het onleefbaar worden van Nederland (en Europa) door een ontoelaatbare toename van de bevolking.

  • Bernadette de Wit

   31 januari 2017 op 16:11

   Nee, ik ben niet voor staatsinmenging à la maoïstisch China met de voortplanting. De demografische jihad kan imho worden stopgezet als je begint met een immigratiestop op moslims en het afnemen van de NL nationaliteit en uitzetten van de beroepsmoslims en criminelen. De overige moslims zou je drie vragen moeten voorleggen: vindt u de sharia hoger dan de NL wet? Onderschrijft of verwerpt u de haatpassages in de Koran? Vindt u het OK dat moskeeën betaald / gecontroleerd worden door islamitische buitenlanden? De naar schatting 50% die hier ja op antwoordt (afgaande op onderzoek Ruud Koopmans) verwijs je naar het loket voor remigratiebegeleiding. Je houdt dan de gematigde moslims over en die krijgen ongeveer net zoveel kinderen als wij.

 30. Sommigen zien in alles een zionistisch complot maar volgens mij hebben we hier te maken met een socialistisch complot van water predikende wijndrinkers.

 31. En dat is precies de reden dat velen met mij huiverig zijn om voor hun mening uit te komen in dit akelige land, voor je het weet wordt er karaktermoord op je gepleegd met allerlei onwaarheden, verdachtmakingen en verdraaiingen, word je geblokt uit vele kringen waaronder het werk als je pech hebt (baan of opdrachten als ZZP’er), en loop je ook nog de kans op fysieke bedreigingen of zelfs een huisbezoekje van de politie. De PVV mening, toch de grootste in het land gezien de opiniepeilingen, mag in dit land niet geuit worden. http://www.ed.nl/regio/eindhoven/alleen-in-het-stemhokje-kan-pvv-er-zichzelf-zijn-1.6857962#comments

  • Bernadette de Wit

   31 januari 2017 op 16:03

   Klopt. Na (!) de moord op Theo van Gogh ben ik goedbetaalde opdrachten kwijtgeraakt. Nu gebeurt dat weer.

 32. Ga door Bernadette. We laten het kaas niet door een stel apen van ons brood eten. We kunnen niet anders dan de teruggang van onze samenleving beperken.

 33. Week in week uit, jaar in jaar uit, zie en hoor je praatprogramma’s hoe de PVV aangepakt moet worden zonder enig tegengeluid. Of er wordt nou net de minst slimste van de klas voor het tribunaal gedrukt om gezamenlijk afgemaakt te worden.
  Nu is er 1 keertje een ander geluid en lijkt de derde wereldoorlog uitgebroken te zijn.
  De linkse dogmatiek is heilig verklaard. Gelijkwaardig aan een dictatoriaal regime.
  Dan zie ik weer het lopende skelet Dolf Jansen een opmerking maken bij DWDD over een onsmakelijke PVV er. Waarbij ik denk: Heb je ooit in de spiegel gekeken naar het voor gemummificeerd lijk?
  Dus bij deze VEEL meer feiten over moslims en de islam en wat deze doctrine des doods allemaal aanricht en hoe we het zoveel mogelijk buiten de deur kunnen houden. Nu is er nog iets aan te doen…
  Ga zo door!
  Bernadette de Wit en iedereen die er een beetje realistisch in zit : Minder Islam en liefst geen. Om de mensheid en deze wereld beter en gezonder te maken, kijk dan niet naar…

  • Om de mensheid en deze wereld beter en gezonder te maken, kijk dan niet naar het klimaat maar naar de islam.

 34. De achilleshiel van links is de opvatting dat links slim is en rechts dom. De beste aanval op links is om deze mythe te ontzenuwen. De bijdrage van Bernadette is hierin een raak schot.

 35. Beste Bernadette de Wit. Ik zou me niet monddood laten maken door politieke tegenstanders. Waar ik nu het meest aan terug denk was een uitspraak van de Officier van Justitie op TV na het Wilders proces: “We nemen niemand hun vrijheid van meningsuiting af. Iedereen mag nog gewoon zeggen wat hij of zij wil.” Niet dus. Als je nu kritiek geeft op de multiculturele samenleving dreig je meteen te worden aangeklaagd. Met dank aan het Openbaar Ministerie die deze gerechtelijke uitspraak zo graag wilden. En daarmee de vrijheid om een open debat te voeren in een democratisch land wettelijk hebben verboden. Daarom blijft PVV stemmen over als enige optie.

 36. Het went niet, ik sta elke keer weer versteld van de volslagen onwetendheid en diepe naïviteit van onze elite, pers en politici met betrekking tot de kennis en het begrip van de theorie, praktijk en geschiedenis van het mohammedanisme.

  Struisvogels die de olifant niet zien.

  Is dit nu het netto resultaat van de sinds 1962 voortschrijdende afbraak van ons onderwijs gepaard met een aan indoctrinatie grenzende politiek tot verwezenlijking van een paradijselijk luilekkerland?

 37. Goed artikel betreffende een uitstekend debat over moslims binnen onze maatschappij dat veel en veel vaker zou moeten worden gehouden. De kritiek over dit debat is nogal zwak en bedenkelijk en werpt daarmee nog meer vragen op. Ik heb de video gezien en heb geen racisme kunnen ontdekken. Wellicht is een debat over deze reacties van de links feministische goedmens/journalist/politicus, die niet aanwezig waren, ook een middagje De Balie waard.

 38. Dag mevrouw De Wit,

  Helder en moedig.