David Pinto: De tragiek van Wilders

 

Door gastauteur David Pinto

De ‘peilingen’ hebben steeds meer het karakter een instrument te zijn van de heersende politieke klasse. Naarmate de verkiezingen dichterbij komen, herstellen de regerende partijen zich op vaak spectaculaire wijze die veel doet denken aan de wonderbaarlijke genezingen in Lourdes. Zou ‘de Heere dan toch met hen zijn’ en hebben de Nederlanders zich jarenlang vergist om nu tot inkeer te komen zo vlak voor de verkiezingen?

Waarschijnlijk niet en een Lourdes-achtige voorstelling van zaken moest u ook maar terzijde leggen. De ‘genezingen’ in Lourdes blijken in de praktijk zelfs onder het wereldgemiddelde van ‘wonderbaarlijke genezingen’ te liggen, maar de overige handel bloeit daar wel op bovengemiddelde wijze. Het succes van Lourdes is te wijten aan het vakgebied marketing, met behulp waarvan die spontane en (vaak) minder spontane genezingen bekend worden gemaakt in het specifieke marktgebied. Over het algemeen komen genezingen tot stand door doctoren die een juiste medische analyse maken van de klachten, de problemen onder ogen zien en behandelen met de beschikbare kennis. Van piano spelen, gras eten, of een duurbetaalde reis naar Lourdes wordt geen mens beter. Correcte, zuivere anamneses en een juiste behandeling daarentegen wel.

Dat is ook de positie voor de verkiezingen. Vanzelfsprekend fungeren belanghebbenden zoals de publieke omroep als spreekbuis van de partijen die bereid zijn de belangen van die beroepsgroep te verdedigen en de stroom belastinggeld in hun richting op peil te houden. Niet de politiek juiste analyse wordt journalistiek gezocht en benadrukt, maar de eigenbelangen en ego’s spelen op zulk moment een doorslaggevende rol. Op dit moment nog vormen VVD en PvdA een regering die in het recente verleden blijk heeft gegeven vooralsnog niet aan de positie van de Publieke Omroepen te zullen en willen knagen. Zeker: de elites vormen een hecht gezelschap, een kaste die zichzelf vermeerderd door ‘privatiseringen’ en daarin leidinggevenden benoemd uit het ‘ons-kent-ons’ gezelschap.

Wilders heeft momenteel echter de meest juiste politiek analyse naar mijn mening. Hij legt de vinger op de zere plek van het Nederland van nu en dat is in fundamentele essentie de veronachtzaming van onze moderne culturele waarden. Op soms meesterlijke wijze weet hij de problemen met de premoderne waarden van vooral allochtonen te verwoorden en in tegenstelling tot de wijdverspreide mening, geeft hij wel degelijk ook aan wat zijn oplossing is voor dat probleem: gewoon ‘minder’. Toch komt ook hij niet verder in het centrum van de macht en ook na 15 maart 2017 zal het hem niet lukken. Zelfs als hij de verkiezingen wint en veruit de grootste wordt.

Persoonlijk heb ik bij Geert Wilders een zeker ‘déjà vu’ gevoel. Als nummer twee op de lijst van Pim Fortuyn bij Leefbaar Nederland (LN) destijds, voltrok zich hetzelfde zag ik. Pim Fortuyn was absoluut een genie, hij wist verschrikkelijk veel op alle denkbare gebieden, van economie tot zorg en alles wat daartussen zit. Hij was werkelijk briljant. Hij had bovendien veel meer charisma dan alle politici bij elkaar opgeteld.

Als Pim Fortuyn niet was vermoord – wie zat erachter eigenlijk? Wim Kok? Klaas de Vries? Beatrix? – zou hij met de LPF zeker (ook) de grootste partij zijn geworden. Op een vraag toentertijd van NRC aan mij als beoogde fractieleider en ‘sociaal gezicht’ van LN, gaf ik het volgende aan de verslaggever mee: “teken namens mij maar op dat Pim het hoogstens een half jaar volhoudt en daarna heeft hij niet alleen knallende ruzie met zijn tegenstanders, maar ook met zijn eigen mensen”. Ik wist dat zo zeker omdat ik hem in de tijd daarvoor zelf coachte. Zijn goede vriendin Mieke Bello raadde hem aan om door mij te worden gecoacht. Zo kwam hij om de twee weken van Rotterdam naar mij toe in Groningen waar ik toen woonde. Eén van mijn zonen heeft nog grappige herinneringen aan Pim’s bezoeken.

Met Geert Wilders, die ik ook tamelijk goed ken – wij hebben samen diverse Topkader trainingen van de VVD gevolgd – heb ik hetzelfde gevoel. Hij heeft ook veel kwaliteiten, maar mist het cruciale vermogen om samen te werken, ruimte aan zijn collega’s te gunnen en open te staan voor kritiek en de inbreng van anderen, kennis en inzicht van goede vrienden te benutten en in te zetten. Dit inzicht heeft mij toen tot het besluit gebracht om niet in te gaan op zijn politieke toenaderingen, toen hij mij thuis kwam opzoeken over aanvankelijk een andere kwestie. Ik heb een eigen politieke beweging in het leven roepen. Daaruit kan ik enerzijds vrij zelfstandig en onafhankelijk opereren en anderzijds steun betuigen voor datgeen waarvoor Geert staat. Zodoende heb ik LEF (lefbeweging) opgericht. LEF staat voor Liberté, Egalité, Fraterinté, de Franse uitdrukking voor Verlichting en Moderniteit.

Het is nooit te laat om goed te doen.

Geert Wilders, wil je nog eens doordringen tot het centrum van de macht, stap dan over je eigen schaduw heen, zoek de samenwerking met partijen en bewegingen die garant staat voor enerzijds intellectuele inbreng voor jouw standpunten en anderzijds een volledige steun voor jouw visie, ambitie, vergezichten en politieke doelen. Dat is LEF. Dan kom je verder. Maar hoe dan ook: ik wens je alle succes de komende verkiezingen, juist nu blijkt dat onze overheid niet meer in staat lijkt om de veiligheid van ál zijn burgers te garanderen, zelfs niet van politici.

Een ‘bloody shame’ zou Pim Fortuyn hebben gezegd en we weten inmiddels hoe juist dat was.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

21 Reacties

 1. Eventjes off topic, de reden dat wereldwijd de MSM het geven van commentaar op artikelen heeft stopgezet komt omdat uit onderzoek blijkt dat de reaguurders meer invloed hebben dan de artikel zelf. Mensen gaan op zoek naar reaguurders die de stellingen van de journalist uitdagen of debunken. Zodoende zij de lezers MSM resistent.
  Why Mainstream Media Websites Are Censoring & Removing Comment Sections
  Readers influenced more by comment section than the article itself
  February 2013 edition of the peer-reviewed Journal of Computer-Mediated Communications.
  The study found that, “People reacted neutrally when comments were disabled
  However, when the reader feedback took on a “less civil” tone with people questioning the merits of nanotechnology, user perception of the publication itself (not just the topic discussed) took a decidedly negative turn.”

 2. “Een ‘bloody shame’ zou Pim Fortuyn hebben gezegd en we weten inmiddels hoe juist dat was.”

  Nee, we weten inmiddels dat het een bloody shame was dat Pim geen beveiliging wilde. In vergelijking met Wilders die al z’n afspraakjes nu afzegt vanwege een lek in het grootschalige veiligheidssysteem dat rond hem heen is opgebouwd en een soort ‘badge of honor’ is geworden (zulk soort problemen over je zelf afroepen is juist makkelijk, niet moedig, maar dat is mijn mening. Als je demoniseert dan wordt je een demon voor sommigen met alle consequenties).

  Buiten dat punt, wel een goed stuk verder

  • “Als je demoniseert dan wordt je een demon voor sommigen met alle consequenties”

   Vraag me af of ik goed begrijp wat daar staat. Heeft bv Charlie Hebdo het verdiend, of het iig over zichzelf afgeroepen? Hoe zit het dan met de slachtoffers van bv Nice of Berlijn?

   Maar goed, we houden jouw gedachten even vast en moet concluderen dat het dan alle kanten op werkt zo rechtvaardig en inclusief als we zijn, zo vind ik bv jou erg demoniserend bezig.

   Dussss……?! 🙂

 3. DirkM
  Als je demoniseert dan wordt je een demon voor sommigen met alle consequenties.

  Het ligt net wat anders.
  Als je de waarheid zegt willen sommigen je vermoorden is beter maar nog niet goed genoeg.
  Als je al een andere mening hebt willen sommigen je vermoorden is al iets beter.
  Als je in een ander land woont is het al genoeg om je te vermoorden ook al ben je net geboren lijkt me nog steeds niet voldoende om de islam wreedheden te omschrijven omdat er niets in deze wereld deze walgelijke ideologie kan beschrijven. Maar dat is mijn mening.
  Gebaseerd op feiten, maar dat terzijde.

 4. “Als je demoniseert dan wordt je een demon voor sommigen met alle consequenties”

  Altijd geweten dat de totalitaire hufter die achter de naam Dirk M schuil gaat zich vroeger of later zou opbaren. Bij deze dus.

 5. @DirkM. U zwatelt. Fortuyn heeft wel degelijk om beveiliging gevraagd. Hij smeekte het zo’n beetje aan toenmalig premier Kok. “U zegt dat u premier bent van alle Nederlanders. U bent dan toch ook míjn premier?!? Onderneemt u a.u.b. actie.” Dit na meerdere aanvallen van extreemlinken met o.a. taarten vol stront en kots. Er werden plakkaten verspreid met teksten als “Stop de Nederlandse Haider!” De framing en demonisering kende geen enkele grens meer. Wat Fortuyn moest ondergaan is een aperte schande! En nu zie je hetzelfde weer gebeuren. Men heeft níets geleerd van de periode Fortuyn.

 6. Kijk, zo doen normale mannen dit in een normaal land (maar wij links feministische westerlingen willen dit absoluut niet inzien en weten weten er dus niets van):
  http://russia-insider.com/en/europe-take-note-refugees-molest-russian-women-get-curb-stomped-russian-men-and-thrown-prison?

  • @Cale. Dit hadden wij hier ook moeten doen. Ik viel gister in een discussie op de BBC waar een Zweedse MP reactie gaf op wat Trump vorige week zei. Ik heb met open mond van verbijstering naar mijn tv zitten kijken. De totale ontkenning toen haar statistieken die er niet om logen werden voorgelegd. Toen haar video’s getoond werden waar voormalig vluchtelingen er voor kozen maar weer terug naar Somalië te gaan omdat het daar veiliger(!) was als in Malmö. Zelden heb ik zulke triefel gehoord als wat die totaal wereldvreemde muts zat uit te kramen. IK ben bang dat we Zweden als verloren kunnen beschouwen. En als we hier niet heel erg op onze tellen passen gaan wij er hard achteraan.

 7. De kartel vorming van de Multikul partijen is de grootste hindernis, ze liggen ingegraven achter een gigantisch aantal internationale verdragen die boven nationale wetgeving gaan en de democratische zelfbeschikking bijna heeft afgeschaft. Het vluchtelingenverdrag was in 1951 een redelijk idee, maar nu in 2017 is het al decennia een demografische ramp. Afstanden bestaan immers niet meer en de beroepsprocedures zijn zo lang te rekken dat je geen profiteur meer het land uit krijgt. Dan de duizenden EU wetten, regels en directieven er is geen eind aan, niets is meer wat het lijkt een toegevoegd advokaatje kan een beroeps procedure jaren rekken. Pas nog kwam er een advokaten collectief met een onderbouwing die de verkiezingsprgs van verschillende partijen als onwettig bestempelde. We hebben een totale reset nodig, die er niet gaat komen, in Duitsland komen ze van de Merkel (CDU) regen in de Schulz (SPD) drup en het electoraat loopt weer opgetogen achter de leugen praatjes aan van…

  • van deze Eurofiel. Steeds verder weg van zelfbeschikking en steeds dieper in de fuik van totaal verlies van identiteit in een land dat snel verandert in een lappendeken van elkaar bestrijdende etnisch sektarische identiteiten die geen overkoepelende landskultuur meer erkennen maar leiders van hun thuisland nalopen. Vaderlandse geschiedenis wordt niet meer gegeven, trots op je voorvaderen wordt je verweten als racisme. De nationale erfenis van onze vaders en moeders aan de kinderen, het land met al zijn gebouwen, infrastructuur, onderwijs en arbeidscultuur wordt verkwanseld aan inferieure instromers uit falende landen die niet in de schaduw kunnen staan van de inventiviteit en daadkracht van onze voorouders die ons land gemaakt hebben tot wat het nu is.

   • Waarbij we, in het ‘vrije’ Europa, steeds afhankelijker van de diverse overheden worden, als het gaat om beveiliging. Ongeveer alles moet inmiddels zwaar bewaakt gaan worden. Absurd! Kost handenvol geld. Dat ietsiepietsie welvaart dat we door de ‘vrijheid’ krijgen, verdwijnt direct in de zakken van overheden die elke straat en elk gebouw moeten beveiligen. Een krankzinnige situatie waarin we terecht zijn gekomen. De voordeur staat open, maar elke kamer heeft nu bewakers nodig.
    Pakt totaal verkeerd uit, die open grenzen.

    • OudeNederlander

     24 februari 2017 op 11:10

     En dat die welvaart als sneeuw voor de zon verdwijnt laat de staatsschuld goed zien. Ondanks het afbraakbeleid van deze regering, wat toch enorm veel geld zou moeten hebben opgeleverd, heeft Rutte het gepresteerd om in 8 jaar tijd bijna 100 miljard euro méér staatsschuld te maken.
     Laat dat bedrag maar eens even op je inwerken.

 8. We zullen zien wat er gaat gebeuren David. Je denkt toch niet dat het op dezelfde manier blijft doorgaan in dit land? Binnenkort kunnen ook de anderen over hun schouder kijken.

 9. Niet te moeilijk doen. We willen een vuist tegen de zittende politieke partijen en hun elite. We zijn ook die vele moslims meer dan zat. Dus allemaal Wilders stemmen. Hoe dat verder gaat lopen, geen idee maar de vuist op tafel staat er. Dat is de belangrijke boodschap aan de elite; luistert of huivert!

 10. Van LEF had ik echt nog nooit gehoord. Als je niet met Wilders wilt samenwerken, ga dan eens bij het Forum voor Democratie buurten. Dat is de meest veelbelovende en zinvolle politieke stroming NAAST de PVV. Als er iemand aanspraak kan maken op de nieuwe Pim Fortuyn, dan is het Tierry Baudet.

 11. Wat ik net op het vorige item schreef: Bij een bijna volledige andere richting dan de gangbare politiek zal er altijd kartelvorming plaatsvinden. dat ligt niet aan de vernieuwer, maar aan de oude vermolmde partijen die hun macht niet op willen geven. Dus het ligt niet aan de PVV, maar aan de oude partijen. Daarom hoort de winnaar pakt alles leidend te zijn. Al dat gebabbel over niets is niet meer van deze tijd waar ik vandaag iets bestel om 3 uur wat morgen om 9 uur al bezorgt wordt.
  Veel meer referenda en professionals die aanpakken in plaats van babbelen over niets. Feitelijk hebben we nu slechts 2 zuilen. De elite zuil waar nagenoeg alle politieke partijen inzitten en alle media die hetzelfde geluid laten horen. en de PVV zuil van realisten en praktisch ingestelde mensen die veel verder kijken dan het gesloten circuit en veel beter zien en weten waar het schuurt. De dromers en wegkijkers hebben de macht en verdedigen hun positie met alles wat maar voor handen is. Het debat…

  • vervolg: Het debat zijn we al 30 jaar voorbij en levert alleen shit op: Fyra treinen, islamterreur, en de EUSSR. Wil je daar vanaf ben je een nazi. Zo gaat het nep debat.
   En er is geen enkel teken dat het beter wordt, alleen slechter. Er is geen debat!

   • OudeNederlander

    24 februari 2017 op 11:14

    Er is dan ook bijna geen Nederland meer.
    Europese rechtbanken hebben het laatste woord.
    De ECB bepaalt ons financiele plaatje.
    De EU burocraten bepalen welke stofzuiger je mag gebruiken.
    En internationale verdragen bepalen wie we in Nederland binnen laten.

 12. Je kunt je afvragen of het zo verstandig is van Wilders om de NPO te willen opdoeken. De natuurlijke reactie van de NPO (als belangengroep) is dat ze zich tegen Wilders keren. Dat deden ze weliswaar toch al, maar vermoedelijk nu in nog sterkere mate. Wilders zou het met de NPO op een akkoordje moeten gooien (positiever berichten, in ruil voor de intentie de NPO te bevorderen). En dan na de machtsovername de NPO omvormen tot een PVV-gezinde omroep. Alleen dan kan het patriottisme duurzaam blijven bestaan.

  • Het systeem is nu niet duidelijk. Beter kan NPO 1 de regeringszender zijn, op voorwaarde dat de oppositie op NPO 2 en 3 (tv en radio) kritiek kan leveren. Daar hoort bij dat de hoogste functies en ook de redacties bij NPO 1, 2 en 3 per direct vervangen moeten kunnen worden, zo het de regering en oppositie uitkomt. Dus niks geen gedoe met vaste contracten.
   Kranten zijn ook al zoiets. Eigenaren moeten verplicht hun politieke positie blootgeven, zodat we weten waar de krant voor staat. Anderzijds, kranten hebben hun monopolie feitelijk verloren. De sociale media hebben daarvoor gezorgd.

 13. “Pim Fortuyn was absoluut een genie”

  Tsja.. dat wordt nu gezegd. Dat werd niet gezegd toen hij nog leefde, toen was het een minderwaardig mens. M.a.w. wanneer Wilders er niet meer is zal ook heel anders en veel positiever over ‘m gesproken worden.