‘Massale dreiging moskeeën’ in Nederland blijkt… fakenews. Reconstructie. 

 

Door gastauteur Peter

Op 3 februari 2017 verscheen er een bericht van Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat er in 2016 een toename was van incidenten bij islamitische gebedshuizen.

Wat waren dat voor incidenten?

Hieronder wordt één ervan onder de loep genomen. Er was destijds veel rumoer over. De ophef ontstond een jaar geleden, op 25 februari 2016 rondom een dreigbrief. Of nou ja, ‘dreigbrief?’ Er werd geschreven over ‘een massale bedreiging’ in de pers. Het was zo erg dat ‘meerdere moskeeën’ gezamenlijk aangifte deden. Moskeeën boos, Marcouch en Öztürk boos, een golf van publiciteit en zelfs minister Asscher die zich ermee bemoeide. Hij bracht een speciaal bezoek aan de imam, en daar was weer veel publiciteit over.

Vanuit de islamitische- en linkse hoek werden ogenblikkelijk beschuldigingen geuit richting neonazi’s, rechts-extremisten, tokkies en de PVV. Zonder enig bewijs werd de brief gepresenteerd als een voorbeeld van autochtone moslimhaat. Aan de andere kant had je reaguurders en bloggers die direct hun twijfels uitten en die op grond van taalgebruik en spelling een false-flag operatie of inside job vermoedden. In een analyse van het laatste soort  werd bijvoorbeeld deze verstandige observatie gedaan:

Islam is valse en duivelse religie.

Een lidwoord vergeten. Wie doet dat nou? Alleen mensen die niet zo heel goed op de hoogte zijn van correct Nederlands. “Het zouden laagopgeleide mensen kunnen zijn” hoor ik de linkse onderbuik al rommelen. Zelfs die gebruiken lidwoorden. Misschien niet de juiste, maar ze zijn er wel. Dan wijst het pijltje toch weer richting buitenlanders. Duitsers? Lidwoorden kennen zij ook. Sterker nog, veel meer dan wij hebben. Fransen? Of toch iets… exotischer? Psst, meisje…

We zijn nu een jaar verder en de mist rond deze brief is nog steeds niet opgelost. Wel werd de brief geregeld misbruikt om islamofobie te suggereren zoals in krantenartikelen rond een onderzoek van Ineke van der Valk.

Ook bij de berichtgeving over de brandbomaanslag tegen een Enschedese moskee werd de brief publicitair uitgebuit zonder dat er een direct verband tussen de daders van de aanslag en de afzender van de dreigbrief kon worden aangetoond.

Hoog tijd voor een reconstructie.

Publiciteit
Opvallend aan de publiciteit in het begin was de eenvormigheid. Alle artikelen en berichten, in welk medium dan ook, waren bijna identiek en voor meer dan 90% onderling uitwisselbaar. In bijna elke reportage wentelden de moskeeën zich in de slachtofferrol.

Door de journalistiek werden geen kritische vragen gesteld. Het viel de journalisten bijvoorbeeld niet op dat overal één en dezelfde envelop van de dreigbrief werd afgebeeld.

 

 

In dit voorbeeld worden twee dreigbrieven vertoond maar bij de tweede ontbreekt de envelop. Zonder envelop kan de brief net zo goed een kopie zijn die van internet is gehaald. Kortom, de pers nam genoegen met één bewijsbaar voorbeeld van dreigpost terwijl er tientallen werden geclaimd. Veelzeggend is de reactie van de Arnhemse Türkiyem Moskee in een interview op 25 februari met De Gelderlander. Hierin beweert een woordvoerder de bewuste brief te hebben weggegooid. Let wel: op dezelfde dag dat moskeeën naar eigen zeggen de brieven hebben ontvangen, hierover onderling overleg hebben gepleegd, de politie en de pers hebben ingelicht, is de bovengenoemde moskee niet in staat om binnen een paar uur na ontvangst het bewijs aan de pers te tonen. De prullenbak in deze moskee wordt wel erg snel geleegd!

Adressering
Sommige reaguurders vonden het destijds al vreemd dat de postcode op de envelop ontbreekt. Door middel van even googelen heb je zo een overzicht van moskee-adressen inclusief de postcodes. Meest voor de hand liggende adreshulp is de Moskeewijzer, waarvan ook de bovenstaande tweet kwam. Vrijwel iedere autochtoon zal de postcodes overnemen en gebruiken. Voor zover mij bekend is er maar één site die deze postcode weglaat en laat dat nu net de infopagina van de Essalam moskee zijn (tot februari 2017 was ook het adres op de startpagina zonder postcode). Natuurlijk, iedereen kan deze site bezoeken, maar een link naar een gelovige bezoeker lijkt mij in deze situatie toch wat meer voor de hand te liggen.

Verder is er nog iets bijzonders dat volgens mij niet eerder is opgemerkt; de spelling van de moskeenaam. De officiële naam die praktisch overal wordt gebruikt voor deze Rotterdamse moskee is Essalam met een enkele “a” op het eind maar op de envelop staat deze naam met een dubbele “aa” genoteerd, namelijk Essalaam. De naam wordt op de envelop gespeld zoals deze door een islamgelovige wordt uitgesproken! De kans dat een extreemrechtse tokkie dit uit eigen beweging zo schrijft is nihil. De kans dat je op internet dezelfde spelling tegenkomt voor deze moskee is eveneens minimaal. Als de dubbele “aa”-spelling al een enkele keer voorkomt betreft het altijd een moslimsite of een moslim YouTube filmpje: Deze zijn ook nog eens gemaakt nadat de brief en envelop in de pers waren gepubliceerd.

Frankering en codering
Linksboven op de envelop staat een barcode met het onderschrift “frankering gecontroleerd” met daaronder een cijfer- en lettercode. Deze codes worden alleen geprint als de brief niet- of onvoldoende is gefrankeerd. De dreigbrief was niet gefrankeerd en je mag aannemen dat dit ook het geval is geweest met eventuele andere dreigbrieven. Dit gegeven is buitengewoon interessant omdat de politie daardoor in staat is geweest een reconstructie te maken van de complete brievenactie. Standaard procedure bij onvoldoende frankering is dat PostNL de geadresseerden een strafportkaart toestuurt met het verzoek portokosten te betalen. PostNL kan dus op verzoek van de politie eenvoudig nagaan of geadresseerden die claimen dreigpost te hebben ontvangen deze ook daadwerkelijk hebben gehad. Handschriftvergelijking tussen de dreigenveloppen wordt nog vergemakkelijkt omdat PostNL standaard een scan van ongefrankeerde enveloppen maakt. Als de politie echt wil, kan zij op deze manier nagaan in hoeverre aangiftes en meldingen vanuit de moskeeën overeenkomen met de gegevens van PostNL en op deze manier de betrouwbaarheid van de aangiftes checken. Dit naast klassieke controles zoals inkt- en papieranalyses.

De rol van de pers en minister Asscher bij de opsporing
De zeer schaarse berichtgeving over de voortgang van het opsporingsonderzoek is verdacht en op zichzelf al een indicatie dat we de dader(s) in de richting van de islam moeten zoeken. Illustratief is een bericht op de site van Omroep West op 10 maart. Vergelijk dat bericht eens met het eerste bericht van 25 februari waarbij met grote koppen gesproken werd over een massale dreiging. Nog steeds zie je dezelfde sensationele presentatie maar tegelijk zie je ook de in de tekst opgenomen mededeling van de politie dat zij uitgaat van één en dezelfde afzender. Eén, dus helemaal geen massale bedreiging! Een belangrijke correctie op eerdere berichtgeving, maar weggemoffeld in het bericht.

Vervolgens geeft Asscher op 22 en 23 maart schriftelijk antwoord op enkele vragen van Kamerlid Marcouch over de voortgang van het onderzoek (zie hieronder). In feite is dit antwoord een herhaling van de politiemededeling van 10 maart dat er in totaal 33 aangiften waren binnengekomen en dat de politie van één en dezelfde afzender uitgaat. Nog steeds geen enkele informatie over de mogelijke herkomst van de brief, het daderprofiel en de betrouwbaarheid van de aangiftes. Dit antwoord van Asscher kwam ongeveer 3 à 4 weken na de eerste publicaties in de pers. Het heette toen nog steeds dat het onderzoek ‘gaande’ was. Maar was het hele onderzoek niet allang stopgezet omdat de aanwijzingen naar een moslimachtergrond te sterk waren?

Ruim een maand later, op 26 april volgt een bespreking tussen Dick Schoof (NCTV) en moslimorganisaties. Voorafgaand hieraan verscheen op 25 april in nieuws.nl een artikel met een intrigerende alinea:

“Bouzzit, die al eerder met de NCTV en minister Asscher sprak, vindt cijfers over dreiging tekortschieten. Volgens hem kregen 33 moskeeën de dreigbrief met hakenkruis, waarin stond dat ze ‘binnenkort bezoek krijgen’, terwijl de brief in de dreigingsanalyse van de politie maar als één enkel incident is meegenomen”

Het valt op dat in tegenstelling tot eerdere berichten nu niet meer wordt gesproken over één afzender maar over één incident. Bij één afzender denk je aan één dader die meerdere dreigbrieven heeft verzonden; bij één incident denk je eerder aan één dader die slechts één brief naar één moskee heeft verstuurd. Het hele geval lijkt met ieder bericht kleiner te worden! Opmerkelijk is ook het bericht van BNR-webredactie op 25 april waarin nader wordt ingegaan op de meningsverschillen tussen NCTV en moskeeën. In dit laatste bericht is er helemaal geen directe verwijzing meer naar de 33 aangiftes maar wordt alleen nog gesproken over volgens de moskeeën “verkeerde” cijfers van de NCTV.

Waar hebben we het eigenlijk nog over?

Na de vergadering van 26 april is er sprake van permanente mistvorming met betrekking tot deze zaak. In de meeste persorganen verschijnt een nietszeggende verklaring waarin de dreigbrief, de dader en de 33 aangiftes geheel op de achtergrond zijn geraakt. Van de één op de andere dag is dit nergens een issue meer. Vanaf dat tijdstip verschijnen nauwelijks nog berichten dat moskeeën geïnteresseerd zijn in verder daderonderzoek met betrekking tot deze “massale dreiging”. Dat blijkt uit enkele artikelen direct na de vergadering van 26 april.

Resumerend: volgens NCTV en politie is er sprake van één afzender respectievelijk één incident. De politie wil kennelijk niet bevestigen dat er sprake is van 33 echte aangiftes en zwijgt hier verder over. Vanuit de moskeeën wordt gezegd dat er geen eenduidigheid tussen politie en moskeeën bestaat hoe alle incidenten te interpreteren. Moskeeën verwijten zichzelf dat zij nalatig zijn geweest in het doen van meldingen en aangiftes.

Mijn interpretatie: de politie heeft het merendeel van de aangiftes naast zich neergelegd wegens onvoldoende bewijs. De moskeeën geven hier een positieve draai aan door te suggereren dat zij niet alert genoeg zijn geweest met betrekking tot het doen van echte aangiftes maar hoogstwaarschijnlijk hebben we gewoon te doen met nepaangiftes. Bedenk daarbij dat het tweede proces Wilders heeft aangetoond dat er door moskeeën op grote schaal is gefraudeerd met het verzamelen van aangiftes. Waarom zouden ze nu opeens wel het spel eerlijk spelen?

Conclusie en aanbevelingen
Hoe zit het nu met de persoon en achtergrond van de dader? Hierboven heb ik al gesignaleerd dat de meeste aanwijzingen één kant opgaan: één dader met een islamitische achtergrond. Dat er een hakenkruis als symbool gebruikt werd, zegt niets. Iedereen kan elk symbool van internet halen en daarmee anderen op een verkeerd spoor zetten. Meest opvallende is echter dat het na de eerste ophef heel stil is geworden wat betreft de jacht op de dader. Als de politie de afzender van de brief werkelijk als gevaarlijk zou beschouwen, dan zouden er veel meer opsporingsactiviteiten zijn ondernomen zoals bijvoorbeeld het inschakelen van het programma Opsporing Verzocht om via het handschrift achter de identiteit van de dader te komen. Kennelijk zijn ook de politie en NCTV ervan overtuigd geraakt dat we hier te maken hebben met een niet serieus te nemen bedreiging bijvoorbeeld een scholierengrap. Ik gok op een verward, puberend moslimmeisje, laten we haar Fatima noemen. De vermoedelijke islamitische achtergrond van de dader zorgt er hoogstwaarschijnlijk voor dat de autoriteiten, zelfs na een periode van een jaar, geen daderprofiel hebben bekendgemaakt. Het is zelfs mogelijk dat de dader binnen de eigen etnische groep bekend is, maar voor ons, de kuffar, verborgen wordt gehouden. Het zou niet de eerste keer zijn.

Het tweede aspect betreft de vraag hoeveel dreigbrieven er verstuurd zijn. Waarschijnlijk veel minder dan de 33 waarvan de moskeeën aangifte hebben gedaan. Maar hoeveel minder is moeilijk te zeggen. Waarom is door de moskeeën slechts één envelop publiekelijk getoond als er zo veel zijn binnengekomen? Wat zou het een publicitair effect voor de moskeeën hebben opgeleverd als er 33 foto’s van enveloppen bij elkaar waren gebracht en in één beeld waren samengevat? Ik kan me niet voorstellen dat ze deze gelegenheid niet zouden hebben aangegrepen. Dat dit niet gebeurd is kan mogelijk verklaard worden uit het feit dat die andere enveloppen er gewoon niet zijn! Bovendien: het feit dat de politie over één incident is gaan spreken versterkt mijn vermoeden dat er inderdaad niet meer dan één dreigbrief is. Meer brieven zijn echter niet uit te sluiten maar zeker geen 33. Men kan mij verwijten dat ik speculeer maar dat doe ik wel met onderbouwing en omdat er geen andere mogelijkheid is zolang de autoriteiten onder leiding van minister Asscher, een mistgordijn laten voortbestaan. Laten we ook nog even in de gaten houden dat de combinatie islam, aangiftes, politie en autoriteiten in onze westerse wereld bewezen onbetrouwbaar is gebleken, zie Keulen en Rotherham.

Na een jaar wachten mag je toch meer duidelijkheid verwachten. Ik heb mijn best gedaan om via een zoektocht op internet een paar zaken boven tafel te krijgen en een paar verbanden te leggen. Ik hoop dat meer publiciteit een balletje aan het rollen brengt waardoor inzage mogelijk is in het politierapport (inclusief het daderprofiel) en het officiële verslag van de vergadering van 26 april tussen NCTV en moslimorganisaties. Deze zaak is ondergebracht bij de politie in Den Haag. Hopelijk dat een vasthoudende en doorvragende journalist het nodige boven water brengt.

Positie minister Asscher
Mocht uit de stukken blijken dat er valse aangiften door moskeeën zijn gedaan dan heeft dit ook nog een politiek staartje voor minister Asscher. Hij zou daarmee strafbare feiten hebben verbloemd. Zou niet best zijn voor een bewindsman en lijsttrekker. We moeten natuurlijk afwachten of het echt zo is maar als het een eerlijke zaak betreft hadden de ongecensureerde politieverslagen- en rapporten allang gepubliceerd kunnen worden. Eventuele privacy-gevoelige zaken kunnen weggestreept worden.

De bal ligt nu bij de autoriteiten.

Dikke kans dat we er nooit meer iets van zullen horen.

Hieronder de Kamervragen met antwoorden.

Vergaderjaar 2015-2016 Aanhangsel van de Handelingen
Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1973

Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een nazistisch «pamflet» dat aan moskeeën in Nederland is gestuurd (ingezonden 26 februari 2016).

Antwoord van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie (ontvangen 22 maart 2016).


Vraag 1
Kent u het pamflet waarop onder andere nazisymbolen en anti-islamteksten staan en dat aan vele Nederlandse moskeeën is gestuurd? (1) Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere vragen naar aanleiding van de bezetting van een moskee door rechtsradicalen? (2)

Antwoord 1
Ja.


Vraag 2
Weet u hoeveel moskeeën in Nederland een afschrift van dit pamflet hebben ontvangen? Zo ja, hoeveel, zo nee, kunt u dit laten onderzoeken?

Antwoord 2
Op dit moment hebben 33 besturen van moskeeën aangifte gedaan. De centrale coördinatie van de beoordeling van de aangiften ligt bij parket Den Haag. Dit houdt in dat alle aangiften die bij de politie in het land binnenkomen onder regie zullen vallen van de politie-eenheid Den Haag. Er komt één onderzoek omdat het OM en de politie ervan uitgaan dat het één en dezelfde afzender betreft.


Vraag 3
Deelt u de mening dat dit pamflet afschuwelijk is en de grenzen van de vrijheid van meningsuiting verre overschrijdt? Zo ja, waarom en wilt u dit ook aan moskeeën duidelijk maken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3
Ja die mening deel ik. Iedereen heeft in Nederland het recht om er zijn eigen gedachten en geloof op na te houden. Vrijheid van meningsuiting mag niet misbruikt worden om de ander daarin te beperken of angst aan te jagen. Ik ben op 10 maart jl. samen met de NCTV in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de moskeeën om ze een hart onder de riem te steken en om te kijken wat we kunnen betekenen.


Vraag 4
Deelt u de mening dat dergelijke uitingen, vanwege de onnodige kwetsende aard, de discussie over de islam in Nederland alleen maar bemoeilijkt en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

Antwoord 4
Ja. Nederland is een land waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn. De vrijheden in onze open samenleving gelden voor alle bevolkingsgroepen en alle religieuze gezindten. Vrijheden van de een mogen niet leiden tot beperking van vrijheden van de ander.


Vraag 5
Deelt u de mening dat het rechtsradicalisme evenals het moslimextremisme bestreden moet worden? Zo ja, hoe gebeurt dat, zo nee, waarom niet?

Antwoord 5
Extremistische uitingen en daden zijn ontoelaatbaar, ongeacht uit welke hoek deze afkomstig zijn. Strafbare uitingen en daden zullen worden aangepakt, ongeacht de ideologische richting waaruit de dader afkomstig is. Het OM en de Politie treden hier tegenop.


Vraag 6
Heeft een van de moskeeën, die een dergelijk pamflet heeft ontvangen, aangifte bij de politie gedaan? Zo ja, wat is de stand van zaken van het onderzoek en vervolging? Zo nee, heeft het Openbaar Ministerie ambtshalve vervolging ingesteld?

Antwoord 6
Op dit moment hebben 33 besturen van moskeeën op verschillende plekken aangifte gedaan. In het overleg op 10 maart jl. is het belang van aangifte doen benadrukt. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de herkomst van de pamfletten die vorige week door meerdere moskeeën zijn ontvangen. Het Openbaar Ministerie (OM) acht hetgeen op de flyer is afgebeeld strafbaar op grond van artikel 137 c en d van het Wetboek van Strafrecht (belediging en haatzaaien). In het belang van het onderzoek kan ik hierover verder geen mededelingen doen.


Vraag 7
Begrijpt u dat bezoekers van moskeeën door dergelijke pamfletten zich onveiliger gaan voelen? Zo ja, waarom? Hoe beoordeelt u de veiligheid in en rondom moskeeën? Kunt u deze veiligheid laten analyseren en bij een verhoogd risico erop toe zien dat de passende beschermingsmaatregelen worden genomen? Zo nee, waarom begrijpt u dat niet?

Antwoord 7
Geweld tegen en bedreiging van moslims en islamitische gebedshuizen is onacceptabel. De overheid onderhoudt intensief contact met moskeebesturen en vertegenwoordigers van verschillende islamitische gemeenschappen om de situatie te monitoren. NCTV gaat in aanvulling op het overleg van 10 maart samen met de Nationale Politie opnieuw in gesprek met moskeebestuurders. Er is sprake van extra alertheid met betrekking tot de veiligheidssituatie van moskeeën.

1 Onderhands meegezonden aan departement
2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 1936

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

54 Reacties

 1. “Vraag 3
  Deelt u de mening dat dit pamflet afschuwelijk is en de grenzen van de vrijheid van meningsuiting verre overschrijdt?”

  Dit is niet de eerste keer dat dhr. Marcouch de vrijheid van meningsuiting probeert in te perken.
  Bij een eerdere gelegenheid heb ik ook over hem geschreven op mijn blog. http://www.vrijheidvanmeningsuiting.com/de-misleidende-marcouch/

  Natuurlijk is zo’n pamflet erg kwetsend (als het überhaupt echt is), maar waarom zouden mensen anderen niet mogen kwetsen? Gekwetst zijn is subjectief en de grens hier is arbitrair. Sommige mensen ervaren teksten uit het boek dat men in deze moskeeën leest ook als kwetsend.

  Wanneer iets ons emotioneel raakt, wanneer iets ons kwetst, dan kunnen we drie dingen doen. 1) We kunnen het negeren, 2) We kunnen het debat aangaan en onze standpunten verdedigen, en 3) We kunnen de kritiek ter harte nemen en ons proberen aan te passen.
  Dit zijn de enige oplossingen die in een vrije samenleving thuishoren. Een verbod op…

  • …. kwetsende uitspraken hoort niet eens te worden overwogen.

   Vreemde partij is de PvdA. Als het aan hen ligt zijn mensen die “kwetsbare groepen” verbaal kwetsen strafbaar, maar mensen die illegaal in Nederland verblijven niet.

   https://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/27/pvda-congres-wijst-voorgenomen-strafbaarstelling-illegaliteit-resoluut-af-a1435211

 2. Zoals altijd met zulke zaken geldt: Cui bono?

 3. In de VS worden vrijwel dagelijks vermeende anti islam dreigers ontmaskerd als moslims die een comfortabele slachtofferrol willen aanmeten om zich te beschermen tegen de volkswoede na de zoveelste jihad terreurdaad.

 4. Het hakenkruis bewijst dat de schrifsteller geen enkel benul heeft van de geschiedenis. De Islam stond positief tegenover het nationaal-socialisme van Hitler. In feite waren het bondgenoten.

 5. Auto rijdt in op voetgangers, volgens de politie een Duitser, volgens 1 krant had een getuige het over een Afrikaner (südländischen Mann).

  Ik heb zo een bang vermoeden dat Merkel diverse instanties en media wat instructies heeft meegegeven, vooral omdat het immers verkiezingstijd is.
  http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Auto-faehrt-auf-dem-Heidelberger-Bismarckplatz-in-Menschengruppe-Ein-Toter-zwei-Verletzte-_arid,257696.html
  Auf seiner Flucht durch die Bergheimer Straße traf der 35-Jährige auf eine Streife der Polizei, die wegen des “Unfalls” am Bismarckplatz auf dem Weg dorthin war. Augenzeugenberichte, wonach es sich um einen südländischen Mann handeln soll, dementierte die Polizei.

  • Breaking
   De vazallen van Merkel dragen de Rhein-Neckar Zeitung op de melding dat het volgens getuigen om een niet Europees , maar zuidelijk uiterlijk, gaat te verwijderen. Het citaat die ik hierboven gaf is niet meer te lezen!!!!!!!!! Mag niet, van Angela Merkel.

   Helaas voor Merkel is er een foto van de dader.

   Wij krijgen gecensureerd, door Angela Merkel goedgekeurd nieuws!!!!!!!!!!

   Hier de foto

   https://fenixx.org/2017/02/26/heidelberg-en-de-vele-vraagtekens-omtrent-de-auto-aanslag/

 6. Ongeacht de afkomst van de dader, het motief zal hetzelfde blijven: het zaaien van onrust, haat, tweespalt, paranoia en onzekerheid binnen de moslimgemeenschappen maar daardoor ook natuurlijk binnen de Nederlandse maatschappij. Vertrouwen houden (tot op zekere hoogte) is de hoeksteen van de beschaafde samenleving. En de enige manier om niet in 1984 te leven. Dus dit soort brievenacties zijn een aanval op de samenleving of kan zo gebruikt worden (zelfs als het een zieke grap was).

  In die zin natuurlijk kan het net zo goed (laten we gek doen) een PVV’er of Joost Niemoller zelf geweest zijn. Want het verdacht maken van bevolkingsgroepen en het zaaien van paranoïde gevoelens ten opzichte van de politiek is altijd ook een aanval op de samenleving. Kritiek hebben of veranderingen willen zien is één ding. Nederlanders tegen Nederlanders en/of nieuwkomers tegen elkaar opzetten is iets anders. Dat laatste ontwricht veel meer dan alle immigratiegolven ooit zouden kunnen!

  • “Ongeacht de afkomst van de dader, het motief zal hetzelfde blijven: het zaaien van onrust, haat, tweespalt, paranoia en onzekerheid binnen de moslimgemeenschappen maar daardoor ook natuurlijk binnen de Nederlandse maatschappij”

   Het ligt er maar aan hoeveel graden je je nek wil draaien tijdens het wegkijken, het kan ook een gebrek aan stageplekken als reden hebben, of als je je nek nog meer graden wil draaien je dan plots een verwarde man ziet die geen enkele reden heeft behalve een verwarde geest. Je moet tijdens het wegkijken wel oppassen dat je je hoofd niet 360 graden draait want den ben je weer terug bij af. Goede raad kost niets 🙂

 7. DirkM @,
  je schreef, Vertrouwen houden (tot op zekere hoogte) is de hoeksteen van de beschaafde samenleving.
  Mijn pen word gestimuleerd door onthouden en gewassen door whisky, in de aanbieding.
  Wat drink jij ?

 8. Opvoeding, na 1943, begon met een leugen wat verzet werd genoemd. Nederland, bevrijd door een prins, was de volgende. Daarna begon een makkelijk proces van het heropvoeden van een murw volk. Crises jaren, gevolgd door oorlog en honger, maakte dat een fluitje van een cent. Indonesië bevrijden werd een wasmachine. .Waarmee veel foute Nederlanders kans kregen zich van SS/NSB verleden schoon te wassen. Fantastisch goed opgeleid ging Hollands glorie aan het werk, en faalde ook daar. Kok, het dubbeltje, bood later excuses aan. De volwassen generatie bestuurders vandaag werd door dit soort mensen opgevoed. Het resultaat. Mark Teflon, Bertje, Frans, Diederik, en Lodewijk. als het zichtbare succes symbool van leugen en bedrog. Een nationaal kenmerk van slaafs en gewillige mensen.

 9. Klein beetje begrijpen. Neem hun, mo, handleiding. Daarin word duidelijk verteld wat hierboven besproken word. Alle, maar dan ook alle middelen moeten worden aangewend voor de uiteindelijke overname van ongelovigen.. Dat proces is op een kruispunt gekomen.
  Met drie voorwaarts richtingen. Eèn is ouderwets meer geweld. Twee, zover de meest succesvolle, financiële schenkingen [ corrupt ], of gewoon opkopen. Drie is de Ukraine manier. Zo omhelsd en gewaardeerd door elite Nederlanders. Hun neus staat al een tijdje Oost. Met Mekka als tussenstation.
  De manier waarop is eerder gebeurt in Europa. Wat in 1925 begon en in 1941 tot voltooiing kwam met operatie Barbarossa. Een hoofdrol was weggelegd voor Mo SS handscharen. Dit mislukte.
  Vandaag staan [ stonden ] alle puzzelstukjes klaar om in elkaar te passen voor de herhaling van een oud plan. Trump stopte dit, tijdelijk.
  Dit plan, een economische noodzaak voor de U.S/E.U, is de enigste uitweg van een doodlopende [ geld printen,…

 10. Valt ook niemand iets op aan de brief? De adelaar is een geprinte fotokopie, maar de tekst is gemaakt door middel van een sjabloon. Zo’n sjabloonmannier wordt vooral door linkse actievoerders gebruikt. letters worden in een stuk plexiglas gezaagd en het sjabloon wordt tegen een muur of iets dergelijks gehouden waarna er met een spuitbus verf overheen wordt gespoten. Waar de letters uitgezaagd zijn blijft de verf op de muur achter.
  En dan die bovenste regel. Die is geschreven.

  Een autochtoon zou waarschijnlijk gewoon de teksten en de afbeelding in Word hebben geplakt en uitgeprint. Zoals het nu is gedaan is het gewoon te fake om realistisch te zijn. Wie maakt nu zoiets, met drie verschillende druk/schrijftechnieken?

  • Uw redenatie begrijp ik niet helemaal. Maar dat onze eigen Linkse en extreme Christenen autochtonen mensen tot zo iets in staat zijn daar twijfel ik niet aan.

   • Het is geen redenatie, maar een waarneming. Misschien is mijn veronderstelling dat linkse activisten hierbij betrokken zijn uit de lucht gegrepen. Het ontbreken van het lidwoord wijst idd op een allochtone “schrijver”. Maar er zijn meen ik ook moslims/allochtonen bij de antifa e.d., dus helemaal uitsluiten zou ik het niet. De sfeer van het document ademt in ieder geval die van het krakersverzet van de jaren 80. Overigens ben ik van mening dat Antifa e.d. volkomen geïnfiltreerd zijn door de veiligheidsdiensten en (illegale) instrumenten zijn van de huidige macht.

    • @DG
     Wat betekent dat er een gestuurde opzet achter zit. Ik hoop van niet, maar ik vrees van wel.

 11. Nette analyse waarbij nog wat puntjes op de i gezet zouden kunnen worden.

  We hebben twee grote problemen en dat zijn nog geen eens de moslims die deze bedreiging in scene zetten. Allergrootste probleem is dat de wet niet gehandhaafd wordt. Een valse aangifte is strafbaar. Punt. Helaas is het doen van aangiftes verworden tot een publicitair mechanisme. En de politiek doet hier doodleuk aan mee. Hiermee zet je de bijl aan de wortel van de geloofwaardigheid van de rechtstaat. Als er echt eens een keer een serieuze bedreiging binnenkomt dan ook niet verbaasd zijn dat het misgaat. Publicitair gezien zou een PVV met dit soort valse bedreigingen stemmen kunnen winnen. Wat ze dan wel moeten gaan is serieus, zoals Peter dat doet, een analyse maken. Zo neutraal mogelijk. Doen wat de pers nalaat. De vaste PVV’er hoef je niet meer te overtuigen, die prikt zelf wel door dit soort flauwekul heen. De PVV (alle rechtse, conservatiebe partijen) moet zich op de niet PVV’er gaan richten. Niet voor…

 12. Liegen, bedriegen, frauderen: het mag allemaal in de islam als het ongelovigen betreft. Deze achterlijke ideologie laat, in alle landen waar zij heerst, zien wat het betekent. Andersdenkenden treiteren en vervolgen, uittreding uit de islam bestraffen ( met de dood volgens de koran ), altijd de ongelovigen de schuld van alles geven, altijd zelf slachtoffer. Wat een ongelooflijk kwaadaardige shit is de islam toch.
  En dan vinden de meeste NL’ers Wilders te radicaal met zijn anti islamiseringsvoorstellen. Moet je eens in de islamitische landen kijken hoe deze ideologie de andersdenkenden behandelt.
  Wat is NL toch naïef en stupide: het zal dit landje en zijn kudde zeer duur te staan komen. En nog verdiend ook. Alleen treurig voor de mensen die de islam wel goed weten in te schatten!

  • Weet u wat nog het ergste is beste Leo Kareljan ? Het feit dat de luchtfietsende en roze bril dragende linkse landverraders gisteren tijdens het debat der (s)linkse naïevelingen verklaarden dat de islam geen bedreiging vormt voor NL. Nee, allicht niet ! De hele verzameling (s)linkse achterlijkheid in de vorm van Asscher, Roemer, Buma, Pechtold en Klaver hebben nergens last van. Die ondervinden niet de intimidatie, de bedreigingen op straat, het gesis, geklak en het voor hoer uitgemaakt worden. Hun ega’s zijn waarschijnlijk nooit van de fiets getrokken, bespuugd en betast. Hun is waarschijnlijk nooit toegesist dat ze een wijk maar beter konden verlaten omdat het islam territorium zou zijn zoals straks heel NL islamterritorium zou zijn. Nee heur, niets aan de hand kerel ! Naïef en stupide, net wat u zegt Leo Kareljan, als mak vee naar de slachtbank der muzelmannen.

 13. Btw @Peter
  Je hebt m.i. nog iets over het hoofd gezien, boven aan de brief staat:

  ‘Aan alle Islamitische GeBedshuizen’.

  Ten eerste, de hoofdletters vind ik opvallend, dat wijst m.i. op macht der gewoonte, plus het is op een liniaal geschreven, dus netjes.
  Ten tweede, als dit door een echte islamhater verstuurd zou zijn dan zou er iets gestaan hebben als: ‘aan alle duivel aanbiddende haathutten’, desnoods met hoofletters: ‘Aan alle Duivel aanbiddende HaatHutten’. (< zit dan ook nog een keer de HH in)

  De hoofdletter in 'Islamitisch' en vooral de dubbele hoofdletters in 'GeBedshuizen' vind ik opvallend.

 14. Inderdaad, iemand met een hekel aan islam zou het niet over “Gebedshuizen” hebben. Dat woord is bij autochtonen helemaal niet in zwang.

 15. Conclusie(s):
  1-Het niveau van de journalitiek in Nederland is vergelijkbaar met die van de gem. Amerikaanse Democratische kiezer: dom en simpel.
  2-De MSM in Nederland met als voortrekker het publieke omroep doet er alles aan om de Islam is het slachtofferrol te manouvreren.

 16. Het is sowieso vreemd dat de brief naar het fascisme refereert want moslims houden van fascisme en vereren hitler https://www.youtube.com/watch?v=4yxExpZEoqc

 17. Na 100.000 terreuracties door de islam is er 1 fake bedreiging tegen een moskee en dat laatste wordt gelijk geplaatste met 1 miljoen islam gerelateerde doden.
  .
  Zo ongeveer is de teneur, en de media gaan daar maar wat graag in mee.
  Als je alleen al kritiek hebt op de islam of op moslims wordt het als een bedreiging opgevat.
  Dit land is compleet de weg kwijt. Terreur wordt het nieuwe normaal. Onder de dekmantel van godsdienstvrijheid is alles geoorloofd en als je er iets van zegt ben je een bedreiging.

 18. OudeNederlander

  24 februari 2017 op 11:19

  Ik vraag me serieus af wat we nog wél kunnen geloven van al die fakestream nieuws media.
  Nu, maar ook van vroeger.
  Hoeveel van onze “kennis” is propaganda?

 19. Frankrijk en Zweden zijn mijn inzicht verloren, voornamelijk omdat de politiek nog steeds niet wil ingrijpen. De aantallen moslims zijn veel groter dan de autoriteiten ons vertellen. De aantallen misdaden door die moslims worden ook zo veel mogelijk verzwegen. Wat er in Zweden gebeurd, dat zijn geen opstootjes of relletjes meer, daar woedt in bepaalde gebieden een burgeroorlog geleid door georganiseerde moslim gangs. De politie komt er niet meer. Hetzelfde geldt voor Frankrijk. Gaat de rest van west Europa volgen? Hier nog een fraai verhaal:
  https://gatestone.eu/franc-anti-jewish-attack/

  • OudeNederlander

   24 februari 2017 op 11:17

   Kort gezegd, ja, de rest van Europa gaat volgen.
   Totdat we achter onze pc vandaan komen en de straat op gaan.

 20. hey Cale je praat alleen maar de media na,de alternatieve media weleens waar maar toch!
  Je weet echt heel weinig van Zweden,ik ga je bij praten ok!
  In Zweden heeft men wat problemen met moslims maar dat kan je niet vergelijken met Nederland of Frankrijk.
  In Zweden heb je inderdaad wat moslims in Malmo en Stockholm maar dat is kinderspel,die zogenaamde Zweedse getto,s waar bijvoorbeeld Ibrahimovic is opgegroeid zien er altijd nog beter
  uit dan Rotterdam of Amsterdam daarnaast spreken die moslims daar bijna allemaal Zweeds en zijn dus beter geintergreerd dan hier!
  Het nationale voetbalelftal van Zweden ziet er ook een stuk frisser uit dan ons team dat vol met surinamertjes,marokaantjes en turken zit,verder kan ik je vertellen dat Zweden een heerlijk land is waar je nog heerlijk kunt wonen!

  • Geloof me Cale,je kan 10 keer beter in Zweden wonen dan in Nederland.
   Zweden is een oase van rust vergeleken met Nederland.
   Nederland lijkt op een toiletpot vergeleken met Zweden,ik daag je uit om een keer een weekendje naar Zweden te gaan,gewoon met de auto over de brug naar Hastveda of Hasselholm ergens in het zuiden van Zweden,ga een keer naar Uppsala of Dalarnas Ian en je zult genezen terug komen.Ín Zweden kan je je nog als Pipi Langkous voelen terwijl Nederland al een eeuwigheid kapot is.
   Nee Cale je mocht willen dat je in een Scandinavisch land zou wonen dan was je waarschijnlijk niet zo verzuurd geraakt,je uitspraak lijkt wel een beetje op die van Trump,je zegt iets maar weet bij god niet waar je het over hebt!
   In Zweden daar viert men nog de zonnewende en eert men nog Scandinavische goden terwijl we in Nederland al eeuwen een of andere god uit de woestijn aanbidden en dan bedoel ik niet alleen Allah maar ook Jaweh!

   • “heeft men wat problemen met moslims maar dat kan je niet vergelijken met Nederland of Frankrijk”
    “In Zweden heb je inderdaad wat moslims in Malmo en Stockholm maar dat is kinderspel,die zogenaamde Zweedse getto,s waar bijvoorbeeld Ibrahimovic is opgegroeid zien er altijd nog beter
    uit dan Rotterdam of Amsterdam daarnaast spreken die moslims daar bijna allemaal Zweeds en zijn dus beter geintergreerd dan hier!”
    “Het nationale voetbalelftal van Zweden ziet er ook een stuk frisser uit dan ons team dat vol met surinamertjes,marokaantjes en turken zit”
    “je kan 10 keer beter in Zweden wonen dan in Nederland”
    “Nederland lijkt op een toiletpot”
    “terwijl we in Nederland al eeuwen een of andere god uit de woestijn aanbidden”

    Allemaal jouw woorden @Dominic, waarvan akte. Heb zelfs Wilders nooit zo over NL horen praten. En dan nog een NL’er het kwalijk nemen “verzuurd” te zijn geraakt. Het wordt waanzinniger en waanzinniger.

    • Ik weet niet precies wat je bedoeld Dick,maar ik wilde alleen maar zeggen dat Zweden een fantastisch land is en natuurlijk heeft Zweden ook te maken met het moslim probleem maar in mijn ogen hebben de Zweden hun zaakjes beter op orde dan wij Nederlanders!
     Het probleem met ons land en onze cultuur is dat wij geen sterke cultuur hebben en dus sneller overlopen worden dan andere landen.
     Ik zal je een voorbeeld geven,als wij Nederlanders ons niet meer thuis voelen in de grote stad,dan vluchten wij in het weekend naar de camping,daar waar blanke Hollanders nog onder elkaar zijn terwijl als een Duitser zich niet meer thuis voelt in Berlijn of Keulen omdat de buitenlanders daar in de meerderheid zijn dan gaat de Duitser gewoon naar Beieren en dan kan die het Duitse gevoel nog gewoon beleven en zich thuis voelen in zijn eigen heimat!
     vervolg…….

 21. ……Hetzelfde geld voor de Zweden,veel Zweedse mensen zullen zich mischien niet meer thuis voelen in een stad als Malmo maar Zweden is zoveel meer als Malmo,dat land is zo gigantisch groot dat dat echt niet zomaar door wat horde moslims omver gelopen wordt.
  Het probleem met Nederland is dat dit land zo klein is dat we ons al snel omver gelopen voelen en dat zelfde geld ook voor onze cultuur,ik bedoel we luisteren naar Engelstalige muziek,we kijken naar Amerikaanse films,we eten Italiaans,Indonesisch of Chinees en zelfs onze god is een Hebreew!
  Het enige waar ons dan druk om kunnen maken omtrent onze cultuur is het oer Hollandse sinterklaasfeest en daar bijten we ons dan in vast,als je er over nadenkt dan krijg je bijna medelijden met jezelf.
  Ik zal je vertellen dat de Afrikaners in Zuid Afrika zich ook bedreigd voelen maar die oer oude Hollandse cultuur die zij daar met zich mee dragen is nog indrukwekkender dan wat wij in Nederland hebben.
  Ik heb echt respect voor wat zij daar…

 22. ……..aan cultuur hebben gebracht en dan heb ik het niet over de Apartheid maar over de heerlijke Zuid Afrikaanse Hollandse wijn,de mooie Hollandse steden die ze daar gebouwd hebben en niet te vergeten de blanke Hollandse rugbyspelers die ze daar hebben voortgebracht,de Hollanders daar hebben echt iets om voor te vechten terwijl wij worden hier door onze eigen ministers worden verkocht als slachtvee!

 23. En inderdaad Dick ik kan het niemand kwalijk nemen verzuurd te zijn geraakt,ik ben het zelf ook wel een beetje geworden in dit land en waar ik nog misselijker van wordt is als types als Rutte gaan beweren “dat we met zijn allen in een hartstikke tof land wonen”!
  Ons land is 1 grote bende en dat komt echt niet alleen maar door de moslims maar vooral door onze politici en de beleidmakers en door onze eigen laffe mentaliteit!
  Confusius zei ooit “lafaards zitten altijd in de stront” en dat is precies het probleem met Nederland.

 24. @Dominic
  ” we luisteren naar Engelstalige muziek,we kijken naar Amerikaanse films,we eten Italiaans,Indonesisch of Chinees en zelfs onze god is een Hebreew!”
  Dat komt omdat we “racistische fascisten” zijn. Dat is wat ik bedoelde te zeggen; de ene keer is het dit en de andere keer is het dar, het is maar net hoe het uitkomt in de “discussie”.

  “vooral door onze politici en de beleidmakers”
  Dat is idd het geval, dat heb ik al diverse malen aangegeven en volgens mij is iedereen op dit blog het daarmee eens. Wat niet wegneemt dat de westerse- en islamitische cultuur onverenigbaar zijn, dat is ook al diverse malen onweerlegbaar uitgelegd. De massale import is dan ook onverklaarbaar en te wijten aan “onze” politici en beleidsmakers.

  “door onze eigen laffe mentaliteit!”
  We nemen de proef op de som: erken jij dat de westerse- en islamitische cultuur onverenigbaar zijn?

 25. Nee Dick,ik zeg niet de ene keer dit en de andere keer dat.
  Ik denk dat jij me soms ook verkeerd begrijpt.
  Ik erken wel degelijk dat de Islamitische cultuur en de Westerse cultuur ONVERENIGBAAR zijn!
  Maar waar ik moe van wordt dat zijn mensen die moslims de schuld geven voor het feit dat ze moslim zijn.
  Als je een slang in huis neemt dan moet je niet boos worden als die slang je op een dag bijt!
  Jarenlang hebben de liberalen (de rechtse partijen) de deuren opengedaan voor gastarbeiders omdat er aan verdiend kon worden,dan moet je niet 40 jaar later de linkse kerk de schuld gaan geven voor het feit dat er zoveel moslims in Nederland wonen……….

 26. …….hetzelfde geld voor de arbeidsmigratie uit Oost Europese landen.
  Eerst halen we Moslims naar Nederland dan 20 jaar later zeggen we dat ze lui zijn en stappen we over op de Polen en dan als we die 20 jaar hebben uitgemolken dan willen we dat Oekraine bij de EU komt omdat die de plekken van de inmiddels ook lui geworden Polen kunnen opvullen en dan klagen dat er geen baan overblijft voor ons en dat we geen huis kunnen krijgen omdat er een buitenlander inzit!
  Ik weet dat een gewone Hollandse jongen daar ook niet om heeft gevraagd maar wel dat die had kunnen stemmen op een partij die daar tegen was!
  Hoe is het in goddesnaam mogelijk dat de VVD de grootste partij van Nederland is!? De VVD was toch de partij van de rijken!?Waarom hebben zoveel tokkies op de VVD gestemd!? Want alleen van de rijken had de VVD nooit zo groot kunnen worden!? Dus heel veel PVV stemmers stemde voorheen VVD tja dan moet je niet gaan klagen dat je in een land woont dat aan de eerste de beste buitenlander…

 27. ….wordt verkocht.
  Mark Rutte zou zijn moeder nog aan de eerste de beste vrouwenhandelaar uit Saoedi Arabie verkopen!
  Als wij ons land willen redden dan moeten we van die V.O.C mentaliteit af en waarde gaan hechten aan de dingen die er echt toedoen en niet alleen maar aan geld denken!
  Als politici zeggen dat een Nexit geld gaat kosten dan schrikt heel Nederland en zeggen we met zijn alleen O.K laat maar.
  Tja dan moeten we niet gaan huilen dat ons land in de uitverkoop gaat,zo simpel is het!

 28. @Dominic
  “Als je een slang in huis neemt dan moet je niet boos worden als die slang je op een dag bijt”

  Zoals je zelf al aangaf is die slang (zoals jij het noemt) door politici en beleidsmakers in ons huis gegooid, maar jij vindt het prima en wil de ongevraagde slang in huis houden en het voeden net zolang totdat je gebeten wordt. Dan ben je suïcidaal aangelegd, een normaal mens zou een slang in huis direct laten verwijderen voordat er ongelukken gebeuren.

 29. @Dominic
  Ik weet niet waar te beginnen om zoveel nonsens te weerleggen. En dan heb ik het nog niet eens over uw taal en grammatica fouten. Echt mijn brave borst, u bent dwars door het ijs gezakt.
  Maar u heeft me wel de nodige hilarische momenten bezorg! Echt… proest.
  Nederlanders vluchten naar de camping, uurtje rijden en den Duitser gaat naar Beieren… Et voilà Dominic distilleert er een niet sterke cultuur uit.
  Jammer jongen, ik ben en Fries en wij Friezen hebben een eigen volkslied en dat klinkt meer dan het vage Wilhelmus.
  De garoeten.

  http://www.fansels.nl/nl/weblog/2009/04/06/het-fries-volkslied/

  Dat voor de tekst, want het Fries is somtijds moeilijk maar de vertaling staat erbij.

  Een van de beste vertolkingen:

  https://www.youtube.com/watch?v=7pfDwPad7Mo

 30. Nog even een weetje die onder is gestoft:

  http://www.fryslan4045.nl/index.php/meer-over-friesland-als-veilige-haven

  Nationalisme, hè bah! Zo is het toch Dominic die meent dat velen nooit buiten de haringentent is gekomen op de camping met koffie en pindakaas mee.

 31. Hey Toetssteen,die schrijffouten moet je maar effe voor lief nemen,ik ben al zolang van school en misschien wel teveel tussen de allochtonen opgegroeid in Schiedam,wat overigeens een mooie stad is en ondanks de allochtonen nog steeds een echte Jeneverstad is.
  Waar het omgaat is dat je wel begrijpt wat ik schrijf ondanks de taalfouten!
  Als ik ergens een hekel aan hebt dan is het wel de Friese trots en de Limburgse trots!
  De Friezen met hun zogenaamde eigen taal en de Limburgers die denken dat ze bourgondisch zijn.
  Hou nou toch op man met je Elfstedentocht en je Rintje Ritsma.
  Friezen staan erom bekend dat ze stug en nors zijn en in mijn ogen zijn het gewoon achterlijke kleiboeren die denken dat ze een apart volk zijn.
  Jullie zijn niet de Basken of Catalanen van Nederland maar gewoon Nederlanders met een gekke kop punt uit!

 32. “Als ik ergens een hekel aan hebt dan is het wel de Friese trots en de Limburgse trots!
  De Friezen met hun zogenaamde eigen taal en de Limburgers die denken dat ze bourgondisch zijn.
  Friezen staan erom bekend dat ze stug en nors zijn en in mijn ogen zijn het gewoon achterlijke kleiboeren.
  Nederlanders met een gekke kop.”

  En nu komt de uitsmijter en de lachband wordt gestart…

  “ben al zolang van school en misschien wel teveel tussen de allochtonen opgegroeid”

  …Padaboemmmmm….

  🙂 🙂

 33. De meeste moslims haten onze vrije, ongelovige, westerse cultuur.
  Wees dan verstandig en consequent en ga terug naar het land waar je vandaan komt. Laat iedereen zijn eigenwaarde. Probleem opgelost.

  • Helaas Cale, ze gaan niet terug naar zandbak van herkomst. Het gras in NL is immers veel groener, de uitkering en subsidiepotten beter gevuld en ze weten dat ze zich gesteund voelen door een achterlijke (s)links politieke idiotenclub die vinden dat ze continu thee moeten drinken, in gesprek moeten blijven, bruggen moeten bouwen, wederzijds respect denken te hebben en ga zo maar door met die onzin. Heb er jaren tussenin gewoond en tel nog dagelijks mijn zegeningen dat ik opgepleurd ben. Vooral nu tijdens de aanloop naar de verkiezingen volgende maand. Wat een ellende wordt er op TV over NL uitgestort om nog maar t e zwijgen wat de (s)linkse zogenaamd onafhankelijke fopmedia ons wenst te doen geloven. De haat en zieligheid druipt er werkelijk vanaf. Zelfs een verspreking van Wilders wordt breed uitgemeten. Wat een zielig clubje losers zijn die NOS, RTL, Volkskrant etc. Indien PVV geen klinkende overwinning haalt ziet Sint zich genoodzaakt zijn welgemeende condoleances aan NL over te…

 34. Ik vind het ridicuul dat “Hoog bezoek! varkens” überhaupt als dreigement wordt gezien. Als het geen false-flag was, zou het, in combinatie met de adelaar, een prachtig staaltje van ironie zijn.
  Wie daar een bedreiging in ziet heeft ze niet op een rijtje. Nu hebben de mohammedanen ze ook niet op een rijtje, maar de politie wel.

 35. Mijn bezorgdheid over mosliminfiltratie van andere organisaties dan de politie en het leger (Hennis-Plasschaert: er zijn salafisten en salafisten) is de afgelopen jaren danig toegenomen.
  Kijk bijvoorbeeld eens naar deze foto´s van baardige blije ‘christenen’ van de sekte Best Life Church:
  http://www.bestlifechurch.nl/
  en
  http://www.bestlifechurch.nl/over-ons/over-best-life-church.html

 36. De Islam leiders in het Westen doen alles om zich bij de machthebbers in de politiek om slachtoffer te spelen. Altijd zijn de Moslims slachtoffers van dikke discriminatie, achterstelling en onheuse beledigend gedrag van die Hollandse kaaskoppen die de verfijnde beschaving van de Moslims missen. Het is een kip ei verhaal met links politieke multikul propagandisten. Zij hebben de Moslims altijd aangepraat dat hun 2e rangs burger positie en daaruit voortvloeiend slechte integratie en crimineel gedrag veroorzaakt is door de afschuwelijke achterstelling. Deze fake voorstelling van zaken brengt altijd extra aandacht, subsidies, vrijstellingen en een royale houding van sociale zaken. De Moslims hebben dat goed begrepen en overgenomen, ze voeren alle verkeerde lijstjes aan, WW, bijstand, UWV, ziek, zwak en misselijk, in de ziekenhuizen maken complete moslimfamilies het spreekuur onveilig. De kosten aan de allochtone parallelle samenleving zijn enorm en daarom krjgen grote stads gemeenten tot…

  • 5 X meer uit het gemeentefonds p/p dan plattelands steden. Turk Kuzu van de AK-DENK stam beweerde zelfs dat autochtone artsen de stekker er sneller uittrekken bij allochtone patienten dan bij Nederlanders! Het verbaast mij dan ook niets dat een Imam een groot complot verzint waarbij alle moskeeen gevaar lopen. Immers meer aandacht, meer beveiliging van de linkse NL bestuurders. Terwijl er maar een man al 12jaar streng beveiligd moet worden tegen de Islam moordenaars en dat is Wilders.

 37. De ‘bedreiging’ maakt wel een heel amateuristische indruk.
  Dat opent de mogelijkheid dat de envelop is dichtgeplakt met sputum, dat stikt van het DNA.
  En zoals u weet is het DNA van Arabieren en Turken heel verschillend van dat van Tokkies.

 38. De bedrieger die klaagt dat hij wordt dwars gezeten. Zie ook de Turkse groep DENK.

 39. Edmond V.O. Katusz

  24 februari 2017 op 01:22

  Bravo!
  Hulde!
  Tschüß, Edmond V.O. Katusz