Het stille verdriet en de woede van Nederland

 

Tijdens de gesprekken die ik voerde voor mijn vandaag verschenen boek Kwaad, zat ik vaak met spitsuur in de trein, door heel Nederland. Een ervaring die je als journalist met onregelmatige werktijden niet veel hebt. Dan had ik een lang, meestal intensief gesprek achter de rug met een van die 31 Nederlanders in mijn boek. En dan zag ik in die trein al die overwerkte andere Nederlanders, druk bezig met het onafgebroken netwerken op hun elektronische sociale apparaten. Of bellend, om afspraken te verschuiven, opties te scheppen voor kinderopvang. Druk, druk, druk. En ja, het zal wel racistisch klinken, maar tijdens het spitsuur zie je bitter weinig allochtonen, net zo min als op de pont in Amsterdam, op de ochtend dat de mensen naar hun werk gaan, of in de vroege avond wanneer ze op weg zijn naar huis. Dat is mogelijk geen statistisch feit, maar wel een ervaringsfeit.

Het zijn nog steeds deze keihard werkende Nederlanders, deze ‘gewone Nederlanders’ die Nederland in de vaart der volkeren houden, zonder daar al te veel ruchtbaarheid aan te willen geven. Dat zijn meestal geen mensen met grote woorden als het over maatschappelijke ontwikkelingen gaat. Ze hebben er domweg de tijd niet voor. Ze hebben die hypotheek, die studie van hun kinderen, de problemen met de huisvesting voor die kinderen, de gebrekkige zorg voor hun ouders, en al die andere dagelijkse problemen meer. En ze zien hun leven steeds drukker en zorgelijker worden en de enige keus lijkt te zijn; nog harder je best doen, nog meer werken.

Onder de Nederlanders hangt er een groot onbehagen. Wel zeventig procent voelt dat onbehagen, als het bijvoorbeeld gaat om vragen als ‘worden de belangen van allochtonen boven die van de autochtonen gesteld’, of ‘er moet grenscontrole komen’, of ‘er is teveel immigratie.’ Dat blijkt steeds weer uit onderzoeken van bijvoorbeeld het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor Regeringsbeleid (WRR). Zelfs onder de GroenLinks stemmers leeft bij een flinke minderheid dat onbehagen. En de toekomstverwachtingen zijn algemeen slecht: Men verwacht op de een of andere manier ‘oorlog in Nederland.’ Onder de jongeren is die verwachting nog sterker.

De deelnemers aan mijn boek heb ik voorgeselecteerd op dit onbehagen. Ik wist bij voorbaat dat bij hen de ontevredenheid over de gevolgen van de massamigratie bestaat. De overgrote meerderheid van deze meestal hardwerkende Nederlanders heeft zich voorgenomen Wilders te gaan stemmen.

Ik hoorde bij hen veel pijn en verdriet. Over de moord op Fortuyn, die een blijvende wond heeft achtergelaten bijvoorbeeld. Over de onmacht om iets te doen tegen die vernedering van het Nederlandse volk en de op handen zijnde vernietiging. Over de omvolking: steeds minder Nederlanders, steeds meer immigranten. Over de vraag hoe dat dan toch georganiseerd was van bovenaf. Nederland bestaat al niet meer, vonden velen. Over het feit dat ze op de televisie voor racist waren uitgemaakt omdat ze een Sinterklaasfeestje vierden met Zwarte Piet.

Maar anders dan je zou denken, afgaande op de berichten in de media, is dit geen schreeuwend gelijk. Het is eerder een stil verdriet, waarover men, uit angst, niet veel praat in de omgeving, en zeker niet op het werk, omdat de angst voor uitsluiting, of zelfs voor ontslag (zo makkelijk tegenwoordig) te groot is. Daarom moesten veel van mijn gesprekspartners ook geanonimiseerd worden.

Maar als het gesprek op gang kwam, was er telkens weer die woede. Ja, ze waren kwaad. Maar meestal waren ze in hun dagelijks leven kwaad in stilte. Want het kon gevaarlijk zijn. Omdat je anders je kleinkinderen niet meer mocht zien. Of omdat je ouders het niet zouden verdragen. Of omdat familiefeestjes toch gezellig moeten blijven. Of omdat je baas had aangegeven dat de multicultuur een voorrecht was. Ook al bleek uit al je ervaringen op datzelfde werk dat de werkelijkheid anders uitpakte.

Straks zijn er verkiezingen. Dan gaan miljoenen mensen Wilders stemmen. Tegen hen wordt in de media- en bestuurselite nu al gezegd dat hun stille verdriet en hun opgekropte kwaadheid er niet toe gaat doen, want er zal over hun hoofd geregeerd worden en alles zal bij het oude blijven.

En dan zeggen dat we in een democratie leven.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

97 Reacties

 1. Zou de EU al een ondergronds salafistenleger aan het bouwen zijn dat op enig moment naarboven komt om 50 tot 60 miljoen mensen te vermoorden?

 2. Voor vluchtelingen denk ik dat het beleid als volgt moet zijn:
  1) Er wordt gekeken of het mogelijk is veilige zones te creëren in het land waar oorlog is zodat vluchtelingen hier (onder leiding van de VN) kunnen worden opgevangen.
  2) Lukt dit niet dan opvang in de eigen regio en eigen cultuur. In veilige buurlanden. Hebben deze buurlanden onvoldoende geld dan komen ze in aanmerking voor subsidies van de VN. Elk land dat lid is van de VN betaald hieraan mee naar rato van het BNP.
  3) Pas als de eerste 2 opties onvoldoende zijn komen vluchtelingen in aanmerking voor -tijdelijke- opvang elders. Elke 3 jaar wordt geevalueerd hoe de situatie in land van herkomst. Zodra het veilig is moeten ze terug. Hierbij gaat het om een tijdelijke verblijfsvergunning die in principe niet kan worden omgezet in paspoort. Tijdens de periode in een het opvangland kunnen ze de kennis en vaardigheden opdoen voor de heropbouw van hun land. Dit is dan een soort van sociale ontwikkelingshulp. Bij het…

  • Vervolg: …Bij het teruggaan naar herkomstland krijgen ze deskundige begeleiding om de draad weer op te pakken in het herkomstland.

 3. “maar tijdens het spitsuur zie je bitter weinig allochtonen”

  Dat is ook mijn ervaring. Maar je ziet ook weinig bitter meisjes in bepaalde technische scholen of vrouwen in bepaalde beroepen. Wat de trein betreft: veel allochtonen hebben gewoon niet het soort banen waarvoor je de trein kunt nemen. Het CBS deed er een studie naar in 2000: https://www.cbs.nl/nr/rdonlyres/3b052212-4a98-4823-996e-db5f89c41df0/0/2004k2v4p038art.pdf en daar zie je dat allochtonen idd in de schoonmaak, uitzendwerk en landbouw zit. Ook supermarkten en vervoersbedrijven (taxi etc). Even een hint: allemaal werk met onregelmatige tijden of op z’n minst vroeger dan de spits en op plekken met slechte OV bereikbaarheid dus eigen vervoer of met pendelbusjes.

  De ervaringen spreken dus niet van zoveel minder werkende autochtonen maar ze spreken eerder over een lagere klasse die ontwikkeld is binnen Nederland. Een symptoom van een groter probleem.

  Kwaad zijn is ook een symptoom. Maar weinig mensen…

  • — Maar weinig mensen weten waarom ze boos zijn. En zoeken vaak de makkelijkste verklaring: de sociaal minderen.

   • Als je je verdiept in de psychologie achter boosheid zullen je lezen dat het bijna altijd te maken heeft met een gevoel ergens geen controle meer over te hebben of je verwaarloosd te voelen. Daarom past het ook zo in deze tijd en kun je mijn inziens wel degelijk een link leggen naar de politiek en politieke keuzes. Mensen hebben het gevoel geen controle meer te hebben over hun eigen leven. Bijvoorbeeld door eindeloze flexcontracten zonder toekomstperspectief. Of het gevoel geen controle te hebben over migratie. Gevoel van verwaarlozing kan ontstaat doordat er op hun zelf enorm bezuinigd door de overheid is maar bij opvang vluchtelingen geld geen rol lijkt te spelen. Overigens kan de onderliggende boosheid met kleine prikkels geactiveerd worden en daardoor snappen mensen niet meer waar de boosheid vandaan komt. Maar het te maken met het gevoel ergens geen controle meer over te hebben of je verwaarloosd te voelen.

    • Dit is wel een interessanta rtiekl over boosheid:
     http://www.levenskwaliteit.nl/script/12/boosheid12.html

     Boosheid gaat DUS eigenlijk altijd gepaard met een gefrusteerd verlangen. Bijvoorbeeld gefrusteerd verlangen naar (vast) werk of gefrusteerd verlangen NAAR controle over migratie e.d.

 4. Je slaat de spijker op zijn kop. De ontevreden autochtonen zijn niet diegene op de Zuidas, maar diegene die tot conclusie zijn gekomen dat ze onmogelijk kunnen groeien in het leven, wat in werkelijkheid te wijten is aan de heersende elite maar omdat dit lastig te begrijpen is wordt de schuld bij de minderheden gelegd. Hegeliaanse dialectiek.

 5. Maar als je geen diploma traject hebt, is het toch gewoon logisch dat je in beroepen belandt die geen grote vooropleiding vereisen? Wat is jouw probleem dan eigenlijk?

 6. Vervolg: Met slechts één herexamen mogelijkheid

 7. Arbeidsmigratie moet volgens mij als volgt worden geregeld.
  1) Elke 4 jaar vindt een arbeidsmarktonderzoek plaats. Dit dient om de beroepen te zoeken waar een tekort aan is en te kijken of deze binnen de EU gevonden kunnen worden.
  2) In eerste instantie kijk je of arbeiders voor deze beroepen binnen de EU kunnen worden gevonden.
  3) Vervolgens kijk je of arbeiders voor deze beroepen niet kunnen worden gevonden door langdurig werklozen/bijstandsgerechtigden om te scholen.
  4) Dan pas kijk je naar het binnenhalen van arbeidsmigranten van buiten de EU. Er mag alleen worden geworven voor beroepen waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze niet binnen de EU kunnen worden gevonden. Dan worden tijdelijke verblijfsvergunningen afgegeven voor 4 jaar. Elke 4 jaar wordt de lijst met migratie toegestane beroepen geactualiseerd.
  4) Pas na 3 periodes van 4 jaar (=12 jaar) komen migranten in aanmerking voor een EU paspoort. Daarvoor dienen zij dan ook nog een examen succesvol te voltooien. Met…

 8. … dezelfde tendensen als bij de USSR periode. En hij kan het weten!
  Trump ziet het ook. De man zij geprezen.

 9. We mogen vandaag Poetin en Orban gezamenlijk zien optreden. Ik ken geen groter beeld voor onze veiligheid. Orban is de redder van ons.
  Dat machtsblokje spelen met Obama was het gevaarlijkste wat de wereld kon ontmoeten. ORBAN c.s. was de zeldzame figuur die het allemaal herkende.
  Geen wonder , want Hongarije herkent als geen ander wat dictatuur betekent; dictatuur die plaats vond waar men gigantische mensenrechten had beloofd.
  Het grote Hongarije werd verpletterd door het communisme. Talloze “vijanden” werden vernietigd in martelkamers en kampen. Dat communisme vond vele ‘vijanden’ uit: Koelak (las je iets meer koeien had), bourgeois (als je intellectuele ouders had), spion (als je buitenlandse contacten had), saboteur (als je, door de nalatigheid van de staat, het 5-jarenplan niet haalde), vijand van het volk (als je kritiek op de staat had).
  Ik lees nu een boek hoe de Hongaarse adel werd vernietigd. Het is louter terreur, maar onder zalvende woorden.
  Orban ziet in de EUSSR…

 10. Heeft u de kritiek van DENK (‘vooral niet’) gehoord? Ik weet niet meer waarop ze kritiek hadden, maar hun voorwerp van kritiek kreeg te horen dat men een ‘kruisvaarders’mentaliteit zou vertegenwoordigen.
  Een oppositie wordt NOG STEEDS de kruistochten verweten!!
  Zo totaal RIDICUUL!!
  Maar die gedachte heerst dus anno 2017 onder ‘aangepaste’ Turkse zetelrovers die eerst hun huis bij de PvdA hebben mogen vinden.
  Dan weten we toch genoeg?? Dat volk kan niet DENKen!!
  Acteert volgens heel oude programma’s. Programma’s van haat en geweld.
  DAT is dus de “aangepaste” islam!!
  Ik weet genoeg: de aangepaste islam bestaat NIET.

 11. Het stille verdriet, waarom stil? Dat ga ik uitleggen met een voorbeeld.

  Naar schatting is gemiddeld van de vluchtelingen 5% echte vluchteling. Van die andere 95% is een klein deel een schijnend geval.

  Als je de actualiteitenprogrammaas van de afgelopen decennia ziet gaat 95% van de zendtijd op aan die 5% of die paar procent schijnend. Tel daarbij op dat tot voor kort de minister zich niet kon verdedigen, want geheimplicht, terwijl een vluchteling allerlei leugens, die voor zoete koek geslikt werden, kon ophangen.

  Zo is ook 95% van de mensen die last hebben van immigratie, nooit of nauwelijks onderwerp van de media.
  Volgens de media heb je alleen echte vluchtelingen en mensen met een grote onderbuik. Meer smaken zijn er bijna niet. Vandaar is iedereen nu bang om de waarheid te vertellen.

 12. Een Engelse vertaling van het boek: “Kwaad” lijkt mij een goed idee.
  Het zal in vele landen een storm van herkenning oogsten… en zo een bijdrage leveren aan het terugveroveren van onze westerse cultuur.

  Dat dit niet zal gaan zonder het terugsturen van héél veel lieden, die vanuit hun eigen wezen en hun achtergrond zullen BLIJVEN clashen met al wat bij ons in het Westen hoort… althans…. altijd gehoord hééft tot voor kort… dat besef ik.
  Deze situatie is echter niet de schuld of de verantwoordelijkheid van de burgers.
  Die is de schuld en de verantwoordelijkheid van óverheden.
  Wie het probleem gemáákt hebben, die kunnen nu niet protesteren tegen ónschuldigen, die het probleem nu: a. benoemen en b. trachten op te lossen.
  Ik ben ook voor het voor de rechter brengen van genoemde overheden, want wat ZIJ ons hebben aangedaan, dat is erger dan een doorsnee buitenlandse vijand zou hebben gedaan.
  Van mensen met zúlke bergen boter op het hoofd, hoeven wij NIETS meer aan…

 13. Ik ben midden 70, woon in het centrum van Nederland.
  Ik vind mijn land nog terug als ik boven Dokkum ben, daar heeft de tijd qua bevolkingssamenstelling stil gestaan.
  In Amsterdam ben ik in het buitenland, was daar in een restaurantje een twee jaar geleden.
  Mijn vrouw en ik en nog iemand de enigen die Nederlands spraken.

  • @Gilles
   Oost Brabant is het ook nog prima toeven. Ons kent er ons nog, mensen groeten elkaar en als er wat is staan er altijd mensen klaar om te helpen.
   Wij hebben er al 35 jaar een vakantiewoning, heerlijk toeven. Zo lekker dat de oudste maar met de dorpsschone is getrouwd :).
   Ach als tegengewicht vliegen we als de gezondheid het toestaan een paar keer per jaar naar Singapore. Multiculti opsnuiven.

   • haha,, multiculti opsnuiven. Een goeie.
    Want ‘rechts’ s niet monocultureel. Het liberalisme kent de slogan ‘leven en laten leven’. Vanuit die gedachte kunt u tal van culturen bewonderen.
    De islam s echter, qua streven, monocultureel en just daarom is de islam gevaarlijk; want men stimuleert het geweld om de eigen monocultuur te realiseren.
    Wilders is de hoeder van onze open samenleving.
    Overal waar de islam wortel schiet, is het afgelopen met de open samenleving en de multiculturele samenleving.
    Hoog tijd dat links gaat beseffen dat hun eigen idealen om zeep worden gebracht zodra de islam haar zin krijgt. Deze staatsreligie is strategisch van aard en zoekt naar eigen suprematie.

 14. Wij zijn zoveel mogelijk buiten Nederland.

 15. Door types als jij gaat ons land ook kapot,want jouw soort liet zich in WW2 ook zo makkelijk opzij zetten door de Duitsers.
  We moeten niet wegvluchten voor de buitenlanders maar er juist boven staan want zo wordt het wel heel makkelijk voor buitenlanders als de echte Hollanders allemaal naar Dokkum verhuizen daar waar ik trouwens nog niet dood gevonden zou willen worden!

  • Ik denk dat we het niet gaan redden De tegenreactie zal veel later op gang komen Kijk naar de demonstratie op het Malieveld en de vrouwen in Amerika met de vagina’s versus de mensen die in Amerika van de honger omkomen Lees het artikel van Rob Wijnberg “Steenrijk derdewereldland” http://www.iturl.nl/snlEm Een eventuele economische of natuurramp zou de mensen weer bij de les kunnen brengen maar ik als optimist geloof daar niet meer in We hebben te lang op een nep welvaart gesurft

 16. Een beetje afgeven op Dokkum waar hele normale en redelijke mensen wonen lijkt me nergens voor nodig. Je vindt jezelf nogal wat lijkt het.

 17. Boven Dokkum, daar is toch alleen de Waddenzee?

 18. Drie zaken minder, en het land zou al vrijer kunnen ademen.
  1. Geen EU dictatuur meer (het politbureau snakt naar een machtsblok positie in de wereld: je merkt het aan alles. Ze willen GROTE MACHT zijn; zeer gevaarlijk).
  2. Geen verdere islamisering van Nederland; de islam moet een kleine minderheid blijven.
  3. Tal van linkse NGO’s dienen niet langer subsidie te ontvangen.
  Trump is al goed op weg. Nu wij nog.

 19. Ik zit al midden in het boek!
  Het leest als een trein.
  Maar… al lezend en herkennend… begin ik eigenlijk nu pas écht kwaad te worden en ik denk, lezend wat mijn landgenoten allemaal van die ‘nieuwkomers’ te lijden hebben:
  hoezó mochten die allah-volgelingen zomaar-en in zó groten getale- hierheen komen?
  Hadden wij, burgers, de politiek daar dan mandáát voor gegeven?
  Nee, hè?
  Het is ons áángedaan… en het is verschrikkelijk.
  En ook gaat er dan door mij heen: wáárom komt de politie in zovele voor Nederlanders geváárlijke situaties altijd minstens een uur te láát?
  Dat kan geen toeval zijn.
  Dat is beleid.
  Slecht beleid.
  Anti-Nederlandse-burgers beleid.

  • Sint Nicolaas

   2 februari 2017 op 18:31

   Inderdaad Gielah. Wat Joost in dit stuk schrijft is ZO herkenbaar. Sint heeft het boek nog niet maar vader Sint in NL heeft het al gehaald en stuurt het op. Had graag een van de ge-interviewden willen zijn want ook Sint heeft het nodige meegemaakt voordat hij naar Noorwegen emigreerde. Van Tante Sint hoorde Sint dat zij benaderd was door de gemeente waar zij woont of ze haar sociale huurwoning niet kon verlaten want ze woonde er toch maar alleen (!) Haar hele getrouwde leven woont ze al in dat net na de oorlogse huurhuis. Een piepklein huisje in een rijtje. Man overlijd enige jaren terug en nu vond de gemeente dat het een prima huis was om een familie uit Irak onder te brengen. Op de vraag waar zij dan heen moest kwam geen antwoord. “in de krant staan regelmatig huizen te huur”dat advies kreeg ze dan nog wel. Kun je voorstellen ? Een gemeente die hier mee komt ?

   • Sint Nicolaas

    2 februari 2017 op 18:39

    Het mensie werd de stuipen op het lijf gejaagd ! Nu gaan ze de huizen renoveren en prompt kwam dezelfde vraag ! Wilt u uw huis niet uit, we hebben woningen nodig voor statushouders ! WTF ! Misschien kunnen ze volgende keer een spuitje aanbieden, dan is de woning zo vacant ! Ander voorbeeld : Kennis in NL, in de WAO. Moet het doen met € 900,00 in de maand. Lukt uiteraard niet dus gedwongen bij te klussen ondanks dat hij dat lichamelijk niet kan maar nood breekt wet. Diverse rekeningen van specialisten die hij ( deels ) zelf moet betalen wat ook niet lukt. Eindeloze gangen naar de gemeente voor toeslagen, mappen vol met papieren, formulieren, wachten en uiteindelijk niks. Zelf dokken in veel gevallen. Woont in een straat waar het ene na het andere nest “vluchtelingen” wordt gedumpt. Straat gaat zienderogen achteruit want van tuinieren hebben die lui nog nooit gehoord, rotzooi overal, huizen worden witgekalkt, ramen afgeplakt, afval overal, herrie, samenscholingen, vechtpartijen etc.

    • Sint Nicolaas

     2 februari 2017 op 18:52

     Kennis moet echt krom liggen om de maand door te komen, loopt bij de voedselbank wat voor hem de grootste vernedering ooit was en tegelijkertijd komen er regelmatig vrachtauto’s de straat in om meubilair, TV’s en stoffering af te leveren bij die ratten die voor de rest hele dagen thuis zitten. Begrijpelijk dat NL boos is ? Boos is nog zacht uitgedrukt, woest past nog beter. Sint zag het jaren geleden aankomen en besloot zijn biezen te pakken. Ik laat me niet koeioneren, bestelen, voorliegen en afserveren door een stelletje arrogante blaaskaken in Den Haag en Brussel die doen alsof ze onze volksvertegenwoordigers zijn. Toen de €uro kwam was het duidelijk : Wegwezen hier. Men verklaarde Sint voor gek. Krijg nu regelmatig vraag, joh, is er niks voor mij daar, ben het zo zat !

     • Sint Nicolaas

      2 februari 2017 op 19:03

      Ziehier de oogst van decennia (s)links landverraad, Bakvanellende en Rutte zooi. Enige vorm van schaamte en zelfreflectie is de regentenkliek vreemd, lul maar over alles heen, het volk ? niks mee te maken. Wordt ook niks gevraagd trouwens. Referendum uitslag wordt genegeerd dus why bother ? Alles wordt ons door de strot geduwd : Meer €uropa, meer €uro ellende, meer “vluchtelingen”, meer terrorisme. Leugens en bedrog ( €1000,00 voor allemaal, geen gemorrel aan de hypotheekrenteaftrek, geen cent naar de Grieken ) Rutte, een ongeëvenaarde bedrieger is het. Een griezelige slijmbal die via advertenties over “normaal doen” stemmen probeert te winnen. Walgelijk ! Dat sorry van hem kan hij ook ergens stoppen waar de zon niet schijnt ! En de rest ? Buma, Pechtold ( gadverdamme ! ) Roemers, Asscher, zelfde laken een pak. Egotrippers en verraders die schijten op onze hoofden. wordt in godsnaam wakker NL. Kon wel eens de laatste kans worden 15 maart !

 20. Hey Sint,die kennissen van jouw zijn of werkeloos of lopen bij de voedselbank,ja sorry hoor maar die allochtonen pakken het dan toch slimmer aan,als je het als blanke het nog slechter doet dan die allochtonen ratten dan ben je in mijn ogen ook maar een untermensch!
  Een beetje Hollander is toch wel slimmer dan een allochtoon die amper nederlands spreekt of ben ik nou gek!

 21. Sint Nicolaas

  3 februari 2017 op 14:52

  Beste Dominic, de kennis waar Sint het over heeft zit in de WAO, over werklozen heeft u Sint niet gehoord. U doet het voorkomen alsof al mijn kennisen werkeloos zijn of bij de voedselbank lopen. NEEN ! Dat maakt U er van ! Werkt u soms bij de (s)linkse pers ? Die zijn ook een kei in het verspreiden dan wel verzinnen van fake news. U vind dat de allochtonen het slimmer aanpakken ? Wat noemt u slim ? Het consumeren en misbruiken van ons sociale zekerheidstelsel ? Ja, dat kunnen ze als de beste. Enige schaamte van wege parasiteren op onze kosten is bij die ratten ver te zoeken en u noemt dit slim ? Aan wie zijn kant staat u eigenlijk beste Dominic ? Sint noemt dit uitzuigen, profiteren en klaplopen. De subsidies die zij opstrijken hadden aangewend kunnen worden aan eigen volk wat het moeilijk heeft. Een beetje Hollander is fatsoenlijker en die noemt u untermensch ? En ja, u bent knettergek door dit misbruik van middelen door zogenaamde “vluchtelingen” slim te noemen. In en in verrot,…

 22. Sint Nicolaas

  3 februari 2017 op 14:53

  affreus en weerzinwekkend is het.

 23. Inderdaad valt het enorm tegen met het beschavingsniveau van deze ratten. In de Brusselse wijken waar dit volk woont is het overal smeerboel. Huizen en straten, niets wordt netjes gehouden. Een kennis woont in een wijk vol allechtonen: hij ziet het elke dag: ze zitten de godganse dag te leuteren met elkaar. Geen routine van naar het werk gaan. Het s vooral profiteren en leuteren en thee drinken. De begrippen ‘dienstbaarheid’, ‘betrouwbaarheid’, ‘de minste kunnen zijn’, ‘offervaardigheid’ , ‘eerlijkheid’, ‘vergeving’, e.d. zijn in die kringen onbekend.
  Terwijl een werkende democratie alleen werkt als die onderliggende moraal er is.
  Noties als (eer)wraak en sharia zijn ONVERENIGBAAR met de liberale democratie.

 24. Ik roep dit al vanaf begin jaren 80. Waarom komen er zo veel Marokkanen binnen? En waarom hebben ze bijna allemaal een uitkering? Ik ben toen uit NL vertrokken omdat ik dit kon doen maar vooral omdat ik de waanzin niet langer kon aanzien. Meer dan 30 jaar geleden!

 25. Het is geen slecht beleid in de zin van incompetent, maar in de zin van bewust kwaadaardig.

 26. De meerderheid laat dit alles gebeuren: hangen nog steeds aan de lippen van compleet gestoorde politiek correcte lieden als Van Nieuwkerk, Tan, Jinek, NOS en RTL nieuws enz. Lezen en kijken naar deze verrotte bagger. Stemmen straks toch weer in meerderheid op de landverraders en leugenaars als Rutte, Buma, Asscher, Klaver, Pechtold en Roemer. Dus : eigen schuld: je moet je niet laten indoctrineren : er is genoeg voor gewaarschuwd. De afstraffing zal vreselijk zijn: een geïslamiseerd derde wereldland: dat is de toekomst. Al wordt Wilders de grootste: men zal nog harder in de politiek correcte waanzin blijven geloven. Het zijn immers imbecielen, die kliek en media. Zie de anti Trump waanzin: dit is het zoveelste bewijs: de totale krankzinnigheid heeft NL in zijn greep.

 27. Had al een tweet naar Joost gestuurd vanmorgen. Ik heb daar dezelfde naam + fr erachter.
  Ik blijf het zeggen: De politieke partij die durft toe te geven dat 911 een inside job is, krijgt mijn stem. Waarom? Omdat dat de falseflag was voor de aanval op Irak en de (geheime) vervolg afspraken om nog 7 andere Midden-Oosten landen aan te vallen. Zoek op > Wesley Clark.
  Daardoor zijn er vluchtelingen gekomen en zie waar we nu zijn. Verder zou u ook eens kunnen googelen op het Coudenhove-Kalergi plan. Het plan om Europa te vernietigen en klaar te stomen voor 1 wereldregering met 1 munt.

 28. Nadenken. Het gas, de rijkdom van Nederland, raakt op. Dan zijn oplossingen nodig. Zoals investeringen in dit land. Aramco was er vlug bij. Meest van de landelijke top tien verdween in hun zak tijdens Bos en CDA, Balkenende jaren. Daarna kwam windmolen idioot Samsom. Hij, ook op weg naar eerlijk delen, volgens een bekende formule, gaat rijkelijk beloont worden. Droevige mensen zijn, historisch gezien, degene die achter het paard aanlopen. Een constatering achteraf, altijd, tot nu, met Wilders!!!!

  • Je hebt gelijk Bas, we worden geregeerd door idioten die slechts subsidies kunnen uitdelen en niet willen begrijpen dat die investeringen nooit rendabel zullen worden

 29. Nou moe?! Ik had een reactie geschreven met o.a. de mededeling dat ik het boek ging kopen. Waar is die gebleven?

 30. Sint Nicolaas

  2 februari 2017 op 13:47

  Prima artikel Joost ( zoals altijd ) en ook hier weer geen woord van gelogen. Er heerst onvrede, angst en woede in NL, dat staat buiten kijf. Dat is slechts het resultaat van decennia lang het volk negeren, schofferen en afserveren door de regenten in Den Haag. Zonder aanziens des persoons werden en worden we bedolven onder een lading shit die zijn weerga niet kent. Shit in de vorm van bezuinigen, de €U dictatuur, de €uro ellende, de islamisering, het weg met ons beleid, de afbraak van de (ouderen)zorg, de leugens uit Den Haag ( met name van vriend Rutte ), de verloedering van de samenleving, de asocialiteit, de zogenaamde “vluchtelingen” die alles voor elkaar krijgen ( huis, geld, zorg, onderwijs etc. ) terwijl er eigen volk op straat slaapt of bij de voedselbank loopt. De lijst is schier eindeloos.

  • Sint Nicolaas

   2 februari 2017 op 14:01

   Het land is goed verziekt. Geert zei het al en hij heeft gelijk. Dat de elite maar blijft wegkijken en bagataliseren maakt het alleen maar erger. Die struisvogelpolitiek van de afgelopen decennia is schandelijk en zet de bevolking weg als een stelletje idioten. Alsof men niet in de gaten heeft wat er gaande is. Men ondervindt de ellende dagelijks ( soms letterlijk ) aan den lijve. Het is hoog tijd voor verandering, de elite heeft afgedaan en bewezen de afgelopen decennia er NIET voor het volk te zijn. Volk is slechts bijzaak en alleen bruikbaar om het eigen ego verder op te blazen.

   • Sint Nicolaas

    2 februari 2017 op 14:09

    Ondanks de onrust die er heerst gaat men in Den Haag gewoon verder met het negeren van het volk en het af te schilderen als een stelletje nitwits. Het referendum over Oekraïne is een goed voorbeeld. Het volk spreekt en de MP legt het naast zich neer want “dit is groter dan NL” Nou, dan weten we waar we staan nietwaar ? wij doen er niet meer toe. Net als de ophef over Trump. De man is gekozen op een legale, democratische wijze en de een na de ander loopt te hoop. Werd er ongenoegen geuit vanuit het buitenland toen Rutte aan de macht kwam ? Werd er geprotesteerd, afgunst uitgesproken ? Niks gehoord maar Rutte is een marionet die netjes in het keurslijf van de elite past en vol gas de afbraak van NL en het volk ter hand nam. Brussel zag dat het goed was.

    • Sint Nicolaas

     2 februari 2017 op 14:25

     Nu weer die shitface van een klaver die standvastig optreden eist van Rutte inzake Trump. Wat een eikel is dat. Ga eens op bezoek bij Trump meneer Klaver. Ze lachen zich rot. Ze zien je aankomen in je korte broek en die dweil heeft premier ambities ! LOL ! Over de leugens van Rutte gesproken ; u heeft zeker gehoord van het inlegvelletje in het associatieverdrag met Oekraine. Diezelfde bananenrepubliek heeft te kennen gegeven lid te willen worden van de NAVO en Poroshenko zei ook dat het land klaar is voor €U toetredingsonderhandelingen (!) Zou toch niet gebeuren Mark ? Volksvernachelaar dat je bent ! Firma list en bedrog. NL is kwaad, en hoe ! Weg met het zooitje. goed nieuws : Peiling vandaag : PVV op 35 zetels.

     • Sint Nicolaas

      2 februari 2017 op 14:33

      Nog een reden dat het volk kwaad is. Dat de gevestigde politiek correcte elite de grootste (!) partij uitsluit. Wat een arrogantie van een stelletje land en volksverraders. De afbraak en uitholling van NL moet en zal doorgang vinden, schijt aan de kiezers. Bang voor eigen hachje, dat men door de mand zal vallen. Blaaskaken die niets maar dan ook niets met NL hebben. Geen eigenwaarde, geen respect voor volk en tradities, hoezee voor de muzelman en Brussel rules. Dat die 35 zetels er maar 70 mogen worden. Trump deed het, nu wij nog !

 31. Klaver is een soort loverboy wiens broek door een spindoctor is opgevuld op de plaats waar kloten zouden moeten zitten.
  Als je GroenLinks als een bedrijf bekijkt dan begrijp je hoe Klaver tussen kop en jut wordt gestut. Het is niks en zal ook nooit wat worden.

 32. De teneur om de mond te houden is is de laatste tijd wel tanende. Politieke meningsverschillen zijn er altijd geweest. 30 jaar geleden was het al helemaal verkeert om VVD te stemmen. Dan was je een gore kapitalist die mensen uitbuit.
  In deze tijd zijn er wel erg veel mogelijkheden om je mening te geven va internet waar ook het nieuws verveelvoudigd is waardoor de hedendaagse mens veel beter geïnformeerd is. Onze democratische systeem is wel toe aan een upgrade. Het buitensluiten is niet meer van deze tijd. Zo zou de winnaar altijd in een regering moeten plaatsnemen. En de prikkel om een coalitie te vormen zou veel groter moeten worden. Ook de leidraad van beleid zou via een wiskundig algoritme toegepast moeten worden. Dus de grootste partij krijgt gewoon het percentage van beleid wat in de uitkomst uitgedrukt wordt. De andere partijen procentueel minder invloed. Niet meer het eeuwige gebabbel en uitruilen waardoor een kleine partij te veel invloed kan uitoefenen en via een…

  • Niet meer het eeuwige gebabbel en uitruilen waardoor een kleine partij te veel invloed kan uitoefenen en via een complot zelfs onze democratie om zeep helpt. En meer referenda.

 33. Jan Stemerdink

  2 februari 2017 op 14:09

  Dertig jaar geleden, 1987 dus, was het in bepaalde milieus verkeerd om VVD te stemmen. Tussen studenten bijvoorbeeld. Toch kon je toen in alle milieus alle politieke voorkeuren uitdragen zonder het risico dat je uitgesloten zou worden of je baan zou verliezen. Dat is nu echt wezenlijk anders. De dictatuur van de algemeen geaccepteerde mening is nog nooit zo erg geweest. Is dat de laatste tijd tanende? Inderdaad zijn er mondjesmaat mensen in de media die een ander geluid durven te laten horen, maar het zijn er erg weinig. En neem notie van het woord “durven” in deze.

  • @JanStemerdink
   Nou janmaat was toch echt wel een stapje te ver en de extreem linkse maffia kon gewoon haar gang gaan met andersdenkenden te terroriseren. Ook bedrijven die zaken deden met ongewenste lieden volgens extreem links konden allerlei intimiderende acties verwachten waarbij geweld en vernielingen eerder regel dan uitzondering was.
   Misschien zit daar wel een kern in om de islam als evenbeeld te ondersteunen. Vrijheid is heilig vooral als iedereen links- hoge moraal goedmens- is. Vrijheid en vrede is wat de islam brengt mits iedereen moslim is. De vergelijkingen zijn niet mis te verstaan. Een alles willen overheersen ideologie haat andere meningen. Terwijl de meeste PVV kiezers het wees intolerant tegen intolerantie, dus verdedig je vrijheid je cultuur, je land als uitgangspunt heeft.

 34. Het toverwoord is ‘diversiteit’, daardoor zullen de poorten naar de hemel openen (vandaar dat het alleen in het westen gepredikt wordt, die sluwe egoïstische witte racisten toch). In A’dam zijn bv nagenoeg alle souvenirwinkels in handen van allochtonen, in bv de Reguliersbreestraat is een souvenirwinkel eigendom van een Sikh, die staat met tulband op klompen en molentjes aan toeristen te verkopen, het gaat echt nergens meer over. Ga je naar bv Parijs dan zal je dezelfde taferelen tegenkomen, net zoals je in alle westerse grote steden taxichauffeurs met dezelfde niet-westerse achtergrond tegen zal komen, en dat is dan diversiteit? Ten tijde van het lied ‘geef mij maar Amsterdam’ was er daadwerkelijk diversiteit tussen A’dam en Parijs, nu niet meer.

  Een allochtoon die naar hier komt en heimwee krijgt kan terug, bv de Amsterdammer is zijn stad voorgoed kwijt. Hartverwarmend, toch?!

  • De stadsguerilla in Parijs wordt voor het overgrote deel uit ons nieuws gehouden.
   Ik volg Frankrijk via BFM, leerde nog frans op de hbs.
   De voorsteden vrijwel alleen bevolkt door werkeloze Moslims, banlieues, zijn gebieden waar gewone Franse politie echt bang is.
   Sinds de poging tot moord op vier agenten met molotov cocktails in Essonne krijgen politieauto’s daar ruiten die niet ingeslagen kunnen worden, en de mensen brandwerende uniformen.

   • Dus? Weg met die moslims, het gaat veel te ver, onacceptabel. Die gasten maken een heel bijzonder land kapot. Waarom? Uit frustratie en uit onbegrip met westerse waarden. Marie Le Pin heeft gewoon gelijk.

 35. Prima artikel, spijker op de kop!
  De meeste Nederlanders zijn het zat gekoeieneerd te worden, met meer moslims en criminaliteit opgescheept te worden, een “groeiende” economie die slechts “groeit” voor een klein percentage, steeds hogere zorgkosten, ga maar door. En wat nog het meeste steekt is het liegen van politici mbv de media. Veel Nederlanders zij te slim en te goed opgeleid om nog in die linkse leugen pers te geloven. Even terzijde: In Donbas worden weer huizen platgebombardeerd en mensen vermoord. Poroschenko is in paniek want weet zich niet meer gesteund door Trump. Nu wil hij van Oekraine een Nato lid maken. Daar zitten we echt op te wachten, stelletje moordenaars. En waar blijft de media?

 36. Jan Stemerdink

  2 februari 2017 op 12:00

  … Ze zijn druk met hun dagelijkse bezigheden en hebben niet de tijd om zich grondig in het nieuws te verdiepen. Hun wereld bestaat uit wat ze zelf meemaken (een wereld met een enkele hoog-opgeleide allochtoon) en uit wat de televisie hen voorschotelt. Ze geloven de media en ze weten gewoonweg niet wat er allemaal aan de hand is. Ze maken zich zorgen, maar om een andere reden dan Joost hier noemt. Ze zien, ten onrechte, een herhaling van de jaren ’30, omdat de media hen dat doen geloven. Ze zijn tegen Wilders, omdat ze het beeld dat door de media gepresenteerd wordt, als waarheid zien. Het zijn intelligente mensen, maar ze weten niet beter. En dat meen ik serieus. Mijn hoog-opgeleide collega’s, de directeur van het bedrijf, ze weten niet beter.

  • “Ze weten niet beter”. Is dat een excuus of simpele onwil?
   Juist door de PVV en de gebeurtenissen in de samenleving zoals demonstraties, AZC problemen enz, de vele moskeen in NL, het straatbeeld in de stad en je ziet toch wel heul erg veel moslims. Ik ben bang dat die “onwetende” Nederlanders niet beter willen weten. Hetgeen ze medeschuldig maakt door het wel degelijk bestaande probleem in Nederland in stand te houden, namelijk de islam. Van alle andere allochtonen, behalve dan wat criminele Surinamers en Antillianen, heeft bijna niemand last.

   • Jan Stemerdink

    2 februari 2017 op 12:39

    Het is geen simpele onwil. Zo simpel is het niet. Ze weten het echt niet! Ze zullen zeggen: “Natuurlijk zijn er problemen. Iedereen is het er toch over eens dat we die moeten oplossen?”

 37. Jan Stemerdink

  2 februari 2017 op 11:59

  Er is ook iets anders dat ik zie: onwetendheid. We hebben de groep van allochtonen waar het allemaal om te doen is, maar die zelf nooit aan de discussie deelnemen. (De allochtonen die wel aan de discussie deelnemen behoren niet tot de probleemgroep.) We hebben de grote groep van mensen die zich zorgen maakt, de groep waar Joost het hier over heeft. We hebben de groep van actieve populismebestrijders, vooral politici en journalisten. De vierde groep zie ik op mijn werk. Het is misschien wel de grootste groep. …

  • Niet deelnemen, bij Joop.nl zijn ze voortdurend aan het woord.

   • @Gilles
    Yep, ik heb net even zitten lezen op Joop. Het geeft een verhelderend inzicht in de AFA/ANTIFA denktrant. Scheutje Internationaal socialisten erbij en een moderatie die vrijwel elk tegengeluid smoort. Krijgt u een kroes ‘o wat hebben wij gelijk’ cocktail.
    Zelfde soort figuren als dit, maar dan in de VS:

    http://nieuws.tpo.nl/2017/02/02/zwaar-links-studentengeweld-californie-want-milo-yiannopoulos-wilde-komen-spreken/

 38. Jan Stemerdink

  3 februari 2017 op 11:45

  @gilles, dank je, dat heb ik dan gemist. Ik nam aan dat de discussies bij joop.nl door blanke linkse mensen werd gevoerd.

 39. Jan Stemerdink

  2 februari 2017 op 11:57

  Er is ook iets anders dat ik zie: onwetendheid. We hebben de groep van allochtonen waar het allemaal om te doen is, maar die zelf nooit aan de discussie deelnemen. (De allochtonen die wel aan de discussie deelnemen behoren niet tot de probleemgroep.) We hebben de grote groep van mensen die zich zorgen maakt, de groep waar Joost het hier over heeft. We hebben de groep van actieve populismebestrijders, vooral politici en journalisten. De vierde groep zie ik op mijn werk. Het is misschien wel de grootste groep. Ze zijn druk met hun dagelijkse bezigheden en hebben niet de tijd om zich grondig in het nieuws te verdiepen. Hun wereld bestaat uit wat ze zelf meemaken (een wereld met een enkele hoog-opgeleide allochtoon) en uit wat de televisie hen voorschotelt. Ze geloven de media en ze weten gewoonweg niet wat er allemaal aan de hand is. Ze maken zich zorgen, maar om een andere reden dan Joost hier noemt. Ze zien, ten onrechte, een herhaling van de jaren ’30, omdat de media hen dat doen…

 40. Correctie: mailtje = een malt

 41. De situatie is zo herkenbaar. In dit stuk kan ik meegaan. Ter illustratie waarom je de vinger legt waar het wringt. Een kennis op hogere leeftijd zet zich in om de “oudjes”een leuke tijd te laten beleven met hun passie: dansen. Het dansen op verschillende locaties in Noord-Holland. Locaties, de achterafzaaltjes waar een leuke avond voor de ouderen beleefd kan worden met een kop koffie van 50 eurocent en een mailtje nog geen euro. De intentie van gewoon een leuke avond uit met een kleine beurs. Het werkt en het grijpt om zich heen. Het plezier en sociaal contact door dansen. Uiteindelijk zelfs 8 locaties in A’dam en ook omliggende locaties niet te vergeten. Dan komt het. De zaaltjes moeten gesloten worden. Geen geld, geen mogelijkheid om wat voor shit reden dan ook. Moeilijk moeilijk! De zalen die overblijven zijn die waar een kop koffie 2.20 kost. Maar na een maand of zo blijkt dat de verdwenen locaties zijn toegewezen aan immigranten. Dat kan dan wel. De verdeel en heers sijpelt…

 42. Verder vindt ik het absurd dat zoveel arbeiders op de VVD hebben gestemd want niet alleen de rijkere Nederlanders hebben op de VVD gestemd anders hadden ze nooit zoveel zetels gehad.
  Dus als we iets willen veranderen dan zullen we met zijn allen op de PVV moeten gaan stemmen of zo denk ik erover op de SP en dan dingen proberen te veranderen en inderdaad de grenzen dicht zodat de boel weer een beetje in evenwicht komt en die allochtonen die hier al wonen beter laten intergreren en een eventuele sterilisatie van moslim mannen (nee hoor geintje) maar minder moslims zou wel een hoop onbehagen wegnemen!

 43. De allochtonen zijn niet alleen maar moslims,er leven in Nederland ook Indonesiërs,hindustanen,kaapverdianen die altijd hard gewerkt hebben!
  In de havens van Rotterdam zie je wel duizenden van die allochtonen in de ochtend naar hun werk gaan dus als we al een oorlog willen dan zou dat een oorlog tegen de gevestigde orde moeten zijn zoals Trump dat doet en niet alle allochtonen wegzetten als luie moslims want wie zou anders je Babi pangang moeten maken Joost,toch niet Ingrid de vrouw van Henk mag ik hopen!

 44. Hier wil ik ook wel op reageren,er heerst onder een hoop Nederlanders inderdaad teleurstelling,haat en verdriet maar het kan ook doorslaan.
  Het klopt dat veel mensen in het verleden het gevoel hadden dat je bepaalde dingen niet kon zeggen maar wat je nu steeds meer gaat zien is het omgedraaide omdat Trump heeft gewonnen en men het gevoel heeft dat men zich weer kan uiten en wat we dan gaan zien kan ook gevaarlijk zijn,zoals je zelf al zegt hebben veel mensen het gevoel dat er een oorlog gaat komen in Nederland!
  De politiek heeft die allochtonen naar nederland gehaald of laten komen en die allochtonen zouden weleens de dupe kunnen worden als er een nieuwe Hitler op zou staan.
  Ik zeg absoluut niet dat Wilders of Le Penn nieuwe Hitlers zijn maar we moeten wel realistisch blijven.

  • AgressiefRood

   2 februari 2017 op 10:53

   Jij predikt precies wat onze ‘linkse media’ ventileert m’n beste Dominic. Wilders of LePenn vergelijken met ‘Hitler’… **zucht**
   Lodewijk Ascher deed dit ook bij DWDD eerder deze week.
   Als je eerlijk zou kijken, kan je zien dat Meneer Erdogan veel meer raakvlakken heeft in de vergelijking met ‘Hitler’, ‘Stalin’ en alle andere dictators uit onze recente geschiedenis. Maar ja, die vergelijking is natuurlijk niet populair in bij onze ‘linkse-grachtengordel-bewoners’ welke de media zo graag wil pleasen.
   Wat de ‘aboriginals’ van Nederland stoort zijn de ‘kleine’ dingen.
   Ik noem, tweede en derde generatie (in Nederland geboren) allochtonen welke met een zwaar (Arabisch) accent Nederlands spreken. Allochtone ’treiter-vloggers’ welke de politie en andere hulpdiensten lastig vallen tijdens hun werk uit naam van ‘persvrijheid’. Een poosje geleden had Ebru Umar een column in de Metro met de vraag waarom ‘Wilders’ zo populair is bij de Nederlandse stemmers op dit…

   • De overeenkomsten tussen de islam en het nazisme zijn uberhaupt al heel groot, vergeet dat niet! De islam voelt zich superieur aan alle andersdenkenden, hun antisemitisme, de expansiedrang, het geweld….Als er dan toch perse vergelijkingen met Hitler gemaakt moeten worden…..

 45. Je moet wel goed lezen aggresiefRood,Ik verglijk Hitler totaal niet met Wilders! Ik zeg alleen dat we moeten oppassen voor een nieuwe Hitler en niet eens omdat Hitler zo slecht was maar om de uitkomst!

  • “men het gevoel heeft dat men zich weer kan uiten en wat we dan gaan zien kan ook gevaarlijk zijn”

   Totale repressie om het eventuele opstaan van de nieuwe hitler te voorkomen.. whoehahaha…. (sorry hoor, dat moest er effe uit, m’n scherm zit nu wel helaas onder de thee 🙂

   “De politiek heeft die allochtonen naar nederland gehaald of laten komen en die allochtonen zouden weleens de dupe kunnen worden als er een nieuwe Hitler op zou staan.”

   Wat nou als de nieuwe hitler zich blijkt te bevinden onder de allochtonen of onder sympathisanten van allochtonen en autochtonen de dupe dreigen te worden?

   • Dick,als een nieuwe hilter zich onder alloctonen zou bevinden dan zou dat een minder groot probleem zijn simpelweg omdat alloctonen niet zo veel macht hebben als sommigen onder ons denken.
    Kijk Dick,ik weet best wel dat een hoop moslims de sharia hier zouden willen invoeren maar nogmaals die macht van alloctonen in ons land stelt weinig voor.
    Je hebt in nederland moslimtuig dat blanke vrouwen lastigvalt en je hebt immans die in de moskee gillen dat de sharia ingevoerd zou moeten worden maar je hebt in Nederland geen politieke moslim partijen die dat soort onzin in daden zou om kunnen zetten.
    Zelfs Denk haalt nog geen 2 of 3 zetels en dan is dat nog een gematigde partij dus ik zou zeggen ga maar rustig slapen vanavond.

 46. Denkt dominic soms dat de sharia alleen ingevoerd kan worden als dat stel politieke leeghoofden in Den Haag er toestemming voor geeft ? Dat het pas waar is als het in de staatscourant heeft gestaan en Willem de Overbodige u met een grafgezicht op TV heeft verteld dat “vanaf morgenochtend 06:00 … “?

  Zo werkt dat niet dominic.
  Als je met een flesje bier op een bankje zit en er komt een haatbaard in een soepjurk aan die je die fles uit je hand grist en hem op je hoofd stukslaat. Wat denkt u, zou dat als een typisch gevalletje sharia in de statistieken tevoorschijn komen of heet dat dan ‘gewoon’mishandeling ?
  Telefoontje kwijt en een bloedneus en een tand door je lip ? Beroving met geweld.
  Een simpele aanhouding wegens net niks waarna er spontaan een hele oploop ontstaat die zich tegen de agenten keert ?

  Niets aan de hand hoor.
  Ga toch fietsen !

 47. @dominic
  Ik had het over allochtonen en sympathisanten van allochtonen, jij begint over moslims en de sharia. Opvallend. Allochtonen zijn nog in de minderheid, we noemen ze allochtoon omdat ze een ander vaderland hebben en daar zijn ze in de meerderheid, de wereld is tegenwoordig net een dorp..

  De Tutsi’s heersen terwijl ze maar 15% van bevolking uitmaken, m.a.w. een minderheid kan heel goed de dienst uitmaken. Als je nagaat dat onlangs in de krant een bericht stond over een onbekende blanke meid die een onbekend zwart vriendje had en dat door haar onbekende ouders verboden werd om te laten zien hoe racistisch ze in de VS zijn maar de kaken stijf op elkaar houden wanneer de bekende Aboutaleb nota bene in een tv programma vertelt dat zijn dochters niet thuis mogen komen met niet-moslims, kan je concluderen dat moslims hier al de dienst uitmaken en dat voor hun iig andere normen gelden.

 48. Marcel,jij leeft in een droomwereld,ik heb nog nooit een baardmans meegemaakt die een bierflesje uit je hand grijpt en hem op je hoofd kapotslaat en jij ook niet!
  Dat een marrokaan je telefoontje jat en je een bloedlip slaat,zou kunnen maar om dat nou sharia te noemen lijkt me een beetje overdreven!

 49. Dick als jij denkt dat moslims hier de dienst uitmaken dan kan ik alleen maar medelijden met je hebben en dat Aboutaleb niet wilt dat zijn dochter met een christen thuiskomt,ok so be it!
  Ik wil ook niet dat mijn dochter met een moslim thuiskomt en de hele wereld mag dat weten en er is trouwens niemand die mij komt vertellen dat ik dat niet mag zeggen,mocht mijn dochter wel met een moslim thuiskomen dan kan ik hem de deur wijzen maar mocht mijn dochter ondanks dat bij hem zou gaan wonen tja dan ik daar weinig aan doen maar ik denk dat er maar weinig Nederlanders zijn die hun dochter graag zien thuiskomen met een moslim dus niet zo hypocriet doen jongen!

 50. Het is zo simpel mensen, islam behoort niet in Nederland. We zijn een Christelijk-Joodse samenleving hetgeen ons door de eeuwen heen een tolerante samenleving heeft opgebracht. Islam is intolerant. En daar houdt alles mee op. Basta!

 51. @dominic
  “Ik wil ook niet dat mijn dochter met een moslim thuiskomt”

  Aha, dus jij bent die racistische fascistische intolerante xenofoob. Waarom wil je dan per se een parallelsamenleving creëren met alle nadelige gevolgen van dien?

  Geef daar eens antwoord op.

 52. Dick ik wil je best antwoord geven maar ik weet niet wat je bedoeld met een parallel samenleving? en ja ik ben racistisch dan zijn we trouwens allemaal,zwart,blank,geel of slavisch!

 53. @dominic
  “ik weet niet wat je bedoeld met een parallel samenleving?”

  Dan moet je even googelen.

 54. Volgens begin tachtiger jaren bevraagde Duitsers die in de dertiger jaren Hitler hadden gestemd was 1938 het gelukkigste jaar van hun leven.
  Kai S. Schreyber (Hrsg.), ´Warum wir ADOLF HITLER wählten, Jungwähler von 1933/38 berichten’, 2001 Kiel

 55. Nederland en de EU worden al jaren geregeerd door een fascistische organisatie genaamd EU. Veel dichter bij Hitler zul je ze in Europa niet vinden dan in Brussel.

 56. Het is de bedoeling dat er een burgeroorlog komt, vroeg of laat. In heel Europa moet die er komen, je kunt het vergelijken met de geschiedenis van Libanon. Aan het eind van de rit zal het EU-leger deze oorlog neerslaan en hup – ineens zijn er geen landen meer maar alleen nog EUSSR onder leiding van een Brusselse griezel.

 57. Ja Joost, dit klopt helemaal. Als PVV stemmer voel je je knap machteloos, als je ziet hoe de harde realiteit naar de multiculturele idealen wordt verdraaid in de media.

  Ook als je het fanatisme, de haat, van de immigratie goedpraters ziet. Het is dezelfde haat die we nu dagelijks zien en die op Trump is gericht. Er moet iets helemaal scheef zitten in die koppen om zo de dagelijkse feiten te blijven ontkennen.

  De verkiezingsoverwinning van Donald Trump laat zien dat democratie sterker is dan de heersende elites en hun DISHONEST media. Dat geeft de burger moed. Maar als je vervolgens kijkt naar de kwaliteit van de Nederlandse democratie en het laffe cordon sanitaire ziet, vergaat je die moed weer net zo snel als hij gekomen is.

  • Je moet niet vergeten dat een groot deel van ons volk voor de overheid of semi overheid werkt. Dan heb je ook nog al die mensen die aangewezen zijn op de overheid voor een uitkering van welke vorm ook. Vervolgens werken vele mensen voor ondernemingen die een hoop gelden verdienen aan zaken doen met landen die met oliedollars betalen. Ondernemingen die meeliften met de Groene Klimaat leugen. te herkennen aan het woord DUURZAAM. Dan heb je ook nog de immigranten zelf.
   De meeste van deze mensen willen niet of durven niet op de PVV te stemmen. Hebben daar geen belang bij. En al is dat misschien nog altijd niet de meerderheid, de MSM opgezet en betaald door de Linkse elite, doen de rest.
   De PVV momenteel 25% van de kiezers zal ook nog moeilijk kunnen blijven groeien, aangezien 150 duizend echte Nederlanders en potentiele PVV kiezers, ons land jaarlijks verlaten.
   Wat daarvoor jaarlijks binnenkomt is overwegend Moslim.
   Somber perspectief.

   • Er zijn tekenen dat het hier net zo gaat als in Frankrijk, traditionele PS stemmers daar, ambtenaren, politie, onderwijs, gaan FN stemmen, maar durven daar niet voor uit te komen.
    En wij hebben nu een alternatief voor Wilders, FvD.

 58. Ik moet dat toch wat nuanceren, ik zie allochtonen allerlei zaakjes openen, horeca veel, maatkleermakers, telefoonwinkels, een bakkerij, een supermarkt.
  Ik zie er ook veel vrij snel weer verdwijnen, alleen de bakkerij lijkt al vele jaren een succes.
  Specsavers, een goede, en niet dure opticien, lijkt eigendom van een Griek te zijn.
  Ik denk dat allochtonen hun cultuur, technisch inzicht, of het ontbreken daarvan, betrekkelijk lage opleiding, mogelijk ook taalproblemen bij het doorgronden van Nederlandse regelgeving, meegenomen hebben.
  De VS laat zien, ook bij immigranten van W Europese herkomst, dat pas de tweede of derde generatie goed geassimileerd is.
  En dat bij een toch gelijksoortige culturele achtergrond, een van oorsprong christelijke cultuur, en talen van gelijksoortige structuur.
  Dat technisch inzicht, in de zeventiger jaren in Pakistan maakte ik mee dat een in Pakistan afgestuurde academicus niet wist hoe hij wielmoeren op de wielbouten kon krijgen, evenmin begreep…

  • Dat technisch inzicht, in de zeventiger jaren in Pakistan maakte ik mee dat een in Pakistan afgestuurde academicus niet wist hoe hij wielmoeren op de wielbouten kon krijgen, evenmin begreep hij dat een electromotor met stroom die niet draait, onmiddellijk moet worden uitgezet om doorbranden te voorkomen.

   • Je hebt gelijk, maar je maakt een enorme fout Je gaat uit van hier vanuit ons Daar is het totaal anders Een hoger opgeleide daar heeft tientallen slaafjes die het echte werk doen
    Dit is dan ook de fout die wij hier allemaal maken Wij denken echt onuitroeibaar dat alle mensen gelijk zijn en gelijk denken en dat ze moeten doen zoals wij Vooral heel erg irritant bij Nederlanders
    Als je naar Pakistan India gaat gedraag je daar zoals ze dat van je verwachten neem ook slaafjes

    • Ik maak geen denkfout, ik constateerde.
     In NO Syrië, waar ik was voor de VS het land democratie ging brengen, zag ik toevallig iemand aan een Japanse benzine motor pompje prutsen, een plaatselijke technicus.
     Ik denk niet dat het ding ooit weer gewerkt heeft.
     Er stond ook ergens een stokoude gloeikop diesel pomp, die bleef werken, het is dan ook een zeer primitief ding, als oude Lanz tractoren, onverwoestbaar.
     Maar in Nederland is het soms niet anders, toen ik ooit in een weekend uitrukte om de airco; die was nodig voor de IT mensen die overwerkten, hun mainframe weer op temperatuur te krijgen, werd ik de maandag daarop bespot omdat ik het zelf had gedaan.
     Mijn aanrakingen met nieuwe Nederlanders in enigszins gecompliceerde functies zijn niet om over naar huis te schrijven, een helpdesk medewerker wilde mij de wifi van hun modem laten uitschakelen in windows.
     Gelukkig liep zijn pc adviesprogramma vast, en moest hij een collega raadplegen, die het wel wist, en werd ik naar het…

     • Gelukkig liep zijn pc adviesprogramma vast, en moest hij een collega raadplegen, die het wel wist, en werd ik naar het modem programma geleid.
      Toen kreeg ik weer een verkeerd advies, maar ik lees engels.

 59. Allochtonen vooral van Islam landen weigeren voor de witte man te werken voor een groot gedeelte en doen dan iets in de detailhandel waar ze van de overheid alle ruimte voor krijgen, er wordt niet gekeken naar vestigingsdiplomas en de ambulante handel mag staan waar een witte koopman nooit een vergunning voor krijgt. In het week-end zie je het straatbeeld ‘verwitten’ want dan zijn Nederlanders ook vrij, in de week zie je groepen zwart en getint op straat rondhangen wat veel mensen een onveilig gevoel geeft en dat is de ervaring. Bv Marokkanen zijn de meest gehate bevolkingsgroep van Nederland omdat een grote minderheid in de criminele sfeer opereerd. Ze hebben geen affiniteit of emphatie met het Nederlandse volk en misbruiken goedgelovigheid en naiviteit zoals met de loverboy aktiviteiten. Het is een schandalig beleid geweest deze mensen Nederlands NL paspoorten te geven. Het draait uit op een demografische ramp als gevolg van 40jaar links beleid. Als we de 100-den miljarden…

  • uitgegeven voor opvang, accomodatie en integratie hadden uitgegeven aan kinderbijslag aan onze eigen vrouwen, ipv feminisme te verheerlijken en anti-conceptie en abortus gratis te verstrekken, dan hadden we geen vergrijzing en geen ‘marokkanen’ probleem gehad.

 60. Ik wil ook even nuanceren,
  Ook wij hebben hier van die nieuwe winkels in het dorp. Niets mis mee. Vaak een stuk goedkoper dan de Nederlandse winkels. Pardon, goedkoper dan de winkels van oorspronkelijk bewoners.
  Een fietszaak, een kledingreparatie/stomerij. De Donner Kebab winkel.
  Computer reparatie etc.
  Bij geen van deze winkels kun je met pas betalen. Alleen cash. Ik als zelfstandig ondernemen moet toch echt al mijn aankopen en inkomen via mijn zakelijke rekening laten lopen. Voor hen gelden kennelijk andere regels.

  • Dat er het nodige cash gaat, ik heb dat nooit zo gezien;
   Hoe de heel goedkope groente kan, dat vroeg ik mij vaak af.
   Uitkeringsmensen laten werken, misschien.
   Maar bij de bakkerij met succes zag ik dat nooit, cash.
   Misschien het Spakenburgse model, witte viskramen, geen werknemers, alleen meewerkende familie.