Waar zijt Gij, Mohammed?- Een socratische dialoog

Door gastauteur Herman Wijnen

MOHAMMED: Socrates, is het waar wat ik vernomen heb?
SOCRATES: Wat hebt gij vernomen, waarde Mohammed?
MOHAMMED: Mij is ter ore gekomen dat gij hebt gezegd dat de islam niet in Athene thuishoort.
SOCRATES: Dat heb ik inderdaad gezegd, ja.
MOHAMMED: Ik geloof mijn oren niet! Zijt gij, mijn waarde Socrates, soms ook al islamofoob?
SOCRATES: Ik weet niet wat gij met die term, islamofoob, bedoelt, Mohammed, maar als gij daarmee tracht te weten te komen of ik bang ben voor de islam, dan moet mijn antwoord luiden: ja, ik ben bang voor de islam.
MOHAMMED: Maar waarom zijt ge dan zo bang voor de islam? Weet ge dan niet dat islam vrede betekent?
SOCRATES: Ik heb gehoord dat islam onderwerping betekent. En als ik eerlijk ben, en deze uitleg met die van u vergelijk, dan moet ik helaas bekennen dat ik uw uitleg maar weinig vind corresponderen met wat ik om mij heen zie.
MOHAMMED: Wat ziet gij dan om u heen?
SOCRATES: Hetzelfde als wat gij ziet: aanslagen, intimidatie, inperking van de vrijheid van meningsuiting. O ja, en kritiek op homoseksualiteit. In Athene, mijn waarde Mohammed, de halve stad is homoseksueel! Dit gebeurt allemaal in naam van de islam.
MOHAMMED: Maar dat is niet de echte islam, waarde Socrates.
SOCRATES: Niet?
MOHAMMED: Zeer zeker niet. De echte islam betekent vrede en leert dat wanneer gij één mens zou doden dat op hetzelfde neer zou komen als had gij de hele mensheid gedood.
SOCRATES: Dat is nogal een verschil, zeg. Wie zijn die lieden dan die in naam van de islam al die vreselijke dingen doen?
MOHAMMED: Wij noemen hen terroristen.
SOCRATES: En die terroristen doen alsof ze de islam praktiseren, alsof ze moslim zijn?
MOHAMMED: Zo is het.
SOCRATES: Maar waarom doet gij dan daar niets tegen?
MOHAMMED: Wat moet ik dan doen, o Socrates?
SOCRATES: Openlijk protesteren natuurlijk.
MOHAMMED: O, maar dat doe ik dagelijks. Iedereen die abusievelijk meent dat ik van plan ben om een aanslag te plegen of de democratie wil ondermijnen, spreek ik vermanend toe. Eerlijk gezegd wilde ik u ook vermanen om uw uitspraak, mijn waarde Socrates.
SOCRATES: Ik begrijp het. Laat mij eens denken… Hebt gij een paspoort, Mohammed?
MOHAMMED: Ik heb er wel twee.
SOCRATES: Maar beide geven aan dat ge Mohammed zijt?
MOHAMMED: Zo is het, Socrates.
SOCRATES: Goed dan. Stel nu dat ik uw paspoorten vervals en doe alsof ik u ben en onder uw naam allerlei misdaden bega, zodat alle inwoners van Athene zouden wensen dat de persoon Mohammed per direct uit Athene verbannen zou worden. Wie zou u dit misverstand dan kwalijk nemen, de inwoners van Athene of mij?
MOHAMMED: Ik zou het natuurlijk u kwalijk nemen, Socrates.
SOCRATES: En niet de Atheners?
MOHAMMED: Zeer zeker niet de Atheners.
SOCRATES: En wie zou u voor dit bedrog gestraft willen zien, mij of de inwoners van Athene?
MOHAMMED: Wat is dat nu voor een vraag, Socrates. Ik zou natuurlijk willen dat u gestraft wordt en niet de inwoners van Athene.
SOCRATES: Waarom doet gij dan niet uw uiterste best om die lieden aan te pakken die uw islam misbruiken in plaats van dat u zich druk maakt om die arme mensen die in uw ogen alleen maar misleid zijn?
MOHAMMED: Ik begrijp uw punt.
SOCRATES: Zoals gij het stelt gaat het hier om een geval van identiteitsfraude en kunt gij daarom de slachtoffers daarvan nooit iets kwalijk nemen. Sterker nog: daar gij zelf een der slachtoffers zijt, dient gij solidair te zijn met uw lotgenoten en begrip te tonen voor hun erbarmelijke situatie en samen met hen alles in het werk te stellen om de boosdoeners achter de tralies te krijgen.
MOHAMMED: Gij hebt volkomen gelijk, wonderlijke Socrates!
SOCRATES: Nu wij het hierover eens zijn, laten wij gezamenlijk naar de agora gaan en trachten om deze identiteitsverwisseling in alle openheid uit de wereld te helpen. Ik wed dat de schone Alcibiades zich wel bij ons aan wil sluiten.
MOHAMMED: Gij bedoelt die jongeling met verwijfde manieren en oogschaduw op?
SOCRATES: Die bedoel ik. Hij en ik hebben onlangs nog schalkse blikken met elkaar gewisseld terwijl we lichaamsoefeningen deden en met elkaar worstelden. Och die Alcibiades toch… Hij is de enige jongeling die mij kan laten blozen… Van alle jongelingen in Athene is Alcibiades de schoonste, dunkt gij ook niet, Mohammed? Mohammed? Waar zijt gij, Mohammed?

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

55 Reacties

 1. o nee, excuus, er zijn er hier twee.

 2. ” Waarom doet gij dan niet uw uiterste best om die lieden aan te pakken”

  Die vraag vind ik altijd een beetje vaag. Het is toch overduidelijk dat moslimterroristen in moslimlanden meestal veel harder aangepakt worden dan moslimterroristen in Westers landen? Vechten niet véél méér moslims momenteel tegen de Islamitische Staat dan niet-moslims? Sterven er elke dag niet veel meer moslims door deze moslimterroristen dan Westerlingen?

  Het woord “aanpakken” is makkelijker gezegd dan gedaan. En hoe verkoop je dat intern terwijl westerse wapens westerse steun in VN en westerse geldstromen nog steeds terreur opleveren wereldwijd? Van bepaalde groepen alsmede “bevriende” staten.

 3. na honderden jaren de verhalen van christenen en joden gehoord hebbende ,besloot een gezaghebbend persoon dat hij ook een religie wilde hebben.
  hij jatte van die 2 religies het e.e.a. fantaseerde nog wat bij elkaar en hup er was islam.
  het boek dat zijn visie verwoordde kwam er aan en de teksten die vele betekenissen hadden werden geïnterpreteerd door “wijze “mannen, die in navolging van de 2 andere religies de rol van met name de vrouw heel klein maakten.
  er volgde nog wat censuur en met name de leefregels werden belangrijk gemaakt door wederom “wijze” mannen.
  dus nogmaals werd aangetoond dat geloven betekent dat je iets aanneemt zonder dat er bewijs is.

 4. Wij, leven op deze planeet, zijn alleen. Er is, tot nu toe, geen bewijs van ander leven. Wijsheid, door religie geleid, is geen wijsheid maar een vorm van waanzin. Elke discussie met religie heeft nog nooit positieve resultaten opgeleverd. Oorlog en andere rampen wel. Kolonisatie werd door religie begeleid. Ook in elke historische oorlog was religie de sturende macht. Hebzucht is menselijk. De uitvinding religie, hulp van boven, is het sterkste wapen voor mèèr. Menselijke wijsheid, in discussie met religie, is altijd de verliezer.

 5. Mohammed kende maar één soort dialectiek en dat was de dialectiek van het zwaard.

  • Dit soort onbeargumenteerde beweringen maakt altijd diepe indruk op mij, bevestigt de superieure westerse beschaving.

   • Of mijn uitspraak al of niet indruk op u maakt of hoe diep die indruk dan al of niet mocht zijn zal me ten enenmale aan mijn onderrug oxyderen.

 6. Waarde Gilles, ik ken trolletjes als jij eigenlijk alleen maar van een jaar of vijf terug. Vreemd toch, dat op ieder kritisch blog er altijd eentje is, die met zijn kameleonbootje tegen de vaarrichting in vaart om tegen iedreen aan te botsen in naam van het vrije verkeer. Zeg eens: worden jullie hier nu voor betaald? Want ik kan me toch niet voorstellen dat mensen het als doel hebben om in een tent rond te hangen waar niemand het met je eens is en waar jij je klaarblijkelijk ook niet echt senang voelt. Heb je niks leukers te doen in je leven?

  • Wat de lol zou zijn gelijkgestemden uit te leggen waar die gelijkgestemden al van overtuigd zijn, leg het mij eens uit.
   Ik begeef mij dus op plekken waar het zin heeft, dus bij mensen met andere ideeën, daar heeft het zin.
   Zin in de zin dat ik er mogelijk aan bijdraag dat m’n kleinkinderen nog in een leefbare wereld leven.

   • Een site als GeenStijl doet meer voor de nationale bewustwording dan uw boekenkast de u hier probeert te slijten.
    Dat u de feiten omtrent 9/11 niet aanvaardt zegt mij genoeg over uw realiteitszin.

 7. “dus bij mensen met andere ideeën, daar heeft het zin.”

  Aha, dat is het. We hebben andere ideeën, jij weet dus wat onze ideeën zijn en die verschillen van de jouwen. Laat ik nou geen flauw idee hebben wat jouw ideeën precies zijn want je gaat van links naar rechts, van hak op de tak en vragen die jouw ideeën volledig zouden kunnen blootleggen negeer je. Dát is het probleem, niet dat we andere ideeën hebben (jouw woorden).

  Ben ervan overtuigd dat je nu weer heel vaag gaat doen, of eromheen gaat lullen, of het wéér negeert. De reden waarom ik dat denk is omdat je dat tot nu toe gedaan hebt en vrees dat @D. G. Neree gelijk heeft. Je kan natuurlijk mijn ongelijk bewijzen door haarfijn uit te leggen waarin onze ideeën verschillen en waarom jouw ideeën beter zijn. Ben benieuwd.

 8. Arjen en Dick
  Ik reageer op dingen die volgens mij niet kloppen.
  Dat zie je hier.
  Dan, als jullie een idee hebben met enige concrete inhoud, dan kan ik daar op reageren.
  Beweringen over mijn realiteitszin, daar kan ik niks mee.
  Mijn realiteitszin was zodanig dat ik, na drie jaar discussie over 11 sept, de realiteit van doorgestoken kaart niet meer kon ontkennen.
  Toen vroeg ik me dus af hoe het kon dat onze bevrijder een schurkenstaat was geworden.
  Dan ontdek je dat in PNAC van AEI niet voor niets om ‘a new Pearl Harbour’ was gevraagd, dat was ook doorgestoken kaart.
  Ik lees in het verhaal van Joost hier over 11 sept dat, als dat een complot was, het van onvoorstelbare complexiteit geweest zou zijn.
  Ik denk ongeveer even complex als het Pearl Harbour complot.
  In beide gevallen waren misschien 20 mensen op de hoogte.

 9. “als jullie een idee hebben met enige concrete inhoud, dan kan ik daar op reageren”

  Je doet niet anders dan reageren dus volgens jouw zeggen hebben wij genoeg concrete ideeën en hebben er blijkbaar geen probleem mee die te delen, sterker dat is juist de bedoeling. Ik vraag naar jouw concrete ideeën, waarin ze verschillen met de onzen en waarom ze beter zouden zijn zoals je beweert. Daar geef je zoals verwacht en voorspeld geen concreet antwoord op. Wat betekent dat @D. G. Neree gelijk heeft met zijn constatering. Mij maakt het verder niet uit want dit is mijn site niet, heb het iig nog een keer geprobeerd.

 10. Kan trol Gilles niet naar een site worden gebracht waar hij meer op zijn plaats is? Naar Joop bijvoorbeeld?

  • Dick, gewoon weer niet waar.
   Iran was in de tijd van Mossadeq, die in 1953 werd vervangen door de VS marionet shah, een redelijk modern land.
   Democratisch, zo nationaliseerde Mossadeq legaal de Iraanse olie.
   VS en Britten togen naar het Haagse hof, dat verklaarde zich onbevoegd.
   Dan maar met geweld.
   Op advies van de CIA roeide de shah elke politieke oppositie uit.
   Wat overbleef was de religie, het lukte Stalin ook niet die uit te schakelen, Putin onderkent dat, hij gooide het met de kerk op een accoordje.
   De Iraanse religie verjoeg de VS marionet in 1979, en vestigde daarna uiteraard een religieuze staat.
   Als je nu door Iran reist wordt je zeer vriendelijk ontvvangen, zelfs gelovige Iraniers willen van de religieuze staat af
   Maar helaas, het is net Cuba, de VS druk maakt het de machthebbers onmogelijk het land te veranderen.

 11. De Koran is net de bijbel, iedereen kan daarin vinden wat hem of haar uitkomt.
  Naarmate vanuit het midden van het Middellandse Zee gebied oostwaarts gaat wordt de vrouwenonderdrukking erger, onafhankelijk van religie.
  Je zult dat niet doen, ‘ kom me niet aan met feiten, my mind is made up’, maar als je onderstaande boek zou lezen, het speelt inhet christelijke Griekenland van 1930 tot 1950, dan zie je dat daar toen vrouwen op het platteland niet anders werden behandeld dan even verderop op het Islamitische platteland:
  Nicholas Gage, ‘Eleni’, 1983, 1996, New York

  • Mozes, mocht hij bestaan hebben, was waarschijnlijk priester geweest in Helopolis, de stad waar een farao een monotheistisch geloof wilde vestigen, wat mislukte.
   Vermoedelijk een opstand van werkeloze priesters
   Maar je weet toch dat de hemel en de hel ook geleend is in Egypte, en Noach van het Gilgamsesh epos ?
   De christelijke wederopstanding was ook al niet nieuw, een Libanese god deed dat al heel lang elk jaar.
   Mohammed deed dus met zijn leentjebuur niets bijzonders.
   Toch was Mohammed in zijn tijd een groot vernieuwer, Reuben Levy, ‘The social structure of Islam’, London, New York, 1931, 1932, 1957, 1971

 12. Dick,
  ik snap je niet, ik probeer al tijden uit te leggen dat het westen het terrorisme helemaal zelf veroorzaakt.
  Daar sta ik bepaald niet alleen in, Anatol Lieven, toen verbonden aan het Carnegie Instituut, schreef dat al in sept 2001 in de Guardian, naar aanleiding van 11 sept.
  Lieven had toen nog niet door, of hij het nu door heeft weet ik niet, ik toen ook niet, dat 11 sept doorgestoken kaart was, om smoezen te krijgen voor de Afghanistan en Irak oorlogen.

  • @gilles
   Oké, we zijn eruit. Jij ziet het westen als de vijand en moslims/islam als slachtoffer dus zielig en de aanslagen in het westen op onschuldige mensen zijn daardoor gerechtvaardigd. Wil je er wel even aan herinneren dat de gebieden die nu islamitisch zijn daarvoor christelijk, hindoeïstisch, boeddhistisch, etc.. waren. Je kan je bijvoorbeeld vast nog wel de gigantische boeddhabeelden in a’stan herinneren die duizenden jaren geleden, ver voordat de islam überhaupt bestond, in bergen uitgehouwen waren en onlangs door moslims opgeblazen werden en dat vol trots op internet zette, net zoals hun beestachtige slachtpartijen op niet-westerlingen!! Enniewees.. wat hebben die beelden fout gedaan? Denk niet dat ik een antwoord van je wil want je spoort duidelijk niet en staat aan de andere kant van de lijn. See you at the flipside, ben klaar met je.

   • Mag ik je er even aan herinneren dat toen het christendom werd gesticht, de wereld heidens, polytheistisch, was, behalve het joodse gebied ?
    En heb je op school niet over onze beeldenstorm geleerd, gedurende de 80 jarige oorlog, die het Ottomaanse rijk, Moslims dus, voor ons won ?
    Met wat voor onderwijs ben je af gescheept ?

    • Dus de christenen zijn slachtoffer en zielig want volgens jouw redenatie zijn de religieuze veroveraars slachtoffer en zielig (ben trouwens bewust niet religieus, denk daar maar eens over na).

     Voor zover ik weet was er een verbond met de ottomanen maar we waren zeker niet onderdanig zoals jij en hebben ons dus ook niet bekeerd. De geallieerden hebben ons van de moffen bevrijd en dat is een stuk recenter, dus..?? Jij bent ziek in je hoofd, daarom is de islam jou op het lijf geschreven.

     Dit was echt het laatste wat ik aan jou besteed.. doei.. doei..

     • Wij hadden geen verbond met het Ottomaanse rijk gedurende onze 80jarige oorlog, wat de Ottomanen deden was ruzie met Philip II in de Middellandse zee.
      Dat verzwakte Philip drastisch.
      Het staat allemaal in boeken.
      Mocht je niet weten wat dat is, Youp legde het al uit ‘stapel faxen’.

 13. Dick ,het Christendom is ook een opgelegde religie of ben je vergeten dat we ooit heidens waren!
  Er zijn mensen die zeggen dat de Islam een aftreksel is van het Jodendom maar het Christendom is dat ook.
  Persoonlijk vindt ik dat alle religies die uit Israel zijn ontstaan walgelijk zijn! Israel wordt niet voor niets de moeder alle oorlogen genoemd omdat het gewoon een walgelijk land is waar alleen maar ellende uit voort komt!Marx zei ooit…….. Atheisme is de oplossing voor het Joodse probleem! maar in principe is het de oplossing voor meerdere religie,s.

 14. “of ben je vergeten dat we ooit heidens waren!”
  Ben jij vergeten dat Sinterklaas, Kerst en Pasen gekerstende feesten zijn? Sjongejonge..

  “Er zijn mensen die zeggen dat de Islam een aftreksel is van het Jodendom maar het Christendom is dat ook.”
  Die zogenaamde profeet heeft zo’n beetje alles gepikt van het joden- en christendom, ik vermoed als reactie op het Byzantium. Volgens mij is het jodendom niet in Israël ontstaan want abraham komt naar mijn weten uit het gebied dat nu irak heet. Jezus woonde idd in het gebied wat nu Israël heet maar het christendom is grootgemaakt en naar ons gebracht door de romeinen, en wat doen moslims eigenlijk met hun tempel in jeruzalem? Oh ja ze zijn slachtoffer en zielig, daarom.

  Atheïsme als antwoord op religie slaat ook nergens op want zonder god heb je geen atheïsme, snappie? Daarom ben ik Bewust Niet Religieus.

  Nog wat, we leven nu en niet in het verleden; wie gister onze vriend was hoeft dat vandaag niet meer te zijn.

 15. Voor alle duidelijkheid want er wordt weer naar zijwegen gezocht. Het probleem met de islam (in het westen) is niet dat het een religie of whatever is, de islamitische cultuur is niet verenigbaar met de westerse cultuur, dát is het probleem. De reden waarom het niet verenigbaar is komt oa door de sharia, de wetten van god waaraan niet te tornen valt en haaks staan op onze wetgevingen, normen en waarden. Omdat de koran de letterlijke woorden, in tegenstelling tot bv de bijbel, en de sharia de letterlijk wetten van god zouden zijn valt er niet te tornen aan die woorden en wetgevingen waardoor een verlichting onmogelijk is, dát is het probleem. Maar in die zandbak vind ik het allemaal prima.

 16. @gilles
  Ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij, klopt er iets niet.
  De wereld…, hahahaha, u doelt op de wereld die toen bekend was.
  De beeldenstorm, ja joh, daarmee won men het Ottomaanse rijk. Ow, vandaar Wenen, ze zaten daar gewoon lekker wat croissantjes te bakken en wilden ons wetenschap niet brengen die ons via de Italiaanse faculteiten inmiddels had bereikt.
  Hartstikke duidelijk!
  De wetenschap van die vervloekte Kopten, de oorspronkelijke bewoners van Kemet (Egypte) en hun vervloekte Al Gebra en Al Kchemie (Kemet). Brrrr het waren die kamelestaartrukker, echt waar! Vandaar dat in Egypte nog steeds de uni’s bevolkt worden door die gruwelijke Kopten.
  Iets mompelt over schoolgeld.

 17. @ Gilles
  “Huidige hetze tegen islam slaat nergens op”.
  Lees koran, hadith, sharia. Bestudeer geschiedenis islam en de praktijk in huidige islamitische landen. Op basis daarvan zou die zogenaamde hetze nog veel groter moeten zijn. Regentenklieken en media zijn ware wegkijkers en islamknuffelaars. Alleen de realisten die de islam kennen uit theorie en praktijk voeren die zogenaamde hetze. De meerderheid is helaas ( nog ) poeslief tegen de islam. Waaronder jij. Wakker worden en gaan studeren graag! Steek er maar eens wat tijd in dan zie je de feiten wellicht ook. Tenzij je door en door politiek correct en vooringenomen bent.

  • @Leo KarelJan. Bespaar uzelf de moeite. Met @gilles is geen land te bezeilen. Ikzelf heb de Koran, Hadith en Soera gelezen. Bij één van zijn onware beweringen heb ik de hele boel ge-debunked met de bijbehorende Soera’s, uitleg etc.. Er totaal niet op gereageerd, behalve dan met de dooddoener; “Maar het Christendom, blabla.” Ook dat schoffelde ik vervolgens weer onderuit met feiten. Verder komt hij met boeken geschreven in het begin van de vorige eeuw als bron. Leuk, maar me dunkt dat de tijden sindsdien wel even iets veranderd zijn! Niet alles is meer in de schoenen van het kolonialisme te schuiven. Ik weet niet wat deze persoon poogt te bereiken. Of het is een Internet-trol, óf een agiteerder. Iets anders kan ik er niet van maken. Als de nare werkelijkheid je keer op keer in het gezicht staart zou je toch zeggen dat er uiteindelijk eens ergens een lampje moet gaan branden. Maar helaas.

   • De tijden zijn inderdaad veranderd.
    Dat legde Anatol Lieven eind 2001 uit in de Guardian, het Islamitisch verzet moet wel aan de vreselijke Islam worden toegeschreven, als we serieus op hun grieven zouden ingaan zouden we zien dat die grieven zeer gerechtvaardigd zijn.
    Vandaar dat de lampjes uit blijven.

    • @gilles. Uw gedweep met de Islam is me ondertussen meer dan duidelijk. Hun grieven mogen misschien legitiem zijn, hun wandaden zijn dat zeker niet. Want wat rechtvaardigt het op de knieën dwingen en onthoofden van een 85 jarige priester voor het altaar van zijn eigen(!) kerk ten overstaan van onschuldige kerkgangers? Om maar eens één van die wandaden te noemen. Verder; zie mijn reactie onder. Nog maar eens; wat is nu uw punt?

     • Natuurlijk, wat vliegtuigjes, het woord komt van het toepasselijke woord ’tuig’, laten rondvliegen boven Islamitische gebieden, met raketjes en camera’s, met toepasselijke benamingen, Predator en Hellfire, om daarmee vanuit Virginia wat te moorden, dat is dapper.
      Dat was ook wat al weer vele jaren geleden de oud Maleisische president zei tegen westerse diplomaten ‘wie zijn nu de terroristen, de piloten die op 17 km hoogte in B 52’s, op knopjes drukken, om hun bommen te laten vallen, of degenen die hun levens geven in strijd op de grond ?’.
      Hij kreeg geen antwoord, de diplomaten liepen de zaal uit.

 18. @gilles
  “oud Maleisische president zei tegen westerse diplomaten ‘wie zijn nu de terroristen”

  Zie je wel, je zegt het weer; het westen zijn de terroristen en moslims/islam zijn het slachtoffer.

  Als ik daarnaar vraag durf je geen antwoord te geven of je ontkent het, waarom ben je zo schijnheilig? Waarom durf je niet voor je mening uit te komen en ons hardop te vertellen dat het westen volgens jou de terroristen en moslims/islam het slachtoffer zijn? Waarom ben je zo laf? Want het is onderhand overduidelijk alleen jij denkt nog steeds dat niemand het doorheeft…. hahaha…. ongelofelijk allemaal.

 19. C.R. Boxer, ´The Dutch Seaborne Empire 1600 – 1800´, London 1965, 1977
  Hoe de VOC al Moslims onderdrukte
  Winston Churchill, ‘The Story of the Malakand Field Force’, 1898, 2004, New York
  Hoe Churchill Britse genocide op Moslims toejuichte
  Alan Friedman, ‘Spider’s Web, Bush, Saddam, Thatcher and the Decade of Deceit’, London, 1993
  Hoe Bush sr Saddam financierde voor de oorlog tegen Iran
  W. Morgan Shuster, ´The strangling of Persia, Story of the European diplomacy and oriental intrigue that resulted in the denationalisation of twelve million Mohammedans’, New York, 1912
  De eerste keer dat het westen de Iraanse democratie de nek omdraaide
  Roy Mottahedeh, ‘The Mantle of the Prophet, Religion and Politics in Iran’, Oxford, 1985, 2000
  De VS coup in 1953 in Iran, weer de democratie de nek omgedraaid
  Hier laat ik het maar even bij, ik heb nog meer

  • @gilles. Leuk lijstje, maar uw punt is? Moet de hedendaagse generatie zich maar laten vernietigen omdat er 4 eeuw geleden niet zulke leuke dingen gebeurden? En als we het dan toch over geschiedenis hebben:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Barbary_slave_trade

   en:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_the_Ottoman_Empire

   Als ook:
   https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_slavery_in_the_Muslim_world

   Dus wie roeide nu eigenlijk wie uit?

   Wanneer tolerantie leidt tot de vernietiging van je land en cultuur is dat geen tolerantie maar ZELFMOORD!

   • Ik kan je niet volgen.
    De Irak oorlog kostte een miljoen Irakezen het leven, na de Golf oorlog waren er al een half miljoen Irakese kinderen omgekomen, door westerse sancties, geen medische zorg, ik zag wanhopige mails van Irakese dokters.
    Voor mij is het glashelder wie wie uitroeit.
    Die Barbarijse slavernij, kijk even bij
    http://www.everysecondcounts.eu/
    klik het bovenste rode vakje aan, het Marokkaanse verhaal.
    Als je bedoelt ‘was het nu verstandig door verwoesting ons op te zadelen met grote aantallen Moslims ?’; uit oogpunt van behouden van onze cultuur niet.
    Maat het is toch bekend dat Brussel al in 2009 plande 60 miljoen Moslims naar hier te halen, of daarbij ook de bedoeling was de W Europese culturen te vernietigen daardoor, het lijkt mij niet onwaarschijnlijk.

 20. Ik vergeet het meest vreselijke boek over het westen, hoe westerse ‘wetenschappers’ de westerse politieke wandaden goedpraten.
  Said was een Palestijn, geboren in 1930 in Jerusalem.
  Volgens Golda Meir bestond hij niet.
  Edward W. Said, ‘Culture and imperialism’, 1993, London

  • @gilles. Wij zijn uitgediscussieerd. Op elke legitieme vraag mijnerzijds komt u met boekenlijstjes, holle frasen en lege platitudes. Waarin, zoals @Dick al treffend aangeeft, een bepaalde haat tegen/naar het westen vanaf druipt. Zeker, het Westen heeft veel fouten e.d. gemaakt. Evenmin was en ben ik het eens met de oorlogen in Irak etc.. U vergeet voor het gemak dat deze dingen wel een reactie waren op. De Islam is níet vredelievend, als u de moeite zou nemen de Koran, Hadith en Soera er op na te slaan zou u dat duidelijk worden. Maar elke oprechte reactie en poging tot een diepgaand oprecht debat mijnerzijds verdwijnt in een zwart gat van deflecten en filibusteren. Ik kan net zo goed proberen mist in een zak te gaan vangen. Dat werkt ongeveer net zo goed als met u een zinnige en rationele discussie voeren gebaseerd op feiten. Gemiste kans zeg ik.

   • Ik probeer het westen van de ondergang te redden, door dat westen er op te wijzen dat zo doorgaan tot die ondergang zal leiden.
    Daarbij noem ik mijn bronnen, dat je misschien niet begrijpt wat een argument is, ik kom het vaker tegen.
    Ons onderwijs verslechterde drastisch.

 21. @gilles
  Ik begrijp u wel. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de geallieerden in WO2 ook vreselijke onmenselijke dingen gedaan hebben, de atoombommen is maar 1 dingetje.
  Echter, dat mag geen excuus zijn om dan maar te zeggen, laten we die grenzen open houden en net doen of er geen probleem is met de Islam.

  Wat we moeten leren is om ons niet meer te bemoeien met dictators door regime changes te willen als ons eigen land geen gevaar loopt. Beter een dictator dan chaos.

 22. “Ik probeer het westen van de ondergang te redden”

  Trap er niet in. Net zoals Barbera Spectre Europa vol met moslims wil laten lopen omdat Europa anders verloren zou zijn. Alsjeblieft zeg.

 23. Sjefke,Gilles heeft in een hoop dingen gelijk.
  Het terrorisme wat we vandaag zien in de westerse landen is ontstaan nadat wij hun landen kapot schoten!
  Stel iemand gooit een bom op jouw huis,je vrouw en kinderen komen om en alleen jij overleefd,wat zou jij dan doen!
  Irak is volledig kapot gemaakt en waarom eigenlijk!?Weet jij het,ik niet!Saddam Hoessein was een paar dagen voor de Golfoorlog nog aan het golfen met Bush en in ene werd besloten dat dat land kapot moest,want er moest Democratie gebracht worden maar nu 10 jaar later is het 1 grote puinhoop aldaar! Volgens jouw zal dat wel komen omdat die moslims elkaar afmaken toch!
  Libie was 1 van de welvarende landen van Afrika,er kwamen zelf grieken en Joegoslaven naar Libie om daar te werken voor een beter salaris dan in hun eigen Europese land en dan wordt in ene besloten dat dat land kapot moest en dat terwijl Khadaffi sinds jaren gematigder was geworden en begon te streven naar een vreedzame wereld,daarna kon Khadaffi rekenen op…

 24. (vervolg)steun van de westerse leiders en ook voor de media was hij niet langer het kwaad op aarde,veel van deze westerse leiders hoopten op nieuwe oliecontracten maar omdat Khadaffi de petrodollar niet langer wilde gebruiken moest die natuurlijk uit de weg geruimd worden!
  Nee,Sjefke je moet de dingen natuurlijk wel zien zoals ze zijn!

 25. @dominic. Ik denk dat u mij niet helemaal begrijpt. Wat mij betreft waren “we” (want zowel u als ik hebben er precies 0% zeggenschap in gehad!) al die oorlogen nooit begonnen. We hadden daar de boel de boel moeten laten. De manier waarop Khaddafi aan zijn einde kwam vond ik mensonterend en hartverscheurend, ongeacht wat ik al dan niet van die man vond. Ik weiger echter mee te gaan in het; “Het Westen is overal de schuld van dus moeten we ons maar gewillig laten afslachten.” Verder is het terrorisme niet iets van de laatste tijd. De Islam is een veroveringsideologie die met geweld haar zin probeert door te drijven, of u en ik dat nu leuk vinden of niet. En wij hebben het recht niet om alle verworvenheden, waar onze voorvaderen voor gevochten hebben en gestorven zijn, op een achternamiddag achteloos in de wind te gooien omwille van Linkse virtue signaling en vermeend slachtofferschap van de moslims.

 26. Een Hedendaagse Profeet: Trump is de nieuwe messias op aarde, nu kan zelfs volgens de streng orthodoxe joden de staat Israël gesticht worden.

  Mohamed: Trump de nieuwe messias? Hahaha.. laat me niet lachen, je gelooft toch niet in die sprookjesboeken en in god die een land beloofd zou hebben?!

  Een Hedendaagse Profeet: Wat wil je daarmee zeggen mohamed, dat god niet bestaat?

  Mohamed: ….Eeuuhh.. maarre.. eeuuhh.. ..pruttel.. ..pruttel.. ..ja maar.. ..ja maar.. ..eeuuhh.. ..je bent een islamofoob.. ..AA.. ..je hoofd gaat eraf.. .. dat zweer ik bij god..

 27. “De echte islam betekent vrede en leert dat wanneer gij één mens zou doden dat op hetzelfde neer zou komen als had gij de hele mensheid gedood”

  Zou me niet verbazen dat met ‘mens’ ‘ moslim’ bedoeld wordt, het zou me ook niet verbazen dat deze tekst uit de eerste openbaringen komen (mekka), die waren redelijk gematigd. Later, wanneer mohamed wat meer in de melk te brokkelen had, kwamen de latere openbaringen (medina) en die zijn niet mals, spreken de eerste openbaringen tegen en overrulen de eerste openbaringen > abrogatie.

  Jezus was een pacifist, een soort hippe. Daarentegen was mohamed een massa moordende slaven drijvende pedofiele struikrover, wat kan je daarvan verwachten?! Hij was zeg maar een anti-christ.

 28. In het Westen waar ze een minderheid zijn stellen ze zich voor als Religie van vrede met lange tenen die steeds maar weer de slachtofferrol spelen om zo hun zienswijze en gedrag in een steeds ruimere bedding te krijgen. De Westerse politieke leiders accepteren dat al te lang en steeds meer komt het veel eisende karakter van de Islam boven.

 29. Een andere Mohammed Herman H. Somers
  Dr. Psychologie Antwerpen, 1993
  Ik heb eens een artikel gelezen van professor Somers, die m.i. overtuigend aantoonde dat dat Mohammed leed aan Acromegalie. Een hormonale groeistoornis, meestal veroorzaakt door een goedaardige tumor in de hypofyse. Het beeld is passend bij de beschreven pijnen van Mohammed alsmede zijn lichamelijke kenmerken. Soms na de veertigste een extreme sexuele drift, het is bekend dat M na een normaal huwelijk begon aan veel vrouwen, daarbij ook nog gemeenschap hebben met slavinnen. Ook het beeld van visioenen, die je na afloop kunt reproduceren, zijn hoofdpijnen, zijn sterfleeftijd, zijn overmatig zweten en zijn voorliefde daarom tot geurwerken (om dit te verhullen), zijn baardgroei en nog tientallen van dat soort eigenschappen.

  • Goh een beetje hetzelfde verhaal als die filosofen die beweren dat Jesus zijn denkbeelden weeleens ontstaan kunnen zijn door woestijnwarmte en uitdroging waardoor hij als het ware ging trippen en dacht dat die Gods zoon was!
   Adolf Hitler dacht trouwens ook dat de Joden een aandoening hadden!!

   • Het frappante is dat er veel beschreven staat over zijn kwalen, hoe hij liep, maar ook bepaalde lichamelijke kenmerken, zoals bepaalde lichaamsdelen die bij hem groter zijn dan gemiddeld, zijn verandering van gedrag op bepaalde leeftijd (40), een heel patroon die naadloos past bij het syndroom. Ook hoe hij stief.
    Tegenwoordig kan het in een vroeg stadium behandeld worden, toen niet.
    De auteur is niet dom, en elke constatering staaft hij met medische voetnoten. Steeds meer mensen zien wel wat in die theorie.
    Over de kwalen van Jezus is niets bekend.

    Wel is er onderzoek gedaan naar een bepaalde hersenkwab die van belang is voor religieuze ervaringen, dus wat u aanhaalt is ook interessant.

 30. Het is duidelijk de Islam is een veelkoppige slang en de ware Islam ‘is in the eye of the beholder’, als we ons beperken tot een vreedzame religie die mensen in harmonie laat samenleven onder de strikte regels van de Sharia nemen we Saoudi-Arabie als voorbeeld dan zien we inderdaad weinig demonstraties, rebellie of oproer. We zien wel onderdrukte vrouwen die geen auto mogen rijden, jaarlijks 10-tallen executies van mensen die de Sharia niet goed hebben begrepen en vele lijfstraffen en opsluitingen voor mensen die de vrijheid van meningsuiting uit probeerden. Aan de ander kant kunnen we Islam zien als een even fanatieke als fatalistische politieke ideologie die anders denkenden de wreed de mond snoert en geen vreedzame coexistentie na streeft met andere geloven als ze eenmaal de macht en meerderheid hebben. Zie het lot van Kopten in Egypte, dat zijn de twee paspoorten waar onder Mohammed zijn Islam doctrine verspreid. In het Westen waar ze een minderheid zijn stellen ze zich voor als…

 31. Historici weten het: boeken zeggen meer over de periode waarin ze zijn geschreven dan over de periode waarover ze gaan.
  Ik ben geen Islam fan, maar ook geen katholicisme fan, en geen SGP en CU fan, maar de huidige hetze tegen de Islam slaat volgens mij nergens op.
  Dat blijkt uit een boek boek wat al in de dertiger jaren werd geschreven, en waarschijnlijk herdrukt tot het politieke klimaat omsloeg:
  Reuben Levy, ‘The social structure of Islam’, London, New York, 1931, 1932, 1957, 1971

  • Ik zie dat Moslims gewone mensen zijn, in staat tot zelfspot:
   http://www.everysecondcounts.eu/
   Het rode vakje aan de bovenkant is Marokko

 32. Er is veel onderzoek gedaan, de laatste tijd, naar hoe een gemiddelde moslim denkt over geloofsafval (moeten gedood worden), de rol van de vrouw, hoe aangekeken wordt tegen homoseksuelen, wat een ongelovige waard is. Dit soort onderzoek is gedaan door mensen die ervoor hebben doorgeleerd, en diens conclusies, ook in het westen, zijn beangstigend. Ik geloof niet dat alle geloven hetzelfde zijn. Het christendom kent het nieuwe testament, en Jezus, ook andere Godsdiensten zijn toleranter. Toen de Islam nog niet relevant is waren ze gematigder, dankzij SA en andere ultra islamitische landen, de madrassa’s van Zia ul haq is de Islam weer puur geworden, zoals het bedoeld is. Het gevolg is dat we nu wereldwijd met een levensgevaarlijke ideologie te maken hebben die in stilte wordt ondersteund door de meerderheid van moslims. Maar iedereen staat het vrij dit te ontkennen. Alleen of dat verstandig is?

  • Zodra het woord ‘ontkennen’ wordt gebruikt weet je dat feiten ontbreken, dat woord wordt gebruikt om te stellen dat er feiten zijn.
   ‘Turkije ontkent de Armeense genocide’ is een treffend voorbeeld, wie zich in de geschiedenis van het Ottomaanse rijk, en het ontstaan van Turkije heeft verdiept, weet dat er niet simpelweg een moordpartij door één partij was, dat blijkt zelfs uit het boek uit 1918 van de grote propagandist van die genocide, VS ambassadeur Morgenthau.
   Zo blijkt ook fundamentalisme geen unieke Moslim aangelegenheid te zijn:
   Gilles Kepel, ‘De wrake Gods, Christelijk, joods en Islamititisch fundamentalisme’, (La revanche de Dieu, Paris 1991), Baarn 1992