De ongemakkelijke waarheid van Wilders

Door gastauteur Herman Wijnen

‘Ken u zelve,’ stond er in de tempel geschreven, wanneer de oude Grieken bij elke moeilijke beslissing het orakel van Delphi gingen raadplegen. In de tragedie van Sophocles hoort Oedipus van het orakel dat hij zijn vader zal doden en zijn moeder zal huwen. Oedipus, onwetend over zijn ware afkomst, trekt de wijde wereld in om aan deze voorspelling te ontkomen. Tijdens zijn omzwerving echter doodt hij in een schermutseling onbewust zijn echte vader Laius, de koning van Thebe, en huwt hij later, als beloning voor het oplossen van het raadsel van de Sfinx, evenzo onbewust zijn echte moeder Jocaste, de koningin. Oedipus was onwetend over het feit dat hij als baby door zijn echte ouders te vondeling was gelegd omdat zij dezelfde voorspelling hadden vernomen: hij zou zijn vader doden en zijn moeder huwen. Oedipus, die als trotse, nieuwe koning van Thebe met een epidemie in zijn stad te maken krijgt, hoort van de ziener Tiresias dat de reden voor de epidemie de ontstemming van de goden is omdat Oedipus koning Laius heeft vermoord. Bovendien suggereert de ziener dat Oedipus tevens een vadermoordenaar en een bloedschender is. Als Oedipus uiteindelijk zich realiseert dat de ziener niet gek is, maar de waarheid heeft gesproken, steekt hij zich de ogen uit. Daarmee erkent Oedipus dat de mens blind is voor de waarheid. En dat al zijn pogingen om aan zijn lot te ontsnappen een uiting zijn van hybris, hoogmoed. Dit is een tragische levensbeschouwing en volstrekt tegengesteld aan de huidige westerse opvatting waarin de mens een vrij individu is dat zijn eigen levenslot kan bepalen. Maar hebben de oude Grieken niet een punt en is misschien onze optimistische kijk op het individu en de maakbare samenleving niet ook slechts hybris? De oude Grieken hielden ondanks hun tragisch wereldbeeld toch van het leven. Dit bewezen zij o.a. door de goden een menselijke gestalte toe te kennen. Daarmee eerden zij het menselijke bestaan.

En hoe zit het met ons? We beweren wel dat we van het leven houden en dat we genieten met volle teugen. Maar eigenlijk houden we niet zozeer van het leven zelf, maar meer van onze comfortabele capsule die we ter bescherming tegen het echte leven hebben gebouwd. De maakbare samenleving als schuilplaats tegen het grillige leven met zijn vele onzekerheden en uiteindelijke dood. Die capsule is er een van techniek en amusement, waarin problemen niet meer bestaan, alleen uitdagingen.

Wie aan deze beschermende capsule gaat peuteren, wordt als vervelend beschouwd. Wilders is zo iemand die als vervelend wordt beschouwd, omdat hij peutert aan de islam van onze consensus die een deel is van onze comfortabele capsule. We ontkennen natuurlijk niet dat er misstanden zijn in de islam, maar in tegenstelling tot Wilders zijn we van mening  dat die slechts worden veroorzaakt door misleiding en psychische verwarring. Met de islam op zich is niks mis. Deze oppervlakkige psychologisering van een veel dieper liggend probleem richt zich ook op de opvattingen van Wilders. Zo zou bijvoorbeeld de eenzaamheid van Wilders zijn beoordelingsvermogen parten spelen. Met andere woorden: Wilders is gek.

Schopenhauer was van mening dat men pas gek was als men zijn geheugen had verloren. Men kan van Wilders niet zeggen dat hij zijn geheugen kwijt is als het om de islam gaat. Dit geheugenverlies is echter wel goed merkbaar in het politiek correcte discours, dat maar al te makkelijk voorbij gaat aan de vele pogingen van de islam in het verleden om de westerse beschaving te veroveren. Dat deze oude islamitische wens, in welke vorm dan ook, vandaag de dag geen rol meer zou spelen, moet wetenschappelijk nog aangetoond worden. Wetenschappelijke bewijzen voor de aanname dat de islam wel degelijk een verborgen agenda heeft, zijn er echter genoeg. Maar zelfs een onderzoek als dat van Machteld Zee wordt als islamofoob terzijde geschoven. Deze hardnekkige ontkenning van de feiten lijkt op de hybris van Oedipus. Net als Oedipus willen we niets weten van onze geschiedenis, in ons geval die met de islam, en gaan we prat op onze huidige verworvenheden.

Oedipus sloeg zich op de borst omdat hij het raadsel van de Sfinx had opgelost, wij pochen op de VN, de NAVO, de EU. Maar ons verleden haalt ons in. We weten ons geen raad met de islam die steeds brutalere vormen aanneemt. Het echte leven sijpelt door onze beschermende capsule.

We verklaren iemand als Wilders voor gek, precies zoals Oedipus Tiresias de ziener voor gek verklaarde. Maar in werkelijkheid zijn wij het die gek zijn, omdat we aan amnesie lijden als het om de islam gaat.

De oude Grieken hadden dichters als Homerus en Sophocles die van hun wanhoop getuigden. Welke dichter zal van onze wanhoop getuigen, als de tijd komt dat wij uit wroeging ons de ogen zouden willen uitsteken?

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

12 Reacties

 1. Wat er nu in Rotterdam gebeurde is een beangstigend voorproefje van waar we (al heel wat jaren) op afstevenen.

  Misschien is bij de, niet PVV stemmende, wegkijkers iets van de getoonde haat doorgedrongen?
  Misschien is bij de, niet PVV stemmende, wegkijkers iets van de arrogantie en disrespect van de Turkse machthebbers doorgedrongen?
  Misschien is bij de, niet PVV stemmende, wegkijkers iets van de doortraptheid van die islamistische regering doorgedrongen?
  Misschien is bij de, niet PVV stemmende, wegkijkers doorgedrongen dat dit een patroon is en geen incident?

  Dringt er bij de, niet PVV stemmende, wegkijkers misschien iets door van de hypocrisie van de NL-politici, die nu een grote mond hebben maar in hun keuzes onvermijdelijk op toestanden als dit aansturen?

  Nee he?

 2. Brave Hendrik

  12 maart 2017 op 22:52

  @Toetssteen
  Ja internet scoort goed / steeds beter, maar de grote meute 40+ haalt toch echt heel veel van TV denk ik..
  Maar vertel, wat brengt u op de gedachte dat ik verdwaald zou zijn? 🙂

 3. Brave Hendrik

  12 maart 2017 op 18:14

  grote ergernis kunnen zien. Nederland slaapt na de verkiezingen straks weer vrolijk door.
  Ieder volk krijgt de regering waar ze zelf voor gestemd hebben

 4. Mooi Ken u oude Grieken met hun eeuwenoude strijd tegen de Turken Erdogan islamiseert de Turken dat is duidelijk. Maar er is ook iets anders dat de Islam helpt namelijk onze bondgenoten en hun instrument de NAVO.
  U bent Srebrenica, Kosovo vergeten, hoe Amerika vliegtuigen vol met Moslims Jihadisten uit Irak en Syrië naar Kosovo vlogen U weet dat U moet dat nog weten Vervolgens werden deze getrainde en ervaren Moslims naar Syrië stuurde om Assad te wippen.
  Gaan we eindelijk begrijpen wat er WW gebeurd
  Saddam Hoessein kreeg wapens en geld om Iran aan te vallen totdat Saddam vernam dat Amerika ook wapens naar Iran stuurde.
  Begrijpt U de Saudis, of wie dan ook betalen een zelfmoord jihadi een fortuin waarvan de hele familie, het hele dorp kan leven. Deze gehuurde zelfmoordterrorist kan zo doorlopen naar Rotterdam. Onze linkse goemensen helpen hem wel op weg

 5. Ook al lijkt wat ik nu ga schrijven misschien op een Godwin, toch denk ik dat de Tweede Wereldoorlog niet los gezien kan worden van deze problematiek. Het probleem lijkt me terug te voeren op de verschillende mogelijke interpretatie van de bekende stelling “Dit nooit weer!” De meest voor de hand lijkende bedoeling van deze stelling lijkt me de volgende:
  “Laten we waakzaam zijn, zodat zoiets nooit op nieuw kan gebeuren!” Vanuit deze optiek is het ontkennen van de Shoah een duidelijk signaal dat het weer fout dreigt te gaan. Verder zijn de NAVO en VN opgericht om veiligheid en mensenrechten beter te waarborgen.
  Een hele andere betekenis van “Dit nooit weer!” zou echter kunnen zijn:
  “Dit was zo erg dat dit ongetwijfeld nooit opnieuw zal gebeuren. Om ‘s-nachts lekker te kunnen slapen, blijven we dus eindeloos de mantra herhalen dat dit nooit opnieuw zal gebeuren. En iedereen die toch op signalen wijst dat er vergelijkbaar gevaar dreigt, die nemen we niet serieus. Of die…

 6. Erdogan bedreigt Nederland. “Jullie zullen de prijs betalen voor wat er gisteren is gebeurd”. “Jullie zijn fascisten”. Foto’s op Twitter waar jonge Turken een mes in een sinaasappel steken. Er wordt voor vanavond een Turkse “bijeenkomst” in de Schilderswijk georganiseerd, dat wordt vast erg gezellig.
  Het gaat wel lekker zo met NL. Misschien heerst er woensdag al een burgeroorlog. Kan Rutte de staat van beleg uitspreken en hoeven die verkiezingen niet meer. Er wordt op een volkomen onverantwoorde manier door politici met vuur gespeeld. Turkse jongeren, natuurlijk gevolgd door hun Marokkaanse broeders raken oververhit. Het wordt echt leuk op straat, let maar op. Mocht je woensdag niet op de PVV willen stemmen dan heb je andere keuzes, zoals VNL en FvD. Die partijen zijn ook Islam kritisch. Weg met die gevaarlijke gekken die zich onze “leiders” noemen.

 7. Best wel originele benadering van de huidige gekkigheid. Het stuk was alleen meer op z’n plaats geweest op een Joop, Volkskrant, of welk Links opinie moeras dan ook, omdat de blindheid waar hier over gesproken wordt daar heerst. Hier komen alleen verlichte geesten om hun mening te poneren.

 8. Leo KarelJan

  12 maart 2017 op 13:57

  De meerderheid van de NL kudde is dom, onwetend, laf, ruggengraatloos en lui. En zij zijn volledig vatbaar voor de politiek correcte indoctrinatie van regentenkliek en media. Wilders is de enige die wijst op de echte gevaren van de islam. Dat de islam in zijn totaliteit niet deugt. Er is geen gematigde islam!
  Bestudeer koran, hadith, sharia, de islamitische geschiedenis en de praktijken in de islamitische landen van nu. Elk mens met een beetje hersens weet dan genoeg. Behalve als je de bovenstaande eigenschappen bezit en dat doet de meerderheid van de kudde! Laffe wegkijkers en stomme geïndoctrineerde lulletjes rozenwater : meer zijn ze niet.

  • Brave Hendrik

   12 maart 2017 op 18:11

   Ik ben het in grote lijnen wel met u eens maar wat kunnen we eraan gaan doen?
   Ik ben van mening dat 40+ jaren NPO linkse indoctrinatie dodelijk geweest is voor de politiek kennis / mening van de doorsnee Nederlander. Ieder uur, iedere dag, maand en jaar altijd maar eenzelfde geluid! We hebben het met z’n allen altijd lijdzaam toegestaan. Waarom is er nooit iemand opgestaan om een tegenhanger op te richten? Geld genoeg in NL! zeker bij de vele “rechtse” personen maar deze zijn allemaal bang om buitengesloten te worden als ze het “andere geluid” gaan laten horen #eigenbelang. Daar zitten de laffe honden, de laffe wegkijkers, de grote egoïsten. Bij het geld, niet bij de gewone burger die al 40 jaar gehersenspoeld wordt en zwoegend na vaak lange werkdagen op de bank voor de TV neerploft. De NPO moet van politieke standpunten wegblijven of opgedoekt worden en een tegenhanger is brood nodig zoals we nu dagelijks tijdens de “campagne” dagelijks tot mijn en velen anderen, zeer grote…

   • Brave Hendrik

    12 maart 2017 op 18:16

    grote ergernis kunnen zien. Nederland slaapt na de verkiezingen straks weer vrolijk door.
    Ieder volk krijgt de regering waar ze zelf voor gestemd hebben

    • @Hendrik
     Het alternatief heet ‘internet’ en dat scoort heden stukken beter dan de nieuwsgaring met kleur.
     By the way, bent u niet verdwaald?