Waarom de PVV op 15 maart 2017 nog niet de grootste werd

 

Door gastauteur Dr. Gert Jan Mulder

De PVV van Geert Wilders won 5 zetels in de peilingen, maar voldeed met 20 zetels niet aan de verwachtingen van zowel PVV fans – zoals ik – als ook de grote anti PVV lobby. Vooral niet als je bedenkt dat de PVV twee jaar lang op de eerste plaats stond in de peilingen, en zelfs op 42 virtuele zetels heeft gestaan.

Velen voor mij hebben zich in korte tijd uitgelaten over de mogelijke factoren die hierbij een rol hebben gespeeld. Deze houden vooral verband met het feit dat Wilders vrij onzichtbaar was in de campagne, enerzijds uit veiligheidsoverwegingen, anderzijds uit eigen vrije keuze van de PVV leider, het feit dat de partij nog steeds geen leden partij is geworden, het gegeven dat main stream media (links) en dus anti Wilders en anti PVV is, en het feit dat de beleidsuitgangspunten en de manier waarop deze worden ingenomen en verwoord door velen ongenuanceerd worden genoemd. De uitsluiting door de meeste partijen van regeringsdeelname door de PVV, was met name van de zijde van de VVD en Rutte tactisch slim en effectief en tot slot werkte de Turkije rel enkele dagen voor de verkiezingen vooral in het voordeel van de “heldhaftige” minister president Rutte, de leider der natie.

En toch ben ik van mening dat niet de diepere oorzaken zijn waarom de PVV nog niet de grootste en meest invloedrijke partij werd deze keer, op dit moment en in de huidige context.

Naar mijn mening heeft het alles te maken met het gegeven dat de partijstandpunten op alle belangrijke dossiers nog niet ten volle door de kiezers worden begrepen. Ik kies er drie.

Het gevaar van de islam en de islamisering
In gesprekken met mensen merk ik telkens weer dat wanneer het gesprek over moslims en islam gaat, dat mijn gesprekspartners vrijwel altijd heel weinig kennis bezitten over de islam. Ze komen niet tot diepere inzichten, geloven dat het gewoon een godsdienst is en kennen doorgaans een aantal moslims waar helemaal niets mis mee is. Ze lazen nooit een boek (Marked for death, Geert Wilders, The suicide of reason, Lee Harris of Waarover men liever niet spreekt, Wim van Rooy). Kijken niet naar Youtube filmpjes van o.a. Pat Condell – en legio anderen –  keren hun hoofd af wanneer IS terroristen wandaden plegen tegen vrouwen, homo’s of andersdenkenden. Hebben nooit gehoord van de onderzoeken van prof. Koopmans (Humboldt Universiteit, Berlijn),  lezen niet de columns van professor Afshin Ellian, vinden de uiteenzettingen en analyses van professor Paul Cliteur en Syp Wynia ingewikkeld, en bleven vooralsnog hangen in de eenvoud van de platitudes van main stream media, over het geloof van de vrede, over de veronderstelde geringe omvang van radicale en echt gevaarlijke moslim terroristen en stellen zich gerust met het gegeven dat Nederland behoudens de aanslag op Theo van Gogh nog nooit werd geconfronteerd met islamitische terreur aanslagen, zoals zoveel andere landen, maar dat zelfs daar deze terreur daden doorgaans worden gezien als relatief geïsoleerde incidenten (lone wolves).

De veronderstelling dat verdergaande islamisering een bedreiging zal betekenen van de vrijheid en alles waar Nederland voor staat, zoals verwoord door Geert Wilders, delen ze nog niet. Begrijpen het nog niet. Zien het nog niet.

Daarom begrijpen en delen ze ook de voorgestelde maatregelen, zoals het sluiten van moskeeën, het sluiten van grenzen voor moslim immigranten of het verbieden van de verkoop van de koran niet.

Nexit, of het vaarwel zeggen tegen de EU
Jarenlang werd mensen voorgehouden dat integratie van Nederland met en in EU verband alleen positief was voor ons land, gelet op de open economie, gegeven de globalisering, gelet op het feit dat 1,5 miljoen mensen hun dagelijkse boterham verdienen met de handel met andere EU landen, dat wij de problemen en uitdagingen op het terrein van klimaatverandering, terreurbestrijding, economische samenwerking en integratie en immigratie problematiek niet kunnen oplossen op eigen kracht en afhankelijk zijn van samenwerking met andere landen en dat daarvoor de EU de geëigende organisatie is.

Het begrip en de noodzaak van soevereiniteit (zelfbeschikking) voor een natie/land of een verondersteld gebrek aan democratisch gehalte van de EU en haar besluitvorming is de meeste mensen te vaag. Te abstract. De volksvertegenwoordigers in het EU parlement zijn toch allemaal democratisch gekozen, dus wat zeur je dan?

De bezwaren van onder andere de PVV met betrekking tot de EU en het verlies van soevereiniteit, waarbij wij niet langer zelf kunnen beslissen over wie er toegelaten wordt en wie niet, het economisch beleid, begrotingsbeleid en pensioenwetgeving zijn voor heel veel mensen “de ver van mijn bed show”.

De toekomstige gevolgen van een onvermijdelijke voortgaande politieke Europese integratie, voortgaand verlies van rechten op zelfbeschikking, onophoudelijke oplopende financieringslasten van de unie (o.a. door Brexit), de transferunie, waarbij de rijkere landen zoals Nederland en Duitsland steeds meer bijdragen aan de welvaart van de armere landen, zowel in het zuidelijke deel van Europa als ook in het oostelijke deel (inclusief Oekraïne), wordt onvoldoende gevoeld en begrepen.

De Euro
De PVV bepleitte al in februari 2012 voor het uittreden van Nederland uit de muntunie en een terugkeer naar de gulden. Dat voorstel werd toen niet begrepen, niet gevolgd, en hevig bekritiseerd door het overgrote deel van de bevolking en ‘experts’. Wij hadden alleen maar baat bij de gezamenlijke munt: geen moeilijke wisselkoersen meer, goede en eenvoudige prijsvergelijkingen van producten en diensten, een solidair en robuust financieel systeem met een sterke onafhankelijke Europese Centrale Bank, betere controle op de banken via stresstest een verbeterend Europees toezicht, een bankenunie waardoor de mogelijke toekomstige kosten aan sanering van banken gezamenlijk kon worden opgevangen, de totstandkoming van o.a. het Europese Stabilisatie Mechanisme.

Het argument van de PVV was en is dat uittreding uit de muntunie weliswaar veel geld gaat kosten, maar dat langer in de unie blijven ons straks heel veel meer geld zou gaan kosten. Het probleem is complex, en de oplossingen zonder twijfel nog veel complexer. Onzeker bovendien.

Conclusie
De standpunten van de PVV op onder andere de bovenstaande drie uiterst belangrijke thema’s worden door het overgrote deel van de Nederlandse kiezers niet of tenminste onvoldoende begrepen en gedeeld. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de PVV van Geert Wilders er vooralsnog onvoldoende in is geslaagd om deze standpunten te verdedigen en uit te dragen om een grotere benodigde schare Nederlandse kiezers achter de PVV te krijgen. Om regeringsverantwoordelijkheid te kunnen gaan dragen zijn onder de huidige politieke verhoudingen wellicht wel 50 zetels benodigd.

Mijn mening is echter dat in de huidige context dit onbegonnen werk is.

Het is godsonmogelijk voor de PVV om dit op eigen kracht te doen. Ze zouden het wellicht beter en overtuigender hebben kunnen doen, kiezen voor een geleidelijker aanpak, zoeken naar verbinding en compromissen, door het inzetten van andere mensen, die het anders en nog beter zouden kunnen uitleggen of verdedigen.

Ik geloof daar zelf niet in en voorspel dat het gelijk van de PVV als vanzelf naar hen toekomt. Dat veranderende omstandigheden zal leiden tot voortschrijdend inzicht onder de Nederlandse kiezers (en de andere politieke partijen) en ik moedig de nieuwe PVV Tweede Kamer fractie onder leiding van Geert Wilders van harte aan om te volharden in haar visie, in de beleidsuitgangspunten en in de voor haar geldende principes.

Het komt als vanzelf naar u toe. Het is onafwendbaar.

Avanti, siempre avanti

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

67 Reacties

 1. Wat mij betreft zou Wilders eens bij Putin op bezoek moeten gaan .

  This is what Vladimir Putin said about “refugees” in 2013:
  ‘In Russia live Russians. Any minority, from anywhere, if it wants to live in Russia, to work and eat in Russia, should speak Russian, and should respect the Russian laws. If they prefer Shari’ya Law, then we advise them to go to those places where that’s the state law. Russia does not need minorities. Minorities need Russia, and we will not grant them special privileges, or try to change our laws to fit their desires,
  no matter how loud they yell ‘discrimination’. We better learn from the suicides of America, England, Holland and France, if we are to survive as a nation. The Russian customs and traditions are not compatible with the lack of culture or the primitive ways of most minorities. When this honorable
  legislative body thinks of creating new laws, it should have in mind thenational interest first, observing that the minorities are not…

 2. Trump weigert de hand van Merkel, die haar volk in het verderf heeft gestort:
  https://ejbron.wordpress.com/2017/03/17/great-trump-weigert-merkel-een-hand-te-geven/

  Ook toen journalisten riepen, Handshake Handshake bleef hij stuurs voor zich uitkijken.

  Dit gaan de media en Gutmenschen niet leuk vinden.
  Ik ben blij dat er nog leiders zijn die solidair zijn met het volk die vertrapt wordt door multinationals, wergeversorganisaties en hun handlangers, de politici. Onze kinderen zullen donkere tijden meemaken met een vijfde colonne, en dat hebben ze te danken aan de huidige leiders en de leugenmedia.

  • Geheel mee eens, speciaal wat betreft die laatste zin.
   Update van een weekje terrorisme in Frankrijk. Het valt op dat het weer allemaal “verwarde mannen” waren. De woorden islam, moslim en nu ook terrorisme schijnen te worden vermeden: Bom pakketjes in Parijs, een schietpartij op een school in het zuiden, vader en zoon werd de keel afgesneden en vandaag een “verwarde man” die op het vliegveld van Parijs werd neergeschoten. Dit was dus een rustig weekje in Frankrijk. Leuke wereld die wij onze kinderen achterlaten. Gelukkig hebben we Jesse Klaver nog die ons gerust stelt door te roepen dat het allemaal prachtig is en er nog veel meer van dit soort ellende bij moet komen. De walgelijk egocentrische psychopaat.

   • Sint Nicolaas

    20 maart 2017 op 12:01

    Beste Cale, dit gaat allemaal nog veel erger worden. Waarom ? Mevrouw Schippers van de VVD praat vandaag met de lijsttrekkers nav. de uitslag van de verkiezingen van vorige week. Ons aller Mark de liegebeest heeft al te kennen gegeven dat hij wil regeren met CDA en D66 ( een vierde nog nader te bepalen ) en dat hij de PVV uitgesloten heeft. Meneer de arrogantie zelf zet dus zonder blikken of blozen de tweede partij van Nederland EN zijn kiezers bij het grof vuil. Deze arrogantie is wel ZO stuitend en zal de woede onder rechts nog verder aanwakkeren. Wie denkt deze bedrieger wel dat hij is ? Het NL electoraat is werkelijk van de pot gerukt met zo’n uitslag.

    • Sint Nicolaas

     20 maart 2017 op 12:16

     Stel voor dat Groen (s)links er bij komt, nou dan zijn we mooi in de aap gelogeerd. Deze milieumaffioso en baardapenknuffelaars zullen er wel voor zorgen dat de lijst met “islamitische incidenten” kilometers lang wordt maar steevast onder het tapijt gefrommeld zal worden. Vice premier Pechtold ? Mijn god, je moet er niet aan denken ! Hef NL dan gelijk maar op en draag het laatste restje zieligheid en gekrenkte trots dan ook maar over aan de €urofascisten in Brussel. Het eerste land dat finaal voor de €uro/islamitische bijl gaat. Oh wat zal die gifbeker waar Sjefke het over had smerig smaken en de dood zal langzaam en zeer pijnlijk worden.

     • @Sint Nicolaas. Vandaag: PvdA wil zich opheffen en opgaan in Groen Stinkt zodat deze als 2e partij in het nieuw te vormen kabinet komt. Wat een volksverlakkerij! Wat een hybris! Mensen hebben niet op de PvdA gestemd, sterker nog; ze zijn compleet weg gevaagd omdat Nederland wel klaar is met thee drinken gedogen. De PVV ís de 2e partij en wordt gewoon genegeerd. Al die mensen die gestemd hebben worden dus als niet ter zake doend opzij gezet. Democratie? In dit land? Laat me niet lachen zeg. Groen Links is een heel eng clubje met nóg engere denkbeelden! Oud Rara terroristen etc., ze zitten allemaal in GL of zijn er dicht mee verweven. Dat zoveel mensen op Klavertje 4 hebben gestemd geeft wel aan hóe slecht men in dit land geïnformeerd is. Maar zoals ik al zei; NL heeft zelf die gifbeker aan de borst gedrukt, nu mogen ze hem ook helemaal leeg drinken.

 3. @Sint Nicolaas. Deel 2. En zoals u al zo treffend aangaf; degenen die nog wel over goed boerenverstand in hun hersenpan beschikken worden mee gesleurd in deze abyss. Dat is het nog het meest trieste. Zij worden voor een voldongen feit geplaatst en moeten machteloos toezien hoe dit eens zo mooie land het zwarte gat van de Middeleeuwen terug in gesleurd wordt. En dan zul je die special snowflakes en genderneutrale LutserTs nog eens horen piepen. Want in het nieuwe Kalifaat aan de Noordzee is geen plaats voor hen en zullen zij één van de 1e slachtoffers zijn!

 4. Dat die Klaver geen populist genoemd wordt, dat verbaast mij zeer. Want het zijn holle en loze beloften die uit zijn mond komen.
  Dit is de man die heel vruchtbare grond wil veranderen in moerassen.
  De ambtenaar die geen flauw idee heeft van het ondernemerschap; die populistisch ‘economisme’ tot vijand heeft verklaard. Maar die al zijn cadeautjes en zijn salaris alleen maar kan betalen, vanwege al die ondernemers. Zo iemand is een ramp voor het land. Een Droomkoninkje. Geld afnemen van werkende mensen, daar zijn dezulken goed in.

 5. Sint Nicolaas

  21 maart 2017 op 09:32

  Welnu Sjefke, wat Sint reeds eerder plempte en vreesde dreigt bewaarheid te worden. Dat melkbekkie Klaver gaat praten vandaag met marionetje Schippers. Ik zeg marionetje want zij “onderzoekt” helemaal geen ene reet. Zij handelt slechts in opdrachtt van de grote Pinokkio die een (s)links rampenkabinet in elkaar probeert te timmeren om de grote winnaars ( Rechts ! ) buiten de deur te houden. Rutte is een arrogante melkmuil die een kleine 2 miljoen kiezers keihard negeert en bij het grof vuil zet. Hij, met een D in de naam van de partij. Nepdemocraten en liberalen zijn het. Haal die D er maar uit en zet er een V voor verraders voor in de plaats. Wat een schandelijke vertoning en weer schijt het zooitje op het electoraat. Zei het al eerder : Als de stemmen binnen zijn dan is het HAHA ! Gefopt !

 6. Half nieuws dat geen eigen leven moet gaan leiden.
  Trump heeft mevrouw wel degelijk met een handdruk begroet. Maar in die speciale setting is hij niet de man om schijnheilig te gaan doen omdat het journaille dat wil.
  De berichtgeving omtrent Trump is zelden volledig; tendentieuze, halve waarheden vaak.
  Erdogan, dat is pas erg. Een NAVO partner die zulke taal uitslaat. Die Nederlandse Turken duidelijk als eigen troepen beschouwt. Die grof liegt om zijn anti-Nederland punt te maken. Zoveel agressie van een politiek leider is ongehoord!

 7. Zal wel vloeken in de kerk zijn maar Wilders is voor een groot deel schuld aan de kleine winst. Aan de andere kant, we zien in de peilingen ALTIJD dat de PVV een paar maanden eerder heel hoog staat en dan als de dag daar is valt het tegen. Bewust?
  Er moeten meer PVV mensen voor de camera verschijnen, in spelletjes shows enz.
  Want pas dan zien kijkers dat een PVV politicus een gewoon mens is en niet een vermeend monster. Iemand heel dicht bij Wilders zei mij in een persoonlijk gesprek op een vraag over KUZU hoe hij het deed als politicus het volgende. ” Waardeloos” .
  Dan had je op dat moment toch een verkeerd inschattingsvermogen.
  Ik kan de man niet uitstaan maar hij weet wat hij wil en komt er ook. Dan ben je een politieke vakman. (Azarkan zal wel zetelroof plegen)
  Er moet nu een ledenpartij komen, dan zal de rest van de partijen de PVV eerder accepteren, er komt dan meer geld binnen en dat is broodnodig.

  • Andre van Delft

   18 maart 2017 op 02:01

   Er moet minstens 1 niet-ledenpartij zijn als de PVV die niet het gevaar loopt om door politiek-correcte infiltranten naar links af te drijven.

   Maar een ledenpartij die veel waarden deelt met de PVV zou een goed idee zijn. Zo’n ledenpartij is er gelukkig al: Forum voor Democratie. Daar kan je je ideeën inbrengen. PVV en FvD houden elkaar scherp!

 8. Wilders heeft wel eens uitgelegd waarom hij bang is voor een ledenpartij. De reden is dat dit figuren aantrekt met grote geldingsdrang. Kijk maar eens hoe er ingebeukt werd op een integere politicus zoals Mat Herben, je kunt het niet met hem eens zijn maar zoals er tegen hem tekeer gegaan werd op diverse ‘Fortuyn’ fora was walgelijk.
  De BVD zou destijds, zo heb ik regelmatig gelezen maar misschien weet Joost hier meer van, mollen op de centrum partij afgestuurd die chaos moesten creëren. Op een andere manier, en dat is zeker, hebben ze ook een pseudo comministische partij laten oprichten om zo gevaarlijke elementen onder controle te houden, de vader van Theo van Gogh heeft daar wel eens een boekje over open gedaan.
  Maar er is nu een alternatief, FVD. Wellicht kunnen ze samen optrekken, ieder met een eigen strategie.

  • Koffij ……Mat Herben blijkt de Judas binnen de LPF .
   Dankzij Mat Herben , die uit het niets de leiding naar zich toetrok , hebben wij de JSF . Geruchten doen de ronde dat Mat Herben een flinke bonus heeft ontvangen . Na bewezen diensten is Mat Herben van het politieke toneel verdwenen . Is zeker van zijn bonus aan het genieten .

 9. Een ander belangrijk punt is mijn inziens het onderwijs. Veel kinderen komen links geindoctrineerd van school af. Bij de scholierenverkizing waren GL en D66 de grootste partijen, bij elkaar goed voor zo’n 40%.

  • Politieke voorkeur wordt op die leeftijd nog altijd grotendeels door de ouders beïnvloed hoor 😉

 10. Laten wij om te beginnen ons niet laten misleiden door de NOS/RTL/MSM .
  Rutte mag dan als winnaar worden uitgeroepen omdat zijn partij de grootste is maar zijn kabinet verliest 37 zetels.
  (Dit zou zomaar een record kunnen zijn voor een regering).
  Daarmee heeft Nederland in ieder geval dit kabinet afgeserveerd.

  • PVV is wel de tweede (!) partij in de Kamer. Ik kan mij niet heugen dat een tweede partij volledig genegeerd werd bij een formatie; maar de NOS liet bij het poppetjes spel de PVV steeds buiten beschouwing.

 11. ….Hoe kan de islamisering gestopt worden?
  Wat dacht u van: grenzen dicht. Emmigratiestop uit Moslim landen. Criminele buitenlanders met 2 paspoorten de nederlandse pas afpakken en het land uitzetten.
  Moskeeen dicht om verdere haatverspreiding en geld inzamelen voor Jihadstrijders te voorkomen.
  Koran verbieden. Niet bij die mensen thuis maar in openbare ruimtes, zoals op scholen, politiebureaus en de verkoop ervan.

  Ook over andere themas als ontwikkelingshulp en subsidies, windmolens (klimaatgekte)Nexit en terug naar de Gulden. is Geert heel duidelijk geweest.

  Zo ook: Subsudiestop voor de NPO.
  Minder ambtenarij: 2e kamer halveren (75 man)

  Ik kan nog even doorgaan maar kennelijk hebben velen mensen in Nederland echt niet de moeite genoemen de afgelopen 12 jaar naar Wilders te luisteren.
  Wat er dan overblijft? Minder, minder Marokkanen. En alleen dat.
  Hoe lui kun je zijn als volk?

  • Observer59……”vluchtelingen” is Big Business .
   De PVV heeft te weinig programma punten om kiezers bij andere partijen weg te trekken . Wilders richt zich teveel op de Islamisering . Heeft te weinig over de zorg , de stijgende huren enz enz . Ben het op vele punten eens met wat Wilders allemaal roept mbt de instroom van nieuwkomers , maar voor mij is het nog niet genoeg om op de PVV te stemmen . Verder nog het probleem bij de PVV , de onzichtbaarheid van andere PVV-ers .

 12. Die andere aanpak komt van het FvD, en zal ook de PVV dwingen de koers bij te stellen en effectiever te worden in de kennis overdracht naar de bevolking.
  Van de gelijkgeschakelde pers behoeven we niets te verwachten, de eis tot het afbouwen van PvdA posities bij de staatsomroep zou effectiever kunnen zijn, met 9 zetels 100% van de politieke meningsshows, dat zal zelfs de vvd te ver gaan.
  Belangrijkste troef blijft internet, weliswaar bedreigd door Brusselse censuur.

 13. “Waarom de PVV op 15 maart 2017 nog niet de grootste werd”

  Ik geloof niet dat wij in Nederland heilig zijn en ons buiten het wereldgebeuren houden, dus niets is ons vreemd. In Nederland is het zelfs mogelijk dat een politieke partij, die tot vijf keer aan toe de ‘prijs’ voor de minst integere politieke partij wint, de grootste partij van Nederland is geworden. Daarom verbaast mij de onderstaande Twitter berichten ook niet!

  https://twitter.com/Kidefrian/status/842405105404153856

 14. Leo KarelJan

  17 maart 2017 op 15:19

  Er wordt hier toch iets over het hoofd gezien: dat de meerderheid van de NL kudde geen kennis heeft van isla, EUSSR en euro is juist. maar dat ligt niet aan Wilders. Dat ligt aan de meerderheid van de kudde: luiheid, domheid, onwetendheid, lafheid en ruggengraatloosheid kenmerken deze meerderheid. Men is te lui om zich ook maar een uurtje in bepaalde problemen te verdiepen. Liever hangt men aan de buis bij indoctrinatoren als Pauw, Van Nieuwkerk, Tan en Jinek. Men laat zich vergiftigen door hun op niets gebaseerde stomme clichés van multikul en politieke correctheid. Het zijn allemaal zakken gebakken lucht, maar de kudde heeft het niet door.
  De politiek correcte dictatuur en de politiek correcte indoctrinatie kunnen winnen door die domheid, luiheid en lafheid! Ze zullen hun verdiende straf niet ontlopen.

 15. De antipathie tegenover de PVV en Geert Wilders is gigantisch te noemen. Hij is de duivel met zijn volgelingen. Als je Joop.NL leest en de reacties geloof je je ogen niet. In mijn ogen is Geert Wilders de enige echte held in dit land. En dat al meer dan 10 jaar. Zelfs zijn beveiliging wordt beschimpt alsof hij zelf zijn eigen levensgevaar uitbuit. Laconiek alsof hij een nep voetbal overtreding uitbuit door kermend op het gras ligt te rollebollen. Niets gaat de links radicale meute te ver om hem te demoniseren. Hij blijft de ongewenste klokkenluider die zijn eigen nest bevuild in hun ogen. Nederland was toch een vrij en tolerant land? dus waarom kiest men voor een rechtse neonazi populist vraagt het buitenland zich af. Gretig gevoed door onze MSM en politieke tegenstanders. Hopelijk gaat daar verandering in komen voordat het te laat is…

  • De mensen zijn gebiologeerd door de MSM, zij willen liever sprookjes horen dan de harde waarheid.

   De afgelopen decennia hebben we bij de elite de Erdogan ontkenners gehad. Hij heeft altijd gezegd: Democratie is als een trein, eenmaal op de plaats van bestemming stap je uit. Hij heeft ook altijd gezegd dat de islamieten in Europa een vijfde colonne is voor de islam. Pas nu schrijft de media over het teken dat hij veelvuldig maakte, met de vier vingers, wat betekent Sharia is mijn grondwet, ik wil sterven voor Allah en nog 2 van die fraaie stellingen.
   Als iemand dat soort dingen roept kun je hem maar beter serieus nemen. Maar onder druk van Europa moest Turkije de seculiere wetten afschaffen, want dan zou er vrijheid van Godsdienst zijn. De EU is daarom de architect van het toekomstige theocratische Turkije, alleen maar omdat ze niet wilden horen of zien. Ze wilden de waarheid niet kennen.

 16. Persoonlijk denk ik dat het “finito” is met Wilders.
  Veel mensen hebben op hem gestemd en wéér waren er obstakels.
  Slechte (zo niet geen) campagne.
  Voeg daarbij het constante “bashen” in de MSM en hij zal geen schijn van kans blijven maken.
  Uiteindelijk schieten we er ook met het cordon sanitair weinig mee op.
  Beter geeft ie het stokje over aan Bosma.
  Jammer voor zijn inzet etc. maar hij heeft het bij velen ook verknald.
  Velen zullen het nu met hem hebben gehad. Ik denk dat we misschien mogelijk wel met een opgezet “zoethoudertje” te maken hebben. Alhoewel daar grote vraagtekens bij zijn te zetten. (Doe ikzelf maar alvast)…
  FvD gaat een hele grote worden indien Baudet en Hiddema het goed met elkaar blijven vinden….
  Een fatsoenlijk Wilders alternatief voor velen.

  • Er is geen enkel bewijs of vooruitzicht dat Bosma of wie dan ook minder gedemoniseerd wordt door politieke tegenstanders.
   Ook Baudet zal als die wat groter wordt de strontkar over zich heen krijgen. Wat er aan Wilders onfatsoenlijk is zie ik niet. Integendeel zelfs, ik vind hem nog veel te ingetogen. Liever zag ik bijvoorbeeld in dit land maar 10 miljoen inwoners en 0 moslims om maar wat te noemen. We hadden hier al genoeg religie in dit land wat juist aan het veranderen was ten goede. Geen enkele behoefte aan nog meer achterlijke geloofsfanaten welke de tijd honderden jaren terug zet in dit land.

   • De acceptatiegrens van Bosma ligt (in doorsnee genomen ) een stuk hoger…(denk ik).
    Er zijn nogal wat mensen die momenteel erg veel moeite hebben met de persoon Wilders (denk aan kopvoddentax etc.)
    Zaken moeten natuurlijk benoemd worden maar het blijft natuurlijk óók voor veel onnozelen; C’ est le ton qui fait la musique.
    Wij gaan nog veel rotte vruchten plukken van het zeer slechte onderwijs heden ten dagen en het dom houden van de bevolking door MSM etc.

 17. Andre van Delft

  18 maart 2017 op 02:09

  Thierry Baudet gaat de halve strontkar over zich heen krijgen, die tot nu toe alleen over Geert Wilders kwam. Ieder de helft dus; links kan de strontproductie niet opvoeren. Baudet en Wilders zijn beide sterke persoonlijkheden dus dat kunnen ze wel aan.
  Het verschil van 1 naar 2 is in deze context groot. De zetels voor FvD maken een groot verschil.

 18. Stel dat er verkiezingen waren geweest tijdens alle aanslagen in Parijs en aanrandingen in Duitsland plus daarbij de wetenschap dat jihadstrijders gewoon vanuit België overal naar toe konden gaan wat zelfs de media toe gaat schrijven aan kardinale inschattingsfouten van Rutte en consorten. Stel dat de 100.000 moslims in dit land amok gaan maken met een burgeroorlog en niemand meer veilig thuis zit.

  Dan wordt er een andere risico analyse gemaakt en dwingt de nood tot keiharde maatregels. Met een afrekening voor alle beleidsbepalers die gefaald hebben.
  Blijkbaar blijft de islam een ver van mijn bedshow zolang de eigen straat niet rood kleurt van het bloed. Een logische menselijk reactie omdat je anders knettergek wordt van de spanning en angst. Dus men verdringt het. Als Wilders de cijfers benoemt weet iedereen dat hij de keiharde waarheid zegt. Maar de waarheid kunnen de meeste mensen niet aan. Men kiest liever voor de positieve praatjes van de glimlachende altijd opgewekte…

  • vervolg: Men kiest liever voor de positieve praatjes van de glimlachende altijd opgewekte leider. Niets aan de hand mensen gewoon doorgaan met feestvieren….. Behalve met het klimaat, maar dan kan je de planeet redden en ben je een goedmens. Net als “kwetsbare” moslims beschermen tegen de vreselijke racist. Of neushoorns tegen stropers.

 19. Grotendeels eens met de schrijver!
  Mensen maken een risico analyse en blijven vrij behoudend zolang de nood nog niet te hoog is. Daarnaast kleeft de brenger van slecht nieuws aan Geert hangen en er mag wel wat positivisme bij komen zoals Fvd Baudet uitdraagt. Overigens regeert Geert langs de zijlijn omdat men zijn richting langzaam maar zeker opschuift. Klaver is een oprisping van jeugd die na een tijdje de werkelijkheid leren kennen en dan weer anders gaan stemmen. Er kan wel wat meer aan verbinding en de media gedaan worden omdat je toch een coalitie moet maken. Niemand heeft het er over, maar een combinatie met de PVV als tweede partij van dit land zou altijd mogelijk moeten zijn.

 20. Mahomed de Eerste

  17 maart 2017 op 12:21

  Domheid en vooral onverschilligheid. Als je bedenkt dat voor de meeste NL’ers zelfs het lezen van dit (overigens voortreffelijk geschreven) artikel al tegenstaat, laat staan het lezen van een boek of de koran… .

  • Conservatief

   17 maart 2017 op 12:48

   Inderdaad, elk urgentiegevoel ontbreekt bij zovele Nederlanders. Ze zitten liever met de kop in de reisgids en luisteren naar het triviale gekeuvel van BN’ers op tv. Verder stijgen veel huizenprijzen weer, dus dan gaat alles “goed”. Probleem is dus dat veel mensen liever consumptief denken en doen, dan productief. De bedreigingen voor hun bestaan, zoals door Dr. Gert Jan Mulder beschreven, ontgaan hen omdat die “niet leuk” zijn om je mee bezig te houden en inspanning vergen om te begrijpen en naar te handelen.

 21. @Mohamed de Eerste. In tegenstelling tot het merendeel van de Ndrlanders heb ik wél de moeite genomen me te verdiepen in de Koran, Hadith en Soera. Wat je daar in leest stemt niet erg tot hoop. Of vrolijkheid for that matter. En boeken vreet ik zo’n beetje. Maar de meesten kunnen niet verder denken als de volgende aflevering van GTST of “Voices of…” En dat zal ze nog lelijk gaan opbreken. Als ze het uiteindelijk door gaan krijgen zal het vele malen te laat zijn….

 22. Het klopt wat deze auteur zegt. Tijdens lunchgesprekken blijkt dat mensen niet snappen waarom we zoveel geld verliezen door het ECB beleid, m.b.t. de pensioenen. Ze denken dat Wilders een racist is, maar als je vraagt of ze zich wel eens verdiept hebben in de islam dan geven ze niet thuis, en hebben ze het over: ‘Vroeger waren wij ook geloofsfanaten’ of woorden van gelijke strekking.
  Een enkeling snapt het wel, die leest de alternatieve media.
  Ik denk dat de meeste mensen wel voelen dat er wat loos is, maar het gewoon niet willen weten. Dezelfde reflexen zie je bij politiek incorrect onderzoek, zoals de enorme keerzijde van het niet meer doormaken van kinderziekten, het staat wel in wetenschappelijke artikelen maar men wil het liever niet weten, of bijvoorbeeld de ontdekking dat de Russen vlak voor WO2 wel degelijk een aanval plande op West Europa, operatie Groza. Het zet de wereld op zijn kop. Daarom sluiten we onze ogen.

  • Conservatief

   17 maart 2017 op 13:04

   Dat ‘Vroeger waren wij ook geloofsfanaten’ is inderdaad een enorme drogreden die helaas nogal breed leeft. Logisch denken is blijkbaar niet voor iedereen weggelegd. Want: dat geloofsfanatisme moest toch de wereld uit? Daar is de afgelopen decennia mee afgerekend – al was het christendom allang verwaterd toen links er een grote mond tegen opzette. Nu komt fanatisme terug met de islam en in plaats van dat mensen consistent ook daar TEGEN zijn, praten ze het goed onder verwijzing nota bene naar vroeger. Dus waar ze vroeger tegen waren, wordt nu als pseudo-argument gebruikt om hetzelfde fanatisme goed te praten. Zo wordt nieuwe islamfanaten de hand boven het hoofd gehouden en krijgen de allang achter de gordijnen teruggetrokken christenen nog een trap na. Het is een vorm van lafheid.

 23. Nu ben ik het over de mislukte integratie met je eens maar je analyse over moslimterreur, één woord – twee zelfstandige naamwoorden moeten in het Nederlands aan elkaar, had ik meer verwacht.

  Iemand die durft te overwegen dat de mh17 door Oekraïne is neergeschoten die weet waarschijnlijk dat de drie wolkenkrabbers in New York door de Amerikanen zelf zijn opgeblazen. Dan is het een kleine stap om de bewijzen te vinden, want niet gehinderd door cognitieve dissonantie zoals de meeste Westerlingen, dat vrijwel alle internationale terreur op het conto van de Westerse geheime diensten geschreven kan worden. Doe dat dan ook, nu is het verhaal eenzijdig.

  Over soevereiniteit
  Door de afluisterpraktijken van met name de nsa is vrijwel elke politicus chantabel geworden. Merkel en Hollande zijn hun macht kwijt, ook Rutte is niet meer dan een vazal, waarbij de mh17-doofpot het sprekende voorbeeld is.

  • Tim Pietersen

   17 maart 2017 op 13:25

   @ nils ja de oorlog tegen terrorisme is voor een belnagrijk deel aangestuurd door veiligheidsdiensten maar dat neemt niet weg dat de islam gruwelijk is en per zwaard verpspreid is met 100 derden millioenen slachtoffers https://i.ytimg.com/vi/oYvZxSpz42I/hqdefault.jpg

   ook de ratio kruistochten (welke reactie was op invasies) ten opzichte van moslim aanvallen was 1-50 beetje zoals verkrachtingen blank op zwart en zwart op blank…………….

   voor de islam ben jij een niet sektelid die gestenigd mag worden

   linkse mensen gedragen zich volgens het stockholm syndroom ten opzichte van de islam, bestudeer de islam zou ik zeggen

 24. Het gelijk van de PVV zal inderdaad vanzelf blijken. Want met de toename van de aantallen moslims en hun infrastructuur van moskeeën en andere islamitische instellingen, groeit de agressie jegens andersdenkenden, groeit de terreur, het eisen, de intimidatie, de georganiseerde misdaad, de achterlijkheid, de beschuldigingen, de tegenstelling, segregatie en polarisatie. Ik vrees alleen dat het een dermate geleidelijk proces is, dat er een gewenning zal optreden. En dat mensen misschien pas wakker worden, als bijvoorbeeld islamkritiek verboden wordt, of als je kinderen op school verplicht worden koranverzen uit het hoofd te leren, of als je merkt dat in je supermarkt alles halal is, of als je dochter maandenlang ontvoerd en groepsverkracht is en de politie er nauwelijks aandacht aan besteed, of als je verplicht bent te verhuizen als vlakbij waar je woont een moskee wordt gebouwd en je geacht wordt plaats te maken voor moslims, enzovoort. Wanneer worden mensen wakker eigenlijk? Wanneer…

 25. Islaam is het grootste Kwaad den Menschheid ooit overkoomen.

  Linksch kun je den ondergang van Nederlant nauwelijks verwijten, daarvoor moet men over voldoende vernuft en snuggerheid beschikken.
  De liberaalen bevolken het Trojaansche paard. Pinocchio Rutte heeft den dubbelen tong des muzelmans beloond met een dubbel paspoort. Dat hoogverraad behoort den hoogsten prijs te kennen.
  Voor het oorlogstribunaal met dien verrader.

 26. Het multiculturalisme is inmiddels zo ingeburgerd dat bijna iedereen denkt dat het zo hoort. Om de multicul ongedaan te maken is dus heel veel overtuigingskracht nodig. Links heeft in het verleden altijd psychisch geweld gebruikt als middel om de mensen van hun nieuwe “ideeen” te overtuigen. Volgens mij is psychisch geweld ook nu de enige manier om mensen weer tot bezinning te brengen. Er moet dus meer wetenschappelijk onderzoek gedaan worden naar hoe links het effectiefst kan worden gedemoniseerd, gestigmatiseerd, en geintimideerd.

 27. Goed artikel!
  Dat velen weglopen voor de realiteit en de echte Islam problematiek niet willen inzien is duidelijk. Dat Wilders zijn partijgenoten meer aan het woord zou moeten laten is ook duidelijk. Martin Bosma is hier voor een goed voorbeeld. Wat mij wel opviel was, ondanks de welbekende sterke retoriek tijdens het debat, dat Wilders toch wat terughoudend was. Bijna verlegen en erg voorzichtig voor zijn doen. Ik denk dat hij onder enorme druk staat en dan heb ik het niet zo zeer over de verkiezingsdruk. Dat bewakingsschandaal zou er wel eens mee te maken kunnen hebben. Mijn gevoel zegt me, met Fortuyn en van Gogh in gedachten, dat deze man veel meer gevaar loopt dan wij vermoeden en dat dit niet alleen uit de moslim hoek komt.

  • Sint Nicolaas

   17 maart 2017 op 10:42

   Inderdaad Cale, we weten immers allemaal waar de kogel voor Pim vandaan kwam.

 28. Onwil bij de media. Net zoals bij Trump is de media de ware oppositie. Ieder verhaal van Wilders wordt eerst een karikatuur van gemaakt om vervolgens met die karikatuur negatief nieuws te maken.
  Daarom zijn er mensen die denken dat Wilders ALLE Marokkanen wilt uitzetten of Korans uit huiskamers wilt halen.
  Maak maar eens een mooi overzichtelijk lijstje van al die nepnieuws verhalen, dan komt daar een heel duidelijk beeld uit naar voren: Het is de media.

 29. Goede analyse, Joost, wederom bedankt! En ook de andere reacties snijden hout. Maar voor mij werd het geen PVV omdat er geen campagne werd gevoerd door Wilders, maar omdat niemand van de PVV zichtbaar was. Okay, daar kan je de media de schuld voor geven. Maar het was wel duidelijk dat de PVV op geen enkele stemwijzer de moeite heeft genomen om een toelichting te geven bij de standpunten. En ook ieder inhoudelijk debat of kans om inhoud te verkondigen bewust hebben genegeerd. PVV is naar mijn mening verworden tot een 1-thema-partij, met de-islamisering als het ultieme doel. Ik vind dat de PVV de kiezer minacht door het onthouden van een motivatie van standpunten, alsmede het eindeloos afdraaien van dezelfde haatboodschap. De PVV heeft de ogen geopend van velen, ook politici, dus daar zit de winst wat mij betreft. De PVV onder leiding van Geert Wilders is niet de partij die in staat is om te regeren. Dat kan gewoon weg niet omdat zonder concensus de wereld niet draait.

  Ik ben blij…

 30. Sint Nicolaas

  17 maart 2017 op 09:24

  Ben het op zich wel eens met de heer Mulder. Veel vraagstukken zijn complex en worden wellicht niet goed begrepen maar dat is absoluut geen excuus om je er dan niet in te verdiepen en je af te vragen wat de konsekwenties ( voor de toekomst ) zullen zijn ! Er zijn er legio die denken of geloven dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen totdat men met de neus op de feiten wordt gedrukt. Islamisering is een levensbedreigende factor en ondergraaft de NL maatschappij. Sint heeft dit van dichtbij meegemaakt toen hij nog in NL woonde en werd er dagelijks mee geconfronteerd. Als je het geluk hebt in een “boze blanke mannenwijk” te wonen zie je dat niet dagelijks en denk je al gauw dat het overtrokken is. Niets is minder waar ! Met de €uro en Nexit is men bang voor de onzekerheid en die angst wordt maar wat graag aangewakkerd door de elite die hun €urovehikel koste wat kost overeind willen houden.

  • Sint Nicolaas

   17 maart 2017 op 09:33

   Totdat de situatie onhoudbaar wordt in Zuid-€uropa en in elkaar stort. Dat Noord-€uropa dan ook meegesleurd wordt in de financiële afgrond is een logisch gevolg maar ja, maak dat het (s)links geïndoctrineerde stem en klapvee maar een duidelijk. Die zitten in een confortzone en willen daar niet uit. Ook dat NL niets meer is dan een vazalstaat van Brussel gaat aan velen voorbij. De miljarden die we afdragen, de instroom van ladingen armoedzaaiers en criminelen uit Roemenië, Bulgarije en straks Oekraïene . Kijk maar weg, dan is het er niet is het devies. Gelijk een gevaarlijk stuk weg. Er moet eerst een dodelijk ongeluk gebeuren voordat men iets aan de situatie doet. Maar goed, voorlopig worden alle zorgen weer 4 jaar lang weggelachen. Wat een fijn vooruitzicht. NOT !

   • Sint Nicolaas

    17 maart 2017 op 09:42

    En dan volgt een islamitisch getinte aanslag in NL. Wat dan ? Nog steeds ver van mijn bed zoals dat was in Parijs, Berlijn, Nice, Brussel ? Of komt het dan plots wel eng dichtbij ? De €uro gaat ten onder dankzij Griekenland, Italie en wellicht nog een paar landen die er niets te zoeken hadden. Wat dan ? De grenzen blijven open, terroristen hebben vrij spel en de Oekraïne komt er bij. Wat dan ? Turkije komt in de €U familie zoals gepland. Wat dan ? Blijven we dan nog steeds wegkijken en stemmen op lachebekje Rutte ? Nederland veilig en welvarend ? Ha ! Don’t flatter yourself ! You ain’t seen nothing yet !

    • @Sint Nicolaas. Mijn waarde Sint, de uitslagen lieten mij weer eens pijnlijk zien hoe de gemiddelde Ndrlander in elkaar zit; ongeïnformeerd, naïef en wereldvreemd. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat zovelen wéér voor de Kukident lach van Rutte hebben gestemd! En ook de kwalijke rol van de Media moet niet onderbelicht worden. Goebbels zou het ze niet hebben na gedaan. Dit land is reddeloos verloren. Ik heb vandeweek tegen mensen het volgende gezegd; “Jullie hebben zélf de gifbeker nogmaals aan je borst gedrukt. Drink hem nu dan ook maar helemaal leeg! Straks als je wéér mag inleveren en het land nóg onleefbaarder wordt niet meer zeuren. Dit is wat jullie kozen en wilden. Dan mag je er nu ook in verzuipen.”

 31. Mij bekruipt toch een beetje een naar gevoel: als wij, leken, al zien dat de campagne prut is van de pvv, dat bij zijn debatten totaal niet het onderste uit de kan is gehaald, dan kan je ws stellen dat bosma en co dit wel beter Hadden Kunnen doen. Vele zaken bleven onberoerd, werd zo dom onmenselijk en eenzijdig gebracht dat veel mensen angst kregen. Nogmaals: dit heeft tenminste de schrijver van ‘de schijnelite van de valsemunters’ moeten zien. Dit is 1 van de strategieën, naast overige manipulaties, om zo zogenaamd een gekaderd en gewenst alternatief te bieden. Zonder koerswijziging of grote verandering gaat het clubje door. Zogenaamd booskijkend tijdens debat, daarna elkaar lachend op de schouder kloppen. Spelletjes? Afspraken? Ik heb pvv gestemd, maar ik heb achteraf spijt. Ik ga de volgende keer op baudet fvd stemmen. De enige werkelijke volksdemocratie ligt in het zelf in de handen hebben.

 32. Edmond V.O. Katusz

  17 maart 2017 op 09:12

  Even tussendoor off-topic?

  Kijk net naar het NOS Journaal. Wordt uitvoerig aandacht besteed aan een rapgroep die in Suriname vastgezeten heeft wegens veroordeling van sexueel misbruik van een minderjarig meisje. En ze hebben een lol, beelden van hen bami kip etend, Moeders komt ook in beeld, etc.

  De ganse aardkloot staat zo ongeveer in brand. Nieuwswaardig, toch?

  Talloze initiatieven worden overal ontwikkeld om er iets beters van te maken. Eveneens nieuwswaardig

  China is het nieuwe centrum van de wereld. Nieuwswaardig, maar daar horen we amper iets over in de loop van de tijd. Nou behalve misschien dan de kwestie van de Zuidchinese zee, waar China de omsingeling door de VS probeert te doorbreken. (Oh, jeetje, nu ben ik natuurlijk een “Chinaversteher”.)

  NOS Journaal? Item over een rapegroep (nee, da’s geen spelfout, wrangig grapje) Nieuws hooguit voor lokale tv in Suriname, hier voluit gebracht als buh-lang-rijk met veel geschreeuw en jolijt.
  NOS Journaal? Sub…

 33. Protest tegen politie geweld is door de Turken zelf afgelast…..verbazingwekkend allemaal…

  http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2017/03/angstaanjagend-wapenarsenaal-gevonden-in-spanje-471904/
  Bedankt EU dat jullie dit allemaal mogelijk maken….

  • https://politikstube.com/wahl-vorbei-ruttes-rolle-rueckwaerts-niederlande-sucht-versoehnung-mit-der-tuerkei/

   Zo en dan nu weer verder met meer EU meer vluchtelingen eh ik bedoel migranten Pinokkio had al met Merkel voor de verkiezingen afgesproken om er dit jaar extra veel uit Turkije op te halen……
   http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/03/ontboezeming-rutte-en-merkel-sloten-geheim-akkoord-met-turkije-om-jaarlijks-250-000-nepvluchtelingen-op-te-nemen/

   • Dat er ook nog duizenden per week opgehaald dan wel zelf komen ….uit Afrika en Libie dat mag de pret niet drukken…goed voor de economie en diversiteit was het toch ? sjonge jonge …komen de mensen die dat denken uit een paasei ? O nee sorry paasei bestaat straks ook niet meer…..

    • Sint Nicolaas

     17 maart 2017 op 11:05

     Nee Clif, dat zijn verstopeitjes tegenwoordig. Je weet toch dat de HEMA in NL door de knieën is voor Soepjurkiaanse dubbel paspoorthouders ?

 34. midden vorige week kreeg ik in Den Haag al gedetailleerd uitgelegd hoe het weekeinde zou verlopen: eerst de minister van Buitenlandse Zaken die het land niet inkwam, daarna de komst van een Turkse minister per auto – het hele scenario was bekend.
  https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/14/het-hele-scenario-was-vorige-week-al-bekend-7358071-a1550171

  Welterusten weer…Nederland

 35. Diversiteit en een multiculturele samenleving zijn prima, maar alleen dan wanneer de islam als vijandige ideologie geweerd wordt.

  Als je met het streven naar diversiteit en multiculturele samenleving de islam omarmt, ben je heden ten dagen een naïeve idioot en een gevaar voor ons land.

  • de f*ck! Staat m’n reactie onder het verkeerde artikel.. Lol!! Ik snapte de andere reacties al niet.

 36. Andre van Delft

  17 maart 2017 op 02:09

  Citaat uit het artikel: “de PVV van Geert Wilders is er vooralsnog onvoldoende in geslaagd om deze standpunten te verdedigen en uit te dragen om een grotere benodigde schare Nederlandse kiezers achter de PVV te krijgen”.

  Dat klinkt al veel realistischer dan het stuk van dezelfde schrijver 2 jaar geleden op deze stek: “Wilders is een geboren leider en wel hierom”.

  “Dat veranderende omstandigheden zal leiden tot voortschrijdend inzicht onder de Nederlandse kiezers”

  Dat lijkt me sterk. De meeste mensen laten zich niet leiden door feiten maar door emoties. Veel West-Europeanen zijn naïef en volgen als makke schapen de herders naar velden waar een veilig groepsgevoel lijkt te heersen. Waar je bijvoorbeeld niet bang hoeft te zijn dat je voor fascist wordt uitgescholden, en dan je vrienden, partner, baan, hypotheek en huis verliest.

  Op het stuk van 2 jaar geleden plaatste ik enkele kritische reacties. Die heb ik nu uitgewerkt tot een artikel:
  https://pauwnieuws…

  • Andre van Delft

   17 maart 2017 op 18:46

   Ik zie nu pas dat de link die ik gaf werd afgebroken vanwege de lengte van mijn reactie. Hier alsnog een werkende link:

   https://pauwnieuws.nl/news/439/wijze-les-van-von-clausewitz-voor-geert-wilders

   • Andre van Delft

    17 maart 2017 op 18:46

    En hier een vervolg daarop: https://pauwnieuws.nl/news/444/wilders-rekende-zich-rijk-met-peilingen

 37. Basic Dimension

  17 maart 2017 op 01:37

  – Iedereen in Nederland snapt wat Geert Wilders bedoelt maar Wilders propageert onzekerheid en Rutte schijn-zekerheid. Wilders wijst op een existentiële bestaanscrisis, terwijl Rutte babbelt over een financiële crisis die voorbij ging door het verder aanzwengelen van de schulden economie.
  – De Nederlander verdringt keuzes die deplorables and irredeemables wel moesten maken omdat zij verrekken van de honger en geen geld meer hebben. Het is een verdringingsprobleem.
  – Vervolgens krijgt men hier het approach-avoidance probleem wanneer er echt gekozen moet worden. Uiteindelijk vindt men het onverantwoord om nu al op Wilders te gaan stemmen. Daarom stelt men de keuze voor de PVV nog maar wat uit tot het echt niet anders kan en er een aantal grote rampen zijn gebeurd.

 38. We zijn er nog niet als Nederland uit de EU en de eurozone is gestapt. Mensen willen weten wat er nog meer moet gebeuren.
  Hoe kan de islamisering gestopt worden? Hoe kan de economie uit het slop getrokken worden? Wat moet er gebeuren om de gevestigde partijen (het kartel) te laten luisteren naar de stem van de bevolking?
  Het zijn dit soort vragen waar de PVV geen antwoord op geeft. De oplossingen. Zeggen wat er niet deugt, is één ding – aangeven welke perspectieven er zijn voor een beter Nederland is een ánder ding – en daarin faalt Wilders.

  • Nelis,
   U mag zich scharen bij al diegenen die niet willen luisteren.
   als u de MSM napraat door te stellen dat Wilders alleen de problemen benoemt maar geen oplossingen heeft.
   Net als 85% van de Nederlanders heeft ook u kennelijk nooit de moeite genomen on na te denken over wat Wilders wel zegt.
   En dat is tevens ook de verklaring voor het succes van al die MSM programmas die het volk zo dom houden: de opinie programmas, waarin Linkse programmamakers het luie volk wijsmaken hoe slecht en gemeen alles is wat Geert zegt.
   Omdat het makkelijker is om te luisteren vanuit de luie bank dan zelf naar de ongecensureerde teksten te gaan zoeken ….en vooral zelf een eigen opinie te formuleren.