Segers buigt vandaag diep voor de islam

Door Joost Niemöller

In het islamitische Midden Oosten worden de christenen massaal gemarginaliseerd, verdreven, afgeslacht. Alleen onder Assad in Syrië is er nog bescherming voor de christelijke minderheid. Als je christen bent in Nederland, dan heb je dus meer dan genoeg reden om huiverig te staan tegenover uitbreiding van de islam hier.

Dat is dan ook het begrijpelijke standpunt van de SGP, die heel duidelijk stelt: het christendom is in essentie niet de islam:

Ongemakkelijke verschillen dringen zich namelijk onvermijdelijk aan je op. Het liefdegebod van Jezus Christus en het geweldsgebruik van Mohammed vormen een verschil van dag en nacht. En denk aan het gegeven dat de sharia zich presenteert als concurrent van de rechtsstaat. Niet-moslims worden dan tot tweederangsburgers gedegradeerd en geweld tegen hen wordt gelegitimeerd. Rechtspraak verwordt tot willekeur.

Dat kan ik, als niet-christen, goed volgen.

Wat ik niet kan volgen, is het bange geglibber van Gert Jan Segers, de leider van de ChristenUnie over de islam. Het komt nog het meest in de buurt van masochisme, wat hij schrijft in zijn columns:

En wat een christen in ieder geval weet, is dat Gods hart ook naar moslims uitgaat en dat het om medemensen gaat, van wie Jezus ons vraagt hen lief te hebben. Maar als je het evangelie serieus neemt, dan weet je tegelijk dat de islam de aanval opent op het hart ervan.

Iets, namelijk de islam, opent de aanval op het hart van wat jij essentieel vindt, en je antwoord is… liefde.

Segers zegt ook dat de islam voor hem als christen nog veel erger is dan voor een ‘PVV-stemmer’:

De kennismaking met de islam is voor mij als christen namelijk veel ingrijpender dan voor een gemiddelde PVV-stemmer, voor wie de islam alleen maar een politieke bedreiging is. Juist omdat niet zozeer mijn vrijheid op het spel staat, maar omdat het gaat over mijn enige hoop in leven en sterven.

Wat natuurlijk volstrekte kolder is: De islam is voor mij, als atheïstische Nederlander, bijvoorbeeld een directe bedreiging, omdat die raakt in mijn hart; mijn vrijheid. En ook in mijn ideeën over gelijkwaardigheid van man en vrouw, hetero en homo.

Dat Segers dat allemaal wat minder relevant vindt, verontrust mij dan weer, en maakt nog eens extra duidelijk waarom ik geen christen ben.

Maar zoals gezegd; de SGP christenen begrijp ik. De CU christenen beschouw ik als een directe bedreiging van mijn samenleving. Onder die mantel van de liefde schuilt namelijk de overgave van de westerse maatschappij.

Het is helemaal in die lijn dat Segers vandaag op het CU congres aankondigde dat hij veel liever met de voltooid leven mensen van D66 wil samenwerken dan met Wilders. Want de weerbaarheid van Wilders ten aanzien van de islam, past niet in de masochistische  filosofie van Segers.

Vandaar dat hij zegt:

Ik stond tegenover Geert Wilders en heb daar onze vrijheid verdedigd. Wij genieten zelf van de vrijheid om te geloven en daarom gunnen we dat anderen ook. Hier en elders in de wereld!

Wat Segers verdedigt, is juist de opgave van de vrijheid door een ideologie binnen te laten die onze vrijheid wil verpulveren. In Lunteren werd er enthousiast voor geklapt. Dat stemt niet gerust.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

38 Reacties

 1. Conservatief

  22 mei 2017 op 13:49

  Kosovo is bezig een sharia-staat te worden, onder de ogen van de KFOR (Kosovo Force, van de NAVO) militairen. Afgepakt van Servië, nu een terroristenhonk waar we nog veel ellende van zullen hebben. Saudi-Arabië en Erdogan krijgen poot aan de grond in Europa, te beginnen op de Balkan. Geert Wilders is harder nodig dan ooit, hij zou zoveel nuttigs kunnen doen, maar de weekdieren in Den Haag houden het voor het zeggen. Het zijn historische blunders.

  • @Conservatief. Ik heb hier ergens al een keer getegeld geloof ik. Mladic zei, toen hij werd aangehouden door het Strafhof in Den Haag, dat we zijn volk ooit nog om hulp zullen komen smeken als de boot hier goed aan is met de Moslims. De man had een vooruitziende blik, ondanks dat ik het een afgrijselijke Jan Jurk vond. Ze hebben daar al eeuwen ervaring met die lui, and none of it good. In plaats van te luisteren naar mensen die vanuit ervaring spreken gaan “we” op ons morele hoge paard zitten vinger wapperen. “Kijk ons toch eens déugen!” De hele klucht omtrent de Formatie is zó beschamend, ik heb er geen woorden voor om dat te omschrijven. Wat een belediging en aanfluiting. Kafka zou het niet verzonnen kunnen hebben.

 2. Van Lotje (getikt)

  22 mei 2017 op 07:43

  Voor mij zijn er 2 redenen waarom het Westen sociologisch/cultureer zo onderdanig en passief is: het doorgeslagen streven om een “goed mens” te willen zijn. Dat is mooi – behalve als daar misbruik van gemaakt wordt. Dan rest je niets anders dan weerbaarheid. En waar zou de Nederlandse burger dat vandaag moeten halen – onderwijs, opvoeding, media, politiek?

  2e is de doorgeslagen status van individuele identiteit – ook weer mooi. Behalve als daar misbruik van gemaakt wordt. Dan rest je niets anders dan je als groep daar tegen te weer te stellen. Dat zie je niet gebeuren: Wilders in het parlement – “ik ben er in de eerste plaats voor de Nederlanders”. Enige respons: de hele zaal rolde onder tafel van hoongelach.

  • @Van Lotje (getikt). “The survival of any group, society or nation is directly connected to its willingness to defend itself, and the willingness and ability to defend itself is dependent on the depth of the devotion of its people” Joseph Marshall III, Lakȟóta Elder en auteur.

   Oftewel; “Het overleven van welke groep, samenleving of volk dan ook is direct verbonden aan de bereidheid zichzelf te verdedigen, en de bereidheid en de mogelijkheid zichzelf te verdedigen is afhankelijk van de diepte van devotie van haar mensen. Voorlopig is Wilders, en nu ook Baudet, de énige die ook maar iets van deze devotie aan de dag legt. Tel daar bij op dat de doorsnee Ndrlander tot consumerende zombie is gereduceerd en je hebt alle ingrediënten voor een perfect storm. Men wordt vanaf de Basisschool Links geïndoctrineerd, dit gaat op de Middelbare school verder, de hele samenleving doet daar vrolijk aan mee, anders pleeg je economische zelfmoord.

   • @Van Lotje (getikt). Deel 2. Hoe vreemd het ook klinkt; er is “te lang” vrede geweest in Europa. Mensen zijn verleerd het dreigend gevaar te zien of te herkennen als het er is. Men is zacht en week gemaakt. “Wij zorgen wel voor u…” Voeg daar aan toe de bijzonder giftige invloed van het Cultureel Marxisme en Cultuurrelativisme en voilà. Men is bang uit de toon te vallen, hoon en spot zullen uw deel zijn. En terroristenclubjes als AntiFa zorgen er wel voor dat u in de pas blijft lopen. Anders zullen geweld en intimidatie uw deel zijn. Ze zien niet eens in dat ze een 1-op-1 copy zijn van Hitler’s bruinhemden die in de 30er jaren de straat op gingen en óók alle onwelgevallige meningen met geweld de kop indrukten. Compleet geprogrammeerd en ze ontberen elke vorm van kritisch en objectief denken. We kunnen in de geschiedenisboeken lezen wat het gevaar, en vooral de gevolgen (zullen) zijn…

 3. Leo KarelJan

  21 mei 2017 op 13:21

  Die laffe softe ” weg met ons” christen Segers staat voor meer dan 90% van de christenen: laffe lulletjes rozenwater. Alle kerken en de paus zitten ook op die lijn. Alleen in Amerika ligt dit nog wat anders. Het christendom is de religieuze variant van het marxisme en het cultureel marxisme. Met die prietpraat over “keer de andere wang toe” en meer van die achterlijkheid. Het ondermijnt de ruggengraat en de weerbaarheid van de vrije mens. Segers is een mislukt mens en onderworpen aan een volstrekt achterlijke en laffe religie. Het zal je vader wezen….

 4. 100% eens Joost! Top column!

 5. Lof der lafheid?
  Daar gaat het westen, met Nederland voorop, aan ten gronde. Wegkijken en toegeven als invulling voor tolerantie? Want wie kan mij uitleggen wat wij eigenlijk met die moslims van doen hebben? Er zijn moedige collegas van zeer moedige Joost die op internet ook hun onvrede en frustratie tav de Islam in ons land duidelijk maken:
  Ik.wil.dit. niet.
  Wie heeft deze Islam drammers uitgenodigt? Wie wil deze eeuwige slachtoffers als buur? Het is mij duidelijk. Ook.Segers.wil.geen.haat.ons.hoofddoek.als.buur. Simpel dus. Lof der lafheid.

 6. “En wat een christen in ieder geval weet, is dat Gods hart ook naar moslims uitgaat en dat het om medemensen gaat, van wie Jezus ons vraagt hen lief te hebben. Maar als je het evangelie serieus neemt, dan weet je tegelijk dat de islam de aanval opent op het hart ervan.”
  Nou Joost, dit lijkt me wel hartstikke christelijk toch. God houdt van alle mensen, inclusief moslims, zelfs inclusief ISIS leden. Hij geeft aan in te zien dat de Islam hierop nou juist de aanval opent op dit aspect van het evangelie.

  Als hij hieraan trouw blijft komt het er voor mij op neer dat hij eigenlijk van christenen (en van zich christelijk noemende landen) vraagt, liefdevol te zijn naar de vijand, niet het zwaard op te nemen enz. Oftewel hij vraagt ons eigenlijk om martelaren te worden. Passief martelaarschap, naar het voorbeeld van Jezus aan het kruis.
  Mohammedanen doen aan actief martelaarschap, zij blazen zichzelf op voor de goede zaak. Verder wordt zijn enige hoop bedreigt in tegenstelling tot de…

  • Er is in de Bijbel, en dan het nieuwe testament, een groot verschil tussen prediken tegen gelovigen van de gemeente/kerk, en de taak van de staat, weet ik als ex-gelovige.
   Er staat nergens in het nieuwe testament dat de staat de andere wang moet toekeren, in tegendeel.
   Er staat geschreven dat aan de staat het zwaard gegeven is, en daarmee wordt bedoeld:
   – Het zorgen voor recht, dus uitschakelen van criminelen
   – Het zorgen voor veiligheid.
   Ik meen dat er staat: ‘De overheid draagt het zwaard niet tevergeefs’ de softe teksten gaan over ruzies, en hoe daarmee om te gaan.

   • Romeinen 13:1-5
    “1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.
    2 Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.
    3 Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen.
    4 Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft.
    5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. “

    • Nou, dat is mooi allemaal. Als ik het goed begrijp ligt hier al een soort van aanzet naar scheiding van religie en staat. Zelfs dat de staat voor veiligheid moet zorgen, zodat de religieuzen hun religieuze leven kunnen leven. Een beetje zoals in het oude India het kastensysteem. Je hebt (o.a.) soldaten en je hebt god-zoekers.
     Zouden dan mogen verwachten dat die CU en fysieke strijd tegen de Islam zou afkondigen terwijl andere christenen de strijd aangaan met gebed? een beetje zoals de grote en de kleine jihad bij de tegenstander?

 7. Dat ben ik met u eens. Men moet onderscheid maken tussen de persoonlijke moraliteit en de taak van de overheid. De overheid draagt het zwaard niet tevergeefs. Teven betekent ‘liefde’ niet dat je elke anti-christelijke stroming zonder tegenwerpingen zou moeten benaderen. De staat draagt een verantwoordelijk; de staat mag niet haar burgers in gevaar brengen. Opvallend ook dat Jezus zich niet vaak uitsprak tegen de Romeinse overheid, die toch niet bepaald zachtzinnig optrad. De nadruk ligt steeds op een persoonlijke moraal c.q. redding.

 8. @Ad
  Ehhh, Jezus was niet bepaald een passief martelaar. Getuige zijn optreden in de tempel en zijn gepeperde uitspraken tav de Farizeeën en Schriftgeleerden (die met de Romeinen heulden gelijk nu deze Segers christenen heulen met islam).

  • @Toetssteen
   Zijn optreden in de tempelen gepeperde uitspraken naar de farizeeën staan m.i. los van zijn kruisgang en het grote voorbeeld dat hij daarmee gaf aangaande, andere wang toekeren, het zwaard niet opnemen, niet oordelen en je vijanden liefhebben. Wat er ook historisch gebeurd moge zijn, waar het hier nu om gaat is het beeld dat mensen hebben van wat er gebeurde, wat ze geloven, wat ze interpreteren ver hem als voorbeeld. En dat is in de praktijk passief martelaarschap. Daar brengt de overgrote meerderheid natuurlijk niets van terecht en dat geeft dan weer een gevoel van niet goed genoeg christen zijn enz. enz.
   De actief martelaren lachen hun christelijke vijanden in het gezicht uit. Laat die andere wang dan mar eens zien, laat me je liefde dan maar eens zien enz. waar de goede mensen dan natuurlijk in falen en zo falen een christen te zijn. Waarna zij hen hypocriet en zwak kunnen noemen en hun superioriteit kunnen vieren. Het christelijke ideaal is te hoog voor de mensen…

   • @Toetssteen vervolg
    Arabieren en dezulken slagen er beter in om hun voorbeeld Mohammed te volgen. Ze zijn bij het trekken van het zwaard gen falende Mohammedanen. Christenen falen als ze het zwaard trekken.

 9. Even off topic.
  Een voormalige FBI directeur haalt vernietigend uit naar de FBI. Niet alleen over het toelaten van de invloed van moslim broeders in het witte huis, maar ook over de Rusland hoax, ik vraag mij af of demagogen zoals Twan Huys dit soort meningen ook evalueren.
  Twannetje, even een citaat: Het unmasken van duizenden mensen (door o.a. de adjudant van Obama) via de FBI is een zeer groot schandaal!!
  Maar daar horen we Twannetje niet over, want de NOS heeft ons wijsgemaakt dat Mobama dat soort dingen niet doet.

  FBI Director Says FBI a Total Joke and Fraud!
  https://www.youtube.com/watch?v=dyiykL0BYBI&feature=youtu.be
  Former FBI assistant director, James Kallstrom, total destroys James Comey and the rest of the FBI in this shocking interview. Kallston talks about how James Comey intentionally allowed the terrorist organization Muslim brotherhood to infiltrate the white house the rest of the US government

  • Ik deel jouw mening over Twan. De man is helemaal idolaat over alles van de Amerikaanse politiek . Hij ziet de kleren van de keizer en is niet in staat om nuchter als een Nederlander alles te bekijken. Ik las pas dat 10% van de mens in staat is om kritisch en analytisch te kunnen denken. Nou dan hou je het niet vol in Amerika. De voormalige Amerika specialist Charles Groenhuijsen vertelde dat hij het nieuws via de TV programma’s volgde Net zo als jij en ik .
   Ik ben veel in USA geweest en weet dat je alles wat je verteld wordt niets met de werkelijkheid te maken heeft. Ik vraag me af wat de werkelijke taak is van de Nederlandse correspondenten net zoals Bosch-van Rosenthal

 10. Ik huiver altijd van de kruiperigheid en lafheid naar de islam toe van crypto marxistische ‘christenen’ als de gladjekker Segers en zijn aanhang. Met de CU is mijn diepe afkeer van dit type ‘wangchristenen’ toegenomen, niet alleen de afkeer, maar zelfs verachting voor hun manier van redeneren en hun kleffe wangtolerantie tegen de intolerante,vrijheidbedreigende islam. Op gronden die ze ergens uit de multi interpreteerbare bijbel opvissen. Slob was ook zo’n Wilders en PVV kiezers hater en hij heeft in deze glibberige kwal een waardige eveneens achterbakse opvolger. Misschien vind ik de CU en haar kaders nog groter probleem, dan de islamiet zelf. Hun onoprechtheid vergiftigt gewoon een stuk NL.

  • Veelminder schreef: “Ik huiver altijd van de kruiperigheid en lafheid naar de islam toe van crypto marxistische ‘christenen’ als de gladjekker Segers en zijn aanhang.”

   Goed uitgedrukt Veelminder: figuren als Segers zijn niets meer dan verkapte cultureel marxisten met een christelijk sausje: zionisten die een links-liberale agenda dienen. Van hun mag Israël wel een nationalistisch beleid voeren en als wij het doen is het slecht, xenofoob, racistisch enzovoort. Nee, wij moeten beter weten, de vijand binnenlaten en omhelzen en ons zo mee laten voeren de afgrond in. Heb je het interview van Baudet bij Pauw en Jinek gezien voor de verkiezingen, waar Frits Wester en Segers bij zaten? Heb je gezien hoe vijandig de houding van Segers was richting Baudet? Nee hier geen verzoenende en liefdevolle woordjes richting Baudet maar boze en vijandige blikken en tricky vragen. In alles is duidelijk dat deze talentvolle jongeman in alle opzichten het beste voorheeft met Nederland EN OOK HET…

   • @Tureluurs:

    Correct. Segers en Slob en dit soort achterbakse gladjekkers hebben plenty verbaal vergif en meedogenloosheid in hun schizofrene ziel in huis als het gaat andersdenkenden als Baudet en Wilders kapot te praten. Ze zijn dus selectief op een onwaarschijnlijk gevaarlijke perverse ,kromme manier.
    Waarbij ze niet aarzelen een hele vrije Natie op het offerblok van hun schuldgevoel, godsinterpretatie en vastgeroest gelijk te leggen. Zieke, morbide lui. En ik zeg ook: de aanhangers, die dit soort ‘leiders’ in hun midden toelaten, ze zijn net zo gedeformeerd.

 11. Triest dat Segers niet context leest in de Bijbel vwb de betreffende teksten. De man leest blijkbaar alleen verzen en zijn interpretatie of die van zijn kerk zijn de waarheid. Lijkt wel een Jehovagetuige. Griezelige Bijbeluotleg.

  • Daarom staat hij zo dicht bij de moslim, die pakken ook alleen wat van pas komt.

 12. Het “met liefde” antwoorden op een ons vijandig ideologie is onlogisch, volstrekt irrationeel, maar helaas meer en meer gebruikelijk. De snelle opmars van het irrationele (ook in algemene zin) is een rechtstreeks gevolg van de onmogelijkheid (voor deugmensen) om een consistent wereldbeeld te vormen. Het is de grootste bedreiging voor het Westerse denken sinds de middeleeuwen.

  • @Koos. U heeft volkomen gelijk. Het is volslagen waanzin. Het is net zoiets zeggen als dat Jeffrey Damer (1 van de meest wrede seriemoordenaars die de States ooit gekend heeft) toch echt wel een hele lieve jongen was voor 97,6% van de tijd want die sadistische moorden gebeurden maar 2,4% van de tijd. Dus zo erg was het allemaal niet want hij was toch 97,6% van de tijd lief??? Zó absurd is de hele discussie dus. Je ziet het steeds meer; mensen die het kritisch nadenken volkómen verleerd zijn. Alles dat de MSM ze voert wordt zonder vorm van proces aangenomen. Geen énkele poging tot onderzoek of alternatieve meningen. Inderdaad de grootste bedreiging voor het Westers denken ooit.

   • Een natuurramp of een oorlog is weer nodig om mensen weer met beide benen op de grond te krijgen Een soort reset knop Er lijkt gewoon geen zinnig mens meer op de wereld te bestaan Saudi Arabië heeft nu meer wapens dan Europa wat denk u dat ze er mee gaan doen ?

    • Dit land is al zo lang ik leef vol gepompt met allerlei wapentuig.
     Er is door Rusland en het westen bergen geld binnen geharkt.
     Vraag is dus zeer terecht, wat moeten ze er mee?

 13. Hier nog een verdere onderbouwing van je stelling Koos:
  https://youtu.be/VV7rIww6jCQ

 14. “Segers (CU) zegt ook dat de islam voor hem als christen nog veel erger is dan voor een ‘PVV-stemmer’”.

  Wanneer hij nog aan het kruis zou hangen…. zou jesus zich van schaamte omdraaien voor de haatdragende taal van vele christenen en voor het wegkijken van de genocide op zijn volgelingen…..

 15. Parijs anno 2017: http://nieuws.tpo.nl/2017/05/19/bonusquote-vrouwen-worden-geweerd-straten-parijse-wijk-chapelle-pajol-hartje-centrum/

  Dít is dus waar Wilders tegen ageert. Ongelofelijk wat we ons hier in het Westen maar laten aanleunen. Zou deze Lutser van het CU wel begrijpen dat hij als één van de 1en van een nabij gelegen flatgebouw gaat?

  Soera 9.1:
  Verdragen met ongelovigen verplichten moslims tot niets.

  Soera 9.23:
  Sluit geen vriendschappen of verbonden met ongelovigen, tenzij u hen misleidt.

  Dát is wat zij na streven meneer Segers! Lees uzelf eens in op de materie. Heb ik noodgedwongen ook gedaan. Is dit echt wat u wilt? Al onze moeizaam verworven vrijheden zo voor de trein gooien? *gaat verder met head desken*

  • @Sjefke
   Leg er een kussen tussen, anders moet ik straks uw scherpe comments missen.

   Inzake Segers, ik vrees dat hij meent dat hij vanwege een door islam erkend geloof mee zal mogen doen. De brave borst beseft volgens mij niet dat hij figuurlijk een ster op de borst zal krijgen en na het betalen van veel belasting behandeld zal worden als koelie.

   • Sint Nicolaas

    21 mei 2017 op 09:20

    Het verbaasd me ( hoewel ? ) al jaren beste Sjefke en Toetssteen, de stuitende naïviteit van de christenen. Volledig gefocusseerd op hun boek der liefde verliezen ze de ware bedoelingen van de moslim uit het oog. Ken uw vijand werd Sint al vroeg geleerd. Vraag mij zelf af hoeveel christenen zich verdiept zullen hebben in de ideologie van Mohammed. Hoeveel hebben er de koran gelezen ? Bar weinig maar nee, men moet en zal liefhebben. Wat Segers verkondigd is pure zelfmoord. Hij geniet van de vrijheid om zelf te geloven en gunt dat anderen ook. Probleem is echter, die “anderen” hebben niets met vrijheid en gunnen het al helemaal niet aan een ander ! Binnen de islam is geen ruimte voor (godsdienst) vrijheid. In de middeleeuwen begreep men de dreiging en ging men op kruistocht. Tegenwoordig staan ze bij de grens met knuffels en spandoeken de vijand welkom te heten. Zalig zijn de armen van geest.

    • @Sint Nicolaas. U heeft het helemaal goed gezien. De Kruistochten waren VERDEDIGEND van aard, niet veroveringsgezind! Hier een geweldige uitleg van een wetenschapper, die zich na zijn pensioen is gaan verdiepen in de Islam en al haar facetten (de man is nu na 15 jaar studie een toonaangevende autoriteit op dat gebied!);

     https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y

     Hier wordt genadeloos bloot gelegd hóe hard we zijn voorgelogen over onze eigen historie. Het kijken meer dan waard. En ondergetekende heeft de Engelse ondertitels verzorgd^^

 16. @Sint
  U ziet het correct.
  Ik ben niet echt religieus opgevoed, maar wel door christelijk onderwijs/zondagsschool en daarna een korte tocht door de krochten van de Jehovahs getuigen (om mijn vrouw uit de klauwen te redden) toch genoeg bijbelkennis opgedaan om de recalcitrante Jezus een warm hart toe te dragen.
  Hij schopte zoals een Foruijn tegen die heilige huisjes van de collaborateurs/volksverlakkers die heulden met de Romeinen.

  Ach, er is niet iets nieuws. Welke ‘Jezus’ ook, ze zullen hem oordelen veroordelen en de meeheulers zullen krijsen: aan het kruis met hem/haar!

 17. @Toetssteen. Dank dat u mijn tegels zo weet te waarderen. Ik poog altijd zo beleefd, objectief en gefundeerd mogelijk een mening danwel feit te tegelen. Mensen tot nadenken aan te zetten. Ben kritisch, denk ná! Neem niet alles zomaar voor zoete koek aan wat er in de MSM wordt geventileerd; Ga op de alternatieve kanalen kijken/luisteren. In de hoop dat we het tij nog kunnen keren. Maar of het nog lukt? De tijd zal het ons leren.

  • Sint Nicolaas

   22 mei 2017 op 15:58

   Daar zegt u wat Sjefke. Probleem is, het gros van het stem en klapvee kijkt niet verder dan de neus lang is. NOS, RTL. Dan heb je het wel zo’n beetje gehad. Propaganda van de bovenste plank en men slikt het voor zoete koek. Er is ook eigenlijk geen andere keus op de buis dan staatspropaganda. Gelukkig biedt het internet soelaas maar wie neemt de moeite ? Wat dat betreft is NL net Noord-Korea. Triest maar waar.

 18. @Sjefke
  Blijft u a.u.b. tegelen. Ik mag dan een koppige ouwe Fries zijn die zich uit de krochten van het arbeidersmilieu naar het universitair onderwijs heeft weten te werken, ik zal nooit mijn afkomst verloochenen.
  En eenzijdig zijn we niet in de familie, Koptisch en nu ook Chinees bloed, het mengt prima. Dus dat loze gezanik over xenofobie en weet ik wat ze allemaal al uit de kast trekken, leg ik naast me neer.