‘Vluchtelingen’ in je straat. De hel breekt los. Brief van wanhopige bewoner.

Door Joost Niemöller

Het zal je maar gebeuren. Er komt een Somalisch gezin bij je in de straat wonen. ‘Vluchtelingen.’ Er ontstaat niet te harden overlast. Huiselijk geweld. Gegil. Bedreigingen. Dag en nacht. En wat doet de gemeente? Ze plaatsen er een tweede overlast gevende immigrantengemeenschap boven. Statushouders. Op brieven naar de gemeente komen er alleen maar standaardantwoorden. Een ouder echtpaar ernaast verdwijnt en de gemeente laat de woning maar leegstaan.

Hieronder het verslag van een bewoner uit de straat. In ‘W.’ Die bewoner blijft uit angst liever anoniem. En vlucht maar deels naar het buitenland, want dit is geen leven meer. Bij mij zijn de persoonsgegevens bekend en ook had ik inzage in de correspondentie met de burgemeester.

De multiculturele werkelijkheid die ze op de grachtengordel niet kennen.

 

In mijn straat woont een somalisch gezin met 3 schoolgaande kinderen. Ze wonen al jaar en dag op 44m² met een slaapkamer van 12m ². De overlast, welke  mede door de veel te kleine huisvesting, wordt veroorzaakt is onverdraaglijk. Drie ADHD kinderen die dagelijks schreeuwen, krijsen en erbarmelijk huilen als zij weer eens geslagen worden. Vader schreeuwt de hele dag, tegen de kinderen, zijn vrouw, aan de telefoon etc. De tv staat knoerthard, deuren en ramen open. Er wordt nimmer normaal gesproken, altijd oorverdovend schreeuwen. De geluidsoverlast voor de omwonenden is ongekend, meestal ramen en deuren dicht om het maar niet te hoeven horen, op je terras of balkonnetje zitten behoort tot de verleden tijd.

Vaak worden de 3 kinderen binnengehouden, zeg maar opgesloten, om de overlast binnenshuis te houden omdat de buurtbewoners het niet meer verdragen en tegen de ouders beginnen te schreeuwen. De vraag is waarom een gezin (5 familieleden) jarenlang op 44m² moet wonen, van een normaal gezinsleven kan zo geen sprake zijn, laat staan van integratie. Ik zie nooit hulpverlening, geen kinderbescherming, helemaal niets, terwijl ik de burgermeester van W. daar persoonlijk op heb aangesproken.

Mag een gezin met 3 schoolgaande kinderen (wettelijk) eigenlijk wel op 44m² wonen? Dat het schade toebrengt aan de leden van het gezin schijnt de gemeente niet te deren, bovendien is er nog de vraag naar brandpreventie en ventilatie.

 

In plaats van het probleem aan te pakken (het gezin in een eengezinswoning plaatsen en beter te begeleiden) plaatst de gemeente een tweede migrantengezin boven de woning van het Somalische gezin. In deze woning komen iedere nacht 10-12 mannen bijeen en maken zoveel lawaai dat naaste bewoners niet meer slapen kunnen.

Een ander punt wat mij wakker houdt is dat ik vaak ongewild getuige moet zijn van het huiselijk geweld. ´s nachts hoor ik de vrouw des huizes(?) schreeuwen en gillen, ik hoor enorm gestommel.. ja, ze krijgt weer rake klappen. Het traumatiseert mij en ik slaap op een luchtmatrasje voor de voordeur, iedere avond leg ik het daar weer neer, stop mijn oren vol met oordoppen en hoop op een paar uurtjes rust.

Tot voor kort zette ik de tv iets harder om al die overlast en het geweld maar niet te moeten horen, maar dan worden de buurmannen (statushouders) boos. Ze komen naar mijn woning, bonken woest op de deur, ik moet de tv zachter zetten want het stoort hen!  Bedreiging en intimidatie van vrouwen: is het de bedoeling dat ik (en andere Nederlandse vrouwen) er maar aan moeten wennen?

 

De gemeente W. heeft het goed voor met de statushouders, zij krijgen ca. €10.000 en mogen daarvoor een uiterst luxe huisraad kopen, tot en met elektrische fietsen en orgels (om het luidruchtige bidden nog meer kracht bij te zetten). Statushouders worden in W. overladen met luxe huisraad en gebruiksgoederen, maar voor passende huisvesting is klaarblijkelijk geen geld. Statushouders, aldus de burgermeester, zijn in principe allemaal bijstandshouders en dienen daarom  in sociale huurwoningen ondergebracht te worden ( allemaal in dezelfde straat, wijk) waardoor gettovorming ontstaat. Fatsoenlijke eengezinswoningen (en daardoor een betere spreiding van statushouders) zijn klaarblijkelijk te duur, dus proppen maar en overladen met luxe!

 

Ik ben, volledig getraumatiseerd,  op de vlucht geslagen en woon een groot deel van het jaar bij mijn familie in het buitenland. De woning naast het Somalische gezin staat al meer dan 12 maanden leeg. Dit ouder echtpaar was van de ene op de andere dag verdwenen. Waar zijn zij gebleven en waarom houdt de gemeente – in samenwerking met de woningcorporatie de achtergebleven woning leeg? Deze sociale huurwoning wordt niet aan woningzoekenden aangeboden, terwijl de wachtlijst hier niet meer te overzien is.

 

Statushouders worden in de gemeente W. dus boven en op elkaar tussen vier muren gepropt en, om van het gezeur van de buren af te zijn inzake overlast, laat ze de woningen er naast maar gewoon jarenlang(?) leegstaan.

Ik schrijf bewust ´gezeur´.  Het persoonlijke gesprek dat ik met de burgermeester en zijn medewerkers heb gehad, heb ik als buitengewoon teleurstellend ervaren; ik heb voor mijn traumatische ervaringen noch sympathie noch enige vorm van empathie mogen ontvangen. De gemeente heeft een taak van het Rijk opgelegd gekregen (het dumpen van statushouders) en gaat  daar gewoon mee door. Heel vervelend voor de naaste buren, maar zo is het nu eenmaal!? Dat inwoners van de eigen gemeente  huis en haard moeten verlaten omdat de overlast en het geweld niet meer te verdragen zijn,  neemt de gemeente W. voor lief.  Ook bewust leegstand creëren schijnt onderdeel van het ´huisvestingsbeleid´ te zijn.

 

Veel vluchtelingen zijn getraumatiseerd, ik dacht dat als zij hier opgevangen worden, passende woonruimte krijgen (goede verspreiding tussen andere gezinnen, zodat er ook enige mate van sociale controle kan zijn), zij hier een beter leven kunnen leiden, maar het enige wat ik zie (ervaar) is dat een ernstige mate van traumatisering en extreem geweld onze samenleving binnensluipt en dit op Nederlandse burgers wordt overgedragen met alle gevolgen van dien.

Ook dacht ik dat vluchtelingen erbij kwamen en zouden integreren, echter de praktijk leert dat als  er ongecontroleerd, massa´s  vluchtelingen worden gedumpt, er Nederlanders zijn die  huis en haard moeten te verlaten.

 

Deze, vaak jonge mannelijke vluchtelingen, al dan niet met een gezin, zitten, zwaar getraumatiseerd, met te veel personen op kleine woonruimtes opgesloten, geen werk, geen inkomen, geen benul van de (geseculariseerde) maatschappij waarin ze terecht zijn gekomen. Ze verzamelen zich in grote groepen gelijkgestemden en veroorzaken niet aflatend overlast die de leefbaarheid van omwonenden en soms een hele wijk onder druk zet. Zoiets stuit op grote, onoverkomelijke problemen, problemen die de naaste bewoners niet meer verzwijgen mogen en die duidelijk benoemd moeten worden. Weg van die  ongezonde, alles onderdrukkende zwijgcultuur in Nederland, gewoon melden dat de leefbaarheid van de wijk waarin je woont aangetast is en dat van woongenot al helemaal geen sprake meer is.

 

Een ander punt wat mij grote zorgen baart is dat de gemeente W. de ervaringen van haar eigen inwoners negeert en ze onder het tapijt veegt (dé verzwijgcultuur dus hanteert).  De grote problemen welke huisvesting van statushouders met zich meebrengt, worden dus bewust niet in kaart gebracht.

Een huisvestingsbeleid(?) dat zowel  vluchtelingen als de eigen inwoners alleen maar schaadt en bovendien brandhaarden doet ontstaan, zal binnen afzienbare tijd haar tol eisen: waarom laten gemeenten/Rijk het daar op aankomen? Hebben zij niets van het verleden geleerd? Krijgen zij dit beleid(?) door de strot geduwd door Merkel, Juncker & Co. En, zo ja, waarom tonen zij geen ruggengraat? Waarom laten zij het land dat zij representeren in de sociale afgrond glijden?

 

Last but not least: ik vraag mij af waarom er politici en Nederlanders zijn die menen dat Nederland nog steeds meer vluchtelingen kan opnemen, maar wat  bedoelen ze  nu eigenlijk? Bedoelen ze vluchtelingen opnemen, but not in my backyard? Dus gewoon doorgaan met het opstapelen van vluchtelingen tussen vier muren, zoals nu het geval is, ver weg van hun eigen bed?

Mij bekruipt het gevoel dat diegenen die niet tussen (grote gezinnen) vluchtelingen in te krappe behuizing wonen, iets roepen waarvan ze de problematiek, laat staan het leed, totaal niet overzien.

Blijven roepen dat vluchtelingen massaal bij anderen in de woonwijk geplaatst moeten worden en negeren dat deze huis en haard moeten verlaten vanwege onverdraaglijk overlast/geweld, geeft aan dat wij hier met een groep mensen van doen hebben die geen interesse heeft in het belang van  Nederland en haar inwoners; dat zet de mens aan het denken, niet?

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

85 Reacties

 1. @Bagul & @Gladiator

  Opvallend hoeveel reacties jullie op dit blog plaatsen terwijl jullie mensen verwijten reacties op blogs als deze te plaatsen #hollevatenklinkenhethardst

  • @Dick

   Verwijten? Holle vaten?
   Nee, hier blijft het bij. Ik geef u het voordeel van de twijfel en u heeft het over holle vaten en verwijten. Jammer. Niet meer en niet minder. Succes verder hier….

 2. Voor ik de rest van de reacties nog eens verder doorlees, laat me dan iets vertellen wat me pakweg 7 jaar terug toch wel trof.
  Ik stond met mijn vrouw te kijken naar de toenmalige arbeidershuisjes die gerenoveerd waren. Van twee woningen was er eentje gemaakt. Toch herinnerde ik me hoe het was.
  Beneden een kamer/keuken/steile trap/plee buiten van 3×6. De keuken was een pijpenla met een fornuis en een gootsteen, wassen gebeurde buiten. Trap op en daar waren drie slaapkamers, hou u vast! Op 18 vierkante meter.

  O, ter invulling, daar woonden we met vier kinderen, toen ma zwanger was van 5 zijn we verhuisd, maar dat is straal onbelangrijk. Het gaat over veroorzaken van overlast.
  Ik denk dat een ieder die de jaren veertig/ vijftig mee heeft gemaakt nu op zijn/haar voorhoofd tikt. Je kon een draai om je oren krijgen als je een ander tot last was! Kop dicht na zeven uur en je gooit geen troep op straat en ach, vult u maar in.
  Dat wangedrag wordt genomen onder het mom van te klein…

  • @Toetssteen,
   Natuurlijk neem ik heel erg graag goede raad van iemand aan, echter, misschien is het al wat laat zodat ik een en ander niet vat, maar u raad mij dus aan mijn vingers ergens vanaf te laten omdat ik niet zou weten hoe de wereld draait. Verklaar u svp iets nader indien mogelijk.
   Ik luister altijd naar anderen, graag zelfs, en ondanks dat niets is wat het lijkt, ook de draaiende wereld, denk ik dat ik niet achteraan in de rij sta qua kennis en levenservaring, maar een mens is nooit te oud om te leren, en dat probeer ik elke dag een beetje…….ik bedoel iets bij te leren!

   Gegroet,
   Gladiator

 3. Vanavond keek ik samen met mijn kinderen naar het jeugdjournaal, een onderwerp waar het langst bij werd stil gestaan: Ramadan. Niets dan positiefs. Het zou een solidariteitsactie zijn voor de armen die niets te eten en te drinken hebben. Nu heb ik ook wel andere uitleg gehoord, namelijk het in bedwang kunnen houden van de menselijke behoeften, als offer aan Allah, de tong is immers het roer van je lichaam en bepaalt waar je scheepje heen vaart. Die moet je in bedwang kunnen houden. Allemaal positief dus. Ook over het fantastische Suikerfeest werd al vooruitgeblikt, en als het eenmaal zover is zal wel een heel item verschijnen. Ik vroeg mij ineens af, hoeveel tijd besteed de NOS aan de Islam en hoeveel tijd aan andere Godsdiensten, Christendom incluis? En worden de andere Godsdiensten ook zo bewierookt (dat laatste is overigens katholiek, ik ben zowel katholiek protestant geweest, nu ben ik atheïst, al vind ik het pantheïsme een aanlokkelijk alternatief). Goed, zomaar een vraag. NOS…

  • Nu ben ik van mening dat je onze kinderen niet hoeft op te zadelen met linkse obsessies. Laatst hoorde ik een verdwaasde mevrouw die van mening was dat we de kinderen moesten bevragen over klimaatproblemen. Hoe zot kan het nog worden? Als je dan toch de kinderen wilt informeren, zouden daar lessen in de leer van de islam bij moeten horen. Alleen linkse seculieren kunnen doen alsof we hier te maken hebben met een interessante, verrijkende folklore. Islam zelf denkt er anders over.
   En dan vandaag; we moeten geloven dat iemand die verkeerd stond geparkeerd en daarover door de politie werd gesommeerd, als een gek wegreed en daarna ‘onwel’ werd. Allemaal raar positief.

 4. Dick…

  Ik lees aan de ene kant inzicht en gefascineerde vraagtekens omtrent de totale verlamming van een bevolkingsgroep die zich naar de afgrond laat leiden en aan de andere kant een soort van berusting en ‘ertegen op zien’ om actie te ondernemen. U wilt op de hoogte gehouden worden omtrent overleg en voortgang. Ik had echt wel uw interesse verwacht maar misschien woont u in het buitenland, ik ben dat even vergeten. Het organiseren vergt tactiek en timing. Durf en doorzettingsvermogen. Het klinkt makkelijk maar…is het niet. Ik broed hier nog op.
  Gladiator…ook ik heb genoeg gezien omtrent het in de watten leggen en het welkom heten van immigranten met een niet westerse achtergrond. Dit vanuit mijn oude proffessie. Laat ik u vertellen dat er zich zaken afspelen die nog niet eens in uw onrustige dromen voortkomen. ‘Nothing is what it seems’. Net als u hou ik alles scherp in de gaten. Bereid ik voor en zorg ik voor nuance. Ik moet wel. Alleen heb ik de keuze gemaakt…

  • Om niet meer deel uit te maken van de zorgmaatschappij. Letterlijk. Dit is geen grootspraak maar een keuze. Geen rare vreemdsoortige zaken maar bewustzijn samen laten komen concrete alertheid. Ik hou u in de gaten. Mocht de tijd er rijp voor zijn dan is een ontmoeting slechts een formaliteit…

 5. Verschrikkelijk verhaal over het terroriseren van een straat of blok door een sociaal zeer zwak gezin gedumpt in een sociale huurwoning. Hoewel ik veel soortgelijke verhalen ken, sommigen nog een graadje erger, waar het over “gewone” Nederlandse gezinnen gaat die niet functioneren. Omdat Joost nooit daarover schrijft zou je de indruk krijgen dat dit verhaal veel te maken heeft met immigratie. Dat kan je betwijfelen. Het is wel zo dat immigranten uit slecht ontwikkelde en onstabiele regio’s percentueel ook slechter sociaal ontwikkeld en onstabiel zullen zijn. Dus de kans op deze verhalen is dus groter dan met huisvesting van immigranten. Dit is ook een aanklacht tegen het onvermogen van sociale hulpverlening. Die kan het niet aan.

  • “Hoewel ik veel soortgelijke verhalen ken, sommigen nog een graadje erger, waar het over “gewone” Nederlandse gezinnen gaat die niet functioneren.”

   Daar was zelfs een hele serie aan gewijd en het werd zelfs een nieuw Nederlands woord in de dikke van dale.

   Maar wat wil je nou zeggen, omdat er ook autochtone asocialen zijn moeten we alle asocialen van de hele wereld hier maar naartoe halen en accepteren?? Is dat wat je probeert te vertellen?! Maar goed, @DirkM is een isis-fanboy dus probeert van daders cq lastpakken slachtoffers te maken, uiteraard alleen wanneer het geen autochtonen betreft want @DirkM is een isis-fanboy weet u nog!!

 6. @Dick….

  U geeft aan dat als er een oproep tot geweld is, via Gladiator, er niet in te trappen. Dat begrijp ik niet. Zowel Gladiator als ik zijn bereid meer te doen dan hier alleen maar eindeloos commentaar en zienswijze geven. Ook ik lees uw bijdrage telkens weer en u komt op mij over als iemand die weet waar hij het over heeft. De logische volgende stap is overleg. Debat. Onderhoud en een klap geven op dat alles. Individuen van ons niveau voegen toe. Zijn in staat het tij te doen keren. Maar…er is meer nodig dan vanachter uw toetsenbord een reactie te geven. Nogmaals wil ik u vragen concreet na te denken over een eventueel voorstel om ergens midden in het land de koppen bij elkaar te steken. Dan kan Joost d.m.v. zijn aanwezigheid hier tenminste ook een vruchtbare bijdrage aan leveren. Als hij het tenminste ziet zitten om hier bij te willen zijn. Onze daadkracht ontspruit hier!!!!!

  • Mensen die overal zionistische complotten zien, zijn niet serieus te nemen. Die kunnen hun ‘acties’ beter achterwege laten. Jammer dat ze hier reageren.

 7. “Zowel Gladiator als ik zijn bereid meer te doen dan hier alleen maar eindeloos commentaar en zienswijze geven.”

  Oké. Dan ga ik ervan uit dat dit voorlopig je laatste reactie op dit blog is en dat jij en @Gladiator de aankomende tijd druk aan het overleggen zijn ergens in het land, ik hoop eens de vruchten van jullie bijeenkomsten te mogen aanschouwen en ervaren.

  Wens jullie heel veel succes en wijsheid tijdens de bijeenkomsten.

  ps
  Misschien kan je hier af en toe een verslag plaatsen zodat wij kunnen lezen wat jullie zoal besproken hebben. Deal?

 8. Dezelfde dramatische verhalen hoor ik in mijn familiekring.

  Wordt het geen tijd dat we de regering dwingen om de vluchtelingen bij de voorstanders van de instroom onder te brengen? Is het niet in hun huis, dan wel in hun omgeving. En uitkopen is niet meer mogelijk

  We vangen dan twee vliegen in één klap: onschuldige mensen, die vaak geen geld hebben om te verhuizen, worden niet meer overal in het land en steeds opnieuw de dupe en de volgende verkiezingen wordt de PVV de allergrootste partij in het land.

  Misschien ziet de regering die bui wel hangen en is dat de reden dat weerloze mensen met deze zware last worden opgezadeld.

  Als er in het appartementengebouw van Pechdrol een plaatsje vrij komt, dan allereerst ruimte maken voor vluchtelingen, wees eens flink.

  • @Wachteres,
   “Wordt het geen tijd dat we de regering dwingen om de vluchtelingen bij de voorstanders van de instroom onder te brengen?”

   Mee eens………..maar………..wie zijn “we” in deze zin??!!

   Neem aan dat u begrijpt wat ik bedoel.
   Op mijn veelvuldige oproepen om eens de koppen bij elkaar te steken is trouwens geen enkele reactie tot nu toe dus………!!!
   En ik kan u verzekeren dat “Pechdrol” en ook de rest van dat zooitje onbenul in het Haagse rattenhol geenszins onder de indruk zijn van wat er zoal op de diverse forums geventileerd wordt.
   Gegroet,
   Gladiator

   • Ik weet het, Gladiator. Ik zie me ook niet in mijn eentje ergens staan roepen en schreeuwen.

    De ideale oplossing zou zijn als we via de forums het klootjesvolk’ wakker konden schudden, maar dat gebeurt alleen als zij zelf veelvuldig negatieve ervaringen krijgen met de islam.

    Het ‘Haagse rattenhol’ is alleen maar gevoelig voor verlies aan stemmen, wat het volk verder meemaakt interesseert hen geen hol.

    Als dat allemaal gaat gebeuren – moge het waar zijn! – dan is het in elk geval te laat voor een democratische oplossing.

    • “De ideale oplossing zou zijn als we via de forums het klootjesvolk’ wakker konden schudden, maar dat gebeurt alleen als zij zelf veelvuldig negatieve ervaringen krijgen met de islam.”

     Of dat publieke personen er genoeg van krijgen, of de personen op bepaalde posities er genoeg van krijgen, Trump kan ook een hele belangrijke worden. Tot dan moeten we zorgen dat iig het waakvlammetje blijft branden door sites als deze en waar de reacties een belangrijk onderdeel van zijn.

     • @Dick,
      Beste Dick, denk dat menigeen zich heel vies aan Trump verkijkt, want deze “deep state” pion is volledig gestuurd door Israël!
      Dit kon je o.a. afleiden uit het feit dat hij (Trump) gelijk na zijn verkiezing tot potus Israël de hemel inprees. Ook recent het bezoek in het M.O.! Gelijk van Israël naar S.A. (met duidelijke opdracht) om daar de vlam in de pan te laten slaan en zie daar, dit is hem toch uitermate goed gelukt gezien de troubles welke Qatar daar nu ondervind!!!!
      Nee mensen, van Trump of wie dan ook hoeven wij hier in NL helemaal niets te verwachten, hooguit nog meer ellende.
      WIJ zullen het moeten doen, en doen wij niets dat is het directe gevolg dat binnen nu en ongeveer 25 jr volgens cijfers van ons eigen CBS het point of no return is aangebroken. Ons blanke ras wordt laat ik maar zeggen…….ausradiert! Tot die tijd steeds meer en groeiende ellende en racisme naar ONS toe van o.a. “onze” eigen regering!
      Gegroet,
      Gladiator

 9. @Gladiator
  De tijd zal het leren.

 10. @Gladiator
  Ik mag hopen dat u niet werkt in bepaalde sectoren, want overduidelijk begrijpt u niets van hoe de wereld draait. Geeft niet hoor, maar hou uw vingers ervan af.
  Goedbedoelde raad van iemand die gewerkt heeft in de bancaire sector.

 11. Ik heb alleen niet het talent om te haten en te dwingen. Ik heb ook altijd ervaren dat men met het haten van het hatelijke voornamelijk zichzelf verstoort. En dat men dat , eenmaal uitgevoerd, niet gemakkelijk weer goed krijgt. Zoiets blijft hangen. Ook is het een zaak van persoonlijk eer en waardigheid (mijn waardigheid) mijzelf te onthouden van haat op onwaardige aanvallen van haat. Het ergste die ik ervaar bij de islamitische aanslagen en de zeer incorrecte politiek correctheid van onze regeerders is het haat gevoel die bij mij in toenemende mate opkruipt.

 12. Het valt mij op dat er zich bij velen uit een eerste pessimistische vertwijfeling nu een behaaglijkheid in het eigen gelijk heeft ingezet telkens er weer aanslagen gepleegd worden of corruptie schandalen geopenbaard worden. Waarom toch alles al verloren is, naar de duivel is, waarom dan maar niet blijven draaien in een treurige woede van eindeloze cynisme en hoongelach ? We zien het allemaal wel dat alles op zijn kop wordt gezet en democratie , vrijheid, vrede en harmonie in onze samenleving in de uitverkoop wordt gezet. Maar ik wil mij echt niet door het in het openbaar te gaan belijden , door de hiermee gepaarde haat gaan laten corrumperen ! Maar dat wegkijken, door overdreven goed, vriendelijk, uitnodigend en correct te blijven, lucht niet op en is op termijn ook niet gezond voor mijn ziel , hart en persoonlijk evenwicht. Hoe kan ik nu blijven wegkijken terwijl de haat en het leiden dagelijks op ons blijft afstormen ? Hoe lang kan ik dat correcte volhouden, zonder in een vorm…

  • …..in een vorm van waanzin en irreële denkpatronen terecht te komen ? En mijn geval zal door vele miljoenen andere Nederlanders, ook zo ervaren worden. In wat voor maatschappij leven wij dan ?

   • @AGG
    Dat komt omdat niemand de oplossing weet, ik niet jij niet niemand niet. De ‘opstandigen’ zoals wij zijn door onze eigen overheden en autoriteiten ingesloten en geïsoleerd en het merendeel loopt als makke schapen daar achteraan zoals blijkt uit het stemgedrag. Ik begreep vroeger niet hoe het mogelijk was dat complete bevolkingen zich lieten klein- en koeioneren door het communisme en ze zich als makke schapen naar de afgrond lieten dirigeren. Nu weet ik het, ze werden geïsoleerd en ingesloten door hun overheden en autoriteiten en de schapen die daar achteraan hobbelden deden de rest. Het goeie nieuws is, het communisme is afgelopen, de wal keerde het schip en gelukkig voor hun ‘end goed al goed’. M.a.w. wij moeten ook wachten tot de wal het schip keert, als het dan te laat is zal er bloed vloeien, linksom dan wel rechtsom. Het is idd om hopeloos van te worden maar wat mij nog veel meer pijn doet is dat we op de meest schunnige wijze verraden zijn geworden. Schrale troost,…

    • …het kan niet anders dan dat dat verraad een hele lange staart zal krijgen, dat zal de geschiedenis van de toekomst niet ongestraft laten.

 13. Ben veel in communistische landen geweest, zakelijk vanaf 1976, en heb dat ook nooit begrepen. Het bleek dat de mensen elkaar in de gaten hielden en elkaar verraadde.
  De situatie is vergelijkbaar met wat er nu in Nederland aan de hand is. Als iemand zich zorgen maakt over de massale intocht van mensen richting EU en Nederland, dan keren de medeburgers je de rug toe. Je wordt genegeerd, Het is onbespreekbaar, waarom? je bent ineens een racist Nog erger als je journalist of politicus bent velen hebben het met de dood moeten bekopen, bizar. Wij hebben de christelijke plicht vluchtelingen op te vangen heet het dan.
  Vreemd er is niet eens vastgesteld of het vluchtelingen zijn.
  Bovendien wanneer stopt deze golf? Als u terug zoekt begon het enkele decennia geleden.

  • @Hugoden,
   U vraagt terecht, “wanneer stopt deze golf” echter wat denkt u zelf. Ik kan u 2 zaken verzekeren.
   1) Deze golf stopt alleen nog maar als iemand of een groep dit doet die niets te maken heeft met de politiek welke dit willens en wetens doet en met een geheel ander doel voor ogen dan de meeste mensen denken!!
   2) Met “vluchtelingen” heeft deze gehele stroom NIETS maar dan ook helemaal niets te maken. En geloof mij nu maar, het is namelijk ruim een decennium mijn vak geweest, deze mensen zijn voor meer dan 90 tot 95% géén vluchtelingen. En destijds, toen het dus nog mijn vak was, zou dit simpelweg betekenen, retour afzender, en wel zonder enig pardon, en op eigen kosten!!
   Heb er genoeg geretourneerd! Zo moeilijk is dit niet!!
   Echter, mijn stellige overtuiging is, dat dit zeer zeker fout afloopt.
   Gegroet,
   Gladiator

 14. Van Lotje (getikt)

  9 juni 2017 op 09:44

  Ik zit met 2 vragen / en ik bedoel die echt als vragen. Niet als goedpraten of wegkijken… NPO media of normale kranten vertrouw ik allang niet meer, vandaar dat ik het hier probeer.

  Hoe maatgevend zou deze brief zijn voor de “opvang/integratie” van “vluchtelingen”? Krijgt JN meer van dit soort signalen?

  Zijn er realistische quota te noemen wat Nederland wel zou kunnen opvangen? Even ervan uitgaande dat je ophoudt met de Timmerfrans Veerdienst, dat je buitengrenzen wel kan bewaken (als is het mss voor 80%, 90% of zo)… en dat je kan onderscheiden wie echt vluchteling is. Dan houd je een X aantal mensen over, toch? Zijn er meer realistische politici dan Jessias die zich aan aantallen durven wagen? Dit kan Nederland aan… Hebben reaguurders daar mss gedachten over?

  • @Van Lotje
   Er wordt enkel gesproken over een bovengrens. Volgens sommige goedmensen is er geen bovengrens, toen bv opgemerkt werd dat er te weinig huizen zijn zei Klaver ‘nou en’. Volgens andere goedmensen is er een bovengrens maar die grens zou nog niet bereikt zijn, waar die grens dan wel ligt wordt niet verteld, wat ze wel weten te vertellen is dat iedereen een fascist is die van mening is dat de bovengrens bereikt is. Kortom; er is geen discussie mogelijk. Waar het heel erg sterk op lijkt is dat ze maar wat doen zonder na te denken over wat de gevolgen op termijn zullen zijn, hoewel ze dat m.i. donders goed weten want iedereen die daar wel over nagedacht heeft een geen rozengeur en maneschijn voorspelt is wederom een racistische fascistische intolerante islamofobe xenofoob.

   • Links is obsessief bezig met een ‘human’ agenda zonder zich af te vragen waar het geld vandaan komt. Alsof het van een eeuwige boom geplukt kan worden. Venezuela laat ons zien waar zo’n blinde agenda toe leidt: chaos, criminaliteit, hyperinflatie, onrecht, corruptie, gebrek aan de meest elementaire middelen, totaal verwaarloosde nutsvoorzieningen. Terwijl dat land een rijke oliestaat kan zijn.

    • Brazilie; het land was veelbelovend totdat in 2002 de linkse populist Lula aan de macht kwam. Even is iedereen blij met alle cadeautjes en daarna zakt het land economisch langzaam maar zeker steeds verder weg in het moeras. Alle cadeautjes zijn niet meer te betalen terwijl ‘hand ophouden’ de mores is geworden.

 15. @Van lotje (getikt) Vraag 1; Deze problematiek is meer regel dan uitzondering. Eind 2015 van de 1 op andere dag 250-300 man in een sportzaal zo’n 1,5 km bij mij van de deur. En in de Binnenstad hadden we er al 450 zitten. Binnen een paar dagen was de overlast hier in de wijk niet meer te overzien. Ik zal u de ranzige details besparen. En ja, ik woon ook in een “Prachtwijk”.

  Vraag 2; we zitten al heel ver over onze taks heen hier. Dit land en haar voorzieningen zijn simpelweg niet opgewassen tegen de instroom van een half continent. Die niets toevoegen maar vooral komen halen. Om over de demografische en culturele tijdbommen maar te zwijgen. Eerder zouden we het omgekeerde moeten doen. Eens een hele zwik van die laaielichters terug gaan sturen. Als je er 6 weken op vakantie kunt, kun je er ook wonen.

 16. https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/fracties

  Kunt u email sturen, vinden ze leuk.
  Behalve automatisch antwoord hoort u zeer waarschijnlijk nooit iets terug.

  • Sint Nicolaas

   9 juni 2017 op 09:52

   Precies AaHunze. Sint heeft na het Oekraine referendum ook aan allen een mail gestuurd en zijn ongenoegen laten blijken. Van een paar kwam slechts een standaardblah bla blah ( €uropa, stabiliteit, belangrijk, samenwerking …… gaaaaap ) antwoord terug.
   De rest automatisch antwoord, geen antwoord of de melding dat de verzonden mail ongelezen was gedeleted. Kortom, een overweldigende interesse in de mening van het volk. NOT ! Maar dat wisten we al natuurlijk.

 17. Leo KarelJan

  8 juni 2017 op 18:57

  Alleen een dood en doodziek land doet zijn eigen bevolking dit aan. Dit soort tuig hoort niet in NL; hun achterlijke godsdienst en levenswijze zijn niet verenigbaar met de NL waarden.
  Maar zo lang de meerderheid van de kudde op partijen blijft stemmen, die voor dit soort wantoestanden verantwoordelijk zijn, verandert er niets. Ook bij de laatste verkiezingen heeft de meerderheid weer voor zijn eigen ondergang gestemd. Eigen schuld, dikke bult! En hoeveel mensen in die straat hebben op Wilders gestemd?

  • Ja @Lk, dit land is idd doodziek. En stemmen, dat doe ik al ruim 35 jr niet meer. Ik wist al lang dat er teveel van hetzelfde blijft of onder een andere noemer anders lijkt maar dus niet is. Ben geen Wilders fan echter wat men gedaan heeft is uitermate laag bij de grond. Hij wordt nu voor van alles en nog wat beschuldigt. Daarbij zijn de verliezers zichzelf “winnaars” gaan noemen en maken ze de grootste winnaar uit voor verliezer en dit achterlijke volk laat zich dit door hun strotten duwen. Dat het nu in rap tempo fout zal gaan staat voor mij absoluut vast!! Voor velen zijn de filmpjes met agressieve “vluchtelingen” een ver van mijn bed show maar deze film komt onzer aller kant op en dan is Holland in nood……..alleen dan is het met zekerheid te laat. Ik ben weerbaar, maar ik heb 4 dochters, en 1 kleinzoon en kleindochter…….de toekomst voor hen is NUL.
   Not on my shift…..okay!
   Doe er wat aan nu het nog kan!
   Gladiator

 18. Oh ja, en dan nog eventjes het volgende, was ik bijna vergeten maar is toch niet niks……..facebook alsmede youtube wordt heftig voorzien van censuur en dat rot…f, u weet wel, Mayor of London, grijpt nu de, nou ja, wat zal ik zeggen, de zgnd “aanslagen” in haar stad aan om youtube alsmede facebook in strakke banen te brengen…..!!!!!
  En de sheeple gaan het zodadelijk nog allemaal zelf vragen of willen ook……en dan zijn de rapen pas echt gaar, want dan zijn we aangewezen op de waarheidsvinding van de MSM en dan……..kruip ik liever onder de grond want zoveel leugens als deze de laatste tijd onder het volk rondstrooien…..pfff dit is gewoonweg niet meer aan te horen. Gewoon tenenkrullend!
  Gegroet,

  Gladiator

  • En voor de twijfelaars van het FAKENIEUWS…..!!!!!
   Gewoon eens eventjes kijken hoe bijv. CNN (een echte rotte appel) en de rest het voor elkaar boksen om de sheeple te bespelen….
   https://www.youtube.com/watch?v=JZ7gOtHRRT4
   Na minuut 5,30 wordt het pas echt spannend……
   Veel (heel veel) plezier bij het kijken, neem eerst een valium..
   Gegroet,
   Gladiator

   • Tja, wat men in west Europa nog steeds niet wil begrijpen is dat hoe meer je naar het zuiden of oosten reist hoe minder “waarheid” als belangrijk wordt bezien en leugens en verzinsels het leven van alle dag bepalen. Zo zijn die mensen. We kennen het “met de Franse slag” al reeds. Verder naar het zuiden is zelfs het Spaanse koningshuis verwikkeld in corruptie schandalen. De gehele overheid is daar corrupt. Zelfde geldt voor de andere med. landen. De overheid geeft dus een fout voorbeeld voor de burger waarvan velen het niet zullen nalaten dit “voorbeeld” te volgen. Bedrog wordt een way of life. Iedereen lult of doet maar wat. Maakt niet uit. Woorden hebben geen moreel gewicht. En wij maar boos worden omdat dit niet “hoort”? Nee, het toont het gigantisch verschil tussen het westen en de cultuurloze islamitische gebieden. T’is alleen jammer te zien dat het westen zich steeds meer tot hetzelfde niveau verlaagd.

 19. Er wordt of te weinig naar NOS nieuws gekeken, of er wordt niet goed opgelet.
  Toen Tjeenk Willink ons land kwam redden was één van de grote problemen, die hij op z’n vergrijsde dag gaat oplossen, de vergrijzing.
  Daartoe laten we al die migranten binnen; degenen die daarover klagen zien niet hoe onze overheid een groot probleem oplost.

  • Conservatief

   8 juni 2017 op 17:15

   Die “migranten” lossen het vergrijzingsprobleem helemaal niet op. Daarvoor komen ze hier ook niet; het is gewoon de zoveelste linkse leugen. De multiculturalisten kennen die “migranten” ook helemaal niet persoonlijk, dus ook niet hun (gebrek aan) kennis, vaardigheden en arbeidsmotivatie. We hebben hier te maken met de vuistslag van links: massa-immigratie om de blanke burgers te pesten. Want daar durft links wel tegen; zondebokdenken dus. En wie protesteert is “fascist”. De wereld op zijn kop.

 20. Wat er nu gebeurt in het Midden Oosten, het bombarderen van landen zonder mandaat, betekend dat de Charta van de United Nations het Volkerenrecht even opzij is gezet Nederland doet mee via de NATO en bombarderen alleen doelen die het zelf heeft uitgekozen via de informatie van de Amerikanen.
  Geen enkele Nederlander schijnt hier moeite mee te hebben
  Dit is niet te begrijpen .
  Zeker niet als u de lijst raadpleegt met de herkomst van de vluchtelingen voor de oorlog De vluchtelingen uit Irak en Syrië staan helemaal onderop de lijst. Bovenaan mensen uit Afrika waar helemaal geen oorlog is. Het zijn gewoon werkzoekers
  Ook hier heeft niemand moeite mee.
  Dit is niet te begrijpen Wij krijgen deze mensen nooit meer het land uit. De afgewezenen zullen als Mongoolse bendes door Europa blijven trekken
  Duitsland had 1,5 miljoen vluchtelingen binnengehaald waarvan 60% geen enkele kans maakt en zich niet laten uitzetten Dus pak weg 600.000 voornamelijk gefrustreerde jonge mannen in de…

  • Amerika heeft e in het Midden Oosten een grote puinhoop van gemaakt, met als dieptepunt Irrak waa IS ontstond. Alles om greep op de olie te behouden. De wereld, en zeker de legers, draait nog steeds op olie; vandaar al die wereldwijde belangstelling voor die zandbak. Intussen schijnen voormalige Sovjet republieken grote hoeveelheden gas, olie en andere mineralen te kunnen produceren; dat zal een boost geven aan die landen en aan Rusland en China. Wellicht vandaar de paniek die momenteel de politiek van de VS beheerst.

   • En kijk eens wat een droevige aanblik het VK biedt, die voormalige grootmacht. En kijk eens naar het zelfbewuste optreden van Putin.

    • Uit deze puinhoop zal ongetwijfeld iets goeds ontstaan. Wij staren allemaal naar ons probleem als in een konijn in de koplamp maar anderen zullen zeggen zoals in Europa? nee dat nooit De Visigrad landen houden zich steeds steviger aan elkaar vast. Rusland is gedwongen het land zelf op te bouwen en trekt talent van Europa aan Velen Duitsers en Fransen hebben zich blijvend gevestigd in die landen. Ik ken Rusland vanaf 1976 Het is onvoorstelbaar als ik zie wat er opgebouwd is en hoe gemotiveerd de nieuwe generatie is.
     Korte conclusie Europa identiteitscrisis “stilstand” Oost Europa opbouw
     Lees: Jonge Fransen in Moskou http://www.iturl.nl/snJ16ij
     Lees: Duitser bouwt de vee- melk- en landbouw op in Rusland ontving oorkonde in Duitsland http://www.iturl.nl/snS4DAa

 21. En dan te bedenken dat er geen enkele reden is om vluchtelingen uit andere regio’s op te nemen dan de onze (West-Europa). Het schaadt onze samenleving (de WRR waarschuwde in 1979 al voor een “botsing van culturen”) en onze bevochten vrijheid (zie de idiote processen tegen Wilders) en het is onbetaalbaar (zie destaatsschuldmeter.nl). Kortom, het multiculturele experiment is mislukt (Rutte in “Samsom, Rutte over de multiculturele samenleving”, nos.nl 10.09.2012). Tijd om het terug te draaien, desnoods van onderop.

 22. Beste @Dick om 13.24
  Even voor alle duidelijkheid,
  Ik geef precies aan wat ik graag zou willen, namelijk om eens de koppen bij elkaar te steken en dus te brainstormen. Ideeën heb ik en anderen zullen deze ook hebben. Fijn om deze ook eens aan te horen.
  Ik roep dus absoluut niet op tot geweld, in welke vorm dan ook. Hoop dat ik voor eenieder meer dan duidelijk ben geweest!
  Ik zie/hoor het wel, en anders even goede vrienden, echter dan wel graag iets minder klagen of roeptoeteren vanachter het oh zo veilige toetsenbordje en gewoon alles zo laten zoals het is cq gaat worden!
  Gegroet,
  Gladiator

  • @Gladiator
   Als je wil brainstormen dan kan dat toch ook hier, plaats enkele ideeën van je en dan kunnen we beoordelen of dat een goede reden is om ergens de koppen bij elkaar steken. Nu komt het nogal geheimzinnig over, dan vraag ik me af waarom.

   “echter dan wel graag iets minder klagen of roeptoeteren vanachter het oh zo veilige toetsenbordje en gewoon alles zo laten zoals het is cq gaat worden!”

   Dat bedoel ik, wat heb jij dan gedaan buiten reageren en stemmen? Vertel dan. Of kan dat niet, waarom dan niet??

   • Tja @Dick,
    Allereerst uw commentaar op mij, vergeef me dat ik het opmerk echter ik heb het gevoel dat u zéér kritisch bent op mijn commentaren over het algemeen en waarom!? Dat zou ik niet weten maar dat mag en daar heb ik geen enkele moeite mee. Waar ik meer moeite mee heb is dat als iemand een andere mening heeft hem daarover of -om beoordelen. Misschien beschik ik wel over geheel andere informatie dan u.
    En dan, hier brainstormen op een forum, welks dan toch wel snel “off topic” zal zijn is volgens mij niet de bedoeling alsmede het gegeven feit welk ik al eerder aandroeg, namelijk het effect van verrassing.
    Meer ga ik er nu niet meer over zeggen want dat zou oeverloos worden.
    Ik hoor/zie het wel,
    Even goede vrienden!
    Gegroet,
    Gladiator

    • @Gladiator
     “dat u zéér kritisch bent op mijn commentaren over het algemeen en waarom!?”

     Oh, dat is dan toevallig. Dat is wel het geval bij bv @DirkM of @Dominic maar bij jou niet. Wat ik al zei, als dat zo is dan is dat toevallig.

     Wat betreft jouw oproep, ik vroeg me serieus af waar je op doelde. Ik sloot een oproep tot geweld niet uit en als ik het zo interpreteer dan kunnen anderen dat ook zo interpreteren en het lijkt me niet de bedoeling van @Joost dat zijn blog daarvoor gebruikt wordt. Mocht ik het verkeerd geïnterpreteerd hebben my bad maar wees voortaan aub wat duidelijker en explicieter zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan zoals dat nu het geval zou zijn.

 23. Sinds 1960, toen wij een straat Molukkers voor onze neus kregen, zo’n beetje de ‘Marokkanen’ van die tijd qua herrie zoeken, weet ik wat multicul is. IK ben er klaar mee. Toen was het al zo dat gemeente en politie denken dat je als gezin van 6 personen ruzie zoekt met zo’n straat met 600 peloppers. Nichts für ungut, maar dat waren in ieder geval nog onze ONZE soldaten. Maar dat zijn die kamelenjockeys niet. Als het ruimen begint, mogen ze mij bellen. En alle Gutmenschen mogen mee, maar dan niet zo makkelijk. Die nemen we eerst nog eens even duchtig apart. Ze moeten betalen voor wat ze het land hebben aangedaan.

 24. Medelijden. Geboren met een plaat voor je kop. Neem wereld verbeteraars. Altijd herkenbaar door hun eensgezindheid over een ander mens problematiek. Zij lopen achter hun geliefde leiders aan als de Hameling rat en kip zonder kop. Neem deze regering en hun plannen om AOW leeftijd op te schroeven en zorg om zeep te helpen.
  Dankzij dit speciale soort mens werd dat een grandioos succes. Door strategisch plaatsen van vluchtelingen [ toekomst stem gerechtigden] lopen zonder kop en met plaat mensen verschrikt rond. Hun wereld verdwijnt democratisch. Eerbied en respect word hun toekomst. Hun leiding wauwelt over klimaat, energie, en flitspaal.
  De nationale hobby die vroeger centjes tellen werd genoemd. Dankzij de groen links en religie plaat mens, herrezen tot vroegere mannen broeder glorie. Denk Colijn.

 25. Men vergeet erbij te vertellen dat wat men binnen haalt een IQ heeft wat retarded kan worden genoemd. Somalië IQ 68
  iq-research.info/en/page/average-iq-by-country
  Niet gecivilieerd en dat men los laat in onze maatschappij. Huidige demissionaire regering is tegen de Nederlanders en hebben ons verkocht met ons geld aan de EU.

 26. Sint Nicolaas

  8 juni 2017 op 09:17

  Dit verhaal is zo herkenbaar en typerend. Het kan Sints inziens op menig gemeente worden geprojecteerd. Copy paste zeg maar. Wat deze dame heeft meegemaakt is geen op zich staand geval. Ook Sint heeft de ellende aan den lijve mogen ondervinden en is bij de gemeente/school steevast tegen een muur van stilzwijgen opgelopen. De keiharde feiten waren er in overvloed maar reactie of actie ? Nope, niks, nada. Nu is het voor Sint al bijna 10 jaar geleden maar kan mij levendig voorstellen dat het in de tussentijd vele malen erger is geworden. Dat merk ik alleen al als ik weer eens in NL op familiebezoek ben. Het straatbeeld is er geen haar beter op geworden en de verhalen die je te horen krijgt links en rechts zijn om te huilen. Wij woonden aan de rand van een zogenaamde “kracht/pracht” wijk maar de narigheid er van werd tot in de wijde omgeving gevoeld. Heb er al vaker over geplempt en wat deze dame uit “W” beschrijft klopt precies. Geluidsoverlast, schreeuwen, nesten met kinderen ( zo…

  • Sint Nicolaas

   8 juni 2017 op 09:26

   ( zo jong als +/- 2 jaar ) zonder toezicht tot ver na middernacht op straat. Vernielingen ( bekraste auto’s, planten uit de tuin gerukt, takken van bomen afgebroken, potten vernield ) samenscholingen van soepjurken en kort geschoren tuig op straat zodat het verkeer geen doorgang kon vinden. Zei je er wat van werd je bedreigd. Afval wat de tuin in gemieterd werd ( van blikjes, flessen, vuiniszakken, kleding, heroine spuiten, peuken, kondooms etc etc etc ) Op school ( katholieke school ! ) werden onze jongens een minderheid en aldus gepest, geslagen, op straat gevolgd en uitgescholden. Uiteindelijk naar een andere ( witte ) school overgegaan. Moslim vaders aan de deur die de jongste sommeerden niet met hun kroost te spelen omdat het geen moslim kind was.

   • Sint Nicolaas

    8 juni 2017 op 09:36

    Vrouw Sint die op de fiets onderweg naar de stad van haar rijwiel werd getrokken, betast en bespuugd, uitgescholden voor hoer vanwege het dragen van een rok op de fiets. Diverse malen op school geweest, gesproken met de rectrix maar geen actie. Met de gemeente gesproken, geen actie, politie aangiftes, werd niks mee gedaan. Ze kwamen niet eens kijken. De buurt verloederde meer en meer, meer moslims, meer overlast. De “witten” werden letterlijk weggedrukt en weggepest en diverse malen sissend duidelijk gemaakt dat het hun wijk was en dat NL binnenkort hun land zou zijn. Voor ons was de maat vol. Je voelt je enorm verraden en afgeschreven door je eigen overheid. Het interesseerde ze werkelijk geen ene moer. Je staat alleen en bent vreemde in eigen stad.

    • Sint Nicolaas

     8 juni 2017 op 09:53

     Wij zijn naar de Noorse fjorden getrokken en NL gelaten voor wat het is. Toendertijd waren het niet zozeer “vluchtelingen” zoals nu maar gewoon ordinaire import wat al erg genoeg was. Wat er nu gaande is brengt het land op de knieen en ontwricht de maatschappij volledig. En al die berichten over racisme, het Sinterklaasfeest, kerst en pasen wat ter discussie staat. Kerkelijken die eventueel tweede pinksterdag in willen ruilen voor het suikerfeest. NL is volslagen van het padje af. En dan de verkiezingen in maart met een horror uitslag en dito aanstaand kabinet. Sint kan er niet bij en is blij dat hij weg is. De criminaliteit, de asocialiteit en een overheid die geen ene reet er aan doet. Buigt voor €uropa en de islam. Een suicidaal electoraat. Geen trots, eigenwaarde, alles weg. Succes NL. Ga zo door, dan is het einde oefening.

     • @Sint, helemaal waar!
      Ook ik zag dit probleem lange tijd geleden al aankomen maar het was onbegonnen werk er iets over te zeggen. In de jaren 80 kreeg een Somalisch gezin een mooie woning in een goede wijk, dorp in Brabant. Met huisraad en alles. Echter de prima fietsen waren tweede hands. Vader was zwaar beledigd en eiste (succesvol) nieuwe fietsen. Deze mensen denken anders, voorzover er echt nagedacht wordt, ze leven in een heel andere wereld, terwijl in NL. Enfin ik was destijds al vertrokken en kon alleen maar meewarig mijn hoofd schudden. We hebben dit zelf aangericht, met z’n allen, door VVD, CDA , GL, etc. te blijven stemmen. Jammer van dat mooie landje.

 27. @Sint Nicolaas. Dít is wat “wij” hebben binnen gehaald;

  https://www.youtube.com/watch?v=lHX5jsomq_U

  Wat een afgrijselijk k*tvolk! Moraal etc. van likmevestje. Nog een geluk dat die man de middelen had om zich te verdedigen. Wat zou ik graag vandaag nog op het vliegtuig naar mijn oom stappen. Ik word met de dag ongelukkiger hier. Je ziet het afglijden en mensen zitten nog steeds zo ver met de kop in het zand dat ze de zon in China kunnen zien opkomen. Helaas heb ik niet de financiële middelen, anders was ik hier 15 jaar geleden al vertrokken. Mijn buurman van 2 deuren verder is ook zo’n sul. Blijft maar volharden in “het valt toch allemaal wel mee?” en “we kunnen het toch niet veranderen…”. Dat slaafse, dat weke slappe ruggengraatloze buigen en knikken. Gad-ver-dámme!

 28. Sint Nicolaas

  8 juni 2017 op 14:54

  Beste Sjefke, ik denk dat ik dat “middel” zonder schromen zou gebruiken. Het zou goed zijn als dat stelletje druiloren wat nu een kabinet in NL in elkaar probeert te timmeren eens 24 uur lang verplicht worden hier naar te kijken en een maand naast die figuren gaan wonen die de dame uit “W” beschrijft . Maar nee, die zitten hoog en droog in hun witte enclaves. Wat voor meer ellende die straks gaan brengen voor NL, het is nu al om je op te vreten. Ook al is het voor Sint ver van zijn bed, heb nog legio vrienden, kennisen en familie in NL die het wel gaat raken straks en wederom ondergescheten gaan worden door de regenten. De Canadese provincie Quebec eeft een motto : Je me souviens ( I remember ) dat zou het NL electoraat ter harte moeten nemen. Helaas lijkt het er op dat de Alzheimer flink heeft toegeslagen.

 29. @Sint Nicolaas. Alzheimer? Daar is het ver voorbij. Het lijkt wel of mensen collectief hun brein in een potje gestopt hebben met een grote waarschuwingssticker; “Do not use!” Ik gruwel alleen al bij de gedachte aan een nieuw kabinet waar ons aller Klavertje 4 in gaat mee regeren. De Horror! Ik vraag echt af hoe mensen zó apathisch kunnen zijn terwijl het land om hen heen figuurlijk, en straks ook letterlijk!, in brand staat. Hetgeen dat nu binnen spoelt zal een onevenredig grote wissel trekken op ALLE sociale systemen. Het merendeel van die lui gaat níets bij dragen. Niets! Na 15 jaar zit 65-70% van de Somaliërs in de Bijstand en voeren ze alle negatieve lijstjes aan. En reken maar dat de Eritreëers het echt niet beter gaan doen. Net als uw kennissen, vrienden en familie zal ook ik de nadelige gevolgen ondervinden. En ik moet het allemaal machteloos aan gaan zitten kijken omdat het merendeel van de NL’s meer geïnteresseerd is in GTST etc.. *bonk*

 30. Van Lotje (getikt)

  8 juni 2017 op 08:28

  Uiteindelijk is ook dit lijden (want anders kan ik het niet noemen) terug te voeren op het EU project. Het experimenteren…

  We zijn allemaal samen… geen binnengrenzen meer nodig toch? Ja! goed plan. Handig voor onze bedrijven en economie…

  OK… als we dat doen, dan gaat het aankomen op je buitengrenzen… laat je dat versloffen dan komt het moment dat de buitenwereld dat merkt. En dan komen ze aanwandelen en aandobberen. En als dat niet lukt komt Timmerfrans je wel halen met z’n veerdienst. De gevolgen van dat hele verhaal gaan nu langzaam doordringen tot de haarvaten van onze samenleving. Wanneer komt de reactie???

 31. Grotere huisvesting, een eengezinswoning is geen oplossing, dat willen ze wel! Maar zolang deze mensen zich hier niet aanpassen en zich houden aan de normen en geldende regels is het waanzin. Ze weten niets van onderhoud van huis en tuin. Zes jaar geleden kwam er een Somalisch gezin naast ons wonen. Zij eerst, zij was door vluchtelingenwerk vooruit gestuurd. Later man, 3 zonen en 1 dochter plus haar invalide broer. Ze kregen alles, huis ingericht, schotelantenne, fietsen, computer, mobiele telefoons noem maar op. Haar broer kreeg traplift, scootmobiel enz. Ze hebben even op Nederlandse les gezeten, heel even, hij vond dat niet nodig. Al die jaren liggen ze aan een “uitkeringsinfuus”, spreken nog steeds bijna geen woord Nederlands. Communicatie moet via de dochter van 13/14. Ze veroorzaken overlast, geluidsoverlast. Praten kunnen ze niet alleen maar schreeuwen. De man doet echt niets dan alleen maar de hele dag op een sofabed liggen, een schildpad heeft er ADHD bij. Hij heeft de…

  • Die man denkt; ik heb het voor elkaar. Vergeleken met waar ie vandaan komt leven hij en zijn gezin een miljonairs leven. Hij is de koning, zit op zijn troon (of ligt op de sofa) en vindt het wel best zo. Reizen waarschijnlijk af en toe naar het thuisland om van hun status te genieten en gaan dan weer terug in NL op de bank liggen. Meer in het leven kennen ze en willen ze niet. Kijk maar om je heen in die cultuurloze, leeghoofd landen waar nog nooit een deug-mens is geweest anders waren het zeker geen deug-mensen meer.

   • @Cale. Precies. Men vergeet voor het gemak maar dat het Afrikaanse continent nu bepaald overliep van de Einsteins, Edisons, Turingen etc. toen de 1e blanke daar voet aan wal zetten. 70+ jaar en 100(!) miljard aan ontwikkelingshulp verder en het is nog steeds één grote puinbak.

 32. Sint Nicolaas

  9 juni 2017 op 10:04

  Daar haalt u een zeer belangrijk punt aan beste Cale : ” Reizen waarschijnlijk af en toe naar het thuisland om van hun status te genieten en gaan dan weer terug in NL op de bank liggen”. Dit is al sinds jaar en dag aan de gang. De hele parasietenbende komt met hangende pootjes, honger en zieligheid binnen want ze “vluchten” voor oorlog. Vervolgens wordt alles voor ze geregeld en met dezelfde gang gaan ze elk jaar vrolijk op vakantie naar het land waar ze uit “gevlucht” zijn en het zo gevaarlijk was ! Dat geldt voor het hele assortiment ; Eritreers, Syriers, Somaliers,noem de hele santenkraam maar op.

  • Sint Nicolaas

   9 juni 2017 op 10:25

   Niet verwonderlijk dat er rechtreekse vluchten aangeboden ( gaan ) worden naar zogenaamd ” gevaarlijke” bestemmingen. Ook hier in Noorwegen. Plotseling een verbinding Oslo-Addis Abeba (?) Dat riep bij Sint al direct vraagtekens op. Blijkt dat die volgeboekt waren met vakantievierende Eritreers ! Die pleegden te vliegen met Emirates via Dubai van waaruit je naar legio “gevaarlijke” besemmingen in Afrika kunt vliegen dus zag Ethiopean Airlines het gat in de markt. Gelukkig is men hier wel wakker en heeft men de “vluchtelingen” te verstaan gegeven dat, als je daar op vakantie gaat, je er ook kunt wonen – en dus blijven ! Echt, we worden met zijn allen gigantisch in de zeik genomen door deze nepvluchtelingen. Niet te filmen ! Maar onze regenten steken de koppen zo diep in het zand om met Sjefke te spreken dat ze kunnen genieten van de zonsopgang in China. Wat een corrupte, verrotte teringbende wordt hier gefaciliteerd !

 33. De meerderheid van de Nederlanders vond het prima die AZC’s . Tenminste, zolang ze maar niet in hun buurt neergepoot werden. Maar die AZC’s zijn kinderspel vergeleken bij de gevolgschade. Wie dat toen niet door had en ‘het wel goed vond’ moet nu de gevolgen maar dragen. Voor hen die de bui wel zagen hangen en dat ook harop uitspraken vind ik het pas echt triest.

 34. Als er een profiel bestaat waaraan een burgemeester moet voldoen, dan hoort empathie met zijn burgers daar zeer zeker niet bij. Een burgemeester is een fantasieloze bestuurder, die alleen maar meer inwoners in zijn gemeente wil, want dan krijgt hij meer salaris. Een asielzoeker geldt ongetwijfeld als “inwoner”.

  • D. G. Neree

   7 juni 2017 op 22:22

   Een gekozen burgemeester zou al een stuk schelen, in plaats van als beloning voor bewezen partijdiensten

 35. Standaard moet bij (echte) vluchtelingen deze tijdelijk onderdak krijgen tot het moment dat men weer terug kan. In wooncomplexen per homogene bevolkingsgroepen, en de wooncomplexen zelf runnend. dus werken voor schoonmaken, etenkoken, broodbakker, sport en spel, onderhoud, beveiliging, administratie, onderwijs, opleiding en kinderopvang. Niks geen verblijfsvergunningen, niks van uitkeringen oid, geen uitzicht op NL nationaliteit, hoeft dus niet te integreren. Mannen moeten in principe terug (onder de wapenen) om strijd te leveren zodat er thuis weer een veilige situatie gaat ontstaan.
  Wij zorgen voor de infrastructuur, medische verzorging en eerste levensbehoefte. voor de rest zijn ze baas in eigen
  Alleen mensen die papieren hebben toelaten en grondigscreenen op (gewelddadige, misdadige, politiek extremisme) achtergrond. Aantal op te nemen vluchtelingen beperken tot maximale aantallen.
  En stoppen van het opnemen van voor nl samenleving opnemen van andere toevallig passerende…

 36. Tegen Hollanders die zoveel overlast bezorgen, wordt opgetreden; die kunnen verplicht naar elders vertrekken dacht ik. Als je dan zo’n groot voorstander bent van ‘gelijke behandeling’, dan hier dus ook. Het zijn volwassen lieden die weten wat ze doen en die verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

  • @Arjen. Klopt. Die gaan naar zogen. “aso-woningen”, vaak ergens op een industrieterrein danwel een afgelegen buitenwijk.

 37. Maar…, wat móet ik zeggen?? Het is niet iets wat je kunt beredeneren…..?

  Oplossingen zijn voor de hand liggend…. maar het is al jaren aantoonbaar dat men niets rationeels kan verwachten van onze bestuurders….

  Ja…., ik zie nog maar één mogelijkheid: nooit verwacht…., maar alleen een volksopstand op grote schaal, en daar bedoel ik géén “betogingen” mee…, kunnen ons land nog redden van teloorgang door onderdrukking door buitenlandse inmenging, zowel van de EU, UN en islam….
  Mvg

  • @Jan Van,
   Ben het helemaal met je eens!!!
   Heb hier al vaker geroepen om versterking, zo ook onder het stukje hiervoor over Lauren Soutern, echter, ik kom met zekerheid niet naar Pegida in Enschede daar ik ervan overtuigd ben dat dit hele Pegida geen zoden aan de dijk zet. Daarbij zijn dit m.i. de verkeerde groep mensen.
   En idd, ook ik ben van mening dat demonstreren, in welke vorm dan ook niets meer zal uithalen. Ik heb denk ik een betere oplossing.
   W.g.
   Gladiator

   • Het kan best zijn dat de Pegida-beweging geen zoden aan de dijk zet. Andere betogingen/demonstraties doen dat ook zelden. Je moet met minstens 10.000 man op de been komen om ook maar een beetje indruk te maken op de beleidsmakers. Nederland is allang demonstratie moe. Maar: een verkeerde groep mensen?? Bedoelt u eigenlijk: een groep verkeerde mensen? Dat spreek ik met klem tegen; niets mis met deze mensen. De islam is niet welkom in dit land, is het enige wat ze willen zeggen. Ze zijn geheel geweldloos, dat kun je zó zien. Of bedoelt u met “de verkeerde groep mensen” een groep mensen die niet tot daden kunnen komen? Als u geweld bedoelt, dan klopt dat. En graag hoor ik uw betere oplossing.

    • Geachte @LafSchaap,
     Ik bedoel dus idd dat betreffende mensen niet tot daden kunnen komen, dat moge duidelijk zijn. Ik ken deze mensen in zijn geheel niet dus een andere mening kán ik er helemaal niet op nahouden!
     Dan mijn betere oplossing……tja…..wat denkt u nu zelf……dat ik deze hier neer pen.
     Het effect van mijn plannen valt of staat met verrassing. En er zijn meer mensen voor nodig dan 1, als u begrijpt wat ik bedoel. Daarbij vind ik meningen en inzichten van anderen zeer belangrijk om aan te horen echter er moet iets gaan gebeuren, en niet over 10 jaar.
     Ik hoor of zie wel de respons en zal dan wederom reageren met een eventueel voorstel!
     Gegroet,
     Gladiator

 38. Gladiator, in een eerder artikel heb ik gereageerd op uw oproep cq verzoek om in actie te komen. Nu verzoekt u weer om het niet bij demonstreren te laten. Ik ben ook klaar voor meer dan steeds weer een reactie achter te laten hier met een inhoud die iedere keer op hetzelfde neerkomt n.l. vaststellen en analyse. Feiten en theorieën. Mogelijke scenario’s en veronderstelde plannen van aanpak. Wat stelt u voor? Wat wilt u? Ik vraag u niet meteen om op de proppen te komen met een blauwdruk maar maar in het algemeen wat u voor ogen heeft?! Een antwoord van uw kant is al een begin….mvg.

  • Beste @Bagul,
   Ik weet wie er heeft gereageerd al geeft dit nog geen garantie cq zekerheid dat men ook bereid is om eens de koppen bij elkaar te steken. Daarbij kun je weten wie hier mee leest echter er moet iets gebeuren….toch??!!
   Ik kom uit het uiterste zuiden van het land en ben bereid om bij ongeveer 5 reacties naar een plek te komen en mezelf enig zins kenbaar te maken. Dat moet genoeg zijn voor nu!!
   Ik wacht af op de eventuele reacties!! Komen die er dan hoort u meer oké!
   Gegroet,
   Gladiator

   • “Ik wacht af op de eventuele reacties!!”

    Wordt hier nu opgeroepen tot geweld??

    Als dat het geval is: TRAP ER NIET IN !!!!!!

 39. Ja, klopt helemaal. Maar waarom gebeurd dat niet? Waarom word dit allemaal stilzwijgend geaccepteerd? Kijk eens hoeveel mensen ze op de been hebben gekregen in Polen in 2015. Daar ben ik jaloers op, hun nationale gevoel!

 40. De oplossing zal zijn dat ze veel grotere woningen krijgen want dan zal de overlast vast verdwijnen, Stadgenoot heeft niet toevallig net een plan gelanceerd om mensen die in ’te grote’ huurwoningen wonen – omdat bv de kinderen het huis uit zijn – uit te plaatsen naar kleinere woningen.

  Alles voor onze ‘heilige vluchtelingen’.

  Over dat integreren gesproken, het zal me niet verbazen dat autochtonen die in sociale huurwoningen wonen onderhand al de minderheid zijn en dat is waar de ‘vluchtelingen’ terechtkomen. Weet zeker dat in de grote steden autochtonen in sociale huurwoningen al de minderheid zijn.