Wel heel toevallig: NL goud terug, #MH17 wrakstukken hierheen.

P1040925Door Rico Brouwer

 

Op 5 december 2014 stond er op Reuters te lezen dat nabestaanden van ramp MH17 het vertrouwen in het door Nederland geleide onderzoek hadden opgezegd en dat ze het onderzoek onder supervisie van de Verenigde naties willen zien. Ze zagen namelijk geen coördinatie of leiderschap bij de Nederlandse instanties.

De nabestaanden richtten zich via advocaat  Bob van der Goen tot Mark Rutte. Op de website van de advocaat staat een link naar het Engelstalig persbericht op Reuters. In de ‘mainstream’ Nederlandstalige pers verschenen er pas gisteren enkele kleine berichtjes over.

Dit is wel een nieuwsbericht dat had groot moeten worden opgepikt; de Nederlandstalige pers is daartoe zeker in staat. Het Nederlandse openbaar ministerie én de onderzoeksraad voor veiligheid zijn op hun beurt óók in staat tot een gedegen onderzoek en adequate rapportage. Ze laten dit op zo een schandalige manier na dat de nabestaanden nu deze stap nemen.

Maar er speelt meer.

Eind 2012 legde De Nederlandsche Bank bij haar goudkluis in het hoofdkantoor in Amsterdam met grote veldkeien een extra beveiliging aan. Naar verluidt om een inbraak met voertuigen te bemoeilijken. Op 21 november 2014 deelde De Nederlandsche Bank mee dat ze in het grootste geheim 122 duizend kilo van het Nederlandse goud heeft teruggehaald uit de opslag in de Verenigde Staten. Op 21 november 2014; precies de dag dat de brokstukken van MH17  waren geborgen, op de trein waren geladen en de crash site verlieten.

Er zijn nogal wat samenzweringstheorieën; dit artikel is er wellicht ook een. Het is een theorie; toeval bestaat tenslotte ook. Dit artikel gaat over MH17 en het terughalen van het Nederlandse goud.

Wat vooraf ging;
Medio 2012 kondigden de Duitsers aan, na binnenlandse druk, dat ze hun goudvoorraad bij de FED in New York willen auditen en dat ze 1000 ton van hun goud wilden repatriëren naar Duits grondgebied. Later werd de gevraagde hoeveelheid verlaagd naar 300 ton, met 50 ton per jaar. In 2012 begonnen ook Nederlandse politici openlijk vragen te stellen over de status van het Nederlandse goud dat in de Verenigde Staten ligt opgeslagen.

statistiek

(Aanklikken om goed te bekijken.)

De Duitsers kregen tot nu toe maar 5 ton terug, naar verluidt vanwege logistieke redenen. Deze kleine hoeveelheid, vergeleken bij wat ze van plan waren werd een flink onderwerp van debat in de not-so-mainstream-media. De grafiek hierboven laat de goudvoorraad zien zoals de Federal Reserve bank in New York die bewaakt voor landen zoals Nederland en Duitsland. Je kan veronderstellen dat de vijf ton van het Duitse goud begin 2013 werd verscheept.

In de alternatieve media werd openlijk gediscussieerd over hoe het ging met de Duitse goud repatriëring, maar over een eventueel Nederlands terughaal initiatief was niets bekend. Totdat als donderslag bij heldere hemel op 21 november 2014 werd bekend gemaakt dat Nederland haar goud beleid heeft aangepast en nu een derde van haar goud heeft opgeslagen in de kluis van De Nederlandsche Bank in Nederland. Een rekensommetje leert dat er 122 ton goud verscheept moet zijn vanuit New York naar Amsterdam.

Kijkend naar bovenstaande grafiek lijkt het er op dat de Nederlandse bank begin 2014 is begonnen met verschepen, om na een pauze van een maand of zo,  Vanaf de zomer grotere hoeveelheden per maand terug te halen. Dit plaats de ‘logistieke problemen’ met het Duitse goud in een ander daglicht.

Rond de tijd dat Duitsland het overleg zocht met de Verenigde Staten over hun wens een deel van hun goud terug te halen, moeten welhaast ook andere landen op zijn minst met grote interesse hebben gevolgd hoe het ging met de Duitsers. In ieder geval de Nederlanders, zullen op enig moment vergelijkbare repatriëringsgesprekken zijn gaan voeren met de FED.

De Duitsers kregen niet wat ze vroegen. Wellicht was dat voor Nederland aanleiding een andere koers te varen; die van ‘stille diplomatie’. En ook vroegen de Nederlanders wellicht om een kleiner gewicht in goud terug te halen dan de Duitsers deden.

Dit vond allemaal plaats ruim voordat MH17 werd neergeschoten.

Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17 uit de lucht geschoten. De goud repatriëring door Nederland is volgens bovenstaande grafiek dan al gestart, maar lijkt ergens in de eerste helft van 2014 tijdelijk te zijn gestopt.

Nadat MH17 was neergehaald op 17 juli, werd op 23 juli besloten dat de Nederlanders het onderzoeksteam zouden leiden. Gedurende en na de zomer van 2014 werd duidelijk dat er geen repatriëring van wrakstukken zou komen en dat rapportage uit het justitieel onderzoek naar de schuldvraag meerdere jaren op zich zou laten wachten.

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid onderzoekt niet de schuldvraag, maar heeft alleen mandaat de reden van het ongeluk te onderzoeken. Het eerste voorlopige rapport van de onderzoeksraad is van 9 september 2014. Daarin werd met voorzichtige bewoordingen voorkomen dat over de schuldvraag een uitspraak zou worden gedaan.

Op 6 november verrast de Onderzoeksraad met het bericht dat ze tóch brokstukken terug wil halen van de crashsite. Op 11 augustus maakten ze nog een statement dat ze niet meer in Ukraïne hoefden te zijn voor hun onderzoek en dat ze alle info al hadden die ze nodig achtten! Het bergen van de gewenste brokstukken was gereed op 21 november 2014. In de periode tussen 9 september en 6 november was er geen communicatie over mogelijke terughaalacties van wrakstukken, afgezien van berichten dat dat te gevaarlijk was om te overwegen.

Één en één is twee
Wat volgt is hypothetisch en niet onderbouwd, het is een niet onderbouwde manier van ‘connecting the dots’.

Begin 2014
Federal Reserve bank of New York; ‘Hey Dutch, we’re going to take a little longer getting hold of the gold you asked for, what with all the leased constructions and everything’. ‘We’re working on it, you know, like we are with the Germans’.

Na 17 juli
United States; ‘Hey Dutch, sorry for your loss with MH17, but with the geo political situation in Ukraine and everything we really can’t have anyone disclose what’s happened with MH17 as openly and forthcoming as we would like. We really want you to work with us in presenting the facts in a way that’s .. beneficial .. for all of us’.

Nederland wilde voor ‘leugens’ niet instaan. Maar tussen ‘snelle waarheidsvinding’ en ‘liegen’ ligt een groot grijs gebied. Een beetje vertragen, als dat zo klemmend wordt verzocht door onze goede vrienden .. Nederland ging ermee akkoord om op die manier het onderzoeksteam te leiden. Nederland ging ermee akkoord geheime afspraken te maken, met onder andere Ukraïne, dat alleen zou worden gerapporteerd als al die partijen daar eerst hun toestemming voor zouden geven.

Nederland wilde dat allemaal best doen op verzoek van de Verenigde Staten. Althans, als die op hun beurt óók hun goede wil zouden tonen in het voortvarend afwikkelen van die goudrepatriëring.

Tussen 9 september en 6 november kwam volgens de grafiek de goudrepatriëring ineens een stroomversnelling. Op 6 november  kondigde Nederland tot ieders verrassing aan tóch brokstukken te willen terughalen van de crashsite. Overigens niet op verzoek van het team dat strafrechtelijk onderzoek doet. Althans; daarvan ontbreekt tot op heden ieder persbericht ter zake.

Het terughalen van (een deel van) de wrakstukken vond plaats op verzoek van de Onderzoeksraad, die te kennen gaf de resterende delen van het vliegtuig voor haar onderzoek niet nodig te hebben en in Ukraïne achter te laten. Of die brokstukken ook niet wenselijk zijn voor het strafrechtelijk onderzoek, daarvan wordt geen melding gemaakt.

Het verzamelen van de brokstukken die de Onderzoeksraad wél wilde hebben werd afgerond op 21 november. Precies op de dag dat De Nederlandsche Bank bekend maakte 122 ton goud te hebben teruggehaald naar Nederland.

Zoals het Nederlandse gezegde gaat; ‘Dat is ook toevallig’.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

53 reacties

 1. Heeft iemand dat goud nou al gezien? Ik ook niet.

 2. De grap is natuurlijk dat schuld wel bezit is zolang er maar werkelijke economische groei is. Zodra dat niet meer mogelijk is krijg je keynesiaanse oftewel financiële groei. De maatschappij veranderd dan in een Orwelliaanse samenleving van leugen en bedrog en continue in oorlog. De massa houdt elkaar gevangen in links/rechts denken, oftewel bezitters versus schuldenaren.

 3. Basic Dimension

  10 december 2014 om 18:39

  @ Dante,
  – De crisis mooi samengevat: ‘De afgelopen 40 jaar hebben ze u laten geloven dat schuld bezit is’.

 4. Juist, geld dat z’n waarde behoud bestaat niet. Je hebt geld dat langzaam meer waard wordt, ook wel bekend als goud en je hebt geld dat langzaam minder waard wordt, ook wel bekend als de euro. Goud is geen geld, totaal onmogelijk. Geld is een belofte, goud is bezit. De omloopsnelheid van geld is hoog en de omloopsnelheid van goud is laag, het ene wordt gespaard en het andere wordt uitgegeven. …………………….De afgelopen 40 jaar hebben ze u laten geloven dat schuld bezit is, de petrodollar was ons referentiepunt van waarde. De afgelopen 40 jaar hebben ze u laten geloven dat aandelen bezit zijn, maar u bezit slechts de schulden van op bubbels gebouwde ondernemingen. Ze hebben u laten geloven dat staatsobligaties bezit zijn maar u koopt slechts de wanprestaties van uw overheid. …………..laat u niet verleiden door de mooie praatjes van zilver- of bitcoinverkopers, centrale banken en oliesjeiks kopen geen zilver, zilver is een grondstof want u betaalt btw in de EU. Zilver zal geen revaluatie kennen want dat heeft geen nut en elektronische producten worden alleen maar duurder. Laat u niet verleiden door aanbieders van goudmijnaandelen zoals Willem Middelkoop, u koopt geen goud in de grond maar de schulden van de mijnonderneming. Denk zelfstandig na, zoek alles uit en geloof niemand. Maak geen schulden om fysiek goud te kopen, maar zet maandelijks je overschot aan productie om in fysiek goud ongeacht de prijs in euro’s. DNB heeft 120 ton goud naar Nederland gehaald, maar dit is nog geen gouden trouwring per inwoner. Waarom werd dit zo breed uitgemeten in de telegraaf? En natuurlijk heeft dit te maken met MH 17, een land dat z’n goud niet op eigen bodem heeft is niet soeverein.

  • Dante, je weet er erg veel van, indrukwekkend. Ik heb een vraag. Je zegt:
   [maak geen schulden om fysiek goud te kopen, maar zet maandelijks je overschot aan productie om in fysiek goud ongeacht de prijs in euro’s]
   Eerder vertelde je dat je denkt dat fysiek goud stevig in prijs stijgt door krapte als de dollar valt. Waarom zou je geen geld lenen om zo meer rendement te halen is mijn vraag. Denkt je dat je rente die je moet betalen op je lening je winst teveel te niet doet of dat goud ook weer niet zoveel stijgt of dat het nog erg lang duurt voordat goud gaat stijgen en er daarom geen haast is? Wat is de reden?

 5. Basic Dimension

  10 december 2014 om 14:49

  Klopt, maar in aandelen maakt men nog wel grote winsten terwijl de reële economie vrijwel niets meer opbrengt. Zo ontwikkelen zich volkomen parallelle economieën omdat de rente verkeerd geprijsd is.

 6. Basic Dimension

  10 december 2014 om 14:13

  Ha, ik snap het. De euro is medium of exchange en goud is storage of value binnen de EU. Maar nu komt het. De euro is op zich niet door goud gedekt want geen goudstandaard. Maar wel is het zo dat de ECB variabel over goud beschikt en daarom zien wij een paar keer per jaar hoeveel de euro (fiat money) op dat moment waard zou zijn in goud: EU = goud/fiat money.
  Wil de ECB deze dalende koers stabiel houden dan brengt zij versgeprinte euro’s op de markt en koopt daarmee goud op. Daarmee wordt de extra aanmaak van geld al weer enigszins in harmonie gebracht met de toegenomen goudhoeveelheid. Maar door deze aankoop stijgt ook de goudprijs waardoor de euro in goud uitgedrukt nog verder in waarde stijgt. En juist daardoor wordt de koers uiteindelijk weer stabiel. Open einde regeling omdat mensen zo stom zijn hun store of value (goud) tegen medium of exchange (euro’s) in te wisselen. Zou men geen rente meer maken op dat verkregen medium of exchange (euro’s) dan viel de handel stil. WTF waarom valt de handel nu niet stil? Rente zowat nul.

  • Misschien om dat de caissière bij Albert Heijn het verdomt om goudbaren te accepteren.

 7. leuk dat mn stukje over mh17 en Nederlands goud tot deze discussie leidt.

  Als ik werk en voor mijn arbeid betaald wordt, dan kan ik voor mijn beloning weer andere dingen kopen. Ik zou graag zien dat wat ik vandaag kan kopen ook volgend jaar nog te koop is. Anders gezegd; het beleid van de ECB, dat de opbrengst van mijn arbeid over een paar jaar veel minder ‘waard’ is, door nagestreefde inflatie vind ik niet fijn.

  Sommigen zeggen; dan moet je maar niet sparen in Euro’s, daarin heb je wellicht gelijk maar realiseer je dat dat niet de boodschap is van centrale banken en je overheid. Immers zaken als bitcoin worden actief bestreden of weggezet als ‘voor criminele toepassingen’ en in Nederland bestaat er een goud confiscatiewet sinds de jaren 70, waarin de staat je goud mag afpakken als ze dat nodig vindt.

  Sommige anderen lijken de mening van de centrale banken te delen dat inflatie/deflatie iets is dat je kan controleren door middel van geldverruiming (van meer geld drukken krijg je volgens hen inflatie). De praktijk in Japan, de VS en Europa is echter dat enorme hoeveelheden extra gedrukt geld en een hele lage rente hebben geleid tot deflatie. Ik ben niet voor of tegen inflatie/deflatie, ik ben voor prijsstabiliteit van de munt die we met elkaar gebruiken.

  Deflatie is volgens sommigen eng want dan stel je uitkopen uit. Dat is volgens mij de grootste flauwekul die je kan bedenken. Alle electronische gadgets bijvoorbeeld die ik heb gekocht, zijn allemaal in nieuwprijs gedaald (deflatie) na mijn aankoop en toch blijf ik ze kopen. Ik maak op moment van aankoop de afweging of het me het geld waard is. Als ik aankopen NIET doe is dat omdat ik het geld niet heb of schulden wil aflossen. DAT is de reden voor deflatie. Angst/onzekerheid/minder vertrouwen. Dat vertrouwen komt niet terug door het bijdrukken door centrale banken, door liegen over goud, door repressie op bitcoins, door verhogen van belastingen, door grotere overheidsuitgaven, door oneerlijk te zijn over russische sancties die ook onze economie schaden. Dat vertrouwen kwam te voet en gaat nu te paard. En dat veroorzaakt de deflatie. Steeds gekkere maatregelen door je overheid zorgen voor steeds steviger deflatie.

 8. Beste Rico, wat jij wilt is onmogelijk. Geld kan nooit zowel medium of exchange als store of value zijn. Dit geldt voor zowel goud als de euro. Wellicht heb jij een hypotheek of een persoonlijke lening. Zodra jij euro’s leent van de bank wordt er geld gecreëerd. Zolang jij deze kunt afbetalen is er niets aan de hand. Maar nu wordt jij geheel buiten jouw schuld om werkloos en kan je schuld niet meer afbetalen. Alle euro’s worden nu een klein beetje minder waard omdat jouw productie wegvalt. (inflatie). Had de bank geen lening moeten verstrekken aan jou? ——————————————————————————————————-De euro is eerlijk geld, het pretendeert immers geen store of value te zijn. Als store of value hebben we binnen de EU fysiek goud dat zonder btw te koop is. —————-De overheid hoeft uw goud niet te stelen want de euro wordt niet gedekt door goud. Als ze goud willen dan kopen ze dat gewoon op de vrije markt.———————————————Bitcoins zijn een scam gebaseerd op Austrian economics. Bitcoins proberen zowel medium of exchange als store of value te zijn en dat is monetair gezien niet mogelijk. ————-De huidige economische crisis is geen conjunctuurcrisis maar een structurele crisis. Deze structurele crisis heeft kunnen gebeuren omdat wij ruim 40 jaar schuld als bezit hebben gezien. Die schuldenbubbel moet leeglopen zonder dat we in een Mad Max situatie terecht komen met bartering. Het goud op de balans van de ECB is daar de oplossing voor.

 9. Basic Dimension

  9 december 2014 om 13:46

  @ Dante, dank voor uw reaktie.
  – [Prijsinflatie krijg je als geld gaat bieden op echte producten.]
  Wanneer er geen monetaire inflatie is en alleen 2 % meer geld vanwege 2 % meer personen, dan is er voor de niet luxe producten geen ruimte voor prijsverhogingen of inflatie. Alleen bij pure monetaire inflatie loopt het – ook voor normale levensmiddelen – uit de klauwen naar bv hyperinflatie. Dus ik blijf bij mijn standpunt.
  – [Zolang mensen financiële producten kopen komt dat overschot aan euro’s niet in de economie. De overheid is dan genoodzaakt om de staatsschuld te verhogen en op deze manier de euro’s rond te pompen.]
  Neen, het is andersom, het overschot aan euro’s komt niet in de economie omdat het in overheidsobligaties en aandelen gestoken wordt. Door dat waanzinnige lenen van de overheid werd de belastingdruk te hoog en ging het MKB failliet.
  – [De belastingbetaler betaalt de rekening omdat hij werk heeft dankzij deze steun. Het verhaal heeft 2 kanten.]
  Neen, een kant en TARGET2 is nog niet eens aan de ECB terugbetaald. De belastingbetaler subsidieert hier via Europese belastingen zijn eigen Melkertbaan EN de winst van zijn werkgever. De macro-economie komt niet voor niets piepend en krakend tot stilstand.
  – [Juist, is het dus verstandig om schulden te sparen? Geld is een transactiemedium en rekeneenheid om te zien hoeveel echte producten je nog tegoed hebt.]
  Klopt, maar alleen bij een integer, doorzichtig en verantwoording afleggend geldscheppend systeem. Want alleen dan weet men aan de hand van zijn schuldquote nog wat men aan echte producten tegoed heeft.
  Maar wanneer de ECB de goudprijs ophoogt door massa’s goud op te kopen met ongedekt fiat money, dan gaat deze ratio omhoog: EU(goud/fiat money=0,25) en ook door goudprijsinflatie, waardoor hij stijgt naar bv .40. Met als gevolg dat door deze open einde constructie goud een steeds beter instrument wordt om inflatie en deflatie te beheersen.
  [Als er een tekort is aan liquiditeit kan de ECB ook euro’s printen en fysiek goud kopen op de vrije markt waardoor er extra euro’s in de economie worden gepompt. Door het gebrek aan fysiek goud zal de goudprijs sterk stijgen waardoor de deelnemende landen binnen de Eurozone met 1 klap geen liquiditeitsproblemen meer hebben.]
  Door veel goud in bezit te hebben kan de EU weer onbeperkt geld aanmaken en kunnen landen onbeperkt doorgaan met geld lenen. Goud en geld zijn communicerende vaten, tenzij men aan beide kanten tegelijk kan morrelen.
  – [De ECB kan diverse assets opkopen waaronder goud. Persoonlijk denk ik niet dat de ECB de goudtrekker als eerste zal overhalen omdat ze niet schuldig wil zijn aan de val van de dollar.]
  Als de ECB op grote schaal goud opkoopt krijgen wij inflatie omdat er meer geld in de markt komt. Bij verkoop van goud krijgen wij deflatie.
  In plaats van goud op te kopen leent de ECB de banken 1000 miljard tegen nagenoeg geen rente. Dat wordt waarschijnlijk belegd bij de BRIGs. De banken willen het niet eens. Komt niet in de reële economie. Zou de ECB op de vrije markt goud opkopen dan kwam het geld waarschijnlijk wel in de economie, maar zoals u dus zegt dan krijg dan je teveel inflatie en loop je uit de pas met de dollar. Maar goud is hier mediator tussen inflatie en deflatie, er is natuurlijk geen sprake van gouddekking. Dan had je dit: EU(goud/fiat money=1.00)
  – [Kijk eens naar de olieprijs. Hoe is het mogelijk dat de olieprijs daalt in dollars terwijl de vraag blijft stijgen vanuit Azië? De media liegen over uitval van de vraag. Schiet Saudi Arabië in eigen voet of hebben ze een deal met China waarbij goud is betrokken?]
  Neen, dat is omdat SA dat moet van de VS. Want bij een te dure dollar komt de Petrodollar in gevaar. Dan betalen landen liever in een andere munt en dan niet bij SA. Voor de VS maakt het niet uit, die drukken hun eigen benzine. Zou QE echt wel zijn opgehouden?

  • U blijft hangen in oude economische theorieën. Prijzen van producten stijgen ongeacht de monetaire inflatie. Er moet namelijk steeds meer energie gebruikt worden om energie te winnen. (Energie Return on Investment) Dit werkt door in grondstoffen en eindproducten. ———————————– Als de overheid staatsobligaties uitgeeft en u koopt deze dan komt uw geld in de economie. Of de overheid er de juiste dingen mee doet laat ik aan u over. Als u uw geld naar de bank brengt dan gebeurt er niets. Banken hebben uw geld niet meer nodig want er is een einde gekomen aan werkelijke economische groei. (Energie Return on investment) Banken pompen uw geld van de ene belofte naar de andere belofte maar er worden steeds minder eindproducten gemaakt. Ook de kwaliteit van de eindproducten daalt. Financiële producten zijn een belofte op toekomstige producten. Steeds meer beloften en steeds minder producten.

   P.S.

   Saudi Arabie = BRICS. Als S.A. de dollar zou steunen dan ziet u een stijgende futureprijs voor zowel goud als olie. China is de grootste handelspartner van S.A.

   • Basic Dimension

    9 december 2014 om 19:50

    @ Dante,
    – U bent een opmerkelijk denker en daar leer ik graag van. Een lager Energie Return on Investment mag u overigens wegstrepen tegen Optimized Production Technology zodat de prijs per eenheid product gelijk blijft of zelfs lager wordt.
    – Ik ken geen economische theorieën dus kan ik ook nergens blijven hangen.
    – [Als de overheid staatsobligaties uitgeeft en u koopt deze dan komt uw geld in de economie.]
    Wel, dat is te zeggen alleen wanneer de overheid daarmee haar rente op vorige leningen niet aflost. Welk geld de banken vervolgens in aandelen beleggen.
    Daarnaast jaagt de overheid met dat geld alleen multinationals en consumenten aan. Vraag en aanbod van het grootkapitaal, exact waar het macro-economisch mis loopt in Europa. Zou de overheid het in de aanbodzijde storten dan hoefde zij alleen de regelgeving te verminderen en de belastingen te verlagen. Dus dat geld verdwijnt in veel zakken behalve in die van het MKB.
    – [ Banken hebben uw geld niet meer nodig want er is een einde gekomen aan werkelijke economische groei.]
    Die is mooi en ook heel erg waar. Schitterend moment om ze op te doeken en de staat het geld te laten uitgeven zonder rente (laat maar :)).
    – [Financiële producten zijn een belofte op toekomstige producten.] Die is ook goed.
    – [Saudi Arabie (NE) BRICSoAf. Als S.A. de dollar zou steunen dan ziet u een stijgende futureprijs voor zowel goud als olie. China is de grootste handelspartner van S.A.]
    De sheikhs zitten gevangen in de Petrodollar, als zij dat laten schieten zijn zij er geweest. Maar de chinezen zullen wel met de CNY betalen. Dank.

    • Zoals ik al eerder zei, het dollarsysteem en US gov heeft een langzaam stijgende olie- en goudprijs nodig om te kunnen overleven. Het handelsoverschot van de OPEC landen moet omgezet worden in US T-Bills anders is er geen sprake van een petrodollar. De landen die US T-Bills kopen zijn eigenaar van de VS overheid en betalen het leger/ MIC met hun overschot aan dollars. Met een dalende olieprijs in dollars worden er dus geen US T-Bills gekocht door olieproducerende landen en moeten ze hun T-bills zelfs verkopen in ruil voor dollars om aan de benodigde importproducten te kunnen komen. De gewone burger in de wereld omarmd lage olieprijzen en denkt wellicht dat dit een aanval is op Rusland. maar wat moet Rusland met dollars…. olie kopen? Geniale zet van de sjeiks of niet dan?

     • :’langzaam stijgen’, is één rijstkorrel per schaakveld verhogen langzaam genoeg?:
      Over het schaakbord bestaat een beroemde legende. Naar verluidt vond een wijze uit India ongeveer 1500 jaar geleden het schaakspel uit. Hij leerde de koning het spel. Deze was zo enthousiast over het spel dat hij besloot dat het als voorbeeld voor het hele volk moest dienen: het schaakspel had hem geleerd dat de boeren (pionnen) en de adel (de stukken) als een eenheid moesten samenwerken.

      De koning beloofde de man een beloning die hij zelf mocht uitkiezen. Deze vroeg de koning om 1 rijstkorrel (of graankorrel) op het eerste veld van het schaakveld, 2 korrels op het tweede veld, 4 korrels op het derde, 8 korrels op het vierde enz. Op ieder veld dus steeds het dubbele aantal rijstkorrels van het vorige veld, totdat alle velden gevuld waren.
      Aanvankelijk was de koning beledigd door de bescheiden vergoeding die er van hem gevraagd werd, maar dat verdween snel toen de rekenmeesters aan het hof hadden uitgerekend om hoeveel rijstkorrels het ging: in totaal zouden er meer dan 18 triljoen rijstkorrels op het schaakbord gelegd moeten worden: vele malen meer dan de hele wereldproductie bij elkaar.

 10. Inderdaad Ron, exponentiële groei is middels deze anekdote goed te begrijpen. Veel mensen denken echter dat rente over geld zorgt voor exponentiële groei maar dat is een misvatting. Rente over uit niets verzonnen geld is inderdaad een inkomstenbron voor de bank. De bank betaalt echter maandelijks belasting zodat deze inkomsten weer terugvloeien naar de maatschappij. Totale misinformatie dus. Exponentiële groei van de geldhoeveelheid wordt veroorzaakt door mensen die geld in de financiële bubble beleggen waardoor het niet in de economie terecht komt.

 11. Op Zerohedge vandaag verarming dmv 2% inflatie
  http://www.zerohedge.com/news/2014-12-11/central-banks-2-plan-impoverish-you

 12. Overheden (en media) beschikken – als insider – over alle informatie en laten daar hun eigen agenda op los. Conspirationisten beschikken – als outsider – slechts over een deel van de informatie, maar hanteren ook een eigen agenda. Vaak éen die, om allerlei redenen, gericht is tegen de eigen overheden.
  Het is naief om te denken dat zij de edele, objectieve onderzoekers zijn, wiens enige doel is om de waarheid naar boven te brengen. We moeten daarom af van het idee dat de uitkomst van het tweede proces per definitie betrouwbaarder is dan die van het eerste.
  Het zijn twee gefilterde perspectieven van dezelfde realiteit en iedereen moet er zijn eigen intuitieve stofkam doorheen halen om feiten van fictie te scheiden.

 13. @koos ‘Ik begrijp alleen niet waarom de overheid ZO veel

  belang heeft bij het terughalen van het goud’

  Het ‘belang’ van goud in ons systeem vandaag is nu even

  klein, er zijn meerdere van dit soort periodes geweest. Het

  belang van goud in de geschiedenis van alle monetaire

  systemen van de geschiedenis van de mens is heel groot.

  Centrale bankiers snappen het belang van goud wellicht beter

  dan jij. Misschien iets om je op in te lezen.

  @dawg ik zie het als heel hoopvol dat Nederland dus tóch

  voor zichzelf durft/kan nadenken.

  @Dante het mandaat van de ECB is niet prijsstabiliteit, maar

  inflatie van 2%, en dat noemen ze dan prijsstabiliteit. Goud

  is geen onderpand onder de euro, al komt het daar wellicht

  ooit van.

  @basic dimension er is géén koppeling tussen de hoeveelheid

  euros en de voorraad goud. Centrale banken kopen/verkopen

  wel goud maar niet om hun hoeveelheid fiat-geld te dekken.

  Iets dergelijks stelden ze in Zwitserland voor in het recente referendum en dat werd juist enorm bestreden door centrale bankiers die bang waren dat ze een echte dekking voor hun fiat geld zouden moeten aanhouden.

  @Elsingh interessante samenloop inderdaad dat die MH17 werd neergehaald toen de BRICS bank werd opgericht. Ik realiseerde me die samenval niet toen ik mn stukje schreef. MH17 wordt zeker wel gebruikt om rusland onder druk te zetten, netzoals de krim annexatie wordt gebruikt.

  @shrimpocat ‘het nieuwe normaal’ lijkt te zijn wat onze media en overheden ons willen doen geloven. Er zijn feitelijkheden die ze NIET rapporteren maar die WEL heel relevant zijn. Er zijn onjuistheden die ze WEL rapporteren en die worden aangetoont. Het zijn mensen als Niemoller die stoicijns feiten van roddels onderscheiden en de rol van de oude en steeds minder relevante media overnemen.

  @sprx Dat hoop ik ook. En de toekomst zal het leren. Ik kan niet anders dan veronderstellen dat het schuldvraag onderzoek niet volgens de standaarden van zoiets verloopt. Broddelwerk lijkt het wel. En daarmee worden nabestaanden geschoffeerd. Of er nu een diepere agenda (goud of iets anders) of incomptentie als oorzaak voor slecht onderzoek is .. ik kan me voorstellen dat dat voor nabestaanden minder relevant is.

  • Geld moet juist minder waard worden want dat is goed voor economische groei omdat mensen dan geen geld zullen sparen waardoor het geld in de economie komt en banen schept.

   Een inflatie van 2% is juist heel stabiel, het schept duidelijkheid. De euro is geen munt die je moet sparen want je koopkracht gaat achteruit. Dit is de letterlijke boodschap van de ECB. De ECB raadt het sparen in euro’s ten strengste af en geeft het goede voorbeeld door een negatieve rente te berekenen aan banken die geld bij de ECB willen stallen.

   De gulden en DM werden ook geroemd om hun stabiliteit terwijl de inflatie tussen de 2 a 3 % lag.

   • exponentiele functie gaat naar oneindig

    • De wereldbevolking groeit met gemiddeld 2% per jaar. De geldhoeveelheid moet dus minimaal ook met 2% groeien anders krijg je deflatie en gaan mensen geld sparen.

     Als mensen geld gaan sparen dan kunnen anderen hun schulden niet betalen want het geld rouleert niet in de economie. Bedrijven, banken, personen en overheden gaan failliet.

     Als mensen leren om te sparen in goud dan zetten deze mensen hun euro’s rentevrij uit in de economie, de euro’s blijven rouleren zodat iedereen z’n schulden kan afbetalen. De koopkracht van goud zal langzaam stijgen omdat er slechts 1,4% per jaar bijkomt en de bevolkingsgroei 2% per jaar is.

 14. Basic Dimension

  8 december 2014 om 23:01

  @ Dante.
  – Geld moet juist minder waard worden want dat is goed voor de schuldpositie van de overheid, waardoor bedrijven geen geld meer in de economie hoeven te pompen, omdat de overheid zo veel gemakkelijker Melkert banen schept.
  Een inflatie van 2% is juist heel stabiel, het schept duidelijkheid. De euro is geen munt die je moet sparen want je lening wordt zo automatisch afgelost. Dit is de letterlijke boodschap van de ECB. De ECB raadt het sparen in euro’s ten strengste af en geeft zelf het goede voorbeeld door duizenden miljarden aan ongedekt geld aan banken te schenken, die dat weer tegen hogere rente bij de BRIGs-landen wegzetten.
  De gulden en DM werden ook geroemd om hun te lage instap in de euro, waarna de Zuidelijke landen daar 15 jaar van profiteerden.

  • U denkt te veel in oude systemen, links versus rechts, overheid versus bedrijfsleven. Het is een fabeltje dat bedrijven voor werkgelegenheid zorgen. Bedrijven beconcurreren elkaar en moeten tegen zo laag mogelijke kosten hun producten aan de man brengen. Productie vloeit naar lage lonen landen of wordt vervangen door Robots/IT waardoor er steeds minder mensen in de vrije sector gaan werken.

   Voor bedrijven is een stabiele inflatie ook goed omdat zo ook de schulden van bedrijven langzaam weg inflateren.

   De zuidelijke landen konden inderdaad goedkoop euro’s lenen maar hebben dit voornamelijk gebruikt voor consumptie en slechte investeringen. Wij profiteerden daarvan omdat we werkgelegenheid behielden en onze producten konden exporteren.

   De economie gaat niet over euro’s maar over echte producten. De euro is slechts een transactie medium welke niet bedoeld is als store of value. Waarmee gaan Frankrijk en Italië hun schulden voldoen?

   • Basic Dimension

    9 december 2014 om 10:06

    @ Dante,
    – [De wereldbevolking groeit met gemiddeld 2% per jaar. De geldhoeveelheid moet dus minimaal ook met 2% groeien anders krijg je deflatie en gaan mensen geld sparen.]
    Het lijkt mij dat dit niet klopt. Inflatie krijgt men wanneer er per persoon meer geld in omloop is zodat individuen hogere bedragen kunnen betalen. Een grotere vraag alleen is dus niet genoeg. Dit effect moet eerst van de toegenomen geldhoeveelheid worden afgetrokken. Wat betekent dat inflatie = toegenomen geldhoeveelheid minus toename in aantal personen. Het zal niet gelden voor luxe producten.
    – Het MKB wordt vernietigd en multinationals verzieken de economie maar toch blijft gehandhaafd dat het bedrijfsleven de economie trekt en niet dat de overheid de economie duwt, behalve de afgrond in met oeverloos lenen. Maar helemaal ongelijk hebt u niet met de robotisering.
    – [Voor bedrijven is een stabiele inflatie ook goed omdat zo ook de schulden van bedrijven langzaam weg inflateren.]
    Juist, inflatie is goed voor schulden maken en slecht voor sparen. Aan dit immorele economische concept gaat de wereld thans ten onder. De consument is moe van geld uitgeven en de grenzeloze verkwisting en doet niet meer mee. Hij repareert zijn eigen spullen met plezier en gooit daarmee en masse zand in de EU-machine. Want het zijn niet alleen de armen maar ook de rijkeren die op de rem staan.
    -[Wij profiteerden daarvan omdat we werkgelegenheid behielden en onze producten konden exporteren.]
    Neen, de producenten verdienden daaraan maar de belastingbetaler betaalt de rekening van TARGET2 van honderden miljarden. Want de Zuidelijken betalen hun rekeningen niet.
    – [De economie gaat niet over euro’s maar over echte producten. De euro is slechts een transactie medium welke niet bedoeld is als store of value.]
    Als ‘store of debts’ misschien? U ziet zeker ook wel dat het in de EU alleen maar gaat om euro’s en dat echte producten maken het kind van de rekening is.
    – [Waarmee gaan Frankrijk en Italië hun schulden voldoen?]
    Met geld drukken door E.L.A. natuurlijk, euro’s en schulden, daar gaat het helemaal niet om :).

 15. ” Inflatie krijgt men wanneer er per persoon meer geld in omloop is”

  Nee, dat is monetaire inflatie. Prijsinflatie krijg je als geld gaat bieden op echte producten. Zolang mensen financiële producten kopen komt dat overschot aan euro’s niet in de economie. De overheid is dan genoodzaakt om de staatsschuld te verhogen en op deze manier de euro’s rond te pompen. Vergeet dat links rechts verhaal, dat zijn leugens.

  “Juist, inflatie is goed voor schulden maken en slecht voor sparen. Aan dit immorele economische concept gaat de wereld thans ten onder”

  Zonder investering is er geen economische groei mogelijk. Zonder schuld dus geen investering. Schulden maken voor consumptieve doeleinden is verkeerd, zie VS.

  “Neen, de producenten verdienden daaraan maar de belastingbetaler betaalt de rekening van TARGET2 van honderden miljarden. Want de Zuidelijken betalen hun rekeningen niet.’

  De belastingbetaler betaalt de rekening omdat hij werk heeft dankzij deze steun. Het verhaal heeft 2 kanten.

  “Als ‘store of debts’ misschien? U ziet zeker ook wel dat het in de EU alleen maar gaat om euro’s en dat echte producten maken het kind van de rekening is.”

  Juist, is het dus verstandig om schulden te sparen? Geld is een transactiemedium en rekeneenheid om te zien hoeveel echte producten je nog tegoed hebt.

  “Met geld drukken door E.L.A. natuurlijk, euro’s en schulden, daar gaat het helemaal niet om :).”

  De ECB kan diverse assets opkopen waaronder goud. Persoonlijk denk ik niet dat de ECB de goudtrekker als eerste zal overhalen omdat ze niet schuldig wil zijn aan de val van de dollar.

  Kijk eens naar de olieprijs. Hoe is het mogelijk dat de olieprijs daalt in dollars terwijl de vraag blijft stijgen vanuit Azië? De media liegen over uitval van de vraag. Schiet Saudi Arabië in eigen voet of hebben ze een deal met China waarbij goud is betrokken?

  Het dollarsysteem heeft een stijgende olieprijs en een stijgende goudfutureprijs nodig om te overleven.

 16. De connectie is nonsens.

 17. Is Nederland niet onlangs nog aanbevolen door de VS om haar defensie flink uit te breiden? Ja, maar daar was geen geld voor. Nu dus wel. .

  Echter, mijn logische gedachtegang zegt ook dat de dollar gewoon op zinken staat.

 18. Allemaal hartstikke interessante theorieen. Ik verwacht binnenkort ook wel een link tussen de Ebola vlucht naar Schiphol en MH17.

  Belgie overweegt ook om haar goud terug te halen. Waar Belgie het goud heeft opgeslagen is niet bekend. Ik denk oa in de VS. Belgie is zoals bekend onderdeel van het JIT dat onderzoek doet naar de daders van neerschieten MH17. Zou daar ook een verband zijn?
  http://marketupdate.nl/nieuws/goud-en-zilvermarkt/gaat-ook-belgie-haar-goud-terughalen/

  • Laten we ook meteen maar de mysterieuze aankoop van US staatsobligaties door België in de mix gooien, dan hebben conspirationisten weer een dolle avond: http://bit.ly/1s8KxcW
   Samenzweringstheorieën nemen de rol van religies over, ze bieden een verklaring voor alles wat we niet begrijpen. Een normaal mens kijkt ernaar en lacht erom.

   • Ik begreep dat dit uiteindelijk ECB geld betrof dat via België (Brussel) het systeem in kwam. Een samenzweringstheorie berust op het vermoeden dat er geheime afspraken gemaakt zijn in een kleine groep van mensen. Qua MH17 zijn er bijvoorbeeld geheime afspraken tussen de Oekraïne en de NAVO waardoor er geen radar- en satellietbeelden worden overlegd. Ook zijn er geheime afspraken tussen de Oekraïne en het onderzoeksteam met betrekking tot gebruik en publicatie van onderzoeksresultaten. Er zijn ook geheime afspraken over het proberen veilig te stellen van de resten van het vliegtuig, waarschijnlijk verhinderde vooral de Oekraïne en de NL opstelling door te weigeren met de separatisten te onderhandelen. Van al deze afspraken is het doel onduidelijk, en lijkt niet gericht op het vinden van de dader. Ik denk zelf dat de Oekraïne met buitenlandse hulp geprobeerd heeft om het conflict met Rusland te laten escaleren en buitenlandse hulp te krijgen in de strijd tegen de separatisten. MH17 is daarbij zorgvuldig gekozen omdat ze van Frans Timmermans de minste weerstand konden verwachten. Maar ik hoor het liefst dat het anders is.

 19. Ik wil hier nog even een andere toevalligheid in herinnering roepen: Op de dag dat bekend werd dat de BRICS-landen een nieuwe wereldbank op gingen richten, (17 juli 2014) waardoor de dollar zijn belangrijke positie op het wereldtoneel kwijt zou raken, werd er plotsklaps een vliegtuig uit de lucht geschoten, waarvan een van die BRICS-landen de schuld kreeg.

 20. In de bio industrie is precies het zelfde te zien. Kip varken als de meest bekendste. De onderdaan, horige, is het product van meer als 200 jaar kneden en wegen van een boer. Bekend onder de naam adel en getrouwen. Het resultaat verdient een tien. Optimaal, aan de onderkant, gerechtigden. In het midden de niet gerechtigde. Daarboven bestuurders met een fijne neus. Veehouder eigenaren moeten af en toe in een deuk van het lachen liggen. Neem dit vliegtuig, en je begrijp het verdiende cijfer.

 21. Ik begrijp alleen niet waarom de overheid ZO veel belang heeft bij het terughalen van het goud, dat ze bereid is daarvoor het risico van totale ontmaskering te lopen.

  • Eenmaal gesteld de vraag of er een verband bestaat tussen de repatriatie van het goud en de sabotage (?) van de onderzoeken rond de crash van MH17, dringt ook die vraag zich op. Hoe je het ook verder bekijkt, je kan het terughalen van het goud toch moeilijk uitleggen als een blijk van vertrouwen in de FED , de Amerikaanse regering en, meer in het algemeen, het dollarimperium. Wat betekent het wanneer een trouwe bondgenoot/ NAVO vazal als Nederland met zo iets naar buiten komt? ‘k Kan me moeilijk aan de indruk onttrekken dat het het einde van King Dollar als reservevaluta dan toch eindelijk in beeld aan het komen is en dat centrale banken zich daar wereldwijd op aan het voorbereiden zijn.

 22. Als de dollar valt dan vluchten ook de houders van euro’s en staatsobligaties richting fysiek goud. Als er geen goud aangeboden wordt vanwege de extreme krapte op de markt dan gaan euro’s bieden op consumptiegoederen waardoor de prijzen van deze consumptiegoederen snel zullen stijgen. Dit fenomeen staat bekend als hyperinflatie.

  Het eurosysteem is voorbereid op de val van de dollar. De ECB heeft slechts 1 mandaat en dat is prijsstabiliteit. De ECB stuurt op een inflatie van 2 %. Hiervoor heeft de ECB ruim 10.000 ton goud ter beschikking. Zodra de euro wordt aangevallen en er teveel euro’s opzoek gaan naar echte producten zal de ECB een deel van haar goud aan moeten bieden zodat het overschot aan euros niet in de economie komt.

  Als er een tekort is aan liquiditeit kan de ECB ook euro’s printen en fysiek goud kopen op de vrije markt waardoor er extra euro’s in de economie worden gepompt. Door het gebrek aan fysiek goud zal de goudprijs sterk stijgen waardoor de deelnemende landen binnen de Eurozone met 1 klap geen liquiditeitsproblemen meer hebben.

  Keynesianen, MMT-ers en aanhangers van de Austrian school begrijpen deze nieuwe rol van goud niet. Volgens bovenstaande theorieën moet de ECB juist goud verkopen om de euro te redden.

  Putin heeft dit ECB model overgenomen en slurpt het overschot aan roebels op door goud te kopen. De roebel blijft zo stabiel t.o.v. dagelijkse benodigdheden.

  • Vrijgoud. Ben enigszins bekend met het concept. Elegante theorie.Hou echter altijd in het achterhoofd dat geld uiteindelijk niet meer is dan een sociaal contract waarvan de machthebbers de clausules zullen trachten te wijzigen als het ze zo uitkomt. Vanuit dat perspectief bekeken is ieder monetair systeem onvolmaakt en kwetsbaar. Vind het daarom een omineus voorteken dat de eurocratie zich steeds meer als een lakei van het dollarimperium is gaan gedragen. Het terughalen van het goud staat echter weer helemaal haaks op dit lakeiengedrag en is dus zeker opvallend te noemen.

   • Deze spelregels kunnen de lakeien in Brussel niet veranderen hoor, het eurosysteem is hufterproof. Het is vrij simpel, Putin zal euro’s accepteren voor olie, gas en grondstoffen zolang hij zijn handelsoverschot met de EU direct kan omzetten in fysiek goud. Geen staatsobligaties in euro’s voor Rusland Er zullen currency swaps mogelijk zijn om de handel te vereenvoudigen maar handelsoverschotten worden voldaan in fysiek goud i.p.v. staatsobligaties.

    Op de pof leven zoals de VS doet sinds de jaren 60 is er niet meer bij. Elke dollar die binnenkomt bij de Russische centrale bank wordt direct omgezet in fysiek goud dat nu nog tegen kostprijs te koop is in het westen. Zo heeft Putin vorige maand alleen al 55 ton goud uit de kluizen van het Anglosaksische bankierscartel getrokken.

    De politieke clowns in Brussel en Washington hebben niets meer in te brengen. Deze strijd is al gewonnen door Putin voordat de veldslag is begonnen. Nixon sluit goudraam en Putin heeft ‘m weer geopend.

    • Dag Dante, daarmee zeg ook dat de VS dit niet heeft kunnen voorzien? Of zijn degene die aan de touwtjes trekken ondertussen aan de kant van Putin gaan staan voor de broodnodige verandering en afwisseling in de wereld?

 23. Jazeker wel, Ron Paul heeft regelmatig gewaarschuwd voor de gevolgen, maar de VS gokt op haar militaire macht. Foutgegokt is het niet?

 24. Regels worden veranderd waar je bij staat. Wat is er bijvoorbeeld gebeurd met de ‘no bail out’clausule. Wij wachten. af.

 25. Dag Dante, kun je uitleggen wat en waarom het beleid van de FED is zoals het is n.a.v. bovenstaande? De FED weet uiteraard wel welke rol de ECB aan goud heeft toebedacht.

  • Toen de ECB dollarreserves ging verkopen heeft de Chinese centrale bank het stokje overgenomen van Europa om dollars te sparen waardoor de waarde van de dollar overeind bleef en niet in de wereldeconomie terechtkwam. De Chinese overheid houdt de dollar dus sterk en beveelt haar eigen bevolking ondertussen aan om fysiek goud te kopen nu het nog goedkoop is.

   De FED kan hier niets tegen doen, ze kan de koopkracht van de dollar niet beschermen doordat de FED geen goud te koop kan aanbieden.

 26. Hahaha….als de dollar valt. Dat kan niet omdat de VS monetair soeverein is. De FED heeft geen bevoegdheid om dollars te ‘printen’ oid. Het is onmogelijk. Er is veel vraag naar treasury bonds, zie de steeds lagere kapitaalmarktrente en guess what, ook steeds lagere inflatie. Al dertig jaar zien we deze trend voortkabbelen en nog begrijpen goudgekkies als Willem Middelkoop het niet.

  Goud is waardevol als bezit hoor, mooi als het in de grond zit en de bevolking kan profiteren, maar het fiat geldsysteem van de VS blijft gewoon bestaan. Of de euro over 10 jaar nog bestaat lijkt me een relevantere vraag.

  • Dollar wordt uiteindelijk gedekt door het vermogen van de Amerikaanse belastingbetaler om de rente op staatsobligatie te betalen.Je denkt toch niet dat het buitenland de VS tot het einde der tijden goederen en diensten zal blijven leveren in ruil voor een steeds grotere berg schuldpapier die in geinflateerde dollars terugbetaald gaan worden en in de tussentijd zo ongeveer nul procent rente opbrengt.

 27. Basic Dimension

  8 december 2014 om 00:02

  @ Dante,
  Goud als shock absorber, informatief, bedankt.

  • The Mechanics of Currency Defence

   http://www.twitlonger.com/show/n_1siqnpf

   • Basic Dimension

    8 december 2014 om 13:36

    @ Dante,
    – Juist, heel informatief dit. EU(goud/fiat money=0,25). Hoe groter deze ratio des te effectiever is de schokdemper op teveel of te weinig geld in omloop.
    – Bij teveel geld in omloop koopt de ECB het geld terug door goud op de markt te brengen.
    – Bij te weinig geld in omloop koopt de ECB goud op tegen gedrukt fiat money.
    – Hoe meer goud de EU heeft des te groter de bewegingsruimte voor de ECB.
    – Als men goud opkoopt met extra gedrukt geld dan gaat de ratio bijvoorbeeld naar 30%. Dat lijkt een open einde constructie. De goudprijs schiet ook omhoog door inflatie en de ratio schiet zelfs door naar bv 40%. Dus door veel goud in bezit te hebben kan de EU onbeperkt geld aanmaken en kunnen landen onbeperkt doorgaan met geld lenen. Maar dit klopt dus niet, waar zit hier de rem?

 28. Basic Dimension

  8 december 2014 om 15:31

  @ Dante,
  Dus omdat Duitsland en Nederland heimelijk hebben besloten uit de EU te stappen halen zij hun goud terug?

 29. Je wordt hier wat draaierig van! Vraag is hoe onze volksvertegenwoordigers, o sorry partij vertegenwoordigers, in de tweede kamer hier mee om gaan en werkelijk nu achter alle geheime overeenkomsten een keer hun ballen laten zien.
  Zal wel weer een teleurstelling worden!

Reacties gesloten.

Theme by Anders NorénUp ↑