Omvolking. Een verboden woord?

Door Joost Niemöller

 

De term ‘omvolking’ is in oorsprong Duits en was in zwang bij de nazi’s. Er werd gedoeld op het grootschalige raszuiveringprogramma’s die de nazi’s ondernamen. Als gevolg daarvan werden volkeren verplaatst. Dat was in die periode overigens niet uniek voor Hitler. Ook Stalin deed aan grootschalige omvolkingprogramma’s. Dat is goed gedocumenteerd.

Vandaag de dag is de term ‘Umvolkung’ in Duitsland weer terug gekomen. Voor de goede verstaander is het duidelijk wat daarmee bedoeld wordt: we zien door de massamigratie en de multi etniciteit dezelfde politiek als onder Hitler. Maar dan omgekeerd. Dit verschijnsel van de hedendaagse omvolking is het sterkst onder woorden gebracht in de Duitse bestseller Deutschland schafft sich ab van Tilo Sarrazin.

Ook in Nederland is de term ‘omvolking’ inmiddels veel gebruikt, leert Google.

Vandaar dat er ook hier, net als in Duitsland, een Wikipediapagina voor werd aangemaakt. Maar die pagina staat nu, zoals dat dan heet bij Wikipedia, ‘genomineerd voor verwijdering.’

Het bewuste artikel moet ‘verbeterd’ worden, of anders weg.

Hier de discussie erover op Wikipedia:

 

Toegevoegd 09/06: Deel 3[bewerken]

 • Smoare– relevantie blijkt niet uit het artikel – Brimz (overleg) 9 jun 2017 20:58 (CEST)

 • Piet Witschge– vader van is niet relevant genoeg voor een artikel – Brimz (overleg) 9 jun 2017 21:49 (CEST)

 • Omvolking-weg- Een uiterst summier artikel vol onjuistheden omtrent een woord dat niet écht in gebruik is. Bij russificatie enz. wordt niet het volk, doch slechts taal en cultuur vervangen door de op dat ogenblik dominante taal en cultuur. Volgens Google is dit uiterst recente woord vooral in zwang in een zeer beperkte extreemrechtse kring, maar een serieuze bron waarin dit woord gebezigd wordt kon niet boven water worden gehaald. Zie het lemma: verfransing voor een solidere beschrijving van het door aanmaker beschreven proces, waarin het kersverse woord omvolking uiteraard niet voorkomt. Het verschijnsel dat de bevolkingssamenstelling door vestiging verandert, heet overigens niet omvolking maar kolonisatie. Fred (overleg) 9 jun 2017 22:27 (CEST)

  • Russificatie heeft zeker niet alleen met taal en cultuur te maken. Lees de laatste zin in het lemmarussificatie. Het gaat ook om demografische veranderingen door immigratie. Op Wikipedia zijn genoeg artikelen over russificatie te vinden. O.a: Letland: “Het aandeel niet-Letten is onder andere terug te voeren op een actieve politiek van Russificatie tijdens de Sovjetperiode. Mede door naoorlogse immigratie is het aandeel etnische Letten afgenomen van 77% in 1935 tot 52% in 1989 en 61.1% in 2011”. Zie ook externe link: [stemrecht niet-letse bevolking]: “En in 1949, toen de Conventie van Genève verbood om nederzettingen voor burgers te stichten in bezette gebieden, werd de russificatie van Letland geïntensiveerd en werd er een stroom van twee miljoen immigranten op gang gebracht door de Russische autoriteiten.”. En dat geldt ook voor sinificatie: Massa immigratie van chinezen naar Tibet. Ook daar wordt bevolkingsmigratie expliciet benoemd. Keesvanderv (overleg) 9 jun 2017 22:56 (CEST)

   • Dat nu, heet kolonisatie, zoals ik hierboven reeds heb uiteengezet. Daar is dus al een lemma van. Omvolking is een neologisme dat in de Nederlandse taal niet gebruikelijk is en dan ook in geen enkel woordenboek te vinden is, maar wél in complottheorieën zoals die op extreemrechtse sites worden ontvouwd. Daar maakt men zelfs gewag vanapocalyptische omvolking, zoals die door de VN zou worden gepropageerd (!). Los daarvan betreft het een uiterst slecht en summier artikel. Bovendien wordt de bevolking bij zo’n proces niet vervangen, maar is het (soms) een poging om de meerderheid van de bevolking te wijzigen. Dus het zeer summiere artikel bevat ook nog eens ernstige fouten en -uiteraard- geen bronnen, die echter wél zeer wenselijk zijn. Fred (overleg) 9 jun 2017 23:15 (CEST)

    • Als het kolonisatie heet, waarom lees ik dan niet over ‘kolonialiseren’ van Letland door de Russen. Of het kolonialiseren van Tibet door de Chinezen. Ook bij de arabisering van Marokko wordt niet gesproken over kolonisatie. Zie bijvKolonisatie in Azie. Daarin wordt geschreven: “De tsaren en de latere Sovjetregering hebben in deze gebieden een actieve kolonisatiepolitiek gevoerd. Het doel was behalve ontginning ook russificatie: het creëren van etnisch-Russische meerderheden.” Kolonisatie en Russificatie worden hier dus niet als synoniemen gebruikt. Anders zou er staan: het doel van kolonisatie was kolonisatie. Maar er staat het doel van kolonisatie was russificatie. Het gaat dus een stap verder. Ook als je naar het Engelse [Sinicization] kijkt lees je: “Critics cite the government-sponsored migration of large numbers of Han Chinese into the Tibet Autonomous Region as a major component of sinicization.”. Tel overigens even het aantal bronnen bij arabisering en Russificatie. Het zijn overigens twee woorden die daarnaast ook niet in de vandale voorkomen. Tenslotte: Als er fouten in staan, dan kun je die aanpassen. Vooralsnog zie ik in het artikel geen fouten. Zoals aangetoond heeft ‘russificatie’ en ‘sinificatie’ wel degelijk te maken met het actief doorvoeren van demografische veranderingen en niet allen met vervanging van taal/cultuur. Overigens is het prima om aan te geven dat ‘omvolking’ een neologisme is (waarbij geldt dat er op Wikipedia plek is voor meer neologismen). Kritiek is prima. Graag wel feitelijk en aantoonbaar juist.Keesvanderv (overleg) 10 jun 2017 00:42 (CEST)

    • Lemma is verder aangevuld met meer bronnen en links.Keesvanderv (overleg) 10 jun 2017 17:07 (CEST)

     • Ja, juist.Joost Niemöller. Deze bepaald niet onomstreden publicist heeft dit woord gemunt. Buiten hem en zijn kring van (extreemrechtse) geestverwanten wordt dit woord niet gebruikt. Wiki is overigens niet de plaats voor neologismen, doch de plaats voor begrippen die algemeen geaccepteerd gebruikt worden, indien gewenst dan aangevuld met betrouwbare wetenschappelijke bronnen. Wiki is namelijk een encyclopedie. Fred (overleg) 10 jun 2017 17:54 (CEST)

      • Enumvollkung werd voornamelijk door nazi’s gebruikt. Maar dat is natuurlijk geen reden om er geen lemma van te maken op Wikipedia (zoals de Duitsers ook gedaan hebben). Het klopt dat Joost Niemöller omstreden is in bepaalde kringen. Ik wil dat wel erbij vermelden, maar loop ik dan niet het gevaar niet-objectief te zijn? Ik geef een verwijzing naar het lemma Joost Niemöller, waar de controverses worden benoemd. Dat Wikipedia geen plek is voor neologismen is natuurlijk niet waar. Er zijn voldoende neologismen te vinden. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Keesvanderv (overleg bijdragen) 10 jun 2017 19:32‎ (CEST)

       • Ja deze heer is omstreden inbepaalde kringen, en deze bepaalde kringen omvatten vrijwel iedereen buiten de enge kring van geestverwanten van de heer Niemöller c.s. Zo is ook het creationisme, het klimaatscepticisme, het bestaan van vliegende schotels, de bolvorm van de aarde e.d. omstreden in bepaalde kringen. Fred (overleg) 10 jun 2017 21:28 (CEST)

        • Ik begrijp je aversie tegen Joost Niemöller. Maar ik probeer hier een lemma te verbeteren. Moet ik erbij vermelden dat hij een ‘omstreden’ publicist is? Volgens mij wordt de neutraliteit dan aangetast. Ik verwijs al naar het lemma ‘joost niemoller’, waar controverses benoemd worden.Keesvanderv (overleg) 10 jun 2017 23:45 (CEST)

         • Een paar minuten geleden heb ik het woord “omvolking” geleerd, en hier vond ik een antwoord op mijn vraag wat het betekent. Wat betekent dat het op z’n minst in mijn behoefte voorziet. Deugt het politiek niet? Dan moet het artikel verbeterd worden, maar wel blijven staan, eventueel met een (opvallende) disclaimer. Dat het begrip omstreden wil ik best respecteren, maar dat is juist een reden om het te handhaven.Rbakels (overleg) 11 jun 2017 14:05 (CEST)

 

Maar grappig genoeg komt het woord nu ook al voor bij de linkse site Joop.nl. En in een column in de Nieuwe Revu. Het zou een ‘racistische’ term zijn. Iets voor ‘extreem-rechts.’ Lezen we daar.

Dat is natuurlijk best bizar. De massamigratie, de multi-cultuur, de multi-etnische samenlevingen zijn allemaal de gevolgen van bevolkingspolitiek, die kennelijk niet zo mag genoemd worden. Het is ook nog eens raciale politiek, wat bijvoorbeeld blijkt uit de vaak aangehaalde uitspraak van de Duitse minister van financiën, Schauble.

Maar het blijkt ook uit de vele verslagen en beslissing van de EU waarin immigratie als een ‘goed’ proces wordt voorgesteld, want -in tegenspraak met wetenschappelijk onderzoek erover – zou het de vergrijzing stoppen. (Natuurlijk werd ik vanwege het ontdekken van een EU document, waarin zelfs een concreet getal genoemd werd, tot de orde geroepen door NRC Handelsblad.)

Waar het om gaat: Immigratiepolitiek bestaat. Ook in Nederland. Maar in mijn boek Het Immigratietaboe geef ik aan hoe die immigratiepolitiek voor het grootste deel achter de schermen plaatsvindt. Het is niet zomaar dat dit boek nauwelijks door de kranten besproken werd.

Het is ook niet zomaar dat de immigratiepolitiek bij de huidige formatiebesprekingen achter de schermen besproken wordt. De zittende politiek vindt niet dat de bevolking hierover mag meespreken. En wat er besproken wordt in Brussel is sowieso al vrijwel onzichtbaar.

De veelbesproken poster in Rotterdam geeft aan dat de overheid middels normstelling doet aan voorplantingspolitiek. Wat moslims dan weer ‘confronterend’ vinden.

We hebben het hier over de belangrijke ontwikkeling in Europa: Over het veranderen van de bevolking. Wie dit aankaart, en daarbij de term ‘omvolking’ gebruikt, wordt in het ‘extreem-rechts’ hokje geplaatst en zou dus zelf een hele of halve nazi zijn. Terwijl, nogmaals, juist de term ‘omvolking’ op een cynische, dan wel ironische manier verwijst naar het nazisme, en daar dus juist kritiek uit spreekt over de bevolkingspolitiek van Hitler. Waarvan dan dus gezegd wordt –ik ga het nog maar eens helemaal uitleggen- dat die hetzelfde is (maar dan omgekeerd) als de bevolkingspolitiek (die niet zo genoemd mag worden) van nu.

Dat is natuurlijk de waanzin ten top.

Ik denk dat zelfs Orwell hier geen ironische overtreffende trap op gevonden zou hebben.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

85 Reacties

 1. Door TPO – A. Nanninga
  “Dode bij Londense moskee-aanslag was mogelijk al voor aanval dood”

  Ik ga dit niet proberen te volgen.

  • Het staat overal, er waren al mensen bezig met reanimeren toen de aanslag plaatsvond.

   Inderdaad heel toevallig, zal wel een false flag cq een hoax zijn, zo niet dan heeft de persoon het over zichzelf afgeroepen.

   Goh, moet toegeven dat deze manier van redeneren wel heel bevrijdend voelt 🙁

 2. Ik zou geen reacties meer plaatsen op dit draadje maar dit had ik uiteraard niet voorzien en had de vraag toevallig wel een paar keer gesteld aan @Hugoden & @Dawg die de vraag heel sluw ontweken maar nu is het een feit http://www.telegraaf.nl/buitenland/28417452/__Auto_rijdt_in_op_voetgangers__.html

  Als ik de van Wolferen & Hugoden & @Dawg & Andre van Delft & Gladiator doctrine volg dan is dit een false flag cq een hoax en zo niet dan hebben ze erom gevraagd.

  Goedemiddag.

  • Schei toch uit met je insinuaties Dick. Ik heb overduidelijk gezegd dat onschuldige slachtoffers onschuldige slachtoffers zijn. En dus geen schuldigen, laat staan daders die er om gevraagd hebben. Tegelijkertijd probeer je op een heel opzichtige en krampachtige manier de betrokkenheid van Westerse regeringen bij de moslimterreur tot een taboeonderwerp te maken. Heel vreemd gedrag.

   • “Westerse regeringen bij de moslimterreur tot een taboeonderwerp te maken. Heel vreemd gedrag.”

    Jullie verdraaien alles, om kotsmisselijk van te worden. Ik heb zelfs marie antoinette en lodewijk 16 aangehaald, m.a.w. wat westerse leiders doen daar heb ik helemaal niets mee te maken en zie ze zelfs als vijand, dat heb ik tig duizend keer duidelijk gemaakt, als ik bv spreek over “onze” leiders dan zet ik ‘onze’ altijd en immer consequent tussen aanhalingstekens.

    Niet proberen nog wat te redden, ik had een opmerking over het interview met van Wolferen waar hij zegt dat het false flags zijn en zo niet dan hebben we erom gevraagd en daar had jij een probleem mee want jij vindt dat van Wolferen gelijk heeft, toen ik vroeg of omgekeerd hetzelfde geldt gaf je plots niet thuis. Nu is dat een feit dus hanteer ik jullie doctrine. We kunnen zomaar aan de vooravond van een burgeroorlog staan en ik weet aan wies kant jullie staan en dat is niet mijn kant. See you at the flipside.

 3. Huur dan maar snel een bestelbusje Dick en doe je ding. Degenen die die burgeroorlog in Europa willen zullen blij met je zijn.

  • “Huur dan maar snel een bestelbusje Dick en doe je ding. Degenen die die burgeroorlog in Europa willen zullen blij met je zijn.”

   Waarom, zodat jij daarna kan roepen dat het false flag cq een hoax is en zo niet dan hebben ze erom gevraagd?!

 4. @Dick Iran, Syië en Libanon waren net zo westers als bij ons Joost geeft nu op twitter een link http://www.oldpicsarchive.com/photos-of-life-iran-in-60s-70s/9/ Wij, olv USA, het westen, hebben daar de zaak in een chaos verandert mensen tegen elkaar opgezet Regime changes gepleegd Kleuren revoluties, net zo als in Ukraine Mooi toch laat ze elkaar maar afmaken Wij USA leveren de wapens wel en tappen de olie af Wat is USA toch slim op ons Europese Continent 7.000 kms van ons vandaan. Kijk eens naar de clip van de vrouw van de USA NATO opperbevelhebber Colonel Ray Griggs verantwoordelijk o.a. voor de afd laten verdwijnen van mensen in Libanon clip 1/4 https://youtu.be/n9G4Qv3kgRQ Weer je nog Secrete CIA flights?
  Luister ook waarom ze dat deed.
  Verder voor wat update lees De Zijde Routes van Peter Frankopan het christendom was meer verspreid in Klein Azië Iran Turkije Syrië dan in Europa dat pas in de 15e eeuw in beeld kwam. Luister wat Benjamin Freedman STRATFOR over Europa…

  • @Hugoden
   “@Dick Iran, Syië en Libanon waren net zo westers als bij ona”

   Die hadden het zeker ook over zichzelf afgeroepen, btw alle landen die nu islamitisch zijn waren daarvoor voornamelijk christelijk, die hadden het ook over zichzelf afgeroepen zoals vandaag de dag de yezidi’s. Kolere wat een waanzin.

   “Wij, olv USA, het westen, hebben daar de zaak in een chaos verandert mensen tegen elkaar opgezet Regime changes gepleegd Kleuren revolutie”

   Wat doe je dan nog in het westen? Wraak nemen? Als ik me zo schuldig zou voelen zoals jij doet dan zou ik niet met mezelf kunnen leven en misschien wel een strijder voor “het goede doel” worden met als beloning 72 maagden.

   • “http://www.telegraaf.nl/buitenland/28416070/__Aanval_op_vakantieoord__.html”

    Eigen schuld dikke bult, die hadden het uiteraard over zichzelf afgeroepen. Hoe dan wil je weten? Vraag maar aan ene @Dawg en @Hugoden, die weten het wel.

    • Ja Dick dat klopt, ik weet het zeker wel
     Bemoei je nooit met anderen maar zorg er boven alles voor dat niemand zich met ons bemoeit . Bescherm onze eigen cultuur en levenswijze.
     Als onze jongens, NAVO, die ongevraagd de boel ergens plat gooien (Schooltjes bouwen heet dat) dat krijg je dat keihard terug . Die goede ouden Koloniale tijd dat wij moslims en zwarten onze oorlog lieten uitvechten is voorbij
     Mensen uit Syrië en Irak die nu in Nederland zijn weten echt wel wie hun dorp in puin gooiden.
     Ik val je aan op je naïviteit je onbekendheid buiten je eigen dorp , geen enkele ervaring, empathie met andere culturen. Ik herken in dit forum de mensen die veel buiten Nederland zijn geweest.
     In Libië gratis onderwijs medische voorzieningen en ziekenhuis opname Het is weg Het is daar anarchie Maar de olie vloeit En elke Libiër weet wie daar achter zat behalve de enkeling die met multi million USD, zeg het maar, vers gedrukt is omgekocht

 5. @koffij @dawg Jullie zitten op het goede spoor Revisionisme is belangrijk zoals @koofij heel duidelijk uitlegt. Het zet mensen aan om niet alles te geloven wat de politiek en oorlogsindustrie ons verteld. Het geeft mensen een menselijk gezicht. Het gaat boven alles om de mensen. Het heeft dan ook weinig zin om @arjen zijn zwart/wit wereldbeeld kapot te slaan Hij vindt het prima dat het in Duitsland verboden is , straffen tot 12 jaar, om de “Holocaust im frage zu stellen” Anderen zien dat juist als een uitdaging en vragen zich af Waarom? en daar begint het. Toen ik voor het eerst in de Sovjet Unie kwam bleek een zakenrelatie helemaal geen Rus te zijn maar een Georgiër Ik kon dat gewoon niet geloven zijn vader had nog met de Duitsers meegevochten met de Nazi’s Mijn kleine zw/wit wereldje stortte in

 6. Heel even een voorbeeld………het komt, het komt……langzaam maar zéér zeker onze kant op. Nu nog in de grote steden echter ze zullen snel doorhebben dat overheidsdiensten op het platteland helemaal verstek laten gaan op 1 uitzondering na, het flitsen enz voor onnozele Hollanders.

  Ik zou zeggen, kijk en “geniet”!!!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=FW6eOkhlMcQ
  France is no longer France

  https://www.youtube.com/watch?v=O6qDKxC5_2M
  Politieauto in brand gestoken op Admiraal de Ruijterweg

  Maar het kan nog erger hoor, maar tot die tijd rusten we nog eventjes uit, toch…..!!

  Gegroet,
  Gladiator

 7. Tim Pietersen

  14 juni 2017 op 21:13

  deze koudenhove kalergi omvolking is volgens VN-statuten een misdaad tegen de menselijkheid en dus vervolgbaar. (zie ook china en tibet)

 8. PEGIDA-DEMONSTRATIE
  Zondag 18 juni op Polaroid-terrein in Enschede
  Aanvang 14:00 uur. 12:30 verzamelen op station Enschede.
  http://pegidanederland.com/as-demonstratie/default.html

 9. Wikipedia is dus gewoon een extreemlinkse site waar rechtse meningen niet worden getolereerd…

 10. Het woord omvolking is een ander woord voor iets wat met rijkdom van andere landen te doen heeft. Eèn van de manieren om daarin te graaien is oorlog. Een andere kolonisatie. Het laatste maakte Europa baas van planeet aarde. Rond 1900 was dat het bewijs van Europa mens superioriteit. Huidskleur, daarna cultuur, als bewijsvoering. Dat werkte prima tot 1918. Daarna kwam er de klad in. Japan sloot dat tijdperk af. Voor Nederland was 1948 het einde van Indonesia omvolking. Op z,n zachts gezegd, ze vochten voor behoud zoals wilde dieren. Vandaag, zeventig jaar later word Nederland omvolkt vanwege dezelfde motieven. Dit proces is in volle gang en heeft de zegen van Bilderberg. Klaver, opkomend talent, snapt dat beter als de rest. Eèn bommetje, en de formatie is rond. Angst is hun raad advies gever. Stinkende wonden, een zekere toekomst.

 11. Van Lotje (getikt)

  14 juni 2017 op 08:26

  Naast de verboden woorden, hebben we natuurlijk ook de verplichte woorden: diversiteit, inclusiviteit. Dan komt uiteraard alles goed – dat weet iedereen. Oh nee sorry… Ieder1 natuurlijk. Art1kel (arteenkel, of artonekel???).

  Nou heeft debat voor mij waarde: feiten, argumenten, visies uitwisselen. Wees het maar oneens met elkaar. Dus – diversiteit klonk mij altijd goed in de oren. Maar nee! Geen ideeen diversiteit – etnische en religieuze diversiteit. Er is maar ruimte voor 1 ideologie.

  En de rot komt van binnenuit – de politie(top) maakt zich niet meer druk om het bestrijden van criminaliteit – maar om tulbandjes en hoofddoekjes. Ze hebben nu even het deksel op de neus gekregen. Maar denk niet dat het weg is hoor – kleurtjes tellen en quota geloven ze echt nog in. Want – zo is het idee – de politie moet je vriend zijn, en je luistert alleen naar de politie als die ook moslim is. De top van organisaties als politie houdt zich stiekem ook bezig met ideologie en met newspeak -…

 12. Je kan natuurlijk een woord., of de bedenker er van verdacht willen maken, het verschijnsel dat het woord tracht aan te duiden verandert er geen milimeter door.
  Vorig jaar kwam er ruim een miljoen migranten naar Duitsland. Als ik me niet vergis was 80% van de immigranten een man in de leeftijd tussen 20 – en 40., de leeftijdscategorie die vroeg of laat aan het fokken slaat. Gegeven dat de Duitse bevolking op dit moment uit circa 10 miljoen mannelijke personen in de leeftijd tussen de 20 en 40 jaar bestaat is het niet moeilijk om in te zien dat een immigratie van een omvang en aard als hierboven geschetst niet al te lange tijd hoeft worden volgehouden om een eind te maken aan het Duitsland ‘as we know it’ .

  • De grootste omvolking ooit. The largest ethnic cleansing in history
   https://youtu.be/s3fIX8L7yBk
   Wij vergeten dit maar al te gemakkelijk en hoe eenvoudig heeft men de werkelijkheid gemanipuleerd. Die Lügen der Sieger
   Bizar dat waarheidsvinding vooral wordt gedaan door mensen uit uit Engeland en Amerika. Alleen als alle leugens zijn onthult kunnen we verder met elkaar anders blijft dit woekeren

 13. @Dawg,
  U heeft het over Duitsland!!!
  Wat dacht u van Frankrijk, België, Italië, Spanje, Zweden, Finland, Engeland etc etc etc en dus ook natuurlijk ONS Nederland. Op deze manier zijn wij binnenkort volledig in de minderheid en krijgen o.a. ook zo’n prachtige opmerkingen naar onze hoofden geslingerd dat we maar snel moeten oprotten want het is hun land. Nu al gelden er geheel andere wetten voor de arme “oorlogsvluchtelingen” die mogen verkrachten, roven, mishandelen en wat dies meer zij en dan heb ik het maar niet over uitkeringen waarvan ik moet constateren dat ook daarvoor geheel andere regels gelden voor dit soort “cultuurparels” die ONS hier het licht komen brengen.
  Onze toekomst ziet er DONKER uit, letterlijk én figuurlijk!!!
  Gegroet,
  Gladiator
  Ps. Mensen, we moeten er iets aan gaan doen!!!

  • Gladiator als je er iets aan wil doen moet je de massa zien te bereiken. De bestaande media btr benutten.En de tv of radio proberen te benutten.Je moet minimaal 25 vrijwilligers hebben.Die constant het nieuws anders belichten.Dus niet alleen van uit links oogpunt.Wel onder bouwend en feitelijk.

   • @Dolf,
    Ik weet het, en ik kan u verzekeren, ik WIL en MOET er zelfs iets aan gaan doen!
    En hierbij is alle hulp welkom. Vooral ideeën en de uitwerking. En ben absoluut bereid om mijn kop ervoor te wagen. Wil best, indien er meerderen zijn en dat zou toch moeten kunnen, ergens naar toe komen.
    En nogmaals, risico is er altijd alleen is het een kwestie van afwegen. Nu actie of (héél) binnenkort ook actie echter dan geheel anders, dan vanuit een verdediging en dat is ten alle tijde nadeliger!
    Voor nu rustige nacht gewenst en gegroet,

    Gladiator

    • Maak je geen zorgen Nederland zit tot aan z’n nek in de Oekraïense stront. Niets in Oekraïne is dat wat het lijkt.
     Oekraïne is de bakermat van de Roes en gesticht door de Roes (vikingen).
     De Russen en de Amerikanen weten precies wat er met MH-17 gebeurt is. Beide partijen waren toen (NATO oefening) in opperste alarm fase en hielden elkaar goed in het oog. Nu gaat het erom wanneer gaat wie details onthullen. Er zijn al enkele officiële Oekraïense documenten gelekt waaruit blijkt dat Oekraïne betrokken is bij het neerhalen van MH-17. De Video rapportage van BBC Russia verslaggeefster Olga Ivshina blijft staan ondanks dat de BBC het gedeletet heeft en haastig John Sweeney stuurde die snel en zonder enige Oekraïne ervaring een volledig andere versie produceerde . Het is een publiek geheim dat Journalisten vaak voor de inlichtingendienst werken. We zullen zien Ik hoop dat ik het nog mag meemaken dat de waarheid naar buiten komt.

 14. Daarom moet je eerst bij elkaar komen ,en mensen benaderen.Alleen bereik je niks.Wie wil er nog meer,wie heeft er een goed idee,wie is slim en beheerst rustig geen schreeuwers.

 15. “Daarom moet je eerst bij elkaar komen ,en mensen benaderen”

  Met dit blog benader je mensen. Waarom bij elkaar komen als we hier al bij elkaar zijn? Als iemand een goed plan heeft dan kan ie dat hier toch kwijt, bereik je direct veel meer mensen en het kan oneindig veel doorgestuurd worden. Waarom fysiek bij elkaar komen? Je kan hier toch plannen en ideeën ventileren en je bereikt sowieso direct veel meer mensen. Waarom heb ik nog enkel idee of plan gezien? Als er geen plannen zijn dan is juist een blog veel beter om te brainstormen dan een paar uurtjes met wat man op een vreemde locatie. Als er wel ideeën en/of plannen zijn maar die kunnen hier niet geventileerd worden dan heb ik er sowieso geen oren naar.

 16. Beste Dolf, ik doe graag mee.

 17. Alhoewel de overheden en VN het woord omvolking niet believen te gebruiken werken ze wel heel hard mee aan het effect er van.
  Nu weer die aanslag op het CS plein in 020. Bestuurder, lees dader, is vrijgelaten omdat hij op zijn woord wordt geloofd dat ie zich geen autoritje door heel Amsterdam kon herinneren… Ja, liegen kunnen ze als de beste. En natuurlijk weet de politie dat. Indien dat heerschap blond haar en blauwe ogen had gehad, zat ie nu achter de tralies wegens doodslag op een plek waar je niet eens mag/kunt komen met de auto. En de bewakingscamera’s stonden niet aan. In onderhoud zeker net als elders waar aanslagen worden gepleegd. En alle Oekrainse radars werkten ook niet op de dag dat MH17 explodeerde. Zijn er getuige verklaringen? Niemand gelooft de onzinnige politie verklaring nog.

  • @Cale,
   U noemt MH17 welke explodeerde. Na mijn zeer lange zoektocht en menige Duitse docu ben ik er stellig van overtuigd, ook gezien de getuigenverklaringen en gevonden onderdelen opgeslagen in diverse garage’s en loodsen van Oekraïners welke NIET door het MIT team zijn “bekeken en meegenomen” in hun “onderzoek”, dat de MH17 is neergeschoten door een Straaljager uit de Oekraïne met een 30 mm boordkanon. Er zijn overigens nog meer zaken welke absoluut niet kloppen of overeen komen met de werkelijkheid. Fijne mensen toch, “onze politici”!! En dan zwijg ik maar helemaal over die vieze rat Timmerfrans die zich naar Junkers aars gelogen heeft om dat de komende jaren te mogen schoonlikken. Bah. Gewoon te erg voor woorden, zeer zeker voor de nabestaanden!!
   Gegroet,
   Gladiator

   • Beste Gladiator, er was wel een straaljager die wellicht de “job” heeft afgemaakt, maar dat (enorme) vliegtuig is in de lucht geexplodeerd anders waren de wrakstukken niet over zo’n groot gebied verspreid. Meer wil ik er niet over kwijt want dan wordt ik voor gek verklaard. Ik geloof namelijk de theorie van een Rus, ingenieur vliegtuigbouw, die dit in een 3 uur durende youtube video verklaart, in het Russisch, waar toch niemand naar gaat kijken.
    Hierbij onze volgende hoofdpijn kwestie dewelke ook met omvolking te maken heeft: Oekrainers visum vrij. De tsunami naar Polen is al op gang gekomen. Nog 30 miljoen te gaan. Oekraine is failliet en betaalt geen pensioenen meer uit.
    https://www.youtube.com/watch?v=vF5oEHSnr90

 18. Beste mensen, voor diegenen die nog twijfelen over het feit cq woord OMVOLKING, het volgende, vandaag in het nieuws:
  “VN ROEPT NU: APOCALYPTISCHE OMVOLKING EUROPA MOET VERSNELLEN!
  De directeur generaal van de VN organisatie voor migratie stelt dat de migratie vanuit Afrika naar Europa opgevoerd moet worden. Hij richt zich met deze boodschap tot het World Economic Forum in Davos. Een in het geheim opererende eliteclub waar ook de voltallige top van het Nederlandse kabinet aanwezig is (plus Rutte) en ook Maxima.

  Het is maar dat u het allen weet.
  En nu gewoon weer verder met………ehhhhhhhhhh,
  Tja, u weet wel, waar u zoal mee bezig was!
  Gegroet en hele fijne dag gewenst,
  Gladiator

  • Sorry, was ff de link naar het volledige artikel vergeten maar hier komt tie…….

   http://www.stopdebankiers.com/vn-roept-nu-apocalyptische-omvolking-europa-moet-versnellen/

   Gegroet,
   Gladiator

 19. Bijvoorbeeld de schilderswijk is al omgevolkt en dat geldt voor zoveel wijken in west-europa, dus wat valt er überhaupt te ontkennen? Of moet ik geloven dat het daarbij blijft? Degenen die voorspelden dat wijken als de schilderswijk op een bepaald moment omgevolkt zullen zijn werden weggezet als paranoia fascisten; paranoia omdat dat nooit zal gebeuren, fascisten omdat ze het enkel zeiden om haat te zaaien. Nu beginnen we weer van voor af aan maar dan 2.0, het nadert zelfs de waanzin want het omvolkproces is aantoonbaar.

  Het grappige is dat vooraanstaande moslims zoals ghadaffie het gewoon uitspraken; de islam neemt het westen over en volgens hem was de baarmoeder genoeg maar “onze” westerse leiders vinden dat blijkbaar niet snel genoeg gaan, terwijl nietszeggende autochtonen als hardste roepen dat het allemaal onzin is.

  • En kijk wat er op de Filipijnen gebeurt. Steeds meer jonge islamieten zweren trouw aan IS en de gematigde islamitische leiders kunnen er niets tegen de doen, want de islamitische propaganda is eenvoudig zeer zwart/wit; al gauw is iemand een ‘ongelovige’ en kan vermoord worden. Dat trekt sommigen aan. En dan is een relatief kleine groep in staat dood en verderf te zaaien; gevangenis in brand steken, ziekenhuis bezetten, ontvoeringen en moord op weerloze mensen.
   Die ongecontroleerde illegale migratie brengt zulke risico’s en het is een grof schandaal dat links hier de ogen voor sluit.

   • En het heeft alles met islam te maken, want IS bedient zich voortdurend van teksten uit de koran. Een zo’n Filipijnse jongere, die moest gaan ‘strijden’ in Syrie, kwam tot de conclusie dat dat zelfmoord zou zijn en de islam verbiedt zelfmoord, dus ging hij niet. Die zwart/wit geesten redeneren vanuit hun opvattingen over de islam.

 20. Klant is koning ! De klanten van vandaag worden geïmporteerd uit Noord Afrika.

  • Sint Nicolaas

   13 juni 2017 op 09:51

   Precies AGG en dat is wederom de reden dat de kabinetsformatie ( lees : amateuristisch, volksverlakkend geklungel ) wederom is stuk gelopen. Blijkbaar dacht melkbekkie Klaver zoveel macht te hebben dat hij kon eisen dat er duizenden en nog eens duizenden Afrikanen in NL “opgevangen” zouden moeten worden. Bovenop het uitvretende tuig dat hier al binnen is gewandeld cq is opgehaald met degratis Frontex veerdienst. Ik bedoel, waar zit het verstand van een Groen (s)linkser ??? De samenleving kraakt in zijn voegen, zit vol met gespuis dat ons haat, weigert te integreren en miljarden kost en dan nog meer van hetzelfde ! Dit is zelfs de naiviteit voorbij, dit is pure zelfkastijding en suicidaal. Opgegroeid in DE achterbuurt van Roosendaal moet je toch weten en gezien hebben wat een ellende muti-culti twegg brengt maar neen. Meer meer meer ! Wat een ongelooflijke druiloor is die Klaver en levensgevaarlijk. Net als Pechtold, zelfde laken een pak.

   • @Sint Nicolaas. Maar dat is het hem nu net. Hij ís helemaal niet opgegroeid in “dé” achterbuurt van Roosendaal. Dat verhaal is de wereld in geholpen om hem wat extra elan te geven.

    http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/09/de_westrand_story.html

    Het is gewoon een dikke leugen, zoals heel die man een leugen is. Hij denkt de nieuwe Obama te zijn. GL is een levensgevaarlijke club die NOOIT in een regering zou moeten komen. Het hangt van de ex-Rara terroristen en ander gespuis aan elkaar.

    • @ Sint Nicolaas & @ Sjefke7807

     Vwb Klaver, deze is idd een levensgevaarlijk vies achterbaks mannetje.
     Wat ik me afvraag over dit kereltje, hoe is het in godsnaam mogelijk dat hij als een ster aan het firmament is gerezen als een Phoenix!!
     Opeens was hij er, en hoe. Dit is niet zomaar gedaan. Daar zit zeer zeker meer achter, vandaar dat ik hem ook zo gevaarlijk vind.
     Ik denk zelfs dat het hele formatiegebeuren hiermee te maken heeft. Wat ben ik nog niet achter maar dat is ook erg moeilijk. Aan de komende ECHTE kabinetsformatie met een klaar om aan te treden kabinet is meer uit te halen maar ik ben er dit keer echt beetje huiverig voor. Stel je zo iemand in een regering voor. Heeft gegarandeerd ook nog zaken die niet pluis zijn kunnen eisen en die andere poppetjes zullen hem veel (te veel ) meegeven alleen al om te kunnen regeren. Hou mijn hart vast!!

     Gegroet,
     Gladiator

 21. @Gladiator. Hetzelfde geldt voor die Cocos Macroon in Frankrijk. Totale outsider die ineens vanuit het niets aan de top belandt. Vroegere bankier van de Rothschilds etc.. Maar de Fransozen zullen er nog wel achter komen. Voordat ze het weten zijn ook al hún rechten ineens “zoek” en mogen ze buigen voor alles waar ze niet voor willen buigen…

 22. Plaats in een varkenshok een vreemd varken tussen de homogene groep varkens die al jaren bij elkaar zit. Dit kan men wel afdwingen, maar het resultaat zal zijn dat het vreemde varken niet geaccepteerd word door de andere varkens, en doodgebeten gaat worden. Hoe anders gaat het er in Europa aan toe. Ieder land heeft ook een homogene autochtone bevolking die (gedwongen) gemengd word met wildvreemden uit noord Afrika, die ook nog eens de Islam importeren.
  Het hoeft geen betoog dat die wildvreemden, die ons het leven zuur proberen te maken, op een gegeven moment, net als dat voorbeeld van dat varkenshok, door de Europese bevolking aangepakt gaan worden. Als de nood maar hoog genoeg word zal het er om gaan spannen !

  • De ‘Clash of cultures’. Altijd zal de ene overwinnen en de andere het onderspit moeten delven. De in de media voorgestelde globale homogene cultuur komt er slechts heel oppervlakkig en voornamelijk in consumptie-patronen. Onze cultuur is dan ook een lege doos waar consumeren niet alleen een recht is , maar ook een plicht. Ieder die niet consumeert, wordt bij het afval gezet.

 23. De extreme vorm van omvolking heet genocide. Gezien wat er met Christenen in het midden oosten gebeurd en de aanslagen in het westen, zijn we de gematigde term omvolking al ver voorbij…

 24. Er zijn vast wel kringen waarin het woord Holocaust ongewenst is, simpelweg omdat de Holocaust zogenaamd niet heeft plaatsgevonden.

  • Het “im frage stellen” van de Holocaust heeft meerdere Duitsers t/m 12 jaar gevangenis op geleverd. Germar Rudolf een jonge na oorlogse Chemicus deed onder zoek naar Zyclon B Hij kreeg 12 jaar gevangenisstraf. Dat is toch wel heel erg vreemd

   • Sylvia Stolz, jarenlang de gevangenis in met als reden: Het als advocaat gedocumenteerd verdedigen van Ernst Zundel, die bepaalde historische aspecten in twijfel trok. Advocaten van serie moordenaars gaan natuurlijk wel vrijuit, zo hoort het ook. Dit is Vergelijkbaar met de vervolgingen van verdedigers van heksen die uiteindelijk daarom zelf vervolgd werden. En de MSM, die zag ook nu, net zoals toen, dat het goed, zeer goed was.

 25. @Koos en evt andere geïnteresseerden,
  Ondank dat het idd een erg gevoelig thema is maak ik toch graag zelf uit wat ik voor waar of niet waar houd!!!
  Kijk gewoon eens naar deze docu’s en vorm u dan zelf een oordeel.

  https://www.youtube.com/watch?v=KucDppWjvcs
  David Irving The Holocaust Lie
  David Irving is een Brits historicus.

  https://www.youtube.com/watch?v=D07B7pMG3cY
  The greatest lie ever told The Holocaust 2015 Documentary HD

  Ook Ernst Zündel kan u hier eea over vertellen. Hij heeft jarenlang in een cel gezeten en ze hebben hem bijna vermoord door zijn huis in brand te steken toen hij daar aanwezig was met zijn vrouw. Andere meningen cq gedachten over …………worden absoluut niet op prijs gesteld. Je moet meeliegen, of je nu wilt of niet.
  Hypocriete bende is het. Maar, vorm u gewoon zelf een mening!

  En vwb onze beste vrienden, de Amerikanen…..google een op de docu Höllensturm….
  De hele WOII is overigens op vele punten anders gegaan dan in “onze”…

  • Ps.
   En oh ja, was ik bijna vergeten, er vindt op dit ogenblik gewoon echt wel OMVOLKING plaats, niets meer en niets minder. En wel met een zeer bepaald doel.
   Dat doel is om alle EU culturen zodanig te mengen dat er geen een meer overblijft. Dat is dus gemakkelijker met aansturen van zo’n massa dom volk want ook het gemiddelde IQ zal met ongeveer 20 tot 25% dalen. Dat heeft de ECHTE REGERING, dus niet Rutte en die andere idioten, met Europa voor.
   En het door Joost aangehaalde boek van Tilo Sarrazin geeft erg goed weer wat er aan de hand is in Duitsland maar dat geld natuurlijk ook voor ons hier in NL.
   Hele fijne nacht en evt dan gewenst,
   Gegroet,
   Gladiator

   • Duitsland heeft door de eeuwen heen altijd een vorm van alles of niets getoond. Erop of eronder . In de trend van: of we overwinnen , of we hebben geen recht van bestaan. In deze drang hebben Duitsers nooit de typische Angelsaksische pragmatiek gehad om te overleven, maar altijd de zeer Pruisische houding om loyaal de richtlijnen van het bestuur zonder twijfel uit te voeren. Wist je trouwens dat Hitler voor zijn dictatuur, democratisch nooit meer dan 40 % van kiezers achter zich kon scharen ? Dus nooit een meerderheid van Duitsers achter zich kreeg.

    • De laatste wereldoorlog zit nog steeds als een schandvlek in het Duitse collectieve geheugen. Na de oorlog schijnen er ongeveer 12 miljoen Duitse vluchtelingen geweest te zijn, op de vlucht voor de Sovjet ‘bevrijder’. Recent heeft Duitsland het klaar gespeeld Oost-Duitsland in de economie op te nemen, tegen zeer hoge kosten ( koers 1 op 1 westmark-ostmark). Dit alles zal hebben meegespeeld bij het ondoordachte besluit van Merkel.

 26. De Holocaust is niet uniek. Door de eeuwen heen zijn in Europa Joden vervolgd, verbrand, en uitgemoord in pogroms. Het is dus niet logisch om specifiek de Holocaust te willen ontkennen.
  Waar we ons wel zorgen om moeten maken is het effect dat al deze moordpartijen op Joden moeten hebben gehad, en nog steeds moeten hebben. Het is niet uitgesloten dat er in sommige lagen van de Joodse bevolking een blinde haat tegen de Westerse beschaving uit is voortgekomen, met alle gevolgen van dien. Het is niet zo vergezocht om in de omvolking van SPECIFIEK Europa een Joods complot te zien.

  • @Koos,
   Nu weet ik natuurlijk niet of u de moeite heeft genomen om 1 van bovenstaande docu’s te bekijken maar dat is aan u. Wat men denkt te weten en weten kan zijn 2 verschillende zaken zeker met het vaststaande feit dat erg veel geschiedenis welke in de boekjes staat gewoonweg niet klopt, is aangepast naar politieke correctheid of simpelweg gelogen is!
   En vwb de omvolking van Europa, welke op dit moment feitelijk aan de gang is, dit is ook absoluut geen joods complot maar een zionistisch complot!

   Gegroet,
   Gladiator

   • Nicholas Kollerstrom, PhD, is an English author, historian of science, Breaking The Spell with Dr Nick Kollerstrom .> https://youtu.be/tCvblLcz0-E <
    Men weet exact wat er in de KZ kampen gebeurt is via de A) de rode kruis registraties B) De Duitsers gaven wekelijks door hoeveel werkers ze hadden en hoeveel er gestorven waren en waardoor. De Engelsen hebben die berichten jarenlang onderschept . C) De Lagerbücher van de Duitsers zelf Zoekt u zelf maar uit.
    De vader van Anne Frank werd ziek in Ausw.. en werd liefdevol verpleegd door de nonnetjes van het Klooster, ja er was een ziekenhuis met Röntgenapparatuur voor de werkers Er werd getrouwd enz enz Ik heb altijd een heel ander verhaal gehoord Fout dus.

 27. Sjongejongejonge. Holocaust ontkenners en aluhoedjes die zionistische complotten denken te kunnen waarnemen. Ik neem nadrukkelijk afstand tot deze figuren. Waarom verschijnen zulke types op ‘rechtse’ blogs? Ze kunnen de islam een hand geven. Vader Frank ‘liefdevol’ verpleegd. Kuch; maar zijn dochters gestorven in een nazi-kamp. En al die anderen die moedwillig ontvoerd en vergast werden.

 28. Als ik de anti-zionisten goed begrijp kunnen moslims ook zionisten zijn, misschien dat daar de verklaring ligt.

 29. Zionisme is een islamitisch complot.

 30. @Hugoden
  Overigens, ook Kollerstrom geeft aan dat in kampen zoals Auschwitz grote sterfte was, zo waren er maanden dat 30% stierf per maand. Bergen Belsen, na de bevrijding stierf 16.000. Dat had te maken met de vernietiging van de infrastructuur. Kampen werden soms weken niet bevoorraad. Dan zijn er de ongeregistreerde Joden, volgens de officiële leer vermoord/vergast ,volgens vele revisionisten gedeporteerd naar Rusland, het verhaal ook wat de Duitsers vertelde aan de achterblijvers. Dat zijn er minstens 2 miljoen geweest. Ook volgens de revisionisten zijn er van die groep weinig overlevenden.

 31. @Arjen
  Had u in de jaren 70 geleefd dan had u diegene aluhoedjes genoemd die toen zeiden dat er op Duitse bodem zoals Buchenwald en Bergen Belsen en vele anderen geen gaskamers stonden, dat er uit Auschwitz niet 4 miljoen maar ruim 1 miljoen nooit terugkeerden, dat Majdanek geen 1.5 miljoen maar niet meer dan 80.000 slachtoffers kent. Inmiddels is dit officieel toegegeven. In de jaren 90 zijn de bordjes in Auschwitz met 4 miljoen vermoorden, vervangen door 1.1 miljoen, Majdanek is verlaagd van 1.5 miljoen naar 79.000 en ook is toegegeven dat er geen gaskamers waren in de kampen op Duitse bodem. Revisionisten zijn zeer vaak mensen met een keiharde beta achtergrond, die hun carriere opgeven op zoek naar de waarheid.

 32. Benjamin Freedman, joods ondernemer, over de WO I, de Balfour Declaration en Duitsland.

  https://www.youtube.com/watch?v=x8OmxI2AYV8

 33. Weinig mensen weten dat ook Duitsers zelf slachtoffer waren van omvolking:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrijving_van_Duitsers_na_de_Tweede_Wereldoorlog
  De verdrijving van minstens 12 miljoen Duitsers vond voornamelijk plaats tussen 1945 en 1949. De dodelijke slachtoffers die onder hen vielen ten gevolge van de, bijna altijd met geweld en/of intimidatie afgedwongen, verdrijving worden in aantal geschat tussen 300.000[bron?] en 2,5 miljoen.[2] Het grote verschil in schattingen is er deels op terug te voeren of men alleen de standrechtelijke executies en moordpartijen daartoe rekent, of er ook de door oorlogsgeweld, honger, uitputting en ziekte omgekomenen bij telt.
  ===

  • Er is een groot verschil in perceptie over de nadelen van de grote immigratiestromen. Het probleem is dat de mensen die besluiten tot immigratie (bestuurders, werkgevers) of profiteren van de immigratie of een veel te rooskleurig beeld hebben over immigratie, omdat beide groepen er niet aan worden blootgesteld en alleen de kookboek gevallen zien in hun wijk. De mensen die de immigratie niet zien zitten behoren vaak tot de slachtoffers in de achterstandswijken, maar die groep was altijd te klein en tegenstanders van immigratie werden geframed als een soort heksen, mensen die een duivelse mening er op nahouden en in onze genen zit dat je daar nooit wil bij horen. Wat dat betreft is er in 500 jaar niet zo gek veel veranderd.

 34. Respect voor je onderzoek op dit gebied Ik had net de YouTube links geplaatst https://youtu.be/s3fIX8L7yBk
  Door mijn werk woonde in lang in Duitsland en Rusland .
  De Sovjets hadden Auschwitz bevrijd Ik hoorde daar zaken die ik niet kon geloven. Maar kreeg steeds meer bewijs in handen, feiten. Ik hoop ook dat ik nog mag meemaken dat alles naar buiten komt. Finanz minister Schauble heeft gezegd dat Duitsland nog steeds niet Souverein is Dat verklaart veel.

  • In een van mijn reacties geef ik aan dat de huidige versie van de H al ingrijpend is veranderd, vanuit officiële kanalen. De reden dat niemand dat weet komt doordat de cijfers achter de schermen ingrijpend werd veranderd, de plakkaten met het aantal van 4 miljoen in Auschwitz en van 1.5 miljoen in Majdanek werd verwijderd en pas na enkele jaren vervangen door 1.1 miljoen en 79000.
   Echter, de MSM, wereldwijd vertikte het om hierover te berichten.
   Ik weet zeer, zeer veel over dit onderwerp en ik denk dat er nog meer van officiële zijde veranderd moet worden, maar daar willen ze niet aan. Anderzijds stellen veel mensen de zaken te rooskleurig voor, en weet ik ook dat revisionisten nog met een groot gat zitten zonder antwoord, maar de ruimte ontbreekt mij hier.

   • Juist We kunnen elkaar de hand geven

    • Dan hebben we hier dus ene Hugoden, ene Koffij, ene Gladiator, ene Dawg, die zich genoodzaakt zien de wandaden van de nazi’s te downplayen. Ik vraag mij werkelijk af waarom iemand dat zou willen.

 35. @Arjen
  Mijn mond viel destijds ook open, maar mezelf dwingend alles te lezen (en echt niet van allu sites en van dubieuze personen), zoek ik nu nog steeds naar meer rafelrandjes van de geschiedenis.
  Auschwitz werd dus wel degelijk bevrijd door de Russen en hé, er was geen oven, die is er omwille (kuch) van de historie later bijgebouwd.

  Wat ook walgelijk was, is het kapot bombarderen van de voedsel-aanvoer naar de kampen. En nog gruwelijker, hoe men uiteindelijk omging met de Joden die het overleefden. (Honger, dorst en ziekten).

  R.Hartman heeft me destijds wat links laten lezen, ik heb spijt dat ik ze niet op heb geslagen. Maar Arjen, ga eens echt op zoek, en vergeet die vooringenomenheid die ook ik kende.

 36. http://deanderewaarheid.blogspot.nl/2015/11/de-waarheid-rondom-hitlers-gaskamers.html

  Dit gruwelijke verhaal komt dicht bij wat ik bedoel. Daarnaast de experimenten met koolmonoxide…. Mja, dat.

 37. @Arjen
  Bij revisionisme (al geef ik toe dat een aantal een politieke agenda hebben) gaat het niet om downplayen, het is een proces die bestaat zo lang geschiedschrijving bestaat. Waarom? Omdat de geschiedenis altijd door de overwinnaars wordt geschreven. Soms na eeuwen ontstaat een evenwichtig beeld. Waarom belangrijk? Geschiedvervalsing zorgt voor nieuwe oorlogen. Ik denk dat het ‘zelfvernietigingsgen’ nu wellicht gevoed wordt door een eenzijdig beeld. Ik ben hiermee bezig sinds ik een video gezien heb van de Joodse revisionist David Cole. Hij interviewt de toenmalige directeur van Auschwitz die toegeeft dat de gaskamer in main camp een naoorlogse reconstructie is, hetgeen nu officieel is. Ook gaat hij in op forensisch onderzoek. Kijk er naar met een open mind en vorm dan een oordeel: https://www.youtube.com/watch?v=VHaT0Mp-KIw

 38. Ik ben in 1980 begonnen met onderzoek ter plekke maar ook gesproken met mensen in Duitsland Polen en Rusland waar in veel voor mijn werk was Ik kan er een boek overschrijven Dank zij de Sociale media heb ik in een paar jaar meer feiten , foto’s en documenten gezien en opgeslagen dan al die moeizame jaren daarvoor. Het was onmogelijk met andere mensen hierover te praten Ik ben enorm opgelucht dat de werkelijkheid naar buiten komt. De Russen (Sovjets) hebben veel onthullend fotomateriaal maar willen de NAZI fascisten graag nog wat laten leiden Ik ben benieuwd wat Poetin hiermee gaat doen. Heb zelf wel enkele foto’s kunnen kopiëren en gedeeld Ben benieuwd

 39. Hier wordt men toch wel ziek van. Al zouden er geen gaskamers geweest zijn, dan hebben we nog het opsluiten van ‘ondermensen’. Het roven van hun bezittingen. Het nemen en vermoorden van gijzelaars, het uitmoorden van complete dorpen (Oradour sur Glane, Lidice). De massa-executies, het isoleren van Joden door het ontnemen van rechten. Wat willen jullie nu eigenlijk; beweren dat Hitler het allemaal zo goed bedoelde? Dan doe je hetzelfde als wanneer links het communisme wil verontschuldigen.

 40. En bezoeken jullie ook sites die de holocaust-denial debunken? Daar ontmoet men veel feiten. Als men dan toch tot een evenwichtig oordeel wil komen, zou men ook daarnaar kunnen verwijzen. Of past dat niet in jullie onduidelijke straatje?

 41. Ik ervaar eigenlijk het schreeuwen van beide kampen gelijk, als het vallen in een stinkende drek. Het probleem hiermee is dat men zich er op de duur aan gewend. En dat terwijl die aanhoudende haat spuiterij mij absoluut niet ligt. Ik zou graag een weg vinden die mij toelaat hier niet ongevoelig , dan toch ongenaakbaar en dus rein voor te zijn.

 42. Vergat ik nog. Wie is ene R. Hartman. Een persoon die meer weet dan ik?? Hoewel hij net als ik het internet schijnt te raadplegen. Ik heb werkelijk geen flauw idee waarom ik ene Hartman zou moeten waarderen boven wat ik zelf op het internet bespeur. Ik kwam deze persoon ooit tegen op een libertarische site. Toen viel hij al op wegens behoorlijk dom geleuter.

 43. @Arjen
  De meeste gaskamers zijn al gedebunked, als je de moeite neemt de video van David Cole te bekijken zul je zien wat de resultaten waren van de forensisch onderzoeken van de gaskamers in Auschwitz.
  Een paar jaar geleden is toegegeven dat 5 gaskamers van de 7 in Majdanek naoorlogse reconstructies waren.
  n a letter published in a January issue of The Stars and Stripes, a newspaper for US military service personnel, Simon Wiesenthal re-confirmed, in passing, that “there were no extermination camps on German soil” during the Second World War. He made the identical statement in a letter published in the April 1975 issue of the British periodical Books and Bookmen.

 44. @Arjen
  What the “Nazi hunter” now says contrasts sharply with what was authoritatively claimed in the decades following the Second World War. At the great Nuremberg Tribunal of 1945-1946, for example, Allied government officials presented apparently conclusive evidence to prove that camps “on German soil” — such as Dachau and Buchenwald — were “extermination” centers. Sir Hartley Shawcross, chief British prosecutor at the main Nuremberg trial, accordingly declared in his closing address on July 26, 1946, that “murder [was] conducted like some mass production industry in the gas chambers and the ovens” of Buchenwald, Dachau, Oranienburg — all “on German soil” — as well as at other German-run camps

 45. Het is mij echt een raadsel wat deze Koffij nu wil. Dat Hitler OK was of zo? En wat was ‘Duitse bodem’. Waar de nazi’s hun gebied hebben uitgebreid. En dan dat geleuter over ‘de overwinnaars schrijven de geschiedenis’. Intussen stikt het van de onafhankelijke historici die de vernietigingskampen met feitenmateriaal hebben onderzocht. Wat wil deze Koffij ons nu eigenlijk vertellen.

 46. @ Arjen

  Het gaat niet om het downplayen van de daden van Hitler Duitsland. Het gaat om een acurate beschrijving van de geschiedenis., want zoals Orwell geschreven schijnt te hebben:

  “Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.”

  Wie Duitsland (en Rusland) in de tang heeft beheerst in belangrijke mate het Europese vasteland. Daar zijn in de vorige eeuw twee wereldoorlogen om gevoerd en wordt momenteel een derde voor geriskeerd. . Ik raad je aan eens naar onderstaande clip te kijken. Hij duurt slechts circa 13 minuten, maar iedere zin is raak:

  George Friedman @The Chicago Council on Global Affairs 2015
  https://www.youtube.com/watch?v=fATq03kBs44

 47. @Arjen
  Ik merk dat u niets begrijpt van revisionisme. Revisionisme is een proces van herzien van geschiedenis, dat heeft niets te maken met een overtuiging. Vaak mensen met een keiharde bèta achtergrond die tegen de stroom in durven te zwemmen.
  Zo hebben ze gelijk gekregen dat Rusland, wat afgedaan werd als nazi propaganda, inderdaad van plan was West Europa aan te vallen, nadat ze nog voor WO2 de baltische staten, Polen en Finland aanvielen. dat is goed gedocumenteerd: https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Bunich
  In these books he communicates a plan of Stalin for an invasion of whole Western Europe: “Operation Thunderstorm”. It can be found in the so-called “Osobaya Papka”, a file which contains about 100,000 Top Secret documents
  Ik ga hier geen energie meer in steken.

 48. Wat een walgelijk tendentieus gezwatel van Wiki zeg. En dan met name hoe ze Joost omschrijven. “Zijn kring van extreemrechtse…” Bah bah. Dus omdat Joost de onwelgevallige waarheid aan de grote Internetbel hangt is hij ook maar gelijk een n*zi. Want zo rolt Links. Zelf kritisch nadenken is verboden. Als we maar gewoon doen of die problematiek met een bepaalde ideologie er niet is gaat het allemaal vanzelf weg. En worden de mensen die bij al die aanslagen de dood vonden ook miraculeus weer levend. Toch? Deze mensen zijn het voorbeeld van hoe mensen als bv Stalin hele groepen zonder morren achter zich kreeg. Indoctrinatie en gedachtenpolitie. George Orwell had het in zijn stoutste dromen niet kunnen verzinnen. Dood- en doodeng dit.

 49. Hitler wilde een ‘raszuiverheid’ , wat leidde tot vernietiging van alles wat niet aan zijn ‘zuiverheids’ principes beantwoordde. Erdogan is ook al behept met een ‘zuiver’ ideaal. Het ideaal van een ‘zuiver’ islamitisch Turkije.
  Het ‘rechts’ van nu heeft allerminst dergelijke bedoelingen; het verzet zich juist tegen het ‘zuiverings’ beginsel van de islam, de islam die zich herkent in Hitler. Daarmee staat dat ‘rechts’ dus aan de goede kant van de geschiedenis. Want het is en was tolerant jegens talloze ‘vreemdelingen’. De islam is echter terecht het struikelblok. Een gewelddadige leer tegen iedereen die niet ‘zuiver’ genoeg is; en bedenk, eerst komt de leer, dan de praktijk. En die praktijk is wereldwijd zichtbaar.

  • @Arjen. Hier een URL voor u die het e.e.a. nog eens goed duidelijk maakt;

   https://www.groene.nl/artikel/we-gaan-het-land-zuiveren

   Dít is wat Erdogan voor ogen heeft. Dat Brussel met deze schurk in zee is gegaan t.a.v. de “vluchtelingen deal” is het stomste dat men ooit kon doen. Een mooiere stok om mee te slaan had Erdogan zich niet kunnen bedenken! Zijn volgelingen hier laten steeds vaker hun masker vallen en tonen hun ware gezicht. Ook in de UK gaat het rap de verkeerde kant op. Daar wordt door moslims al het volgende naar Christenen geroepen; “This is our country now so fuck off or die……”

 50. Leo KarelJan

  12 juni 2017 op 15:46

  De elite / regentenkliek staat enorm positief tegenover de import van achterlijkheid, criminaliteit, terrorisme en armoede. Bewijs: men wil niet praten over grenzen sluiten, men wil illegalen niet aanpakken en men wil niets aan verdragen of wetten veranderen. Tevens onderschrijft men de EUSSR politiek volledig!
  Men wil geen ban op de import van de islam en men ziet islamisering niet als probleem. Daarom worden haatmoskeeën, haatimams e.d. niet of nauwelijks aangepakt.
  Problemen met de gelukzoekers worden verzwegen of “klein’ gemaakt.
  Uiteraard leidt dit alles uiteindelijk tot omvolking en vernietiging van de Westerse waarden en vrijheden.

 51. Onze Europese maatschappij is in hoofdzaak een dienstverlening- economie , waarvan 30-40 % gemiddeld met belastinggelden wordt gesubsidieerd, via budgetten. Speciaal bij die tweede en indirect ook voor de private dienstverlening is dat budgetten jaarlijks moeten gerechtvaardigd worden en dat de dienstensector zowel in tijden van ‘hogen en lagen’ blijven groeien. De groei bij ‘lagen’ (crisissen allerhande) is een veelvoud van dit bij de ‘hogen’. Omvolking of massa immigratie doet de vraag naar diensten stijgen, triggered subsidies en houdt dit deel van economie draaiende die van budgetten, meestal belastinggelden draait. Moeten er nog communicatie wetenschappers zijn ?