De PVV moet een andere koers varen

Door Peter Frans Koops

Na het tellen van de stemmen was de teleurstelling bij de PVV groot. Kopman Geert Wilders gaf toe dat hij gezien de peilingen meer had verwacht. In een aantal provincies in het noorden van het land was er nog wel stabiliteit en groei, maar Utrecht hoorde tot die provincies waar een zetel moest worden ingeleverd. Bunschoten was de enige gemeente in de provincie Utrecht waar de PVV aanhangers trouw zijn gebleven. Zelfs met een opkomstvermindering van ruim 7% was er sprake van 2% groei en bleek dat de PVV met 14,3% de derde partij was na CU en CDA, maar voor VVD en SGP!

Nu de kruitdampen van de verkiezingen wat zijn vervlogen is de tijd rijp om de balans op te maken en de vraag te stellen of er een verklaring is voor het slechte resultaat voor de PVV. Overigens is een dankwoord op zijn plaats aan al die burgers die gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht. Democratie is een groot goed maar voor velen is het besef hierover nog niet tot volle bloei gekomen. Vele stemgerechtigden zijn onverschillig ten aanzien van de politiek en gaan niet stemmen. Natuurlijk speelt een slecht imago daarin ook een rol.

Een aantal zaken betreffende de uitslag voor de PVV wil ik hier benoemen in de vorm van een mengeling van feiten en opinie.

De opkomst was zoals verwacht laag. Al snel werd dit gegeven aangewend als een doekje voor het bloeden. Ongetwijfeld zullen er veel PVV-stemmers zijn thuisgebleven, maar dit geldt in meer of mindere mate ook voor kiezers van andere partijen.

Op enige mate van zelfreflectie heb ik nog niemand van de PVV kunnen betrappen, terwijl het heel redelijk is de vraag te stellen waar wellicht zaken fout zijn gegaan of anders hadden gekund! Er borrelen na een paar nachtjes slapen de volgende gedachten op welke naast de matige opkomst ook een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de matige uitslag van de partij van Geert Wilders. Een viertal opmerkingen als opbouwende kritiek bedoeld wil ik hier maken.

– Het contact met de achterban is niet goed uit de verf gekomen. Dit komt onder andere door het gemis van PVV afdelingen in de gemeenteraden. Op veel verkiezingsmarkten ontbrak een PVV kraam waardoor de kiezer in de periode voor de verkiezingen niet bereikt werd via persoonlijk contact. Bovendien hebben de provinciale afdelingen nauwelijks contactavonden met de kiezer belegd waarin bijvoorbeeld de kandidaten werden voorgesteld.

– Tijdens een belangrijk debat op TV ontbrak kopman Geert Wilders door ziekte. Het niet willen vervangen van hem door een andere deskundige politicus als bijvoorbeeld Martin Bosma is een gemiste kans.

– Het tegengaan van islamisering is een goede zaak. Het krachtiger inzetten op bijvoorbeeld het sluiten van alle huidige moskeeën, in plaats van het tegengaan van nieuwe ‘haatpaleizen’  bleek ineens een nieuw standpunt te zijn. Mogelijk dat een aantal vaste en mogelijk nieuwe kiezers hier niet gecharmeerd van was.

– Veel burgers en potentiële politiek actieve mensen zijn ontevreden over de partijorganisatie en het democratisch gehalte binnen de PVV. Dit heeft er in geresulteerd dat een aantal politici de PVV hebben verlaten. In de afgelopen jaren is hier geen verandering gekomen. Ook zijn een aantal kiezers ongetwijfeld afgehaakt na de ongenuanceerde uitspraken over minder Marokkanen. De media, politici en kerken hebben een waar offensief gevoerd om de PVV zwart te maken. Blijkbaar zijn ze hierin toch hier en daar geslaagd. Gezegd moet worden dat ondanks dit negatieve offensief de PVV het heel goed heeft gedaan. Opvallend is ook de negatieve media aandacht voor PVV kandidaten in een aantal (regionale) kranten en het boycotten van de PVV bij debatten voorafgaand aan 18 maart.

Besluiten wil ik met een aantal suggesties die bij kunnen dragen aan een positiever resultaat in de toekomst:

– De PVV zou meer bijeenkomsten in het land moeten organiseren voor de achterban over bijvoorbeeld voorlichting over islam, verantwoording over het werk, informele contacten met kiezers. Ook zou partijleider Wilders gewoon vaker moeten aanschuiven bij programma’s als Pauw en Nieuwsuur. Er is daar alle gelegenheid om standpunten uit te leggen en misverstanden en verdraaiing van feiten en standpunten te weerleggen. Dit zijn kansen om verdere afbrokkeling van de PVV te voorkomen. Spreken op bijeenkomsten van PEGIDA is waardevol, maar het mag niet ten koste gaan van de aandacht voor de kiezers die iedere keer weer gemobiliseerd dienen te worden.

– De PVV moet in meer gemeentes mee gaan doen en dit laten coördineren en besluiten door de provinciale afdelingen van de PVV. Een impulsieve reactie om via een onfatsoenlijke aanval richting Leefbaar Rotterdam (LR) meteen de grootste gemeenteraadsfractie te willen worden is ondoordacht, ongeloofwaardig en zelfs ietwat kinderachtig. Op deze wijze opereren is weinig professioneel en het bijkomende afgeven op LR staat zelfs op gespannen voet met de normen en waarden die bij de zo graag gewenste Joods-christelijke beschaving hoort. Het feit dat in gemeenten PVV-achtige partijen zijn, is een gevolg van het zelf niet mee willen doen in 2010 en 2014. Dit is een mooie nieuwe taak voor de afdelingen in de provincies, waarvan verwacht mag worden dat zij een beter zicht hebben op deze gemeenten dan dat Geert Wilders en zijn kameraden in Den Haag dit hebben. Het is trouwens erg ondemocratisch en onsportief om alleen mee te willen doen in die gemeenten waar de PVV een grote aanhang heeft

-Overal in het land kunnen burgers vertegenwoordigd worden in gemeenteraden door gedreven politici die zich zorgen maken om de islamisering en de komst van nieuwe moskeeën. Niet vergeten mag worden dat de PVV geen monopolie heeft op het gedachtegoed dat door mannen als Janmaat , Bolkestein en Fortuyn op de politieke agenda van de afgelopen decennia is gezet. Voorbeelden van gemeenten waar PVV-achtige partijen in goed overleg met de PVV in de provincies zouden kunnen evolueren naar officiële PVV raadsfracties zijn: Almelo, Leiden, Groningen, Zaandam maar ook kleinere gemeenten als Volendam, Bunschoten en Soest.

– Ook in de politiek is het de toon die de muziek maakt. PVV politici moeten dat iedere dag weer goed beseffen. Voor interne wrijvingen mag men overigens niet vrezen, want na wrijving ontstaat vaak GLANS!

Peter Frans Koops

Fractievoorzitter Spakenburgse Vrijheidspartij,

ex-kandidaat PVV

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

75 Reacties

 1. Quest had niet lang geleden een artikel met een aantal argumenten tegen democratie, die niet weerlegd konden worden. Pro democratie is een teken van intellectuele zwakte.
  De fout van Wilders is niet dat hij geen leden toestaat, maar dat hij het electoraat inactief laat. Dat is te ondervangen door een parallelle PVV-stemmers vereniging, waar in dynamische debatten geschikte kandidaten zichtbaar worden.
  Noch acht ik het fout in politiek man en paard te noemen. Bij de uitspraak: geen islam in Europa, weet iedereen hoe de vlag waait. Dat veel kiezers zich steeds door andere partijen laten beliegen en bedriegen is de PVV niet te verwijten, maar ligt aan gebrek aan rationele hersencapaciteit van het doorsnee electoraat.
  Niet Wilders of de PVV is het probleem, maar kiezers.

 2. Koops,

  Je bent een mietje met je gejank om persoonlijke aandacht. Sluit je aan bij VNL waar je thuis hoort.

  Dit zijn wel moedige, loyale patriotten:
  http://www.pvvnoordbrabant.nl/

 3. Lees eens op open draad week 14.
  de vrije croniqueurs door IEMANDdie zegt hoeveel er gefraudeerd is met stemmen tellen .
  Als het eerlijk gegaan was had het er misschien heel anders uit gezien

  • Verkiezingsfraude is voor links een kolfje naar hun hand en gebeurd als sinds Hans Janmaat actief werd. Voor links is democratie een middel, geen doel.

 4. Blijf af van Peter Frans Koops dat is de eerlijk heid zelve .
  Daarom heeft hij ook zoveel stemmen gehaald .
  Omdat hij zijn mond open durft te doen wat de dominees niet durven
  Mag hij ook zeggen als hij het ergens niet helemaal mee eens is .
  Doen jullie toch ook.

  • Ali 1

   Dit is niet de Peter Frans Koops waar ik voor de verkiezing mijn hand
   voor in het vuur durfde steken!
   Iedereen mag zijn mening uiten, maar waarom open en bloot!
   De media zit er bovenop en dat komt de partij niet ten goede!
   Dan had hij het voor de verkiezing moeten doen en niet er na!
   Ik kom zelf niet uit de Provincie Utrecht, maar de mensen die ik
   ken heb ik met volle overtuiging aangeraden op Peter Frans
   te stemmen, dat zou ik nu absoluut niet meer doen!
   Al zijn stukjes die hij geschreven heeft heb ik vol bewondering
   gelezen, alle interviews die hij gaf, heb ik gevolgd!
   Toen ik dit las, kon ik eerst niet geloven dat Peter Frans dit
   geschreven had, ik was er stuk van en nog steeds!
   Hoe kunt u nu nog beweren dat hij de eerlijkheid zelve is?
   Dat vond ik, maar zou dat nu niet meer durven zeggen!
   Hij had daar interne gesprekken over aan kunnen gaan!
   En…….. de eerlijkheid zelve moeten blijven!!!

 5. Wilders zou zich nog iets explicieter tegen de elite moeten afzetten, en zich als Provo profileren.
  In het VPRO-programma Boeken (vanochtend) was Eric Duivenvoorden te gast. Hij schreef “Rebelse jeugd”, een boek over de geschiedenis van Provo. Presentator Brands vroeg aan Duivenvoorden of er ook een hedendaagse versie van de Provo-beweging bestaat, waarop Duivenvoorden Fortuyn en Wilders noemt.
  Hopelijk gaat er bij de linksmens een kwartje vallen.

 6. Het Koops artikel en commentaren is een schoolvoorbeeld van geen nieuws wijsheden. Drie honden die vechten om een been, en verdeel en heers, zijn niet uitgevonden nu, maar lang, heel lang geleden.

 7. Ik wil de toetsenbordtijgers hier er ook op wijzen, dat de heer Koops in zijn gemeente een belangrijk politiek geluid vertolkt en meer doet voor een nieuw beleid dan de gemakzuchtige beschuldigers en hun gratuite scheldpartijen hier. Ga je schamen!

  • Geheel mee eens. Koops ken ik als een integere en moedige politicus, met ook het politieke hart op de goede plaats. Deze constructieve aanbevelingen en kritiek snijden hout. Het kan geen kwaad wanneer de PVV hier eens naar gaat kijken, al is het ter inspiratie en overweging ten behoeve van de strategie.

 8. Belachelijk, die persoonlijke aanvallen op de schrijver van dit artikel. Zo komen we natuurlijk geen steek verder als eenieder met een afwijkende mening voor verrader wordt uitgemaakt.

  Het toont de frustratie van de PVV-stemmers (waar ik er ook één van ben) na het teleurstellende verkiezingsresultaat (niet slecht, maar teleurstellend)

  Laten we ervoor waken om de frustratie niet op elkaar te richten maar de energie te gebruiken voor de gezamenlijke standpunten mbt Islam en EU.
  Het jarenlange media-offensief tegen Wilders en de PVV is bijzonder smerig. Laten we dat niet verwarren met pogingen tot constructieve kritiek.

 9. Koops,

  Wilders heeft net een speech gegeven voor 1000 Oostenrijkse patriotten om in zijn bewoordingen te blijven. Hij vergat erbij te vermelden dat Peter Frans Kneus in Spakenburg mee heeft gedaan aan de verkiezingen. Het is verdomme een bloody shame dat Wilders niet persoonlijk je schoenen komt poetsen voor je ongelooflijke verdiensten. Dat is wel het minste wat Wilders moet doen. Dat je nog zo bescheiden blijft zeg, hoe is het mogelijk?

 10. Wat in het stukje van Koops niet vermeld wordt is het feit dat de PVV geen subsidie krijgt zoals alle andere partijen. Omdat die leden hebben. Er zijn minimaal 1000 leden nodig die 12 euro contributie betalen.
  Daarnaast is de beveiliging voor kosten van de PVV als er een zaaltje gehuurd wordt.
  Al met al kostenposten die andere partijen veel minder hoeven te dragen.
  De pvv gaf 1000 euro uit voor de verkiezingen, de vvd 1 miljoen! Dat is duizend keer zoveel.

  Als Peter Frans Koops nou eens met 100 miljoen over de brug komt scheelt dat wat en kan er wellicht wat vaker het land in getrokken worden.
  Macht krijg je niet alleen door goede argumenten maar ook met harde pegels.
  Barcelona en Real Madrid zetten bijna 1 miljard om Ajax 100 miljoen, en dan verwachten dat ze net zo goed zijn is wensdenken.
  Dat de PVV zo groot is is al een wonder op zich gezien de onophoudelijke anti PVV/Wilders campagne van alle gangbare media.
  Gezien alle tegenwind doet de PVV en Wilders het fantastisch.

 11. Overigens heeft Koops vanwege zijn gemiste aai over de bol door Wilders, zijn stukje ook maar op een andere site en zijn eigen weblog geplaatst in de hoop zo wat aandacht te krijgen.
  http://www.vrijechroniqueurs.nl/terugblik-ps2015-kiesjouwutrecht-pvv-verliest-maar-niet-in-bunschoten/

 12. Kijk, Wilders is hard aan het werk en zonder hem was er nooit een partij geweest die voor de normen en waarden van het Nederlandse volk opkomt. De man heeft in een korte periode enorm veel bereikt en gaat er tot aan de dag van vandaag nog met 200% inzet tegenaan. Wilders heeft het zoals gebruikelijk weer goed gedaan in de debatten en smeedt een Europese coalitie die natuurlijk nodig is willen we de stroom asielzoekers inperken.
  Kijk de FPO eens glimmen van trots dat meneer Wilders op bezoek komt. Straks samen met Marine le Pen.
  http://www.hcstrache.at/wilders-zu-gast-bei-hc-strache-wunsch-nach-de-islamisierung-europas/

  Maar nee, Koops vindt het allemaal maar niets, want hij had zich dat eerste debat moeten laten vervangen voor Bosma. Nee, dat het qua marketing echt gewerkt hoor. Not. De PVV moet intern veranderen, want dan wordt het een gezellige LPF-bende. De PVV moet een hardere toon aanslaan over de islamisering, want blijkbaar is Koops van mening dat de burger de PVV niet…

 13. @ Brein,
  “Ik denk dat de zwijgende meerderheid van de PVV-ers steeds minder met de PVV hebben. Geert wordt nog vereerd als het Kindeke Jezus die de zakkenvullers uit de tempel pleurde en daarna op de trappen stond te waarschuwen tegen de oprukkende Filistijnen. Uit respect bleven zijn apostelen nog wel even braaf staan maar de volgende keer liepen ze toch maar een blokje om.”

  Laat die drank eens staan.

 14. Breinbrouwsels

  27 maart 2015 op 11:36

  Het was iets, het is niks en het wordt niks. (Naar een idee van Opa Stelten)

  Ik denk dat de zwijgende meerderheid van de PVV-ers steeds minder met de PVV hebben. Geert wordt nog vereerd als het Kindeke Jezus die de zakkenvullers uit de tempel pleurde en daarna op de trappen stond te waarschuwen tegen de oprukkende Filistijnen. Uit respect bleven zijn apostelen nog wel even braaf staan maar de volgende keer liepen ze toch maar een blokje om.

  Behoudens een paar leuke weesgegroetjes gebeurt er niks, er is nergens enige verandering te zien en de toestand verergert alleen maar. Mensen die het woedende kopje boven het veld uitsteken zijn hun leven niet meer zeker. Als je alle wangen reeds een paar keer hebt toegekeerd moet het toch een keertje stoppen. Dat verwachten de teleurgestelden.

  De VVD gaat lachend met een heilig goed aan de haal, zeikt er even overheen en knalt het recht in je bek door te laten zien dat grenzen door het toewenden van wangen niet gesloten kunnen worden.

 15. Jan Van

  Volgens mij bent u er net zo boos over als dat ik ben!
  Langs de zijlijn toeteren is lekker makkelijk!

  • Hi Samplusd,
   Inderdaad, ik erger mij aan het zo maar wat roepen.
   Het mag niet voorkomen, en zeker niet van het PVV kader, dat kritiek wordt geuit zónder een, desnoods zeer kort, argument.
   Heel Nederland moet je toch duidelijk kunnen maken dat de islam een ‘achterlijk geloof’ is…. omdat….. je met je linker poot de drempel overstapt om naar de plee te gaan….. onder het prevelen van een ‘schietgebedje’…… en met de rechter over de drempel moet…., wederom onder het bidden van een ánder schietgebedje…… en zo zijn er honderden voorbeelden te noemen.
   Dat ze met hun reet naar hun heilige moskee in “hun heilige stad” Jeruzalem aan het bidden zijn…. en het hele woord Jeruzalem geen enkele keer in de koran voorkomt!
   Stel malloten…..
   Mvg.

   • Jan Van

    Hij mag best kritiek hebben, maar hou het binnenshuis!

    Hier win je geen kiezers mee en dat is een kwalijke zaak,
    plus dat de media er van gaat smullen!

    Ondoordachte actie!!!

    Mvg

    • Eerlijkheid duurt écht het langst!
     Gezond verstand gebruiken, en elkaar van specs over de Islam, EU, e.d. op de hoogte houden, zodat we geen onzin vertellen.

     Daarom vind ik het altijd zo makkelijk om moslims…. én linksche Menschen op hun nummer te zetten! Door hun onzin!
     Mvg

 16. En zelfs tuthola’s hebben een smartmobiel, dus, verdomme, zet de honderden voorbeelden dáár dan in als je geheugen je in de steek laat!

  Leer verdomme uitleg te geven over de niet-chronologische volgorde in de koran!!
  Leer de ‘abrogatie’ in de koran uit te leggen, zodat je kunt duidelijk maken waaróm moslims kunnen zeggen dat er veel ‘vredelievende’ teksten staan in de koran…, maar dat Allà himself verklaart dat de latere, gewelddadige teksten de eerdere uitspraken te niet doen!!

  zo! Mijn hart gelucht!!
  Mvg.

 17. Verder snap ik geen reet van het vernederende gepraat over de PVV en Wilders van overigens gezond denkende mensen als bijv. Andere v. D. en Neree!
  Jullie praten over één van de grootste partijen in dit land…., al jaren lang!

  Zoek liever de schuld bij de doorsnee PVVer die NIET de moeite neemt enige parate kennis op te doen en met zijn mond vol tanden staat als bijv. alleen al wordt gevraagd om voorbeelden te geven van ‘islamisering’!

  En vele PVVers zijn aan het ‘roeptoeteren’.
  Bij élke uiting van gram over de EU, het CDA hetzij VVD, PvdA, elke uiting over gram tegen de Islam of achterlijke milieuplannen… MÓET minimaal één, kort en krachtig, ARGUMENT komen!
  Anders brál je maar wat!

  • Andre van Delft

   27 maart 2015 op 14:37

   Jan , je mag gerust kwaad worden over wat ik schrijf en over doorsnee PVVers, maar dat helpt niemand verder. Een strijd win je niet met boosheid, maar met nuchtere analyse en actie.

   Ik merk al jaren dat Geert Wilders veel mensen door zijn drammerige toon totaal niet aanspreekt, terwijl ze het eigenlijk over de belangrijkste punten met hem eens zijn. Daarom voorspel ik ook al jaren stagnatie en terugloop voor de verkiezingsuitslagen. We praten nu over de 4de partij na de afgelopen verkiezingen voor de Provinciale Staten; nauwelijks meer stemmen dan SP en PvdA.

   Je kan mijn analyse vernederend gebral vinden, maar de eruit voortvloeiende voorspellingen komen gewoon uit. Daartegen horen we Wilders tegen verkiezingstijd steeds roeptoeteren dat de mensen keihard nee gaan zeggen tegen de regering of tegen de EU. Vervolgens komt daar niets van terecht.

   Ik heb op mijn manier geprobeerd om de PVV van de rampzalige ramkoers af te brengen, maar er was onvoldoende belangstelling voor…

   • Hi Andre.
    “je mag gerust kwaad worden”.
    R- Duurt nooit zo lang, Andre.
    “nuchtere analyse en actie”
    R- Mijn analyse is dat er gewoonweg geen keus IS!
    ik vind GW vaak ook een hufter, maar, zoals ik al eerder zei, als je de gewraakte uitspraken gaat ontleden vallen ze meestal mee. (minder, minder, en Canadezen)
    Actie? Elkaar onderwijzen, aanmoedigen en onduidelijkheden verklaren zoals ‘abrogatie’ chronologie vd koran, het leven van Mo, etc, etc….
    “Daarom voorspel ik ook al jaren stagnatie en terugloop voor de verkiezingsuitslagen”.
    R- Denk dat je daar nog wel op terugkomt, zeer zeker wanneer het gemeengoed wordt voor een PVVer om voorbeelden te geven van zijn veroordeling van een onderwerp.
    “mijn analyse vernederend gebral vinden”.
    R- Dacht niet dat het zo overkwam, maar zal nog eens teruglezen.
    “Vervolgens komt daar niets van terecht”en “er was onvoldoende belangstelling”.
    R- Niet opgeven.

    Mvg, heb begrepen dat ik je overmorgen zal zien, maar weet nog…

 18. “Op veel verkiezingsmarkten ontbrak een PVV kraam”.
  Hoezo?
  Wil je graag een baksteen tegen je hoofd dan?
  Persoonlijk ga ik zelf bij de volgende verkiezingen met mijn sta-tafel op het lokale winkelcentrum staan met de oproep “waarom? “. Van, waarom stemt u wat u stemt.

  En ook hier weer: Dat gezeik over minder, minder…..!
  Daar is niks mis mee!! Eikel! Gaan we weer!
  ____________________________________________________________
  Het aantal Canadezen in Nederland beloopt in de honderdduizenden en jaarlijks komen er duizenden bij.
  Zij zijn zwáár oververtegenwoordigd in de criminaliteit en in de uitkeringen.

  We gaan maatregelen nemen.
  punt 1: we beperken de immigratie van Canadezen
  punt 2: we bieden álle Canadezen een flinke som geld aan wanneer zij het land, waar ze zo op kankeren, willen verlaten.
  Punt 3: we zetten álle criminéle Canadezen het land uit, indien mogelijk!

  Vind je dat nou nóg zo racistisch en walgelijk en schofterig en discriminerend en verachtelijk…

  • Wat zo vreemd is over het “minder, minder van Koops, dat
   hij er na de uitspraak zelfs een stuk over heeft geschreven en totaal
   geen moeite had met de uitspraak!
   Voor de PS verkiezing heb ik bijna al zijn interviews beluisterd!
   Hij was helemaal idolaat van de PVV, kon geen verkeerd woord
   horen van Geert, sprak zelfs schande dat er in de kerk namens
   de CU zelfs een preek over de PVV werd gehouden, de CU alleen
   maar leugens verkondigde, ik snap er niets van!
   Heb al eerder geschreven dat er op lijkt dat dit niet uit zijn
   pen vandaan komt!!!

 19. Democratie is een groot goed maar voor velen is het besef hierover nog niet tot volle bloei gekomen.
  Ik ben bang dat deze opmerking niet juist is. Een hoop mensen wéten niet beter, dat klopt. Maar de meeste mensen die niet stemmen zijn gewoon overheidsmoe; ze zijn murw en afgestompt na alle jaren van leugens, draaiverhalen en uitknijperijtjes door o.a. de overheid. Ik stem zelf wel, maar niet langer van harte… en ik kan me eigenlijk heel goed voorstellen waarom een hoop mensen helemaal niet meer stemmen.

  Tuurlijk, als je niet stemt mag je eigenlijk ook niet zeuren. En tuurlijk, als je stemt heb je óók invloed uitgeoefend. Maar als je dan kijkt wat het stemmen in de afgelopen 15 jaar heeft opgeleverd… dan is dat in mijn ogen bijzonder weinig. Ik had ook gehoopt dat de PVV, PvdD of VNL flink gegroeid zouden zijn en dat de VVD, D66 en PvdA weggevaagd zouden worden. Maar die hoop speelt al jaren en heeft jammer genoeg nog nooit echt iets opgeleverd.

 20. “Bovendien hebben de Provinciale afdelingen nauwelijks contact
  avonden met de kiezer belegd, waarin bijvoorbeeld de
  kandidaten werden voorgesteld”

  Peter Frans, dan bent u wel heel slecht geinformeerd!
  Persoonlijk ben ik bij diverse provincies geweest, waar de
  kandidaten persoonlijk werden voorgesteld door het
  kamerlid dat vier jaar geleden de eerste kandidaten hadden
  begeleid!
  Het waren hele gezellige avonden met overvolle zalen!
  Dit is echt een fabeltje, ben ik van u niet gewend!!!

 21. “Op enige mate van zelfreflectie heb ik nog niemand van de PVV kunnen betrappen”

  -echt niet ? wat klinkt dit rancuneus.

  “Het krachtiger inzetten op bijvoorbeeld het sluiten van alle huidige moskeeën, in plaats van het tegengaan van nieuwe ‘haatpaleizen’ bleek ineens een nieuw standpunt te zijn. Mogelijk dat een aantal vaste en mogelijk nieuwe kiezers hier niet gecharmeerd van was”

  -puur suggestief gelul.

  “Veel burgers en potentiële politiek actieve mensen zijn ontevreden over de partijorganisatie en het democratisch gehalte binnen de PVV”

  -grappig hoe dit stokpaardje weer telkens door nestbevuilers wordt opgetrommeld.

  “Ook zijn een aantal kiezers ongetwijfeld afgehaakt na de ongenuanceerde uitspraken over minder Marokkanen”

  wederom suggestief.

  “Gezegd moet worden dat ondanks dit negatieve offensief de PVV het heel goed heeft gedaan”

  met pijn en moeite uit uw strot gekregen ?

  hr koops, er straalt teveel rancune uit dit artikel, te doorzichtig,…

  • vervolg;
   .
   “vaker moeten aanschuiven bij programma’s als Pauw en Nieuwsuur.Er is daar alle gelegenheid om standpunten uit te leggen en misverstanden en verdraaiing van feiten en standpunten te weerleggen”
   .
   -jaja, gezellig aan een tafel vol met linkse goedmensen, ja daar zal die vast een eerlijke kans krijgen, ahum.
   .
   “Een impulsieve reactie om via een onfatsoenlijke aanval richting Leefbaar Rotterdam (LR) meteen de grootste gemeenteraadsfractie te willen worden is ondoordacht, ongeloofwaardig en zelfs ietwat kinderachtig”
   .
   -was leefbaar rotterdam niet niet zelf eerst begonnen ? hoezo kinderachtig dan?
   .
   “Het is trouwens erg ondemocratisch en onsportief om alleen mee te willen doen in die gemeenten waar de PVV een grote aanhang heeft”
   .
   ah gossie, het moet “fairplay”zijn van hr koops, triest argument, het is geen scoutingclub hr koops.

   • vervolg;
    .
    “Niet vergeten mag worden dat de PVV geen monopolie heeft op het gedachtegoed dat door mannen als Janmaat , Bolkestein en Fortuyn op de politieke agenda van de afgelopen decennia is gezet”
    .
    -wat is uw punt ?
    .
    .
    al met al komt dit gehele artikel mij nogal nestbevuilend over.

 22. eerste reactie nu met verbeterde leesbaarheid met witregels;
  .
  “Op enige mate van zelfreflectie heb ik nog niemand van de PVV kunnen betrappen”
  .
  –echt niet ? wat klinkt dit rancuneus.
  .
  “Het krachtiger inzetten op bijvoorbeeld het sluiten van alle huidige moskeeën, in plaats van het tegengaan van nieuwe ‘haatpaleizen’ bleek ineens een nieuw standpunt te zijn. Mogelijk dat een aantal vaste en mogelijk nieuwe kiezers hier niet gecharmeerd van was”
  .
  –puur suggestief gelul.

  “Veel burgers en potentiële politiek actieve mensen zijn ontevreden over de partijorganisatie en het democratisch gehalte binnen de PVV”

  –grappig hoe dit stokpaardje telkens door nestbevuilers wordt opgetrommeld om de pvv kapot te maken van binnen uit.
  .
  “Ook zijn een aantal kiezers ongetwijfeld afgehaakt na de ongenuanceerde uitspraken over minder Marokkanen”
  .
  –wederom suggestief.
  .
  “Gezegd moet worden dat ondanks dit negatieve offensief de PVV het heel goed heeft gedaan”
  .
  –auw, doet…

 23. Ik heb als PVVer niets tegen ex-PVV kandidaat, fractievz Peter Frans Koops, vd Spakenburgse Vrijheidspartij. Maar met referte aan Pim Fortuyn, Is het niet raar dat de vml officier van Justitie Fred Teeven vlak na de ousting en kort voor de moord op Pim Fortuyn tot lijsttrekker werd benoemd van Leefbaar Nederland ? Fortuyn werd vermoord onder het oog van Wim Kok, Klaas de Vries, Ad Melkert, Hans Dijkstal, Frans Weisglas, Jozias van Aartsen en noem ze allemaal maar op. Geert Wilders wordt sinds 14 okt 2004 kort na de moord op Theo van Gogh zo zwaar beveiligt dat hij en zijn vrouw geen leven meer hebben.
  Nederland verkeert sinds 9/11 in een groeiende wreedaardige asymmetrische wereldoorlog die Noord-Afrika, Midden Oosten, Voor Azie heeft gegrepen. De complexe en decennialange politiek van de islamizering van ONS westen door de elite in Washington in samenhang met de koude oorlog tegen S-U, Russische Federatie kan men niet bestrijden met wollen sokken afdelingen. (nog 24 char…

 24. fransgroenendijk

  26 maart 2015 op 23:50

  Fraai advies Twix.
  Doet me denken aan de familie Oranje in 1940.

  • Goede raad is duur maar in dit geval gratis en geheel belangeloos.
   Wanneer de pleuris uitbreekt, wat wil deze chronisch zieke bevolking dan doen tegen zoveel jonge mannen die bereid zijn te sterven voor hun geloof?
   Wellicht kan er nog een uitgeschakeld worden door een welgemikte gooi met een rollator, of kan er nog een geplet worden door een scootmobiel op volle snelheid.
   Zelf denk ik dat we geen kans maken.
   Wegwezen dus!

 25. Hé! Frans…, zit ik koud achter mijn bureau zie ik je gelijk weer!!
  Doe de groetjes aan Sterre, van die niet-boze, wel witte ADHD man!! 🙂
  En dat als ik haar wil waarschuwen voor een aankomende vrachtwagen op de stoep…. ik zácht zal fluisteren; “Kijk uit Sterre…. er komt links van je een gevaar aan”. 😉

  Mvg, Jan van Eechoud

 26. @Twix Fortuijn kreeg in peilingen op z’n hoogst 25 zetels. Dat zetelaantal stortte in toen Fortuijn op het gebied van zorg (verzorgingsstaat) liet zien hoe rechts hij was. Mensen met kanker moesten zich volgens Fortuijn maar ”bijverzekeren”. De dagen erna zakte de partij als een pudding in elkaar en hield tot mei 2002 nog maar gemiddeld een 18 tot 22 zetels over in peilingen. Na de dood van Pim stemde een groot aantal mensen op hem waar de LPF 26 zetels aan overhield. De LPF is echt niet alleen maar een succesverhaal geweest. Onderzoekers als Fennema maar ook anderen zeiden in 2006 al dat de PVV wel eens 40 zetels zouden kunnen gaan halen als de partij zich meer op de middeninkomens en modaal zou richten. Helaas is Wilders voor veel kiezers te radicaal geworden, Koranverbod, kopvoddentax hebben geen goed gedaan. Nu is er minder-Marokkanen uitspraak en alle moskeeën moeten nu sluiten. Dat kost gewoon kiezers. En dat is doodzonde want PVV-(en kiezers) zijn nu uitgesloten.

  • ” Koranverbod, kopvoddentax hebben geen goed gedaan. Nu is er minder-Marokkanen uitspraak en alle moskeeën moeten nu sluiten. Dat kost gewoon kiezers”

   rinus, je wil eigenlijk dat wilders dus deze uitspraken niet bezigt, zoals een soort van cda, d66, cu, etc, etc ?
   oftewel, wilders moet dezelfde eenheidsworst worden ?

   • Sinds de dood van Fortuyn is er nogal veel veranderd en niet ten goede.
    Daar Wilders geen profijt kan behalen uit het enorme toegenomen potentieel, dan kunnen we toch wel voorzichtig de conclusie trekken dat hij iets niet goed doet.

 27. Ik blijf het verdacht vinden dat het electoraat dat groot genoeg was om Fortuyn premier te maken, zolang geleden al, niet door Wilders wordt benut.
  De beweging die toen op gang kwam is nu weer klein en zonder invloed.
  Het wordt wel steeds duidelijker dat er geen omslag zal komen, de grenzen blijven open en de burger wordt meer en meer doodgeknepen en de bouw van Europa gaat onverminderd door.
  Zelfs al zou die omslag er komen dan is het probleem met islam allang niet meer vreedzaam op te lossen.
  In Jemen is er weer een nieuwe brandhaard bij, alsof we er niet al genoeg hadden.
  Mijn advies is, voor een ieder die de mogelijkheden heeft, verlaat Europa, dan hou je het in ieder geval wat langer uit, maar uiteindelijk gaat overal de fik er in, is mijn overtuiging.

 28. Realpredictor

  26 maart 2015 op 21:53

  https://eunmask.wordpress.com/2015/03/26/we-zijn-inderdaad-bedonderd-stemfraude-in-nederland/

  We hebben niet anders verwacht!

 29. Heeft de PVV een afdeling in Amsterdam? Nee. En dat is begrijpelijk. In dit linkse en onderhand islamitische bolwerk zou een vertegenwoordiger van de PVV zijn leven NIET zeker zijn.

 30. Het is in ieder geval duidelijk dat Geert Wilders de mensen op dit moment niet weet te inspireren. Het is ook duidelijk, dat degenen die nu op de PVV gestemd hebben, de harde kern vormen en een trouwe ‘achterban’ vormen.

  Ik ben het eens dat het contact van de partij naar de mensen toe te wensen overlaat. Ook had de PVV al in meer gemeentes afdelingen kunnen opzetten.

  Aan de andere kant is door de voortdurende aanvallen op Geert Wilders er een bijzonder gevaarlijke sfeer aan het ontstaan, waardoor denk ik een hele hoop mensen huiverig zijn om sympathie te tonen, laat staan openlijk de partij te ondersteunen. Kijk wat er in de dorpen en kleinere steden gebeurd: stenen door de ruit, auto’s en huizen beklad, een bijzonder bedreigende atmosfeer is er ontstaan.
  Er wordt door de gevestigde partijen en de MSM oorlog tegen Wilders gevoerd. Een oorlog met woorden, maar als de dreiging van de islam- enEUkant groter wordt, dan zullen de PVVers als zondebokken worden aangemerkt.

  • “dan zullen de PVVers als zondebokken worden aangemerkt”
   Door politici? Ja.
   Door het volk? Nee.
   Klinkt misschien kortaf, maar heb het druk en bén druk! : ) ADHD…., een fantastischte “ziekte” voor mij! 😉

 31. Het zal nooit wat worden met de PVV zolang de andere partijen de vrijheid van meningsuiting niet respecteren en verdedigen. De PVV heeft inderdaad nergens een kraampje waar men de potentiele kiezer kan aanspreken. Die kraampjes worden tegengewerkt door ALLE ANDERE PARTIJEN. Die vinden het maar wat fijn dat de PVV in de negatieve hoek kan worden gezet en ze zullen met dit beleid door blijven gaan. Die partijen hebben de mond vol van vrijheid van meningsuiting, ze lopen allemaal rond met JE SUIS CHARLIE, maar simpelweg willen luisteren naar de mening(die hen niet welgevallig is) van anderen dat is teveel gevraagd. Als de andere partijen de PVV zouden respecteren en de vrijheid van meningsuiting verdedigen dan, ja dan kan de PVV vrij praten en krijg je een dialoog, een debat. Maar niet zolang rameningooiers, en nog meer vrijelijk hun walgelijk gedrag mogen uiten en ermee wegkomen.

  Het woord is dus aan de andere partijen !

 32. Andre van Delft

  26 maart 2015 op 20:37

  Ik ben het grotendeels eens met Peter Frans. Ik herhaal enkele dingen die ik hier op 17 februari schreef:

  Steeds stemt hooguit 20% van de kiezers PVV. Zelfs met de huidige abominabele regering die op alle fronten faalt, slaagt de PVV niet om voldoende kiezers voor zich te winnen om een belangrijk deel van de macht te veroveren.
  Wilders spreekt veel mensen niet aan alleen al omdat hij bij belangrijke debatten roeptoetert. Veel mensen horen niet de inhoud van zijn toespraken want zij ergeren zich aan de drammerige toon. Kennelijk begrijpt Wilders niet dat hij van deze zwakte af moet, om ooit echt macht te komen.

  Maar het is nog erger. De belangrijkste media zijn sterk tegen de PVV. Programma’s als De Wereld Draait Door en Pauw en Witteman stuurden de kiezers als onder hypnose naar de PvdA. De W van P&W is weg, maar dat helpt niet veel.

  • Andre van Delft

   26 maart 2015 op 20:38

   (vervolg)
   Geert Wilders begrijpt kennelijk niet hoeveel macht de media hebben. Hij gedoogde Rutte-I in ruil voor wat vage afspraken over immigratie, zorg en dierenpolitie. Maar dit was allemaal futiel omdat het bij de eerste de beste kabinetswisseling weer ongedaan zou worden gemaakt. In plaats van die afspraken had Wilders de machtsbasis van de linkse kerk moeten uitschakelen, door ingrijpende verkleining en reorganisatie te eisen, van de publieke omroep en andere propagandakanalen.

   • Dream on! Dat was nooit gelukt! Wilders zat in de tang. De media had er geen enkel belang bij om hem iets te gunnen. Als hij niet was terug getrokken bij de eerste lasten verzwaringen, en nog een keer, hij had geen enkele kans, dan had hij mijn vertrouwen voorgoed verloren.
    Gelukkig bleef hij zo standvastig als ik had verwacht!
    Wat de regering doet is elk jaar opnieuw subtiele lasten verzwaringen doorvoeren. Er zullen geen ingrijpende verkleiningen plaats vinden met deze regering. Het is niet alleen het kabinet, het is, op de PVV en heel misschien VNL na, het hele kabinet.
    En als mensen niet gaan inzien in welke enorme val ze trappen, dan helpt er helemaal niets. De media heeft daar geen positieve invloed op, zijn van hetzelfde laken een pak.

 33. “omdat hij bij belangrijke debatten roeptoetert.”
  Vandaar mijn reactie en een oproep tot het ‘onderwijzen’ van elkaar en het brengen van steeds weer een (kort) argument.
  Mvg.

 34. Als de MSM zoveel macht hebben, hoe verklaart u dan de implosie van de PvdA?

 35. Wat een onzin over Peter Frans zeg! De man verdient het niet om zo uitgescholden te worden. Ik stem al sinds 2006 PVV en volg de partij van mijn keuze al net zo lang. Ook ik zie dat er dingen zullen moeten veranderen. Peter Frans Koops heeft daar best een aantal goede dingen over gezegd. Ook het meedoen in uitgerekend Rotterdam vind ik slecht. Lekker vechten om een been terwijl straks de PvdA als lachende derde de verkiezingen wint. Ook het steeds verder gaan zoals “alle moskeeën sluiten” slaat nergens op. Zo blijft er alleen een kleine groep kiezers over en zal je nooit iets te zeggen krijgen
  Het is zo doodzonde. Een partij die zeer Islam-kritisch is, hard op immigratie maar toch ook redelijk sociaal en gericht op modaal/middenklasse kan heel veel zetels scoren. De PVV moet ook de zaak open gooien en uitbreiden naar gemeentes! Ledenpartij betekent tevens ook dat er geld komt voor bv campagnes. Peter Frans, ook nog bedankt voor je goede bijdrage!!

  • Rinus, ik scheld Peter Frans niet uit, toch heb ik een vermoede dat
   dit niet uit zijn pen vandaan komt!
   Op deze manier ben ik het niet van hem gewend!
   Waarom heeft hij dit dan nooit eerder gedaan?
   Hij was het bijna in alles met Geert eens!

 36. Serieus…. als mensen niet zelf inzien hoe belangrijk het is om doordacht te stemmen, wat doet een marktkraam dan? Domme verkooppraatjes. Dat een groot deel van de mensen daar nog steeds in trappen, betekent niet dat de PVV aan zoiets mee moet doen.
  En dan hebben we het even niet over de veiligheid. Die kan niet meer geborgd worden.

  • “wat doet een marktkraam dan?”
   Discussies met goede argumenten, Elvi!
   WIJ…. hebben het gezonde verstand aan onze zijde!

   Het contacteren kan veel “sluwer”.
   De ’tegenstander’ valt in zijn eigen kuil!
   Doe je dat te lomp… (Geert W. vaak…) dan maak je een vijand voor het leven!
   Mvg. ‘Moet’ aan de koffie… 🙂

 37. Ik ben werkelijk sprakeloos, moest drie lezen of dit werkelijk
  door Peter Frans Koops geschreven was!

  Een man die met zoveel enthousiasme aan de verkiezing begon,
  die ik geroemd en geprezen heb, al zijn stukjes met plezier las!

  Jammer dat een mens zo kan veranderen!!!

 38. Een beetje “nest bevuilen” als ex-PVVér?

 39. Koops,

  Je bent een zielige jankerd van het niveau Jhim van Bemmel.
  Zag een tweet van je gericht aan Wilders; of hij de kandidaten publiekelijk wilde bedanken en toen wist ik dus dat jij mentaal zwak bent, een kneus die het gemeenschappelijk belang mengt met persoonlijk gevoel, mietje.

  Moed en loyaliteit zijn goede eigenschappen van een man die jij beide niet bezit.

  Kijk naar de PVV Noord-Brabant, die weten wat staan voor je zaak en positivisme uitstralen betekent. Hebben we het nog niet over Joyce Kardol.

  • J. C. Th. Köhler

   26 maart 2015 op 19:40

   JiepMK:

   als je nou die reactie eens herschreef en je liet de woorden: “zielige jankerd, mentaal zwak, kneus, mietje achterwege. Dan was je posting misschien de moeite waard om te lezen en te overwegen. Maar nu is het een zielige scheldpartij geworden. Waarmee je meer over jezelf zegt dan over Peter Frans Koops.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   • ben het eens met jiepk,
    ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit artikel een hoge mate van rancune bevat, onder het schijnheilige mom van opbouwende kritiek te willen geven.

 40. Nou nou, kan dat niet wat minder? Dhr Koops doet hier een poging tot positieve analyse en kritiek. Uitschelden en met modder gooien is meer iets voor links dacht ik.

 41. tovenaar !
  Laten we toch proberen al die andere Vrijheids-gemotiveerde vechters uit de Pim Fortuyn-stal…( óók de Bontes & van Klaveren-kiezers ) ons vertrouwen te geven
  we zijn al zo succesvol steeds verdeeld !!!

 42. met respect voor iedere insteek in deze, zou ik toch willen opmerken dat we nog steeds bezig schijnen het zwarte garen uit te willen vinden….
  Mijns inziens is nog altijd dat de grote waarde van Geert Wilders dat hij (àl of niet altijd even succesvol) op integere wijze probeert en heeft geprobeerd politiek invulling te geven aan wat zijn Kiezers beweegt !
  Dàt alléén al verdient dunkt me het grootste respect dat een politicus valt toe te kennen.
  Daarnaast zijn er de diverse “eigenzinnigen” die het onder zijn leiding niet hebben kunnen ( en willen) bolwerken…
  Wij ( Wilders-getrouwen van het eerste uur) zijn vaak geneigd deze “avonturiers” moreel nogal te verfoeien , waarmee we meteen ( hoe te goeder trouw dan óók) afbreuk doen aan de essentie van waarvoor we allemaal willen én hebben te vechten: de Vrijheid van ONS VOLK .
  Geert Wilders is een prachtmens (ik kies ruw geschat al ongeveer 12 jaar voor hem) maar tóch slechts 1 mens, met àl z’n kwetsbaarheden en geen…

 43. De ervaring leert dat om de PVV een andere koers te laten varen, het schrijven van een column met de dwingende titel “De PVV moet een andere koers varen” niet bevorderlijk is.
  Ik zou me kunnen voorstellen dat het uitermate moeilijk is om in een gemeente-situatie als PVVers te beginnen; zeker als enkeling of met een paar. Uit het zicht van de landelijke pers-, onee, Twittercontrole zal het er in het cordon sanitaire waarschijnlijk bepaald onhygiënisch aan toe kunnen gaan.
  Voor de PVV om op een normale manier in de lokale politiek te kunnen werken is het eerst nodig dat de andere partijen op een normale manier met de PVV omgaan.

 44. Ik denk dat je op zich wel gelijk hebt. ik heb hier al eens eerder aangegeven dat Wilders veel meer moet doen aan de werving en selectie van zijn personeel. Dat is prioriteit nummer een, hoe moeilijk dat ook zal zijn. Nu dreigt de partij een rommelzooi te worden dat de uitstraling heeft van een padvindersclubje, waar men elkaar ook nog eens de tent uitvecht.
  Misschien dat de partij toch omgevormd kan worden , naar een partij met leden. Of naar een structuur die meer ruimte geeft dan dat alleen Wilders de dienst uitmaakt. Zo het nu gaat, speelt hij alleen maar de gevestigde politieke partijen in de kaart vrees ik.

 45. W.H.J. Reiss

  26 maart 2015 op 17:46

  Wilders kan of wil niet delegeren. Er moet een commissie komen die zorg draagt voor meer dan 1.000 kandidaat raadsleden door het gehele land. In de provincie winnen de dorpskandidaten altijd veel stemmen. Wilders heeft geen directe achterban. De deceptie van de staten verkiezing zijn enkel en alleen de schuld van Wilders. Als hij niet gaat delegeren en mensen aantrekt zal het altijd een partij in de marge blijven waarbij de andere partijen t.z.t. met zijn ideeën gaan pronken ! Dan ben je dus niet slim bezig !!!

 46. Basic Dimension

  26 maart 2015 op 17:41

  Voor een one-issue partij haalt de PVV telkens zeer behoorlijke resultaten. Organisatorische maatregelen zullen dit niet veel verbeteren. Haar functie is om de VVD en het CDA in de tijd over hun taboes heen te helpen. Dat en alleen dat is de betekenis van de PVV. En daar mogen wij al heel blij om zijn.