Bestaat er een superieur ras? Deel 3 (slot)

Door Michael Levin

Vertaling Bernadette de Wit

Ook al is dat controversieel, toch vragen mensen zich soms af of het ene ‘ras’ beter is dan het andere. Michael Levin gaf in 1998 in een lezing een filosofisch antwoord. Deel één van een serie van drie, eerder gepubliceerd op de website Frontaal Naakt. In 2007 heeft de eigenaar alle hem inmiddels onwelgevallige content, waaronder dit, drastisch verwijderd met behulp van robots (het was zelfs niet meer in de Wayback Machine te vinden).

Mensen hebben doorgaans vier duidelijke criteria in gedachten als ze groepen vergelijken. In relatie tot die criteria is het mogelijk conclusies te trekken over de verschillende rassen. In de vorige aflevering ging het over invloed, wedijver en efficiency.

Macht
Een vierde maatstaf waarmee je kunt bepalen of een groep ergens in uitblinkt, is macht. Als gewone mensen een groep superieur noemen aan een andere, dan kunnen ze ook bedoelen dat ze ervan uitgaan dat leden van de ene groep een gelijk aantal leden van de tweede groep kunnen verslaan. Hoe onvriendelijk dat ook klinkt, dat is waar mensen het over hebben. En er is geen twijfel dat blanken ook op dit punt dominant zijn. Met de wapens die zij hebben uitgevonden, zou je gemakkelijk de hele planeet kunnen onderwerpen. Het enige verzet zou je krijgen van maatschappijen die de westerse wapens kunnen imiteren. Ook lijdt het weinig twijfel dat, zeg, duizend blanke mannen zichzelf in een effectievere strijdmacht zouden kunnen organiseren en duizend negers zouden kunnen verslaan. Of dat ook tegen Aziaten zou lukken, is niet zeker, maar wederom hebben Aziatische legers het sinds de Middeleeuwen redelijk goed gedaan tegen blanke legers dankzij het gebruik van blanke uitvindingen. Als in ons denkbeeldige duizend-tegen-duizend-gevecht ieder alleen de door zijn eigen samenleving ontwikkelde wapens kon gebruiken, dan zouden blanken (op dit moment) elke keer winnen.

Dit criterium is minder bruut dan het lijkt, want militaire macht is het eindresultaat van eigenschappen die op zich worden bewonderd: moed, intelligentie (betere wapens en betere behandeling van gewonden), discipline, durf en zorg voor de groep.

Uit de superioriteit volgens dit criterium vloeien enkele interessante demografische aspecten voort. De eerste is dat blanken in een westers land altijd in de regering zullen zitten en de meeste machtsposities zullen bekleden, ongeacht welke ideologie dominant is. Zwarten en Latijns-Amerikanen zullen talrijker worden in de VS, maar in een democratie zullen ze vaak op blanken stemmen. Blanken zullen ook vaker op de kandidatenlijsten staan. (We zien dit ook bij de seksen: er zijn iets meer vrouwelijke dan mannelijke kiezers, maar op nationaal niveau zijn bijna alle leiders man.) Dit verklaart ook waarom blanken Brazilië regeren, zelfs al is de zwarte bevolking daar verhoudingsgewijs veel groter dan in de VS. Ik denk niet dat zwarten per se denken dat blanken meer geschikt zijn om te regeren; het is meer dat de dominante groep altijd regeert.

Derhalve verwacht ik dat tegen het jaar 2050, aangenomen dat (zoals de demografen voorspellen) blanken dan in de minderheid zullen zijn, blanken nog steeds zullen regeren omdat ze beter georganiseerd zijn. Echter, op een bepaald moment zullen ze puur als gevolg van de aantallen worden onttroond; misschien ergens in de 22ste eeuw.

Etnocentrisme
Volgens vier gangbare criteria – invloed, wedijver, efficiëntie en macht – komen blanken en Joden bovendrijven. Maar zoals ik al zei, kan een overtuigde scepticus alle vier verwerpen. In elk geval kunnen we verwachten dat egalitair denkende mensen ze, althans in het openbaar, zullen verwerpen: ‘Wat is er zo geweldig aan invloed of intellect of in staat zijn tot moreel denken?’ Ik betwijfel of die vraag serieus bedoeld is, maar als iemand hem stelt, kan hij alleen worden beantwoord met een beroep op andere criteria. En daar zullen de egalitairen ook weer een uitgekookt antwoord op hebben. Het enige wat je kunt doen, is zeggen dat we hier wel degelijk belang aan hechten. En je kunt aan degenen die dat niet doen, vragen of ze criteria hebben waar we nog meer om kunnen geven.

Zoals ik met nadruk schrijf in mijn boek Why Race Matters, kunnen we alleen maar gebruik maken van de waarden die we hebben, als individuen en als cultuur. Opvoeding heeft er tot op zekere hoogte mee te maken, maar onze waarden zijn de erfenis van honderdduizenden jaren natuurlijke selectie. We worden ermee geboren. Zo zitten we in elkaar. In je studeerkamer kun je een paar uur lang objectief zijn over je eigen waarden, maar die onthechting wordt onmogelijk zodra de wereld zich aan je opdringt.

Waarden zijn net emoties. Intellectueel weet ik dat het verdriet om een gestorven zoon een biologische aanpassing is, de manier van de natuur om te zorgen dat ik beter voor mijn andere nageslacht zorg, maar tegelijkertijd zou het besef dat emoties een trucje zijn van de bedrading in mijn hersenen helemaal niets afdoen aan mijn pijn.

De veelgeroemde ‘oosterse wijsheid’, die het uitbannen van emoties predikt, vind ik dwaas. Die kan gemakkelijk leiden tot vervreemding van iemand diepste betrokkenheid, en dat trivialiseert het leven. De westerse benadering van engagement met de wereld, met alle op de loer liggende risico’s op lijden, is eerlijker.

Hoe dan ook, elke groep vindt zijn eigen waarden het beste en beoordeelt de wereld volgens zijn criteria. Hoe zou het ook anders kunnen? Een groep mensen die zijn eigen aard zou afkeuren, zou te gronde gaan aan spirituele dissonantie en niet kunnen overleven. Volgens psychologen is trots op je eigen etnische groep een teken van geestelijke gezondheid (hoewel dit soort trots langzamerhand alleen is weggelegd voor niet-blanken).

Volgens blanke en Joodse maatstaven, zijn blanken en Joden het beste.

Criticasters van blank ‘etnocentrisme’, zoals kapitein Reynaud in Casablanca, pretenderen ‘shocked I tell you, shocked’ te zijn over het feit dat wij blanke schrijvers, componisten, staatsmannen en uitvinders doorgaans het hoogst waarderen. Wat verwachten ze dan? Als zwarten de voorkeur gaven aan de niet-zwarte cultuur, zouden dezelfde critici zeggen dat ze van de blanken hadden geleerd zichzelf te haten. Etnocentrisme is onvermijdelijk, zelfs als het slecht is. We hebben nu eenmaal de waarden die we hebben, en we hebben geen andere keus dan ernaar te leven.

Dus wat moet je zeggen als iemand je vraagt of je gelooft in raciale superioriteit? Vraag hem wat hij bedoelt met ‘superioriteit’, aan welke criteria hij zelf denkt. Als hij niet kan of wil antwoorden, herinner hem er dan aan dat hij het was die de vraag stelde. Als hij niet weet wat ‘superieur’ betekent, dan geeft hij met zoveel woorden toe dat hij niet weet waar hij het over heeft – en als hij dat toch niet weet, waarom zou je dan nog het gesprek voortzetten?

Als hij op beschuldigende toon zegt: ‘Je weet donders goed wat ik bedoel’, drijf hem dan (figuurlijk) in een hoek. Vertel hem dat je wel weet wat je zelf bedoelt, maar niet wat hij bedoelt. Als je dan uiteindelijk iets concreets uit hem krijgt, pas dit dan toe, maar herinner hem eraan dat de eventuele belastering voor zijn rekening is. Bijvoorbeeld, als hij zegt dat het creëren van materiële welvaart een maatstaf voor superioriteit is, wijs hem er dan op dat blanke maatschappijen rijker zijn dan andere en daarom beter volgens zijn maatstaf, en dat hij en niet jij de waarde welvaart noemde. Deze tactiek zal de meest schaamteloze egalitarist afschrikken. Diep in zijn hart gelooft hij dat blanken, joden en Aziaten volgens zijn eigen maatstaven beter zijn dan zwarten. Omdat hij dat nooit zal toegeven, kun je met een beetje geluk zorgen dat hij weggaat.

De eerste twee delen van deze serie staan hier en hier.

Naschrift
Michael Levin (1943) is hoogleraar filosofie aan de City University of New York. Dit artikel is een aangepaste versie van zijn lezing op een in 1998 gehouden conferentie van American Renaissance. Een bespreking van zijn in 1997 verschenen boek Why Race Matters staat hier. Een kritische discussie van de ‘racialistische’ beweging is hier te lezen.

Noot vertaler
‘Racialisme’ is een nieuwvorming om mensen mee aan te duiden die menen dat er verschillende rassen bestaan met elk hun aparte eigenschappen. Het woord is in de Verenigde Staten bedacht naar aanleiding van de negatieve bijklank van het begrip racisme en omdat racialisten tegen geweld zijn. Het gaat hierbij om een wetenschappelijke benadering, zonder dat dit direct gevolgen hoeft te hebben voor beleid. Al ligt het voor de hand aan te nemen dat een racialistische opvatting niet te rijmen valt met positieve-discriminatieprogramma’s. Wel valt op dat veel racialisten geloven in vrijwillig separatisme. Racialisten kunnen blank, zwart, Arabisch of Aziatisch zijn.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

12 Reacties

 1. Volgens jou is de bacterie superieur vanwege zijn voortplantingsvermogen. In die optiek zijn de bewoners van Afrika superieur aan ons. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
  Vroeger waren filosofen nog wel de moeite waard. Bijvoorbeeld Pythagoras en Descartes. Maar dat waren dan ook wiskundigen.Vandaag de dag worden filosofen vooral uit de alfa-wetenschappen gerecruteerd, en dan natuurlijk ook nog links-denkend. Zeg maar NIET-denkend. Ik ben, dus ik denk niet!

 2. Als vrijdenker loop je al 2000 jaar voor op ieder ander.
  Al het andere doet niet zo ter zake.
  Het gaat ook niet om intelligentie.
  Het gaat erom wat je er mee doet.
  Daarom is een hoge intelligentie alleen geen reden om daarmee ook maar iets te bereiken. het gaat om meer.
  Het meest succesvolle leven is de bacterie.
  Er zijn veel dieren en planten die ik veel hoger inschat dan de gemiddelde mens.
  De meeste mensen leven niet eens, maar doen maar wat.
  Filosofen weten ook niets van belang. Het praat maar wat. Meestal prik je er zo doorheen. Dus als je iets wilt weten moet je niet bij filosofen zijn, maar bij biologen, natuur en scheikundigen-wiskunde- waar al het andere wat we weten is van afgeleid.

 3. Bernadette de Wit

  26 februari 2016 op 12:46

  @toetssteen: wat wil je hiermee zeggen? Dat Levin dit ontkent? Zodat jij het hele verhaal kunt afserveren.

 4. Een simpele wiki maakt duidelijk dat e.e.a. niet klopt:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Chinese_uitvindingen

  Tja, de waarheid is nogal wispelturig.

 5. “Volgens blanke en Joodse maatstaven, zijn blanken en Joden het beste.”

  In deze serie artikelen wordt voortdurend benadrukt dat het benadrukken van rasverschillen slechts een wetenschappelijke vraagstelling is. De algemene wetenschappelijke consensus is dat mensenrassen geen biologische basis hebben, maar er is altijd wel een wetenschappelijke eigenheimer te vinden die daarvan afwijkt, zoals er ook wetenschappers zijn die de global warming en de Holocaust ontkennen. En als je even doorgoogelt vind je altijd een stoet van volgelingen die dat ook vinden.
  Mijn vraag is altijd wat de relevantie en de ideologische achtergrond van dit soort provocerende stellingen is. Als je daarop doorgoogelt is er veel reden tot somberheid.

  • Krijgsman,
   Wie is hier nu aan het ontkennen? De biologische basis is toch evident? Het enige wat ter discussie staat is of het ene ras beter is dan het andere. Het ontkennen van het bestaan van een ras zou die discussie volledig moeten elimineren.
   Die wetenschappelijk consensus waar je aan refereert, is niets meer en niets minder dan een stilzwijgende afspraak onder wetenschappers om het niet over mensenrassen te hebben. Omdat dat in het verleden enorm is misbruikt. Maar het kan dus ook de andere kant op worden misbruikt.

   • Waldo Dewanand

    26 februari 2016 op 16:12

    hallo Koos, krijgsman ea,
    ziehier, top 10 armste landen ter wereld, allemaal landen met negroide bevolking, en als je doorzoekt dan zal je ontdekken dat er ahw geen enkel land is met een negermeerderheid aan de macht die rijk, kennis gericht, hoog technologisch en welvarend is. Zelfs 80 procent zwart Brazilie heeft een toplaag van uitsluitend blanken, in economie, industrie, politiek, wetenschap, handel, ja diep triest als je zelf zwartje bent of viesbruin koelie aapje zoals mij.

    Ook zwarte koelielanden zijn erg arm en onderontwikkeld en instabiel. Koelie rassen definieer ik nu als de hypergemixte rassen, incl hindoe rassen uit india, en zij worden nu dominant op aarde binnen 88 jaar tijd, omdat de rasvermenging razendsnel gaat wereldwijd. Vreselijk veel blanke vrouwen mixen met kleurlingen en volbloed negers nu dus zij roeien hun blanke ras zelf uit, toch diep triest.

    zie top tien armste landen:
    http://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-armste-landen-ter-wereld/

    • Niemand vindt het gek dat oude, niet meer bestaande dierenrassen, door terugkruisen worden gereconstrueerd. Gelukkig is dat voor mensen nog niet nodig, en is het nog steeds goed mogelijk om de authentieke volkeren door juiste partnerkeuze duurzaam te behouden. Maar wie durft dat tegenwoordig nog voor te stellen? Misschien gaat het straks vanzelf, als de authentieke West-Europeanen worden verjaagd naar IJsland en Spitsbergen.

 6. Waldo,
  Je draaft wel een beetje door met je “zwarte mensapen werelden”.
  Je begon leuk over DNA dat codeert voor collectieve cultuur. Het zou zomaar kunnen dat er een virus bestaat dat deze DNA-structuur aantast, wat dan resulteert in een soort “goedmens”. Dat is dus een infectieziekte, waartegen wij slechtmensen immuun zijn. De kolonisten uit het zuidoosten zijn uiteraard ook immuun.

  • Waldo Dewanand

   26 februari 2016 op 16:00

   Miaauw, miaauw, namastiaauw Koos,

   Ik praat vaker met negers, ook afrikaanse over het probleem van de armoede, oorlogen en onderontwikkeling van negers in Zwart Afrika, gewoon openhartig he. En veel negers willen het probleem van hun eigen geestelijke en intellectuele inferioriteit oftewel onvermogen in genetische zin ook verklaren en het is voor hen vreselijk traumatisch en moeilijk om dit te accepteren. Vriendinnen van mij die negers kennen vertelden mij veel meer.

   Dus als DNA codeert voor ons individuele IQ, wil, fighting power, karakter, maximaal haalbare IQ als individu enz dan redeneeer ik als technocraat zo:

   1. Ik stel dat evolutie absoluut waar is.

   2. Op grond van 1 moet dan ik een viesbruin, koelieachtig mensaapje zijn, mijn voorouders evolueerden in India, en mijn grootmoeder ging gelukkig vreemd met een (nazi) duitse man uit nickerie.

   3. Uit 1 en 2 volgt dat er alleen sprake is van mensaap culturen,

   4. Er zijn dus ahw geen mensen, slechts mensapen…

 7. Waldo Dewanand

  25 februari 2016 op 15:46

  REF Cit:
  ‘Volgens psychologen is trots op je eigen etnische groep een teken van geestelijke gezondheid (hoewel dit soort trots langzamerhand alleen is weggelegd voor niet-blanken).’

  —- antw
  Ja deel 3 van deze serie van Michael Levin (1943) is super, mooi betoog, to the point.

  Ik geloof nu dat in theorie het DNA van een menselijke soort ook codeert voor de collectieve cultuur of geloof of zelfs taalgroep die zij dus al of niet geisoleerd zelf gaan ontwikkelen in hun zgn mensapentoop.

  Ik zeg dit omdat het mij opvalt dat Afro en koelie ghetto subculturen in blanke meerderheidsstaten deze kenmerken vertonen. Er zijn wezenlijk gezien twee soorten zwarte rassen: de Afroachtigen en de Hindoeachtigen, en intermixen daarvan. De meeste blanken weten ahw niets over deze zwarte mensapen werelden, waar alles inderdaad genitaler, lager, dierlijker, en primitiever is, niet kennis gericht,meer eten, slapen, seksen, dansen, zingen, kwetterend ouwehoeren, en ze kunnen niet…

 8. “De veelgeroemde ‘oosterse wijsheid’, die het uitbannen van emoties predikt, vind ik dwaas”
  Je moet onderscheid maken tussen het uitbannen van emoties, en het beheersen van emoties. Ik weet niet wat de Oosterse filosofen precies bedoelden,
  In elk geval worden emoties de laatste tijd teveel opgeblazen, geetaleerd, en misbruikt voor politiek gewin (door links wel te verstaan). De aantijging dat de PVV inspeelt op emoties, raakt kant noch wal.