Niemand maakt zoveel waar als juist Wilders!

P1040724Door Dr Gertjan Mulder

Peter van Dijken heeft een uitgesproken mening over Wilders, en hij staat daarin niet alleen. Peter vindt dat Wilders niets waar maakt en ook nooit iets bereikt. Wilders grootste vijand, volgens Peter, is verantwoordelijkheid. Hij zal dat volgens Peter altijd uit de weg gaan.

Ik ben dat bepaald niet met Peter c.s. eens en schrijf deze pro Wilders column op de dag nadat de PVV met 27 zetels als grootste partij in de peiling bij Maurice de Hond scoorde. Wij schrijven maandag 27 oktober 2014.

Me dunkt niets bereiken!

Geert Wilders wordt al ruim tien jaar voor gek versleten, voor van alles en nog wat uitgemaakt, met de nek aangekeken, door het zogenaamde politieke correcte beschaafde deel van de Nederlandse gemeenschap – maar vooral door de schaduw elite, goedmenschen, links schorem en tuig, de Alexander Pechtolds van deze wereld (die zelf nog nooit een fatsoenlijke boterham hebben verdiend met echt werken) en nog een heel scala van anti PVV’ers tot en met regelrechte PVV haters, inclusief een groot deel van de vijfde colonne, moslims, booslims, crimelims, en Marokkanen (berbers) afgeschreven als een racist, een onbenul, een opportunist, een leeghoofd en een antidemocraat.

Ik denk dat Geert Wilders een politiek genie is. Iemand met een grote visie, met een tomeloze passie voor de idealen waarin hij gelooft, een echte Nederlander, een nationalist in de positieve zin van het woord, een waardig verdediger van het erfgoed van Pim Fortuyn (ondanks de nuance verschillen) en iemand met ongelooflijk veel moed. Een moedig man. Een kerel. Iemand met ballen, en een rechte rug, een natuurlijk – charismatisch – leider.

Bovendien iemand voor wie vrijheid geen loos abstract begrip is. Een echte democraat van een uitstekend bouwjaar van voor 1966.

Via Twitter ben ik dikwijls gewezen op het feit dat Wilders alleen maar schreeuwt en nooit iets bereikt. Hij voert oppositie om de oppositie maar als het op verantwoordelijkheid dragen aankomt dan loopt hij zo weg; uit het Catshuis bijvoorbeeld.

In het onderstaande wil ik u laten zien op welke vlakken ik denk dat Wilders al heel veel heeft bereikt en dat dit een uitstekende basis geeft voor een betekenisvolle  toekomst. Onthoudt u dat woord: betekenisvol!

1. Google: het gelijk van Wilders:
Dat gegoogled levert 438.000 hits op. Van Femke Halsema, tot ISIS leiders, KRO Brandpunt tot en met het VARA/PvdA lijfblad Joop.nl overal vind je dat Wilders gelijk had, 438.000 keer dus wij kunnen in ieder geval vast stellen dat Wilders – tenminste soms – gelijk kreeg.

2. Wilders en islam kritiek:
323.000 hits bij Google. De tweede in de hitlijst is deze. U weet wel die islamstickeractie die leidde tot de enorme draai van Timmerfrans die spoorslags naar Saoedi Arabië zou vertrekken om met de Arabieren te gaan praten ten einde de aanstaande sancties te keren. U heeft er nooit meer iets van vernomen. Islam kritiek is van alle tijden. [1] Er is een heel scala van islam critici, waaronder de vermoorde Theo van Gogh, maar ook Hans Jansen, Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders er slechts enkele zijn. 65% van alle Nederlanders vindt inmiddels dat islam niet bij de Nederlandse cultuur past. In 1990 werd er nog een schrijver veroordeeld voor het boek “De ondergang van Nederland” wegens aanzetten tot haat. Hij moest een boete van 2000 gulden betalen. De man zou alsnog het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau moeten ontvangen.

Bijna 25 jaar verder proberen ze het nog een keer met Wilders. Dat 65% van alle Nederlanders zich anno 2014 uit durft te spreken tegen de islam zoals zij dat thans doen, kunnen wij voor het overgrote deel schrijven op het conto van één man:

Geert Wilders.

3. Geen euro naar Griekenland
Sinds 2011 en als allereerste (Rutte volgde een jaar later[2]) riep Wilders[3] op om geen cent over te maken naar Griekenland. Het land hoorde zoals wij nu allemaal weten niet in de euro thuis. Ze vervalsten de statistieken, bedonderden de kluit, slechts enkele duizenden Grieken (16.000) betaalden belasting, ambtenaren gingen met 50 jaar met pensioen, leefden allen op de veel te goedkope en kunstmatige Euro pof (creditcard van Duitsland en Nederland), en hadden een onhoudbaar niveau van de staatsschuld bereikt (175% van het BBP). Terwijl alle Eurofielen met Merkel voorop vonden dat ze middels het redden van Griekenland, dat land ook binnen de euro konden houden en daarmee hun europroject konden beschermen, vond Wilders dat elke Nederlandse euro beter gelijk naar onze pensioenfondsen c.q. banken konden, dan in de Griekse bodemloze put. Wilders zei vanaf het begin dat er geen euro van terug zou komen, maar Jan Kees de Jager en met hem het hele eurofiele koor riep het tegenovergestelde en wel “met rente en winst” Wel, in oktober 2014 twijfelt er niemand meer dat Griekenland zwicht onder haar schuldenlast en dat schulden zullen moeten worden afgeschreven. Hoezo heeft Wilders niets bereikt?

4.  Uit de euro en terug naar (een) gulden:
Malle Geert Wilders liet in maart 2012 het rapport uitbrengen: “The Netherlands and the Euro” door Lombartstreet Research. In het rapport werd bepleit dat het voor Nederland goedkoper zou zijn om uit de euro te treden, dan om er in te blijven. Wilders en het rapport werden neergesabeld. Wij zijn nu bijna 3 jaar later en alhoewel er nog geen meerderheid voor dit idee bestaat (TMS oplossing bijvoorbeeld), zien veel mensen inmiddels dat de Euro niet heeft gebracht wat de Eurofielen ons wilden laten doen geloven. Zelfs oud EU-commissaris Frits Bolkestijn heeft dit ingezien. Nederland staat voor meer dan 200 miljard Euro garant voor andere landen, en als het aan Eurofielen ligt, komen daar straks via een bankenunie nog enkele tientallen miljarden bij.

5. Uit de EU, de soevereiniteit terug, ook over de grenzen en toelatingsbeleid:
De Raad van State heeft in meerdere adviezen gealarmeerd over onjuiste/ondoordachte soevereiniteit overdrachten van Den Haag naar Brussel[4].  Wilders is sinds 2012 ook een duidelijk voorstander om Nederland uit deze EU te laten treden:  “Wij kiezen tegen de EU en voor de democratie,” zei Wilders. Hij sprak van een onafhankelijkheidsverklaring. Volgens de PVV is Nederland de afgelopen jaren zijn onafhankelijkheid kwijtgeraakt en in een fuik terechtgekomen. Hij vindt dat Nederland door de EU gedwongen wordt allerlei andere landen te financieren, en dat geld niet kan worden gebruikt voor de eigen bevolking.[5]

De verre voorloper van deze gedachte – al 20 jaar – is de Engelse politicus Nigel Farage. Deze werd jarenlang voor malloot versleten, maar zoals u weet staat Engeland aan de vooravond voor uittreding uit de EU. Cameron heeft hoog spel moeten spelen door (nog eens) een referendum te beloven aan het Britse volk en daarbij zelf te positie lijkt te hebben gekozen dat als Engeland geen zeggenschap krijgt over toelatingsbeleid (haar grenzen) dat dan een uittreding eminent is.

Dank aan Farage.

Wilders en de zijnen werden voor gek versleten met het voorstel om uit de EU te treden. De gang van zaken sinds 2012, de naheffing van afgelopen week van Euro 642 miljoen bovenop de 8 miljard die Nederland al jaarlijks afdraagt en het gegeven dat juist Frankrijk, dat zich aan geen enkele EU regel lijkt te houden (financieringstekort, hervormen arbeidsmarkt etc.), een miljard euro terugkrijgt, laat aan mensen zien dat goed gedrag in de EUSSR wordt bestraft en slecht gedrag wordt beloond.

Wilders heeft tot nu toe bereikt dat het onderwerp “uittreden” bespreekbaar is geworden. In de huidige EU blijven zal leiden tot meer EU, meer EURO, bankenunie (waar banken in het noordelijke Euro gebied, zullen opdraaien voor verliezen in het zuidelijke deel van de EU, begrotingsunie (maar met regels die niet voor iedereen gelijk zijn), en uiteindelijk de natte droom van menig Eurofiel, een fiscale unie waarbij de EU in Brussel zelf belasting kan gaan heffen aan bedrijven en burgers. Een EU BTW, een EU inkomstenbelasting, EU milieu heffingen, EU defensie, EU gezamenlijk energie beleid en belasting etc. Zodra de EU haar eigen inkomen kan vaststellen d.m.v. belastingen en heffingen, dan kan zij ook zelfstandig schulden aangaan: EU staatsobligaties. Als dat gebeurt is het hek van de dam en is er geen redding meer mogelijk. Daarna is alles verloren.

Uiteindelijk zal dat pad leiden naar een politieke unie. De druk van Wilders heeft zelfs Rutte ertoe bewogen om in 2012  Herman van Rompuy te dreigen met een vertrek uit de euro. [6] Hoezo niets bereiken?

Dankzij de groeiende geluiden van Farage, van Wilders, Marine Le Pen in Frankrijk, van AfD in Duitsland – en vele vele anderen –  gaat dat allemaal niet gebeuren.

6. De-islamitiseren
Wilders is het levend bewijs dat de islam een gevaarlijke ideologie is die anderen de vrijheid van meningsuiting beperkt. Omdat Wilders kritisch is t.o.v. islam en zich duidelijke negatief uitlaat over de profeet, over allah, over de koran en over de achterlijke cultuur achter islam, wordt hij inmiddels al 10 jaar met de dood bedreigd door moslims – in Nederland en in – en door – het buitenland.

Dankzij de strijd van Wilders, dankzij de opoffering van Wilders, is het Nederlanders inmiddels duidelijk geworden dat er in Nederland veel minder islam moet komen. Niet meer en al helemaal geen extreem soort moskeeën, geen speciaal moslim onderwijs, geen indoctrinatie van jeugd, bescherming van de positie van vrouwen en meisjes, geen hoofddoekjes en burka’s, fundamentalisten met extremistisch gedrag het land uitsmijten, stimuleren om uit te reizen (naar ISIS) en nooit meer terugkomen, de koran van tafel bij de voorzitter van de tweede kamer, zero tolerance, keihard optreden tegen wijd verbreid antisemitisme dat vrijwel alleen door moslims wordt gevoed.

In navolging van de wegvoorbereider Geert Wilders durven Nederlanders zich inmiddels massaal uit te spreken tegen de islam, tegen radicale moslims, tegen de achterlijke islamitische cultuur, zelfs Peter van Dijken. Als Wilders niet zo’n groot target was Peter, dan konden jij en ik maar beter onze mond houden. Kijk nog even naar Hans Teeuwen, de vriend van Theo van Gogh, die erkende in Zomergasten[7] zelf censuur te plegen inzake islam en moslims. Hij is niet de enige. Onze ooit zo mooie, vrije en tolerante samenleving wordt gekneveld door politiek correct denken. De vrijheid van meningsuiting is nog slechts een vaag begrip uit een jong verleden. Zij stierf met de dood van Pim Fortuyn en Theo van Gogh.

Wilders is de enige die daar als Don Quichot al zijn vrijheid voor opgeeft. Hoezo niets bereiken!

7.  Het Catshuis
Wilders slaagde erin om na 6 jaar met zijn PVV gedoogpartner te worden van het eerste kabinet Rutte (VVD en CDA + gedoger PVV). Omdat het financieringstekort boven de door Brussel vastgestelde 3% uitkwam, vonden VVD en CDA dat er snel moest worden ingegrepen. Dat ingrijpen – zo weten wij nu – bestond uitsluitend uit lastenverzwaringen, waardoor de Nederlandse economie in een recessie werd gebracht, waardoor nog meer moest worden “bezuinigd” (lasten verzwaard) en zo ontstond een vicieuze cirkel die tot op de dag van vandaag niet is doorbroken. Het vertrouwen is weg. Meer en meer economen erkennen dat de beslissingen en de strategie die toen werd gekozen niet de juiste waren.

Maar de echte reden voor het vertrek bleek pas 2 jaar later vanuit het CDA te komen: Pijnlijke miscommunicatie en onenigheid binnen de CDA-top leidden begin 2012 de val van het eerste kabinet-Rutte in, kopte de Volkskrant.[8] Wilders had met zijn deelname als gedoger aan Rutte 1 het CDA weten te splijten. Er was grote onenigheid. Verhage had staatssecretaris Ben Knapen gevraagd of een flink bedrag van de begroting van Ontwikkelingssamenwerking afkon en volgens Knapen en zijn ambtenaren kon dat. Toen Verhage en Rutte zich daaropvolgend committeerden aan Wilders – voor een prachtige bezuiniging op OS van 1 miljard –  dreigde Knapen met opstappen en zo spleet het CDA verder. Dus daar waar iedereen – main stream media – twee jaar lang hadden gegild dat Wilders wegliep voor zijn verantwoordelijkheid, waren de feiten (totaal) anders. Bovendien, kunt u nu weten dat de aanpak die Rutte en Verhage voorstonden (lastenverzwaringen i.p.v. bezuinigen en in eigen vet snijden) onjuist was.

Hoezo Wilders niets bereikt? Het CDA is de klap nog steeds niet te boven gekomen.

8. Marokkanenprobleem
Minder, minder, minder Marokkanen vond Wilders, die daarvoor tot vervelends toe had uitgelegd en toegelicht dat het hem te doen was om 1. Criminele Marokkanen met een dubbel paspoort uit te kunnen zetten, 2. Het bestaande overheidsbeleid om remigratie te bevorderen te stimuleren en 3. De grenzen te sluiten voor immigratie uit moslimlanden en dus ook uit Marokko. Wilders is de eerste geweest die het “Marokkanenprobleem” benoemde. En bij herhaling. En onophoudelijk. Denkt u bijvoorbeeld nog even terug aan die arme grensrechter die in bijzijn van zijn 15 jarige zoon dood werd geschopt door een wilde bende (uitsluitend) Marokkanen[9]. De meerderheid van Nederlanders ervaart dagelijks dat er een levensgroot Marokkanen probleem is. Door het te benoemen – zoals bijvoorbeeld ook de Marokkaanse Prof Pinto doet[10] – creëer je de kans – hoe klein dan ook – om hier ooit een oplossing voor te vinden.

Pinto: Als 65 procent van Marokkaanse jongeren met de politie in aanraking komt, is er een Marokkanenprobleem.

Enkel en alleen dankzij Wilders, weet de meerderheid thans dat wij het probleem gewoon bij de naam kunnen noemen: Marokkanenprobleem!

 9. Het debat in de tweede kamer:
Ik ben van mening dat Wilders de kloof tussen de burger en de politiek dicht. Grote aantallen mensen die zich eerder niet in politiek interesseerden vinden nu in Geert Wilders een politicus die hun problemen aankaart, benoemt, bespreekt en debatteert.

Eerder deed Pim Fortuyn dat, tot diepe afschuw van Ad Melkert c.s.

Het is verschrikkelijk dat pseudo elitairen waaronder de “kunsthistoricus” Alexander Pechtold de PVV aanhang ridiculiseert en durft te blijven hameren op het opwekken van onderbuik gevoelens door Wilders. Alsof de gevoelens, de mening, de opvattingen en de keuzes van mensen die niet te boek staan als OSM’ers[11] waar Alexander zich zo senang bij voelt minderwaardig zouden zijn. Ik word daar misselijk van. Alsof in de Nederlandse democratie alleen de mening en de stem van politiek correcten ertoe doet.

De huidige tweede kamer zonder de PVV en zonder Wilders is een begraafplaats. Een saaie dooie boel met een debat dat vrijwel nergens over gaat. Geneuzel in de marge. Een incestueuze bedoening. Een baantjes machine.  Er zijn geen tegenstellingen, geen ideologische verschillen (VVD-PvdA kabinet), de SP die graag door de PvdA had worden geaccepteerd, de gekkies van GL, de gedogers van D66 CU en SGP (vreselijke en onpasselijke combinatie). Het CDA dat zonder het uitmuntende kamerlid Pieter Omtzigt totaal onzichtbaar is. Alleen de PvDD en de PVV laten een ander geluid horen en de laatste met 27 zetels in de peiling, en daarmee de grootste partij in de peiling van de Hond, niet bepaald onverdienstelijk.

Hoezo, Wilders niets bereikt?

10. De toekomst
Wat zal er worden van de PVV en van Geert Wilders? Wat zal hij nog meer kunnen bereiken (!) Hoe zal het verlopen met Nederland in het Eurogebied en binnen de gevangenis die de EUSSR is?

Het laat zich moeilijk voorspellen. Het hangt vooral af van toekomstige ontwikkelingen(Brics, de VS, politieke spanningen, oorlog) Wanneer gaat de economie zich herstellen in het Euro gebied of blijven wij nog lange tijd in de zombie mode? Houdt de Italiaanse Draghi met hulp van de Duitse Merkel de Euro bij elkaar, ondanks de tegenwerking van o.a. Holande? Hoe snel zal de UK de EU verlaten? Hoe ontwikkelt zich het totaal uit de hand gelopen moslim extremisme in de verschillende Europese landen? Wanneer neemt de PvdA afscheid van Diederik. Wanneer komt Mark Rutte uit de kast en hoe zal het politieke einde van Rutte zijn? Hoelang accepteren Nederlanders het bedrog en geklungel van de minister van financiën die – evenals zijn voormalige collega Frans Timmermans – een groter belang in Brussel heeft dan bij de Nederlandse belastingbetaler? Wanneer zullen de eerste gerenommeerde politici en ondernemers hun naam en reputatie lenen aan de PVV? Is er een maximaal denkbare limiet aan het zetelaantal voor de PVV onder leiding van Geert Wilders? Blijft Geert Wilders er zin in houden?

Wie het weet mag het zeggen, maar ik zie vooralsnog een grote rol en toekomst weggelegd voor de geblondeerde leider. Hij heeft in de afgelopen 10 jaar ontzettend veel bewogen en bereikt.

Wat een kerel!

Dr. Gert Jan Mulder

[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Kritiek_op_de_islam

[2] http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/rutte-geen-geld-meer-naar-griekenland

[3] http://nos.nl/artikel/241626-rutte-opstelling-pvv-onverantwoord.html

[4] http://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=11313

[5] http://nos.nl/artikel/390859-pvv-nederland-moet-uit-eu.html

[6] http://nos.nl/artikel/642025-rutte-dreigde-met-vertrek-uit-euro.html

[7] http://www.youtube.com/watch?v=3kN4zimzHbU

[8] http://www.volkskrant.nl/dossier-kabinet-rutte/eerste-kabinet-rutte-viel-na-verzet-cdaers~a3601274/

[9] http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/wilders-dood-grensrechter-door-marokkanenprobleem

[10] http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/04/marokkaan_er_is_een_marokkanen.html

[11] OSM is afgekort voor Ons Soort Mensen – een gebezigde term in onder andere Bilthoven Noord, Wassenaar, Aerdenhout, Bloemendaal en in bepaalde gefortuneerde plekken in het Gooi.

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

23 reacties op “Niemand maakt zoveel waar als juist Wilders!”

 1. Wilders heeft bereikt wat hij moest bereiken van z’n broodheren.

  – gat opvullen na dood Fortuijn
  – opnieuw leven blazen in de zionistische leugens na 9/11
  – stemmen weghalen bij de SP
  – anti-EU gevoelens een racistische bijsmaak geven
  – verdeel en heers

  Totaal door de mand gevallen deze kletsmajoor.

  1. Helemaal mee eens.
   Een helder, scherp en informatief betoog van Dr. Geert Jan Mulder om de oogkleppen van nog meer Nederlanders verder te openen.

   Dante, achter een streepje enkele woorden neerzetten is niet zo moeilijk, onze MSM doet dat dagelijks.

   Hierbij nodig ik u uit uw punten na het enge gat dat is ontstaan door het vermoorden van Fortuyn door links eens nader toelichten aub.

   1. Hoe komt u er in hemelsnaam bij dat Fortuijn door “links” is vermoord, de msm? Wie is links, wie is rechts? Nederland is geen democratie als u dat soms denkt. Stemmen in Nederland maakt geen ene moer uit omdat het systeem niet deugt In Den Haag struikel je over de dubbele agenda’s.

    anyway, een politicus die anno 2014 nog beweert dat moslims achter 9/11 zaten hoort niet in het Nederlandse parlement te zitten. Dubbele agenda…

    1. Dan zal het parlement wel eens lang leeg kunnen blijven. De eerste parlementarier die dat durft te zeggen zal spoedig een klein dodelijk ongelukje krijgen, of als Els Borst door een verwarde man letterlijk monddood worden gemaakt. Als deze parlementarier nou eens door ons als eerbetoon gebalsemd word, kunnen we die later met een bordje ‘hij had gelijk!’ in een museum neerzetten.

  2. Misschien dat u de lezers kunt uitleggen hoe u aan al uw informatie komt?
   U doet uitspraken die doen vermoeden dat u over veel meer informatie beschikt als de gemiddelde Nederlander.
   Misschien is uw naam u naar het hoofd gestegen?

 2. mr Wilders zou zich wat vaker in Nederland moeten ophouden i.p.v. speeches geven in elke uithoek van de wereld.
  Daar woon ik namelijk niet. Hier lezen we af en toe een twitter bericht van ‘m plus een kreet over wat we al wisten.
  Daar heb ik geen wilders voor nodig om er achter te komen in welke ellende we inmiddels zijn aanbeland.
  Ik ben geen PVV groupie of zo. En mee doen met het systeem is het in stand houden ervan.
  Als je iets voor Nederland wil beteken, dan moet je je ook hier bevinden en niet alleen wanneer je weer op een ander vliegtuig stapt om ergens de zoveelste speech te houden.
  Daar hebben al die Nederlanders niet zoveel aan.

  1. Ik weet ook wel dat ze de man niet serieus nemen. Dat zou toegeven zijn dat ze er zelf naast zitten en dat gaat nooit gebeuren hier.
   En daarom zou hij wat vaker iets van zich moeten laten horen, in welke vorm dan ook, en niet alleen via twitter.
   Ik kan video’s genoeg inmiddels van speeches overal vandaan met veel applaus na afloop.
   Maar ik kan geen enkele actie opnoemen die iets heeft bijgedragen. Of het moet een stickertje zijn.
   Zeggen wat je ergens van vind, dat kunnen we allemaal, maar alleen hij schijnt er de pers mee te halen.
   Het is allemaal te klein, te weinig, te veel op de achtergrond. en dat is jammer als je beweert iets te willen bewerkstelen.
   Om te beginnen moet je daarvoor je in Nederland ophouden en niet ergens anders ergens in de wereld.

 3. BertG

  Ik zou zeggen beter opletten, Wilders laat genoeg van zich horen, ook in Nederland!!

  Voor de schrijver “CHAPEAU”
  Geweldig stuk, helemaal mee eens!!!

 4. Wat opvalt is dat Wilders voor de meeste van zijn standpunten bijval krijgt van minimaal de helft van de kiezers. Toch peilt hij nog steeds niet boven de 20%, en daar gaat hij in de huidige politieke verhoudingen nooit potten mee breken. Waar komt dit enorme hiaat tussen potentieel en werkelijke stemmers vandaan? Voor een deel is dit natuurlijk de schuld van bevooroordeelde media die in welbegrepen eigen belang de gevestigde orde steunen en alles wat niet politiek correct is wegzetten als tokkies en malloten. Maar voor een ander groot deel is dit toch echt Wilders zelf die liever schoffeert dan nuanceert, zoals Farage dat doet en Fortuyn dat deed. Waarom Wilders dat doet is voer voor uitgebreide speculatie, want voor zover ik weet heeft Wilders hier nooit een toelichting op gegeven. Dat sommigen dan uitkomen bij ‘controlled opposition’ is heel jammer, maar wel verdedigbaar.

 5. “Wanneer zullen de eerste gerenommeerde politici en ondernemers hun naam en reputatie lenen aan de PVV?”

  Dat zal het moment van de ommekeer zijn, er is nog hoop. Dank zij volksheld Geert Wilders.

  En dank zij het groeiend aantal Nieuwe Realisten. Dr. Gert Jan Mulder, dank voor dit uitstekende overzicht.

 6. Ons volkslied. Eren met respect. Als Wilders de ommezwaai maakt om van geloof te veranderen is zijn kostje gekocht. Leven als een vorst als beloning. Veel politici deden juist dat. Bedekt onder kretologie zoals, zo gaan wij niet om met woestijn bewoners, bezig om over te nemen, werd weer een stukje Nederland verkocht. Voorbeeld Oranje huis, ook verkoper, doet volgen. Hun hemd is nader als de rok.

 7. Die elitaire idioten zouden het eens van de positieve kant moeten zien: Wilders is hun (laatste) kans om de rotzooi die ze gecreëerd hebben nog via het debat in de TK op te lossen. Elke andere optie is hoog spel, dat hun nog ooit vies kan en zal opbreken.

 8. Prima artikel!
  Ook uit deze kant niets anders dan lof voor Wilders en de PVV
  Het enige alternatief voor de horror club die de laatste 45 jaar de lakens uitdeelt in dit knettergekke land.
  Neem alleen al dit elsevier artikel van Syp wynia : http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2014/10/De-zeggenschap-van-Marokko-over-Nederlandse-uitkeringen-1630271W/?masterpageid=158493

  Hoe onze traditionele politieke leiding er een vreselijk potje van maakt.
  De massa immigratie
  De islam
  Europa
  Een ramp.

  Onvermoeibaar blijft Wilders zijn politieke boodschap verkondigen die op alle vlakken gelijk heeft gekregen.
  De enige die een stem waart is.

  1. Politieke elite, ik heb eigenlijk nooit goed begrepen wat dat exact inhoud, maar ik ben eruit nadat ik het verhelderende stuk van Wynia heb gelezen.

   Kabinetten en de Tweede Kamers zijn echt politieke elite sukkels, je kunt echt merken dat die mensen nooit echt gewerkt hebben.

 9. .
  Wij gaan het toch wel inzien hoor….wij slimme Nederlanders,
  dat je alleen Geert te vertrouwen blijft…… wie anders ?
  .

 10. Uitstekend stuk, fijn dat er nog normaal denkende opiniemakers in dit land te vinden zijn.

 11. Mooi stuk en prima verwoordt!!!
  Wilders heeft het zelf ook altijd gezegd, dat het hem niet gaat om de zetels waardoor zijn gelijk zou blijken, maar dat het gaat om ‘door te dringen’ en om te laten inzien waar het fout gaat /zit vwb de Eu en Islam enzenz…..

 12. Heel goed stuk, dat laat zien dat er van alle kanten keihard wordt gelogen over heel veel dingen.

  Zoals het ontploffen van Rutte I.
  Het was NIET Wilders die dat kabinet liet ontploffen, maar het CDA!!!!
  Wilders liep dus NIET weg!!!
  En dat wordt nergens in de MSN gemeld, alleen maar dat Wilders weg liep en dat is dus onjuist.

  1. http://www.volkskrant.nl/dossier-kabinet-rutte/eerste-kabinet-rutte-viel-na-verzet-cdaers~a3601274/

 13. @ Pieter G 28 oktober 2014 om 14:35
  Tip. http://tinyurl.nl.softonic.com/web#
  Bijvoorbeeld originele url: http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2014/10/De-zeggenschap-van-Marokko-over-Nederlandse-uitkeringen-1630271W/?masterpageid=158493
  Via tinyurl: http://tinyurl.com/oqwyqol
  At your service.

Reacties zijn gesloten.