Ali Lahrouchi: ‘Wilders wordt vervolgd omdat hij de waarheid spreekt.’ 

IMG_6865Door Ali Lahrouchi

Geert Wilders heeft duidelijke standpunten tegen de islamitische religie, dubbele nationaliteit en criminaliteit. Die maken mij duidelijk dat hij geen racist en geen hater is. Hij discrimineert niemand. Hij weet Marokkanen die in een achterlijke islamitische ideologie geloven vaak betrokken zijn bij criminaliteit. Hij weet ook dat ze vaak de Marokkaanse nationaliteit hebben en daarnaast de Nederlands nationaliteit. Als alle Marokkanen/Nederlanders alleen een NL nationaliteit hadden, zouden voor hen dezelfde regels gelden. Maar ze blijven verbonden aan hun Marokkaanse nationaliteit, onder het dictatoriale regime van het roofdier Mohamed 6. Dan gelden voor hen ook niet dezelfde regels. Marokkanen beslissen tenslotte zelf of zij gelijk willen zijn aan de Nederlanders of niet.

Wilders heeft recht om te zeggen wat hij wil zeggen. Nederland is in een vrij land waar men het recht heeft op een eigen mening. Volgens de politiestatistieken is een vijfde van de criminelen van Marokkaanse afkomst. Wat Wilders zegt, is dus waar. Deze waarheid doet sommige nationalistische Marokkanen pijn. Het gevolg hiervan is dat ze zich afreageren op ieder mens dat de waarheid naar buiten durft te brengen.

De afgelopen maanden zijn er ruim 5000 aangiftes tegen Geert Wilders ingediend vanwege zijn uitspraken over Marokkanen. De hoeveelheid heeft geen invloed op de beslissing van de OM of de PVV-voorman wordt vervolgd. Het gaat om de inhoud van de aangiftes. Wat heeft Wilders gezegd, en in welke context. De aangiftes gaan  voor het overgrote deel over de discriminatie, waaraan de politicus zich schuldig zou hebben gemaakt. Na het onderzoek kijkt het OM of de gewraakte uitspraken van hem en de context waarin ze zijn gedaan, in Nederland strafbaar zijn. Voor het Openbaar Ministerie één aangifte dus voldoende’, vertelt de OM. ‘We nemen wel mee dat er zoveel zijn gedaan, maar dat heeft geen invloed op wat de heer Wilders heeft gezegd en of dat strafbaar is.’

Marokkaanse organisaties hebben aangezet tot het doen van aangiften tegen Geert Wilders. Maar niet tegen Dhr. Samsom en Dhr. Spekman van PvdA. Die hebben namelijk net zo goed uitspraken gedaan over Marokkanen. Samsom: “Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn. Deze jongens hebben een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen. Dat is de Ground Zero van het integratiedebat geworden.”

Spekman: “De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen. Je moet ervoor zorgen dat ze de sulletjes worden van hun eigen wijk. Dat is het enige dat werkt.”

Kortom, de aangiften tegen Geert Wilders worden niet gedaan omdat hij minder Marokkanen in Nederland wil, maar omdat hij anti-islam is.

Dezelfde Marokkaanse organisaties hebben aan PvdA-voorzitter Spekman een brief geschreven waarin ze aankondigen Marokkanen-Nederlanders sterk te zullen beïnvloeden  om niet meer op de PvdA in de verkiezingen te stemmen als de PvdA in de Eerste Kamer zijn steun  aan het kabinetswetsvoorstel geeft om de kinderbijslag en de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko stop te zetten. Het wetsvoorstel zal door PvdA minister  – Asscher – aan de Eerste Kamer worden voorgelegd.

Namens wie spreken deze Marokkaanse organisaties eigenlijk?

Er zijn in Nederland ongeveer 360 duizend  Marokkaans Nederlanders. Meer dan 90% van hen zijn Imazighen/Berbers, en dus geen Arabieren. Slechts een minderheid van 10 procent neemt hier beslissingen voor de rest. Niemand heeft ze daar toestemming voor gegeven. Deze minderheid strijdt voor het belang van de hele Marokkaanse gemeenschap, zeggen ze. Het werkelijke doel van de beweging is frauderen met Nederlandse en Marokkaanse subsidies. Deze minderheid bestaat uit de marionetten in Nederland van het Marokkaanse dictatoriale regime in Marokko. De Marokkanen die de aangiften tegen Geert Wilders hebben ingediend, zijn dezelfde die de samenleving in Nederland vergiftigen. Zij zijn beslist door de Marokkaanse geheime dienst gestuurd, en niet omdat zijn gekwetst zouden zijn.

Eén persoon of twee personen zoals partners, familie of vrienden kunnen een Marokkaanse organisatie stichten om met subsidies te frauderen. Daarom vraag ik aan alle Nederlandse instanties en instellingen om alle soorten subsidies aan Marokkaanse organisaties te beëindigen. Want deze subsidies worden gebruikt om de  inburgering tegen te werken. Hun activiteiten zijn altijd in het belang van Marokko volgens het Marokkaanse geheimdienst agenda.

Men moet zijn verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor het Nederlanderschap. Of men moet volledig Marokkaans blijven. Maar wie kiest voor het Nederlanderschap, verbindt zich ook aan de Nederlandse normen en waarden, rechten en plichten. Die investeert uitsluitend in het belang van Nederland.

Door Marokkanen  gestolen auto’s, sieraden, en geld zijn in Marokko terecht gekomen. De corruptie en de religie openen alle deuren voor de criminelen. De Marokkaanse autoriteiten doen gewoon mee. Iedereen profiteert van de gestolen spullen van de niet moslims – Al kouffar. Alles is hier mogelijk, want ‘halal’. De Marokkaanse autoriteiten werken direct of indirect met de drugshandelaren  en mensensmokkelaars. Marokkanen geloven dat met het gestolen geld een weg door de zee gebaand zal worden. Het dictatoriale Alaouit regime in Marokko is grootprofiteur, fraudeur en crimineel tegelijk.

Iedereen weet dat de kosten van het levensonderhoud in Marokko lager zijn dan hier in Nederland.

Daarom heeft het kabinet ervoor gezorgd dat de uitkeringen die naar deze landen geëxporteerd worden, zijn aangepast aan het koopkrachtniveau van het land van bestemming. Dit is geregeld in de Wet Woonlandbeginsel. De gevolgen van deze wet laten zich sinds 1 januari 2013 gelden voor mensen die een weduwen- en wezenuitkering, kinderbijslag, kindgebonden budget of een WIA- uitkering  ontvangen in Marokko. Het kabinet Rutte-Asscher zet het beleid op dit gebied voort. Dit houdt onder meer in dat de regering het verdrag met Marokko, waarin de export van sociale uitkeringen wordt geregeld, wil aanpassen. Alleen AOW kan dan nog meegenomen worden naar Marokko, de andere uitkeringen niet meer.

Het kabinet wil dat de uitkeringen per land worden aangepast. Wanneer landen langdurig geen gehoor geven aan de oproep van Nederland om een verdrag aan te passen, zoals bij Marokko het geval was, dan moeten deze verdragen desnoods worden opgezegd. Het gaat erom dat de uitkeringen kinderbijslag en weduwen- en wezenuitkering niet langer meer worden geëxporteerd buiten de Europese Unie. Het kabinet  heeft aangegeven dat Marokko hierover meer dan genoeg tijd heeft gekregen  om weer met hem om de tafel gaat zitten om hierover te praten. Maar Marokko negeert het Nederlandse kabinetsverzoek. Nederland  vreest dat Marokko geen medewerking zal verlenen aan het bestrijden van uitkeringsfraude en dat ook de samenwerking op het gebied van de aanpak van criminaliteit en radicalisering op een lager pitje wordt gezet. Daarom besluit Nederland om het uitkeringsverdrag met Marokko op te zeggen.

Een uitkering is een sociaal middel om mensen in een moeilijke financiële situatie te helpen. Het is een aanvulling tot het minimumloon voor elke burger in Nederland. De uitkering mag niet verstrekt geworden aan wie buiten Nederland woont. Ook niet trouwens aan een individu dat meer dan vijfduizend euro gespaard heeft, of aan een gezin dat meer dan tienduizend euro heeft gespaard.

Sommige Marokkanen die hier in Nederland gewerkt hebben, bezitten in Marokko land, huizen, projecten, landschap, erfenissen, huurders in hun eigen panden, en noem maar op. Bezittingen van minimaal tweehonderdduizend euro of meer. En dan profiteren ze ook nog eens van een Nederlandse uitkering.

Deze Marokkanen betalen in Marokko geen verzekering, geen eigen risico, geen huur, geen onderwijskosten. Het minimumloon in Marokko is 140 euro. De politieagent, de soldaat, de verpleegkunde, de leraar van de basisschool, de arbeider verdient tussen 100 euro en 200 euro per maand. De ingenieurs, de artsen en de hoogleraren die voor de overheid werken, verdienen tussen 500 euro en 900 euro per maand. Er zijn ook andere arbeiders zoals de obers, de secretarissen van de advocaten en bedrijven, huishoudelijke, oppassen au-pairs vrouwen, en conciërges die minder dan 140 euro per maand verdienen. Met deze salarissen betalen ze nog hun vaste lasten inclusief de huur.

Minister Asscher van Sociale Zaken wil al langer dat de uitkeringsbedragen die naar Marokko gaan, aangepast worden aan de levensstandaard in dat land. Een akkoord met Marokko kwam er niet. Ook wil de minister dat de export van kinderbijslag en het kindgebonden budget worden stopgezet. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moest er met Marokko tot een akkoord gekomen worden. Marokko kreeg hierover genoeg tijd   om mee te werken, maar de instemming kwam er niet. Dat heeft het kabinet doen besluiten het verdrag met Marokko op te zeggen.

Het  pensioenbedrag hangt aan samen met het salaris van de gewerkte periode van iedere individu die hier in Nederland gewerkt heeft. Maar de uitkering buiten Nederland zal gestopt worden. Het gewone pensioen is een plicht, een mensenrecht voor gepensioneerden. Ook voor wie naar het buitenland gaat. Maar een uitkering buiten Nederland moet stop gezet worden.

De Marokkanen huilen krokodillentranen. Want het Marokkaanse regime maakt misbruik van al het geld dat naar Marokko gestuurd is. Het is ook niet eerlijk om met Nederlandse uitkeringen een rijke elite in Marokko te creëren. Tegelijkertijd leven de uitkeringsgerechtigden hier in Nederland onder de armoedegrens, vanwege de hoge kosten van het levensonderhoud.

Als Marokkanen van een uitkering willen leven, moeten ze naar Nederland terugkomen om te voelen hoe groot de verschillen in het levensonderhoud zijn.

Marokko zal zich niet neerleggen bij het voornemen van Nederland om het uitkeringsverdrag met Marokko op te zeggen. Het Marokkaans ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een speciale verklaring dat ‘alle mogelijkheden gebruikt gaan worden om de rechten van Marokkanen te beschermen’.  Het ministerie is acties aan het plannen op zowel politieke als juridische vlak. Op de regeringswebsite staat ook: ‘Alle instellingen en maatschappelijke belanghebbenden zullen worden ingeschakeld om deze ongekende situatie – die niet zonder gevolgen zal blijven voor onze bilaterale betrekkingen met Nederland – aan te vechten.’ De Marokkaanse overheid durft dit te verklaren. Maar Marokko durft niet met Nederland om de tafel gaan zitten om de bestaande problemen tussen beide landen op te lossen. Laat staan dat Marokko de kracht heeft om het met Nederland op het politiek en juridisch terrein uit te vechten. Marokko is het enige land dat van de betrekkingen tussen beide landen profiteert. Op terreinen als de politiek, de economie, het onderwijs en de cultuur. Deze betrekkingen lopen deels via de Europese Unie. Nederland werkt op veel gebieden samen met Marokko. Er is bijvoorbeeld een verdrag tussen beide landen voor de bestrijding van criminaliteit. Dit verdrag maakt het onder andere eenvoudiger voor politie en justitie om bewijsmateriaal uit te wisselen of getuigen te horen. Ook de douanes van Nederland en Marokko werken samen, onder andere om drugshandel te voorkomen.

De Nederlandse ambassade in de hoofdstad Rabat heeft speciale aandacht voor de Nederlandse onderdanen in Marokko. Daarnaast zijn visumverstrekking en de begeleiding van Nederlandse gevangenen belangrijke taken. Een aantal grote Nederlandse bedrijven heeft een eigen vestiging in Marokko, bijvoorbeeld in de sectoren elektronica, consumentengoederen, chemie en olie en gas. Ook is een aantal middelgrote bedrijven actief, bijvoorbeeld in confectie, landbouw en visserij. Zij exporteert onder andere geraffineerde olie, garnalen, machines en elektronica naar Marokko. Nederland staat als importland voor Marokko op de 14e plaats. Zij importeert vooral verwerkte garnalen, fruit, groente en olie. Zij staat als exportland voor Marokko op de 9e plaats.

Marokko is geen partnerland voor ontwikkelingssamenwerking. Nederland ondersteunt Marokko wel met enkele activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en landbouw. Deze activiteiten worden gefinancierd uit het fonds voor maatschappelijke transformatie in de Arabische regio (Matra-Zuid). Ze werken samen op het gebied van onderwijs en wetenschap. Het Nederlands Instituut voor Marokko (Nimar) in Rabat bevordert deze samenwerking. Het instituut biedt ook stages en onderwijsprogramma’s Arabisch en sociale wetenschappen voor Nederlandse studenten. Ze werken ook op cultureel gebied samen. De ambassade in Rabat financiert een aantal activiteiten op het gebied van mode en architectuur.

De kernvragen die met spoed door echte politici en vertegenwoordigers beantwoord behoren te worden, zijn: Waarom raken zoveel Marokkanen betrokken bij de criminaliteit in Nederland? Is dit hun bewust keuze? Of hangt dit samen met het stompzinnige vertrouwen in hun achtergrond? Volgens mij zijn er verschillende oorzaken die Marokkanen in het criminele circuit actief blijven beïnvloeden. De religie, de slechte opvoeding, lage scholing en de dubbele nationaliteit. Wie niet door de anderen gekwetst wil worden, moeten zich als normale mensen goed gedragen.

Kortom Nederland moet één land en één volk zijn. Op deze basis heeft Geert Wilders duidelijk laten zien wat Nederland is. Geen twee volken en geen twee landen binnen hetzelfde land, maar hetzelfde land voor Marokkanen en het andere voor Nederlanders. De verantwoordelijkheid van het oplossen van de bestaande problemen tot een betere samenleving in Nederland, ligt in de handen van de Marokkanen zelf. Of ze kiezen om echte Nederlanders te zijn met dezelfde normen en waarden, rechten en plichten. Of ze blijven Marokkanen en dus gewoon gasten in Nederland. Er moet geen plek zijn voor de hypocrisie, voor twee gezichten. Daarmee heeft Geert Wilders de waarheid gezegd. Hij bedoelt niet Imazighen/Berbers maar misschien bedoelt hij de Marokkanen/Arabieren die ongelovige mensen haten. En de samenleving in Nederland met hun slecht gedraag vergiftigen. Waarom wordt Geert Wilders dan vervolgd?

Ali Lahrouchi, Nederlands burger
Amazigh Times

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedin

10 gedachten over “Ali Lahrouchi: ‘Wilders wordt vervolgd omdat hij de waarheid spreekt.’ ”

 1. Vergis ik me niet, dan heeft de Staat der Nederlanden (voorgedrukte aangifteformulieren) het doen van aangifte tegen Wilders gefaciliteerd op een wijze die in geen enkel ander geval is betracht. Ergo: de Staat der Nederlanden (en dus het OM) heeft zich partij gemaakt en daarmee het recht op vervolging verspeeld, en in het hele land is geen rechter meer die (binnen de nauwe grenzen die de zogenaamde onafhankelijkheid van de rechter toch al heeft) als onafhankelijk is aan te merken. Kortom: het wordt een rondje wraking door alle rechtbanken, en als die waarheid nou eens doordrong dan kon de zaak nu gewoon de kast weer in.

  Zielig is het allemaal wel. Want of Wilders wordt veroordeeld door nota bene een partij (Staat) in het ‘geval’, en dan kan de rechterlijke macht met het grof vuil mee, of niet, en dan krijgen we daar weer maanden gezeur over.

  En het zijn niet de onaangepaste Marokkanen die iets moeten doen (want deden ze dat dan waren ze niet onaangepast), maar de Nederlanders die er zat van zijn. Uitzetten bijvoorbeeld, want na een generatie of 3/4 kan je echt wel concluderen dat het samenleven mislukt is, en dan rest er natuurlijk maar één optie, en dat is er mee ophouden. Wat de koning van Marokko er ook van mag vinden.

 2. .

  25 oktober 2014 om 17:25

  .
  wat een respectabele en reële insteek van de situatie… waren er maar méér rechtvaardige en waarheidzoekende intellectuelen die tevens over de moed en wil beschikken hun kennis en inzicht zó glashelder te formuleren… enneh. pro deo graag, want het gaat om Volksrechtelijke Erezaken… waarbij materiële voordelen natuurlijk van ondergeschikt belang zijn…

 3. Dat Wilders gelijk heeft weet het grootste deel van het weldenkende volk! Als Justitie hem voor het uiten van de waarheid veroordeelt, en er wordt hier een aanslag gepleegd, dan kan het volk als slachtoffer het OM en onze regering aanklagen wegens bevordering en medeplichtigheid van doodslag!

 4. maar deze Regering ( met àl haar vazallen ) zal haar bewezen “foute” huid uiteraard zo duur mogelijk verkopen…
  dus er zal héél wat meer “overtuigingskracht” nodig zijn om dit te bewerkstelligen !

 5. Onze regering aanklagen? En waar dien je die klacht dan in? Bij de Staat dus (ook al noem je die voor de gelegenheid ‘politie’)?

  Als je van een regering af wilt of van een regime dat niet langer te tolereren is, dan is er maar één weg, zeker in een éénpartijstaat als de onze.

 6. Wat een top artikel zeg! Als Ali Lahrouchi nu ook vervolgd gaat worden n.a.v. deze feiten dan klopt zijn conclusie.

  Persoonlijk denk ik dat Wilders om hele andere redenen vervolgd wordt door de Staat. Boze tongen beweren dat Geert het oliehandeltje van Wim de overbodige in de war stuurt, maar ja keihard bewijs is daar niet voor gevonden.

  Om Marokkanen terug te halen naar Nederland daar ben ik niet zo voor. Nederland is klein en de Sahara groot.

 7. Oorlog en bondgenoten. Neem de koude als voorbeeld. Rusland in Afghanistan. Dat maakte nieuwe vrienden die Taliban word genoemd. Meer nieuwe vrienden maakten wij, good mensen, in de Russische Chechen oorlog. Hun vijand is onze vriend. En natuurlijk Kosovo. Wat duidelijk maakte dat christenen niet deugen. Die nieuwe NATO vrienden zijn echt gelovigen. Ongelovigen zijn wij. Wat daarmee gebeurt [gebeurde] staat in hun handleiding. Denk aan hoofd afsnijden. Deze Frankenstein als vriend is als de geest uit een fles. De lucht van geld haalde de kurk eraf. Lees de geschiedenis van echt gelovige landen. Daar past democratie niet in. Wel alle andere dingen zoals leugen, bedrog, moord, terreur, en belazeren. Het fundament van onze roemruchte gouden eeuw. Spinoza was dat zeker niet.

 8. Er zit venijn in het staartje. ” Hij bedoelt niet Imazighen/Berbers maar misschien bedoelt hij de Marokkanen/Arabieren die ongelovige mensen haten.”
  Really ? Een hoopvol artikel en dan eindigt het in wensdenken. We hebben toch echt ook grote problemen met de Berbers. Misschien niet Arabisch, maar uitgerust met dezelfde korte lontjes, en voor zover ik het kan overzien zero affiniteit met het land dat hun levensonderhoud garandeert . En zero begrip dat ze waanzinnig bezig zijn door hun kinderen hier te vergiftigen voor het land waarin ze wel moeten leven. Ik ben het 99% eens met Ali Larouchi, en net dat ene procent moet onder de loep genomen worden.Want met leugens komen we er niet.

Geef een reactie